«Target 800,- «


Verdi aksje i vekst motstand på 541,- er neste trigger. Kursmål i år er 580,- høres ikke så mye ut men med utbytte blir det brukbart. Bedre en å ha pengene på konto.

800,- innen 2025 pluss utbytter vært år.

– Vi har tatt SalMar inn på Carnegies toppliste over norske aksjer for første kvartal. Da vi annonserte toppvalgene var SalMar-aksjen fair priset på slaktevolumene som ligger 1–2 år frem i tid, men forventninger rundt nye detaljer og positiv nyhetsstrøm for offshorelisensene gjør at vi anbefaler å eie aksjen, sier Lars Konrad Johnsen i Carnegie.
Fredag ettermiddag kom nyheten om at Fiskeridirektoratet hadde mottatt en søknad fra SalMar om lokalitetstillatelser på 19.000 tonn for offshore oppdrettsanlegget Smart Fish Farm. Havmerden skal plasseres rundt 55 nautiske mil nordvest for SalMars slakteanlegg på Frøya i Trøndelag.
Carnegie-analytikeren var alene om å trekke frem SalMar som en attraktiv aksje i Finansavisens laksepanel rundt nyttår, hvor de andre meglerhusene ikke nevnte oppdretteren blant sine favoritter.

GODE KONTAKTER: Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar har snakket med regjering og Fiskeridirektoratet og har sterk tro på innvilgelse av søknaden.
Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar er overbevist om at selskapet får innvilget søknaden.
– Vi er stimulert av norske politikere, både regjering og opposisjon, fra statsministeren til Fiskeridirektoratet – alle viser sterk vilje til å satse på bærekraftige offshoreprosjekter, så vi mener det er realistisk å få søknaden innvilget, hevder Witzøe i SalMar til Finansavisen.
Søknaden markerer starten på en ny æra i norsk og global oppdrettsnæring
Lars Konrad Johnsen, Carnegie
Tredoblet søknaden
SalMar ble tildelt åtte utviklingslisenser på 780 tonn sent i 2018 for havmerdprosjektet. Opprinnelig søkte oppdretteren den gangen om å få innvilget 16 lisenser som ville utgjøre over 12.000 tonn.
Tegninger av havmerden i søknaden Fiskeridirektoratet mottok fredag viser massive dimensjoner med en lengde på 164 meter og en høyde på 106 meter, og et totalt produksjonsvolum på 760.000 kubikkmeter.
Johnsen i Carnegie mener oppdretteren er rigget for veksten til havs.
– Selv om de tilknyttede utviklingstillatelsene tillater maksimalt «kun» 6.240 tonn, har SalMar søkt om en stedsspesifikk biomasse på 19.000 tonn, som også er designkapasiteten til Smart Fish Farm-enheten.
Laksepanelet har én klar favorittaksje i år

– Ny æra
Anslått investeringskostnad er 1,5–2,0 milliarder kroner for Smart Fish Farm, som antyder en estimert capex pr. kilo på 160-260 kroner i fasen med utviklingstillatelsene. Ifølge søknaden forventes igangsetting og utsetting av fisk i 2024 og første slakting i første halvår av 2025.
– Selv om den isolerte investeringen i Smart Fish Farm-enheten legger et marginalt bidrag til dagens verdsettelse av SalMar, tror vi søknaden markerer starten på en ny æra i norsk og global oppdrettsnæring, hevder Johnsen.

STERK VEKST TIL HAVS: SalMars offshoresatsing Smart Fish Farm har søkt om 19.000 tonn offshorekapasitet.
Analytikeren viser til at designkapasiteten på 19.000 tonn med en kostnad estimert til 30–35 kroner pr. kilo laks igjen befester SalMars posisjon som best i klassen på kostnader og lønnsomhet.