!!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje!


Andfjord salmon AS har pr idag bygget ferdig første basseng for 10.000tonn laks. Iløpet av mars måned vil bassenget være fylt med sjøvann og i gang med testing av sin patentsøkt teknologi.
Iløpet av våren vil smolt være satt ut.

Så hvorfor er Andfjord Salmon AS en god investering?

Andfjord Salmon har i motsetning til de fleste andre landbaserte anlegg satset på teknologiutvikling i forbindelse med gjennomstrømming av sjøvann.

Problematikken med RAS-anlegg som danner giftstoffer og dreper ned laks er IKKE-eksisterende i Andford Salmon AS sine anlegg. Med sjøvannsledning på 30m dyp for sommerhalvåret og på 160meters dyp til vinterhalvåret har Andfjord Salmon AS tilgang på friskt vann med riktig temperatur, samt fritt for alger og luselarver hele året. Siden anlegget er plassert med vanninntak under havnivå vil tilført energi for å flytte vann være meget gunstig.

Produksjonskost pr kg fisk er oppgitt av selskapet til å være rundt 30kr/kg, altså langt under dagens lave priser.

At kostnad pr aksje pr idag er meget gunstig gjør Andfjord Salmon AS til ett meget bra aksjetips.

Iløpet av 2-3mnd vil aksjekursen være minimum doblet fra dagens nivå.

Til info gikk jeg inn idag med ett ikke ubetydelig beløp.

Redigert 05.03.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
afreach
12.10.2021 kl 18:23 7862

Andfjord planlegger live investor Q&A på mandag.

Link til eventet: https://www.facebook.com/events/908968173389453?active_tab=aboutHar du spørsmål? Du kan sende inn til os@investorweb.no. Frist for innsending er søndag kveld.Husk å trykke på "skal/interessert" så du får varsel når sendingen starter.
Kval
15.11.2021 kl 07:25 7580

Hvor i løypa ligger andf nå? Når er de igang med produksjon?2022? 2023? Hva driver de med pr dags dato? Bygger anlegget? Søker på diverse godkjenninger??
Har de leverandører og kunder på plass?
Ser på andf trådene at det har vært spådd prisoppgang osv, men hvorfor har ikke det skjedd? Noen skjær i sjøen??
Bi
15.11.2021 kl 18:44 7497

De bygger bassenger i flere faser. De er mer eller mindre ferdig med det første bassenget men venter med å sette ut smolten til våren 2022 for å utvide og fremskynde byggingen av de neste bassengene. Så vidt jeg har skjønt så skal de kunne slakte 19000 tonn med laks når de er ferdig med fase 3 som de regner med vil gi en ebita på 500 millioner. Det tror jeg vil rettferdiggjøre en kurs på rundt 200kr. Videre utbygging vil pågå de neste 8-10 årene og planen er da at de skal ha en kapasitet på 90000 tonn laks. Det vil kanskje gi en ebita på et par milliarder og kurs på ….?
Aksjekursen stiger vel kanskje ikke så mye før det begynner å komme penger inn i kassa som sannsynligvis blir om et par år. Kommer jo også litt ann på når folk ønsker å komme seg inn for å være med på veksten vil jeg tro.
Panamera
18.11.2021 kl 12:05 7346

Dette representerer en betydelig de-risking som viser at prinsippet fungerer som det skal - de slipper å heve vannet.

Det er for meg helt uforståelig at folk ikke klarer å skille dette fra RAS teknologi som har en rekke kjente utfordringer. Har i det siste plusset på posten her. Bare et tidsspørsmål før “the penny drops” og folk skjønner at dette er en gullgruve. Triggere som kommer er bankfinansiering for videre capex, vellykket testing av laminærstrøm i bassenget og godkjenning av de neste fasene som kommunen jobber med. Kan noen forklare hvorfor det er så enormt liten interesse i denne?

Andøya, 17. november 2021

- Første basseng fylt til høyeste nivå

- Tekniske resultater er gode

- Testing av laminær vannstrøm er neste steg

Det er et par måneder siden bassenget var teknisk klart til å bli fylt opp med vann. Det omfattende testprogrammet handler imidlertid ikke om å få sjøvann i bassenget, men å teste bassengfunksjoner med sjøvann, samt å få testet utstyrskomponenter som for eksempel strømsettere, sensorer og vannrensesystemer til utløpsvannet.

