Nordic Nanovector - Det kan lønne seg å kjøpe aksjen nå!

Merlin
NANOV 28.03.2021 kl 12:52 215205

Jeg har skrevet at det er NÅ man bør investere i Nanov.

Hvorfor er timingen for det utmerket nå?

For det første holder repemisjonen kursen rundt emisjonsnivået. Man kan gå ut fra at går kursen under kjøpes det, fordi investorene da får aksjen billigere enn på emisjonen. Går kursen over, selges det, siden man kan kjøpe aksjen tilbake på emisjonen, riktignok ikke mange aksjer, selv om det kan bli god tildeling ved overtegning.

Men det er egentlig langt fra hovedsaken.
Hovedsaken er forventningene om vellykkede resultater fremover, noe uttalelsene i 2020-årsrapporten så langt tyder på. Men det er ikke antesipert av investorene, og overhodet ikke i aksjekursen. Det er følgelig FØR de endelige resultatene kommer det er mulig å få fatt i aksjen til en svært lav pris. Senere vil man kunne sitte og ergre seg over at man ikke kjøpte nå!

Se selskapets egne uttalelser i 2020-årsrapporten som kom kun for to dager siden under. Spesielt mener de at Lymrit 37-1-forsøkene med totalt 74 pasienter der konklusjonen var "HIGHLY PROMISING EFFICACY in R/R FL and MZL", samt interimavlesningene basert på 73 inklusjoner(hvorav ca 50 pasienter avlest ) i Paradigme er en bekreftelse, og det er jo med 147 inklusjoner snakk om et relativt betydelig antall pasienter. Følgelig kan også de resterende pasientene kunne vise tilsvarende resultater. Da er Betalutin i box! Se spesielt uttalelsen til slutt: CONFIRMING FINDINGS from earlier clinical studies! NANOV HAR ALTSÅ BEKREFTET GODE RESULTATER FRA INTERIM PARADIGMESTUDIET. Men det ser det ikke ut til at investorene har fått med seg! Rettelse! (Jeg hadde her ikke fått med meg at rapporten kom kl 23:10 fredags kveld, det er ikke såååå lett å handle NANO-aksjer da. Takk for info Fra Sidelinjen.) Det burde vært en spontan positiv kursreaksjon på en så klar uttalelse på fredag for to dager siden, men folk har kanskje nok med å planlegge påskeferie? Mulig også at folk ikke får med seg godt nok innholdet i denne bekreftelsen, som ikke bare bekrefter gode resultater på safety (well-tolerated), men også på terapeutisk effekt!(Key efficacy measures/Unique therapeutic profile.) Legg også merke til hva selskapet sier om det store markedsbehovet. Vel da har jo Fra Sidelinjen avklart årsaken til at det ikke ble noen kursreaksjon. Vi får heller se i morgen!


Utdrag fra 2020-årsrapporten:

“If PARADIGME is positive, we believe that Betalutin® will have a unique therapeutic profile that could serve the unmet needs of the approximately 70 per cent of R/R FL patients who are elderly and frail, particularly those whose disease is refractory to anti-CD20 immunotherapy. These patients often have co-morbidities that prevent chemotherapy or targeted therapies, such as Pi3K inhibitors, that have a high side-effect burden from being an option.”
“Nordic Nanovector is in a critical phase of the development of Betalutin®. The company expects to, given a positive readout of clinical data, start preparing the filing for market approvals in various markets. In parallel, the company has started preparations for a commercial launch for Betalutin® This will involve, among many other things, growing the current organisation by initiating the recruitment of a full commercial organisation. When recruiting experienced commercial managers and other key employees in the US and in Europe it will be important for Nordic Nanovector to be able to offer attractive compensation terms. A competitive equity-based incentive programme will be a key component in order to be able to attract and retain highly skilled and experienced individuals as Nordic Nanovector prepares for the commercial launch.”
“The interim analysis confirmed activity across both arms in this very difficult to treat patient population. In both arms, Betalutin®, as a single administration, was found to be active based on key efficacy measures, and was well-tolerated with a manageable safety profile, confirming findings from earlier clinical studies.”

Redigert 29.03.2021 kl 18:12 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.04.2021 kl 22:28 8800

Archer 1 nyheter forventninger når som helst fra og med neste uke
Ser vi Nanov 40+?
heilo888
01.04.2021 kl 23:41 8675

Nå har vel ledelsen uttalt at resultatene vil foreligge først i slutten av 2. kvartal. (Dette er blitt diskutert frem og tilbake flere ganger på TI).
Grunnen til at tar lengere tid nå enn sist kan skyldes koronapandemien.

