NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Jøllis
05.06.2021 kl 10:52 8636

Hvis du registrerer en bil idag som har stått 5 år på en parkeringsplass på bilfabrikken. Har du fått en ny eller 5 år gammel bil. Svaret er nok begge deler.

Hei sober-minded, takk for hyggelig tilbakemelding! :)

Du treffer godt på snittet til JF. Jeg har sette på kapitalhistorien tidligere i NODL/NOL, den gang i all hovedsak for å belyse at JF er aksjonærvennlig og garanterer for emisjonene for å unngå grisete kriseemisjoner(slik som enkelte her inne skremmer med). Uansett, limer inn noe av oversikten for å belyse snittet.

NODL – aksjekapital historie:
Gjennomført som «private placement»:
• 17.03.17: 46m aksjer a 5USD – totalt 230 MUSD
• 14.11.17: 31.75m aksjer a 64NOK – totalt 2032 MNOK
• 09.05.18: 29.805m akser a 68NOK – totalt 2027 MNOK

NOL/NODL splitt + emisjon:
• 03.12.19 – teknisk re.org, splitting av verdier NOL/NODL. Etablering av 45m akser
• 06.12.19 – private placement, 18.726m aksjer a 49NOK – totalt 917 MNOK

Det er hentet inn 6890 MNOK totalt med NODL. Ut fra splitt 85/15% mellom NOL/NODL, er det i NOL hentet 5990MNOK fordelt på 63m aksjer. Basert på historien gir det en inngang på 108 kroner pr aksje.
Redigert 05.06.2021 kl 13:31 Du må logge inn for å svare
Bolster
05.06.2021 kl 13:54 8543

Hvordan mener du det finansielle skal løses framover? Hva JF betalte for flere år siden er ikke relevant i dagens marked.
5198
05.06.2021 kl 14:03 8563

Om ikke en eller begge riggene blir solgt, vil Seadrill fusjonere med NOL når de kommer ut av chapter 11. Dette blir da uansett før forfall. Hva Fredriksen har betalt sier litt om hva han mener verdien er, sier ikke 100kr men dagens kurs er langt under det Fredriksen mener er av verdier i selskapet.

Hei Bolster,

for meg er jokeren JF, ikke utestående balanse mot SDRL. Det er lett å glemme historien her, men nettopp selskapets historie er grunnen til at vi ikke er solgt / fått realisert verdiene. Det har utvilsomt vært en trøblete vei mot mål, men selskapet ble ikke etablert (og det ble heller ikke emittert 6 milliarder kroner) for å gi vekk eiendelene til selskaper som jakter billig inngang rett før en ny oppgang i rigg (den har blitt utsett lenge, men covid har sørget for skraping industrien tidligere ikke har sett).

Kommer selskapet seg unne å hente penger? Med stor sannsynlighet er svaret nei. Dette er også belyst i Q1 rapporten hvor selskapet beskriver at det har forpliktet seg til å hente inn 30MUSD som en del av restruktureringen.

Hva består denne restruktureringen av? Jo, den hensyntar nettopp de momentene du belyser (viktigs: forfall på WM / DNB sine fasilitet med sikkerhet i riggen). Jeg (/vi andre) har ikke sagt at balansen mot SDRL med sikkerhet nulles, men den var allerede reforhandlet fra 120MUSD til 45MUSD + driftsresultat frem til 1. mars - før terminering av WM.

Selskapet bemerker følgende i Q1 rapporten:
"The Company continues to work constructively with its Manager and other stakeholders to navigate these events, specifically the impact on the previously agreed in principle settlement with Seadrill".

Other stakeholders tolker jeg som DNB og JF. Er det med dette sannsynlig at 45MUSD blir stående? Ikke for meg. Tvert i mot. Q1 skulle også hatt resultat fra WB i 30 dager inkludert, og om vi legger til grunn antakelsen om at oppetiden er ok ville resultatet blitt bedret (også likviditetsmessig) hadde WB blitt konsolidert i NOLs rapportering (raten her er over 300kUSD).

Vi kan diskuterer hva riggene er verdt, opp og ned. Når jeg belyser "high case" så er det er fra min side mer som en metafor til dagens prising av selskapet. Dra parallellen til Odfjells kjøp av søster-riggen (Mid-max) i 2018 for 505MUSD + ready to drill. Det må jo fremstå som helt idiotisk om man mener WM i dag ikke er verdt mer enn ca 300MUSD.

I pareto sin analyse, hvor de nå oppjusterer riggverdiene til snitt på 325MUSD pr rigg, så er denne verdien kun brukt i deres SOTP-analyse. Her vektlegges kontraktsverdi minimalt (les evne til å drifte). Om vi skal si at ODL sine rigger må få en premie, så er det fint, men det henger sammen med en verdivurdering basert på diskontert kontantstrøm, det er ikke linket til SOTP analysen.