–Testperioden, som begynte for flere uker siden, handler om å opparbeide trinnvis og detaljert kunnskap om hvordan bassenget og utstyr responderer på sjøvann – både utenfor og innenfor bassengveggene. Så langt har vi fått alle svarene vi ønsket oss, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS.


Som ledd i et omfattende testprogram av Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, står vannet denne uken på høyeste nivå – før det skal trinnvis tømmes og fylles igjen og man gjennomfører ytterligere utstyrstesting de neste ukene.

– Vi har testet bassenget i flere uker, og så langt ser alt veldig bra ut. Vi har fylt opp bassenget trinnvis, tappet ut litt, og fylt opp litt igjen. Denne uken er vannstanden på maksimalt nivå, sier Rasmussen.


Laminær vannstrøm

Neste skritt er å påbegynne testingen av den laminære vannstrømmen som er selve hjertet i gjennomstrømningsteknologien til Andfjord Salmon. Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm gir Andfjord Salmon store energi- og kostnadsfordeler, siden man ikke trenger å bruke energi på å løfte, rense eller varme opp vannet. Dette fordi sjøvannet er rent og ferdig temperert fra den Atlantiske Golfstrømmen som strømmer inn i Andfjorden. I tillegg hentes det tempererte sjøvannet på et havnivå der lus og alger ikke lever.

Flere bassenger

Bassenget,som er 20 meter dypt, skal etter hvert romme mer enn 1 000 tonn laks. Etter planen skal smolt settes ut i andre kvartal neste år. Den pågående testfasen handler imidlertid like mye om de øvrige bassengene som skal bygges på Kvalnes.

– Kunnskapen vi opparbeider oss ved testing av første basseng, vil være helt uvurderlig når vi skal både bygge og ta i bruk de øvrige bassengene på Kvalnes. Fordelen med å ha en såpass lang og omfattende testperiode for første basseng er at vi kan redusere både tid, kostnader og gjennomføringsrisiko på de neste bassengene, avslutter Martin Rasmussen.
nutellut
26.01.2022 kl 19:46 6948

Den første laks er ennå ikke solgt ! Hva skjer med på Andøya - kursen passerte nå all time low - ny emisjon som ventes - låneforhandlinger med banke´n som ikke går bra ?? Er det lurt å kjøpe her - når :-)
Slettet bruker
26.01.2022 kl 20:09 6925

Jeg har kjøpt litt i Andfjord men forventer ikke noe stort med første ..
Husk at aksjer kan gå i arv ...

nutellut
01.02.2022 kl 22:54 6789

kan jo hende at inntekt pr. aksje i januar ble nedjustert fra kr. 4 til kr. 0,53
nutellut
12.03.2022 kl 19:36 6545

Synes dette selskapet som debuterte med ønske om å informere markedet har gjort en dårlig job på dette området. Det er nok fordi de ikke har evnet å følge opp egne tidsplaner gang på gang og fortsatt er det usikkert når laksen settes ut. Disse nye aksjonærer må antakelig inn for å unngå en akutt emisjhon - får se 23.03. Ny lig nedgraderte forventninger fra meglere er baggrunnsteppet - når snur det ? Ingen inntekter før 2023 tror jeg
Redigert 12.03.2022 kl 19:39 Du må logge inn for å svare
SnorreS
14.04.2022 kl 22:10 6234

Klarer de å sette ut fisk i inneværende kvartal , kan denne aksjen bli spennende…

Med en produksjon på MAKS 1000 tonn rund fisk iløpet av 14 mnd tror ikke jeg det spennende skjer før etter det....men selv etter det tror ikke jeg det blir spennende for andre enn de som er med på emisjoner
Al7i
25.06.2022 kl 22:12 5572

https://www.vol.no/nyheter/i/G3dQqV/andfjord-salmon-med-vellykket-smoltutsetting

Utsetting av første smolt er selvsagt en viktig og hyggelig milepæl for Andfjord Salmon. Operasjonen var godt forberedt og ble utført på en sikker og forutsigbar måte, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i en pressemelding lørdag.

Omtrent 200 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på 120 gram ble sluppet ut i bassenget. Smolten er levert av Nordland Akva AS.
Redigert 25.06.2022 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
nutellut
01.11.2022 kl 13:59 5099

Nå er de 1 kg - 2 mdr. før tiden !

