!!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje!

Roy-Arne
ANDF 04.03.2021 kl 15:44 19554

Andfjord salmon AS har pr idag bygget ferdig første basseng for 10.000tonn laks. Iløpet av mars måned vil bassenget være fylt med sjøvann og i gang med testing av sin patentsøkt teknologi.
Iløpet av våren vil smolt være satt ut.

Så hvorfor er Andfjord Salmon AS en god investering?

Andfjord Salmon har i motsetning til de fleste andre landbaserte anlegg satset på teknologiutvikling i forbindelse med gjennomstrømming av sjøvann.

Problematikken med RAS-anlegg som danner giftstoffer og dreper ned laks er IKKE-eksisterende i Andford Salmon AS sine anlegg. Med sjøvannsledning på 30m dyp for sommerhalvåret og på 160meters dyp til vinterhalvåret har Andfjord Salmon AS tilgang på friskt vann med riktig temperatur, samt fritt for alger og luselarver hele året. Siden anlegget er plassert med vanninntak under havnivå vil tilført energi for å flytte vann være meget gunstig.

Produksjonskost pr kg fisk er oppgitt av selskapet til å være rundt 30kr/kg, altså langt under dagens lave priser.

At kostnad pr aksje pr idag er meget gunstig gjør Andfjord Salmon AS til ett meget bra aksjetips.

Iløpet av 2-3mnd vil aksjekursen være minimum doblet fra dagens nivå.

Til info gikk jeg inn idag med ett ikke ubetydelig beløp.

Redigert 05.03.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
Bi
04.03.2021 kl 18:05 12825

Har stor tro på dette selskapet og teknologien deres. De er nå i oppstartsfasen men om noen år er planen å kunne slakte 70000 tonn laks og ha 200-300 ansatte. Det tilsier en formidabel vekst.
Slettet bruker
04.03.2021 kl 21:32 12799

Kan du forklare nærmere hvilke gifstoffer som dreper fisken i RAS anlegg og er IKKE-eksisterende i gjennomstrømmingsanlegg?
Vis også regnestykket bak en prod kost på 30 kroner.
Her bommer du nok kraftig. Jeg er stygt redd du blir skuffet.
Redigert 04.03.2021 kl 21:32 Du må logge inn for å svare
Roy-Arne
05.03.2021 kl 06:13 12668

RAS-anlegg er i realiteten ett gigantisk akvarium hvor biofilter fungerer slik man bytter ikke ut vannet, men det renses i biofilteret ved at "snille" bakterier oksyderer nitritt til nitrat. Hvis det blir ubalanse med opphopning av nitritt så fester denne seg på gjellene til fisken, og hindrer opptak av b.la oksygen. Fisken dør. Dette skjer dessverre altfor ofte, selv i settefiskanlegg hvor biomassen som fores er ekstremt mye mindre.
RAS-teknologien er ikke utviklet pr idag for å kunne fungere med de enorme mengdene avfall/restfòr fra stor laks, på samme måte som RAS fungerer relativt fint i akvarium, og til settefisk.
Etter min mening er det regelrett galskap å ha verdier for mange 10-talls millioner svømmende i hvert RAS-anlegg hvor det er betydelig risiko for at fisken drepes hvis noe skjer i biofiltrene.

Gjennomstrømningsanlegg som Andfjord Salmon AS bygger gir fisken 100% rent sjøvann til enhver tid ved å konstant bytte ut vannet slik at opphopning av b.la nitritt er ett IKKE eksisterende problem.

Når det kommer til produksjonskost er konsesjon til landanlegg gratis, mot at de koster rundt 200mill pr stk for oppdrett i sjø.
Andfjord Salmon AS har via emisjon hentet inn kapital til bygging av all infrastruktur slik at verken konsesjon eller noe av det som må bygges er belånt. Dermed er det kun driftskostnader som tilkommer, beregnet til noe over 30kr.

