NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.

Davinci_me
NOL 09.05.2021 kl 17:05 113809

NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Hassan77
19.06.2024 kl 17:37 4610

Må vedgå jeg har sett for meg noe lignende scenario. Klassisk JF. Ham ønsker å kuppe verdiene i selskapet. Jeg er dog overrasket over størrelsen på kursen i emisjonen. Et bud vil vel ligge på 9-10 kr pr aksje. Jeg mener at verdien på riggene gitt dagens marked er på 15-20 kroner. Om tilbudet om deltakelse kommer, vil jeg være med. Bare å håpe mange nok stritter imot. Dette blir i tilfelle David uten slynga mot Goliat.

Hva syns øvrigheten om eventuell strategi videre?
kjylling
19.06.2024 kl 17:47 4598

Han må uansett tilby en kurs som hayfin kan godta for at de vil selge. Hadde håpet på rep-emisjon mot resterende aksjonærer, de har vist seg å være gode kjøp tidligere.
trek
19.06.2024 kl 18:00 4581

Såvidt jeg kan lese så blir Hemen holding sittende med 47% og Hayfin 25% etter emisjonen. Tilsammen 72% Regner med at Hayfin på forhånd har godkjent emisjonen, der de selv får være med, og at de er enige om en fair budpris.
Hassan77
19.06.2024 kl 18:09 4557

Hayfin og Hemen har nok snakket sammen ja.

Hva tror dere kan være en fair pris, sett fra vår side?
DocAntle
19.06.2024 kl 18:14 4628

Om han legger bud på 12 kr så tipper jeg det går igjennom
BGO
19.06.2024 kl 18:20 4767

Jeg frykter amalgamation. I hope i am wrong.
Redigert 19.06.2024 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
Tm3P
19.06.2024 kl 18:34 4744

2 års løpetid på de nye lånene, litt av en refinansiering ;)
DocAntle
19.06.2024 kl 18:51 4713

Ja det tyder vell på at det er andre prosesser som er på gang bak kulissene da
Hassan77
19.06.2024 kl 19:58 4587

Hemen ligger nok 3-4 trekk foran ja. Verdien i selskapet blir holdt kunstig lav for å kunne kjøpe selskapet billig. Noen som har god info om emisjonen som kommer?

Ser for meg at budet ikke er mer enn 10-15% over emisjonskurs.

Hva tenker dere om åpningskurs i morgen og eventuelt å kjøpe flere aksjer?
Blue Cow Group
19.06.2024 kl 20:02 4592

Section 6-10.The bid

(4) The bid price shall be at least as high as the highest payment the offeror has made or agreed in the period six months prior to the point at which the mandatory bid obligation was triggered. The ministry may by regulations make rules concerning the bid price, including rules permitting the takeover supervisory authority, on specific conditions, to change the price ensuing from the first sentence. If it is clear that the market price at the point the mandatory bid obligation is triggered is higher than the price following from the first sentence, the bid price shall be at least as high as the market price.

https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2007-06-29-75/*#*

Første og siste setning der beskriver hva budet må være på.
BGO
19.06.2024 kl 20:06 4713

Nei det var lavt. Jeg frykter at budet er på ca 35% over kurs. Det gir etter morgendagens blodbad i underkant av 10kr aksjen. Det er for meg et sannsynlig utfall, dog fryktelig urettferdig.
kjylling
19.06.2024 kl 20:13 4709

Men hvorfor er det urettferdig? Ingen som må selge selv om hemen tilbyr å kjøpe.
BGO
19.06.2024 kl 21:19 4625

Det er riktig, men om Hemen eier 47% og Hayfin 30, så er det selskapet i private hender. Fri flyt blir null nada og siden det er et Bermuda selskap så trenger de heller ikke 90% for å tvangsinnløse oss seigmenn. De trenger vel strengt tatt bare 67%. Er Hayfin out of the picture så får han tak i mer en 67% uansett. Mulig jeg er helt på jordet, men som sagt jeg frykter et bud på snaue 10 kr som tar Northern Ocean av børs. Håper jeg tar feil .
DocAntle
19.06.2024 kl 22:49 4454

Det eneste positive jeg kan si er at nå avsluttes kapitellet en gang for alle. Så slipper jeg å drive med ønsketenkning i flere år til. Kan putte pengene andre fornuftige plasser, noe jeg kanskje burde gjort for lenge si.
Hassan77
19.06.2024 kl 22:55 4444

Vi småaksjonærer er nok kanonføde her ja.
Verdiene i selskapet ranes rett og slett av de store gutta.
Ikke like enkelt å kjøre på med rettssak mot selskapet på Bermuda.

