PROXIMAR SEAFOOD- EN FREMTIDIG VINNER!!!!

KanonBra5
PROXI 06.02.2021 kl 09:35 218455

Man vet at kortreist mat, sunnhet/renhet, fokus på miljø og mat sikkerhet er og blir en vinner fremover. Da skal man lete lenge etter et bedre case en Proximar Seafood. Med internasjonale industri aktører med på laget og en perfekt beliggenhet har vi mye å se frem til. Man kan bare se hva Nutreco sin CEO sier om saken:

Nutreco and Proximar partner to establish large-scale land-based Atlantic salmon farming facility in Japan

3 February 2021

Amersfoort, February 3, 2021: Nutreco today announces its investment in Norwegian land-based fish farming company, Proximar. Strategically located near the iconic Mount Fuji, Proximar’s Atlantic salmon farming facility will be a large-scale land-based fish farm helping to meet the large demand for salmon in Japan, using Recirculating Aquaculture System (RAS) technology.

Nutreco CEO Rob Koremans comments, “Our investment in Proximar is perfectly aligned with our mission of Feeding the Future. Japan has a large market and demand for Atlantic salmon in addition to limited possibilities for sea-based production, placing a large dependency on imports from other countries and increasing the environmental cost.”

Local land-based salmon production allows high quality fresh salmon to be produced closer to the consumer all the while reducing the CO2 footprint from airfreight, thereby reducing the entry cost to the market and securing fresher salmon for the consumer.

Nutreco’s Chief Innovation Officer Viggo Halseth comments, “We are delighted to partner with Proximar, we find the team strong and capable in delivering on land-based fish farming and like Nutreco, sustainability is a focus cornerstone for Proximar. Nutreco’s aquaculture division, Skretting, will work with Proximar bringing our knowledge in feeding and salmon production, while also building our own competence and customized fish feed to support all customers that produce RAS.”

“Since establishing Proximar in 2015, we have emphasized building a platform with an industrial footing. We believe this is crucial for success, and we’re therefore very excited to have Nutreco joining. This partnership contributes to further strengthen our platform according to our strategy. Nutreco represent valuable expertise and insights when it comes to operations, which is highly beneficial for Proximar. With Nutreco onboard, we now look forward to taking Proximar to the next stage,” says Joachim Nielsen, CEO of Proximar.

Today, Proximar began its first day on trading on Euronext Growth Oslo, the Oslo Stock Exchange’s marketplace for high-growth SMEs. The land-based Atlantic salmon farming facility is due to begin construction in Q1-2021 and is expected to be completed in the first half of 2023, with its first harvest during the first half of 2024.
mithra
17.12.2023 kl 13:13 6499

Nei. Det du sier her er ikke korrekt.
Alle aksjonærer utvannes likt med mindre de tegner nye aksjer i emisjonen.
Det vil bli en reparasjonsemisjon for oss små investorer.
Dermed kan også vi unngå utvanning.
Og vi får samme fordel, relativt sett, som de store, av den lave emisjonskursen.
Hverken ran eller kjeltringsstreker.
Smisen
17.12.2023 kl 15:28 6510

Veldig bra at du varsler, bør også gi beskjed til selskapet via mail hva man mener å høre hva de svarer.
Bulldog
17.12.2023 kl 15:57 6539

Konverteringskursen i 250 mill obligasjonslånet fra oktober'22 er det som ligger i potten.

Should the Company carry out a share issue of more than NOK 50 million, the bondholders have the right to convert at a lower strike if the price in a potential share issue is set lower than the NOK 6 strike price. https://newsweb.oslobors.no/message/572649
sveipen
20.12.2023 kl 23:22 6275

Betyr det at dette lånet kan innløses i aksjer og kanskje til en kurs på 2 kroner.
125mill. nye aksjer?
Happyfeet
27.12.2023 kl 12:25 6063

