Bioex - Fantastisk mulighet til å være tidlig inne 🤗

læregutten
BIOEX 16.02.2021 kl 16:11 1156

Lånt i fra Zappa66

Litt mer om fjær til protein:

Every year, millions of tons of bird feathers from slaughterhouses are wasted. In the future, we can instead perhaps make use of the protein in the feathers and eat them. Researchers in biotechnology at Lund University in Sweden have identified and refined a microorganism capable of converting various forms of organic waste into products for food, animal feed and cosmetics, among others.

The initiative has now received funding in order to transform feathers into animal feed, but eventually they may also end up on our plates.

“If we continue to gnaw away at the Earth’s resources and spit out waste at the rate we do today, we will need 1.6 planets to survive. But we only have one Earth. Therefore, we need to find new, smart and creative ways to reuse waste to a greater extent”, says Rajni Hatti-Kaul, professor of biotechnology at LTH, Lund University.

Hungry microorganisms can be part of the solution. Together with researcher Mohammad H. A. Ibrahim, she has identified and refined a strain of bacteria that can break down the often inaccessible proteins in the feathers into more convenient – and edible – amino acids.

“As an animal feed, they can replace fishmeal and soy protein, which today is imported from, mainly, South America, and results in a large carbon footprint”, says Mohammad H. A. Ibrahim.

The benefit of these microorganisms – which were isolated on a small hen farm in Egypt – is that no chemical additives are needed, which is good both for the environment and from a cost perspective. The conversion rate is high: 1 kilogram of feathers becomes 900 grams of protein. All of the protein in the feathers is used.

The microorganisms can handle practically all forms of slaughterhouse waste, including fish scales, but as a first step, the researchers are focusing on bringing bird feathers back into the food cycle. Today they are wasted in large quantities.

The researchers have validated the method in a lab environment where a so-called hydrolysis process takes place in which the feathers are “melted” down into a protein hydrolysate liquid of small chain peptides and amino acids.

What lies ahead is to develop the process to increase and expand productivity. The end product must also be evaluated. The method is expected to be fully developed by the end of 2018.

In order to transform the research into useful products, the researchers have formed a company, Bioextrax, based at Kemicentrum in Lund. The company has received funding from Nordic Innovation and the Sten K Johnsons Foundation, among others.


http://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-wasted-bird-feathers-turned-food 2
Redigert 16.02.2021 kl 21:42 Du må logge inn for å svare
læregutten
17.02.2021 kl 15:01 990

Lånt ifra Zappa66

Lit internasjonal presse, John Deere magazine

“The protein we extract is of very good quality,” says Dr Ibrahim. “It is very rich in amino-acid content which is interesting for feed application.” The prospect of creating an inexpensive feed protein is bright, given that the feedstock is currently just a cost for chicken abattoirs. Now they have found someone who might be willing to pay for it.

“Today, the feathers from abattoirs is just a cost for them, and globally some 5m tonnes of feathers are produced and destroyed annually,” says Edvard Hall, managing director of Bioextrax, now a listed company on the Stockholm Stock Exchange. “A poultry feather contains 91% protein and we´re able to extract 90%, which could be a good replacement for soyabean meal,” he explains.


The Furrow | The John Deere Magazine 7

Making Protein out of a Feather 7
While conducting his field doctorate research, Dr Mohammad H A Ibrahim came across an interesting bacterium at a poultry farm in Egypt. Now it is part of a process producing high-grade feed protein and bio-degradable plastics from waste organic...
læregutten
16.02.2021 kl 22:15 1074

En dag smeller det :)

BIOEXTRAX
Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar (Cision)
2021-01-19 17:10
Den ansökan som Bioextrax tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.
“Unlocking a feather bioeconomy for keratin-based agricultural products” syftar till att finna lösningar på de tekniska, logistiska och kommersiella utmaningar som finns för att en fungerande värdekedja ska kunna byggas kring keratinrika produkter baserade på fjädrar. Projekttid är två år med förväntad start under andra kvartalet 2021, efter att ett antal administrative processer har avklarats.

