Nordic Nanovector - Det kan lønne seg å kjøpe aksjen nå!

Merlin
NANOV 28.03.2021 kl 12:52 215338

Jeg har skrevet at det er NÅ man bør investere i Nanov.

Hvorfor er timingen for det utmerket nå?

For det første holder repemisjonen kursen rundt emisjonsnivået. Man kan gå ut fra at går kursen under kjøpes det, fordi investorene da får aksjen billigere enn på emisjonen. Går kursen over, selges det, siden man kan kjøpe aksjen tilbake på emisjonen, riktignok ikke mange aksjer, selv om det kan bli god tildeling ved overtegning.

Men det er egentlig langt fra hovedsaken.
Hovedsaken er forventningene om vellykkede resultater fremover, noe uttalelsene i 2020-årsrapporten så langt tyder på. Men det er ikke antesipert av investorene, og overhodet ikke i aksjekursen. Det er følgelig FØR de endelige resultatene kommer det er mulig å få fatt i aksjen til en svært lav pris. Senere vil man kunne sitte og ergre seg over at man ikke kjøpte nå!

Se selskapets egne uttalelser i 2020-årsrapporten som kom kun for to dager siden under. Spesielt mener de at Lymrit 37-1-forsøkene med totalt 74 pasienter der konklusjonen var "HIGHLY PROMISING EFFICACY in R/R FL and MZL", samt interimavlesningene basert på 73 inklusjoner(hvorav ca 50 pasienter avlest ) i Paradigme er en bekreftelse, og det er jo med 147 inklusjoner snakk om et relativt betydelig antall pasienter. Følgelig kan også de resterende pasientene kunne vise tilsvarende resultater. Da er Betalutin i box! Se spesielt uttalelsen til slutt: CONFIRMING FINDINGS from earlier clinical studies! NANOV HAR ALTSÅ BEKREFTET GODE RESULTATER FRA INTERIM PARADIGMESTUDIET. Men det ser det ikke ut til at investorene har fått med seg! Rettelse! (Jeg hadde her ikke fått med meg at rapporten kom kl 23:10 fredags kveld, det er ikke såååå lett å handle NANO-aksjer da. Takk for info Fra Sidelinjen.) Det burde vært en spontan positiv kursreaksjon på en så klar uttalelse på fredag for to dager siden, men folk har kanskje nok med å planlegge påskeferie? Mulig også at folk ikke får med seg godt nok innholdet i denne bekreftelsen, som ikke bare bekrefter gode resultater på safety (well-tolerated), men også på terapeutisk effekt!(Key efficacy measures/Unique therapeutic profile.) Legg også merke til hva selskapet sier om det store markedsbehovet. Vel da har jo Fra Sidelinjen avklart årsaken til at det ikke ble noen kursreaksjon. Vi får heller se i morgen!


Utdrag fra 2020-årsrapporten:

“If PARADIGME is positive, we believe that Betalutin® will have a unique therapeutic profile that could serve the unmet needs of the approximately 70 per cent of R/R FL patients who are elderly and frail, particularly those whose disease is refractory to anti-CD20 immunotherapy. These patients often have co-morbidities that prevent chemotherapy or targeted therapies, such as Pi3K inhibitors, that have a high side-effect burden from being an option.”
“Nordic Nanovector is in a critical phase of the development of Betalutin®. The company expects to, given a positive readout of clinical data, start preparing the filing for market approvals in various markets. In parallel, the company has started preparations for a commercial launch for Betalutin® This will involve, among many other things, growing the current organisation by initiating the recruitment of a full commercial organisation. When recruiting experienced commercial managers and other key employees in the US and in Europe it will be important for Nordic Nanovector to be able to offer attractive compensation terms. A competitive equity-based incentive programme will be a key component in order to be able to attract and retain highly skilled and experienced individuals as Nordic Nanovector prepares for the commercial launch.”
“The interim analysis confirmed activity across both arms in this very difficult to treat patient population. In both arms, Betalutin®, as a single administration, was found to be active based on key efficacy measures, and was well-tolerated with a manageable safety profile, confirming findings from earlier clinical studies.”

