Scana - Q1 2021 🔥

Muffe
SCANA 07.05.2021 kl 08:05 10580

Rapport for 1.kvartal 2021
Topplinjevekst og økt EBITDA for Scana.

Selskapet starter 2021 med en lavere kostnadsbase enn for fjoråret og leverer både omsetnings- og inntjeningsvekst i forhold til første kvartal 2020. Konsoliderte inntekter for konsernet ble i første kvartal 2021 NOK 91,9 millioner som er 21 % høyere enn samme periode i 2020. EBITDA i kvartalet ble NOK 6,8 millioner mot NOK 2,4 millioner for samme periode i 2020(+183%).

Sterkt operasjonelt fokus i porteføljeselskapene der flere prosjekter skal ferdigstilles de neste kvartalene. Herunder forankringskomponenter til Equinors nye havvindanlegg Hywind Tampen, med levering til Kværner, og oppgradering av ventilstyresystemet til produksjonsskipet «Jotun»,
med levering til Rosenberg Worley-verftet i Stavanger.

https://newsweb.oslobors.no/message/532510
Redigert 07.05.2021 kl 08:10 Du må logge inn for å svare
Blygen
07.05.2021 kl 08:13 6602

Vil nok reagere litt i tiden fremover...:)
solid1
07.05.2021 kl 08:16 6570


Antar det blir en kraftig reisning opp i dag. 😊

Det er jo «freddan» 🥂
Lykke til.
Muffe
07.05.2021 kl 08:24 6498

Jeg må si meg imponert!
Nå har de meldt bedre tider siden Q3 2020. Kan ikke si annet enn de leverer kvartall etter kvartall!

FINANSIELL SITUASJON
Scana sin likviditetsreserve var ved utgangen av kvartalet NOK 57,6 millioner. Bankinnskudd utgjorde
NOK 17,8 millioner og ikke benyttet trekkfasilitet utgjorde NOK 39,8 millioner. Netto rentebærende
gjeld var ved utgangen av kvartalet NOK 26,5 millioner mot NOK 79,0 millioner på samme tidspunkt
i fjor. Positivt resultat i kvartalet medfører at egenkapitalen har økt til NOK 78,2 millioner ved
kvartalsslutt.
Redigert 07.05.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
thief
07.05.2021 kl 08:30 6445

Virker jo ikke som tiden fremover ser spesielt solid ut.

Selskapet opplyser at det er knyttet usikkerhet til utviklingen i deres markeder og hos flere av deres kunder og leverandører, noe som også vil kunne påvirke Scana sin aktivitet og økonomiske situasjon.

- Til tross for sterk pipeline i flere av porteføljeselskapene ser vi at prosjekter knyttet til nybygging og konverteringer skyves ut i tid. Selskapet overvåker utviklingen tett og vurderer løpende nødvendige kostnadstilpasninger og tiltak for å sikre lønnsomhet og drift av konsernet, skriver selskapet.

murpy
07.05.2021 kl 08:32 6416

Etter rapporten å dømme så ser det ut for at det er noe på gang i nær fremtid.
dellamorte
07.05.2021 kl 08:37 6371

Sannheten er vel snarere at det fortsatt er store utfordringer i Scana-konsernet. Ordreinngangen har vært minimal de siste to kvartalene, og ordrereserven er nå på et så pass lavt nivå at det lover dårlig for inntektene resten av året. Det er vel heller tvilsomt om de klarer en EPS særlig høyere enn 0,15 i år, og i så fall er det betydelig nedside på nåværende kursnivå.
Redigert 07.05.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Investman
07.05.2021 kl 08:37 6358

Er nok den usikkerheten mange må leve med fremover. Tenker ting vil løsne litt med tanke på en generell åpning over hele linja etter Covid. Problemet er vel at man kanskje forventer at aksjemarkedet kommer til å få seg en knekk på et eller annet tidspunkt i nærmeste fremtid.

