Circa Group - Betydelig Oppside på sikt (NOK 50 TP, +200%)

Fresh Prince
CIRCA 05.03.2021 kl 10:27 60798

Må påpeke at dette er en svært forenklet analyse, men jeg har ikke mulighet til å gjøre en DCF når vi ikke har nok info om marginer osv, men tenkte jeg skulle dele et par tanker om hvorfor jeg mener aksjen burde handles til langt over dagens nivå. Personlig har jeg et langsiktig kursmål på NOK 50. Obs: Her antar jeg at prognosene til selskapet og antagelsene til selskapets ledelse stemmer.

Tenkte det er hensiktsmessig å komme med et par tanker rundt hvorfor jeg mener dette selskapet representerer en god kjøpsmulighet, samt et kursmål. Her er et par punkter om selskapet jeg mener er svært relevante:

- Ofte har grønne selskap rundt 3-4 cornerstone investors, men Circa Group har hele 7. Det er da DNB Asset Management, Paribas Energy Transition Fund, Delphi Fondene, Handelsbanken Fonder, det svenske pensjonsfondet AP4 og Robeco Asset Management, i tillegg til Norske Skog selv.

- MANGE av de ansatte i Norske Skog har gått tungt inn i Circa, så det er åpenbart de har sterk tro på selskapet.

- Det er bare rundt to og et halvt år til selskapet begynner tjene penger, og det forventes at inntekten vil øke ekstremt mye når produksjonen først er i gang. Litt mer om prognosene for omsetning:

- 2023e: Ca. 120+ MNOK

- 2025e: Ca. 750+ MNOK

- 2027e: Ca. 3,7+ Mrd. NOK

- 2028e: Ca. 6,7+ Mrd. NOK

- 2030e: Ca. 10+ Mrd. NOK

Her er det med andre ord ekstremt stor oppside om man ser på multiplene i samme bransje, som ligger mellom 8.0x-14.0x. Antar vi et snitt på rundt 10x vil det si at Circa allerede i 2025, altså om litt under 4 år, skal ha en market cap på minst 7,5 milliarder NOK, som tilsvarer en kurs på 62,8 NOK per aksje. Jeg er imidlertid litt mer konservativ så forventer en kurs på rundt 50 NOK, men er naturligvis mulig den går betydelig høyere. Minner også om at Circa sitt produkt er innen et segment med betydelig høyere marginer.

- Her er en ekstremt sterk trigger som kan gjøre at selskapet kan overgå selv egne prognoser: "Ifølge presentasjonsmaterialet til Circa Group går det frem at det årlig brukes over 1 million tonn med petrokjemiske løsemidler, og at dette markedet vokser med rundt 3,5 prosent årlig. EU har imidlertid sagt at disse fossile, og til dels giftige, produktene er uønsket, men problemet i dag er at det knapt finnes alternativer."

=> Circa har utviklet og tatt patent på en ny metode for produksjon av miljøvennlige biokjemikalier og løsemidler i kommersiell skala. Med andre ord vil EU, dersom Circa klarer å få til dette i stor skala, trolig enten legge store avgifter på de andre alternativene som ikke er miljøvennlige, eller gi insentiv til de som bruker miljøvennlige alternativ slik som Circa tilbyr. Hvis det skjer kommer nok Circa til å bli kjøpt opp lenge før de får til storskala produksjon. I motsetning til andre grønne satsinger der markedene ofte er på noen få milliarder kroner årlig så er chemicals-markedet i bare EU på hele 565 milliarder EURO årlig. Dette er da utelukkende EU, det blir naturligvis stor etterspørsel fra andre markeder som er betydelig større, som f.eks. Asia. USA sitt marked er også ca. like stort som i EU. EU planlegger forøvrig å forby FLERE kjemikalier som de mener er skadelig for mennesker, da må man med andre ord trenge produktene til blant annet Circa.

- CO2-utslippene for Cyrene er betydelig lavere enn konkurrerende produkter, nok en egenskap som er fordelaktig for Circa.

- Circa Group har tidligere fått 12 millioner euro i EU-støtte gjennom utviklingsprogrammet Horizon 2020. Dette programmet støtter nye produksjonsteknikker som kan løse dagens miljøutfordringer innen kjemisk industri.

- Vi vet ikke nøyaktig hva marginene er, men det er åpenbart svært gode marginer vi snakker om: "«Dette er en virksomhet med marginer som ligger betydelig høyere enn Norske Skogs kjernevirksomhet i dag. Vi går ikke ut med et eksakt tall, men jeg kan si så mye som at det er veldig gode marginer», sa Sperre.

