Scana ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling

Muffe
SCANA 16.04.2021 kl 08:48 1431

Kan vi vente noe saftig nytt i denne forbindelse?

Scana ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling
SCANA
Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling 2021.
Ordinær generalforsamling vil holdes kl. 10:00 den 7. mai 2021 i selskapets

lokaler, Lønningsvegen 47, Bergen.

All informasjon knyttet til ordinær generalforsamling er tilgjengelig på Scana's

hjemmeside www.scana.no

Innkallingen vil også bli sendt til Selskapets aksjonærer.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Torvald Ulland Reiestad | CFO | +47 979 87 895

https://newsweb.oslobors.no/message/530408
omac
16.04.2021 kl 08:52 1399

Det er vel bare å lese innkallelsen, der står alt. Det blir nok emisjon(er) på aksjonærene ila 2021
Redigert 16.04.2021 kl 08:53 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
16.04.2021 kl 10:09 1292

At styret har fullmakt til emisjon er ikkje noko nytt. Det er alltid eit punkt på generalforsamlingen. Trur ikkje du vil finne nokre børsnoterte selskap der styret ikkje blir gitt ei slik fullmakt. Ein bør heller fokusere på det som er nytt: - det er at styret gis fullmakt til erverv av eigne aksjar. Dette er positivt, då det tyder på at det er vekst i tilgjengelig kapital. Dette kan vi og lese av dei siste reknskapa. Eg rekner det som lite sannsynleg med emisjon med mindre ein skal erverve seg nye eigendelar då ein no faktisk har positive marginer i drifta og ny bankavtale.
Gullkrokodille
16.04.2021 kl 10:24 1248

Slik jeg leser det vil eventuell emisjon komme i forbindelse med vekst. Punktene de ønsker behandlet på GF er bare en bekreftelse på de vekstambisjoner de tidligere har uttalt.
Redigert 16.04.2021 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
murpy
16.04.2021 kl 10:38 1206


postet på hjemmesiden i går kveld 15 April 2021

Seasystems har en beslutning om at selskapts fremtid ville være avhengig av å benytte 25 års erfaring innen olje og gass sektoren også i alternative markeder med behov for den samme kompetansen innen forankring.

Fiskeoppdrett og offshore vind, med solide røtter i norske maritime tradisjoner, var et naturlig valg. Innen fiskeoppdrett, gjennom utviklingskonsesjonene fra staten, har flere store nye prosjekter blitt realisert, og Seasystems har hatt viktige forankringskontrakter på flere av disse.

Flytende vindkraft, som forventes å bli et enormt skritt for redusere CO2 utslipp, er nok et satsningsområde. Seasystems har jobbet strategisk i flere år og dette har resultert i internasjonale engineering-kontrakter, deltagelse i forskningsprosjekter, men viktigst av alt, fysiske leveranser av forankrings utstyr til Equinor’s Hywind Tampen prosjekt.
Innen bunnfast vind, et nytt marked for Seasystems jobbes det med avanserte sjøsikringssystemer for transport av konstruksjoner i mange hundre tonns-klassen. Målet er å redusere håndteringstiden av konstruksjonene, behov for mannskap på dekk og ikke minst sikkerheten til mannskapet. Produktene baserer seg på nødfrakoblingsutstyr for forankringsløsninger med over 20 års driftstid.

Seasystems sin filosofi er å hjelpe eiere av flytende konstruksjoner med å redusere de totale kostnadene, både investerings- og driftskostnadene.Gjennom et nettverk med høyt kompetente partnere, samt høy intern kompetanse, er vi i stand til å ta på oss store og kompliserte oppdrag. En effektiv og lettbeint organisasjon gjør videre at kostnadene holdes på et internasjonalt konkurransesyktig nivå.

Olje og gass kommer fortsatt til å være et viktig marked de neste årene, inntil det bærekraftige markedet blir stort nok. Kompetanse, som er vår viktigste verdi, må beholdes, økes og foredles for å fortsatt være en attraktiv arbeidsplass og internasjonal leverandør.

Torkjell Lisland
Managing Director | Seasystems AS
solid1
16.04.2021 kl 11:04 1157


Bergensere er jo kjent for å være beskjedne😊

Naturlig med emisjon for vekst. Ledelsen vet også at kassa fyller seg, og da er det som nevnt over her en gylden mulighet og fornuftig handling å kjøpe egne aksjer.
La fruktene modnes, så får vi høste senere.

Lykke til🥂