Redigert 29.03.2021 kl 18:12 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
10.04.2021 kl 11:29 7571

Har samme oppfatning. I tillegg tror jeg korreksjonen i går skyldes at en god del av dem som tegnet seg for aksjer i rep emi, valgte å selge tilsvarende antall som de har rett på i går.
Det skal bli godt å få lagt denne rep emi bak oss. For jeg er ikke i tvil om at den har bidratt til å holde kursen nede.
Nå kan vi rette blikket fremover mot nye kurstriggere. Q1 er vel den første i så måte. En viss FOMO effekt bør vi forvente i forkant av Q1 presentasjonen.
Billyjojimbob
10.04.2021 kl 11:39 7541

Kursen har vel oppført seg nøyaktig som forutsett etter en baconemi,eller?
Spennende hvor lang tid det tar før den passerer 35 igjen👍
focuss
10.04.2021 kl 12:02 7492

Når det gjelder kursutviklingen fremover så tror jeg det er viktig å være klar over at vi nå går inn i en situasjon som vi som markedsaktører har lite erfaring med. For hver dag som går så er vi en dag nærmere at Nanov skal sende sin søknad til FDA om markedstilgang for et kreftbehandling produkt som viser eksepsjonell effekt, som er eksepsjonelt lett å administrere og som gir pasienten en QoL bedre enn noen annen behandling. Dette i et stort kreftmarked hvor produktet faktisk har gode muligheter for å bli ny SoC. Den dagen FDA søknad sendes så er vi på ett kursnivå som har lite til felles med dagens kurs. Det sier seg selv. Hvor mange ønsker å vente til vi er klare til å sende FDA søknad, hvor mange ønsker til å vente til vi har fått svar fra FDA? Og hvor mange ønsker å delta på den reisen som starter nå? Svaret på dette spørsmålet er å finne i spørsmålet: Hvor sikre er vi på at Betalutin blir medisin? Så her må bare hver enkelt finne ut hva de tror på.
slowthai
10.04.2021 kl 15:23 7201

focuss (og Merlin), takk for mange gode innlegg her inne. Hvor sikkert tenker dere det er at vi kan få betinget FDA-godkjenning etter fase 2? Beror det utelukkende på topline-dataene fra Paradigme som forhåpentligvis kommer i H2? At Betalutin blir medisin er det vel etterhvert liten tvil om, men vil jo ha mye å si for kursbildet de neste årene om vi klarer å unngå en full fase 3 før Betalutin når markedet.
focuss
10.04.2021 kl 15:54 7132

slowthai
Jeg tror Merlin kan svare mer utfyllende på spørsmålet ditt. Selv er mitt inntrykk at ledelsen føler seg veldig komfortable med at vi får markedsadgang basert på Paradigme dersom dataene er gode nok. En styrke er at Betalutin efficacy data er veldig konsistente noe som gir stor troverdighet til resultatene. Videre har Betalutin fått Fast Track noe som gir selskapet mer tilgang til FDA hvor slike spørsmål kan avklares, og jeg kan bare anta at det er gjort siden det er en slik plan de jobber etter.
Redigert 10.04.2021 kl 15:55 Du må logge inn for å svare
focuss
10.04.2021 kl 16:28 7028

slowthai
Takk. Det var befriende deilig å lese dine velskrevne innlegg på tråden du vet.
Merlin
10.04.2021 kl 18:09 6852

Jeg tror det er en god idé å lese hele denne tråden godt. Der står de svarene jeg er i stand til å gi.

Jeg har referert og linket til Nanovs eksisterende strategi, les den nøye. Les også siste kvartalsrapport, referert i hovedinnlegget, der de jo har kunnet referere til gode Paradigme interimsresultater. Sjansen for gode endelige Paradigmeresultater er dermed øket. Den opplysningen tror jeg ikke alle har fått med seg. Nanov bruker selvfølgelig fortsatt ord som usikkerhet og hvis, men ser man på interimsresultatene er de overbevisende:

“If PARADIGME is positive, we believe that Betalutin® will have a unique therapeutic profile that could serve the unmet needs of the approximately 70 per cent of R/R FL patients who are elderly and frail, particularly those whose disease is refractory to anti-CD20 immunotherapy. These patients often have co-morbidities that prevent chemotherapy or targeted therapies, such as Pi3K inhibitors, that have a high side-effect burden from being an option.”

Det også mange undrer seg over er dette med betinget markedsadgang. Det er også beskrevet over. I prinsippet betyr det at man kan sette i gang salg, før endelig godkjennelse foreligger. Det gir store fordeler:

1) Man får salgsinntekter før siste fase er ferdigstilt og godkjent
2) Man kan benytte resultatene av denne betalte pasientbehandlingen til å oppfylle de statistiske kravene for endelig godkjennelse.
3) Man sparer dermed penger til pasientinklusjoner, samtidig som man får betaling. Vinn-vinn.
4) Legemidlene blir dermed billigere å få frem, og pasientene får nyttiggjort seg behandlingen mye tidligere.