- Selskapets ansatte har helt ekstremt lang erfaring og er ledere innen sitt felt, så humankapital er absolutt en ekstremt sterk asset i dette tilfellet.

- Circa er første selskapet i verden som planlegger storskala produksjon av kjemikalier fra LGO-plattformen sin. Selskapet har også flere patenter.

- Circa har også Letter of Intent (LOI) fra flere store selskap som f.eks. Merck og Will & co. Selskapet sier selv at de har LOI som overgår planlagt produksjon, som naturligvis vil bety at prisen vil øke etter de har levert avtalt kvantum da det åpenbart er mye etterspørsel.

- Tenker også det er greit å minne på at IPO'en ble oversubscribed 15 ganger. Det er imidlertid slik at større investorer venter til kursutviklingen har normalisert seg før de går inn i etterkant av en IPO dersom de ikke fikk det de tegnet seg for. Med andre ord vil vi først neste 2 ukene få se hvor stor påvirkning det vil ha fremover. Selv tipper jeg flere av disse fondene og investorene som ikke fikk tildeling vil begynne kjøp opp i løpet av denne måneden som vil dytte kursen oppover. (Gitt at det negative børsmarkedet i USA ikke vedvarer).

- Avslutningsvis tenker jeg bare påpeke alle mulighetene Circa har mtp. industrier de planlegger rette seg mot:

* Pharmaceuticals
* Agrochemicals
* Graphene
* Electronics/Batteries (aka EV)
* Paints/Coatings
* Flavours
* Fragrances
* Polymers/Biopolymers

Redigert 07.03.2021 kl 17:16 Du må logge inn for å svare
luftskip
05.03.2021 kl 10:34 27901

Det er mange positive framskritt å se i fremtiden for Circa. Kommer du deg inn på under emi-kurs kan du bare vente en oppside. Bonusen er at hele kapasiteten på anlegget i Frankrike allerede er dekket av kunder, og selskapets utgifter til fremtidig drift i 3 år er budsjettert for. Det inkluderer R&D og arbeidet med å få på plass en avtale for bygging av neste anlegg - som sannsynligvis vil bli landa før det første anlegget er bygget.
Fresh Prince
05.03.2021 kl 10:58 27858

Riktig det, tipper de får dekket hele kapasiteten ved etterfølgende ekspandering selv før prosjektet er ferdig. Men det viser at Circa vil ha stor forhandlingsmakt med kundene sine, så lover godt mtp. marginer.
Fresh Prince
05.03.2021 kl 12:15 27798

Tenker også det er greit å minne på at IPO'en ble oversubscribed 15 ganger. Det er imidlertid slik at større investorer venter til kursutviklingen har normalisert seg før de går inn i etterkant av en IPO dersom de ikke fikk det de tegnet seg for. Med andre ord vil vi først neste 2 ukene få se hvor stor påvirkning det vil ha fremover. Selv tipper jeg flere av disse fondene og investorene som ikke fikk tildeling vil begynne kjøp opp i løpet av denne måneden som vil dytte kursen oppover. (Gitt at det negative børsmarkedet i USA ikke vedvarer).

Kommer til å legge til flere punkter over tid.
Redigert 05.03.2021 kl 12:16 Du må logge inn for å svare
PrivatInvestor
06.03.2021 kl 08:22 27580

Har de startet med bygging av fabrikken i Frankrike?
Fresh Prince
06.03.2021 kl 08:53 27531

Slik jeg har forstått det så skal bygget stå ferdig rundt helt i slutten av 2022 eller januar 2023. Det som er fordelen med området de skal bygge fabrikken i er at "parken" består av fabrikker som holder på med produksjon av kjemikalier, samt at alt av infrastruktur allerede er i orden. Det er nok en stor grunn til at det kommer til å gå raskt å ferdigstille fabrikken. De gjorde investeringen i fjor, og forventer i følge ledelsen at produksjon allerede kommer i gang januar 2023. Det koster 32 mill Euro å bygge fabrikken, og nå har de 50 mill Euro fra IPO, samt 9 mill Euro fra EU Horizon, slik at de har mer enn nok finansiering. Til sammen så er de i utgangspunktet fullfinansiert de neste 3 årene, slik at det eneste tilfellet de vil trenge en emisjon er ved en investering i enda en fabrikk. Det vil da naturligvis være svært positivt for aksjekursen når det meldes, så er lov å håpe på at det skjer. :)
Redigert 06.03.2021 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
PrivatInvestor
06.03.2021 kl 09:15 27484

