DOF hvor bra kan 2021 bli ?

tobben
DOF 10.05.2021 kl 11:25 159592

Mye tyder på at 2021 kan bli første år uten røde tall på lang tid. Vi nærmer oss 1q-tallene som kan bli vår første gledelige overraskelse . Hvor bra kan tallene bli? Kanskje presenteres en finansieringsplan sammen med tallene ?
Redigert 04.09.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.05.2021 kl 18:22 3250

Lurer på hvor langt tid det mellom tenderavgjørelse og kontraktsmelding. Det praktiske og signering tar nok tid.
AlanS
26.05.2021 kl 19:47 3163

Noen detaljer fra Q1
PSV – 4 owned vessels in lay-up, 3 are planned for reactivation in Q2
AHTS: Zero vessels in lay-up but utilisation impacted by vessels mobilising for contracts
=> kun 1 PSV i opplag i Q2.
Q4 guiding var faktisk god.
20Q4 Backlog secured in Q1 2021 of NOK 1.5 billion - faktisk 1,514
21Q1 Backlog secured for Q2 of NOK 1.9 billion -
Dofulf
26.05.2021 kl 20:53 3103

De 4 PSVene er Skandi Barra,Skandi Foula,Skandi Rona og Skandi Captain
Skandi Barra og Skandi Foula går på 1,5 års kontrakt i august i Guyana
Skandi Rona er i spot north sea og da har vi Skandi Captain i opplag
på Storebø.

Når det gjelder 17 AHTSer så er 5 av disse DDW Offshore sine og DOF har kun
managment på disse. Skandi Saigon og Skandi Pacific er på 2 års bareboat kontrakt
i Brasil og deretter solgt til Brasiliansk selskap. De 3 andre Skandi Emerald,
Skandi Atlantic og Skandi Peregrino ligger i opplag.
Av egne AHTSer så går Skandi Paraty av kontrakt om en måneds tid.Resten bra dekket.
Redigert 26.05.2021 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
Dofulf
26.05.2021 kl 21:56 3044

Stor sannsynlighet for at de skal jobbe
hstray
26.05.2021 kl 22:17 3034

Da ligger Q1 resultatene fra Dof på bordet. Relativt svake tall visst man skal forholde seg til hva DOF rapporterer. Vi er en gruppe regnskapskyndige individer som har sett nærmere på tallene og verdsettelsene /avskrivningene DOF presenterer. Vi har inngående kjennskap til verdianslag på DOF portefølje av skip og avskrivningsmetoder benyttet. Avskrivninger i Q1 2021 skal være 316 mill, mens det i Q4 2020 var på 255 mill er et forhold som ikke skal være mulig med DOF`s hovedvekt på subsea skip på lange kontrakter.

Ledelsen sier at flåten har blitt 5% mindre verdt, og baserer dette på megleranslag. Dof bruker ViU metoden for verdsettelse av båtene. To forskjellige metoder som vil gi forskjellig resultat. ViU medfører at verdsettelsen av en båt vil forandres når en båt får ny kontrakt. Spesielt når den går fra laid-up. Flere skip har i Q1 blitt aktivert og mobilisert for kontrakt.
Man ser det over hele linjen at det benyttes ulike metoder, og DOF faller ned på den formelen som gir høyest avskrivningssats.
Salg av skip siste tid viser at avskrivningene DOF holder på med ikke henger på greip, og derfor må sees i sammenheng med DOF refinansieringsplan hvor egenkapital skal mest mulig i minus.
Med Dof sub prosjekt organisasjon så er salgspriser på et bunnmarked feil verdivurdering.
Visst man sammenligner med Solstad som tar nedskrivninger på 40 millioner i Q1 på en flåte hovedsakelig bestående av AHTS og PSV skip så blir dette helt søkt, misvisende og direkte feil.
Solstad rapporter om det betydelig forbedret marked, spesielt mot SUBSEA hvor DOF har hovedvekt av sine skip.
Netto rentebærende gjeld er siste 12mnd redusert med 4,504 mrd.
Ett regnskap kan man med finslipte finans økonomer justere slik man ønsker.
DOF Q1 rapportering må sees i lys av refinansieringsløsning de forsøker å presse gjennom, men ikke får gehør fra banker og andre stakeholders. Hva som skjer i AHTS spott marked i Nordsjøen er ikke særlig relevant for dagens DOF
Store kreditorer som DnB, Nordea har sine egne modeller og gjør sine egne vurderinger uavhengig av DOF ASA rapportering. 78 % av omsetningen fra DOF ASA kommer fra Subsea, DOF er en del av ett større markedet og kan ikke i det uendelige justere og trikse som de ønsker. Dette begynner å bli veldig synlig.
Strategien til banker i slike tilfeller er å benytte tiden. De har ventet i 5-6 år, hvorfor kan ikke vente i ytterligere ett til tre kvartaler?
Er andre forhold ved regnskapet og rapportering som vi setter STORE spørsmålstegn ved som jeg velger å ikke kommentere her inne.
Redigert 26.05.2021 kl 22:31 Du må logge inn for å svare
Dofulf
26.05.2021 kl 22:30 3024

