Nordic Nanovector - Det kan lønne seg å kjøpe aksjen nå!

Merlin
NANOV 28.03.2021 kl 12:52 215339

Jeg har skrevet at det er NÅ man bør investere i Nanov.

Hvorfor er timingen for det utmerket nå?

For det første holder repemisjonen kursen rundt emisjonsnivået. Man kan gå ut fra at går kursen under kjøpes det, fordi investorene da får aksjen billigere enn på emisjonen. Går kursen over, selges det, siden man kan kjøpe aksjen tilbake på emisjonen, riktignok ikke mange aksjer, selv om det kan bli god tildeling ved overtegning.

Men det er egentlig langt fra hovedsaken.
Hovedsaken er forventningene om vellykkede resultater fremover, noe uttalelsene i 2020-årsrapporten så langt tyder på. Men det er ikke antesipert av investorene, og overhodet ikke i aksjekursen. Det er følgelig FØR de endelige resultatene kommer det er mulig å få fatt i aksjen til en svært lav pris. Senere vil man kunne sitte og ergre seg over at man ikke kjøpte nå!

Se selskapets egne uttalelser i 2020-årsrapporten som kom kun for to dager siden under. Spesielt mener de at Lymrit 37-1-forsøkene med totalt 74 pasienter der konklusjonen var "HIGHLY PROMISING EFFICACY in R/R FL and MZL", samt interimavlesningene basert på 73 inklusjoner(hvorav ca 50 pasienter avlest ) i Paradigme er en bekreftelse, og det er jo med 147 inklusjoner snakk om et relativt betydelig antall pasienter. Følgelig kan også de resterende pasientene kunne vise tilsvarende resultater. Da er Betalutin i box! Se spesielt uttalelsen til slutt: CONFIRMING FINDINGS from earlier clinical studies! NANOV HAR ALTSÅ BEKREFTET GODE RESULTATER FRA INTERIM PARADIGMESTUDIET. Men det ser det ikke ut til at investorene har fått med seg! Rettelse! (Jeg hadde her ikke fått med meg at rapporten kom kl 23:10 fredags kveld, det er ikke såååå lett å handle NANO-aksjer da. Takk for info Fra Sidelinjen.) Det burde vært en spontan positiv kursreaksjon på en så klar uttalelse på fredag for to dager siden, men folk har kanskje nok med å planlegge påskeferie? Mulig også at folk ikke får med seg godt nok innholdet i denne bekreftelsen, som ikke bare bekrefter gode resultater på safety (well-tolerated), men også på terapeutisk effekt!(Key efficacy measures/Unique therapeutic profile.) Legg også merke til hva selskapet sier om det store markedsbehovet. Vel da har jo Fra Sidelinjen avklart årsaken til at det ikke ble noen kursreaksjon. Vi får heller se i morgen!


Utdrag fra 2020-årsrapporten:

“If PARADIGME is positive, we believe that Betalutin® will have a unique therapeutic profile that could serve the unmet needs of the approximately 70 per cent of R/R FL patients who are elderly and frail, particularly those whose disease is refractory to anti-CD20 immunotherapy. These patients often have co-morbidities that prevent chemotherapy or targeted therapies, such as Pi3K inhibitors, that have a high side-effect burden from being an option.”
“Nordic Nanovector is in a critical phase of the development of Betalutin®. The company expects to, given a positive readout of clinical data, start preparing the filing for market approvals in various markets. In parallel, the company has started preparations for a commercial launch for Betalutin® This will involve, among many other things, growing the current organisation by initiating the recruitment of a full commercial organisation. When recruiting experienced commercial managers and other key employees in the US and in Europe it will be important for Nordic Nanovector to be able to offer attractive compensation terms. A competitive equity-based incentive programme will be a key component in order to be able to attract and retain highly skilled and experienced individuals as Nordic Nanovector prepares for the commercial launch.”
“The interim analysis confirmed activity across both arms in this very difficult to treat patient population. In both arms, Betalutin®, as a single administration, was found to be active based on key efficacy measures, and was well-tolerated with a manageable safety profile, confirming findings from earlier clinical studies.”

Redigert 29.03.2021 kl 18:12 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.04.2021 kl 10:08 7458

Ja blir spennende allerede på mandag da man får vite tildelingen. Vet at en del har overtegnet kraftig, og får kanskje mer enn forventet og må selge aksjer de har for å betale for emisjonsaksjene, mens noen får kanskje mindre enn de hadde forestillet seg og ønsker å kjøpe over børs.