Dette som gjør børs spennende ;)
Redigert 07.05.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Muffe
07.05.2021 kl 08:39 6328

Dette har stått i rapportene siden midten av 2020. Dette kan enen og alene skyldes usikkerheten pandemien drar med seg.
Så får vi håpe vi kan få bukt med den så snart som mulig, slik at Scana kan realiserer ordrereserven sin :)


Redigert 07.05.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.05.2021 kl 08:43 6288

Scana viser at de tjener penger også uten salg av eiendom. Skuta er snudd! 👍🏽
murpy
07.05.2021 kl 08:49 6211

Topplinjevekst og økt EBITDA
Inntektene for kvartalet ble NOK 92 millioner som er en oppgang på 21% fra fjoråret.
EBITDA ble NOK 7 millioner i kvartalet, en oppgang fra fjoråret som var på NOK 2 millioner.
Økningen i EBITDA på 183% kommer som følge av redusert kostnadsbase og bedre produktmiks.
Ordrereserven er på NOK 182 millioner ved utgangen av kvartalet mot NOK 161 i Q1 2020 (+13%).
Skarpenord har i kvartalet etablert strategisk lokasjon på Vestlandet for å komme tettere på den
maritime klyngen. Nærhet til kunder og høykompetent rekrutteringsbase forventes å bidra til økt
vekst og inntjening på sikt.
Sterkt operasjonelt fokus i porteføljeselskapene der flere prosjekter skal ferdigstilles de neste
kvartalene. Herunder forankringskomponenter til Equinors nye havvindanlegg Hywind Tampen, med
levering til Kværner, og oppgradering av ventilstyresystemet til produksjonsskipet «Jotun»,
med levering til Rosenberg Worley-verftet i Stavanger
Muffe
07.05.2021 kl 08:52 6188

De neste kvartalene ser jo ganske bra ut mtp hva som skal bli levert...i følge dem selv.

Sterkt operasjonelt fokus i porteføljeselskapene der flere prosjekter skal ferdigstilles de neste kvartalene. Herunder forankringskomponenter til Equinors nye havvindanlegg Hywind Tampen, med levering til Kværner, og oppgradering av ventilstyresystemet til produksjonsskipet «Jotun»,
med levering til Rosenberg Worley-verftet i Stavanger.
Muffe
07.05.2021 kl 08:57 6128

Er jo artig at før så har Scana blitt kritisert tidligere drift. Når de nå leverer så skal de bli kritisert for at det kanskje kan gå dårlig i fremtiden. Jeg ler.,.. ;)
PipedPiper
07.05.2021 kl 08:59 6116

Damn if you do damn if you dont😅
Nebelstreif
07.05.2021 kl 09:22 6011

Tykkjer begge syna som vert framlagt her er valide. På den eine sida leverer dei nok eit kvartal med overskot på sjølve drifta. Det er særs gledelig! Dei har klart det dei siste fire kvartala etter å ha gått i minus i åresvis. Samstundes er det litt lite tempo i kontraktsfornyingane, noko som er skuffande. Det er midlertidig kommuniisert at "det ligg meir i pipelinen". Dette kjem nok til å materialisere seg då det er tunge operatørar som er oppdragsgjevarar. Det er gjort eit godt arbeid med å skape ein meir fleksibel organisasjon, der utgiftene har minska ganske bra i det siste (bl.a. løn), så det virker som ein har god kontroll. Året i år kjem nok til å være ganske positivt reint økonomisk sett. Eg er uenig med 0,15 i resultat pr. aksje i år, då det er mykje leveranse resten av året, berre les note 13 i reknskapen. Elles er jo 0,15 tilsvarande ca 14 i P/E ut frå dagens kurs, noko som ikkje er fantastisk, men absolutt ikkje ille i forhold til dei fleste andre aksjer på børs. Trur dog at vi kan rekne med ganske mykje høgare inntekter i år. I tillegg er det framleis ganske stor utsatt skattefordel, som ein no faktisk ser ut til å kunne nytte (note 9 i reknskapen). Ein kan derfor få ein meget hyggelig tilleggseffekt, og selskapet vil ant. være gjeldfrie om eit år dersom dei får benytta denne skattefordelen.