For ordens skyld: jeg er ikke uenig med deg i at ODL fortjener en premium, men pareto analysen strekker seg til kursmål på 27kroner aksjen - og aksjekursen er i dag ca 23kroner. Det er vel en del premium-prising allerede baket inn sammenlignet med NOL?

Aktørene er også mer optimistisk mtp 2023+ enn hva vi har sett på en lang lang tid. Selges disse riggene på brannsalg i dag (feks WM) tror jeg markedet hadde vært villig til å betale +300MUSD.

Jeg tenker slik: at Bassoe og Pareto opererer med en snittprising på riggene (6G HE) i området 300-325MUSD. Det viser at nedsiden og risikoen i NOL på ca7 kroner aksjen er meget begrenset (ref. tidligere belyst low-case, gir det en kurs på ~16kroner). Hensyntatt hva oppsiden er, mener jeg fortsatt at NOL sin risk reward er blant de beste på Oslo børs. Hadde kursen vært 15kroner, ville dette forandret seg (om alt annet operativt var likt), men vi er ikke på 15 kroner i dag.

Avslutningsvis: jeg er ikke bekymret for at det må/hentes penger. Dette blir ikke gjort før settlement med SDRL, og da som en overordnet plan (red. DNB/ballongen).

Bolster,

Så ikke denne posten da jeg jobbet med et mer utdypende svar på ditt tidligere innlegg.

Enkelt sagt: det løses med en rettet emisjon hvor JF garanterer. Emisjonen blir ikke satt under markedskurs/børskurs.

Stor emisjon: mindre oppside / mindre risiko.
Mindre emisjon: større oppside / større risiko.

Kriseemisjon hvor vi våkner til halvering av kurs har ikke jeg tro på - i det hele tatt. Husk også at ved forrige emisjon på 49kroner, belyste selskapet at aksjonærer som ikke deltok ville bli vannet ut med 45%. Derfor etablerte de reparasjonsemisjon til små aksjonærene.

Jeg sover godt med å være ivaretatt som minoritetsaksjonær.
5198
05.06.2021 kl 20:36 8540

Skulle det komme en emisjon må/bør de jo vente til de har en gjeldsavtale med Seadrill og eller kontrakt på Mira. Så garanterer Fredriksen for emisjonen, dette hadde vært helt etter læreboken til Fredriksen. Men klarer ikke se for meg hva selskapet skal med en emisjon da det snart uansett blir en del av Seadrill.
Skulle det bli et behov tror jeg heller Fredriksen låner selskapet penger frem til fusjon.
NHH78
07.06.2021 kl 09:44 7986

Fin bevisstgjøring og oversikt "Ullebusten" til alle som har aksjer i NOL eller vurderer en inntreden. Her får man synliggjort hvilken gode verdier man sitter på selv i et "low case" scenario!

Og tar man med at det forventes et sylstramt marked for HE-rigger i 2022/23 og i årene etter det så havner vi fort på minimum et "base case" scenario.
Med regjeringens skattepakke til oljenæringen så kommer markedet til å stramme seg til etter hvert som flere prosjekter blir tatt videre. Transocean-sjefen utalte vel på tampen av 2020 at han trodde markedet for HE-rigger ville bli utsolgt når vi går ut av 2021 og inn i 2022. (https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2020/11/04/7584393/transocean-venter-sylstramt-marked-henter-rigg-til-norge)

Blir spennende å se hvor lang tid det tar før vi får en av mange triggere til denne aksjen! Oppsiden i aksjen er i hvert fall etter min mening blant de bedre på Oslo Børs.

Litt bevegelse igjen. RT +8,61% opp.
5198
07.06.2021 kl 13:34 7618

Sier det igjen her er det noen som sitter på info og mener det er lurt å handle.
Jabbefly
07.06.2021 kl 13:42 7959

Definitivt noen som vet at det skjer noe...
5198
07.06.2021 kl 13:57 7912

Bør jo ikke ha noe med gjelden eller WM å gjøre, kan jo være så enkelt som at WM får forlenger (obsjoner) kontrakt. Er jo tiden for litt info rundt dette nå.

Men noe positivt har et knippe mennesker fått info om.

Syns det er meget rart at det er såpass med selgere på disse nivåer.
Redigert 07.06.2021 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
NHH78
07.06.2021 kl 13:59 7918

Pen kursutvikling i dag på et bra volum for NOL å være! Er ikke mulig med noen "vanntette skott" i denne bransjen så her er det alltid noen som kjenner noen... Men uavhengig av dette handles aksjen langt unna bokførte verdier i et bedrende marked!