Takk for info.
Neste fabrikk kan bli påbegynt allerede før denne er ferdig ble vi fortalt. (5X så stor)
Da trengs det nok mere kapital.
Marginene er ventet å bli svært høye, rundt 50%.
Fresh Prince
06.03.2021 kl 10:19 27424

Stemmer godt det, oppsiden er i alle fall ekstremt høy om de bare kommer i nærheten av prognosene sine, så lover godt. Er sikkert noen som tenker at man kan vente til like før alt er ferdig slik som ved landbaserte oppdrettsselskap som har horisont på 3-4 år horisont før de ferdigstiller anleggene sine, men forskjellen her er at de kan begynne produsere sekundet bygget står ferdig. Så er det naturligvis også at produksjonstiden her er en fraksjon av hva den er i landbasert oppdrett, men det sier seg selv tenker jeg. Vil tenke meg at kursen vil allerede begynne gå nå ettersom dette kommer til å bli en ekstremt profitabel del av biochem-industrien og med patentene i orden samt miljøkrav fra EU vil marginene trolig holde seg skyhøye. Det er bare i overkant av ett og et halvt år til produksjonen er i full gang, slik at de som ønsker posisjonere seg burde gjøre det nå (det er i alle fall min mening).
longterm
06.03.2021 kl 11:08 27368

Absolutt et spennende selskap. Men når man klikker på tickeren og får opp selskapet hos Nordnet, finner man hverken antall aksjer eller selskapsverdi. Noen som vet hvorfor og evt kan komme med utfyllende opplysninger?
Fresh Prince
06.03.2021 kl 11:19 27339

Det kan jeg svare på! Det er normal praksis ved noteringer, tar ofte litt tid før Nordnet registrerer antall aksjer osv. i systemet sitt. Pareto har forøvrig allerede oppdatert med market cap osv. Jeg vet i alle fall at market cap ligger nå på ca 1,994 Mrd NOK, og at antall aksjer er ca. 119 millioner. Men ja, du får nok se antall aksjer + market cap på Nordnet i løpet av neste uken tenker jeg. :)
longterm
06.03.2021 kl 11:41 27323

Supert - takk for svar, FP! ;)
Fresh Prince
06.03.2021 kl 18:19 27114

Der har vi en link med alle tallene ja, takk!
Itmann
08.03.2021 kl 08:37 26679

De første listene kom i dag. Circa group eier 45% av aksjene.
Nskog eier 23% men regner med det tallet vil øke når de får tilbake utlånte aksjer fra stabiliseringen (4.450.000 aksjer). Pareto er inn på listen med store kjøp, regner med de som foretar stabiliseringen.

Tilsammen eier topp 50 hele 95.7% av alle aksjer. Sven Ombudstvedt ceo norske skog eier 158.000 aksjer, Lars Sperre SVP NSKOG 253.000 aksjer, listen har mange internasjonale banker, JP Morgan, Bank of New York, Goldman Sachs, Barclays, vet ikke om disse var med i emisjonen eller kjøpte i markedet. CACEIS BANK(20.), Dnb(5. plass), Storebrand, Delphi fondene(6.plass), AP4 fondet(8. plass), BNP Paribas (4 plass), Klaveness marine (9 plass) osv
Redigert 08.03.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fresh Prince
08.03.2021 kl 09:15 26641

Snitter litt ned i dag:)
nordnes
08.03.2021 kl 15:54 26503

Hvor mange aksjer er det i Circa Group ?
Fresh Prince
08.03.2021 kl 16:26 26454

119 mill ca, se link over for spesifikke tall! Jeg snitter videre ned jeg, nettløker som får panikk av at andre ESG-aksjer kollapser og kortsiktige investorer som ryker på stop-loss er nok årsaken for dagens fall. Sitter rolig i båten selv, men ganske uheldig at kursen fullstendig kollapset i dag!
Itmann
08.03.2021 kl 16:31 26447

Jeg skjønner ikke helt vitsen med "stabilisator" hvis de lar den falle så mye på en dag.. kan hende de lar markedet gå sin gang før de øker kjøpene, men finner det merkelig
Fresh Prince
08.03.2021 kl 16:36 26429

Ja kan vel si det er dårlig jobbet av Pareto, som vanlig, men er ikke bekymret i det hele tatt på lang sikt. Men kan tenke meg de har fått et par sinte telefoner fra de største aksjonærene i Circa!
Slettet bruker
08.03.2021 kl 23:45 26232