Nei min gode mann(eller kvinne), jeg blir ikke skuffet :)
Redigert 05.03.2021 kl 06:23 Du må logge inn for å svare
Roy-Arne
05.03.2021 kl 08:04 12597

Med vann i det første bassenget til 10000t biomasse i løpet av denne måneden, og smolt satt ut iløpet av de første 2-3 månedene fremover så vil aksjekursen begynne å røre på seg oppover iløpet av mars. Jeg vil bli meget overrasket hvis den ikke passerer 80kr før 1.juni
milk
05.03.2021 kl 08:42 12620

Kostnadene ved å pumpe sjøvann vil ligge på ca 30kr pr kg. Hva med avfallshåndteringen? Kjøp nye batterier til kalkulatoren!!!
vestlandsfugl
05.03.2021 kl 08:47 12586

Om RAS eller flytting av store mengder vann er mest lønnsomt er en interessant diskusjon. Det jeg ikke skjønner med landbasert er: Dersom det er lønnsomt, hvorfor ikke bygge det ved Biscaya og hente vann fra 100 eller 1000 m dybde?. 3 - 4 dager ferskere fisk, og noen kroner pr kg i transport, må være verdt minst 5 kr/kg. Ser ikke at produksjonsprisen skal bli særlig høyere på sikt i Bretagne enn Andøya.
Roy-Arne
05.03.2021 kl 09:28 12553

At du har ett lavt kunnskapsnivå og spyr ut ufine kommentarer basert på tomrom i toppetasjen er ganske tydelig. Bassenget ligger helt på havnivå dermed er det minimalt med energi som skal til for å flytte sjøvann inn og ut. Ved flo renner vann inn, og ved fjære renner vann ut. Dermed er det lite energi som kreves for å ta toppene. Hvis du tror at det kreves energi å hente vann på 160m bør du ta lynkurs i fysikk. Vannet over presser dette vannet opp til havoverflaten.
Roy-Arne
05.03.2021 kl 09:29 12568

Laks har ett skjæringspunkt på 12-14 grader hvor den spiser mindre. Dermed er temperaturen vi har i Norge ideel til oppdrett, bedre enn eksempelvis i Bretagne.
milk
05.03.2021 kl 09:56 12601

God sirkulasjon av vann og god tilgang på oksygen er avgjørende for fiskevelferden ! Man får ikke sirkulasjon av flo og fjære :-D Fysikk er en ting, å produsere flere tusen tonn fisk på land er noe helt annet. Men for all del, lykke til !!!
Roy-Arne
05.03.2021 kl 12:34 12560

Unnskyld meg, men du tror vel ikke seriøst at noen bygger anlegg for å la flo og fjære skifte ut vannet????. Det var billedlig for å forklare at løftehøyden pumpene må pumpe er lik null. Vannet byttes flere ganger daglig, med pumper :)
vestlandsfugl
05.03.2021 kl 13:21 12531

Tviler på at vannet i Andsfjorden er 12 - 14 grader på dypet. Heller ikke i overflaten mesteparten av året.
Temperaturen i dypet i Biscaya vet jeg lite om, men går du dypt nok finner du nok passe kaldt vann.
Vil tro at Bretagne har et fortrinn også på vanntemperaturen.
Men vi får se hvordan det går i Florida, der er det enda mer å spare på frakt.
milk
05.03.2021 kl 14:20 12524

Hvor mye energi trengs for å flytte 1kbm vann 10m sidelengs på 10sek??? Hvis du kjenner noen som jobber innen kraftbransjen, så kan spørre om hvor mye energi 1kbm vann avgir med ett fall på 10m på 10sek. Da har du svaret!!! Man kan jo legge vannledning fra Nordpolen til Norge. Da har man jo fall inn til anleggene. Da er det jo teoretisk mulig å produsere energi som kan selges ut på nettet! Eller man kan også starte oppdrett på månen. Der er det jo liten tyngde kraft så man kan da teoretisk gi vannet en liten "puff" så vil det renne i det uendelige...... Det er bare en hake. Teori og praksis er to forskjellige ting :-D
Redigert 05.03.2021 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
Bi
05.03.2021 kl 15:48 12580

