MELTWATER, spennende tider.


Korreksjonen har brakt Handelsbanken opp på top 10 med langt over 8 mill. aksje.
Sammen med Federated Global Investment Management Corp. vel 7 mill aksje og Danske banken
med 600k.

AMF Pensionsförsäkring AB har benyttet anledningen til å laste opp, nå tot vel 5,7 mill aksje.


Anbefaller å følge bloggen til Meltwater, veldig interessant for de som vil vite hva fremtiden kan bringe:
https://www.meltwater.com/en/blog

Fra FORBES google oversatt:


Meltwater ble grunnlagt i 2001 som et medieovervåkingsselskap og har vokst til å bli den nest største aktøren i PR-programvaremarkedet. Plattformen er ekstremt sterk innen medieovervåking og sosial medieintelligens.

Faktisk har Meltwater gjort ganske mange oppkjøp av AI og sosialanalyse for å konsolidere sitt lederskap innen medieopplysningsområdet. De bygde til og med en innsiktsplattform kalt Fairhair for å "utnytte verdens online data", slik at PR og andre ledere kan bli bevæpnet med de beste dataene fra media.

I tillegg tilbyr Meltwater en mediedatabase, online redaksjon og analyse. Målinger som andel av stemmen er ganske sterke på grunn av den mengden data selskapet har.

Når det gjelder merkevareovervåking, er det få som gjør det like godt som Meltwater. Markedsførere og PR-profesjonelle som er interessert i å forstå hva medier og påvirkere sier, bør utforske Meltwater.

Mye tyder på at korreksjonen nærmer seg slutten tech aksjer. MWTR har dannet en dobbel bunn.
Are you in it for the long run? Frankie says relax.

Meglerhusene har følgende kursmål på Meltwater:
Arctic 70,-
Carnegie 77,5
DNB Markets 75,-


Flere premium kunder for Meltwater:

https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/03/08/7638299/flere-premiumkunder-for-meltwater-i-februar


Meltwater (MWTR) Premium Client Segment Sales Update - February 2021

OSLO, March 8, 2021

In February 2021, Meltwater grew the Premium Client segment with 39 customers,

representing a growth in annual recurring revenue (ARR) of $2.7m.

Among the notable companies entering Meltwater's Premium Client segment in

February were new clients such as Viking Global Investors, Warner Music, Pernod

Ricard, Penguin Random House, Olympus Corporation, Allianz, Maybank, and Market

Wagon.

Moving up from lower client tiers were clients such as Cap Gemini, Mundipharma,

Royal Children's Hospital, DELL Secureworks, Stena Group, Sonepar, and Memac

Ogilvy.

Highlighted February Wins

Maybank

Maybank is the largest bank in Malaysia, and one of the leading banking brands

in Asia. Meltwater will help Maybank's marketing department to identify

activities driven by key competitors within social on an ongoing basis, so that

Maybank can compete and be proactive in terms of campaigns and market

activities.

Meltwater was chosen because of its integrated news and social suite, with full

coverage for their local markets. Meltwater provided more content than anybody

else, coupled with a powerful and user-friendly setup.

Market Wagon

Market Wagon brings the farmer's market to your doorstep with fresh and local

produce delivered directly to restaurants and consumers. Not only providing high

quality and sustainable produce to their clients, but also ensuring food

producers are able to thrive in their local markets, now more than ever.

Market Wagon's marketing lead opted for a full suite of Meltwater solutions to

assist with doubling the number of markets they currently operate in by

consolidating efforts across Social and PR, and streamlining reporting. They

leverage both our robust in-platform reporting solutions, in addition to our

custom monthly reporting services to provide partners and senior stakeholders

analytics focused on expansion efforts, brand performance, competitor

performance, and general industry intelligence specific to each market. As a

small team, they also find immense value in our dedicated support teams, who are

always there whenever assistance is required.

The information contained in this statement has not been audited and may be

subject to change.

Please see Meltwater Company Disclosures on

https://www.meltwater.com/en/about/investor-relations to stay up to date on

company news and updates.