Stabilisator kan jo ikke ta på seg jobben med å kjøpe alle emisjons aksjee:-)) da må jo Nskog øke eier andelen igjen, var jo ikke planen det:-))
Dette setter bare bløffen i lys, 15 x overtegnet meg rett i .... bare rør, og de som deltok gjør det kun for korte klipp, der planen var å selge med 30% natta over.
Gotter meg når dette røttne spillet ikke fungerer lengre.
ErikNordnet
08.03.2021 kl 23:51 26218

...Alle som var med i emisjonen har "lock-up" avtale på sine aksjer til midten av August.
Dvs. Ikke mulighet til salg

Se forskjell mot eks. Flyr....
Itmann
09.03.2021 kl 00:04 26194

Vet ikke om du skjønner hvordan det fungerer? Stabilisator bruker pengene de fikk inn fra de som tegnet de 4450000 ekstra aksjene, dvs 74,5 mill kroner for å kjøpe aksjer i det åpne markedet. Norske skog låner bort sine aksjer til Pareto, som gir aksjene videre til de som kjøpte de 4450000, sånn at de får sine aksjer. Deretter kjøper de i det åpne markedet til emi kurs eller under, sånn at alle kjøp under emi kurs blir en gevinst for selskapet. Deretter får norske skog tilbake de aksjene de har krav på. Har ingenting med at norske skog øker eller minker sin eierandel dette.

Mange "grønne" aksjer som faller nå over hele fjøla, men tror det er mange som er verre å sitte i enn circa, både pga potensialet her og fordi jeg tror salgssiden skrumper inn etterhvert
Slettet bruker
09.03.2021 kl 00:08 26169

Dette da
Tilretteleggerne har også fått en overtildelingsopsjon som kan benyttes ved høy etterspørsel, og som vil øke emisjonsbeløpet til opp mot 575 millioner kroner.
Itmann
09.03.2021 kl 00:12 26146

Ja, emisjonen var på 500 mill, over allotment var på 75 mill
Slettet bruker
09.03.2021 kl 00:14 26230

Så hvem i himmelens navn selger disse aksjene da, når det er lock-up, her er det noe som ikke stemmer, mye akrobatikk i kulissene vi ikke får med oss,
Itmann
09.03.2021 kl 00:22 26206

Ikke alle som har lock up..
Fra mail jeg fikk av Pareto:

LOCK UP

Company(45% av aksjene): 12 months (subject to certain customary exemptions).

· Members of management and board: 12 months (subject to certain customary exemptions).

· Norske Skog ASA: minimum 6 months (subject to certain customary exemptions).

· Certain other large existing shareholders (>5%): minimum 6 months (subject to certain customary exemptions).

· More than 75% of the current outstanding shares have been locked up based on the agreements mentioned above.

· Please see the Investor Presentation for more information about the lock-ups.
Slettet bruker
09.03.2021 kl 09:56 26069

Skjønner, laster opp litt på 15kr
1,7 under fondene må vel være ok, etter hva jeg forstår og tenker er denne muligheten kun tilstede under stabilisator periode.
Redigert 09.03.2021 kl 10:07 Du må logge inn for å svare
Fresh Prince
09.03.2021 kl 16:31 25966

Helt ok utvikling i dag, forventet egentlig vi skulle opp 10-12% minst når folk innså hvor idiotisk gårsdagens kollaps var, men fikk god gevinst i dag så får vel bare vente til folk innser potensialet her. Blir nok mer enn dobling her på sikt, ganske sikker på det gitt at ingenting uforutsett oppstår:)
luftskip
09.03.2021 kl 19:54 25870

Veldig oppmuntrende. Jeg snittet ned i går og har ingen bekymringer om hvor godt denne vil gå, mange triggere på nyheter hvis Circa Group spiller kortene sine riktig.
Slettet bruker
09.03.2021 kl 20:23 25806

Solgte alt en krone høyere, får se om en rekker enda en nedtur
luftskip
13.03.2021 kl 22:23 25300

https://newsweb.oslobors.no/message/527618

Stabilisatoren som virket så dvask i denne aksjen har benyttet anledningen for å rense unna alle tvilerne på de siste dagene med lavt volum. Bra innhenta!
Itmann
13.03.2021 kl 22:44 25276

Ser ut som de har igjen 2,5 mill aksjer de kan kjøpe, spørs om den stabiliserer seg rundt emi-kurs, eller over, ut måneden nå, hvis volumet ikke tar seg opp igjen da
Itmann
17.03.2021 kl 08:30 24977