Hvorfor kan dere ikke bare lese dere opp på teknologien i stedet for å bare synse og tro og være negative?
milk
05.03.2021 kl 15:56 12561

Som sakt, Teori og praksis er ikke forenelig!!! Dere må gjerne lese dere både opp og ned men innen oppdrett er det praksis som avgjør... Dessverre så er det alt for mange teoretiske cowboyer som ikke har peiling på hvordan man oppnår gode resultater innen produksjon av mat med levende husdyr!!
Bi
05.03.2021 kl 16:01 12565

Ja, og du mener at de som har startet Andfjord Salmon ikke har peiling på hva de driver med men det har du?
milk
05.03.2021 kl 16:35 12578

Been there, done that.... Men når det er sakt, så har Andfjord det beste konseptet når det gjelder landbasert.... Men Dere må være enig i at verdisettingen av selskap som til dags dato ikke har levert, er alt for høy..... De som nå satser på landbasert, har ræva full av penger. De tenker at det er bedre a satse noen grunker i tilfelle noen får det til. Det er jo en 50/50 prosent sjanse for at noen kan lykkes med landbasert. Jeg har dessverre ikke millioner på bok som jeg kan eksperimentere med.
Redigert 05.03.2021 kl 17:43 Du må logge inn for å svare
Bi
05.03.2021 kl 18:10 12525

Ja, jeg synes det ser ut til at de har et bra konsept og såvidt jeg kan lese mellom linjene så ligger det en indre drivkraft og ønske om å få dette til å lykkes. Ikke bare for å tjene penger men også for å bevise at dette er et bra konsept. Det gir meg troen på at dette faktisk kan bli noe bra. Når det gjelder pris så er det jo sånn med de fleste på Euronext growth at de er i oppstartsfasen og har pr nå ingen inntjening, men markedsprisen på selskapet for øyeblikket tilsvarer bare de investeringene de har gjort til nå i anlegget de har bygd. Om ikke lenge har de laks for store verdier i anleggene sine. Da vil selskapsprisen øke en god del. Tenk på at de om en stund skal selge 70000 tonn laks. Hvor mye er selskapet verdt da?
vestlandsfugl
05.03.2021 kl 18:15 12516

Teknologien er flott den :)
Det er fraktkostnader og verditapet pr dag etter slakting som gjør meg skeptisk til landbasert i Norge, spesielt så langt nord.
Og så er jeg skeptisk til driftskostnadene, budsjettene er fine, men det var de i bølgen av landbasert oppdrett rundt 1990 også.
Poenget mitt er at om driftskostnadene er konkurransedyktige er produksjonssted av liten betydning, og da er Norge feil sted.
Bi
05.03.2021 kl 18:55 12470

Helt riktig, det er fin teknologi😊 Når det gjelder produksjonssted så har det vel vist seg at Norge er et bra sted å produsere laks. Litt fraktkostnader blir det, men om du henter opp fisken fra et basseng eller ei merde i fjorden så blir det omtrent det samme. Kanskje litt lettere å hente det opp fra et basseng på land. Mange steder ligger merdene ved øyer der man må bruke ferge for å få trailerene frem og tilbake for å frakte laks. Allikevel har vi produsert og solgt laks for ekstremt mange milliarder i Norge så at produksjonsstedet skal være et problem, det forstår jeg ikke.
milk
05.03.2021 kl 18:56 12574

Er du så skråsikker på at de greier å produsere 70 000 tonn laks ???
Bi
05.03.2021 kl 19:16 12563