Jeg tenker først Q1 rapport med rekruttering 26. mai, og så Archer1 resultater i juni.

Men i første omgang viktig å få avviklet denne hersens rep-emisjonen som vil holde kursen nede til langt ut i april.
Slettet bruker
01.04.2021 kl 23:43 8727

Har ikke oppfatet i slutten av Q2 men i Q2
Merlin
01.04.2021 kl 23:44 8798

Jeg satser mye heller på Nanov. Så vidt jeg forstår er Oncoinvent i ferd med doseringsforsøk, uten å se på effektivitet, kun bivirkninger. Så vidt jeg ellers forstår skal Radspherin bare brukes i forbindelse med operasjoner. Radspherin benytter en ny og elegant metode uten direkte konkurranse, men har så langt jeg kjenner til meget langt frem. Nanov er mye nærmere merkantilisering. Jeg satser derfor kun på Nanov og håper aksjen vil vise en meget kraftig kursstigning de neste månedene. Oncoinvent kan være noe å se på den dagen Nanov er solgt og aksjonærene i Nanov har fått oppgjør. Uansett Larsen og Bruland har god teft og gode ideer og står bak begge selskaper.
Redigert 02.04.2021 kl 19:46 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
01.04.2021 kl 23:51 8790

Merlin,hvordan tenker du nå i forhold til 2016?
Merlin
02.04.2021 kl 00:17 8814

Jeg mener vi nå er i ferd med å forlate bunnen på ny. Jeg tror oppgangen denne gang blir høyere enn sist, fordi Nanov nå er mye nærmere fullførelsen av Betalutin.

Jeg har lagt ut en grafisk "forklaring" her: https://tekinvestor.no/t/nordic-nanovector-teknisk-analyse-2-nanov-ta/26816/108

Det ser ut til at Nanov har bunnet ut og skal opp de neste månedene. Jeg er ikke fan av teknisk analyse, men mener kursutviklingen er nyhetsdrevet. Ledelsen sier selv at de har alle forhåpninger til en god kohort-2 i Archer-1, rettere sagt, de mener at ingen ting tilsier at resultatet ikke skal bli bra. Men vi vet ikke før vi ser det. Blir kohort-2 bra, vil vi få et kraftig skift opp i aksjekurs. Det er nå maks 13 uker til iflg. guidingen. Men det er kun 3 pasienter i kohort 2. Tilfeldigheter kan dermed spille inn. Men minner om at Archer-1 opprinnelig ble søkt om for mener det var 25 pasienter. Men resultatene var så gode at de er kuttet ned til kun 6 nå, Der er ikke bare for å spare penger, men viser hvilken tiltro Nanov har til resultatene til nå, og at det ikke er nødvendig å bevise noe mer for Archer-1 på det nåværende tidspunkt. Først skal man uansett fullføre Paradigmestudiet og så sikter de på å inkludere Archer-1 i et fase 3 studie med Betalutin, etter en kort tilleggsanalyse av Archer-1.

Det jeg tror folk ikke har fått med seg, i hvert fall ikke det generelle aksjemarkedet , er hvor bullish denne informasjonen egentlig er. Jeg tror Archer-1 vil være en kanonvekker for aksjemarkedet. Og det om bare noen uker. Hold på aksjene!
Merlin
02.04.2021 kl 00:34 8783

Ja det ble søkt for 25 pasienter https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03806179

Forsøkene etter 6 pasienter er altså satt på hold pga. veldig bra resultater (rettelse etter preklinisk og kohort-1), slik at det ikke er nødvendig å sjekke flere nå! Forsøkene er altså ikke stoppet i den forstand, men rett og slett avsluttet fordi man har et overveldende godt resultat så langt.