Kan bli en noe turbulent uke med etterspill fra rep. emien før det hele roer seg og vi kan titte frem mor 26. mai og 1Q-presentasjonen.
andemorr
09.04.2021 kl 10:14 7430

Har kjøpt en del nano i dag. rent teknisk brøt den nå 25 og burde fortsette til 30 i første omgang. trendet fint oppover i det siste, og bouncet i 22, 23 og 24 for så å stange i 25. denne gangen burde det gå.
stockwalker
09.04.2021 kl 12:19 7103

CEO launchet viktige Roche medisiner, men for å pirke står det ikke her direkte referansen til Rituximab..

AGM, s 18
New CEO appointed to drive regulatory and commercialisation strategy
Moving forward, I am delighted with the very recent appointment of Peter Braun as our new CEO. Peter brings extensive commercial leadership experience from a nearly 30-year career at Roche, during which he led the Lifecycle Management teams for the successful targeted cancer therapies Herceptin® (trastuzumab) and Tarceva® (erlotinib). In addition, Peter held a number of operational roles, including affiliate General Manager roles. Peter is expected to play a key role in refining and driving the company’s plans towards the regulatory filing and commercialisation of Betalutin®.
Redigert 09.04.2021 kl 12:35 Du må logge inn for å svare
Merlin
09.04.2021 kl 13:41 6943

>CEO launchet viktige Roche medisiner, men for å pirke står det ikke her direkte referansen til Rituximab.

Rituximab selges med flere merkenavn, der MabThera, som Braun har extensive launch ekspertise i, altså er Rituximab.

MabThera = Rituximab
https://www.felleskatalogen.no/medisin/mabthera-roche-561182


https://www.linkedin.com/in/peterlbraun/?originalSubdomain=ch
Experience:
• Broad experience and deep knowledge of pharmaceutical and healthcare markets worldwide.
• Various leadership positions and operational roles including development, manufacturing, commercialisation, business development and market access for innovative therapeutic products.
• Extensive commercial and launch expertise in several geographies and therapeutic areas including oncology/haematology, rare diseases and infectious diseases. >10 launches including Herceptin, MabThera, Avastin and major brands.
• Led the Lifecycle Management teams within Roche for the successful targeted cancer therapies Herceptin® (trastuzumab) and Tarceva® (erlotinib).

Redigert 09.04.2021 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
dno corelli
09.04.2021 kl 14:13 6844

Må dere ikke kaste korta for det om det kommer emisjonsaksjer på markedet. De som selger sine emi aksjer nå, må jo være korttenkte.
bj111
09.04.2021 kl 14:18 6831

Emisjonsaksjene må først tildeles, betales og noteres før de kan selges. Men det kan hende det er noen som selger nå for å ha penger til å betale for emisjonsaksjene.
Merlin
09.04.2021 kl 14:43 6747

De fleste som forsøker seg på en tradinggevinst har nok nå lettet seg med det de kommer til å motta i emisjonsaksjer. Emisjonsaksjene vil være noe utvannet og det vil fort kunne lønne seg å kjøpe mer for å opprettholde sin posisjon. Det bør kunne gi noe stigning etter emisjonen. Ellers tipper jeg rep-emien har holdt kursen igjen, og at de som ønsker å øke sin posisjon neppe bør vente lenge. Ettermiddagen i dag kan faktisk være en god kjøpsanledning. Aksjekursen i Nanov reflekterer ikke Nanos posisjon og muligheter. Jeg tror det er mye som skal til om ikke Archer 1, kohort 2 vil gi betryggende resultater. I så fall vil en inngang nå kunne vise seg svært lønnsom. Og det om ikke lenge, siden kohort 2 er guidet presentert i inneværende kvartal.
Slettet bruker
09.04.2021 kl 15:26 6600

Det jobbes for å presse kursen nedover konstant det må jo være shorten som økes?
Frantzen
09.04.2021 kl 15:44 6495

Jeg tror kursen presses ned, slik at de håper fles mulig, ikke benytter sjansen til å kjøpe rep emi aksjer , da det er en dråpe i havet for mange, og flere av de store overtegner
Stranger
09.04.2021 kl 16:07 6374

Har købt lidt mere i dag på MA10 hvilket er omkring kr.24. Kunne ikke modstå. En masse af tørt krudt tilbage endnu.
stockwalker
09.04.2021 kl 16:24 6270

Det er mange håpefulle nå blant de 10.400 aksjonærene, hvorav topp-20 sitter (kun) med 37%...topp-10 med 30,8%


AGM/26
Retningslinjer for aksjeeierskap

Styret mener at ledergruppen til selskapet bør eie aksjer i selskapet til ytterligere justere sine interesser med de langsiktige interessene av aksjonærene og videre fremme selskapets forpliktelse til forsvarlig eierstyring og selskapsledelse.