For further information, please contact:

Geir Arne Drangeid

Investor Relations and Media Contact

gad@meltwater.com

About Meltwater

Meltwater provides social and media intelligence. By examining millions of posts

each day from social media platforms, blogs and news sites, Meltwater helps

companies make better, more informed decisions based on insight from the

outside. The company was founded in Oslo, Norway, in 2001 and is headquartered

in San Francisco, California, with 50 offices across six continents. The company

has 1,700 employees and 28,000 corporate customers, including industry leaders

in several sectors. Learn more at meltwater.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

This communication may contain certain forward-looking statements relating to

the business, financial performance and results of the Company and/or the

industry in which it operates. Forward-looking statements concern future

circumstances and results and other statements that are not historical facts,

sometimes identified by the words "believes", "expects", "predicts", "intends",

"projects", "plans", "estimates", "aims", "foresees", "anticipates", "targets",

and similar expressions. Any such forward-looking statements are solely opinions

and forecasts reflecting views as of the date set out on the cover of these

materials, which are subject to risks, uncertainties and other factors that may

cause actual events to differ materially from any anticipated development,

including the risk factors set forth in the Information Document prepared by the

Company in connection with the Listing, available at

https://newsweb.oslobors.no/message/519564 under the heading "Vedlegg". No

liability for such statements, or any obligation to update any such statements

or to conform such statements to actual results, is assumed. Furthermore,

information about past performance given in this communication is given for

illustrative purposes only and should not be relied upon as, and is not, an

indication of future performance.
Redigert 08.03.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Veldig mange store, kjente selskaper på kundelisten. Dette er knall!

I februar 2021 vokste Meltwater Premium Client-segmentet med 39 kunder,

representerer en vekst i årlige gjentakende inntekter (ARR) på $ 2,7 millioner.

Blant de bemerkelsesverdige selskapene som kommer inn i Meltwaters Premium Client-segment i

I februar kom nye kunder som Viking Global Investors, Warner Music, Pernod

Ricard, Penguin Random House, Olympus Corporation, Allianz, Maybank og Market

Vogn.

Å bevege seg opp fra lavere klientnivåer var klienter som Cap Gemini, Mundipharma,

Royal Children's Hospital, DELL Secureworks, Stena Group, Sonepar og Memac

Ogilvy.

Fremhevet februarvinner

Maybank

Maybank er den største banken i Malaysia, og en av de ledende bankmerkene

I asia. Meltwater vil hjelpe Maybanks markedsavdeling med å identifisere

aktiviteter drevet av sentrale konkurrenter innen sosialt fortløpende, slik at

Maybank kan konkurrere og være proaktiv når det gjelder kampanjer og marked

aktiviteter.

Meltwater ble valgt på grunn av sin integrerte nyheter og sosiale suite, med full

dekning for deres lokale markeder. Smeltevann ga mer innhold enn noen

annet, kombinert med et kraftig og brukervennlig oppsett.

Market Wagon

Market Wagon bringer bondens marked til døren din med friske og lokale

produsere levert direkte til restauranter og forbrukere. Ikke bare gir høy

kvalitet og bærekraftige produkter til sine kunder, men også å sikre mat

produsenter er i stand til å trives i sine lokale markeder, nå mer enn noen gang.

Market Wagons markedsføringsleder valgte en komplett pakke med Meltwater-løsninger til

hjelpe med å doble antall markeder de for tiden opererer i

konsolidere innsatsen på tvers av sosialt og PR, og effektivisere rapportering. De

utnytte begge våre robuste rapporteringsløsninger på plattformen, i tillegg til våre

tilpassede månedlige rapporteringstjenester for å tilby partnere og seniorinteressenter

analytics fokusert på utvidelsesarbeid, merkevareytelse, konkurrent

ytelse og generell bransjeinformasjon spesifikt for hvert marked. Som en

lite team, de finner også enorm verdi i våre dedikerte supportteam, som er

alltid der når det er behov for assistanse.

Informasjonen i denne erklæringen er ikke revidert og kan være

kan endres.

Se Meltwater Company Disclosures på

https://www.meltwater.com/en/about/investor-relations å holde deg oppdatert på

bedriftsnyheter og oppdateringer.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Arne Drangeid

Investor Relations og Media Contact

gad@meltwater.com

Om Meltwater

Meltwater gir sosial og media etterretning. Ved å undersøke millioner av innlegg

hver dag fra sosiale medieplattformer, blogger og nyhetssider, hjelper Meltwater

bedrifter tar bedre, mer informerte beslutninger basert på innsikt fra

utenfor. Selskapet ble grunnlagt i Oslo, Norge, i 2001 og har hovedkontor

i San Francisco, California, med 50 kontorer fordelt på seks kontinenter. Firmaet

har 1700 ansatte og 28.000 bedriftskunder, inkludert bransjeledere

i flere sektorer. Lær mer på meltwater.com.