Study Type : Interventional (Clinical Trial)
Estimated Enrollment : 25 participants
Intervention Model: Sequential Assignment
Masking: None (Open Label)
Primary Purpose: Treatment
Official Title: A Phase 1b Open-label Study of Betalutin in Combination With Rituximab in Patients With Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma (Archer-1)
Actual Study Start Date : October 4, 2018
Estimated Primary Completion Date : September 2020
Estimated Study Completion Date : June 2025
Redigert 02.04.2021 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
Storlien
02.04.2021 kl 08:14 8566

Fersk eier i denne. Takk til dem som skriver så seriøst og bra. Blir med heile veien opp jeg nå ja. Go påske.
Chrisgunn
02.04.2021 kl 09:33 8395

Fra 2020 rapporten, ref Merlin.
The interim analysis confirmed activity across both arms in this very difficult to treat patient population. In both arms, Betalutin®, as a single administration, was found to be active based on key efficacy measures, and was well-tolerated with a manageable safety profile, confirming findings from earlier clinical studies.”
Selskapet er svært fornøyd med begge armer fortsatt. Nå gjeldef det å komme i mål, og alt ef fokusert på en arm.
Nanov har mange tråder å ta tak i når inntekter og selskapsverdien blir større, ref mulig emi'er eller partnerskap.
De øker bemanningen, men lønnen blir delvis i psu'er Er mann villig til å hoppe av godt betalte jobber for å ta del i Naono eventyret? Ja det virker slik på de siste ansettelser. Blir spennende mnd fremover, selv om jeg er mer overbevist enn noen gang. Ps jeg har oftest tatt feil, så ikke hør på meg.
Oregon
02.04.2021 kl 12:17 8157

Merlin skriver over her:
«Forsøkene etter 6 pasienter er altså satt på hold pga. veldig bra resultater, slik at det ikke er nødvendig å sjekke flere nå! Forsøkene er altså ikke stoppet i den forstand, men rett og slett avsluttet fordi man har et overveldende godt resultat så langt.»

Min kommentar:

Vel, det var i utgangspunktet økonomien og prioriteringen av « paradigme» som satte det meste andre på hold på det tidspunktet slik jeg forstod det, og at man for Archer valgte å stoppe etter kohort 2 i lys av dette. Info om 3 pas. i Archer kohort 1 er foreløpig sluppet og det var jo overveldende bra; det skal sies. Kohort 2 venter vi jo på.

Grunnen til at det denne gang tar lengre tid er etter min vurdering at nå skal de ulike doseringene fra kohort 1 og kohort 2 sammenstilles med de biologiske og kliniske avlesninger underveis ( forskjellig dosering av Betalutin i kohortene 10/40 og 15/40) og bl.a. dette skal vurderes av en uavhengig komite inkl. hvordan blodbildet har endret seg over tid ved de ulike kohorter osv.
CR og mDOR er eksempler på parametre som er noe enklere å rapportere, men nå skal kohorter sammenstilles og grundig vurderes opp mot hverandre før siste del av Archer ( kohort 2 ) slippes.
Redigert 02.04.2021 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Merlin
02.04.2021 kl 13:02 8153

Takk for presisering, og utdypning som jeg er helt enig i, har rettet mitt innlegg.

Det er jo riktig at det skjedde en innstramning pga. økonomi i første rekke. Men lytt til siste Radforsk podcast med Lars Nieba, så kommer det klart frem at det ikke er nødvendig å kjøre 25 pasienter. Hadde resultatene vært dårlige, ville de gitt lavere signifikans. Med så langt, fantastiske prekliniske resultater og 100% CR i kohort-1 har dermed Nanov kunnet spare kraftig inn på budsjettet, uten at det går utover resultatvurderingen så langt. Så får vi se hvordan kohort-2 resultatene kommer ut. At Nanov sparte inn 19 pasienter sier jo litt om resultatsikkerheten så langt!
Londonmannen
02.04.2021 kl 13:53 8085

Men si meg, skyldes ikke deler av denne forutsigbarheten mhp virkningsgrad, det faktum at effektoren i Betalutin er Lithium og at det således dreier seg om fysikk? Man vet nå hvordan ladningen som stråler kreftcellene virker og hvilke effekt den har på kreften og den cross fure effekt man får på kreftceller i nærheten.
Oregon
02.04.2021 kl 14:32 8000

Londonmannen:
Det er mange faktorer som må tillegges vekt og ikke minst vurderes på de ulike individer som inkluderes i denne studien eller som de selv sier:
«The purpose of this study is to characterise the safety, tolerability, pharmacokinetics, pharmacodynamics and preliminary anti-tumour activity of Betalutin in combination with rituximab.»
Redigert 02.04.2021 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
focuss
02.04.2021 kl 14:44 8051