Trymte
19.06.2024 kl 23:19 4497

At det kom en storemisjon visste vi jo. Alt i alt må det sies å være en grei løsning på en vanskelig situasjon.
De har fått skjøvet lånene godt frem i tid, og en emisjonskurs på 7 var høyere enn jeg hadde fryktet.

Kommer budet på 11-12 kroner er jeg klar for å endelig kvitte meg med denne drittaksjen.
Stepping
21.06.2024 kl 19:52 3966

Ble stille her? Hva blir budet?
SEE
21.06.2024 kl 21:01 3909

7kr, samme som emisjonen.
trek
21.06.2024 kl 21:34 3935

Skal det komme et seriøst bud så må det vel ligge på 25-30 % over emisjonskurs, eller kanskje mer. Teknisk sett så kan vel JF by ned mot 7 kr, men jeg har på følelsen at han ønsker å ta selskapet av børs nå.

Jeg ser ingen har kommentert gårsdagens melding om "subseqent offering" på 12 mill. aksjer til 7 kr. Det er vel det samme som reparasjonsemisjon på norsk?
Sånn sett kan det være noen sitter og pøser ut aksjer short nå, som de kan kan hanke inn igjen til 7 kr. senere.Uansett tenker jeg at aksjer til under 7,5 kr. må være penger på gaten, noen uker fram i tid
Stepping
22.06.2024 kl 00:35 3868

Rart at ikke de vanlige nickene er på plass i denne nå med bud på gang? De som pleier være på slike tilfeller som klegg. Trenger ikke høre på tøv som at storeier gir noe ekstra i goodwill ! Her kommer det ikke til å bli høyere bud enn akkurat nok. Det er det selvfølgelig en formel på og vanligvis masse skribenter som klarer naile ? Å fantasere om 12-25 kroner gidder vi i heller ikke lese om . Er 7 minimum?
Stepping
24.06.2024 kl 06:56 3558

Da blir det å tele ned til bud. Kan komme hvilken dag som helst.
shippingman
24.06.2024 kl 07:28 3539

Fredriksen ønsker å selge NOL, ikke kjøpe. Budet blir ikke ett øre over 7kr. Noe annet vil være veldig overraskende. Vær forberedt på det.
Stepping
24.06.2024 kl 08:04 3539

Vi får se,den som har lever får se. Tror ingen skal ta på seg den skråsikre hatten.
Invest-cowboy
24.06.2024 kl 08:15 3555

Jeg trodde Mira var ferdig med sin SPS? Såg på en flåteoppdatering på riggvedlikehold att Mira sin SPS sto til desember 2023, ca et halvt år før Bollsta.
Oksenbull
24.06.2024 kl 11:29 3405

Ser bedre ut nå for nol. Kontrakter er nok rett rundt hjørnet, pleid å være gode juni og juli mnd for nol
Haamann
24.06.2024 kl 13:25 3377

Fredriksen har nå trua på næringen https://www.finansavisen.no/energi/2024/06/24/8145942/john-fredriksen-hamstrer-oljeaksje
Redigert 24.06.2024 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
Halvmeteren
25.06.2024 kl 09:21 3116

Oslo (Infront TDN Direkt): Fearnley Securities nedjusterer sitt kursmål på Northern Ocean til 11 kroner fra 15 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering tirsdag.

Til tross for forrige ukes nyheter om full refinansiering av selskapets gjeld og en emisjon på 60 millioner dollar, som vil gi selskapet en estimert kontantposisjon på 95 millioner dollar, anslår meglerhuset at selskapets kontanter vil falle til rundt 40 millioner dollar mot slutten av 2024.

"Vi opprettholder vår 20 prosent rabatt med tanke på dvelende risiko og ser et nytt kursmål på 11 kroner pr aksje og gjentar vår kjøpsanbefaling. Mens det fortsatt er risiko (lav ordrereserve), er vi fortsatt positiv", skriver meglerhuset.
Trymte
26.06.2024 kl 18:56 2871

Det var ikke mye å skryte av. 63 dager i 4. kvartal.
DocAntle
26.06.2024 kl 21:45 2719

bedre enn 0 dager
Mira
26.06.2024 kl 21:48 2721

Ja, det er da tross alt 300 milioner med dagrate opp mot 500’
raider
26.06.2024 kl 21:53 2707

Med denne kontrakten med sannsynligvis Chevron setter vel Deepsea Bollsta ny dagrate rekord i denne sykelen?