Advarsel om fremtidsrettede uttalelser

Denne kommunikasjonen kan inneholde visse fremtidsrettede uttalelser knyttet til

virksomheten, økonomiske resultater og resultater for selskapet og / eller

industrien den opererer i. Framtidsrettede uttalelser gjelder fremtiden

omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta,

noen ganger identifisert av ordene "tror", "forventer", "forutsier", "har til hensikt",

"prosjekter", "planer", "estimater", "sikter", "forutser", "forventer", "mål",

og lignende uttrykk. Slike fremtidsrettede uttalelser er kun meninger

og prognoser som gjenspeiler synspunkter fra datoen som er angitt på forsiden av disse

materialer som er utsatt for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan være

føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventet utvikling,

inkludert risikofaktorene angitt i informasjonsdokumentet utarbeidet av

Selskap i forbindelse med Noteringen, tilgjengelig på

https://newsweb.oslobors.no/message/519564 under overskriften "Vedlegg". Nei

ansvar for slike uttalelser, eller enhver forpliktelse til å oppdatere slike uttalelser

eller for å tilpasse slike uttalelser til faktiske resultater, forutsettes. Dessuten,

informasjon om tidligere resultater gitt i denne kommunikasjonen er gitt for

kun illustrative formål og bør ikke stole på som, og er ikke, et

indikasjon på fremtidig ytelse.
In Time
16.03.2021 kl 13:05 3307

Meltwater B.V., a leading global provider of media intelligence and social
analytics, has entered into an agreement under which it is committed to acquire
Linkfluence, a French SaaS company using artificial intelligence to
algorithmically mine social media for consumer insights.

The Linkfluence acquisition would be Meltwater's ninth since 2016, and the first
since the company was listed on Euronext Growth Oslo in December 2020. The
acquisition is part of Meltwater's growth strategy, which involves investments
and acquisitions in the social media segment.

For the full year 2020, Linkfluence reached a revenue of 17 million euro.
Excluding earn-out, Meltwater has agreed to purchase Linkfluence for a price of
2 times 2020 revenue, to be settled 50% in cash and 50% in new shares to be
issued by Meltwater at a volume weighted average price to be determined prior to
closing. The acquisition has been board approved by both companies and remains
subject to completion of the information consultation process of the Linkfluence
employees' committee, as well as other customary conditions to closing. The
transaction is expected to close by May 2021.

"Market research is a 73 billion-dollar industry which historically has relied
heavily on manual labor. We have been impressed with Linkfluence's deep client
relationships with some of the world's most demanding brands and its pioneering
work in using smart algorithms and social media to automate market research. By
combining Linkfluence's award-winning SaaS solutions and expertise within market
research and Meltwater's global reach with 50 sales offices on 6 continents, we
will be well positioned to be the driving force of automating the multi-billion
dollar market research industry," says John Box, CEO of Meltwater.

Since Linkfluence was founded in 2006 the company has grown into an
international organization with 150 employees across seven offices,
headquartered in Paris. Clients include industry-leading brands such as LVMH,
Nike, Danone, Pernod Ricard, Toyota and Epic Games.

"We share the same vision of the future as Meltwater of bringing AI-enabled
consumer insights to global brands through social listening. There has never
been more data available to more companies, and the winners of tomorrow will be
the brands that understand their customers at the speed of the web by using the
internet as an important source for leading indicators. Joining forces with
Meltwater will bring tremendous value to our clients by enabling us to leverage
their fantastic assets and strengthen our innovation capabilities," says
Guillaume Decugis, CEO of Linkfluence.

Linkfluence's SaaS solutions are used by brands to identify buyer communities
online and understand how to activate them, see how a brand is associated with
certain topics or values to measure brand perception as well as detect and
monitor trends or analyze customer experience. For each of these use cases,
Linkfluence's technology analyzes billions of public content pieces on the
social web using natural language processing or computer vision and structures
this data into actionable insights, available to its clients in real-time and on
demand. By providing an enterprise-grade platform scalable to global
organizations, Linkfluence helps brands make better, more customer-centric
decisions at every step of their lifecycles.

"Given Meltwater's sophisticated technology platform Fairhair.ai and our global
reach, we are uniquely positioned to integrate best-of-class companies in key
social use cases into a comprehensive social enterprise suite. Market research
is one of the largest and most interesting opportunities within the social
space. With Linkfluence's industry leading SaaS solution in AI-enabled consumer
insights, Meltwater will add a complementary and strategic solution to its
current social suite which will benefit our 28,000 customers globally", says
John Box.

The information contained in this statement has not been audited and may be
subject to change. Please see Meltwater Company Disclosures on
https://www.meltwater.com/en/about/investor-relations to stay up to date on
company news and updates.

