BWE 2022 - Q4 gir føringene


Tillater meg å opprette en ny tråd. Ble vel lang den gamle.

Atter en "utenom børs handel". Her om dagen gikk det en post på 200.000 aksjer, i dag en ny post på 250.000 aksjer. Kan være greit å vite, så forstår man bedre øretrillingens sanne ansikt.

BWE omsettes NOK 2.55 under emikurs på NOK 27 og som en digresjon - PEN omsettes for NOK 1.6 over emikursen.

BWE har sånn omtrent dobbelt opp til kursmål. Mye å gå på altså.

Selskapet er lite villig til å kommentere om det forventet hydrokarboner i Dentale formasjonen før boring. Jeg tar dette til etterretning og skjønner at etter Gamba fiaskoen så holder BWE meget tett vedr. den pågående boringen ned til Dentale. Svar får vi trolig i denne uke. Brønnen var estimert til 30 dager og da antar jeg samlet boretid for både Gamba og Dentale. Det er opplyst at boringen ligger foran skjema, så da er det meldingstid i disse dager - gitt jeg tar utgangspunkt i borestart medio april.

Blir uansett interessant å vite hva Dentale formasjonen viser, slik at aksjonærene på Q1 får en bedre samlet redegjørelse.

Det er i det store og hele at etter Q1 jeg tror det kan være bedre beslutningsgrunnlag i aksjen. For ledelsen burde ha en del å berette og si oss hvordan skape gode aksjonærverdier.

Noen som kan bekrefte, ligger Norve fremdeles på samme lokasjon?
Redigert 15.02.2022 kl 10:59 Du må logge inn for å svare

Kudu gassen promoteres:

https://www.youtube.com/watch?v=kC0b6csFi9Q
Redigert 04.12.2021 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
cinet
06.12.2021 kl 10:21 6619

Hva skjer her i dag ? Opp 4,5%, Snart nyheter fra Brazil ?

BWE(KORR): DNB MARKETS OPPGRADERER TIL KJØP, KURSMÅL 32
(Korrigert fjerde avsnitt om NAV)

Oslo (Infront TDN Direkt): DNB Markets oppjusterer sitt kursmål på BW Energy-aksjen til 32 kroner fra tidligere 26 kroner og oppgraderer til kjøpsanbefaling fra tidligere hold-anbefaling.

Det fremkommer av analyse publisert mandag, hvor meglerhuset skriver at til tross for at brent-prisen har vært opp 38 prosent så langt i år, er BW Energys aksjekurs ned 23 prosent.
"Etter vårt syn har nøkkeldriverne bak dette vært dårlig produksjon, dårlige leteresultater og bekymringer om høye investeringer og utgifter til utfordrende prosjekter som Kudu og Maromba", skriver meglerhuset, som nå mener aksjen ser attraktivt priset ut.
Meglerhuset estimerer en NAV på 52 kroner pr BW Energy-aksje. Med dagens produksjon og Hibiscus/Ruche fase I og II alene, kommer meglerhuset frem til en NAV på 41 kroner pr aksje - nær det dobbelte av dagens markedsverdi.
Samtidig skriver DNB at utbytte nå må prioriteres i BW Energy. "Vi tror en strategiendring vil være nødvendig", er beskjeden fra meglerhuset.

TDN Direkt finans@tdn.no
Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70


Både markedet og analytikerne har fått noe å gruble over, ettersom produksjonen på Tortue opplyses av BWE være noe varierende. De som fulgte Q3 og CC, særlig Q&A delen vet at COO Lin Espey oppplyste nåværende produksjon på ~15.000 f/d. Ditto ble opplyst av CEO Arnet. Imidlertid synes markedet og enkelte av analytikerne å mene at produksjonen ligger rundt 11.000 f/d, men dette er guidet gj. sn. for hele 2021.

Nå vites ikke hva DNB legger til grunn, men har de fulgt med i timen, så benyttes hva som ble opplyst ifm. Q3 og CC. Derfor blir ny løfting i desember fra Dussafu interessant. Dette får vi nok mer om på neste update ultimo januar. Kan ikke helt se at forrige løfting i november og ny løfting i desember med normen på 650.000 fat, vil være mulig i løpet av desember med rundt 11.000 f/d. Ergo, produksjonen må være vesentlig >11.000 f/d.