Sjekket litt av lovverket omkring emisjonen og almennaksjeloven 10-5 og fortrinnsrett for aksjeieere kan fravikes på generalforsamling på samme måte som endring av vedtekter hvilket i praksis betyr 2/3-dels flertall. Regner med at de har sikret seg det allerede. 20 største eier 65%, men stemmetallet går i forhold til oppmøte og ikke i forhold til totalt antall aksjer hvilket gjør at man normalt sett trenger mindre stemmer enn om alle møter. De gambler med andre ord på at 2/3-del av fremmøtte aksjonærer stemmer for vedtaket.
Hvis dere la merke til det så er oppgjør av den rettede emisjonen først i 2024 og det er for at generalforsamling skal fatte positivt vedtak før emisjonen er gyldig. Samtidig legger de opp til en reperasjonsemisjon for å sukre vedtaket for mindretallsaksjonærer, men den er betydelig mindre70+12,5=82,5 og reperasjonemisjon er dermed kun 15% av totalen, mens 20 største har 65% og mindretallsaksjonærer har 35%. Den rettede emisjonen tok dermed 85% av ny EK og ikke i forholdet 65/35 men 85/15.
Det som er overraskende her er etter min mening to ting, de hentet mer penger i aksjeutvidelse enn det de antydet tidligere. Ved Q3 rapport ble det nevnt en deling mellom lån og EK, mens nå gikk alt inn som EK hvilket vanner ut ordinære aksjonærer betydelig mer enn vi ble fortalt. Det andre er at de slipper til ansatte og styremedlemmer inn under grensen på EUR 100.000 som ble satt for ordinære aksjonærer. En god forskjellsbehandling som er helt på grensen av loven og intensjonen, men allikevel lovlig. Gode rådgivere de har hatt. Styreleder sin opptreden er imidlertid grisete og burde blitt slått ned på av Finanstilsynet, se dagens artikkel i Finansavisen
Till
27.12.2023 kl 15:08 5999

Grådig oppførsel, og ikke noe som øker tilliten min til selskapet… dumpe aksjer pga. angivelig behov for penger, og så (som ved et mirakel) kort tid etterpå ha masse frie midler for handle billigere for mangegangen når kursen er gruset? Rart at de på toppen ikke ser det selv hvor uprofesjonelt dette er er utført og fremstår. Eller gir de bare fullstendig f..?
sveipen
27.12.2023 kl 17:34 5984

Tror det er det siste du skriver som gjelder.
Griskheten overstiger redselen for siktelse og straff. Dette burde rett og slett blitt anmeldt.
Klimanytt
27.12.2023 kl 19:35 5955

Jeg skulle ønske at flere småaksjonærer kunne melde dette til Finanstilsynet, slik jeg gjorde. Det er enkelt og kan gjøres anonymt. Samtidig så tenker jeg at det er et kjøpssignal at styret og innsiderne kjøper såpass med aksjer.
Till
27.12.2023 kl 20:26 5984

Ja, så fremt de ikke nytter første og beste mulighet til å lempe dem ut igjen i beste «tøm og røm»-stil. De får jaggu sitte på disse aksjene i lang tid!
KanonBra5
28.12.2023 kl 15:47 5856

Husk at rett etter nyttår (første uken i januar) kommer ferske biologiske data (vekst, osv) fra produksjonen i Japan. Dette blir en meget god pekepinn på hvordan tingene går fremover. Ettersom den første batchen nå er overført til de store karene hvor de skal være til slakt i Q3. Du kan godt si at dette blir en bekreftelse på at systemet funker og at storskala av oppdrett på land er en virkelighet!!!!👍👍👍👍
sveipen
28.12.2023 kl 22:32 5777


Svært misfornøyd med Proximar-styrelederens aksjesalg
Da styrelederen i Proximar Seafood solgte aksjer rett før en emisjon, tenkte milliardær Espen Aubert det samme. – Vi vurderte om vi skulle selge aksjer, men vi landet på at vi satt på innsideinformasjon etter en intern vurdering, sier han.
Publisert 28. des. 2023 kl. 21.00

VILLE SELGE: Espen Aubert, gjennom Daimyo, ville også selge aksjer før emisjonen, men mente at han satt på innsideinformasjon.
Sjømat
Del
Christer Teigen
Journalist


Onsdag skrev Finansavisen at Proximar-styreleder Katrine Trovik solgte aksjer rett før en emisjon grunnet et «likviditetsbehov», for deretter å kjøpe tilbake syv ganger så mange aksjer til halv pris i en rettet emisjon fire uker senere.