side 17 i rapporten
Useful life of vessels
The Group has reassessed useful life of the subsea vessels and from 01.01.2021 the useful life has changed from 20 years to 30
years for these vessels. The change in useful life has increased the monthly depreciation with about NOK 16 million. The useful
life for the PSV and AHTS vessels has been 30 years since 01.01.2018.
Fevang
26.05.2021 kl 22:39 3025

Kortversjon av det du skriver er at ledelsen jobber for kreditorene og MOT aksjonærene. Det er i så fall ille!!!
AlanS
26.05.2021 kl 22:57 2978

Det ser ut de reduserte fra 30 til 20 år, selv det står det mottsatte i rapporten. Bør nok gå kurs i Engelsk.
Tror ikke slike regnskapmessige triks imponerer bankene. Hensikten med dette kan være å gjøre selskapet mindre attraktivt for kjøp. For noen får millioner kan man kjøpe en god av selskapet mens innsiderne holder på å forhandle. 50% kan trolig kjøpes for 300 - 450 millioner (til 2-3 kr per aksjer).

Fevang, tror ikke at de jobber for kreditorer, men det er risiko for å miste kontrol over DOF om noen med muskler og guts vil forsøke å kjøpe DOF over børs til den latterlig pris og hovedeierne låst i forhandlinger.
Redigert 26.05.2021 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
tobben
26.05.2021 kl 23:18 2942

Det er jo litt snodig at Dof har gevinst på sine 3 siste salg , mens andre offshore rederi selger båter med ubetydelige regnskapsmessige konsekvenser?
hstray
26.05.2021 kl 23:28 2923

Fasiten er nok en typisk Møgster plan, hvor de vil ha en mye bedre løsning enn hva de er kvalifisert til. Vi har sett det før, eks ved overtakelse av resterende av Dof subsea for noen knappe millioner.
AlanS
26.05.2021 kl 23:34 2899

han kan gå i samme felle.
Fevang
27.05.2021 kl 00:51 2857

Spørsmålet blir vel da om det redes grunn for en god løsning for dagens aksjonærer eller aksjonærene som kommer inn ved restruktureringen...

Uansett ufattelig hvor lang tid dette har tatt. Snart verdensrekord. Sjefen sa vel også at det ikke var sikkert at man kom i mål; dvs at det er konkursfare. Uten at jeg tror det ender slik.
gbulk
27.05.2021 kl 00:55 2871

Etter å ha hørt hele Q1 webcast er det klart at seleskapet trenger ny CEO og CFO som kan være mere
positive enn trauste øy folk. Deres presentasjoner skaper lite positive håp om DOF´s fremtid og må skremme investorer vekk fra seleskapet-
Ser klart hva hstray sier om bankene men med únormale avskrivninger er Møgsters interesse å skremme vekk investorer også
hstray
27.05.2021 kl 08:06 2716

Kan godt tenkes at Møgster har ett ok løsningsforslag som vil gi dagens aksjonærer betydelig mer verdi enn dagens aksjekurs. Poenget som tydelig siganliseres at regnskaps triks fremlagt, som er helt opplagt og misvisende ikke får gehør hos bankene. Man bruker ulike modeller om hverandre over hele linjen, alt for at Ebitdea fra datterselskap skal være lavest og avskrivninger høyest. Dof er ikke kvalifisert for andre løsninger enn eks Borr drilling refianseringsløsning fra i fjor
hifidude
27.05.2021 kl 08:07 2714

Ser at det påpekes at gjelden er kraftig redusert, men det er verdien av eiendelene og, nærmest tilsvarende.
Det oppgis finanskost på 240 mill.
Med en gjeld på 16 milliarder burde denne ligge på rundt 800-900 millioner.
Det sier seg selv at dette ikke er bærekraftig, og 2-500 millioner i frisk kapital, som enkelte her klynger seg til, betyr jo ingen verdens ting.
Er er KUN en kraftig gjeldsreduksjon som kan redde DOF.
Da gjenstår bare nulling av aksjonærer før DOF kan gå videre som going consern.