Jeg kan virkelig like strategien til BWE.

Endelig bekreftes at selskapet går etter å kjøpe felt med produksjon og tar ned risken ifm. kun ha produksjon fra ett felt – geografisk lokasjon. Det er nok bl.a. derfor at CEO Arnet forfektet et syn om at Brasil vil være et naturlig valg. Personlig tror jeg, at uansett om FPSO Polvo hadde vært klar for modding eller Maromba prosjektet i seg selv, ville ikke Maromba ha blitt forsert. Fordi jeg tror at selskapet om ikke trenerer Maromba, så i alle fall tar seg god tid. Implisitt, selskapet har andre og langt bedre assets å ferdigstille. Dvs. kapitalen forvaltes der den gir raskest og best inntjening. Videre nevnte CFO at RBL var tatt opp igjen og forventes være i boks innen Q1 2022. RBL ble også guidet i Q3 rapporten.

Mest nærliggende er ny produksjon av olje og gass fra Brasil, muligens Golfinho - med rundt samlet 14.000-17.000 f/d. Dernest ligger Kudu gassprosjektet godt an i løypen til å bli forsert og vil trolig bli realisert med produksjon før Maromba.

Innfris hva Petrobras viser til i teaser av januar 2020, forventes Golfinho Mesh - Fase 2 at det skal bores tre nye brønner med samlet produksjon tett opp mot 30.000 f/d i løpet av 2022. Legg på ett år, så ser man at faktisk kan BWE, dersom Golfinho blir kjøpt, vil produksjonsøkningen fra Golfinho bli realisert vesentlig før Kudu og Maromba. Ett år senere er planlagt ny brønn for gass/kondensat – atter en økning.

Med andre ord – i tillegg til hva selskapet har meldt som pågående aktiviteter på Dussafu, se opp for Kudu gassprosjektet, men aller mest at BWE kjøper Golfinho eller annet produserende asset. Melder BWE kjøp av Golfinho, blir trolig Brasil selskapets hovedengasjement, med supplement fra Gabon og Namibia. Noe stort er på gang i BWE – gitt BWE lykkes med å kjøpe Golfinho – Pakke 1.
Redigert 06.12.2021 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
solb
06.12.2021 kl 10:38 6655

Vel og bra at DNB oppvurderer BWE i dag en del og anbefaler kjøp. Likevel fokuseres det på utgiftsiden og heller lite på verdiøkningen av selskapets assets. 95% av Kudu feltet, som de kjøpte for en slikk og ingenting, må vel ha hatt en verdistignig på kanskje 1000%? I Kudu er det foreløpig både gass og kondensat. Ser heller ikke bort fra at BWE også finner olje her? Men, men vi tar selvfølgelig imot alle positive innspill med takk.

Siste setningen i oppgraderingen fra DNB:
«Samtidig skriver DNB at utbytte nå må prioriteres i BW Energy. "Vi tror en strategiendring vil være nødvendig", er beskjeden fra meglerhuset.»

Tidspunkt og størrelse på utbytte er jo i det blå, men jeg tror at det blir et must for O&G selskaper å vise til at aksjonærene får noe igjen for investeringen - før selskapet blir priset til den aksjekurs det fortjener.
Det ser ut til at det er slutt på de tidene hvor prisingen skjer etter muligheter og prosjekter som ligger fram i tid, eksempel på dette er kursutviklingen i BWO hvor vi ligger på et lavmål til tross for Barossakontrakten.
Motsetningen er jo ESG selskaper som opplever prising basert på potensiell positiv utvikling langt fram i tid.

Kjøp av produserende felt som Golfinho kan jo bidra til å styrke cashflow umiddelbart, og dermed gi muligheter for utbytter tidligere enn planlagt, 2023 eller 2024 har vel tidligere blitt forespeilet som tidspunkt for dividende.

Redigert 06.12.2021 kl 13:50 Du må logge inn for å svare

Jeg har selv forordet utbytte, særlig i O&G, da disse selskapene er upopulære i klimaregnskapet, men høyst nødvendige for at ikke verden skal fryse og sulte i hjel med det første.
Sett fra selskapsledelse så vil de helst sitte så lenge som mulig i sine jobber. Men utvilsomt så vil det komme en peak da selskapene er som høyest priset og når den kurven vender så vil den aldri komme tilbake igjen. Og hvorfor skal da noen sitte på disse aksjene? Det blir et kappløp med tiden om å optimere før oljeprisen snur vedvarende nedover.
Så konklusjon er utbytte før prisingen av selskapene blir blir umulig å selge.

