Stolt Nielsen - Swedbank/umotivert kursnedgang


Omotiverad kursnedgång
Stolt-Nielsens aktie sjönk med 6% efter Q3-rapporten. Vi anser det omotiverat, då resultatet slog våra och konsensusförväntningarna efter justeringar för effekter från bunkerhedge och nedskrivningar av Avance. Vi fortsätter att peka på svavelreglerna som träder i kraft den 1 januari 2020 som en katalysator för ökad efterfrågan på transport med ökade fraktpriser som följd. Även avknoppningen av den småskaliga LNG-plattformen är ett välkommet inslag i resan mot en större affärsfokusering. Aktien handlas nu med en rabatt på 60% jämfört med vår summan-av-delarna-värdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 190 NOK.

Slår Q3 förväntningar
Resultatet för Q3 var bättre än väntat med justerad EBITDA på 126 MUSD jämfört med våra förväntningar på 112 MUSD och konsensus på 116 MUSD. Avvikelsen beror på bättre fraktpriser än väntat. Mycket fokus i rapporten låg på ökade bunkerkostnader, men vi noterar att bolaget har en hedge som motverkar. Den prognosticerade negativa resultateffekten på 6,5 MUSD/ton från ökade bunkerkostnader motverkas av en positiv resultateffekt från hedgen på 8,5 MUSD/ton.

Upprepar pessimistisk syn på kemikalietankermarknaden
Ledningen upprepar den ganska pessimistiska synen på kemikalietankermarknaden i närtid och tror på en svag marknad tills balansen förbättras sent nästa år. När det gäller framtidsutsikterna pekar bolaget på en positiv utveckling inom terminalverksamheten.

Stolt-Nielsen är ett investeringscase för 2020
Enligt vår mening kvarstår Stolt-Nielsen som ett investeringscase för 2020, där vi bedömer en snabb förbättring av marknaden genom de nya svavelreglerna för marin brännolja som träder i kraft den 1 januari 2020. Vår summan-av-delarna-värdering (SOP) är 296 NOK. Stolt-Nielsen handlas för närvarande med en rabatt på 60%. Vi upprepar Köp och riktkursen 190 NOK.
Redigert 20.01.2021 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
Stoke
11.10.2018 kl 17:17 1723

Nordea Markets oppgraderer anbefalingen på Stolt-Nielsen Limited-aksjen til kjøp fra hold, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har et kursmål på 167 kroner, som betyr at meglerhuset ser en oppside på over 40 prosent fra dagens nivåer.

«Resultatene i Stolt Tankers slo forventningene etter en liten økning i volumene, mens ratene holdt nivået. Vi venter fortsatt at 2018 vil markere bunnen for den gjeldende syklusen og justerer opp estimatene for de kommende årene. Hovedsakelig er dette drevet av redusert flåtevekst (netto), en etterspørselsvekst som holder seg på dagens nivå, samt en bedring i markedet for store tankere. Vi venter også underliggende forbedringer i andre deler av virksomheten, som Stolt Tank Containers, Stolt Sea Farm og Stolt Terminals», skriver meglerhuset.

Aksjen har det seneste året steget 2,87 prosent, og er så langt i år opp 11,07 prosent.
Target
12.10.2018 kl 15:51 1633

Lite rasjonell nedgang. Substansene er intakt. Is i magen her. Lurer bare på hvor bunnen er. Tidligere har den gått under 100, så har vi fått massive innsidekjøp. Spennende også om vi får en halv dollar i utbytte denne høsten. Det vil jeg tro. Som sagt, er dette en solid aksje. Kun kortsiktighet som gir disse utslagene.