Lykke til med "billige" aksjer ;-)
AlanS
27.05.2021 kl 08:58 2676

Nedskriving betyr ikke så mye for EBITDA og slår mest på EBIT.
Det var vell en del variasjoner i disse påster før.
Finasrapportering:
Depreciation
2021Q1 - 245
2020Q4 - 201
2020Q1 - 241
2019Q4 - 263
Det er nok tull i rapporten med depriciation. Økningen av "useful life time" fra 20 til 30 år måtte redusere Depriciatiion, mens den økte. Da kuttet de fra 30 til 20 for subsea.
Det kan være skattemessige motiver for å redusere EBIT så mye de klarer. Skattemyndiheter er ikke fleksible.
AlanS
27.05.2021 kl 09:05 2676

DOF må nok fylle på backlogen sin. 600 mill per kvartal er for lite.
JanOrge
27.05.2021 kl 09:16 2643

Tenker du at man bør kjøpe eller selge aksjer på bakgrunn av det du har lest og vurdert?
hstray
27.05.2021 kl 09:32 2634

Jeg tenker at man skal gjør en grundig risikovurdering. Gruppen jeg er endel av kan lese og analysere ett regnskap på ett høyt nivå..Sammenligner jeg eks med Borr drilling og løsning de falt ned på, er det underlig at løsningsforslag som nesten gikk gjennom i perioden Q4 19-Q1 20 ikke fremmes igjen. Men Møgster vil ha mer, en kraftigere løsning som som på ett senere tidspunkt vil gi Møgster å co ytterligere milliarder på bok. Kjenner man historie og fremgangsmåte til Møgster klanen er dette ikke ukjente forretningsmetoder.
JanOrge
27.05.2021 kl 09:34 2625

Ok. Jeg vurderer det som for høy risiko når til og med du sier det. Når man i tillegg er prisgitt å prøve å sette seg inn i hodet til Møgster, så blir det for mange ukjente i ligningen for meg. Vanskelig nok i en "normal" aksje... :-D
tobben
27.05.2021 kl 09:35 2632

De fleste venter :-) Det har muligens blitt skrevet ned verdier litt for brutalt og vi er nå i 2q med en forventet vekst i inntektene på ca 25% , kan fort bli litt gode tider av det :-)
hstray
27.05.2021 kl 09:41 2650

Enig. Man må kjenne prosessene som pågår i hodet til nettopp Helge møgster. Dof er imildertid ikke isolert fra markedet og verden. Slik jeg kjenner Dof og refinansiering i 2016, så vil en refinansiering medføre at også usikrede obligasjonseiere skal tape store deler av innsatsen
hifidude
27.05.2021 kl 09:42 2651

Kan du underbygge forventningen om 25% oppgang?
Forstår overhode ikke hvor dette skal komme fra, da hovedtyngden av inntekter kommer fra allerede inngåtte kontrakter.
tobben
27.05.2021 kl 09:45 2643

Backlog for q2 er 1.9 milliarder , omsetning q1 er 1,5 milliarder
AlanS
27.05.2021 kl 10:12 2604

2016 scenario er lite sannsynlig.
DOF vil gjerne ha gjeldsnedbetaling som strekker seg over 8-10 år og lavere rente. For obligasjonseierne og noen sikrede kreditorer er det uspiselig.
hifidude
27.05.2021 kl 10:36 2602

Hvor får du dette fra?
I rapporten indikeres en backlog for hele 2021 på 4,7 milliarder, skulle 1,9 av de komme på Q2?
Dette er nok drømmerier.
AlanS
27.05.2021 kl 10:43 2588

