VOW - Oppskrift: MILLIONÆR om 2 år - GÅ AV m/pensjon om 6!!!


Da kveldens runde med VOW-VOW'en ble gjennomført var jeg usedvanlig "lett og ledig" på tå.
Ja, nærmest noen dansetrinn som ble tatt bortover "glatta" når jeg tenkte på dagens flotte utvikling etter Pareto's 50% oppjustering av kursmålet.

Sporty fikk lukte så lenge han ønsket på alle de stråene han kom over.
For mens han luktet og leste skjulte meldinger tenkte jeg litt på det herlige langsiktige chartet som jeg viste for en ukes tid siden.
Lurte på hvor HØY farta egentlig var over en viss periode.

https://www.tradingview.com/x/5Ri2iHLV/ Trykk etter åpning for forstørrelse.
MERK; Chartet ble tatt ut for 2 uker siden. Kursen har i mellomtiden steget til dagens 50.
Se forresten hvor raskt kronebeløpene kommer løpende mot deg - dess høyere man kommer på skalaen.

Det gjaldt bare å finne en sikker periode for målingene - og jeg FANT EN ganske så sikker.
I starten av januar 2017 touchet kursen bunnlinja i den stigende trenden på 0,95.
Ganske nøyaktig 2 år senere, i starten av januar 2019, fant jeg en tilsvarende berøring med bunnlinja. Nå på kurs 4,55.

På 2 år i dette logaritmiske diagrammet hadde kursen steget med hele 550%. Fra ett bunnpunkt i trenden - til et annet 2 år senere.
For meg blir dette en stigningstakt OVER TID på hele 225% pr år - så lenge akkurat denne utviklingen holder seg!
Selvsagt med store variasjoner, for kursen kan ligge HØYT eller LAVT i trenden - og den i seg selv har en kursmessig bredde på over 100%.

I dag ligger kursen ca midt i hovedtrenden.
Spinner man videre på denne tanken om fart kan man legge 550% til dagens kr 50.
Tallet viser da 325 på denne tid om 2 år - hvis kursen også da ligger midt i trenden.

Høres dette vilt og håpløst hausseaktig ut? Ikke for min del!
Fordi; trenden ligger der, stigningstakten er målt over en ganske lang og ganske sikker periode på 2 år - og kursen ligger nå midt i trenden.

Det vil si;
Kursen kan ligge høyt i den ved 400 om 2 år - eller lavt ved 275 (begge er ca tall). Sett fra dagens kr 50.
Trenden kan også endre seg. Stige enda brattere - eller flate ut. Det får man heller komme tilbake til.
Den siste tendensen man kan spore er en ENDA BRATTERE stigningstakt. Ref den stiplede stigende bunnlinja.

Når man VET hvilken kjempevekst som nå kommer på land er IKKE dette et urimelig tall (nivåer).
Når man VET at f.eks 2 store fabrikker med produksjon av 50.000 biokull hver vil generere samlede EBITDA-inntekter på ca 300 MILL
Når man VET at det kommer til å sprette opp fabrikker ila de neste par årene. Slike som produserer 10.000/30.000/50.000 tonn.
Dette sett opp mot de 46 mill VOW hadde i EBITDA i 2019 - og de 35 man hadde etter Q3/20.

Eks; Jeg drømte selv aldri om dagens 50 da jeg kjøpte mine første aksjer for 1 år og 10 mnd siden på kr 7,90 (korrigert).
Jeg tenkte helst at dette går vel til H...... for kursen hadde nylig stått i 4 - og hadde steget betydelig.
7,90 var for 533% siden! Altså en "fart" på ca 550%, men det etter 1 år og 10 mnd.

Hilsen Hammers.........som har sagt det før - og gjerne gjentar; Er det EN sikker aksje man skal eie så er det VOW!
Voldsom vekst på land venter, alt utstyret og prosesser er nøye utprøvd i testanlegg i Norge + Frankrike - og de 2 første fabrikkene skal være klare for PRODUKSJON neste sommer.

PS;
Jeg tør NESTEN ikke nevne en mulig logiske kurs om 4 år. Hvis man tar 325 (etter 2 år) og plusser på ytterligere 550% (fortsatt i trenden).
Da vises det en mulig aksjekurs på kr 2100 (+/-). Splitt vil trolig blitt gjennomført lenge før den tid.

