Nikko's tradingstråd - April 2022

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
20.04.2022 kl 20:38
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Nikko
KOA 01.02.2021 kl 09:27 1043314

Vi starter med en ny tråd for februar 2021.
Tråden er lukket, men er i prinsippet åpen for alle. Det eneste kriteriet er at her tillates ingen trakassering eller latterliggjøring av andre debattanter. Da er det rett ut!
Du kan ellers skrive hva du vil.
Velkommen - hilsen fra Nikko ☺️


OBS! Deter noen nick jeg ikke klarte å overføre . Bare send melding så fikser jeg tilgang.
Redigert 01.04.2022 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Furuen
12.11.2021 kl 09:46 6501

Ingen tvil om at dette er innsidehandel.
At de prøver å sno seg unna dette er meget suspekt!
Hvor er børstilsynet?

Men poenget er jo at det er kommet ut, og da bør jo finansavisene kaste seg over det.
Redigert 12.11.2021 kl 09:47 Du må logge inn for å svare
Furuen
12.11.2021 kl 10:16 6532

Varsel er sendt.
Slettet bruker
12.11.2021 kl 10:36 6462

Deler fra Shareville:

Kongsberg Automotive har startet prosess for å avdekke underliggende eierskap i stor aksjepost.

-Som selskap ville Kongsberg Automotive normalt ikke kommentere eller undersøke endringer i aksjonærlisten, men gitt størrelsen på denne aksjeposten så startet vi prosessen med å avdekke underliggende eierskap. Denne prosessen tar tid, og Teleios har selv omregistrert aksjeposten i mellomtiden. Vi har ingen ytterligere informasjon om transaksjonen.

-Vi har tidligere fått redegjørelser for at Teleios har interne rutiner som skiller deres representant i styret fra beslutninger om handel i denne aksjen, og at den således ikke er å anse for en innsidertransaksjon. Utover dette er det ikke riktig for Kongsberg Automotive å kommentere, da dette angår vår aksjonærs interne anliggender.
Bull00
12.11.2021 kl 10:38 6545

Yes, tilsvarende hva jeg fikk som svar
Furuen
12.11.2021 kl 10:47 6523

Det er bra at vi lager litt liv og røre, så de ser at vi følger med.
Molo
12.11.2021 kl 11:11 6446

De har omregistrert aksjeposten ja…. Dette er uetisk, lite transparent og i beste fall i gråsone når det blir foretatt fra styreleder i et børsnotert selskap!
Dersom KOA mener noe med å skape aksjonærverdier, så hadde dette blitt børsmeldt okke som.
Det er tydelig at styreleder både har balletak og en skjult agenda.
Max-Investor
12.11.2021 kl 12:30 6351

Det går nå oppover. Noen som vil være med «raketten»
Max-Investor
12.11.2021 kl 12:44 6379

Er Cover fortsatt med oss? Noen tanker fremover?
Molo
12.11.2021 kl 13:07 6307

Har selv sendt tips om saken til flere finansaviser, men responsen ser ut til å utebli. Selv ikke avisene ønsker KOA oppgang🤣
Redigert 12.11.2021 kl 13:07 Du må logge inn for å svare
Max-Investor
12.11.2021 kl 13:10 6347

Jeg undrer meg på om det beste kunne vært at resten av selskapet også ble solgt for ca 6mrd. Det vil si at de etterpå kan fordele ca kr 9mrd på 1mrd aksjer. En tilbakebetaling på kr9,- pr aksje kan være et greit oppgjør. 👍

Noe gjeld må vel trekkes fra da.
Redigert 12.11.2021 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Bull00
12.11.2021 kl 13:31 6293

Får håpe det kommen en artikkel før 16 eller mandag. Ikke midt i helgen
cover
12.11.2021 kl 13:54 6229

Selvfølgelig er jeg med :) Bare halve beholdningen inne (160k). Tror det blir en dropp innen fjorten dagers tid, men hvor høyt går KOA innen det?
2,98 - 3,05 - 3,16 - ???
Dette med Teleios sin økning sees jo åpenbart for alle. Spørsmålet er om de fortsetter å kjøpe.
Hadde håp om 2,98 i dag, men da må volumet opp.
Bull00
12.11.2021 kl 14:03 6622

Kun de som daglig følger med får det med seg. Det er ikke mange
Max-Investor
12.11.2021 kl 14:10 6588

Det er bra. Det er et par dager siden sist, så da begynner jeg jo å lure da vet du😂
Bull00
12.11.2021 kl 14:48 6541

Må si det er skuffende at verken E24 eller FA tar tak i dette og skriver en artikkel. Det er jo kjempenyhet at største aksjonær kjøper for 60 mill.
Max-Investor
12.11.2021 kl 14:52 6551

Helt enig. Hadde faktisk sett for meg en sak i media i dag en fin stigning i kursen.
Klausre
12.11.2021 kl 21:06 6138

… det er et fond, så det er vel ikke noe av noe mer interesse en andre justeringer av portefølger?
Bull00
12.11.2021 kl 21:09 6230

Du syne ikke det er nyttig å vite at største eier fyller på med 23 millioner aksjer?
cover
12.11.2021 kl 22:06 6161

https://investor.dn.no/#!/Indeks/X3/OSEBX/Hovedindeksenp%C3%A5OsloB%C3%B8rs
Sett osebx på 5 år. En kraftig reaksjon må jo komme. Nei, jeg er ingen dommedagsprofet. For min egen del gjelder det å kanskje ikke veie så tungt inne.
Slettet bruker
12.11.2021 kl 22:18 6435