Q1 presenasjon side 6.Backlog secured for Q2 of NOK 1.9 billion Kilden http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2021/Q1%20Financial%20Presentation%202021.pdf
opps, trolls can't read )))
Redigert 27.05.2021 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
tobben
27.05.2021 kl 10:45 2588

Mener det var det som ble sagt i presentasjonen igår, men selvsagt mulig jeg hørte feil eller misforstod. Beklager hvis det er feil og du ikke har hørt det .
AlanS
27.05.2021 kl 11:05 2575

Har regnet på EBITDA marginer
Kvartall Inntekter EBITDA Margin
2021Q1 1514 492 32.5%
2020Q4 1680 606 36.1%
2020Q3 2027 879 43.4%
2020Q2 1802 701 38.9%
2020Q1 2074 804 38.8%
2019Q4 1979 749 37.8%
2019Q3 2101 803 38.2%
2019Q2 1897 712 37.5%
2019Q1 1678 541 32.2%

2021Q1 likner på 2019Q1. Q1 er typisk det svakeste kvartalet på årsbasis(2020 var et unntak). Dette skyldes trolig mobiliseringskostnader, vedlikehold, osv.
Vil ikke bli overrasket om 2021Q1 vises seg å være bunnen.
Redigert 27.05.2021 kl 11:18 Du må logge inn for å svare
hifidude
27.05.2021 kl 11:33 2525

Ville ikke bli forundret om DOF følger i samme fotspor som SIOFF.

Fra E24:

23 milliarder nye Siem Offshore-aksjer i handel – kursen raser 90 prosent
38 minutter siden · Asgeir Aga Nilsen
Offshorerederiet, hvor investor Kristian Siem er største eier, har gjennomført en omfattende finansiell redningsoperasjon.
Det har omfattet omgjøring av 269 millioner dollar i gjeld til aksjer, og totalt har selskapet trykket opp nesten 23 milliarder nye aksjer.
Tidligere har det vært 935 millioner aksjer i selskapet.
De nye aksjene er sluppet løs for handel torsdag, ifølge en børsmelding fra rederiet.
På Oslo Børs kollapser dermed kursen, som er ned 90 prosent torsdag formiddag,

Stort sett alt i dette forumet handler om å krangle med Hifidude som bare har negative meldinger.
Eg har sagt det før; Eg trur alle har fortsått at du meiner alle som fortsatt har aksjer i DOF er idioter som ikkje har peiling. Men kan du ikkje la oss vera i fred eller fortsette å krangle med dei som gidder på det gamle forumet.
Eg forstår ikkje agendaen din anna enn at du sannsynligvis har tapt masse penger på DOF og håper inderlig at mange andre også skal lide samme skjebne som deg. Eg er så ufattelig lei av å lese alt oppgulpet ditt - du ødelegger heile forumet !.
hifidude
27.05.2021 kl 14:51 2327

Du har sannelig forstått ideen med ett forum; Man skal utveksle tanker rundt ett selskap, positive og negative.
Du må nesten tåle at vi har forskjellige meninger her.
Og skulle du ikke tåle det, ja da kan du jo blokkere de meningene du ikke liker, ikke verre enn det.
tobben
27.05.2021 kl 15:04 2309

Som vanlig var det du som feilet😎 34 minutter ut i presentasjonen står det klart og tydelig 1,9 milliarder sikret for q2 🙂( Var jo egentlig litt merkelig om du skulle hatt rett :-))
Redigert 27.05.2021 kl 15:08 Du må logge inn for å svare
hifidude
27.05.2021 kl 15:24 2281

Du skal få den Tobben ;-)

AlanS
27.05.2021 kl 15:25 2278

Ingen underholdning uten klovn, ikke sant. Kjekt å ha en her :))) Men hvis vi viser for mye oppmerksomhet og tar han alvorlig blir han til en troll.
Han gjentar bare sine banale ytringer om og om igjen uten noen form av begrunnelse.
Redigert 27.05.2021 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
hifidude
27.05.2021 kl 15:47 2244

Personlig synes jeg du dummer deg ut med den type karakeristikker av en som har andre oppfattninger enn deg.
Spesielt hvis det skulle gå rett vest med DOF sin aksjekurs.

Men som sagt, det er ikke mine penger på bordet, Jeg koser med med trading i helt andre papirer, og gjør ei kule der, mens du sitter stille her.