NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.

Davinci_me
NOL 09.05.2021 kl 17:05 113991

NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Barbera
26.10.2023 kl 23:03 4805

JF kan være hard i klypa når man trenger tilførsel av kapital. Siden begge riggene nå er i arbeid og låneforfall ligger langt fram i tid så er det ingen risiko per nå for at det samme skjer her.

Vi vil sannsynligvis se forlengelse av kontrakter for både Mira og Bollsta om ikke lenge. Hvis man unngår større operasjonelle hendelser så er det kjempeoppside i caset. Denne står nok i 25-30 kr om et år.
shippingman
27.10.2023 kl 06:45 4756

Nå har Bollsta snart gått et år på kontrakt for Shell. Mira halvannet kvartal for Total. Uten hendelser av betydning.

Ser ut til at Odfjell drifter disse riggene godt. Nå kommer også den tredje riggen dit ned, så nå har Odfjell 3 rigger i drift i Namibia. Da begynner tilstederværelsen å bli betydelig. Det er også mange brønner som skal bores videre, også i Sør-Afrikas farvann.

NOL ligger på ca. 8% rente på hovedlånet nå, og det er ikke så ille. Når dette skal rulles er det selvsagt en risiko for at renten økes, men det blir ingen dumping emisjon her så lenge selskapet har rigger i jobb.

Ratene de har oppnådd på kontraktene er også gode, spesielt på opsjonene. Raten til Bollsta det første året har ikke vært så bra, men den blir betydelig bedre nå fra desember.

Q1 24 bør bli et bra kvartal. Da har de nesten 1 mrd NOK i driftsinntekter..Også er det viktig å ikke se seg blind på tallene. Disse bermunda selskapene betaler knapt skatt uansett, så det er cash flow vi ser på. Alle kostnadene for å klaregjøre riggene til arbeidet er voldsomme og blir avskrevet over perioden på kontrakten. Da ser resultatet ganske svakt ut, men pengene er jo allerede brukt og kom jo inn fra emisjoner.

Redigert 27.10.2023 kl 06:54 Du må logge inn for å svare
Gozilla
27.10.2023 kl 09:35 4662

Hva med det lånet som forfaller i desember ? Er det dette lånet Hemen gav til Nol, som Hemen kan gjøre om til aksjer på 4,5kr?
shippingman
27.10.2023 kl 09:50 4654

Du tenker på dette brolånet som ble gitt i forbindelse med klargjøring/oppstart av Mira nå i sommer? Det ble forskjøvet fra september til desember ja. Er ingen konverteringsbetingelser på det.

Gozilla
27.10.2023 kl 09:53 4643

Nei da er det nok et lån som er gitt tidligere. Der Hemen kan konvertere 200mill nye aksjer.
shippingman
27.10.2023 kl 10:06 4637

"kassakreditten" fra Sterna du mener. Den vil jo ikke bli konvertert før det skjer noe stort strukturelt eiermessig.Vil jo medføre budplikt osv.

porschegutt97
27.10.2023 kl 10:19 4633

Jeg tror jo at selskapet er bunnsolid og noe av det beste på riggsiden, har bare den ugne følelsen av at Hemen kan finne på noe stygt. Dolphin hentet jo masse penger for å kjøpe to gamle TO rigger. Det gikk hardt ut over aksjekursen. Både Awilco og NODL har tapt rettsaker mot verftene noe som ble ansett av flere som en formalitet tidligere og som ikke burde ha blitt et problem.

NOL er solid, men selvom regnestykket er bra så kan det dukke opp noen black swans
Barbera
27.10.2023 kl 10:43 4669

Kun 15 MUSD av Sterna lån som er konvertibelt, kan konverteres til 30 mill aksjer. Skjer mest sannsynlig ved fusjon eller annen transaksjon.

https://www.northernocean.no/nol-operational-and-financial-update/

shippingman
27.10.2023 kl 11:52 4605

Nå fokuserer jeg på Q1 og utover. Serviett regnestykket sier ca. 90-100mill usd inntekt. Ca. 9-10mill usd renter. Driftskostnader 30-40mill usd. De burde sitte igjen med minst 50mill usd i Q1.
Barbera
27.10.2023 kl 13:01 4546

Jeg har ca 40 MUSD i free cash flow i mine estimater for Q1 24. Ikke brukt noe særlig tid på det, men tror det bør ligge i området der gitt noe CAPEX. Ser SB1M har anslag på 86 MUSD i FCF for hele 2024, det er garantert for lavt.