Kursen er opp over 20% fra bunnen i mai.. og jeg blir ikke overrasket om kursen er over 10 nok før fellesferien!

Der har de fått korrigert det ja... :-))

Volumet de siste 3 handelsdagene, har vært langt over normalen. Så spørs om ikke magefølelsen din er riktig, 5198 ;-)

Jeg sendte en epost til journalisten (Sindre) og det hjalp kanskje.
Han la seg i alle fall flat;
"Ah, elendige greier! Jeg blingsa. Takk for heads-up!"
Tompengpung
08.06.2021 kl 07:35 7053

Her lukter det kontrakt til West mira lang vei. Hvis det skjer er kursen 11-12 med en gang.......
Trymte
08.06.2021 kl 07:44 7059

På xtrainvestor hevdes det at NOL er i forhandlinger med Odfjell om drifting av Mira.
Jabbefly
08.06.2021 kl 08:25 7076

Hvis dette stemmer dobler den seg raskt fra dagens nivå
NHH78
08.06.2021 kl 09:41 6956

Det hadde vært et kjempeløft for flere parter i så fall!

Vi vet jo at Odfjell er på jakt etter denne type arbeid etter at de dropper management/drift av West Aquarius.
Wintershall har fortsatt ikke meldt om ny rigg til å fullføre/fortsette arbeidet på Nova
Og vi vet at Wintershall og Odfjell har et godt samarbeid og kan tenke seg å gjøre flere ting sammen. Wintershall bruker bla Deepsea Aberdeen nå på Bergknapp-feltet: https://enerwe.no/boring-wintershall-dea/gjor-klar-for-boring-av-fire-bronner-i-norskehavet/379308

Jeg har nevnt det her inne før, og jeg tror fortsatt det kan bli en realitet at Mira fortsetter for Wintershall på Nova, men med Odfjell til å ta driftsansvaret!

Jeg er sikker på at Odfjell kunne tatt med seg masse flinke folk som har vært på Mira det siste året også. Så vinn vinn, både for Wintershall(som utvikler Nova), Odfjell(som jakter arbeid) og ansatte på Mira ( i hvert fall de Odfjell/wintershall vil ha med videre) Og selvfølgelig en kjempepluss for NOL og aksjonærene at riggen fortsetter på gode rater for en seriøs aktør i Nordsjøen.
5198
08.06.2021 kl 10:15 6873

Merkelig det her trodde egentlig ikke Seadrill ville gi bort managementet, men er ute på jobb offshore nå og ryktene om at NOL vil gi bort management avtalen til Odfjell er det flere som snakker om ja. Gjør de det må det være for å kunne komme tilbake med Wintershall kan ikke forstå noe annet. De som jobbet på Mira er nok flinke folk men riggen er ny og mannskapet kjenner ikke riggen godt nok ennå. Men med management fra Odfjell ville nok denne riggen prestert utrolig bra i løpet av veldig kort tid med de samme folka på gulvet. Skulle dette skje tror jeg for vi er over ATH da det også vil bli lettere å få gode kontrakter på denne fremover.

Spennende tider det er helt klart, noen sitter på info og det kommer snart ut i markedet.
Redigert 08.06.2021 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
Fogge
08.06.2021 kl 10:20 6918

Han sier selv at det kun er spekulasjoner og at han tror dette på grunn av at Odfjell ikke vil uttale seg om nol. Med andre ord ikke noe jeg ville satt pengene mine på. Overpriset med tanke kursutvikling de siste dager, uten nyheter. Dette basert på kjente faktorer.
HAS
08.06.2021 kl 10:26 6959

Kan det bety at noen setter ut slike rykter for å komme seg ut til en bra pris?? Det er I hvert fall ikke kjedelig å være NOL aksjonær:)
Fogge
08.06.2021 kl 10:30 6932

Haha, det er iallefall ikke noe mindre spekulativt enn ryktene som florerer nå.

Nå gikk det flere store poster siste dager. Er det virkelig så mange som kjøper 100.000 aksjer kun basert på spekulasjon fra et rykte? Tror det ligger noe mere bak egt, om den skal følge typisk børsmønster gikk kursen opp pga noen handlet litt volum. Kursen vil dabbe av igjen etter som noen blir utålmodige allerede etter 1-2dager. Så kommer nyhet/mld og kursen spretter opp, så får vi se om det stemmer i dette tilfellet også.
NHH78
08.06.2021 kl 11:32 6850

Overpriset med tanke på kursutvikling de siste dagene, uten nyheter? Bunnen på ca 6,50 nok aksjen var heller en kraftig overreaksjon.

