Boligprisene faller videre? Trodde det var boligmangel i Oslo...

Slettet bruker
03.05.2021 kl 12:47 12097

https://www.dn.no/eiendom/prisfall-for-obos-boliger-i-april/2-1-1004369

Kanskje på tide å få rentene i minus slik at verdiskapningen kan fortsette
Redigert 03.05.2021 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
wire1
03.05.2021 kl 14:37 7866

Med tanke på hvor få boliger det selges tror jeg det er store individuelle forskjeller fra mnd til mnd. Jeg følger et lite utvalg sentrumsnære leiligheter og det er og har vært veldig lite tilbud. En teori kan være at det ikke er tilbudet som påvirker pris nå, men en holdningsendring der mange har satt seg på gjerdet etter en kaotisk høst og tidlig vår med ville budrunder, og evt. ser på mindre sentrumsnære leiligheter i randsonen Oslo?
Slettet bruker
03.05.2021 kl 14:43 7845

Helt klart bare begynnelsen dette. Folk har vel innsett tragedien ved å leve i den møkka landsbyen :-))) Heie MDG og Raymond Raskepetter!!
Slettet bruker
03.05.2021 kl 15:03 7811

Om NB setter rentene i minus kan man få betalt for å ta opp mere lån. Dette vil drive prisene enda høyere og boligene kan lånes ytterligere opp. Pr i dag er jo gjennomsnittlig belåning på boliger bare 85 %(korr. 87,4) med 2 siste mnd’ers prisutvikling), så det bør være rom for noe mer kapitalisering her

Snart er jo sommeren her og nye båter/sommerhytter må jo også finansieres

Noe må gjøres, banken eier jo så å si hele boligen snart. Skal man bli leilending i egen bolig eller
Redigert 03.05.2021 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
03.05.2021 kl 15:09 7790

På lengre sikt er det vel mer sansynlig at rentene blir høyere enn lavere.
Og hvorfor skal prisene på boliger vokse oppi himmelen?
Jo høyere prisene er desto mer sansynlig er et fremtidig krakk.
Oslo er blitt en alt for dyr by der det nesten ikke er mulig for for vanlige arbeidstakere å kjøpe bolig. Ganske likt London egentlig.
Slettet bruker
03.05.2021 kl 15:17 7760

Man kan jo eie/leie bolig sammen med Sosialistiske OBOS. De er jo så empatiske altså
landis
03.05.2021 kl 21:34 7540

Hvor får du det fra at det selges lite boliger. ? Forstår det slik at omsetningen er rekordhøy i Oslo.!
wire1
03.05.2021 kl 22:50 7509

Jeg teller annonser. Det er like lite/mye som annonseres på finn nå som feks i nov i fjor høst, som vi vet var ganske lite. Omsetningsrekordene som meldes fra meglere viser jo aldri til statistikk, så jeg tar de de kommer med en viss skepsis.
Ludwigo
05.05.2021 kl 08:39 7370

En mulighet hvis boligprisene fortsetter å falle er at Norges Bank begynner å tilby avdragsfrie boliglån med negativ rente direkte til boligkjøpere, uten omveien via bankene. Dermed sikres kapitalen i boligmarkedet, og man får i tillegg utbetalt renter fra NB hver måned for å bo. NB kan gradvis øke størrelsen på lånene slik at man opprettholder en fornuftig prisstigning.
Slettet bruker
05.05.2021 kl 08:43 7398

Krakket kommer nærmere! Tro hvordan det hadde vært om Corona hadde tatt for seg og tusenvis hadde gått med i Oslo... Noe å tenke på...
Slettet bruker
05.05.2021 kl 11:36 7276

Genialt Ludwigo, that’s the spirit

Korreksjon hører fortiden til. Alt må gjøres for å drive denne aktivaklassen videre, gjerne på bekostning av valuta, pensjonsfond , feilallokering av kap. til næringsliv mm
pengex
05.05.2021 kl 14:04 7122

Krakk?? Ned 0,2% på ei mnd. Opp 12% på ett år.
Faller prisene ned 30-40% kan vi begynne å snakke krakk.
wire1
05.05.2021 kl 15:47 7074