Q1 blir en trigger, dog en stund til mai neste år. Håper og tror det kommer kontraktsnyheter før det :-)
Redigert 27.10.2023 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
shippingman
27.10.2023 kl 14:08 4491

Total har fått godkjent 4-5 brønner utenfor sør afrika, hvor hver brønn er anslått til ca. 3-4mnd. De skal starte en gang i løpet av 2024. Så satser vi på at Mira tar den jobben! Sies det er mest fordelaktig med en semi sub pga. voldsomme strømninger.
Redigert 27.10.2023 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
Gozilla
27.10.2023 kl 14:34 4514

Men har de nok cash til å betale 50millusd i låneforfall i desember ?
Barbera
27.10.2023 kl 15:30 4557

68 MUSD kontantbeholdning per Q2. Positiv kontantstrøm fra drift i både Q3 og Q4. Ikke et problem etter mitt skjønn.
Gozilla
27.10.2023 kl 16:26 4510

Flott.
Merkelig de valgte å utsette tilbakebetalingen.
shippingman
27.10.2023 kl 18:29 4471

Hvis det er denne meldingen du sikter til, så er det nok feil årstall i meldingen. Det skal stå 29 August 2023...

Reference is made to the stock exchange announcements of 29 August 2021 from Northern Ocean Ltd. regarding the amendment and restatement of its credit facilities agreement with related party Sterna Finance Ltd. to provide an additional $50.0 million in short-term funding with this balance repayable by the end of September 2023. The maturity date has now been extended to the end of December 2023.

"kassakrediten" fra Sterna forfaller i 2025
Redigert 27.10.2023 kl 18:38 Du må logge inn for å svare
Oksenbull
29.05.2024 kl 13:01 3572

Her økes det idag, regner med en kontrakt her neste uke
Trymte
30.05.2024 kl 16:09 3379

https://www.upstreamonline.com/rigs-and-vessels/what-next-for-the-two-star-performing-deepwater-rigs-in-namibia-/2-1-1651657

"What next for the two star performing deepwater rigs in Namibia?

The semi-submersible drilling rigs Deepsea Bollsta and Deepsea Mira have achieved tremendous results with Shell and TotalEnergies in Namibia, and is available for new contracts."

Det var da veldig hyggelige ord om NOL-riggene i upstream. "Star performing" og "tremendous results". Hvis det er ryktet til riggene i bransjen, burde det vel være mulig å få noen gode kontrakter på riggene?
SEE
10.06.2024 kl 10:40 2826

RIGG: CLARKSONS JUSTERER FLERE KURSMÅL, DOBBELTNEDGRADERER NOL, STARTER DEKNING AV DOLPHIN
I dag kl. 08:33 ∙ TDN Finans
Oslo (Infront TDN Direkt): Clarksons Securities gjør flere kursmålsjusteringer innen riggsektoren og starter dekning av Dolphin Drilling og Vantage Drilling, mens Northern Ocean dobbeltnedgraderes.

Det fremgår av en sektorrapport fra meglerhuset mandag.

Kursmålet på Borr Drilling nedjusteres til 91 kroner pr aksje, fra 95 kroner. En kjøpsanbefaling gjentas. Borr fortsetter å slutte ledende rater og fortjener å handle til en premie over sine sammenlignbare selskaper, skriver Clarksons.

Deep Value Driller får et nytt kursmål på 31 kroner pr aksje, fra 33 kroner, og også her gjentas en kjøpsanbefaling. Utbytte- og M&A-historien forblir intakt, og kursmålet nedjusteres som følge av det ekstraordinære utbyttet på tre kroner pr aksje.

Clarksons starter dekning av Dolphin Drilling med en nøytralanbefaling og kursmål seks kroner pr aksje. For selskapet må Nigeria-situasjonen løses før den fulle investeringstesen kan spille seg ut, mener meglerhuset.