Men hva sier så Nanov om fremdriften? Ikke så mye, og de kommenterer ikke dette med betinget godkjennelse, selv om ”rapid product approval” ikke spesifiserer betinget eller endelig godkjennelse. Dermed er det ikke så mye å hente av svaret i Nanovs forsiktige plan. Vi har kun denne strategiplanen å holde oss til. Den er oppdatert i mars i år, og det har skjedd mye positivt i det siste, både interimresultater, vellykket emisjon og økt inklusjonstakt.

Linken er oppgitt før og gjentas her:

https://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/Nordic%20Nanovector%20-%20Carnegie%20HC%20seminar%2012%20March%202021.pdf

Se spesielt side 12
Regulatory strategy to gain rapid product approval
• BLA filing with FDA for Accelerated Approval based on PARADIGME data and initiation of confirmatory Phase 3 trial
• Orphan Drug Designation for 3L FL granted in US and EU in 2014
• Fast-track designation granted in the US in June 2018 for 3L FL (and in June 2020 for R/R MZL)
• Promising Innovative Medicine (PIM) designation granted in the UK in October 2018
• Exploring other routes to bring Betalutin® to patients faster to patients

Det Nanov her sier er at de undersøker om det finnes raskere metoder til godkjennelse enn den de har lagt opp til. Her kommer den nye lederen inn i bildet med sine store kunnskaper, erfaringer og kontaktflate. Ikke glem at Nanov er innvilget Rolling Review, "which means that a drug company can submit completed sections of its BLA for review by FDA, rather than waiting until every section of the application is completed before the entire application can be reviewed".

Det spennende her er at godkjenningsprosessen er fleksibel og tilpasses over tid. Med fortsatt svært gode resultater kan det bety raskere godkjennelse.

Så hvordan lønner det seg å forholde seg til dette som aksjonær?

Hva slags tidshorisont frem til suksess kan vi forvente? Det er pt. ikke stillet høye forventninger fra aksjemarkedet, tvert i mot. Nanov er ikke verdsatt til mer enn det aksjonærene har innbetalt. Potensialet til Nanov er dermed ikke verdsatt overhodet!
Jeg tror, som man kan lese tidligere i tråden, at Nanov kommer til å bli kjøpt opp før godkjenning. Oppkjøp kan komme som lyn fra klar himmel. Vi må nå først vente på kohort 2 resultatene for Archer-1 innen utgangen av juni. Jeg forventer at det samlede utfallet av Archer-1 blir svært bra og der vi vet at det uansett ikke kan bli dårligere enn 50% complete respons og høy sannsynlighet for at det blir bedre. Og det er et utrolig godt utgangspunkt.

Minner om Algeta, der fase 3 ble avbrudt og Alpharadin/Xofigo ble godkjent direkte. Jeg minner også om Niebas uttalelse om at man kan få godkjent Archer-1 i 2FL ved å gjøre et confirmatory study. Jfr. også Rolling review-adgangen for completed sections.
Så får vi se da om resultatene blir så gode, og Nanovs forhandlingsevne overfor FDA er så god at Nanov får betinget markedsadgang til neste år.
Nanov har en behandling som er rask, rimelig, lett å administrere, lave bivirkninger og skiller seg klart ut i forhold til konkurrentene, der behandlingen ofte medfører bruk av cellegift og generell røntgenstråling, som begge har store bivirkninger. Samtidig er andre behandlinger til dels voldsomt dyre, eksempelvis Car-T. Flere konkurrerende behandlinger er dessuten stoppet eller redusert innen 3FL.
Redigert 12.04.2021 kl 01:45 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
10.04.2021 kl 18:20 6821

Merlin
Tusen takk for dine gode og innholdsrike innlegg. Det siste er som musikk i mine ører, og tar jeg ikke mye feil så minner den om pengegaloppen. ;-))
Det er vanskelig å se at det skulle være bli noe med Betalutin som skulle hindre NANOV og nå målstreken. Betalutin har vist gode resultater over lang tid og bivirkningsprofilen er etterhvert godt kjent. Den største trusselen kommer fra utsiden i form av at andre medikamenter skulle få godkjenning før Betalutin. Men hvilkt skulle det være? Selv om det fortsatt viøl være usikkerhet inntil Betalutin er godkjent, så er rewarden i dette caset så enorm fra dagens kursnivå, at jeg ikke har problemer med å akseptere risikoen. Spent på å se når markedet er villige til å begynne å prise inn potensialet som ligger i NANOV. Er det Q1 eller Archer resultatene som skal sette fyr i teltet?
Redigert 10.04.2021 kl 18:40 Du må logge inn for å svare
Hardly
10.04.2021 kl 18:38 6766