Konsernsjefen vil bli anbefalt å ha flere aksjer som representerer en markedsverdi lik tre ganger konsernsjefens årlige grunnlønn. De andre medlemmene av
ledergruppen vil bli anbefalt å ha en antall aksjer som representerer en markedsverdi lik mellom en og to ganger sin respektive grunnlønn.

Med mindre et medlem av ledergruppen har fornøyd hans eller hennes gjeldende nivå på aksjeeierskap, han eller hun forventes å beholde et beløp som tilsvarer 50 prosent av mottatte aksjer (antall gjenværende aksjer etter salg av aksjer for å betale gjeldende utøvelseskurs og skatteplikt) som et resultat av utøvelsen av eventuelle aksjepriser gitt til ham eller henne.

Hvert medlem av ledergruppen som var ansatt før 1. januar 2018 forventes å tilfredsstille den gjeldende nivå på aksjeeierskap innen fem år beregnet fra 1. januar 2018, og innen fem år beregnet fra ansettelsesdatoen for andre medlemmer av ledergruppe.


AGM Section 6 - Remuneration.
Det er sikkert noen som har synspunkter her, jeg gidder ikke bruke energi på de solide lønns og bonus påslagene enkelte har fått .. dette er en grådig bransje, la oss håpe partnerskap og oppkjøp blir grådig godt for aksjonærene
Redigert 09.04.2021 kl 16:47 Du må logge inn for å svare
Picosalax
09.04.2021 kl 17:57 6014

Tipper det vil være mulig å kjøpe denne for 23 ila et par uker. Det vil være en god del som kommer til å lempe ut rep emiaksjer.
focuss
09.04.2021 kl 18:10 6000

Begynner å bli lenge mellom hver gang en rep emisjon blir realisert, rett og slett fordi markedet vurderer rep emisjonen til å være uten interesse. I Nanov er det nå tilstrekkelig mange som skjønner at Rep emisjonen representerer et godt tilbud. Man kan ikke annet enn å se det som et tegn på at markedet vurderer Nanov som kvalitet. Ikke særlig rart det da den peker seg ut som den mulig første norske mange mrd suksess etter Algeta.
Kagge
09.04.2021 kl 18:21 6140

Overlegent med 1,8 mill aksjer kan vel ikke tolkes annerledes?
focuss
09.04.2021 kl 18:27 6258

Picosalax
Hvor stor del av markedet er opptatt av hva Nanov er verdt om et par uker og hvor mange er opptatt av hva Nanov er verdt om 1-2 måneder? Rekruttering ved Q1 er viktig og ser ikke at det representerer en bekymring. Resultat cohort 2 Archer-1 ser jeg heller ikke representerer en bekymring, bare en voldsom trigger.
focuss
09.04.2021 kl 18:46 6174

Hvorfor ser jeg ikke Cohort 2 i Archer-1 som noen bekymring? Rett og slett fordi Cohort 1 med 10bq oppnådde 100% CR. Cohort 2 er med 15 bq, altså sterkere enn for Cohort 1. Overveldende sannsynlighet for like sterke resultater der. Sterkere enn i Cohort 1 kan jo ikke resultatene bli. At Peter Braun er den som skal kommunisere dette til FDA! Vel det gleder jeg meg til. Realiteten er at alt vi har snakket om når det gjelder Betalutins potensiale er hele veien veldig konservativt. Rituximab er et av verdens mest solgte legemidler. Det er Roches sitt produkt. Roche er verdens største legemiddelselskap og Rituximab er veldig viktig for dem. Rituximab sin patent er utgått. Biosimelars , kopi medisiner er på markedet. Novartis er en av de som har det. Vil Roche sitte å se på at Novartis fratar verdens største legemiddelselskap deres viktigste inntektskilde? Vel tror man det så kan man kanskje også tro at det er tilfeldig at Peter Braun nå på oppløpssiden går fra Roche til Nanov.
focuss
09.04.2021 kl 18:51 6239