Northern Ocean får et kursmål på seks kroner pr aksje, ned fra 15 kroner. Aksjen nedgraderes til salg fra kjøp. Aksjen anses som billig på stålverdier, men Clarksons mener konsensus er for optimistisk og at den kommende refinansieringen kan bli problematisk.
Invest-cowboy
10.06.2024 kl 12:19 2913

Det drøyer med ansettelse av ny CEO. Tipper det er siste krampetrekning i kursen og en fusjon med Odfjell er rett rundt hjørne.
SEE
10.06.2024 kl 13:58 2856

Jepp, nå har jeg vært med på denne i 3 år, og vært med på emisjoner ,oppturene, og dessverre nedturene! Ser mørkt ut igjen for enda en emisjon og en ny nedtur! Må jo bare være med videre og håpe noe skjer snart. (har sagt det til meg selv altfor lenge, og gjort kardinalfeilen med å "forelske" meg i en aksje! )
Invest-cowboy
10.06.2024 kl 14:23 2843

Føler med deg. Har elsk/hat forhold til denne aksjen. Jeg tenker att viss Hemen klarte å berge NOL (ref emisjon og refinansiering meldt 23.desember 2021) uten å utradere oss totalt. Så bør dem klare det denne gangen og. Da hadde selskapet 2 rigger til kai og ratene hadde enda ikke begynt å klarte fra corona nivå. Ratene begynte å skyte fart våren 2022 om jeg ikke hugser feil. Nå skal selskapet (om ikke fusjon) refinansieres i et mye sterkere riggmarked enn forrige gang. Riggene har bevist hva dem er gode for, og stålverdiene har stegen betydelig. Om ikke Fredriksen utraderte oss totalt under forrige refinansiering, (det kunne han gjort gitt risikoen). Så tror jeg det heller ikke vil skje denne gang. Har vanskelig for å tro att Odfjell ikke allerede er i ferd med å inngå kontrakter på begge riggene. Bør være spørsmål om kort tid før kontrakt blir meldt. For alt vi vet kan det pågå en heftig forhandlingsituasjon nå med tanke på kommende rigg underskudd i Norge, og behov for videre bore arbeid i vest afrika, der Odfjell/Nol sitter på svært gode forhandlingskort. Gitt funnene i orange basin med tanke på videre boring er det potensielt veldig uheldig viss Mira/Bollsta returnerer til Norge i 2024/2025, da kostnaden kan bli veldig stor å få dem returnert til vest afrika. Det skal foregå mye drilling i Nambia vintertidstid kommende år og man vet drillskip har sine utfordringer i harsh envoirment. Ingen garanti i aksjemarkedet men alt tilsier her att man har gode forhandlingskort på hånd.

Kunne ikke gitt mer blaffien i meningen til div meglerhus. Her må man tenke selv. Man går inn i enn verden uten nybygg, (ca 40% av den globale riggflåten er skrotet siden 2014). Større forskjell mellom fattig og rik, der tallet på fattige og arbeidsklassen øker fortere enn antall rike (betyr økt etterspørsel billig energi), storkonsumenter har størst økning i energietterspørsel (U-land). Krig og økt geopolitisk spenning (fokus på energisikkeret). Flere verft som tidligere har bygd rigger har lagt ned rigg virksomheten sin. Så om rigg etterspørselen kommer tilbake til gamle nivå, får man fortsatt ikke tak i nye rigger. Inflasjon taler i mot nybygg pga kostpris går til himmels. Risiko kapitalen for nybygg er borte. Hvem bestiller ny rigg med 40 års levetid i dag. Bankene (spesielt europeiske) invisterer ikke i denne type virksomhet lenger. Dem har tatt bort fundingen som man tidligere hadde når man snakket om nybygg. Jeg har vanskelig for å se att to av verdens mest moderne rigger som potensielt kan jobbe alle verdenshav og miljø, ikke skal ha en framtid der nybygg er totalt fraværende.
Redigert 10.06.2024 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
Oksenbull
16.06.2024 kl 19:54 2572

Kontrakter kommer nok garantert, ser ganske bunnete ut på 8kr også.
DocAntle
17.06.2024 kl 12:16 2459

Nede på 7 kroner nå, det er mye stål for pengene. Det er bare å handle gutter, vi får ikke være med på emisjonen om det blir en alikevel.
Invest-cowboy
17.06.2024 kl 13:14 2459

Har plukka i en måned nå.. noen som har tro på att Mira/Bollsta vender nordover igjen?
Buddydeniro
17.06.2024 kl 14:58 2503

Kjøp heller Odfjell. Så er en del av den part som står sterkest når fusjonen kommer.
DocAntle
17.06.2024 kl 20:34 2506

De som allerede eier odfjell får vell liten kortsiktig gevinst i en eventuell fusjon da. Det er de som eier nol som har noe å hente
Trymte
17.06.2024 kl 21:13 2504

Et snarlig oppkjøp er vel eneste håp for å unngå en kraftig utvannende emisjon.
1 rig uten arbeid, dyr klassing, store lån som forfaller om kort tid. Her må det mye penger inn.