De satte ut 120g fisk i slutten av juni - den bør være 1kg nå. I gamle dager hadde Skretting noe som het klubb 2. dvs 2kg til jul på vanlig vårfisk i nord.
nutellut
17.11.2022 kl 20:29 4926

fra TU - vel ikke noe tvil om Andfjord S. ? kursen raser som en stein etter rekordtilvekst på laksen ! Striden dreier seg om hvorvidt anlegget er på land eller ikke. Losna Seafood og gründer Geir Nordahl-Pedersen mener anlegget definitivt er på land, mens staten mener anlegget ligger i sjøen.
Hvis anlegget defineres til å ligge i sjøen, må oppdretteren betale flere hundre millioner kroner for tillatelser til å drive oppdrett. For landbaserte anlegg er tillatelsene gratis.
Nå har tingretten slått fast at anlegget ligger «på land».
snoesokk
02.12.2022 kl 13:24 4682

https://vimeo.com/777245980

anbefaller å se presentasjonen til Andfjord salmon
snoesokk
02.12.2022 kl 13:24 4682

https://vimeo.com/777245980

anbefaller å se presentasjonen til Andfjord salmon
castro1
02.12.2022 kl 13:35 4672

Skal denne prises likt ut fra fremtidig volum kan kursen ganges med 100 !!
snoesokk
02.12.2022 kl 14:24 4654

Tror jeg ville sett litt anderledes på det.
Hva er industri standard mtp kostnader og EBITDA. så ville jeg regnet på forventet EBITDA på 90 000K HOG gagnet med indutri PE. Den marketcap'en du får da er fort i nedre sjiktet av andfjord salmon sine egne forventinger (påstander) i forhold kost og overlevelse etc.
Men merk at på veien til 90 000K HOG så skal det gjøres endel store investeringer, så her blir det emisjoner og noe utvanning.

Men forventer en hyggelig kurve på denne de neste årene.
nutellut
17.02.2023 kl 15:11 4175

Så langt så godt - kursmål allerede på kr 80 - nyemitert og finansiert og Per 16. februar 2023 er laksens gjennomsnittsvekt 1 850 gram. Overlevelsesraten er fortsatt høy med 98,3 prosent, nesten åtte måneder etter smoltutsett første slakt mid 23 :-)

Var så heldig å få privat omvisning med styreleder for et par år siden.... Helt fantastisk kar som hadde en vanvittig god kommunikasjon og respekt med arbeidsfolk og formenn på byggeplassen - da bestemte jeg meg for at en dag skal jeg investere i dette prosjektet. Jeg har ventet på riktig pris - hvis slaktinga går som forventet og teknologien bekrefter god overlevelse og god spisekvalitet - tipper jeg på oppkjøp! Tok noen lodd på 38 i går

Dvs, jeg spår ikke oppkjøp rett rundt hjørnet, kanskje det ikke skjer, men jeg tror noen av de mer etablerte oppdretterne vil følge dette selskapet veldig nøye! Men oppkjøp vil ikke komme som en overraskelse!
Panamera
03.07.2023 kl 14:23 3124

Har også vært oppe og besøkt anlegget og over de siste par årene bygget opp en brukbar beholdning. Selskapet har truffet alle milepæler for å vise hvor god teknologien og tilnærmingen er. Første slakt blir nok annonsert når som helst. Det eneste som har hengt over er vellykket produksjonssyklus og videre finansiering, som nå begge er i boks. At denne ikke er i det dobbelte er for meg en gåte.

Slaktetallene blir viktig i forhold til prising av aksjen. Økonomisk fôrfaktor BØR være mye bedre enn for sjøbasert havbruk. Om ikke...bør man ta frem kalkulatoren å se på design av kar. Jeg er fortsatt ikke overbevist om design - men skal innrømme feil om tallene sier noe annet.