Projektet genomförs av 15 företag och forskningsorganisationer från 7 europeiska länder. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på fjäderbaserade värdekedjor, vilket innebär att projektet, förutom teknisk uppskalning och validering, också lägger stor vikt på marknads- och hållbarhetsanalys. Bioextrax roll i projektet är att bidra med bolagets patentsökta metod för produktion av mikrofibrer från fjädrar. Denna process kommer inom ramen för projektet att skalas upp, och de producerade mikrofibrerna kommer att karaktäriseras och testas av andra projektpartners i ett antal olika produkter.

”För oss innebär detta – utöver det direkta finansiella stödet om 2,5 MSEK – att projektet finansierar expertis och utrustning som behövs för att skala upp vår process till ca 10 gånger den pilotskala vi i nuläget har. Dessutom kommer flera ledande företag och forskningsinstitut inom biomaterial att analysera och testa mikrofibrerna i ett antal intressanta produkter, exempelvis inom jordbrukssektorn. Detta är precis den typ av aktiviteter som vi sedan tidigare har planerat att genomföra som en del av kommersialiseringen av vår teknologi för att konvertera fjädrar till mikrofibrer. Tack vare extern finansiering kommer vi nu att kunna genomföra detta snabbare och till en lägre kostnad, samtidigt som expertisen vi får tillgång till och relationerna vi genom projektet bygger med potentiella köpare av mikrofibrer, ökar chanserna till en lyckad marknadsintroduktion.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.10 CET, den 19 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com
læregutten
16.02.2021 kl 21:40 1114

En av mange...
Det ryktes om at IKEA også har et type utprøvning igjennom Bioex...

Bioextrax beviljas anslag från Vinnova för projekt tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping
05 maj 2020 kl 09:00
Bioextrax AB (publ), som är verksamt inom industriell bioteknik, har beviljats anslag från Vinnova för ett projekt som kommer att genomföras tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping. Beviljat bidrag är på totalt 1 590 000 svenska kronor, varav 290 000 kronor tillfaller Bioextrax. Syftet med projektet är att ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara ersättningar för de polyuretanskum som exempelvis används i många kläder och möbler.

Bioextrax tillsammans med övriga parter ansökte i mars om finansiering inom utlysningen "Hypotesprövning steg 2 inom Bioinnovation vår 2020". Genom projektet ska en metod utvecklas för att kombinera keratinrika mikrofibrer å ena sidan, och biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer (PHAs), å andra sidan. Målet är att producera helt biobaserade och biologiskt nedbrytbara alternativ till flexibla polyuretanskum. De två materialen som ska kombineras produceras genom olika processteknologier patenterade av Bioextrax. Högskolan i Borås står för att ta fram formuleringarna enligt vilka dessa ska kombineras. Projektet löper över 2 år och eventuell kommersialisering vid lyckade resultat skulle kunna påbörjas inom 1-2 år efter projektets slut. H&M och Muehlmeier är med i projektet som representanter för de kunder som kan komma att köpa det material som utvecklas. Den första applikationen som projektdeltagarna riktar in sig på är skum för BH-kupor, men det finns många andra tilltänkta applikationer.

"Polyuretanskum ingår i många av de produkter vi använder i vår vardag, som exempelvis madrasser, möbler och kläder. Nuvarande processer för tillverkning och avfallshantering av dessa skum bidrar på ett signifikant vis till både koldioxidutsläpp och nedskräpning i naturen. Vi hoppas och tror att våra material kan vara del av en lösning på dessa miljöproblem. Med en årlig global konsumtion av polyuretanskum om ca 10 miljoner ton, så är vår potentiella lösning en mycket intressant kommersiell möjlighet," säger Edvard Hall, VD på Bioextrax.

"H&M-gruppen har som mål att år 2030 ska alla våra material vara återvunna eller mer hållbart framtagna. För att nå vår målsättning stöttar vi bland annat flertalet utvecklingsprojekt gällande hållbara material och Bioextrax är ett väldigt bra exempel på den typen av projekt. Polyuretanskum är ett av de material där vi söker efter en ersättare som bör vara baserad på återvunnen eller förnyelsebar råvara och biologiskt nedbrytbar samtidigt som det fortfarande ska uppfylla alla de kvalitativa, visuella och ekonomiska krav som vi ställer på våra produkter." säger Martin Ekenbark, PM på H&M Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Edvard Hall, VD
Telefon: +46736267643
E-post: edh@bioextrax.com

Om Bioextrax
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com