Tar meg den frihet til nok en gang å legge inn NRK sitt bidrag fra 2016 for nye aksjonærer.
https://www.nrk.no/innlandet/xl/tester-ny-kreftbehandling-1.12812228
Redigert 10.04.2021 kl 18:38 Du må logge inn for å svare
Ronny Pøbel
10.04.2021 kl 18:45 6779

Takk Merlin. Jeg er hellig overbevist om at nano er oslo børs beste veddemål innen farma.
Storlien
10.04.2021 kl 18:52 6775

Imponerende innlegg som bli lagt ut her. Må bare si Takk. Meget fersk investorer i NANOV, men alerede overbevist om veien videre.
Bullinvestor
10.04.2021 kl 18:54 6782

Merlin
Fantastisk å lese dine innlegg etter en lang dag på ski👏 Etter å ha vært aksjonær siden 2015 så føler jeg nå en spesiell stemning.. når jeg sammenligner alle oppturer og nedturer siden 2015 så er det vel ikke så rart at stemningen er mye bedre nå etter siste mnd hendelser. Vet mange med meg har mye spenning å se frem til: ))
bj111
10.04.2021 kl 20:07 6555

Av de som har potensiale til å gi hysteriske prosenter innen rimelig tid er nok Nano den heteste og absolutt mest realistiske kandidaten. Men veien skal gås og med farma aksjer i lomma kan alt skje.
Ronny Pøbel
11.04.2021 kl 19:07 5684

Jeg er enig, må bare ikke forvente oligark-avkastning innen 14 dager - og ha penger til å følge kursen et stykke ned.
Spent på om jeg får i nærheten av de 30.000 aksjene jeg tegnet meg for - alternativt så ber jeg om at våre venner i Voleon setter short så jeg får kjøpt mer til en fornuftig pris.
Fordelen nå om kursen er på synk, er at vi vet hva nyheter har å si. For meg er det helt tydelig at det er 2000 og 2500-roboten som styrer frem til det kommer flere nyheter fra selskapet, og at vi i løpet av våren og forsommeren skal se at kursen etablere seg på flere nivåer oppover.

Og javnt over sitter jeg med en følelse av at vaksiner vil åpne verden opp igjen.

God søndag alle sammen.
Slettet bruker
11.04.2021 kl 23:35 5094

😍
Redigert 12.04.2021 kl 07:37 Du må logge inn for å svare
bj111
11.04.2021 kl 23:55 5019

Jøss er det tydelig? Hvor ser du de tydelige tegnene?
hgsd300
12.04.2021 kl 07:47 4648

« A total of 1,376,085
Offer Shares will be allocated based on subscription rights and a total of
1,323,195 Offer Shares will be allocated based on over-subscription»
Slettet bruker
12.04.2021 kl 07:52 4614

Da får man vel tildelt ca. det dobbelte av sine tegningsretter om man har overtegnet dobbelt eller mer av rettene!
Redigert 12.04.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.04.2021 kl 08:50 4272

Ikke glem at det kommer data fra DLBCL når som helst!

Selskapets joker🚀
Slettet bruker
12.04.2021 kl 09:32 4030

Kl. 10.00 skal det være klart på VPS.
Redigert 12.04.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
focuss
12.04.2021 kl 09:50 3889

Jimmi
Selv har jeg ingen tro på DLBCL resultatene. Det tror jeg ikke forumet heller burde ha. Ha tro på FL og Archer-1 resultatene. Det er det all mulig grunn til.
Slettet bruker
12.04.2021 kl 10:02 3811

Enig! Ut fra det man vet pr. nå bør ingen kjøpe aksjen med den tro at det kommer overbevisende resultater for DLBCL.
Dette er en uhyre vanskelig indikasjon som ikke bør hauses, da man ikke kan forvente gode mono-resultater!
Hun_investerer
12.04.2021 kl 10:09 3756

Jeg har fått godkjent mine :) Når vil dem synes på VPS kontoen min? Jeg har allerede noe aksjer fra før på Nanov.
Tror dere kursen vil falle mer?
mofi1
12.04.2021 kl 10:15 3715

Hva kan vi da forvente av DLBCL resultatene uten at det vil påvirke kursen negativt?
Pentagon
12.04.2021 kl 10:23 3711

Folkens :
Ikke ødelegg denne saklige og flotte tråden med, tror dere den skal falle mer. Tror dere, hvem kan vite det da? Kan vi ikke være saklige på denne tråden.
Rep emisjons Aksjer er kommet. Fikk tildelt overraskende mange av de 10000 jeg søkte om.
Står på vps blir overført til meg og min Vps konto når Summen blir trukket denne uken. Onsdag 14.