"Slaktetallene" imponerer ikke meg så langt. Hvorfor i all verden slakter man fisken når den er bare ca.3,5 kg rund? En ting er at all 1-2 og 2-3 drar prisen kraftig ned. Med en slaktevekt på 3 kg, betyr det enkelt og greit at ca.50 % av fisken er under 3 kg sløyd.
Imidlertid er tilveksten mye dårligere enn tidligere kommunisert (om man skal stole på tidligere kommunikasjon), ca.0,25 kg tilvekst siden 25.mai utgjør en SGR på ca.0,17, som er meget svakt. Tåler ikke anlegget større biomasse (660-670 tonn, ca.22 kg/m3)? Om alt gikk så problemfritt, hvorfor produserer man ikke fisken større og oppnår vesentlig høyere pris, samt utnytter tilgjengelig volum bedre?
milk
11.07.2023 kl 18:42 2728

Svaret ligger vel litt opp i dagen! Det er ikke så enkelt å produsere på land. De sikrer et avdrag til investorer å banker ved å slakte nå. Kostnadene ved produksjonen er høyere en estimert... Dette burde ikke være noen bombe !!!
nutellut
12.07.2023 kl 10:04 2616

Dette er etter plan " targeting first harvest in June/July 2023, with ~800 tons (up to ~700 tons HOG) of salmon to be harvested" Accumulated feed conversion ratio of 0.96.

Vel, det er stor forskjell på~ 800 tonn og < 700 tonn, som jo ble resultatet. Jeg tror nok planen var at fisken skulle være vesentlig større på dette tidspunktet, noe som betyr at FCR vil bli vesentlig høyere. Rapportert FCR så langt er teoretisk. Sannheten kommer ved slakt og den viser vesentlig svakere tilvekst enn det som er rapportert tidligere. I tillegg har jeg en mistanke om at anlegget har møtt noen grenser på disse nivåene av biomasse, noe som vil være alarmerende og kan vanskelig la seg forsvare i forhold til kostnadene.
Vi får se om det kommer noe mer informasjon rundt det endelige resultatet fra utslaktingen.
Redigert 12.07.2023 kl 10:20 Du må logge inn for å svare

Spørsmålet er om den er 3,5kg rund....

Det er vel videre utvidelse av området som er grunnen til at de vil slakte fisken på dato. Jeg tenker 3 uker til å fisken burde vært over 4kg. Kunne de ikke ventet på det?

Jeg tror ikke de turte utfordre grensene FØR de hentet penger.

"Successful completion of first production cycle". Hva var så spesielt bra med den første produksjonen? Tilvekst som normalt, kanskje noe under, lus inn i anlegget på første forsøk, lav utnyttelse av volum (20 kg/m3) som vil nok vil bety vesentlig lavere produksjonskapasitet enn forventet. Kan ikke se at det er spesielt "successful".
Her skal det nok store emisjoner til det neste året eller 2. Lenge til det kommer penger inn.
Realist
30.11.2023 kl 13:24 933

Synes kvartalsrapporten var meget positiv. Tror dette kan bli en god investering på sikt.

Er det behov for store emisjoner? Ser ikke slik ut. De begynner etterhvert å få inntekter. 27,7 millioner i Q3. Kontantbeholdningen på slutten av Q3 var på 526 millioner. I juni fikk de ny finansiering på 825 millioner og refinansiering av eksisterende gjeld på NOK 75 millioner. Tror dette skal holde emisjonsspøkelset på god avstand.
kentove
30.11.2023 kl 20:42 875

Spyttet inn 30k kroner i et selskap, risky siden de har et krav på 3,8mill og trenger 12 mill i emisjon for å produsere russisk kaviar, men noen her som vet verdiene på landbasert område med tilgang til ferskvann og mulighet for utvidelse? Er jeg helt på ordet eller er ikke verdien på selve området og bygningene flere ganger mer verdt enn hvis de ikke skulle lykkes og måtte selges? Veldig off topic men såvidt jeg skjønte er det vanskelig å få tillatelser til smolt for tiden? (mest siden "russisk kaviar" virket stilig jeg puttet inn litt der 🤣 anbefaler ikke å investere mtp d kravet de har mot seg men lurte mer på verdiene området og bygningene har
Redigert 30.11.2023 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
kentove
30.11.2023 kl 22:14 844

Fjernet selskapsnavnet siden det er krav mot dem, så ikke en anbefalt investering
OZZY
04.12.2023 kl 14:11 667

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2023/12/02/195965940/aktivistar-merka-oppdrettslaks-i-butikkhyllene-som-miljoskadelig

man kan jo bare forestille seg hva som er under disse laksemærene som de tradisjonelle selskapene driver. et fjell av lakseshitt.
Redigert 04.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Realist
04.12.2023 kl 15:49 623

Andfjord Salmon har et sterkt fokus på bærekraft og miljø i alle aktiviteter. Det som "er under disse laksemærene" blir brukt til produksjon av biogass.