Les også
Styreleder solgte aksjer rett før emisjon – kjøpte så til halv pris

Trovik ville ikke svare på hva som var bakgrunnen for likviditetsbehovet, ei heller hvorfor dette ble løst så kort tid etterpå. Hun svarer imidlertid på kritikken som fremkommer her, nederst i artikkelen.

Største aksjonær i Proximar (før emisjonen), Espen Aubert gjennom Daimyo Invest, er svært misfornøyd med styrelederens aksjesalg. Hans representant i styret, Anders Ombustvedt, trakk seg fra styret i midten av desember – dagen etter emisjonen.

– At han trakk seg har delvis sammenheng med den prosessen, ja, sier Aubert.

Ti største eiere i Proximar (før emisjonen)Nr. Navn Eierandel
1 Espen Aubert (Daimyo Invest) 13,40%
2 Grieg-familien (Grieg Kapital) 10,86%
3 Helge Nielsen (Helida) 6,77%
4 Adm. direktør Joachim Nielsen (Loyden) 4,70%
5 Per Grieg (Kvasshøgdi) 4,60%
6 Nutreco International B.V. 3,62%
7 Bjørn Olav Paulen (M. Paulen) 2,49%
8 Kjetil Myrlid Aasen (Myrlid) 2,44%
9 Tor Dagfinn Veen (T.D. Veen) 1,98%
10 Bjørn Myrseth (Vitamar) 1,86%


Aubert ville også selge

I løpet av 15. og 17. november utførte Kvasshovd, et investeringsselskap tilknyttet Proximar-styreleder Katrine Trovik, salg av totalt 210.000 aksjer til kurs 4,00 kroner og 3,80 kroner.

På dét tidspunktet hadde Proximar nylig sendt ut en børsmelding med et varsel om et kapitalbehov på ytterligere 165 millioner kroner. Først skrev selskapet at det vurderer ulike måter å skaffe pengene på, inkludert gjeld. Det skulle gjøres på en «optimal» måte. Lenger ned i børsmeldingen kom det imidlertid frem at Proximar planlegger å skaffe pengene ved en kombinasjon av gjeld og egenkapital.

Med det ene ordet «egenkapital», mener både Trovik og Proximar-ledelsen at informasjonen om emisjonen dermed var ute i markedet og at hennes aksjesalg ikke var ulovlig innsidehandel.

Aubert vurderte å selge på samme tidspunkt, men mente at det foreslå innsideinformasjon på dette tidspunkt:

– Det var åpenbart at kursen skulle ned. Vi vurderte om vi skulle selge aksjer, men vi landet på at vi satt på innsideinformasjon etter en intern vurdering. Dermed kunne vi ikke selge, sier han og fortsetter:

– Jeg skal ikke vurdere om det hadde vært ulovlig innsidesalg eller ikke. Men vi kom i hvert fall til den konklusjonen. Vi visste at det kom en emisjon, og vi visste at den kom på langt lavere kurs enn markedskursen.

Oslo-baserte Daimyo har 20 ansatte i investeringsvirksomheten.


Deltok ikke i emisjonen

Auberts investeringsselskap valgte å ikke bli med i emisjonen på 2 kroner, men understreker at de har stor tro på selskapet og har betydelig eksponering både i aksjen og i den konvertible obligasjonen. Proximar har «levert veldig bra på det operasjonelle og kan bli et fantastisk selskap med en unik kostnadsfordel».

– Vi og andre aksjonærer og konvertible obligasjonseiere er de største taperne etter det som har skjedd. Uten salgene ville emisjonskursen trolig blitt satt 50 prosent eller høyere enn der den ble satt, sier Aubert.

Grieg blir største eier

Nest største aksjonær, før emisjonen, er Grieg-familiens investeringsselskap Grieg Kapital, der Elisabeth Grieg er styreleder. Per Grieg Jr. er familiens representant i Proximar-styret.

«Saken har etter min oppfatning vært behandlet i styret og slik jeg forstår har det vært handlet i henhold til regelverk. Vi har ingen ytterligere kommentarer utover dette», skriver investeringsdirektør Thomas W. Grieg i en SMS.

Grieg Kapital ble allokert 15 millioner aksjer i emisjonen og vil passere Aubert som største eier med god margin etter emisjonen.


BLIR STØRST: Grieg Kapital, her ved Thomas W. Grieg.
Kritikk fra flere hold

En institusjonell investor, som ikke er aksjonær i selskapet og som ønsker å være anonym, har overfor Finansavisen kalt transaksjonene «et grovt brudd på god corporate governance».

Andre Proximar-aksjonærer som Finansavisen har vært i kontakt med kaller styrelederens aksjehandler for «klossete» og «rare». Flere har derimot ikke besvart Finansavisens henvendelser eller ønsker ikke å kommentere saken.


Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Kjell Jørgensen, uttalte seg kritisk til handlene selv om det, ifølge ham, ikke var snakk om ulovlig innsidehandel:

«Det er en del ting man kan sette spørsmålstegn ved her. Dette er ting som svekker tilliten til styret», sa han.

Blant det Jørgensen reagerte på var styrelederens lite troverdige forklaring på aksjesalget, når hun kjøpte enda flere aksjer kun fire uker senere. Det andre er at innsidere bør avstå fra slike transaksjoner så tett på planlagte hendelser som påvirker aksjekursen – som en emisjon.

«Jeg lurer også på hvem som bestemte at kursen måtte settes helt ned i 2 kroner i emisjonen. Hvorfor så lavt? Og hvorfor velge rettet emisjon i det hele tatt», sa han.


STYRELEDER: Tidligere DNB-topp Katrine Trovik er styreleder i Proximar Seafood.
– Uenig

Her er Troviks tilsvar på Auberts kritikk, i sin helhet:

Kvasshovd solgte til sammen 210.000 aksjer den 15. og 17. november, like i etterkant av Proximars melding til markedet den 10. november om at selskapet hadde et udekket kapitalbehov i størrelsesorden 165 millioner kroner. Kapitalbehovet ble kommunisert i børsmelding, i børsmeldingens tittel, samt som et eget tema under kvartalsfremleggelsen samme dag.

På tidspunktet for Kvasshovds aksjesalg, arbeidet Proximar med å kartlegge ulike finansieringsalternativer. Valg av løsning med henhold til gjeld og/eller egenkapital var helt åpen og eventuelle transaksjoner var ikke satt. Det forelå derfor ingen innsideinformasjon på dette tidspunktet.

Proximar, deres tilretteleggere og advokat anså for øvrig at det forelå innsideinformasjon fra og med 30. november og startet alle føring av respektive innsidelister da.

Kvasshovd hadde et behov for likviditet og måtte benytte muligheten før kapitalinnhentingsprosessen hadde kommet så langt at jeg som primærinnsider igjen kom i innsideposisjon. Årsaken til salget ble meldt til markedet samtidig som vi også opplyste om at vi ikke skulle gjøre ytterligere nedsalg og hadde tro på selskapet videre. Jeg noterer at enkelte reagerer på dette, men vår situasjon var nå engang slik og det har vi vært ærlige på. At salget representerer et «grovt governance brudd» er jeg uenig i. Salget har skjedd på en åpen og transparent måte rett etter at informasjonen om selskapets kapitalbehov hadde blitt kommunisert og utlignet i markedet. Det er heller ikke slik at governance-regelverket krever totalt handelsforbud for primærinnsidere.

Espen Aubert sier at «det var åpenbart at kursen skulle ned fordi det kom en emisjon», det er tydelig at den innsikten var delt i markedet. Kursen som hadde ligget stabilt på rundt 5 kroner over lengre tid falt bratt da Proximar meldte om det udekkede kapitalbehovet. Den fortsatte å falle jevnt og trutt frem til melding om at at kapitalbehovet var løst kom den 14. desember.

Fastsettelsen av kursen og størrelsen på emisjonen ble satt av styret i samråd med tilretteleggerne. Når det gjelder de aksjonærer som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, så planlegger Proximar å gjøre en reparasjonsemisjon som disse vil få anledning til å tegne seg i.

Espen Aubert og jeg er uansett er enige om en ting: Vi har begge stor tro på at Proximar vil lykkes med å etablere seg som Japans første produsent av atlantisk laks og derav skape verdi både for aksjonærer og eiere av konvertible obligasjoner fremover.
Redigert 28.12.2023 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
breiflabb
29.12.2023 kl 10:31 5684

Det var ju en tråkig utveckling vad gäller styrelsledamotens agerande att sälja först och köpa in sig billigare efter erbjudandet. Nu har det rapporterats till Finanstilsynet och de får driva det vidare utifrån vad som lagen säger. Extra generalförsamlingsmöte ang. emission den 3:e jan-24.
Vill som du att man nu fokuserar på vad som kommer framöver i positiva data från produktionen i Japan. Det gäller att se framåt nu och på ett positivt sätt.
triggerhappy10
29.12.2023 kl 13:29 5630

Kjempeide, og vil forhåpentligvis lykkes. Foreløpig kjørt i grøfta og manipulert av Bergensmafiaen.
Homlesnurr
30.12.2023 kl 10:30 5476

Det er dette som er det essensielle her.
Slik jeg leser summen av børsmeldingene som har kommet ut står vi ovenfor en massiv utvanning som følge av denne lavere kursen.
Denne obligasjonen er også kommentert i annual report 2022 som følger:
"The total amount issued is NOK 250
million and comprises 250 million bonds. This
finances the payments of the building of facilities
in Japan. The conversion rate of the bond is NOK 5,
and the conversion right can be exercised at any
time from loan issue until 10 days before maturity.
If a share issue is carried through in the borrowing
period at a lower rate than the conversion rate, the
conversion rate will be adjusted accordingly"

Jeg har laget en liten oversikt for å holde orden, si gjerne ifra om jeg har gjort noe feil.
Det jeg kommer frem til er at vi ender med å ha litt over 250 millioner utestående aksjer i PROXI.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GzRXMD-P2SDE6n0cluYXaubbdQgH_ehQcHBXcKug1IQ/edit#gid=0
urix
02.01.2024 kl 05:14 5177

Det stormer rundt Proximar Seafood etter styrelederens aksjesalg like i forkant av varsel om emisjon, og nettopp innsidesalget gjør aksjen til en av de svakeste på Oslo Børs, ifølge Investtechs algoritmer. Med en svært negativ teknisk analyse, en fallende trend og brudd på all støtte, peker aksjen seg ut som en man bør unngå i 2024. (Investtech kopi).

Dette har jeg ventet på, styr unna!!!! Godt Nytt År !!!
breiflabb
12.01.2024 kl 09:22 4352

8 januari var Proxi nere på 2,39. Nu upp 20% till 2,85 och laxen växer i Fujivattnet.
Redigert 12.01.2024 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Bulldog
12.01.2024 kl 16:10 4344

Proximar Seafood - Adjustment of conversion price for the convertible bond
Bergen, 11 January 2024: Reference is made to the Proximar Seafood AS (the "Company") convertible bond with ISIN NO0012733387 (the "Bonds") issued on 25 October 2022.

As a consequence of the private placement approved by the general assembly on January 3 2024, the Company has received notice from Nordic Trustee AS, in the capacity as Bond Trustee for the convertible bonds, that the conversion price of the Bonds has been adjusted according to the Bond Terms Clause 13.1, from NOK 5 to NOK 4.1757. Please see the attachment for details.

OK, da senket de konverteringskursen med 82 øre. Fryktet den kom ned til 2 kroner så da får det være greit.

Fra vedlegget i meldingen:
Reference is made to a series of notices by the Issuer on Newsweb.no, whereby it has informed
of a private placement and a subsequent offering which were approved by an extraordinary
general meeting of the Issuer on 3 January 2024.
As a consequence of the private placement, the conversion price of the Bonds was adjusted
according to the Bond Terms Clause 13.1, from NOK 5 to NOK 4.1757.
The new conversion price was effective from 4 January 2024.
Redigert 12.01.2024 kl 16:19 Du må logge inn for å svare
breiflabb
12.01.2024 kl 17:01 4341

Ja, blev det inte värre så är 4,18 NOK, avrundet, inte hela världen. Inget ont som inte har något gott med sig.
Nu när vi vet detta så är det bara att se tiden an och fisken öka i vikt. De går lite lättare med positiva tankar!
breiflabb
16.01.2024 kl 16:42 4058

Blev kanonbra idag +5,48% och det kommer mera!
Lite skrivet om Sjømat ‑ fiskeri og oppdrett sista dagarna.
Happyfeet
17.01.2024 kl 09:00 3982