Tror heller ikke at BWE vil få max oppmerksomhet, før selskapet trekker dividende mer mot "nåtid" - gitt selskapet baserer seg på capex Dussafu - Hibiscus/Ruche Fase 1 og first oil Maromba.

Det må forventes at dividende fortløpende blir regulert iht. nivå på free cash flow, RBL lånefailiteten, egen cash og M&A. Faktisk kan BWE selge seg noe ned i egne prosjekter og på den måten få frigitt kapital. Selskapet har mange muligheter.

Uansett, produksjonen må opp. Dussafu har hittil ikke innfridd som tilsiktet.

Imidlertid synes management og styre å ha skjønt ståda og tar grep, f.eks. hva selskapet forsøker på ifm. Golfinho-Pakke1.

Med hva som ligger i kortene - kan ikke se for meg at BWE venter til lenger enn 2023, før det åpnes for dividende. Det er nå så mye som skjer med prosjektene, både innen olje og gass - at markedet gjør best i å se det hele an. Dvs. få bekreftelse på oppkjøp og RBL.

For Kudu gassen teller tungt inngåelse av, som tidligere nevnt av CEO Arnet:

Arnet added: “The next step for the Kudu joint venture will be to secure long-term commercial gas sales agreements, update the development plan to meet offtake needs and ensure robust financial project returns”.

BWE må først få kontroll på de prosjektene innen olje & gass som krever capex til ferdigstillelse og hvor mye. Er rimelig trygg på at BWE kommer tilbake til dividende spørsmålet, så fort selskapet kan melde dette mer forutsigbart.
Redigert 06.12.2021 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
danmark1
07.12.2021 kl 09:57 6379

Det kommer ikke som en store overraskelse. BWO og BWE er de mest undervurderede aktier på OB.
cinet
08.12.2021 kl 07:42 6219

SPM1; – Vi har også en kortsiktig kjøpsanbefaling på BW Energy etter nye oppdateringer, pluss innsidehandel.

Interessant å se hva som skjer innen OPEC+. Enkelte land evner faktisk ikke å produsere tildelt kvote, mens f.eks. Russland opplyses ha nådd toppen.

Av følgende artikkel kan leses:

Oil and gas investment declined in 2020 and 2021 because of the pandemic, which is a "recipe for more volatility," Joseph McMonigle, secretary-general for the International Energy Forum, said on a panel at the World Petroleum Congress.

"Capex cuts by international oil companies and national oil companies in 2020 was about 35%," he said. "We're now showing another 23% reduction in capex levels" from pre-pandemic levels this year.

In 2019, E&P companies spent $525 billion, an amount which plummeted to $341 billion in 2021, he added.

"We have to get back to $525 billion over several years until 2030 to restore market balance," McMonigle said. "I'm afraid what we're seeing with the energy crisis is on our doorstep."

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/energy-transition/120721-need-for-investment-is-critical-for-oil-gas-industry-world-petroleum-congress-panelists

Ovennevnte samsvarer med hva flere CEOs innen O&G har hevdet over tid, det er ikke flusst med overkapasitet der ute.

Flere shale felt i USA lagger, mens lokomotivet fremdeles er Permian. Dvs. økning og mer investering fremover, særlig fra de privateide og små selskapene må påregnes. Det liger an til jevn økning i produksjon fremover, men samtidig krav fra aksjonærene om utbytte og kostnadsdisiplin.

Investeringer i O&G vil neppe bli favorisert og tiljublet i fortsettelsen heller, men kloden vil trenge denne energikilden i mange, mange år fremover i en kompleks energimix.

Det er sånn bob-bob med BWEs produksjon i øyeblikket. Basert på bekreftelse fra CEO Arnet og COO Espey ligger den for BWEs del på netto ca. 11.000 f/d. Dog det er usikkerhet om dette nivået kan holdes i 2022, frem til Q4 og gross ca. 40.000 f/d fra Dussafu. Tortue kan ved pågående optimalisering produsere noe mer eller noe mindre for 2022 før Q4.