Vis oss gjerne det oppsettet/utregningen din som sier at Northern Ocean ikke kan forsvare en markedsverdi på rett i overkant av 500 millioner! :-) Selv uten noen konkrete nyheter så langt. Vi vet jo begge to at Mira fort kan få kontrakt igjen!

Se eksempelvis "low case" scenarioet til "Ullebusten" postet 4.juni på tråden.

Jeg kan ikke se mye nedside på disse nivåene her, men oppsiden er derimot en av de bedre for aksjer på Oslo Børs. Det er det flere som har synliggjort her med gode og informative innlegg.

Redigert 08.06.2021 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
Trymte
08.06.2021 kl 12:12 6858

Tror det er samme fyr som går under navnet Davinci_me her inne. Litt av en luring.
tournelon
08.06.2021 kl 14:17 6755

Skal man tro Finansavisen, så blir det Scarabeo 8. Går vel rett til Wintershall så snart den er ferdig med å bore for Vår Energi.

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/06/08/7685923/wintershall-dea-har-funnet-erstatter-for-west-mira

Her skal Seadrill og Fredriksen ydmykes… blir erstattet av Italienere….. hjelpes
NHH78
08.06.2021 kl 15:42 6821

Takk for link og info! Registrerer at Wintershall ikke vil kommentere opplysningene til Finansavisen foreløpig, men det er vel andre her inne på forumet som har nevnt Scarabeo 8 som en kandidat også, så kred til de.

Men jeg syntes aksjen holder seg sterk og det har vært noen store kjøpere som har dukket opp innimellom som andre her også påpeker. Så jeg blir overrasket om det ikke er noe på gang.. Jeg holder fortsatt en knapp på at management/driftsansvaret for Mira havner hos Odfjell, da har denne riggen et fantastisk utgangspunkt til å skaffe seg en god kontrakt med en av mange av Odfjells store og solide kunder.
Bolster
08.06.2021 kl 20:43 6489

Etter hva jeg hører så er dolphin å banker på døren. West Bollsta er tidligere Bollsta Dolphin. Hvor realistisk det er at JF selger vet jeg ikke, men at dolphin har vært på utkikk etter rigg en stund er en dårlig skjult hemmelighet.
5198
08.06.2021 kl 20:57 6529

Drømmen ville vært et reelt bud på en Rig eller hele selskapet, dette ville i det minste lagt lista når det kommer til fremtidige transaksjoner.
NHH78
08.06.2021 kl 23:09 6345

Hm.. det er jo en spennende sak! Er det dette som er forklaringen på trøkket i aksjen den siste tiden tro..!?

Dolphin har vel ikke mye gjeld heller og nå 2 av 3 rigger på kontrakt!?

Jeg tror heller ikke JF selger om ikke Dolphin eller andre har tenkt å gi han en veldig god deal.. jeg så mer for meg NOL-riggene inn i et restrukturert Seadrill etter hvert!

Men et slikt fremstøt er jo absolutt med på å synliggjøre verdier i NOL. Så får vi se om dette fører noe frem. Men det kan jo forklare hvorfor vi har sett flere større kjøpsordre de siste dagene og et langt høyere volum!
Barbera
08.06.2021 kl 23:31 6314

Ikke rett fram å fusjonere inn i Seadrill. Ser ut som JF strever med å få kontroll. En viss sannsynlighet for at han må kaste kortene der. Spennende å følge med hva som skjer nå.
Bolster
09.06.2021 kl 00:57 6239

Dolphin har minimalt med gjeld, og en pengesterk eier i SVP i bakhand. De har tidligere prøvd seg på seadrill rigger ifbm CH11 uten hell.
5198
09.06.2021 kl 08:12 6073

Eneste bekymring rundt Seadrill og chapter 11 nå er at dette er altoppslukende for Fredriksen. NOL fortjener oppmerksomhet fra toppledelsen og jeg håper selskapet får det. Ellers er det mange sannsynlige scenarioer fremover, gi operatørskapet til Odfjell, selge en eller begge riggene til andre aktører, ny kontrakt på WM drive videre med en slettet leverandørgjeld til Seadrill osv osv. Men fremdeles ser jeg på fusjon med Seadrill etter chapter 11 som mest sannsynlig.
Kiss
09.06.2021 kl 08:26 6089

Spørsmålet er om JF mister kontroll på Seadrill som kanskje blir kjøpt opp av Noble, kanskje.
NOL har attraktive rigger, blir ikke overrasket at de blir solgt eller fusjonert i et annet selskap enn Seadrill.

https://www.dn.no/rigg/seadrill/john-fredriksen/noble-corporation/na-vil-bankene-at-seadrill-skal-vurdere-rigg-bud-fra-konkurrent/2-1-1021611
Redigert 09.06.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare