NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare

Interessant artikkel. Om JF mister kontrollen på SDRL i en eller annen form (oppkjøp av Noble el.) kan mye skje med NOL. Om NOL da kan fremstå som «til salgs» tror jeg vi fort ser nedre verdisetting av stålet (+15kroner aksjen)
5198
09.06.2021 kl 10:23 9558

Mister Fredriksen kontrollen i Seadrill vil jeg si riggene kan gå til hvem som helst, da vil det plutselig bli ondt blod mellom Fredriksen og Seadrill så da vil aldri Seadrill ende opp med de riggene. På en måte ville dette kanskje vært det aller beste for aksjonærene i NOL disse riggene omsatt fritt eller NOL fusjonert inn i TO, Odfjell, Dolphin eller en annen ville nok gitt en kurs 5-8 ganger over dagens kurs.

Klarer du å selge dette selskapet til 15-16 kr nå vil jeg si de har gjort en elendig deal, skjelden du hører Fredriksen gjør det. Ved salg vil du nok fort se kursen gå veldig mye på ryktene da er vi fort oppe på 15-25kr. For at aksjonærene skal akseptere vil jeg tro du må opp i 35-40 kr.
Redigert 09.06.2021 kl 10:27 Du må logge inn for å svare

5198, jeg er 100% med deg her! Når markedet våkner kan det bli fine dager som NOL aksjonær!
NHH78
09.06.2021 kl 13:14 9401

Mange gode triggermuligheter i denne aksjen ja.. og oljenæringens død er ikke her riktig enda heller! :-) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2857907/

Riggmarkedet de neste årene kommer til å bli utrolig spennende med all den aktiviteten som skattepakken har utløst!

cold
09.06.2021 kl 17:32 9287

Aldri i verden om om disse riggene blir solgt nå. JF har ikke akkurat pengeproblemer med en formue på over 15 MRD USD.
NOL er i spill på samme måte som hele riggindustien er det. En større riggkonsolidering er nok det mest sannsynlige og det det nok ikke mange som tviler på det. Det som trolig blir mest spennende for NOL aksjonærene er hvem bruda gifter seg med. ;)
Kunne Noble være gode kandidater her?

Edit:
Noble kan neppe en god kadidat da de opererer i helt andre farvann
Redigert 09.06.2021 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
tournelon
09.06.2021 kl 19:58 9137

Noble opererer i nordsjøen på UK side...

Noble Lloyd Noble er vel på norsk sektor også?
Redigert 09.06.2021 kl 19:59 Du må logge inn for å svare
Kjakan95
10.06.2021 kl 02:39 8952

@davinci_me

har du gitt opp EIOF?
5198
10.06.2021 kl 09:47 8775

Ja i denne kan man få rikelig betalt for å være tolmodig, men det er klart at noen mister tålmodigheten mens vi venter på Seadrill chapter 11 eller melding fra selskapet forstår jeg. Det viktigste her er å tenke på at en sitter i samme båt som Fredriksen. Dette vil gi den beste exiten en aksjonær kan få det er jeg 100% sikker på.
Egard
10.06.2021 kl 10:00 8783

Noble Loyd Noble skal bore for Equinor på norsk sektor, de ligger for tiden på Hanøytangen utenfor Bergen og skal starte operasjoner i Juli .
5198
10.06.2021 kl 11:16 8861

Alt er mulig det er helt sikkert, man har jo 4-5 selskaper som har en mer eller mindre god grunn til å kjøpe disse riggene eller selskapet så det er klart noe kan skje.
Men Fredriksen og Seadrill slåss jo akkurat nå for å miste minst mulig rigger med Seadrill så skjønner ikke helt hvorfor de da skal selge disse. Men penger trumfer alt får de en ekstremt god pris eller de må sette bort driften for å få kontrakt gjør de nok det, så tar de over managementet ved en senere anledning.

Det som er spennende med denne, det fins 100 løsninger på dagens situasjon men Fredriksen har heldigvis nok penger til at han har is i magen og tar den riktige avgjørelsen.

Er jo faktisk slik at om de hadde fått en skikkelig god pris for en av riggene ville jo selskapet nesten ikke ha gjeld igjen( dvs under 100 musd). Dette sier veldig mye om potensialet som ligger der. Men Fredriksen selger nok ikke om han ikke får opp mot bokførte verdier.

Serboss
14.06.2021 kl 10:46 7941

Seadrill og Seadrill New Finance har gjort gode fremskritt i restruktureringssamtalene med noen eiere av sistnevntes 12 prosent senior sikrede obligasjonslån med forfall i 2025, går det frem av en børsmelding fredag kveld norsk tid.