Rundt 11.000 f/d nå må helst dobles. Faktisk mener jeg at om alt går bra, vil selskapet evne å få dette til i løpet av kort tid - gitt BWE kjøper ny produksjon. Helt tydelig at markedet gir beng i denne muligheten. Selv sitter jeg helt i ro og skrur på PC-en hver morgen med et lønnlig håp. De reelle investorene tenker ikke slik eller følger et selskap så tett som enkelte av oss andre bl.a. her på forumet gjør - og det merkes via aksjekursen.
Redigert 08.12.2021 kl 11:46 Du må logge inn for å svare

BWE burde ha mye å gå på. Her har jeg satt opp en sammenligning mellom kursutviklingen i BWE, PEN, DNO og PNOR hittil i år.

Tror nok hovedårsaken er at man blir hardt rammet når eneste produserende asset gjør det dårlig.

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/aksjeopplysninger/fi-btrvnm?duration=Ytd&comps=alt89c%2Calsyww%2Calsq4c
solb
09.12.2021 kl 09:06 5823

Da ser det ut til at den varslede liften fra Adolo er igang.
cinet
09.12.2021 kl 10:06 5790

Hvis det er tilfelle, allerede nå, er det et signal på at produksjonen har vært større enn antatt. Gode nyheter for BWE/pen
7sea
09.12.2021 kl 11:38 5834

Hvorfor er det mer å gå på? Som du sier er eneste produserende enhet ikke 100%.
I dnb analysen ramser de opp flere negative faktorer og allikevel prediker de 32kr aksjen.
Det er betimelig at BW Energy nå børsmelder status og utsikter etter 30% fall i aksjekurs på få uker.

En ikke fullt ut fungerende gas lift medfører usikkerhet, mer enn faktisk produksjon.

Både CEO Arnet og COO Espey uttalte ifm. Q3 og CC, at produksjonen på dette tidspunkt var ~15.000 f/d. BWE har meldt at selskapet jobber aktivt med å stabilisere produksjonen. Den kan derfor for 2022 og frem til Q4 2022 eller den tid max gas lift blir installert ligge sånn ca. rundt 15.000 f/d. Kanskje noe under eller noe over. Klart at traderne benytter denne usikkerheten for alt det er verdt.

Gross 15.000 f/d gir netto BWE 11.000 f/d.

Raseringen i aksjekursen blir etter produksjonsmålsetting alt for brutal. Teodor har skjønt ståda, men så spurte han klokelig etter dette spesifikt under Q&A delen ifm. Q3.

Ultimo januar 2022 får vi en update og da vet vi mer om ståda.

Etter en løfting i november og en til guidet i desember tilsier at ~ 15.000 f/d matcher bra. Med 11.000 f/d går ikke kabalen opp.

Sier meg 100% enig med Teodor som varsler at aksjen vil fyke i været i begynnelsen av 2022. For min del vil jeg få tillegge - kanskje før.

Forøvrig synes det som om den globale etterspørselen av olje begynner å danne en psykologisk forståelse, ettersom det på flere hold hevdes at energiknappheten vil innbefatte knapphet av overskytende olje. Og psykologien i markedet er noe som aldri må bagatelliseres.

Videre tilspisser det seg mellom USA og Iran:

U.S. Moves to Tighten Iran Sanctions Enforcement as Nuclear Talks Stall

Delegation to warn private firms and banks in U.A.E. that they ‘face extreme risk’ if sanctioned trade continues

Iran in recent months has started producing highly enriched uranium, restricted the access of United Nations atomic agency inspectors to Iranian nuclear sites and started producing uranium metal, a material that can be used in the core of a nuclear weapon. It has also advanced its work on centrifuges, allowing it to produce nuclear fuel far more quickly.

This work could make it impossible to restore the centerpiece of the 2015 accord: keeping Iran at least 12 months away from producing enough nuclear fuel for a bomb.