Oppsummert er eg veldig imponert at ein har klart å gjere selskapet lønnsomt, samt å ha meir eller mindre kvitta seg med den enorme gjelda. Framtida avhenger sjølvsagt av kontrakter, men det ser ut som om ein har fått bygd opp ein fleksibel, men solid organisasjon no, der det faktisk er kontroll på det ein held på med. Derfor ganske så positiv til vidare framgang.
Redigert 07.05.2021 kl 09:24 Du må logge inn for å svare
murpy
07.05.2021 kl 09:28 5962

Helt enig, god økonomi og et typisk selskap man skal investere i for videre vekst.
Slettet bruker
07.05.2021 kl 09:48 5884

Rapporten var så lite festlig at vi er nede på 1 tallet. Vanskelig å se spesielt lyst på dette.
fastinvest
07.05.2021 kl 09:54 5854

Når det gjelder corvid delen er det vel noe de fleste selskaper nevner. Jeg er svært positivt overrasket over resultatet som er svært bra i en krevende tid. Nå vet vi at det skal satses kraftig fremover og Scana vil nok vinne mange kontakter. Eksempel er equinor. Med lav verdi på selskapet skal vi ikke se bort fra at de blir kjøpt opp. Topp 20 øker også så dette ser bra ut
Muffe
07.05.2021 kl 10:38 5752

Det er jo rift om å få minst for aksjene sine.. Strategi!
Gordon Ekko
07.05.2021 kl 11:04 5673

Morsomt å lese at noen dømmer resultatet ut fra kursen;).
Alltid gøy å se at alt er til salgs for riktig pris.
En kjent herremann som Spetalen kjøpte siste dager tilbake NEL aksjer til kurser tett på 20 kroner. Som han solgte med kjempegevinst for 2 kroner stykket. Siden har selskapet levert kun underskudd. Lykke til enten det er Polfarer1 eller Muffe!
Spetalen imponerer likevel nesten alltid med timing
Muffe
07.05.2021 kl 11:07 5656

Takk :)

Han spetalen har tjent seg rik på slike artikler.
Du skal se han serverer sine kjøpte aksjer på ett sølvfat i dag til sine trofaste følgesvenner.
Vips så har han en 5-7% gevinst;)
Gullkrokodille
07.05.2021 kl 11:18 5612

Det innlegget der skjønte jeg ingen ting av. Kjøpte han på 20 og solgte på 2 med god gevinst?
Gordon Ekko
07.05.2021 kl 11:24 5578

Du finner svaret i artikler i finanspressen som omtaler hans siste inntreden besrkrevet i går og i dag. Han solgte med enorm fortjeneste til 2 kroner aksjen i 2016 (ca. år og min husk, du må selv sjekke artikkelen). Nå har han kjøpt på kurser tett på 20 siste dagene. For å sjekke om Nel har tjent penger i disse årene kan du sjekke regnskapsrapporter. All info. er offentlig tilgjengelig.
Gullkrokodille
07.05.2021 kl 11:34 5531

Nå skjønner jeg hva du mener. Innlegget ditt var litt dårlig formulert. Du skrev at det var de samme aksjene han kjøpte på 20 som han solgte på 2.
"Spetalen kjøpte siste dager tilbake NEL aksjer til kurser tett på 20 kroner. Som han solgte med kjempegevinst for 2 kroner stykket."
swansea
07.05.2021 kl 11:41 5505

Dette er jo imponerende. Scana er ett av veldig få som faktisk tjener penger, mens andre selskaper i samme sektoren taper penger.
At de i tillegg har betalt en en meget stor del av lånet er meget bra. Når kontraktene løsner i sektoren til sommeren/høsten vil kursen komme.
Norbo
07.05.2021 kl 13:01 5376

Vi som kjenner Scana og handels mønstret der tar dette med knusende ro. Ligger helt etter den lett forutsigbare gjentagende strategien til enkelte.
hill
07.05.2021 kl 14:18 5266

I disse Coronatider er dette meget bra, at selskapet klarer å levere posetive tall.
Selv om ordreinngangen, siste kvartal, har vært noe lavere enn samme kvartal året før,
så er ordrereserven økt til NOK 182 millioner ved utgangen av kvartalet, fra NOK 161 i Q1 2020, en økning på +13%.