Betalutin er et radioimmunoconjugate som gir effekt både via stråling og immunsystemet. Noe som er viktig å merke seg er at Betalutin er en type "presisjonsmedisin" som vel er det hotteste i pharma sektoren og representerer fremtiden, til tross for at Nanov har holdt på lenge. Det motsatte av presisjonsmedisin er typisk cellegift som angriper hele kroppen i stedet for å ta sykdommem der den faktisk er. Cellegift blir omtrent så målrettet som å steike gris ved å sette fyr på låven.
Merlin
02.04.2021 kl 14:45 8050

Lutetium mener du sikkert. Det stemmer at det er et delvis fysisk og ikke bare et biologisk resultat, og dermed mye sikrere. Det er tatt opp så mange ganger at jeg går ut fra at folk oppfatter det? Og det øker nettopp resultatsikkerheten jeg snakker om. Ellers er det ikke slik at et studium av safety kun måler safety, der det foreligger effektdata, slik det gjør her.

Derfor brukes sikkerhetstestene også som et grunnlag for å måle effekt, selv om det ikke er angitt i testkriteriene! Det er klart at å se på effektdata underveis sparer tid og penger.

Det ville jo vært direkte rart om så gode effekttall som for Archer-1, skulle ses bort fra!

Å steike gris ved å sette fyr på låven. Haha!!!
Redigert 02.04.2021 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
02.04.2021 kl 15:33 8002

Focuss
Du kan få sagt det!

Merlin. Ja, trykkleifen var på tur igjen. 😉 Blir spennende å se hva som er status på NANOV våren 2022. Med alle triggerne som ligger foran oss fra nå og frem mot nyttår så kan det bli en heftig reise.
Kontur
02.04.2021 kl 18:26 7784

Hvor heftig kan reisen bli?
focuss
02.04.2021 kl 18:43 7762

Potensialet er jo veldig høyt slik at dersom aksjen vil ta ut hele så tviler jeg på at mange har nerver til å bli med frem. Nå i første omgang skal vi bli ferdige med rep emisjonen. Den er over rett etter påske. Så er det kurs mot Q1 og Archer-1 resultat. Begge kan bli store kurstriggere. 4-500 % til neste sommer tror jeg er innenfor området vi kan forvente. Går det som det skal så kan vi være der at Nanov har sent sin søknad om markedsgodkjennelse og vi venter i spenning på resultatet, men ser ingen grunn til annet en positiv behandling. Mens vi venter i spenning sitter BP helt ytterst på stolen og er ikke mindre spente. En av de kan allerede ha inngått en avtale om lisens i Europa.
focuss
02.04.2021 kl 20:05 7655

For de som synes 4-500 % frem til neste sommer høres spinn vilt haussede ut så vil jeg minne om at Vaccibody nå prises til 22 mrd og har vært en god del høyere. Det er 10 ganger Nanov nå. Så skal det sies at Vaccibody er et veldig spennende selskap, men det er virkelig Nanov også og har kommet mye lengre i prosessen mot kommersialisering.
focuss
02.04.2021 kl 20:58 7591

Stranger.
Det har du helt rett i. Det jeg forsøker å beskrive er at Nanov nå er på veg til en posisjon som ikke er hverdagskost for norske investorer. Sist det hendte at et norsk selskap søkte FDA godkjennelse for medisin i en kreftdiagnose var tilbake i 2012. Slike muligheter som nå Nanov byr på er ikke noe som skjer ofte. Samtidig er det slik at denne type posisjoner representerer ekstraordinære muligheter for investorer. Om Nanov vil bli kjøpt for 50 milliarder så tror jeg mange investorer ville klandret seg selv om de hadde oversett denne muligheten. Om det blir kjøpt til 25 mrd gir heller ingen grunn til å sutre.
focuss
02.04.2021 kl 21:15 7535

Det er ganske mange kreftrelaterte biotech selskap på OSE i dag. Kan nevne Targovax, PCIB, Ultimovacs, Bergen Bio. Samtlige av disse skulle sikkert betalt dyrt for å være i posisjonen Nanov er i. Det er der Nanov er i dag alle en dag håper å komme i.
Ronny Pøbel
02.04.2021 kl 23:19 7292

Kan man regne med å få overtegne på emi denne gangen?
focuss
02.04.2021 kl 23:30 7317

Det er ingen grunn til ikke å forsøke. Selv gir jeg f .. i om jeg kan få kjøpt aksjene 75 øre billigere. Småpenger sammenliknet med hva Nanov tilbyr av potensialet. Kan fort bli en suboptimalisering. Men for all del, tegn så mye som mulig.
Ronny Pøbel
02.04.2021 kl 23:50 7416

Kjøpte litt før påske, men ser at jeg bør vurdere å doble.
Kan fort bli snarveien til pensjon dette, 30 år før tida.
heilo888
03.04.2021 kl 13:49 6909

Erfaringsmessig vil mange småinvestorer unnlate å tegne så det blir nok en god del aksjer til overs for de som gidder å overtegne.