Uten å si noe for sikkert, så er det jo ikke direkte korrelasjon mellom omsetning og tilbud. Det kan vel være så enkelt som at det er hyppigere skifting av bosted. Men jeg sitter altså ikke så dypt i det, jeg følger bare antall annonser på det jeg synes er interessant, og det er fortsatt lite til salgs av dette. Dessuten ligger jo de siste 4 kv. lavere sammenlignet med tilsvarende kv. året før:

2021K1: 2168
2020K1: 2247

2020K4: 3134
2019K4: 3196

2020K3: 3357
2019K3: 3415

2020K2: 2390
2019K2: 2738
Redigert 05.05.2021 kl 16:43 Du må logge inn for å svare
Marximat
05.05.2021 kl 16:34 7039

wire1: Tallene dine er for Oslo?

Og de er omsetninger/salg, ikke bare utbud/tilbud? Eller omvendt?
wire1
05.05.2021 kl 16:42 7022

For Oslo ja.

"Omsetning av boliger borettslag i fritt salg, etter statistikkvariabel, region og kvartal":
https://www.ssb.no/statbank/table/11504/tableViewLayout1/

Dette er dog kun borettslag.

Må vel bruke denne for resten inkl. selveie:
https://www.ssb.no/statbank/table/04709/tableViewLayout1/
Redigert 05.05.2021 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
Marximat
05.05.2021 kl 20:27 6872

Takk for den, wire1! :-)
Slettet bruker
06.05.2021 kl 09:33 6671

Tape penger på eiendom, ikke tale om. Eiendom bare stiger i verdi

https://finansavisen.no/nyheter/bolig/2021/05/05/7668461/boligprisene-faller-i-oslo-for-andre-maned-pa-rad
Slettet bruker
06.05.2021 kl 17:46 6480

.... og så faller de kanskje litt til, så kanskje litt til. Så flater det ut, kanskje faller litt til, så stiger det.

Som det ALLTID gjør. Folk lever for mye i nuet og klarer av en eller annen jævla merkelig grunn ikke tenke litt lenger enn nesa og over helga. 🙄
e.hansen
08.05.2021 kl 10:32 6189

Sjekk statistikk fra Eiendom Norge og OBOS så ser du det er stor omsetning. Hvis du teller annonser så ser du bare nivået. Er det kort salgstid og stor strøm av boliger som selges så vil det være lavt nivå men høy omsetning.
wire1
08.05.2021 kl 12:38 6088

Som jeg skrev helt øverst som var det opprinnelige svaret "Jeg følger et lite utvalg sentrumsnære leiligheter og det er og har vært veldig lite tilbud", så jeg har ikke et totalbilde av hele Oslo. Nå har det seg sånn at det jeg følger uansett går over takst, dog ikke like mye, så jeg tror ikke det er der prisfallet er.

For å være helt spesifikk da så består filteret mitt av Frogner/Gamle Oslo/Løkka/Sagene/St.Hans/Major, ikke 1 etg, <35m2, mellom 3-4,25 mill. Der får jeg nå 76 treff. Det er like lite som feks 17.feb, eller 18.nov.
Felixcat
08.05.2021 kl 15:38 6008

Eller kanskje på tide å få vridd "verdiskapningen" mer over til næringsbasert vekst istedenfor bare verdiøkning, altså øke salg og kjøp. Kan jo eksempel være at man gir fradrag i inntekt for egen bolig inntil et visst beløp, for betaling til proffe håndverker for arbeid i hjemmet. I dag gis store "tilskudd" til bolig i form av skattelettelser. En primærbolig beskattes med bare 25% som formuesverdi. Eksempel kan skattelettelsene for egen bolig verd 4 millioner, være over kr 2000 per måned. Spart skatt av formue vil med utgangspunkt i 3 millioner mindre være inntil kr 25500 på årsbasis (0,085%). Det kan tas med at den skattefordelen ikke gis de "fattige". Har du som eksempel bare 1,5 million er skatteletten kr 0, med eksempel 8 millioner er skatteletten kr 25500. Bolig er og særlig begunstiget hva gjelder beskatning av utleie, også ved realisasjon. Man kan jo spørre om de særlige "tilskuddsordningen" med skattelette for de mindre "fattige" og skattefrihet for utleie er for gunstige?. Minusrenter kan vi nok ikke forvente oss, men kanskje kan renten holdes lavere med mindre skattelette til bolig, og med det og kanskje bidra til å holde boligprisene nede. Dette er kanskje noe som kan bidra til bedre råd til å holde boligstandarden oppe, ikke bare holde en "tenkt" salgsverdi oppe?
wire1
09.05.2021 kl 13:26 5712

