Straks business as usual.


Nærmer vi oss endelig normalen igjen med tanke på utbytte utsiktene.😚
Når jeg sier vi så snakker jeg om oss som tenker litt lenger enn ut neste uke.
Gamish
10.03.2021 kl 18:24 552

Ser ut til at de har endret utbyttestrategi. Lavere kvartalsvis ordinært utbytte, men en uttrykt intensjon om ekstraordinært utbytte dersom cashflow er god