DVS; De 3000 aksjene ved kr 50 som først gjør deg til millionær etter 2 år har verdi over 6 mill etter 4.
2 år senere er de verdt 41. Du kan mao gå av med pensjon om 6 år - så lenge trenden holder seg. Det med en innsats i dag på ca 150.000.
DERFOR bør man aldri selge de aksjene man har fått fatt i - hvis ikke HELT spesielle begivenheter inntreffer.
Markedet koker innen VOW's segment!

PROBLEMET er; Sier jeg noe slikt HØYT ringer det trolig på døra i morgen tidlig.
Der står det to menn i hvit frakk - og det er NEPPE melkemannen og hans assistent som står der med en sprøyte og en båre!
Så - jeg dropper likegodt å nevne det......🤭🤭🤭!

Akkurat som da den presseomtalte "elektrikeren" kjøpte noen mill aksjer i VOW rundt/under krona for 5 års tid siden - uten å nevne stort.
Han er nå VOW's 7. største aksjonær, med sine totalt 4,4 mill aksjer. Reelt sett den 5. største. Fordi de 2 over er samlekonti fra Clearstrem og DNB.
Tenk STORT når det gjelder VOW!
Redigert 26.02.2021 kl 08:56 Du må logge inn for å svare
Hammers
26.02.2021 kl 08:56 3007

- VOW tar ut en verdi på f.eks 500 mill og børsnoterer dette som Green Metals.
- Børsen kanskje 10-20 ganger denne (du vet P/E) når aksjen trades. Ikke urimelig for dette blir en pengemaskin.
- De 500 mill har nå blitt til 5-10 MRD!
- Dette er kun et eksempel på tall.
- Og du synes det er rart ingen gidder å svare deg! Det gjør ikke jeg!

Hilsen Hammers
Redigert 26.02.2021 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Hammers
26.02.2021 kl 09:36 2926

Enkelte ber om tilgang til mine stengte tråder, men dessverre.

Jeg benytter dem som MONOLOG og det er ingen diskusjon på dem.........bortsett de få gangene jeg har åpnet på stengselet.
Dessverre er det så alt for ofte at enkeltpersoner går all in for å ødelegger sakligheten.
Merkelig nok ustraffet fra de som administrerer forumet.

Hilsen Hammers
Hammers
01.03.2021 kl 09:51 2368

Man bør merke seg at det ene meglerhuset etter det andre begynner å ta opp dekning av VOW.
Tidligere har det i prinsippet ikke vært noen som har gjort det - bortsett fra meg (+ noen andre)!

Hittil høyeste vurdering er kr 80 - bortsett fra min egen som forteller hva TRENDEN ligger an til!
DEN peker rett til værs på SIKT - akkurat hva denne tråden handler om!

Klart husene tar opp dekning når det ligger an til at VOW blir tatt inn i hovedinndeksen om 2-3 ukers tid.
Da er det mange nye aktører som må kjøpe seg inn for å vekte om egne porteføljer iht index'en.

I mellomtiden går dagene - og vi kommer stadig nærmere løsningen med ENOVA.
Selskapet tjener og gode penger FØR svaret kommer.
Engineeringarbeidet forgår for fullt og Badin fortalte under Q&A at Industries hadde nådd ca samme EBITDA-margin som Cruise Projects.
Den var på 27,8% etter Q3.

Hilsen Hammers
Hammers
01.03.2021 kl 13:43 2163

Flott utvikling så langt i dag - etter at DNB tok opp kursmålet med over 70%.
Trolig den første av flere slike oppjusteringer - skal man tro hva selskapet selv melder om framtidsplaner OG hva den lange trenden indikerer.

Apropos framtidsplaner;
- FOLLUM blir først en liten fabrikk som produserer 10.000 tonn biokull. Dette gir en EBITDA-fortjeneste på ca 25 mill.
- Videre er planene å øke kapasiteten kraftig for å kunne betjene det enorme markedet som åpner seg i Norge og Norden.

- Dette blir trolig KJEMPEDYRT - tenker du kanskje?
- Selvsagt koster det LITT, men ikke mye. En ordinær fabrikk koster ca 200 mill å få opp. Ref FOLLUM + den nye for kunde i Bamble.
- Ved ekspansjon er det enkelt å sette flere pyrolyselinjer i parallell så lenge lokalet er stort nok. Slik økes kapasiteten.
- Er bygget for lite en det like enkelt å utvide den opprinnelige fabrikken ved å utvide "skallet" iht nytt behov.
- Uansett blir hele denne verdikjeden/kostnadskjeden værende innen VOW.

