Awilco Drilling - Fuglen Føniks

raider
AWDR 09.04.2021 kl 19:31 4150

Awilco Drilling (https://awilcodrilling.com) kan være et interessant case sett opp mot dagens markedsverdi på ca 30musd, tilsvarende 245 millioner og 4,36 kroner aksjen. Nedenfor skal jeg prøve å forklare hvorfor:

Kort oppsummert har selskapet 2 mid-water rigger som kan operere i UK(1-2), ca 14musd i cash, to krav mot Keppel på tilsammen 97,7musd(3) og et krav mot seg fra skattemyndighetene i UK på 7,7mgbp(4). Selskapet har ingen gjeld.

1. WilHunter er i kaldt opplag og er bokført til 0musd. Verdien på riggen avhenger av om riggen selges eller om den skrotes. Den bokførte verdien er satt til 0, men selskapet vil nok kunne få inn alt fra 1 til 5 musd avhengig hva sluttresultatet blir.

2. WilPhoenix er på kontrakt med Serica frem til månedskiftet april/mai(?) før riggen sannsynligvis går til verft for klassing for 5 nye år. Selskapet venter på en eller flere kontrakter før endelig beslutning tas. Selve klassingen er estimert å koste ca 10musd, en investering selskapet ikke tar uten kontrakt(er) i sikte. Med kontrakt(er) på plass vil sannsynligvis selskapet få tilgang til et kortsiktig lån fra største eier, AWilhelmsen. Riggen ble nylig verdivurdert til 76musd av selskapet under revideringen som ble gjort av selskapet i 4.kvartal. WilPhoenix er en av de fremste og trolig riggen med mest erfaring knyttet til plug & abandonment (P&A) på britisk side.

3. Kravet mot Keppel danner bakgrunn i to tidligere saker hvor nybygg har blitt kansellert. Kravene er på henholdsvis 54musd og 43musd, Den første saken ble kansellert av Awilco, den andre av Keppel selv.Det hører med til historien at begge riggene ble kansellert i etterkant av covid-19. Awilco mener selv at Keppel har brutt begge kontraktene (forsinkelse iht plan++) og at selskapet derfor har en meget god posisjon før en eventuell rettsak. Keppel på sin side bestrider naturlig nok begge kravene. Uansett hvordan en eventuell rettsak ender, så vil ikke nedsiden til Awilco være mer enn ca 10musd som brukes på juridisk bistand. Nybyggene ble bestilt gjennom datterselskap uten noen garantier fra mor. Sannsynligvis vil selskapene komme til en enighet før retten bestemmer utfallet. Grunnen til at de ikke
har kommet til enighet er at Keppel har lite å tape på å sitte på "depositumet" så lenge riggene er i deres eget eie. Klarer Keppel å skaffe en eller flere kjøpere på riggene kan prosessen gå raskt.

4. Kravet fra skattemyndighetene har Awilco stammer fra 2015. Awilco bestrider kravet og er av den oppfatning om at de vil vinne frem. Saken skal opp i retten i juni.


Ovenfor kunne dere lese litt om selskapets balanse og utestående juridiske tvister. Grunnen til at jeg tror at Awilco er et godt kjøp på dagens nivåer er at WilPhoenix vil sannsynligvis i løpet av relativt kort tid børsmelde en eller flere kontrakter. Selskapet har bydd inn riggen i flere anbud, og stadig flere oljeselskaper ser på muligheter for 2022.

Fra nyhetsbrevet til Bassoe sendt 9 april kan vi lese dette:
"A number of companies are understood to have requirements for semisubs to work offshore the UK in 2021 and 2022. CNOOC is still planning to undertake its plug and abandonment campaign at the Ettrick field offshore the UK in either Q3 or Q4 this year. The operator is searching for a semisub for the work, which is expected to last for 6 to 9 months. Meanwhile, it is understood that CNR International has come to the market looking for a semisub to undertake a long-term P&A campaign at its UK assets starting around April 2022. Spirit Energy is also expected to proceed with planned work at its UK Chestnut field in second quarter of next year using a semisub. Additionally, BP is thought to be looking to return to the UK West of Shetland Scheihallion field next year and will also look for a semisub to carry out the work. Several other operators are also planning drilling campaigns in the UK sector over the coming year using a semisub including Hibiscus Petroleum, Ithaca Energy, Serica Energy, Siccar Point, Decipher Energy, Dana Petroleum and Total."