With efforts to restore the nuclear deal on the brink of failing, U.S. officials have said that while they will keep a diplomatic track open, they would look to increase economic and political pressure on Iran.

https://www.wsj.com/articles/u-s-moves-to-tighten-iran-sanctions-enforcement-as-nuclear-talks-stall-11639039567
Redigert 09.12.2021 kl 12:18 Du må logge inn for å svare

Mulig jeg snakker litt mot meg selv ja. Hvis vi går tilbake til den famøse tørre brønnen på Hibiscus Extension falt PEN mer enn BWE på den meldingen. PEN tok seg fort inn igjen og med høyere kurs enn rett før tørrboringen. Arnet gjorde massive kjøp i slutten av september, men kursen falt kraftig tilbake igjen. Det var de to innsidekjøpene på tilsammen 1 million aksjer i september jeg tenker på. Eller ca. 28 millioner kroner. Det er jo betydelig. Jeg tenkte som så at han ikke kunne gjøre dette rett i forkant av et kjøp av f.eks. Golfhino. Det ville ha vært innsidekjøp basert på innsideinformasjon. Derfor tror jeg gjorde det med en horisont på noen måneder og da kan det komme snart. Det vil høyst sannsynlig en trigger for kursen. Det har vært to store negative meldinger fra Dussafu. Tørr brønn og elendig Dussafuresultater når det gjelder både produksjon og kostnader. Det er jo forsåvidt riktig at det burde treffe BWE hardere enn PEN, men det er fallet i forbindelse med meldingen om salget av BWE aksjer til BWO som jeg synes har vært en overreaksjon. Også en merkelig ide.
512tr
09.12.2021 kl 14:09 5730

Jeg tror Arnet’s insidekjøp ikke fikk den betydningen(kursøkning) som et insidekjøp normalt burde gi, fordi han kun byttet posisjon fra BWO til BWE.
Det er allikevel et insidekjøp, men tror at hvis dette hadde vært "nye penger" han kjøpte for, ville det blitt mye mer vektlagt i markedet.

24.09.2021
Carl K. Arnet, member of the Board of Directors in BW Offshore Limited ("BWO") yesterday sold 500,000 shares in BWO at an average price of NOK 25.10 per share. Following this transaction, Carl K. Arnet holds 1,810,000 shares in BW Offshore Limited.

Carl K. Arnet, CEO of BW Energy Limited ("BWE"), yesterday purchased 500,000 shares in BWE at an average price of NOK 23.80 per share. Following this transaction, Carl K. Arnet holds 3,149,582 shares in BW Energy Limited.

29.09.2021
Carl K. Arnet, member of the Board of Directors in BW Offshore Limited ("BWO") yesterday sold 500,000 shares in BWO at an average price of NOK 28.03 per share. Following this transaction, Carl K. Arnet holds 1,310,000 shares in BW Offshore Limited.

Carl K. Arnet, CEO of BW Energy Limited ("BWE"), yesterday purchased 500 000 shares in BWE at an average price of NOK 27.52 per share. Following this transaction, Carl K. Arnet holds 3,649,582 shares in BW Energy Limited.
7sea
09.12.2021 kl 14:55 5679

BW Energy har falt 10% på 3 dager etter dnb kursmål på 32kr per aksje. Kanskje de er fornøyd med at ingen lenger kan se hvem som selger?
danmark1
09.12.2021 kl 15:19 5657

Lige nu er det Omikronfrygt, der får folk til at sælge. Derfor skal man gøre det modsatte - KØB.

har vært mer eller mindre off line et par uker. På den positive siden så får vi anta at formuesskatten vil bli lavere enn det lå an til. Og vi holder oss rundt 38% fibonacci nivået. Neste er rundt 13 kroner. Får bra krysse fingrene, men de brede markedene er usikre nå. Viktig at BWE jobber med IR nå så ikke tilliten forsvinner helt. De bør komme med en oppdatering av produksjonen, gjerne rundt lastingen av kvartalets andre tanker. Heldigvis har selskapet ikke gjeld, men lavere pris kan gi en dårligere RBL.

Har nevnt det tidllgere, husk på at hva som skrives her på forumet må tolkes kritisk og at alle har sin egen agenda.

At RBL lånefasiliteten ved "lavere pris" skal kunne ha vesentlig impact på betingelsene, har jeg liten tro på. Nåværende produksjon og mulig fremtidig produksjon var allerede kjent på det tidspunkt da BWE guidet dette ifm. Q3. Både i rapportform og CC. RBL har selskapet arbeidet lenge med og her ligger sannsynligvis allerede et rammeverk som kan bearbeides til endelig RBL. En RBL er blitt guidet av selskapet til innen Q1 2022.