Pentagon.
Redigert 12.04.2021 kl 10:24 Du må logge inn for å svare
focuss
12.04.2021 kl 10:33 3644

Tror ikke markedet har noe forventninger til DLBCL og slik mener jeg det bør fortsette å være. Tror tidligere ledelse har gjort en tabbe. De skulle kjørt frem MZL i stedet for. Det kan bli gull for oss.
Redigert 12.04.2021 kl 10:35 Du må logge inn for å svare
bj111
12.04.2021 kl 10:35 3642

Det er bare for å forsøke å få kursen noe ned så de kan få enda fler aksjer da de øsnker mer. Motivet for å snakke ned er åpenbart. Nå er emisjonen tilbakelagt og så fort aksjene er betalt er presset på kursen tilbakelagt. Det er nok noen som vil selge for å ha dekning for betaling av aksjene på onsdag men å selge nå fordi en tror på fall ja da har man nok missforstått effekten av emisjon her. Data fra Archer1 kan komme når som helst og er man da ute så sliter man.
rockpus
12.04.2021 kl 10:40 3608

Den eneste logiske grunn for et visst press på kursen i noen dager til, er at noen som overtegnet må ha inn dekning på kontoen sin, eller at noe ønsker å ta en rask gevinst på deler av sin tildelte overtegning. Men dette er i tilfelle forbigående!
bj111
12.04.2021 kl 10:43 3597

Nettopp og det utnyttes naturligvis av noen aktører. Ser 2000 algo er på plass og mulig andre algotritmer som er koblet på. Alt for mye småhandler så de som ikke må selge for å få cash til å betale for emi aksjene bør ikke selge nå.
Merlin
12.04.2021 kl 10:49 3547

Ja DLBCL er nok ikke der Betalutin har sin beste sjanse, men greit å ha fått undersøkt. Noen overraskelser er neppe ventet for DLBCL. Men det kan muligens være noe å teste som kombo for Archer-1 eller senere i kombo med annen behandling enn Rituximab. Det er opplagt at MZL derimot er midt i blinken og har svært gode resultater. Disse forholdene har vært kjent lenge, og bør være antesipert av investorene.
Merlin
12.04.2021 kl 10:51 3545

Det veldig positive nå er at Nanov får inn over 60 mill og dermed kan opplyse at de har cash til 2H2022. Det er i seg selv en opplysning som bør styrke børskursen.
focuss
12.04.2021 kl 10:56 3541

Merlin
Ja det har du jo rett i, ingen skade å ha mer penger. Men noe annet, vet du hvorfor Betalutin kanskje ikke er så effektiv i DLBCL. Er det antibodien som ikke finner noe å klore seg fast til eller??
Merlin
12.04.2021 kl 10:58 3536

Jeg overtegnet som jeg skrev 10 ganger, men fikk tildelt ca. 2 ganger, dvs. dobling av emisjonsaksjer. Det tilsvarer omtrent det forholdet Nanov selv har oppgitt at man fikk dobling om man hadde overtegnet tilstrekkelig. Så takk til alle som ga bort emisjonsrettene sine!
Redigert 12.04.2021 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
Oggabooga
12.04.2021 kl 11:05 3493

Er det slik at beløpet som nå står på min ikz konto under nanov as tegning som er det jeg vil få utdelt? Jeg har også overtegnet men ut i fra beløpet som står der har jeg ikke fått noen flere. Ser ut som beløpet allerede er trukket fra min ikz konto? Så jeg kan ikke få fler enn hva som står per idag?
Merlin
12.04.2021 kl 11:06 3500

Ja grunnen er klar nok den. Man må se på Betalutins virkemåte. Den egner seg best for mindre lymfesvulster og spesielt godt der det er spredning mange steder med små kreftsvulster. Det er nok å se på bildene fra PET-scanningen fra Archer-1 resultatene, der disse mindre lymfekreftknutene forsvant som "dugg for solen. "DLBCL er en aggressiv form med til dels store svulster. Men vi vet jo i tilfelle med Bente som vel hadde minst en stor svulst, at Betalutin ga 100% CR for henne. Så det er ikke noe entydig svar. En kjempefordel Betalutin har er at det nettopp virker bra mot lymfekreft som har spredd seg til mange steder, og som ellers er svært vanskelig å behandle. Så målstyringen til Betalutin har dermed en helt enestående egenskap, den finner selv frem til alle disse små kreftansamlingene.
Slettet bruker
12.04.2021 kl 11:09 3481

Har Nanov nå kapital til 2H 2022 eller ut 2H 2022?