SEADRILL-SJEF: Stuart Jackson.
Foto: Seadrill
Samtalene omfatter SeaMex Ltd., et 50/50 joint venture Seadrill etablerte i 2014 sammen med et investeringsfond kontrollert av Fintech Holdings.
5198
14.06.2021 kl 11:15 7889

Hm litt kjedelig med denne ørkenvandringen mens vi venter på at Seadrill skal komme ut av Chapter 11. Men oppsiden er for stor til å stå på utsiden.

Bare å legge i skuffen, denne her. Finne den frem igjen om 1 1/2 år når den passerer 65,-
cold
14.06.2021 kl 12:23 7801

Enig med deg. Det skjer når det skjer. I mellomtiden ligger NOL aksjene godt plassert i skuffen. ;)
5198
14.06.2021 kl 12:59 7757

Kan virke som om det endelig begynner å gå tomt for selgere, når denne stiger 4-8% på en omsetning på 1,5 millioner. Da vil det bli trangt i døra når det kommer gode nyheter.
noprofit
14.06.2021 kl 13:12 7761

Ser ut som WIntershall har gitt kontrakten til Saipem.

Hva skjer nå????


Spiller ingen rolle hvem som får kontrakten, etter at Seadrill /WM mistet den. Har vel ikke hatt en helt knirkefri fortid Scarabeo 8 heller:
https://www.tu.no/artikler/sabotasje-slagside-ptil-pepper-og-mann-over-bord/223175

Får håpe det går bra denne gang :-)
Barbera
14.06.2021 kl 14:18 7668

Mens vi venter; rensing av NOx på Bollsta vil bli en betydelig konkurranse fordel fra og med 2022. Samtidig som aktiviteten på sokkelen øker så strammes NOx utslippstaket inn for perioden 2022-2023. Brudd på utslippstaket medfører betydelige ekstraavgifter.

NOx avtale:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b464cb45ed1544fb9fa5df5f30612d93/nox-avtale-2018-2025.pdf
cold
14.06.2021 kl 14:49 7678

Sitat fra artikkelen vedr. Scarabeo 8:
"Den har en forhistorie med alt fra sabotasje til kraftige påpekninger fra Petroleumstilsynet fra så sent som i april i år".
Sabotasje? Hva fa.. en det som foregår?

Edit: Håper også det går bra denne gangen.
Redigert 14.06.2021 kl 17:10 Du må logge inn for å svare

Var vel noen temperamentsfulle Italienske verftsarbeidere ...;-)

Ellers ser jeg Skandi Hera bestilt til WM.... ...Hmmm.
NHH78
15.06.2021 kl 12:51 7227

Og Skandi Hera, slik jeg har forstått det, holder i hovedsak på med riggflytt: https://www.skipsrevyen.no/article/ukens-skipsbesoek-skandi-hera/

Ut på jobb igjen? :)

Ja hadde vært kjekt det :-)
Det står bare "Chain work", som ikke er unaturlig siden dette er en AHTS. Kan jo være en mindre forhaling også, siden det ikke er meldt noe ;-)
tournelon
15.06.2021 kl 21:26 7027

Fint å drømme... Men før man kan ta en rigg ut igjen for å bore en brønn, så må det søkes tillatelse hos oljedirektoratet, petroleumstilsynet og miljødirektoratet. Disse søknadene er åpne for innsyn. Har du sett en slik søknad?
Egard
15.06.2021 kl 23:32 6915

Riggen skal nok flyttes ti skipavika.

Hmm... det behøver jo ikke bli Norsk sokkel. Ledelsen har vel sagt at de er åpen for både UK og Canada...

Enig, den skal nok ikke bli spiker, kontrakt hadde virkelig satt fart i kursen igjen, får bare vente og følge med hva som skjer. Blir litt ørkenvandring igjen og noen klarer kanskje skremme noen småaksjonærer med litt baising her inne. Gikk på godt volum til over 8kr og dalt på lavt volum siden. Noen har snusen i noe og posisjonert seg virker det som.
5198
16.06.2021 kl 18:18 6657

Ser ut som ratene nå er i ferd med å bryte 300 000usd pr dag i Nordsjøen, dette lover godt for fremtidig kontrakter.
Kiss
16.06.2021 kl 18:28 6727

Generelt lite rigger som er ledige i markedet. Transocean Norge og Barents var ventet å bli ledige som nå har fått kontrakt.
Cosl riggene får av en eller annen grunn ikke napp.
5198
17.06.2021 kl 13:36 6381

Har ikke den fulle oversikt over ledige rigger fra nå og ut 2022, men med de siste slutningene er det ikke mye ledig. Dette bør jo øke mulighetene betraktelig for WM.