§ 4-2.Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter

(1) Hvis en aksjeeiers eller annen persons andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer når opp til, overstiger eller faller under 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 1/3, 50 prosent, 2/3 og 90 prosent av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene som følge av erverv, avhendelse eller annen omstendighet, skal vedkommende gi melding til utstederen og til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/KAPITTEL_2-2#KAPITTEL_2-2
Redigert 12.11.2021 kl 22:21 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.11.2021 kl 22:20 6446

Teleios har sitt på det tørre i saken her. De er fortsatt i mellom 20% og 25%. Går de over eller under må kjøp / salg børsmeldes.
Bull00
12.11.2021 kl 22:41 6404

Du har misforstått hele diskusjonen. Dette handler ikke om flaggrense. Det handler om innsidehandel. Styreleder i KOA jobber i Teleios.
Slettet bruker
12.11.2021 kl 22:55 6390

Ja, men han personlig eier 0 aksjer i KOA! Hadde styreleder kjøpt aksjer må det selvfølgelig børsmeldes. Teleios som selskap derimot må ikke flagge alle kjøp / salg som innsidehandel.
Bull00
12.11.2021 kl 23:01 6424

Så hvorfor linker du til lov om flaggrense? Det har ikke noe med saken å gjøre. At han personlig ikke eier har ikke noe å si. Siste Teleios SOM SELSKAP kjøpte og solgte ble det børsmeldt. At de må lurer seg unna det ved å skille på to ulike konstellasjoner innad i selskapet er både uvanlig og sleipt. Kjøp av 23 millioner aksjer er en stor trigger dersom det hadde blitt børsmeldt, men det ønsker åpenbart ikke Teleios. De er ikke ferdig med å akkumulere.

Eksempel på børsmelding om innsidehandel fra selskapet når de solgte aksjer, fordi styreleder er primærinnsider.
https://newsweb.oslobors.no/message/522397
Redigert 12.11.2021 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.11.2021 kl 23:13 6394

Helt enig at det er uvanlig og sleipt. Som jeg skrev i en annen tråd her, de har et spillerom de utnytter.
Det er nok kritikkverdig, men neppe ulovlig.
Bull00
12.11.2021 kl 23:26 6376

Ja det er tydeligvis en gråsone de vurderer som lovlig. Personlig synes jeg det høres vagt ut, men hvis juristene i KOA og Teleios mener det er ok så kjenner de bedre til lover og praksis enn meg. Uansett noe som burde få publisitet gjennom for eksempel FA. Håper de lager en sak om det.
Som jeg nevnte i den andre tråden; at de bevisst velger å gå denne veien for å unngå børsmelding tilsier at de vil akkumulere mer. Det tilsier også at de ikke tror kursen vil gå noe særlig lavere enn det her. Solid støtte rundt 2.8 nå. Tror en artikkel om det kan fungere som en stor trigger. Neste sikre trigger er 9 desember
Max-Investor
13.11.2021 kl 10:51 6157

Helt enig med deg Bull00. Jeg er ingen jurist, men en skal ikke være helt naiv. Synes at det er spesielt at det børsmeldes salg som innsidesalg, men unngår å børsmelde et så stort kjøp som dette. Vi får bare håpe at FA, DN eller E24 kan publisere en sak som opplyser om det som jeg ser på som et innsidekjøp.
ezUnix
14.11.2021 kl 16:48 5458

Det mest interessante er grunnen til at de hamstret store mengder aksjer i skjul. Og la oss ikke være naive, det er ikke tilfeldig at styrelederen og selskapet han jobber for kjøpte samtidig.
Bull00
14.11.2021 kl 17:00 5445

Fordi de ikke har tro på at de får presset kursen noe særlig lavere. Skjul fordi de ikke er ferdig. Mulig forklaring iallfall
Nikko
14.11.2021 kl 19:10 5258

Enig!
I morgen ser vi 3kr
Max-Investor
14.11.2021 kl 20:07 5173

Det tror jeg også. Skulle det bli trykket en sak i media om kjøpet, så kan det være at vi ser 3,07 også.
hansera
14.11.2021 kl 20:52 5092

Blir det trykt en artikkel om innsidekjøpet med god vinkling i morgen så ryker 3,30 tror jeg 😁
Bull00
14.11.2021 kl 22:01 4906

Kan være nyttig å sende et lite tips til journalisten i denne artikkelen. Han har flere ganger skrevet om KOA i E24.
https://e24.no/boers-og-finans/i/zrKdx5/fallet-i-kongsberg-automotive-aksjen-er-en-aapenbar-kjoepsmulighet
eriksj
15.11.2021 kl 07:51 4487

KONGSBERG AUTOMOTIVE - Morgenrapport fra Apollo Markets
Oppgraderes til kjøp
Analyse oppdatert 18:22 13. nov. 2021
Signal: Kjøp
Kursmål: 3,30
Stop loss: 2,74
Antatt tidshorisont: 1 - 25 dager
Kongsberg Automotive har utviklet flaggformasjon, som tilsier positiv utvikling. Aksjen steg først kraftig på høyt volum men har deretter falt tilbake på betydelig lavere volum. Vi oppgraderer KOA til kjøp, med økende volum eller notering over 3 kroner som naturlige kjøpstriggere.
Bull00
15.11.2021 kl 10:44 4113

Veldig lavt volum dessverre, heldigvis ikke så aktiv press ned. Hadde gjort seg med en artikkel
Dr Sjur
15.11.2021 kl 11:22 4002

Ja, veldig tamt i dag. Er jo nesten forferdelig å lese hvor mange tamme artikler som blir "prioritert" i e24 og FA. Lastet litt mer på 2.92 og lener meg godt tilbake;)
TABZE
15.11.2021 kl 11:44 3926

Vi ser 3 idag