Kan kanskje legge til for spesielt interesserte. Lisa Roekjaer var for ikke lenge siden Nanov sin CMO. Hun kom fra Novartis. Hun er nå fjernet.
focuss
09.04.2021 kl 19:04 6179

Det aller første jeg mener biotech investorer bør merke seg er at i biotech er det snakk om helt absurde summer og verdier for de som lykkes. Derfor er det helt avgjørende å skille vinnere fra tapere. Ledere i biotech som lyver er det bare å skygge unna. Det er slike selskap på OB, men Nanov er nå ikke en av de.
Redigert 09.04.2021 kl 19:07 Du må logge inn for å svare
Endre Mening
09.04.2021 kl 19:37 6109

Nordic Nanovector ASA - Preliminary results of the repair offering
2021-04-09 17:54 GMT+02

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia

THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN

Oslo, Norway, 9 April 2021

Reference is made to the stock exchange announcement from Nordic Nanovector ASA (the "Company") dated 22 March 2021 relating to the repair offering and listing of up to 2,699,280 new shares, each with a nominal value of NOK 0.20 (the "Offer Shares") at a subscription price of NOK 22.75 per Offer Share (the "Subscription Price") carried out by the Company (the "Repair Offering").

The subscription period for the Repair Offering expired today, 9 April 2021, at 16:30 hours (CEST). At the expiry of the subscription period the Company has received subscriptions for approximately 4.4 million Offer Shares in the Repair Offering.

The allocation of the Offer Shares will be resolved in accordance with the allocation criteria set out in the prospectus dated 22 March 2021. The final results of the Repair Offering will be published shortly thereafter, and letters regarding allocation of Offer Shares and the corresponding subscription amount to be paid by each eligible shareholder who has subscribed for Offer Shares in the Repair Offering, will be distributed during the course of 12 April 2021.

ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, are acting as managers for Repair Offering (the "Managers"). Advokatfirmaet Selmer AS is acting as legal advisor to the Company.

For further information, please contact:

IR enquiries

Malene Brondberg, CFO
Cell: +44 7561 431 762
Email: ir@nordicnanovector.com
focuss
09.04.2021 kl 19:58 6042

Overtegnet, som forventet.
Carrera
09.04.2021 kl 20:28 5936

Er nok noen skribenter innpå her også med skjulte agendaer - "Tog du an"?
Fjellgutten
09.04.2021 kl 20:32 5970

Hadde vært interessant om du utdypet litt Carrera.
Ronny Pøbel
09.04.2021 kl 20:41 5963

Nå skal vi bare ikke la oss manipulere av robotene, så kommer dette til å bli veldig bra utover sommeren.

God helg alle sammen.
focuss
09.04.2021 kl 20:44 5954

Er det noen uten skjulte agendaer her så må det vel være meg. Har ståltro på Nanov og synes Godfrey er en dust som ingen bør lytte til. Kan det bli klarere en det da?
Carrera
09.04.2021 kl 20:46 5954

Ikke mer enn at det gjelder generelt på forumet - og ikke spesielt denne tråden.
Fjellgutten
09.04.2021 kl 20:54 5918

Focus ; I tillegg til Merlin og et par andre her inne fremstår du som dønn seriøs og med et meget godt kjennskap til selskapet. Mange her drar nytte av det dere skriver. Keep up the good work. Takk.
focuss
09.04.2021 kl 21:09 5846


Redigert 10.04.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
Carrera
09.04.2021 kl 21:14 5848

Fjellgutten : Nå ser jeg ikke noe behov for å utdype mer.....
focuss
09.04.2021 kl 21:21 5806

Hvor vanskelig kan det egentlig være? Nanov går mot slutten i sitt Paradigme registreringsstudie. Andre biotech selskap på OSE vet ikke engang om de noen gang kommer til å begynne.
Merlin
09.04.2021 kl 21:34 5743

Hvor mange aksjer får man tildelt for de som har tegnet seg i rep-emien?
Et forsøk på å beregne det. Men svaret er usikkert og ikke gitt.

Hva lov om almennaksjeselskaper sier:
§ 10-1.
Beslutning av generalforsamlingen
(2) En beslutning om å forhøye aksjekapitalen skal minst angi:
7. De regler som ved overtegning skal gjelde for fordelingen av aksjer som ikke er tegnet på grunnlag av fortrinnsrett, hvis ikke fordelingen er overlatt til styret.