Nei, det er ikke sikkert, men ikke veldig usannsynlig. Et sted må det starte. F.eks startet Nova sea med et par lærere som hentet smolt og satte ut i merder, kort fortalt, og omsetter nå for flere milliarder i året. Det var ikke mange som så for seg det.
vestlandsfugl
05.03.2021 kl 20:02 12725

Mulig jeg var litt uklar - dersom landbasert er en god ide er det mye mer lønnsomt å gjøre det nær markedet, på grunn av frakt og ferskhet.
Fortrinnet i Norge er fjordbassenger som er optimale for oppdrett. Mulig landbasert er lønnsomt ved konsesjonspris på 200 mill. I tilfelle er det mer lønnsomt nær markedet enn i Norge. Det gjør meg svært skeptisk til landbasert fiskeoppdrett i Nord-Norge. Trolig ikke lønnsomt, om det er det kommer det konkurrenter med fortrinn nær markedet. Du taper om du får det til, og taper litt fortere om du ikke får det til.
milk
05.03.2021 kl 21:17 12694

Godt poeng "vestland.... Det koker ned til om landbasert er en god ide! Jeg er temmelig sikker på at det å produsere flere tusen tonn på land, Vil møte enorme utfordringer. Jeg sier ikke at det ikke lar seg gjøre. Men omfanget til de forskjellige selskapene er tatt helt ut av alle proporsjoner .... Selskapenes aksjeverdi er ikke realistisk pr i dag...
Bi
05.03.2021 kl 21:21 12715

Sikkert en god ide å å ha fabrikken i nærheten av markedet, men det er også en god ide å ha fabrikken der laksen trives. Du er skeptisk og tjener kanskje på det, eller så har jeg rett og tjener på det😊. Det er ganske mange som har tjent mye penger på fisk i Norge, så jeg har troen😊
ArcticOcean
05.03.2021 kl 22:28 12700

Milkman, du er fremdeles skeptisk til landbasert hører jeg. Du har fremdeles ikke skjønt noen ting. Kan du ikke i det minste ta deg tid til å sette deg inn i det nye EU-direktivet, taksonomien. Da forstår du kanskje hvorfor landbasert er tingen.
ArcticOcean
05.03.2021 kl 22:42 12743

...og hvike utfordringer er det egentlig du babler om Melkemann når det gjelder landbasert??? Du som er oppdrettsekspert må da kunne utdype litt nærmere. Ikke sant?
milk
05.03.2021 kl 22:54 12728

Nå begynner dette å bli personlig!! Jeg velger derfor, som vanlig å trekke meg stille å rolig tilbake før Admin griper inn.... God helg :-D
ArcticOcean
05.03.2021 kl 22:58 12734

Takk for interessant svar. det sa vel alt.
ArcticOcean
05.03.2021 kl 23:04 12720

Glem da heller ikke at du har proklamert deg som oppdrettsekspert i flere innlegg angående Salmon Evolution. Så hvorfor du er blitt så hårsår nå vet jeg ikke.....
nutellut
07.03.2021 kl 19:12 12448

din påstand er jo bare tull. Kursen faller kanskje fordi noen tror på ny emisjon og så lavt den ble satt sist gir det usikkerhet
Bennyfyfasan
07.03.2021 kl 20:38 12618

Andfjord kan godt bli et godt case om noen år - men det er SVÆRT usikkert. En ting må dere uansett ha med dere, de kommer aldri ned på samme produksjonskost som et veldrevet sjøanlegg. I tillegg er det ikke tillitsvekkende at de må utsette oppstart så lenge som de til nå har gjort. Jeg har på følelsen av at ikke alt er kommunisert...