Så blir i neste omgang spørsmålet om en del overtegner kraftig for å være sikker på å få noe, og så får mer enn de trodde de ville få. I så fall blir det et salgstrykk like etter at tildelingen blir kjent. Og noen vil kanskje få mindre enn de trodde og ønsker å kjøpe over børs.
Og oppe i alt dette har man en del short som ønsker lavest mulig kurs.

Tror neppe virkningene på kursen i forbindelse med rep.-emien er helt over før helt mot månedskifte april/mai.
Superoptimist
03.04.2021 kl 13:53 6934

Vet du hvem som står for emisjonen, og hvor man finner tegningsblanketter?
Wannebe
03.04.2021 kl 15:07 6862

Bla DNB. Du finner link på presse mld på hjemmesiden til NNV
Redigert 03.04.2021 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
Kajtek
03.04.2021 kl 17:02 6645

DnB Market kommer igjen i dag med oppgradering til kr. 40. De venter 130 % opp i SMB aksjer.
Ronny Pøbel
03.04.2021 kl 18:24 6477

Den opprinnelige potten ble kjøpt på 13 kroner for mange måneder siden, så jeg har en psykisk buffer dersom det skulle bli et salgspress.
Jeg tror jeg har bestemt meg for å kjøpe 50% av beholdninga samt tegne meg for de aksjene jeg har retter på.
Sitter med en del penger til å følge den ned, dersom det skulle skje.

Kortsiktig tror jeg det blir kjedelige greier, men jeg er er helt sikker på at vi vil bli rikelig belønnet i løpet av 2021 og 2022.
Carrera
03.04.2021 kl 18:53 6403

2021 er vel å regne som kortsiktig - Du mener gjerne at det blir "kjedelige greier" de første dagene,ukene?
Ronny Pøbel
03.04.2021 kl 19:18 6430

Med kortsiktig mener jeg markedets øyeblikkelige respons på gjennomført emisjon.
Kula
03.04.2021 kl 22:46 6083

Ikke umulig, men jeg tror du tar feil. Jeg tror den begynner å gå kraftig når rep emi er unnagjort
heilo888
04.04.2021 kl 12:14 5475

Enig i at det kan bli bra på noe sikt.
Men før rep.emien er over tror jeg man enda kan få kjøpt ned mot, og kanskje sågar under, emisjonskursen på kr 22,75.
Stranger
04.04.2021 kl 14:13 5317

Der er store købslyst omkring emissionskurs. Derfor tror jeg ikke den kommer nedenunder kr. 22,75 alt for længe, hvis den kommer derned.
Ronny Pøbel
04.04.2021 kl 14:37 5371

For fremgang er nano avhengig av nyheter, ellers er det robotene som kjører kursen opp og ned. Derfor vil jeg ha cash i bakhånd, da jeg uansett ser risikoen i investeringen som vesentlig redusert.
Gullit
04.04.2021 kl 15:47 5247

Hvor lenge varer rep eimen her? Tror vi ser helt andre kurser etter dette.
Ronny Pøbel
04.04.2021 kl 18:01 5032

Fredag 9. April
heilo888
04.04.2021 kl 21:59 4620

Man får vite antall tildelte aksjer 12. april.
Man blir trukket for kjøpet 14. april,
men man får ikke aksjene på konto og kan handle med de før 20. april.

Så jeg tenker at virkningene av rep-emien tidligst vil være over et par dager etter 20. april
Slettet bruker
04.04.2021 kl 22:06 4639

Så det du sier er at nano mest sannsynlig kommer til å trade der den ligger nå et par uker til? Sitter i en annen aksje jeg tenker å selge i løpet av førstkommende uke for så å ta inngang i nano👍
heilo888
04.04.2021 kl 22:43 4516

Tror i alle fall aksjen vil bli tradet mellom emikurs kr. 22,75 og 25 den kommende uka, men noen sikker garanti for det finnes ikke.
Bla. utgjør short-posisjonen i aksjen en betydelig usikkerhet.
Redigert 04.04.2021 kl 22:43 Du må logge inn for å svare