Pareto ute med analyse og kursmål 30 i dag

A potential giant in the chemical industry
Founded in 2006, Circa is a biotech company that has developed the world’s first and only scalable production process for converting biowaste into several high-value biomolecules. While chemicals are essential for the modern society, most of them have hazardous properties, and are now being driven out of global markets by regulation. This provides a once in a generation opportunity for companies like Circa, which holds the pole position in our view. A story the market not yet believes in, trading at a 50% discount to our risked SOTP valuation. As such, we initiate coverage with a Buy recommendation and TP NOK 30 – a potential upside of ~80%.

World’s only scalable production process for high-value biochemicals

Established in 2006, Circa has developed the world’s first commercial process for manufacture of the platform molecule, LGO, derived from cellulosic waste. With 15 years of R&D and five pilots, the company has gained strong global interest with its first commercial biochemical, Cyrene. Circa will now commence construction of a 1,000 tonne production facility in France, providing the foundation for several larger plants of up to 50,000 tonnes.

Once in a generation upheaval of the chemical market

While chemicals are everywhere and fundamental in daily life and activities, the industry places a significant toll on human health and the environment. Traditional fossil-based chemicals are under increasingly regulatory pressure and will be banned once suitable alternatives become available at scale. Here Circa stands out with its main product, Cyrene, already widely acknowledged as one of very few biobased alternatives to certain fossil and toxic chemicals.

We initiate coverage with a Buy and TP NOK 30

In our view, Circa holds the pole position in R&D and process knowhow with a 10-year head start to any other competitor. This along with regulation driving once in a generation upheaval of the chemical industry, we think Circa potentially is positioned for a decade of superprofit. We estimate revenues of EUR 960m in 2030E with an EBITDA-margin about 50%. The share currently trades at a 50% discount to our risked SOTP. We thus initiate coverage of CIRCA with a Buy and TP NOK 30/sh, corresponding to 13.5x EV/EBITDA’25E.
Itmann
17.03.2021 kl 10:44 24906

Også viktig fra rapporten, 170 kursmål uten risk

Our SOTP valuation is based on five production facilities, with all assumed fully operational by the end of 2030E, corresponding to a total Cyrene production of 81,000 tonnes (in addition to ~1,600 tonnes of other LGO derivatives). We apply a DCF valuation for each plant, assuming a WACC of 8% and terminal growth of 2%. This yields an unrisked equity value of NOK 170/sh. However, we have applied a risking discount for each plant to reflect scale-up and timing risk. As such, we estimate a fair equity value of NOK 3,853m – corresponding to a value per share of NOK 32.
luftskip
17.03.2021 kl 17:01 24809

Peftaus skrev Innlegget er slettet
Tror det er et par større kunder som dumper aksjer inn i stabilisatoren og vil ut. Tror det er flere som vil frigjøre midler fra denne aksjen til andre ting (eller bearmarket-FUD), og det ble vel en sånn "sell the news"-reaksjon her. Det virka litt dårlig timet, dette kursmålet fra Pareto, selv om jeg skjønner at de kunngjorde det når aksjen faktisk trader over emi for å løfte den ordentlig.
luftskip
24.03.2021 kl 21:23 24250

Siden sist noen postet her har Pareto oppgitt et kursmål på 30 kr/aksjen og langsiktig kursmål på 170 (omtrent det samme hadde jeg regnet meg frem til også, gitt!). Siden da har aksjen fortsatt å floppe litt, men om du ser på ordren i dag har vi begynt å trøkke oppover. Det blir utført jevnlige ordre hvert 5. minutt til 10,000 kr hver, utover hele dagen i dag, med slag oppover. Noen laster opp stort og kommer til å fortsette med det, og aksjen snuser på rett under 17 kr-merket nå. Dette blir gøy!
Slettet bruker
25.03.2021 kl 09:05 24092

SP1M: We initiate coverage of Circa Group with a Buy recommendation and a target price of NOK32 per share. If Circa is successful in scaling up LGO and Cyrene production and reach its target of 81,000tpa. by 2030 we see a value potential of almost NOK200/share (+10x of today’s share price). Our target price is based on a 50% probability of Circa reaching 100% utilization at ReSolute (1000tpa.) and FC 7 (5000tpa.) facilities by the end of 2025.
Slettet bruker
25.03.2021 kl 09:07 24088

200 kr ja, 10 x herfra! BULL!