Ny telling i dag. 70 boliger til salgs i mitt søk, ny bunnrekord siden februar. Enten har de økt prisantydning en del på annonsene de siste mnd, eller så er denne oppdragstrømmen meglerkontorene snakker om absolutt ikke gjeldende for små sentrumsleiligheter.
Marximat
09.05.2021 kl 15:41 5605

Denne "oppdragsstrømmen" er vel den såkalte "vårflommen" som meklerne har spådd hvert eneste år siden 2015, minst, og som _aldri_ har materialisert seg.

"Vårflommen" er konstant synkende, med mulig unntak for våren 2017 (men det var fordi det kom fra et veldig lavt nivå). Vårflommen er blitt en ganske stillestående bekk.

At Meyer stadig skryter av egen kjedes nye rekorder sier lite eller ingenting om det totale markedstilbudet (i Oslo).

I saker om tilbudssiden i Oslo har hun skrytt av nye oppdragsrekorder for kjeden (som trolig vokser mer i andre deler av landet enn i Oslo, og det er muligens disse delene som står for veksten(?)). For en stund tilbake var hun også ute og snakket om at oppdragsmengden deres var 40 % over fjorårets, på samme tid - uten å nevne at "samme tid fjoråret" var første påskehelg og i et fortsatt tidlig koronamarked.

Jeg vet ikke hva agendaen hennes er, men akkurat hun synes jeg er påfallende; hun virker på meg å være litt "lur".

Og for ordens skyld: Det er helt supert med fagfolk og meklere som er ute og varsler om endringer på tilbudssiden - når de er reelle!
Felixcat
09.05.2021 kl 17:14 5533

I eksempelet jeg viste til med 25500 i skattelette for bolig til eget bruk (primærbolig), kan man jo stille seg spørsmål om man bør få bort beskatning av formue, og heller legge det på inntekt. Nå kan boligen kjøpes i eksempel desember, og med det kr 25500 i skattelette for det året og hvert senere år. Er boligen kjøpt for 8 millioner istedenfor kr 4 millioner, hvilket ikke er uvanlig, er skatteletten det doble kr 51000 for det året og årlig. For 16 millioner vil skattelette være kr 102000. Synes det blir galt at det og på bekostning av de som skal inn i boligmarkedet, også de med lav formue, at de skal "finansiere" de som "står godt i det" og som gjerne har lengst nedbetalt gjeld. Klart dette bidrar til for høye boligverdier.
Med å ta bort skatt av formue vil disse "tilskuddene" bortfalle, kanskje en god ide, og med det vil det for den enkelte frigjøres mer til annen bruk som eksempel til reiseliv og uteliv, noe som vil bidra til reell verdiskapning. Man kan ellers tenke seg for bolig at tinglysningsgebyr sette ned fra 2,5% til 1%, og at kommunale avgifter halveres.


Redigert 09.05.2021 kl 17:42 Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
09.05.2021 kl 20:57 5388

Kan det være at markedet også begynner å prise inn en rødgrønn regjering fra høsten som har signalisert at de ønsker å gjøre det mindre gunstig å eie bolig skattemessig?
Slettet bruker
10.05.2021 kl 11:08 5150

Om Det her refereres til eiendomsbeskatning så har jo den kommet under Erna & co så vil jo evt. være en videreføring.

