NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.

Davinci_me
NOL 09.05.2021 kl 17:05 99987

NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Barbera
26.10.2023 kl 23:03 1733

JF kan være hard i klypa når man trenger tilførsel av kapital. Siden begge riggene nå er i arbeid og låneforfall ligger langt fram i tid så er det ingen risiko per nå for at det samme skjer her.

Vi vil sannsynligvis se forlengelse av kontrakter for både Mira og Bollsta om ikke lenge. Hvis man unngår større operasjonelle hendelser så er det kjempeoppside i caset. Denne står nok i 25-30 kr om et år.
shippingman
27.10.2023 kl 06:45 1669

Nå har Bollsta snart gått et år på kontrakt for Shell. Mira halvannet kvartal for Total. Uten hendelser av betydning.

Ser ut til at Odfjell drifter disse riggene godt. Nå kommer også den tredje riggen dit ned, så nå har Odfjell 3 rigger i drift i Namibia. Da begynner tilstederværelsen å bli betydelig. Det er også mange brønner som skal bores videre, også i Sør-Afrikas farvann.

NOL ligger på ca. 8% rente på hovedlånet nå, og det er ikke så ille. Når dette skal rulles er det selvsagt en risiko for at renten økes, men det blir ingen dumping emisjon her så lenge selskapet har rigger i jobb.

Ratene de har oppnådd på kontraktene er også gode, spesielt på opsjonene. Raten til Bollsta det første året har ikke vært så bra, men den blir betydelig bedre nå fra desember.

Q1 24 bør bli et bra kvartal. Da har de nesten 1 mrd NOK i driftsinntekter..Også er det viktig å ikke se seg blind på tallene. Disse bermunda selskapene betaler knapt skatt uansett, så det er cash flow vi ser på. Alle kostnadene for å klaregjøre riggene til arbeidet er voldsomme og blir avskrevet over perioden på kontrakten. Da ser resultatet ganske svakt ut, men pengene er jo allerede brukt og kom jo inn fra emisjoner.

Redigert 27.10.2023 kl 06:54 Du må logge inn for å svare
Gozilla
27.10.2023 kl 09:35 1563

Hva med det lånet som forfaller i desember ? Er det dette lånet Hemen gav til Nol, som Hemen kan gjøre om til aksjer på 4,5kr?
shippingman
27.10.2023 kl 09:50 1546

Du tenker på dette brolånet som ble gitt i forbindelse med klargjøring/oppstart av Mira nå i sommer? Det ble forskjøvet fra september til desember ja. Er ingen konverteringsbetingelser på det.

Gozilla
27.10.2023 kl 09:53 1532

Nei da er det nok et lån som er gitt tidligere. Der Hemen kan konvertere 200mill nye aksjer.
shippingman
27.10.2023 kl 10:06 1518

"kassakreditten" fra Sterna du mener. Den vil jo ikke bli konvertert før det skjer noe stort strukturelt eiermessig.Vil jo medføre budplikt osv.

porschegutt97
27.10.2023 kl 10:19 1497

Jeg tror jo at selskapet er bunnsolid og noe av det beste på riggsiden, har bare den ugne følelsen av at Hemen kan finne på noe stygt. Dolphin hentet jo masse penger for å kjøpe to gamle TO rigger. Det gikk hardt ut over aksjekursen. Både Awilco og NODL har tapt rettsaker mot verftene noe som ble ansett av flere som en formalitet tidligere og som ikke burde ha blitt et problem.

NOL er solid, men selvom regnestykket er bra så kan det dukke opp noen black swans
Barbera
27.10.2023 kl 10:43 1465

Kun 15 MUSD av Sterna lån som er konvertibelt, kan konverteres til 30 mill aksjer. Skjer mest sannsynlig ved fusjon eller annen transaksjon.

https://www.northernocean.no/nol-operational-and-financial-update/

shippingman
27.10.2023 kl 11:52 1398

Nå fokuserer jeg på Q1 og utover. Serviett regnestykket sier ca. 90-100mill usd inntekt. Ca. 9-10mill usd renter. Driftskostnader 30-40mill usd. De burde sitte igjen med minst 50mill usd i Q1.
Barbera
27.10.2023 kl 13:01 1334

Jeg har ca 40 MUSD i free cash flow i mine estimater for Q1 24. Ikke brukt noe særlig tid på det, men tror det bør ligge i området der gitt noe CAPEX. Ser SB1M har anslag på 86 MUSD i FCF for hele 2024, det er garantert for lavt.

Q1 blir en trigger, dog en stund til mai neste år. Håper og tror det kommer kontraktsnyheter før det :-)
Redigert 27.10.2023 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
shippingman
27.10.2023 kl 14:08 1278

Total har fått godkjent 4-5 brønner utenfor sør afrika, hvor hver brønn er anslått til ca. 3-4mnd. De skal starte en gang i løpet av 2024. Så satser vi på at Mira tar den jobben! Sies det er mest fordelaktig med en semi sub pga. voldsomme strømninger.
Redigert 27.10.2023 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
Gozilla
27.10.2023 kl 14:34 1254

Men har de nok cash til å betale 50millusd i låneforfall i desember ?
Barbera
27.10.2023 kl 15:30 1214

68 MUSD kontantbeholdning per Q2. Positiv kontantstrøm fra drift i både Q3 og Q4. Ikke et problem etter mitt skjønn.
Gozilla
27.10.2023 kl 16:26 1161

Flott.
Merkelig de valgte å utsette tilbakebetalingen.
shippingman
27.10.2023 kl 18:29 1092

Hvis det er denne meldingen du sikter til, så er det nok feil årstall i meldingen. Det skal stå 29 August 2023...

Reference is made to the stock exchange announcements of 29 August 2021 from Northern Ocean Ltd. regarding the amendment and restatement of its credit facilities agreement with related party Sterna Finance Ltd. to provide an additional $50.0 million in short-term funding with this balance repayable by the end of September 2023. The maturity date has now been extended to the end of December 2023.

"kassakrediten" fra Sterna forfaller i 2025
Redigert 27.10.2023 kl 18:38 Du må logge inn for å svare