Det skal fortsatt mange emisjoner til før de nærmer seg produksjonsmålet sitt.
Ronny Pøbel
07.03.2021 kl 21:44 12557

Jeg kjøpte stort etter forrige emisjon, når kursen raste. Tror den vil tiltrekke seg mye oppmerksomhet når smolten er i vannet, og folk forstår at det er meget begrensede kostnader til vedlikehold av et basseng kontra en merd på 25 år - og energibehov og kostnad i liten grad. Kommer de forbi trinn to, så skal det etter planen være selvfinansierende. Bra konsept, har snakka med IR og R&D flere ganger. Ser også at de holder folkemøter for reguleringsplan - så det er fortsatt driv etter å bygge mer.
Bi
11.03.2021 kl 20:21 12150

Det går fremover, skritt for skritt.

NYTT FRA BØRSSELSKAPENE Medgründer Roy Bernt Pettersen trekker seg som styreleder i Andfjord Salmon, går det frem av en børsmelding fra selskapet.

Den oppgitte årsaken er at selskapet går fra en utviklingsfase til en operasjonell fase. I den forbindelse ønsker Pettersen ifølge selskapet en ny styreleder med solid bransje- og ledererfaring.
cold
11.03.2021 kl 22:58 12024

Idéen er utvilsomt interessant med den nye teknologien de skal bruke. Likevel er det flere forhold som gjør meg skeptisk. Husk det er veldig mye som fungerer i teorien men som feiler når idéen settes ut i livet. Pumpesystemer som går galt ved strømbrudd og filtersystem som kanskje ikke fungerer slik teorien tilsier. Dette er et forhold som tidligere er belyst i tråden. 70.000 tonn avgir enorme mengder avfallsproduktene og disse som skal filtreres ut. Alt for mange skal jobbe på dette anlegget i en tid der automatisering og robotisering MÅ plass for å skape lønnsomhet. Hva med energibruken som går med til å pumpe enorme mengder havvann inn i bassenget, og ikke minst kostnader ved å skape fullverdig kunstig dagslys?
Når ANDF ble børsnotert ble det gjort til en altfor høy pris og inntektene ligger mange år frem i tid. Er redd kostnadene vil spinne helt ut av kontroll og at det ikke blir lønnsomt i lengden. Når pengene tar slutt er det ikke sikkert rasjonelle investorer tør kaste mer penger inn i dette prosjektet. Uansett ønsker jeg dere lykke til på reisen.
milk
12.03.2021 kl 06:11 11873

Jeg er langt på vei enig med deg "cold! Men dette blir som å "banne i kirka" Du får hele menigheten mot deg..... ;-)
Panamera
12.03.2021 kl 19:21 11712

Det er ikke veldig vanskelig å regne seg frem til 500 kr/aksje på denne. Innsidekjøp de siste dagene bygger noe oppunder. Iflg selskapet er alt i rute.

Det som er tydelig er at energiforbruk kommer vesentlig bedre ut vs RAS anlegg både hva gjelder pumping og oppvarming, med rent vann fritt for ekstern forurensning. I tillegg er det sannsynlig gitt optimale forhold i bassengene at man ender med et bedre produkt enn hva som oppnås til havs. Forutsatt at ledelsen klarer å levere i henhold til plan, og det er relativt ukomplisert når man koker det ned, har jeg ståltro på denne.
nutellut
26.03.2021 kl 18:43 11032

da er du vel ute av aksjen da og trenger ikke utsette deg for menigheten Hmmm likevel bruker du tid på å advare 😂
milk
26.03.2021 kl 19:51 11150

Jeg er dritt lei av halleluja korene.... La oss være realistisk! Landbasert oppdrett er en utfordring uansett hvordan man snur å vender på det... Men når jeg først satser på land, så blir det Andfjord! Se på "Atlantic saphire" Problemene står i kø... Dyrevelferden er ikke tatt i betraktning når fisken dør av selvforsynte problemer.. Dette vil ikke markedet ha.....
Ronny Pøbel
26.03.2021 kl 19:59 11127

Jeg er like skeptisk som deg milk. Men jeg fant det rett å kjøpe lodd i andfjord og salme basert på at de faktisk kan vise til teknologi og "noe i utvikling". Det kan ikke sies om spettets landbasert-boom denne høsten og våren.