Men det er utenfor fatteevne hvordan sekundærboliger blir subsidiert skattemessig av norske skattebetalere. Dagens skatteregime tiltrekker seg private sekundærboliginvestorer som igjen gir unødvendig press/høye boligpriser spesielt på mindre leiligheter. Som igjen er et paradoks fordi det er jo bred politisk vilje til at «alle» skal eie sin egen bolig. Skjønner våre politikere hvordan markedene fungerer?

wire1
10.05.2021 kl 12:15 5095

Enig, det burde i hvert fall vært en form for trinnskatt, spesielt på utleie. Det er ganske merkelig at utleie av primærbolig når man f.eks. er på utenlandsopphold blir beskattet like mye som en annens 4. bolig. Det kunne f.eks. vært, 10% for primær, 22% for sekundær, og deretter 30%. At man også kan leie ut 49% av egen bolig skattefritt er også helt utrolig. Svært svært mange nyoppførte eneboliger har nå utleiedel, da det ofte i seg selv er en forutsetning for å få nok boliglån.
0001Oslo
10.05.2021 kl 12:19 5088

At nyoppførte eneboliger har utleiedel sørger i det minste for flere boenheter totalt i markedet, om ikke annet:)
wire1
10.05.2021 kl 13:10 5055

Ja absolutt, men som med eieboliger, bygges det jo for lite leieboliger også, spesielt for studenter. Å demme opp for lite tilbud ved å stimulere for hybler i eneboliger blir litt bakvendt i mitt hode.

Men altså, alt som blir tilført markedet er jo bra på den måten.
Redigert 10.05.2021 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
0001Oslo
10.05.2021 kl 13:49 5361

Å leie i en enebolig kan jo funke for studenter i noen tilfeller?:)

Sier ikke at eneboliger med utleiedel er "framtiden" eller noen fasit på noe som helst, men jeg tenker at det viktigste fremover er å tilføre markedet (i Oslo spesielt) boliger både på eie og leie-siden, rett og slett for å øke tilbudssiden og dermed dempe prispresset noe.

Men, det viktigste fremover er nok å bygge flere små leiligheter.
Onkel_S
10.05.2021 kl 17:06 5254

Det er meget logisk at hovebolig med utleiedel er veldig vanlig. Utleie av opp til 49% av leieverdien i primærbolig er skattefritt samtidig som man får fradrag for rentene, og dermed klart den mest skattebegunstigede investeringen man kan gjøre i Norge.
Faktisk er dette så skattebegunstiget at det er klart konkurransevridende.
Redigert 10.05.2021 kl 17:11 Du må logge inn for å svare
Marximat
10.05.2021 kl 17:46 5207

Jeg mener at skattefri utleie i egen bolig er helt strålende:

1. Det er oppdragende både på utleier og leietaker; begge må oppføre seg pent mot hverandre for å få leieforholdet til å fungere.

2a. Det er sannsynligvis prisdempende; utleier prioriterer en ordentlig og "god" leietaker å dele bolig med, og vil dermed sette leien litt lavere enn markedspris, for å kunne tiltrekke seg større utvalg leietakere og velge den/dem hen helst vil dele bolig med.

2b. Det belønner dermed sannsynligvis "ordentlige" og sympatiske leietakere.

3. Det er et utjevnende tiltak: Ingen rikinger bryr seg med å leie ut del av egen bolig for å tjene "småpenger", det er bare dem som har en viss nytte av pengene som vil dele boligen sin med en leietaker.

4. Enebolig- og rekkehusstrøk finner man mer av på steder som er mindre sentrale - og som gjerne i stor grad består av nettopp eneboliger og rekkehus. I disse områdene (Bygde-Norge og utkanten av storbyene - og alt i mellom) utgjør disse utleieenhetene dermed ofte et leiemarked man ellers ikke ville fått.

5. Mange som leier ut i egen bolig, leier ut "hybelen" som poden har flyttet ut fra. "Den står jo tom likevel, vi kan få inn noen som kan klippe plenen - og samtidig få sponset en ekstra ferietur."