BWE meldte ifm. Q3 at det er blitt foretatt en løfting i november. Både CEO og COO opplyste ifm. Q3 og CC at produksjonen på Dussafu var ~15.000 f/d. Det er bare å følge med på MT og løfting i desember. For min del holder det med en utfyllende update i slutten av januar - i forkant Q4 i feb., fordi det må så høy produksjon som omtrent 15.000 f/d til for at det blir løfting i desember - gitt Dussafu JV holder seg til normen for løfting på ca. 650.000 fat.

Nå blir det spennende hva OPEC foretar seg:

U.S. to sell 18 million bbls of oil from reserve on Dec 17

https://www.reuters.com/markets/commodities/us-sell-18-mln-barrels-oil-reserves-dec-17-2021-12-10/

USA sendte en delegasjon for samtaler med saudiene i forkant av siste OPEC møte. Vil anta at det her ble inngått en minnelig ordning. Slutteksten fra forrige møte er noe snodig. For egentlig ble ikke møtet formelt avsluttet, men gir OPEC+ til enhver tid frem til neste møte i januar å endre eget vedtak. Dvs. OPEC kan fremdeles kutte i eget vedtak om produksjonsøkning for januar..

At Biden hiver innpå mer olje i markedet må ses som et konkret tiltak for å dempe oljeprisen. Kan ikke skjønne at OPEC+ skal kunne sitte å se på at USA presser en oljepris som allerede er kjørt ned kanskje så mye.

Derfor blir det spennende å se hvordan markedet og OPEC+ reagerer på dette stuntet fra Biden, som egentlig er blitt varslet tidligere.
Redigert 11.12.2021 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
danmark1
13.12.2021 kl 09:24 4997

Jeg tror ikke, at Bidens tiltag får nogen betydning. Forbruget vil nå nye højder i løbet af vinteren og ind i 2022. Der er så stor efterspørgsel/mangel på mange ting, samtidig som omstillingen kommer til at kræve endnu mere i mange år. At BWO og BWE ligger på så lavt et niveau, er en julegave før tid.

Men det var dette koronaviruset da…….

BWE er vel den som har fått aller mest juling. Kursen er lavere nå enn da året ble ringt inn. Det er ganske utrolig nå vi tenker på utviklingen i oljepris.

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/aksjeopplysninger/fi-btrvnm?duration=Ytd&comps=alt89c%2Calsyww%2Calsq4c
7sea
13.12.2021 kl 17:25 4725

Flott diagram!
Bwe som jeg ser det faller på manglende positive nyheter. Dårlig Q3 og gas lift problemer og lav produksjon trykker aksjen pt.
Jeg tror på voldsom rekyl ved neste gladmelding. Bwe er positiv på innsidekjøp.

Ingen tvil om det. Mye negativt fra Dussafu som er eneste sted hvor de har produksjon.

Har selvsagt betydning også for PEN, men de har ikke falt like mye. Det tror jeg er fordi de har spredd produksjonen på assets i tre land slik at ikke alt står og faller med Dussafu. Nå er det faktisk slik at nominell kursverdi på PEN nesten er like høy som for BWE. Det har aldri hendt tidligere.

Det er nesten der tror jeg at mange stiller spørsmålstegn om BWE sine evner som operatør på oljefelt. Dette med gasslift burde ikke komme som noen overraskelse. Hvorfor hadde de ikke innsett at det ville bli et problem? De har jo veldig liten erfaring i og med at dette er første gang de bygger ut et oljefelt.

Det har ikke akkurat vært BWEs år på Dussafu. Likefullt, det er partnere som også deltar i dette her. Selv om operatørskapet nok medfører obligatorisk plass i førersetet.

Snart går vi inn i 2022 og veldig mye står på BWEs agenda.

Hele børsen er et sjansespill, selv om spesielt hva BWEs management har forfektet i det siste kan medføre noe nytt og spennende. Etter mitt syn, meget god vinnersjanse i å kjøpe noen lodd i kompaniet. Særlig på disse nivåene, før spillereglene endres. Dvs. visibiliteten økes.

