BIOEXTRAX - Kjøp dere inn før markedet oppdager denne skatten.

læregutten
BIOEX 19.02.2021 kl 21:29 1108

mycket intressanta dagar - På Söndag har det gått 4 månader för den accelererade utvärderingen av att omvandla fjädrar till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Årliga licensintäkter överstigande 50 MSEK vid produktion av 100 000 ton per. Vi får hoppas på ett bra resultat under helgen.

25 Feb har det gått 3månader för ett annat utvärderingsprojekt. För att redan nu ge en fingervisning, om allt går bra i utvärderingsprojektet och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 7 MSEK årligen till Bioextrax enbart från deras första kommersiella anläggning, vid fullt kapacitetsutnyttjande. Deras plan är att denna första anläggning ska tas i drift under 2021. Bolaget har sedan en ambition om att trefaldiga produktionen i denna anläggning, och bygga ett flertal ytterligare anläggningar de kommande åren, vilket är väldigt positivt för oss.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

VILKA HÄRLIGA TIDER VI HAR FRAMFÖR OSS PÅ BIOEXTRAX. VAD NI ÄN GÖR SÅ SÄLJ INTE ERA AKTIER FÖR DOM SOM VILL HA SKALL FÅ KÖPA DYRT TYCKER JAG. HA EN BRA DAG
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.2980.3634775.html
læregutten
25.02.2021 kl 04:33 742

Siste handelsdag før Q presentasjon.
Kan gi go boost på kursen.
Muligheter for flere avtaler de neste ukene.
Kjempepotensiale!
læregutten
21.02.2021 kl 18:37 905


Snart ny uke, men mange nye muligheter 🥰🤗

I dag er det 4 måneder siden denne avtalen ble offentliggjort:
" Bioextrax utvärderar sin teknik för djurfoder (Finwire)

2020-10-21 07:44

Bioteknikbolaget Bioextrax har ingått ett utvärderingsprojekt på fyra månader med en större aktör inom ingredienser till djurfoder.

Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från exempelvis kyckling och kalkon) till proteintillskott för djurfoderapplikationer är det som kommer att utvärderas. Om utfallet blir lyckat bedömer bolaget att man har en mycket stor kommersiell möjlighet för Bioextrax. Kunden i fråga omsätter över 10 miljarder kronor.

Parterna skall utvärdera slutprodukten och slutföra kostnadsberäkningar under testet. Därefter skall utfordringsförsök genomföras. Tanken är att man därefter så fort som möjligt skall påbörja kommersialiseringen."

Dette er bare en av flere avtaler som kan ende i kommersielle avtaler de neste ukene
læregutten
20.02.2021 kl 00:45 1054


Mye spennende de nærmeste dager/uker og selvfølgelig mnd og år

Kommer denne rett rundt hjørne :hugs:

Bioextrax har sedan början av 2018 genomfört tester tillsammans med ett globalt ledande avfallshanteringsbolag (”Avfallshanteringsbolaget”). Avfallshanteringsbolaget är en del i en tysk familjeägd koncern involverad i 31återvinning/avfallshantering, logistik och transport, med
en årlig omsättning om mer än EUR 14 miljarder och mer än 75 000 anställda. Bioextrax ingick i januari 2020 ett term sheet inför ett samarbetsavtal avseende denna teknologi med avfallshanteringsbolaget, som Bioextrax enligt överenskommelse inte kan namnge. Øverenskommelserna i detta term sheet, som har förhandlats underandra halvan av 2019 och slutförhandlats under januari 2020, ska vara basen för ett formaliserat samarbetsavtal.
Överenskommelserna i detta term sheet innebär i korthet att Avfallshanteringsbolaget står för investeringskostnader nödvändiga för kommersialisering, både vad gäller
produktion och marknadsföring.

Avfallshanteringsbolaget, som har en global närvaro, producerar i dagsläget hydrolyserat fjädermjöl (HFM) samt andra ingredienser för djurfoder, vilket innebär att de, enligt Bolaget, är en optimal partner både ur ett kompetens-, logistik- och försäljningsperspektiv för att ta denna teknologi till marknaden samt få stora marknadsandelar globalt sett. Detta är skälet till att
Bioextrax har valt att ge Avfallshanteringsbolaget en global exklusivitet. Avfallshanteringsbolaget har vidare kommunicerat en icke-bindande målsättning om attstarta industriell produktion av djurfoder från fjädrar med Bioextrax teknologi i slutet av 2021 eller början av 2022 och Bioextrax kommer då att erhålla 6-18 procent av vinstmarginalen.

Under 2020 förväntas Bolaget tillsammans med Avfallshanteringsbolaget genomföra fortsatt
produktanalys samt utfordringstester, samt påbörja försäljningsarbetet gentemot slutkunder.