Transocean ruster opp krigskassen https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/06/18/7691426/mohn-kjoper-i-riggselskap
Dette er viktige tegn for sektoren fremover.
Redigert 18.06.2021 kl 09:52 Du må logge inn for å svare

Her tror jeg du har helt rett, 5198. Jeg tror det faktisk bare er Mira som er ledig det nærmeste året... ...for rigger i det konkurrerende segmentet :-)
Arrester meg gjerne om jeg tar feil :-)

Tillegg: Kanskje det er nettopp TO som gjør framstøt overfor Mira/NOL ?
Redigert 18.06.2021 kl 23:43 Du må logge inn for å svare
5198
20.06.2021 kl 12:01 5639

TO har tatt ansvar og konsolidert markedet i Nordsjøen, de har også en historie med å kjøpe opp mindre selskaper. Ocean Rig, Aker Drilling, Songa Offshore OSV. Så historien viser at TO er å regne med når det kommer til oppkjøp.

Spennende å se hva Seadrill finner på etter Chapter 11. Seadrill har få rigger i Nordsjøen de er heller ikke så store internasjonalt lenger, mener Seadrill må se seg rundt etter en partner. Seadrill burdet slukt NOL med en gang de kommer ut av chapter 11 for så å slå seg sammen med Mærsk eller TO eller begge deler om de virkelig vil bli store og konsolidere markedet. Hadde Seadrill, TO og Mærsk slått seg sammen hadde virkelig de store selskapene fått prisningsmakt. Da kunne aksjene vi ender opp med i Seadrill fått stå noen år da dette nå er en bransje virkelig på vei opp.
Redigert 20.06.2021 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
5198
21.06.2021 kl 20:32 5201

Er nå sterke rykter som skal ha det til at NOL skifter ut Seadrill på WM er mange fra WM som nå blir flyttet over på WP, har egentlig aldri hatt noe særlig troen på dette men ryktene kommer fra ansatte på både WM og WP. Blir spennende fremover, kan ikke se andre en Odfjell som kan ta dette men syns selv det virker litt rart.

På tide å handle NOL igjen nå - falt fra 8,50 tilbake til bruddet man tester nå 7 kr. Tror vi får et fint rykk ila uka!:

På tide å handle NOL igjen nå - falt fra 8,50 tilbake til bruddet man tester nå 7 kr. Tror vi får et fint rykk ila uka!:
5198
22.06.2021 kl 07:18 4978

Virker som om denne har funnet fotfeste rundt 7kr, men det tekniske betyr lite. Kommer det en løsning rundt WM er denne i 15-20kr i løpet av kort tid.
NHH78
22.06.2021 kl 09:18 4952

Tar Odfjell over driftsansvaret vil Mira være på kontrakt igjen innen kort tid! Lykken til NOL er at Odfjell er på jakt etter denne type arbeid (ref fremstøtet med Aquarius) og Mira trenger et solid management som kan sørge for sikker og effektiv drift i årene fremover. Odfjell vil sørge for dette og riggen kommer til å være på gode rater i årene fremover!

NOL ledelsen og Seadrill innser nok nå at det blir vanskelig å selge inn Mira med Seadrill-management! Så her er det beste for alle å ta ryddejobben nå og sørge for at Mira er best mulig rigget for gode jobber fremover i et bedrende riggmarket!
5198
22.06.2021 kl 10:10 4993

Ja Odfjell hadde vært et godt valg til ny operatør på riggen, ryktene går både på at TO kjøper riggen eller at Odfjell får driftsansvaret. Men kan sikkert være noe i begge ryktene NOL ser nok på mange løsninger nå. Blir spennende å se hva Fredriksen mener er beste løsningen for er jo dette det blir til slutt.

Har vært på både TO og Seadrill rigger siste året, mannskapet er det ikke noe forskjell på. Det er rett og slett ledelsen som ødelegger for Seadrill. Virker på meg som om ikke Seadrill riggene får ressurser nok til å prestere optimalt samtidig som det er for mange som sitter i ledelsen som ikke forstår at Nordsjøen krever noe annet et det gjør internasjonalt.

Vi skal ikke glemme at WD var faktisk fornøyd med Mira og managementet inntil dette uhellet med juletreet skjedde. En hendelse det er vanskelig å klandre Seadrill for...(selv om de sitter med "ansvaret"). Kan jo være fristende å tro at det var "beleilig" for WD å kunne benytte seg av en klausul i kontrakten...?

Uansett svirrer det massevis med rykter. Noe er det hold i, noe ikke. Selv om NOL ledelsen nå er mer innstilt enn tidligere på å overføre driften til andre, er de fullstendig klar over at det er Seadrill som pr i dag har SUT for West Mira. Som gjør prosessen litt lengre ved et eventuelt skifte...
5198
22.06.2021 kl 21:40 4570

WM er også bydd inn på flere kontrakter men da regner jeg med at det er Seadrill som er operatør uten at jeg kan si dette sikkert, virker i det minste som at det skjer mye rundt WM. Føler meg sikker på at om ikke Seadrill får napp med en kontrakt snart så ser Fredriksen etter andre løsninger.