- VOW Green Metals kjøper utstyr fra VOW IND og monterer de tekniske delene av bygget.
- Overskuddet ved driften tilfaller VOW Green Metals - og deres aksjonærer.
- Altså de som er aksjonærer i VOW når utfisjoneringen finner sted (trolig ifm GF den 25.mai).
- En utvidet fabrikk på 30.000 tonn genererer EBITDA-inntekter på ca 85 mill. En som produserer 50.000 tonn genererer ca 145 mill.

- Spørsmålet er; Hvor MANGE slike fabrikker dukker opp i relativt nær framtid.
- En relevant spm siden det norske markedet er på ca 400.000 tonn pr år - og det nordiske på ca 2 mill tonn biokull som erstatning for fossilt.
- FOLLUM + ARCELOR MITTAL (med over 70 produksjonsenheter i Europa) er allerede nevnt! Så også ordren til Bamle.
- Ikke rart jeg sier at dette blir en PENGEMASKIN i årene framover!

For å sette dette med "fabrikk" i et saklig perspektiv:
- Altså en helt annen kostnad og prosess enn det f.eks QFUEL i dag melder man planlegger i Italia om 5 år.
- DER snakker man om investeringer på 5-8 MRD på sikt - og det uten å ha større garantier for suksess enn det man har opplevd i Skive.

Hilsen Hammers
Redigert 01.03.2021 kl 14:45 Du må logge inn for å svare
Hammers
13.03.2021 kl 18:45 1301

Jeg ser det på åpen tråd om VOW diskuteres i det vide og det brede om massevis av sludder.
ALT som før; MINIMALT om VOW - MAKSIMALT om Hammers.

"Hammers sa"...
" Hammers er en "dumming" som ikke slipper oss inn på de låste trådene......"
" Hammers må stå ansvarlig for sine påstander på DENNE". Tråden med den ENKLE oppskriften på å bli millionær - med minimal innsats.

Selvsagt har jeg alt jeg sier på det tørre - og selvsagt er jeg ikke mer ansvarlig enn noen andre her inne.
Det jeg sier er ikke MINE ORD, men den enkle tolkningen av hva MATEMATIKKEN forteller oss.

Det er DEN som sier at man er millionær om 2 år med en innsats på 150.000 i dag.
Ikke JEG - for jeg er bare budbringeren av matematikkens eget språk - ispedd egne logiske tolkninger og konklusjoner.

Det viktigste er selvsagt; Jeg har lagt inn en FORUTSETNINGEN i det jeg skriver om.
At den trenden som har vart i 4-5 sammenhengende år skal fortsette å holde seg.
Det er i grunnen matematikken OG trenden som forteller hva som skjer videre - så lenge den holder.

Ellers bør man merke seg;
Når jeg I DAG sier; Kjøp 3000 VOW (ca 150.000) - så sitter man om drøyt 2 mnd med 3000 VOW + en %-vis mengde VOW Green Metals.
Jeg sier %-vis mengde for antall aksjer i VOW GM er ikke klar. Blir fordelingen 1 til 1 - eller gir f.eks 2 aksjer i VOW 1 i VGM?
Etter hva som er kommunisert fra Badin vil ant selskaper øke - ettersom han snakker om flere kommende SPIN-OFF'S!

Når man skal finne riktig kurs om 1 år må selvsagt kursene i de ulike selskaper adderes.
De som spinnes ut blir SUPER-PROFITABLE produksjonsselskaper - og dette vil ØKE for hvert år som går.
Om noen år tror jeg faktisk de tallene jeg har "feberfantasier" om er svært reelt - eller kanskje LAVE - selv om det høres ut som svada i dag.

Likevel;
Den trenden jeg hele tiden snakker om gjelder kun for dagens VOW - så får "resten" komme som en bonus oppå der igjen.

Akkurat som da Skipselektrikerne kjøpte fanget fullt for 4-5 år siden. Kursen sto da UNDER kr 1 pr stk.
Selvsagt våget han ikke å si at kursen i dag skulle ligge rundt 50.

Nei, for da hadde han neppe fått fortsette å jobbe som Skipselektriker - slik som i dag.
Langt mer trolig hadde han vært innelåst et sted med hvite vegger og et vannglass på nattbordet.

Hilsen Hammers
Redigert 13.03.2021 kl 19:02 Du må logge inn for å svare