Northern Ocean Ltd. (“NOL” or the “Company”) is pleased to announce a contract award for Deepsea Bollsta with a subsidiary of a major operator for work in Namibia. The contract duration is for one well estimated at 63 days and will likely commence in the fourth quarter of 2024.

Mira har igjen ca 125 dager av kontrakten med TotalEnergi som ligger på ca 400tusd dagen + bonuser. Har da tatt utgangspunkt i 72musd over 180 dager. Det tilsvarer ca 50 musd i backlog, Mira har da operert 480 dager av kontrakten som startet 28.06.23.

Northern Ocean oppgir at ordreboken inkludert dagens kontrakt ligger på 80-95musd + bonuser. Tar vi et utgangspunkt som ligger midt i mellom havner vi på 87musd. Det vil si at verdien på kontrakten til Bollsta er på 37musd for de 63 dagene. Det tilsvarer en dagrate på hele 587 000. I tillegg kommer bonuser på 5-10% om riggen leverer varene.

Skulle tro dagraten heller var på den beskjeden siden selskapet pakker inn kontraktsverdien. Positivt også er at de melder om at de er i flere prosesser med flere klienter.

Merk at Deepsea Bollsta var bygget opp mot en lang kontrakt med Chevron. Mange av tilpasningene som er gjort med riggen er gjort med tanke på den kontrakten som Fred Olsen fikk i sin tid. Bollsta er også en av de beste semiriggene som kan operere i Namibia grunnet riggens evne til å borre kompliserte brønner på dypt vann og sin store lastekapasitet.
Redigert 01.07.2024 kl 16:49 Du må logge inn for å svare
Invest-cowboy
26.06.2024 kl 22:35 2674

Viktig!
Mira
01.07.2024 kl 15:46 2179

Har en sterk mistanke om at nyheter kommer snart
Oppkjøp,… kontrakt eller bud fra JF
raider
01.07.2024 kl 16:27 2155

Mira, kan du ikke bare la være å kommentere dersom du ikke har noe å tilføre.

Oppkjøp blir det ikke i nærmeste fremtid. Selskapet hadde flere alternativer og valgte å gjennomføre refinansieringen. Det kommer selvsagt ikke noen nye fremstøt rett rundt svingen. Kanskje når riggene har sikret seg den backlogen som reflekterer verdiene som ligger i riggene. Flere kontrakter er på vei, det står ganske tydelig i meldingene som er sendt ut.

Slik ting ser ut er det en god sannsynlighet for at NOL kommer til å anskaffe seg flere rigger (Hercules?), ref tidligere kommentar fra CFO om at enten vil selskapet selges eller så må det blir større. Refinansieringen er ikke en langsiktig plan da forlengelsen er på bare 2 år mot 3-5 år som er mer vanlig.

Budet er også godt kjent. Det blir på kr 7 og fremsettes innen kort tid.
Mira
01.07.2024 kl 17:30 2349

Jaså…. Du har jo fasiten ?
Hvor har du det fra at budet på selskapet er kr 7 ?
Vi venter og ser fasiten , for den kommer snart ifra JF
hulabalula
01.07.2024 kl 18:15 2307

Er der nogen her der har indsigt i mobiliseringsomkostninger. Hvad kostede det eksempelvis at fragte Hercules fra Namibia til Canada og hvor lang tid tog det?
Dufour
01.07.2024 kl 19:30 2245

Ca 50 døgn og 1MUSD i fuel kostnader….hvor mye av dette som dekkes kjenner jeg ikke til. I tillegg kommer tapte inntekter om den er offhire i transit perioden.
hulabalula
01.07.2024 kl 20:22 2188

Tak Dufour. Jeg tænker at rejsetiden til NCS er nogenlunde lige så lang. Dvs. vi skal have saftige og lange kontrakter på minimum 1 år før det giver mening at flytte væk fra Namibia.
Uljanov
03.07.2024 kl 09:08 1932

NOL: CLARKSONS OPPGRADERER TIL KJØP (SALG), KURSMÅL 10 (6)
Oslo (Infront TDN Direkt): Clarksons oppgraderer sin anbefaling på Northern Ocean til kjøp fra salg. Kursmålet oppjusteres til 10 kroner, fra tidligere 6 kroner.