Etter mange utfordrende år for bransjen er det i dag få rigger å velge mellom for oljeselskapene. Bassoe har tidligere skrevet om utfordringene disse oljeselskapene kan møte litt lenger ned i veien. Få tilgjengelige rigger for P&A kan nemlig skape trøbbel ettersom oljeselskapene er pålagt å plugge enormt mange brønner i årene som kommer. Derfor må riggeiere og oljeselskapene samarbeide i større grad fremover: https://www.bassoe.no/seriously-uk-oil-companies-will-struggle-to-find-semisubs-for-work-in-2021/news/159/

Selskapet har en lang historie med kompetent ledelse og mannskap. Awilco har en meget solid aksjonærbase der topp 20 eier 76,6% av selskapet. De tre største eierne er AWhilhelmsen, Pershing, QVT og Akastor (Aker). Videre følger blant annet Sissener Canopus og Tvenge. Andre kjente investorer er mulig gjemt bak nominees.

Med en ny kontrakt og dagrate på 140 000 dollar vil selskapet sitte igjen med en inntjening på ca 8musd per år inkl juridiske kostnader. Det utgjør ca 1,2 kroner per aksje på bunnlinjen tilsvarende en avkastning på 25% med dagens prising. Avkastningen forutsetter at riggen er beskjeftiget gjennom perioden. I tillegg har selskapet kravene mot Keppel på 830 millioner tilsvarende 15 kroner per aksje.

Ser vi kun på oppsiden til selskapet finner vi følgende:
WilPhoenix + 76musd
WilHunter + 5musd
Krav Keppel + 97musd
Kontanter + 14musd
SPS - 10musd (trekker fra selv om dette egentlig er en investering/aktivering)
Sum = 182musd - 1,54 milliarder -- 28 kroner per aksje

Trekker vi fra kravet fra skattemyndighetene i UK får vi en markedsverdi på 1,45 milliarder, tilsvarende 26 kroner aksjen. Merk at det i regnestykket ovenfor ikke er tillagt noen verdi på driftsorganisasjonen. Kroner 26 er lavere enn de to foregående emisjonene som ble gjort i 2018 og 2019.

Ut fra dagens prising virker ikke dette særlig realistisk, men det viser litt av potensielle som er i aksjen. Dersom, eller når, som selskapet ville sagt det, pengene fra Keppel kommer så vil eierne avgjøre hva pengene skal brukes til. Selskapet har vært tydelig på at pengene skal utbetales til aksjonærene dersom det ikke finnes noen verdibringende muligheter for selskapet på det stadiet.
Redigert 11.04.2021 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
raider
09.04.2021 kl 19:45 4134

Awilco Drilling, Dolphin Drilling, Stena Drilling, og Diamond Offshore er alle selskaper som operer i UK. Alle aktørene har flere eldre rigger og konkurrerer om de samme jobbene. Jeg ser ikke bort fra at noen av disse aktørene slår seg sammen. I en situasjon der alle vil tjene på det vil det også sannsynligvis skje.
I dag utgjør G&A en altfor stor andel av inntektene fra WilPhoenix (ca 25-30%) når riggen er i full beskjeftigelse. Ved opphold mellom kontraktene eller nedetid blir andelen enda større. Et større (fusjonert) selskap vil sannsynligvis forbedre lønnsomheten, operasjonell ytelse og gi selskapet høyere fleksibilitet. En konsolidering vil være med på å presse dagratene oppover. Samtlige selskaper, foruten Stena Drilling/Stena AB, har lite gjeld og det vil gjøre prosessen for sammenslåinger mye enklere.
For Awilco Drilling sin del kan de juridiske kravene være et hinder for at det skal skje med det første. Verdien av disse er særs subjektive....
Redigert 11.04.2021 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
Ronny Pøbel
09.04.2021 kl 20:54 4086

Akkurat samme regnestykke jeg kom frem til i januar. Tror vi fort kan se at odfjell eller en av de andre HE-selskapene kjøper nybyggene - og at saken med keppel løses uten mer problemer.

raider
09.04.2021 kl 21:01 4072

Tviler på at noen kommer til å kjøpe nybyggene. Kan ikke forsvares i dagens marked. Keppel vil få ut riggene og ønsker å sannsynligvis å danne et partnerskap slik at en eksklusiv aktør kan markedsføre riggen mot energiselskapene. Klarer riggeieren det vil oppsiden være økt kompetanse, noe løpende inntjening og attraktive kjøpsopsjoner. Minuset er at dette vil føre til økt tilbud i markedet.
zaq1
10.04.2021 kl 10:22 3946