Retningslinjer for tilleggs emisjon for de som ikke fikk være med i desember ble godkjent på generalforsamling 3 januar. Noen som kjenner til når denne kommer i markedet?
Noen nyheter fra Finanstilsynet om styreleders famøse opptreden?
sveipen
22.01.2024 kl 21:55 3816

Når kommer rep. emisjonen?
sveipen
31.01.2024 kl 21:34 3374

Bra.
sveipen
05.02.2024 kl 20:25 3074

Uheldig hendelse, som absolutt er negativt for selskapet, men ikke noen" game changer " for de med langsiktig tenkning og investeringer. Forhåpentligvis lærer man av dette, og tar sikkerheten på alvor fremover.
Jeg har troen på at dette blir veldig bra.
Slakting i q3, og gode priser på laksen, vil gi penger i kassa.
breiflabb
05.02.2024 kl 22:08 3040

Proximar kanske även kan kompencera settefiskförlusten med ny settefisk,ungerfär samme störrelse, då de både har försäkringar o emissionspengar. Hoppas att batch1 har fisk i pen störrelse,700-800gr
sveipen
06.02.2024 kl 20:02 2941

Noen som har fått varsling om tildeling av emisjon aksjer?
breiflabb
06.02.2024 kl 21:09 2928

Kommer i morgon!
invest1010
06.02.2024 kl 21:41 2905

Hvor og hvordan kan en se hva en har fått av tegningsretter? Vil dette vises etter børsslutt i morgen?
Bulldog
06.02.2024 kl 22:47 2918

Ble en liten overtegning:
https://newsweb.oslobors.no/message/609992

The final results show that the Company has received valid subscriptions for approximately 42 million Offer Shares. Hence, 12,500,000 Offer Shares will, subject to timely payment, be issued in the Subsequent Offering.
Redigert 06.02.2024 kl 22:48 Du må logge inn for å svare
breiflabb
07.02.2024 kl 10:54 2823

Kompletterar med detta:
Aktieägare/tecknare som har tillgång till investerartjänster via sin VPS-kontoförvaltare
kommer att kunna kontrollera antalet Erbjudna Aktier som tilldelats dem från
klockan 10:00 (CET) den 7 februari 2024. Aktieägare/tecknare som inte har tillgång till investerartjänster
via sitt VPS-konto chef kan kontakta förvaltarna (ABG Sundal
Collier ASA på telefonnummer +47 22 01 60 00 och Pareto Securities AS på
telefonnummer +47 22 87 87 00) från kl. 10.00 (CET) den 7 februari 2024 för att
få information om antal Erbjudna Aktier som tilldelats dem.

Tidsfristen för betalning för de tilldelade Erbjudna aktierna är den 9 februari 2024, i
enlighet med de betalningsinstruktioner som anges i Bolagets prospekt
daterat den 25 januari 2024 ("Prospektet").
breiflabb
07.02.2024 kl 17:23 2795

På Avanza.se har vi inte sett röken av någon tilldelning än.
Det är väl kanske som med utbytte det kommer en dag senare!
Bulldog
07.02.2024 kl 19:25 2816

The Offer Shares are expected to commence trading on Euronext Growth Oslo on or about 15 February 2024

Ingen grunn til å kjøpe aksjen før 15. februar.
sveipen
07.02.2024 kl 19:31 2823

Fikk beskjed i dag om hvor mange aksjer jeg fikk.
Hadde tegnet 90% mer enn jeg hadde rett på, men fikk bare 60% mer .
Likevel kjempefornøyd, da jeg nå har en snittpris på ca. 4 kroner.
Om de får dette til slik som planlagt, vil denne aksjen lett kunne femdoblet seg.
sveipen
07.02.2024 kl 20:09 2789

Jeg kjøpte for å snitte ned en for høy snittpris, og fordi jeg har stor tro på dette selskapet.
breiflabb
07.02.2024 kl 22:56 2718

Priset på aktien den 15 februari kan vara högre än dagens kurs och kommer det positiva biomassesiffror från Japan , ja då vet vi hur det blir.
Det är ju en del som sålde ut sina aktier, pengar-på-gatan-handel, och de äger nu emissionsaktier och kanske vill ha fler med tanke på positiv utveckling för Proxi framöver.
Så nog finns det alternativ till att dra upp aktiekursen.
sveipen
10.02.2024 kl 13:07 2509

Da er det en retning fremover?
Opp,opp,opp.