Gikk inn i NOL på 6 kr våren 2020. Oljekursen lå på 20+ $. NOL var fullfinansiert etter å ha hentet penger på rundt 40 kr (?) noen mnd før, verden var nedstengt i Covid-frykt.

Timingen var jo egentlig perfekt. Helt utrolig at de ikke har klart å få opp aksjekursen på disse årene, med oljekurs stabilt over 80$, og et riggmarket som hentet seg inn rekordfort, og ser rater på $500.000. Vi er fortsatt priset som i den mørkeste covidtiden, mens de fleste andre riggselskap har gått 5-10X i samme periode.

Møkkaselskap, men selger jeg i morgen, kommer vel kontrakter eller oppkjøp på onsdag.

Hrmf, av og til er det godt å få ut litt agg.


Redigert 17.06.2024 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
Buddydeniro
18.06.2024 kl 09:15 2417

Kommer an på prisen det. Plukker Odfjell opp NOL på en bra deal (for ODL) så kan det være en stor trigger i ODL aksjen. NOL må gjøre noe. Odfjell må ikke. Sistnevnte kan avvente til desperasjonen er stor nok og plukke opp riggene da. Tipper NOL kunne fått en mye bedre deal for et halvannet år tilbake enn de kan i dag. Synd i tilfelle, spesielt for trofaste NOL aksjonærer. Synes det er opplagt på hvilken side av bordet en ønsker å være her nå.
Invest-cowboy
18.06.2024 kl 10:28 2364

Viss man tar ca markedsverdi per rigg x 2 og trekker fra gjeld er det fortsatt mye igjen til Nol aksjonærene. Jeg tror det blir en bra deal for begge parter. Nol trenger Odfjell, Odfjell MÅ ikke gjøre noe. Men i en fusjon vil Odfjell redusere snitt alder på flåten sin og samtidig øke eksisterende flåte med 50%. Det er ikke så mange andre muligheter for Odfjell øke eksisternde flåte med rigger som passer deres profil, moderne Tier 1 HE semis med dyptvannkapasitet. Kjetil Gjersdal sa selv på intervju att dem ser 4 rigger er litt for lite for å vere en spiller i markedet. Nybygg uaktuelt. Ingen garanti i aksjemarkedet men jeg tror det vil ende godt for Nol og att Nol/Odfjell flåten vil senere bli slukt av eksempel Valaris. Kanskje innebærer en deal Hercules og.
Redigert 18.06.2024 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
kjylling
18.06.2024 kl 11:59 2307

NOL trenger ikke nødvendigvis ODL heller, finnes nok av andre selskap som evner å drifte disse riggene.
Invest-cowboy
18.06.2024 kl 12:05 2326

Arrester meg viss jeg hugser feil. Men i 2020/2021 da Bollsta var på kontrakt med Lundin etter Wintershall hadde terminert kontrakten på Mira, mener jeg å Bollsta hadde en dagrate på ca 330 000 USD per dag. Da gikk selskapet så vidt i minus. Når er Mira i jobb på ca 400 000 USD per dag. Er ikke sikkert selskapet taper penger nå som kun Mira er i jobb. Og Mira skal jobbe i nesten 5 måneder til. Her er det tid å finne nytt arbeid før året omme eller skaffe ny backlog lenger frem i tid som er viktig for en velykket refinansiering neste år.
Invest-cowboy
18.06.2024 kl 12:06 2531

Det er riktig. Kanskje man kan få et scenarie der Odfjell får kamp om riggene.
Invest-cowboy
18.06.2024 kl 12:22 2526

Tror riggene er i spill nå, mistanken blir styrket av att ansettelse av ny CEO drøyer. Selskapet har vert uten CEO i over 2 mnd nå. Har snakka med Ytreland tidligere, men ingen har besvart siste mail jeg sendte. Får håpe det er fordi dem er opptatt med viktigere ting, hehe.
Oksenbull
18.06.2024 kl 13:37 2523

Ser mange mener stålverdiene ligger på over 20kr nol aksje
Oksenbull
19.06.2024 kl 16:54 2333

Emisjon 7kr ja
DocAntle
19.06.2024 kl 17:09 2321

Han tar jo hele selskapet nå da. GG
kjylling
19.06.2024 kl 17:20 2311

Han kommer i budplikt ja, men budplikt er ikke likt tvangsinnløsning.
trek
19.06.2024 kl 17:21 2425

Hva kan et bud fra Fredriksen havne på? Han må vel over dagens børskurs. 9 kr. kanskje?