For further information, please contact:
Geir Arne Drangeid
Investor Relations and Media Contact
gad@meltwater.com

About Meltwater
Meltwater provides social and media intelligence. By examining millions of posts
each day from social media platforms, blogs and news sites, Meltwater helps
companies make better, more informed decisions based on insight from the
outside. The company was founded in Oslo, Norway, in 2001 and is headquartered
in San Francisco, California, with 50 offices across six continents. The company
has 1,700 employees and 28,000 corporate customers, including industry leaders
in several sectors. Learn more at meltwater.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This communication may contain certain forward-looking statements relating to
the business, financial performance and results of the Company and/or the
industry in which it operates. Forward-looking statements concern future
circumstances and results and other statements that are not historical facts,
sometimes identified by the words "believes", "expects", "predicts", "intends",
"projects", "plans", "estimates", "aims", "foresees", "anticipates", "targets",
and similar expressions. Any such forward-looking statements are solely opinions
and forecasts reflecting views as of the date set out on the cover of these
materials, which are subject to risks, uncertainties and other factors that may
cause actual events to differ materially from any anticipated development,
including the risk factors set forth in the Information Document prepared by the
Company in connection with the Listing, available at
https://newsweb.oslobors.no/message/519564 under the heading "Vedlegg". No
liability for such statements, or any obligation to update any such statements
or to conform such statements to actual results, is assumed. Furthermore,
information about past performance given in this communication is given for
illustrative purposes only and should not be relied upon as, and is not, an
indication of future performance.

The information is such that Meltwater B.V. is required to disclose in
accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted
for publication, through the agency of the contact person set out above, at
07:00 CET, 16 March 2021.
In Time
18.03.2021 kl 20:47 3073

Jeg undrer meg på hvorfor denne omsettes til priser som er ca 50% lavere enn meglerhusenes kursmål. Omsettes nå for ca 50. Limer inn fra The American:
Meglerhusene har følgende kursmål på Meltwater:
Arctic 70,-
Carnegie 77,5
DNB Markets 75,-
In Time
07.04.2021 kl 08:54 2595

Ny oppdatering i dag. Øker stadig kundemassen. Hittil i år, i Jan, feb og mars er årlige gjentatte inntekter øket med 70,55 mil Nok.

OSLO, April 7, 2021: In March 2021, Meltwater grew the Premium Client segment
with 72 customers, representing a growth in annual recurring revenue (ARR) of
$3.1m since February and 18% year over year.

Among the notable companies entering Meltwater's Premium Client segment in March
were new clients such as Liberty Mutual Insurance, Wayfair, NVIDIA, United
Group, Primagaz, and Singapore Ministry of Education.

Moving up from lower client tiers were clients such as Oxfam International,
Beyond Meat, Deloitte, Bell Media, Boyden, Haglöfs, and ByteDance.

Highlighted March wins

Singapore Ministry of Education
Meltwater has won the Whole-of-Government (WOG) contract in Singapore for Media
Intelligence and Social Media Analytics in a public tender sponsored by the
Ministry of Information and Communication. All ministries and statutory boards
of Singapore government, totaling 150+ entities, will be able to procure
Meltwater services by issuing a direct purchase order to Meltwater. Since
winning the WOG contract in March, Meltwater has secured two new premium
contracts, one for the Ministry of Education and one for Agency for Science,
Technology and Research.

ByteDance
ByteDance, developers of the popular app TikTok and Chinese equivalent Douyin,
has expanded its relationship with Meltwater across Asia-Pacific.

Using Meltwater's best in class Social Suite, the team has access to superior
coverage and analytics across key Asian Languages, and Meltwater's custom
enrichments provide optimal flexibility to extract key insights. The ByteDance
marketing teams use Meltwater to monitor potential risks more efficiently so
that they can instead focus on continuing their exponential growth.


The information contained in this statement has not been audited and may be
subject to change. Please see Meltwater Company Disclosures on
https://www.meltwater.com/en/about/investor-relations to stay up to date on
company news and updates.

For further information, please contact:
Geir Arne Drangeid
Investor Relations and Media Contact
gad@meltwater.com
Redigert 07.04.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Kjøp
21.04.2021 kl 13:44 2315

Hei, dere som har fulgt aksjen en stund. Har dere en pekepinn på hva tilsvarende selskaper ligger på i mcap og inntjening? Er denne attraktivt priset pr dags dato?
Bogis
21.04.2021 kl 14:17 2271

Sammenlignet med andre lignende selskaper så er den lavt priset. PS! Jeg eier aksjer selv..
Hunte
10.05.2021 kl 12:11 1924

Oppturen starter i dag!