Dette betyr at selskapet har arbeid, kan beholde sysselsettingen og kan fortsette å tjene penger.
Etter hvert som coronaen begynner å avta, så ser vi nok en økende aktivitet i hele dette markedet.
I AKSO ser vi helt samme utvikling.
Redigert 07.05.2021 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
Furuen
07.05.2021 kl 15:22 5140

Eg synest det er spesielt ein setning i kvartalsrapporten som har komme lite fram i lyset, og det er den siste setningen i følgjande sitat om Seasystems ordrereserve:
«Ordrereserven ved utgangen av første kvartal 2021 var NOK 101,7 millioner sammenlignet med NOK 39,0 millioner i første kvartal 2020 (+161 %). Selskapet jobber med flere interessante potensielle kontrakter knyttet til havvind, havfarm og offshore.»
Muffe
09.05.2021 kl 13:26 4746

Ordrereserven her er nydelig. Ordreinngangen kommer med en gang samfunnet er tilbake mot normalt.
Flere prosjekter ferdigstilles de kommende kvartal. Det er ikke mange selskap på børs i dag som leverer slik Scana gjør nå etter en formidabel snuoperasjon. De kan jobbe litt med kommunikasjon, men så lenge tallene er grønne og høye så er jeg fornøyd. Kjøp og hold!!
fastinvest
10.05.2021 kl 09:32 4339

Alle selskaper skriver at det er risiko rundt Corona situasjonen. De er vel mer eller mindre pliktig til å skrive det og ja selvklart om corona ikke forsvinner så kan nye kontrakter drøye og det samme gjelder eksisterende som blir satt på vent.

Nå vet vi jo at verden er på full fart fremover igjen og da kan vi forvente nye kontrakter spesielt fra Aker og Equinor.
Selskapet har snudd skuta, har kostnadskontroll og viser at de kan tjene penger.

Topp 20 sitter stille og det samme velger jeg å gjøre. Kun 307k aksjer men forventer at de vil gi meg veldig bra avkastning.
Skal ikke se bort fra at det kommer bud på Scana fra endure
murpy
10.05.2021 kl 10:11 4266

Børsgruppen Nord har siden 17. desember økt sin kapital med 22,1 prosent, mer enn noen annen deltager i Nordnets porteføljekonkurranse.
I de seneste tre ukene ble det både kjøpt og solgt aksjer i 13 selskaper, mens fire nye ble inkludert i porteføljen, og to posisjoner ble dumpet.

Nykommerne er poLightPLT, Borr DrillingBORR, ArcherARCH og ScanaSCANA
Werner
10.05.2021 kl 22:26 4054

Jeg er ny her
Werner
10.05.2021 kl 22:29 4065

Jeg er ny her . Er det noen som kan forklare meg hvorfor den bare faller og faller for hver dag som går og særlig når det står så bra med Scana
Dr_Eval
10.05.2021 kl 23:02 4027

Kursen er irrasjonell.
Begriffenfeldt
11.05.2021 kl 09:30 3759

Er den egentlig så irrasjonell? Et selskap som uttaler på GF at de er usikre på fremtiden og som med dagens ordrereserve egentlig bare har to kvartal med jobb foran seg med Q1-omsetning. Med mindre det kommer noen veldig gode nyheter i løpet av kort tid kommer denne aksjen til å stupe enda lengre ned. Virker som panikken har begynt.
Investman
11.05.2021 kl 09:37 3746

Dem er bokstavelig talt nødt til å lande noen oppdrag fremover, så det kan vi vel være helt enige om ;)
Muffe
11.05.2021 kl 09:50 3769

Er det så mange selskap i dag som ikke nevner at fremtiden er usikker i norsk industri med denne pandemien pågående? Det ville jo vært idioti å si noe annet... Men det er min mening.
Alt blir bra, men håper det ikke er lenge til.
Begriffenfeldt
11.05.2021 kl 09:55 3781

Ikke misforstå meg. Jeg håper definitivt at trenden snur. Har ikke handlet masse aksjer for ingenting. Det har bare vært en veldig tung tid siden jeg gikk inn i januar.