Veldig informativ tråd med mye god info, takker, jeg kjenner også denne godt og har vært med fra start og så ut og inn mange ganger, har vårt en av de jeg har truffet best med. Jeg er enig i at det hadde vært veldig interessant om AWDR var med i en restrukturering med de andre aktørene.., det er vanskeligere pga verdsettelsen av krav og skatt, mulig at en bare kunne latt de UK operative døtrene i selskapstrukturen gå inn i dette?
Men det som var nytt for meg i denne tråden er at det ikke er tatt endelig beslutning ennå på SPS på WilPhoenix, stemmer det?
Jeg klarer ikke finne noe info om hvor riggen er klarer noen andre det?
Jeg husker forrige SPS som jeg mener å huske var på et verft på østkysten av nord England at de fikk utført denne på et rimelig budsjett og ellers på en god måte.
Jeg mener ellers å huske at de da også kjøpte ny BOP..
raider
11.04.2021 kl 00:49 3827

Beslutningen om/når og hva som skal gjøres avgjøres av kommende kontrakt og visibiliteten for kontrakter de neste årene.

I forbindelse med reaktiveringen som ble gjennomført i Gdansk i 2014 ble følgende oppgraderinger gjort på WilPhoenix:
• Increased variable deckload (VDL) to be in line with other rigs of similar design
• Complete new accommodation for 110 persons
• Four new lifeboats
• New sewage plant
• Complete strip down and renewal of parts as needed for all generator engines
• Renewal of the SCR system with state of the art equipment
• Improved mud pit system giving improved well control and working environment
• Four new shaker and improved lay out for mud handling and working environment
• Installation of new drawwork
• Increase of the main deck with 500 m²

Under SPSen i 2016 ble det anskaffet en ny BOP for $22 millioner. Dette ble gjort i Hartlepool i nordøst England.
Redigert 11.04.2021 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
zaq1
11.04.2021 kl 13:27 3688

Ok, da er SPS 2021 på vent inntil videre..
For å få resten at tidslinja helt korrekt var vel den store oppgraderingen og SPS i Gdansk i 2011 for begge riggene. Både WilHunter og WilPhoenix ble vel oppgradert kraftig på samme verft etter kjøp og AWDR ble stiftet. Så etter 5 år i 2016 ble det ny SPS på WilPhoenix i Harlepool og WilHunter fikk de ikke mer jobb til og den ble etterhvert lagt i kaldt opplag.
Ronny Pøbel
20.04.2021 kl 00:45 3176

Awilco Drilling PLC: Contract signed for WilPhoenix
https://newsweb.oslobors.no/message/530512

d12m
29.04.2021 kl 10:54 2801

"Kort oppsummert har selskapet 2 mid-water rigger som kan operere i UK(1-2)"

Det korrekte er vel heller å si at selskapet har én -1- rigg som kan operere i UK, men som må klasses først, og 1 rigg som er venter på skraping. De har ikke 2 rigger som kan operere. WilHunter er toast.

Selskapets egne ord: "Following the $10m impairment charge (to WilHunter), we consider the carrying value of nil of the semi-submersible drilling rig to be reasonable"
Redigert 29.04.2021 kl 10:55 Du må logge inn for å svare
Ronny Pøbel
29.04.2021 kl 12:05 2770

Jeg personlig har tatt noen lodd på 3,30 kroner, 3,97 kroner og 4,50 kroner.

Min enkle vurdering er følgende:
Case 1: Et annet selskap kjøper byggene fra Keppel, og det blir et kontant-forlik til awilco.
Case 2: Selskapet klarer, mot formodning, å holde den ene riggen i arbeid med tilstrekkelig profitt til å dekke en voldgiftsrettsak.

Tror virkelig på å kjøpe konkurs-kandidat her. Oppsiden kan være formidabel, eller som trådstarter skriver: "Fugl fønix".

Slettet bruker
03.05.2021 kl 11:38 2630

Er dette caset her litt likt NORTHERN DRILLING ? Som går som ei kule på børs nå, kjøpte ikke hovedeier nylig mye aksjer her?
Slettet bruker
12.05.2021 kl 09:12 2203

10kr innen Q2 nå, snart er begge rigger i full drift penger kommer å renne inn.

20kr innen året igjen.
Slettet bruker
12.05.2021 kl 14:17 2118

Toget går folkens.
Ronny Pøbel
12.05.2021 kl 15:26 2086

Ikke la dette bli ennå en rakett-tråd !
Slettet bruker
12.05.2021 kl 16:06 2066

Enig🌞🥂🍾go helg.
Slettet bruker
12.05.2021 kl 21:25 1996

Bull

Brenner over 80 millioner på advokater
Awilco Drilling trenger påfyll av kapital om ikke riggselskapet skal drukne i regninger som snart strømmer inn. Bare utgifter til advokater vil beløpe seg til over 80 millioner.
kokkohill
27.05.2021 kl 10:04 1631

Meget god tråd
kokkohill
15.06.2021 kl 13:01 1382

Men ikke aksjer i omløp