Prospektet angir:
If not all Subscription Rights are exercised during the Subscription Period, subscribers having used their Subscription Rights and who have over-subscribed will be allocated up to the number of remaining new Shares on a pro rata basis based on the number of Subscription Rights exercised. In the event that pro rata allocation is not possible due to the number of remaining Offer Shares, the Company will determine the allocation by drawing of lots.


Det vil altså skje en proratarisk fordeling i forhold til hvor mange tegningsretter du har.
Hadde du 1000 retter og du har tegnet vil det bety at du får tildelt dem, og i tillegg en andel av overtegnet. Vi vet ikke hvor mange som har utnyttet rettene sine, men si at det er 1 mill retter. Da er det 1,7 mill retter til fordeling for de som har overtegnet. La oss si at alle har kraftig overtegnet, da kan man håpe på å få tildelt 1000+1700 aksjer. Dvs. antall tegningsretter x 2.7. Som sagt er dette usikkert. Vi får se hvor langt unna fasit dette blir. Svar kommer på mandag.
Redigert 09.04.2021 kl 21:40 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
09.04.2021 kl 22:06 5618

Jeg tror nok at gårsdagens kursutvikling, med sluttkurs på kr 25,50, så tror jeg interessen for å benytte seg av tildelte tegningsretter ble såpass stor at det neppe finnes menge «frie» aksjer tilgjengelig. Har små forhåpninger å få mange flere aksjer enn de jeg har rett på.
asap3
09.04.2021 kl 22:10 5605

Har små forhåpninger å få mange flere aksjer enn de jeg har rett på...

ca 20%
Redigert 09.04.2021 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Merlin
09.04.2021 kl 22:26 5532

Husk at de som var med i hovedemisjonen ikke hadde anledning til å tegne, kun de som var tildelt tegningsretter. Og vi må derfor regne med at de som i utgangspunktet ville få flest retter, ikke hadde tildeling. Jeg vet det ikke, men medfører det at de rettene da blir tildelt de som overtegnet i rep-gjengen? Antagelig ikke, det er ganske sikkert allerede hensyntatt i tildelingene. Vi får se mandag. Det kan komme en positiv overraskelse til overtegnerne. Etter litt enkel hoderegning er det klart at de som ikke kunne få retter er det korrigert for. Totalt antall aksjer i Nanov 95 268 734x0.04797 ville gitt 4,5 mill. nye aksjer, men det lander på 2,699,280.
Redigert 09.04.2021 kl 22:58 Du må logge inn for å svare
bj111
09.04.2021 kl 23:16 5355

Får kanskje 1 ekstra aksje fra den som sov og ikke fikk med seg at det var en rep emisjon. Jeg hadde 603 retter så ender med 604 aksjer eller 603. Tegnet 1000 men det kan jeg glemme for så svimete aksjonærer at de ikke deltok er det få av.
Slettet bruker
10.04.2021 kl 02:41 5078

jeg skjønner ikke dette med all skrivingen om emisjonsaksjer i Nanov og tegning av 600 aksjer på 22,75 vs. sluttkurs i dag på under 24 kr, og samtlige aksjonærer mener selskapet skal prises til 500 kr pluss ila 2-6 mnd😂😂komedie eller tragedie??
Slettet bruker
10.04.2021 kl 02:44 5078

Men all ære til de to som i hovedsak belyser denne tråden med meget gode saklige og fakta! en av de bedre trådene! jeg har troen.
Fjellgutten
10.04.2021 kl 09:00 4774

Er litt der selv. Prøver å lese meg opp på hva selskapet skriver. Og hvordan noen dyktige her inne tolker informasjonen/strategien til selskapet.
Ser jo at det er et stort potensial i aksjen. Men også en risiko selvsagt. Skulle selskapet lykkes blir jo dette bra. Usikker på medisin komboer/markedspotensial.
Om vi går til kr 100 er jeg mer enn fornøyd. Over det er jo i tilfelle et eventyr, i hvert fall for undertegnede. Er litt optimistisk og ønsker alle lykke til.
Endre Mening
10.04.2021 kl 10:07 4607

Enig. Tildelingen var latterlig og bare smuler, og i tillegg kunne man handle aksjen til tilnærmet emisjonspris i perioden. Årsaken til overtegningen var rykket over kr 25 på torsdag.
focuss
10.04.2021 kl 10:49 4496

Fjellgutten
Problemet til Carrera er at jeg er like negativ til lederen i BGBIO som jeg er positiv til Nano og det liker ikke Carrera fordi han har aksjer i selskapet.
Carrera
10.04.2021 kl 10:55 4489

Har i begge - Just saying