Helt genialt! :-)
Slettet bruker
10.05.2021 kl 18:07 5175

Kommunene kan bygge leiligheter med festet tomt så de beholder hjemmel til tomten da tomtekostnader utgjør mesteparten av kjøpesum i pressområder

Eks 60 kvm leil - byggekost 2.100.000,-
på eiet tomt - Kjøpesum 5 mill - Futg 3500

På festet tomt med 100 års leiekontrakt
Kjøpesum 2,1 mill - Futg 5900 + rentekost tomt

Da får innbyggerne billigere inngang til boligmarkedet og kommunen har nedbetalt tomt til evig tid med cashflow som kan reinvesteres i kommunal infrastruktur
Redigert 10.05.2021 kl 18:10 Du må logge inn for å svare
Paragrafen
10.05.2021 kl 18:17 5148

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL3N0YXZydW0tZWlrZWxhbmQ/episode/YjYxYjJhYTUtYWFjMi00YTc4LWI5MWUtZWZhYTM0YzdlMDM1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjgvdW3wb_wAhUAAAAAHQAAAAAQAg

Få har bygd flere boliger i Oslo enn Baard Schumann. Sjefen for en av Nordens største boligutviklere – NordrEiendom – har spådd boligprisene opp, opp og atter opp i over 10 år, og han har hatt rett hele tiden. Festen er ikke over. Hvor mye prisen skal opp, hvilke mekanismer driver prisene, hvilke enkle tiltak kan politkerne iverksette for at flere kommer inn på boligmarkedet, samt mye mer, får du i ukens Stavrum & Eikeland.

Slettet bruker
10.05.2021 kl 18:27 5126

At denne bukken passer havresekken har vel ingenting med en fornuftig framtidig bolig-/skattepolitikk å gjøre

Renten har vært fallende fra 7,5 til 1,5 % ti siste år og har ført til en hysterisk oppgang i boligprisene. 40 årig rentesyklus snudde opp i aug 2020 og de neste 40 årene kommer til å få stadig økende renter.

Får se om Schuman får like rett i sin nye bullanalyse om 10 år. My bet = NO! Da kommer nok mange til å spørre seg om egget var litt for bløtkokt. Har en tendens til å bli litt høy på seg selv og fartsblind i gode tider. Får se nå da når tidevannet renner ut av havnen
Redigert 10.05.2021 kl 18:31 Du må logge inn for å svare
Paragrafen
10.05.2021 kl 19:21 5044

Det kommer frem noen realiteter som man bør lytte til før man lanserer "quick fix" forslag for boligmarkedet i Oslo. Schuman har selvfølgelig ikke fasitsvaret for hvordan fremtiden blir like lite som du har den.
Hirsh
10.05.2021 kl 19:24 5041

Jeg flyttet til Norge for 22 år siden og bodde i Bærum før jeg flyttet til Oslo. Da var det akkurat samme diskusjon om boligmarked, stigende priser og stakkars unger som kommer ikke inn på boligmarkedet. Jeg kjøpte leilighet i Gamle byen i 2003 da renta jeg måtte betale var rundt 8% hvis jeg husker riktig. Prisene steg og steg med pauser i 2008/9 og 2017. Det er lett å sjekke hva var rente i alle disse år. I løpet av 2008/9 krakk sentral banker rund verden endret filosofi og har nedprioritert stabil verdi av penger til fordel av økonomisk vekst, forbruk, osv. Jeg blir 50 om et par år og jeg tror det er lite sannsynlig jeg ser 8% bankrente igjen. Hvis dette skjer likevel klarer jeg meg fint men statsbudsjetter i de fleste land rund verden neppe.
Slettet bruker
10.05.2021 kl 20:25 4922

Godt poeng Paragrafen. Men slapp av, det kommer en hestekur framover som kommer til å rense opp i dette grumset. Samme som det gjorde i 87-92. Sykluser kan man stole på selv om sentralbankene har prøvd å oppheve tyngdekraften
Paragrafen
10.05.2021 kl 20:43 4876

At det kommer økonomiske nedturer er helt sikkert. Det er også ganske sikkert at det ikke vil flomme over av billige boliger innen for ring 2 også.