OPEC sees improved oil demand, with omicron impact 'mild and short-lived'

HIGHLIGHTS

Q1 demand raised 1.1 mil b/d from previous forecast

Call on OPEC crude pegged at 27.89 mil b/d for Q1

UAE minister says oil market 'in a good place'

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/121321-opec-sees-improved-oil-demand-with-omicron-impact-mild-and-short-lived
Redigert 13.12.2021 kl 19:45 Du må logge inn for å svare
danmark1
14.12.2021 kl 09:59 4472

Med det insiderkøb, der har været, må dagens kurs siges at være meget attraktiv. Jeg har købt flere i dag. Er ret sikker på, at OPEC ser rigtig her og at BWE får held med deres arbejde.

Hva kan forventes at aksjonærene får oppleve i Q1 2022:

1) Jeg har angitt muligheten for at BWE melder Golfinho-Pakke 1 innen 31/12. Skal holde hardt, men fremdeles noen dager igjen av inneværende år. Mest trolig i løpet av Q1 - er muligheten for at selskapet melder Golfinho deal - rimelig stor. I så fall en dobling av produksjon, med muligheter for ny dobling innen 1-2 år ifm. Golfinho, ref. fortettingsprogrammet.

2) BWE melder rigg/oppstart til boring produksjonsbrønner Hibiscus/Ruche med gross ~40.000 f/d i Q4 2022.

3) Markedet og børsene vil sannsynligvis oppleve at pandemien går fra Delta til Omikron, med stor utbredelse og hastighet. Fortsetter spredningen og lettere/mildere form. dvs. en form som ikke medvirker til innleggelser etc., men mer som en kraftig influensa, vil kloden komme over dette her. Dog noe impact etterspørsel kan forventes.

4) OPEC+ jobber jevnt og trutt gjennom hele Q1, basert på eksisterende avtale. OPEC vurderer prognosene som gode hva angår etterspørsel og lettere form for omikron...

5) Iran og atomavtalen opplyses på twitter å kun være et tomt skall, hvor USA neppe kommer til å gå inn i direkte forhandlinger eller tiltre avtalen.

6) BWE kommer mest sannsynlig, med ny UPDATE ultimo januar. Da får vi vite om nivå på produksjonen.

7) To løftinger i Q4 vil gi et meget godt Q4.

8) Trolig fortsetter produksjonen som per i dag med rundt 15.000 f/d. BWE som operatør holder på å stabilisere produksjonen: Kan i 2022 frem til Q4 enten heve den noe, eller det blir en liten reduksjon. Kommer an på stabiliseringen eller man løser gas lift problematikken noe fortere.

9) Markedet får vite progress ifm. Kudu gassprosjektet. BWE holder på med å inngå gassavtaler for salg. Så snart dette er klart, meldes FID.

10) Selskapet har guidet RBL lånefasilitet til innen Q1 2022.

Det er så mange hendelser på beddingen for BWE at det er snodig traderne får fri bane. Tror man på en eller flere av de momentene jeg har opplistet er budskapet - kjøp nå i utsalget.

For kommer man ut på nyåret 2022 eller før, vil noen av de hendelsene jeg nevnte, slå til.
Redigert 14.12.2021 kl 11:45 Du må logge inn for å svare
512tr
14.12.2021 kl 11:52 4502

All honnør til deg Gunnarius, mens alle andre henger med hodet står du rak i stormen 👍

Takk for den!

Skjønner bare ikke at folk ser hva som virkelig skjer i selskapet. Riktignok er det sjansepreget, men langt bedre enn å spille på Bjerke. Det er helt tyst nå fra BWE og det arbeides internt - også innen denne nedsatte ekspertgruppen til å håndtere M&A. Jo, det har vært noe innsidehandel nylig, men kommer det ikke flere handler, så nærmer man seg trolig en melding.

Og en melding om Golfinho-Pakke 1 og RBL matcher hverandre bra, selv om jeg tror kompensasjonsformen til Petrobras medfører betaling som rater eller sekvenser. Det er slik Petrobras synes anordne sine salg. Dvs. RBL er ikke betinget før en deal kan inngås.

Alt for mange indisier til at alt renner ut i vannet. igjen, detter er fremdeles børs - og alt kan skje. Jeg sitter ikke med fasit, men sover meget godt om natten.
Redigert 14.12.2021 kl 12:02 Du må logge inn for å svare

Når det gjelder aksjekursen vs. IPO, emisjon tidligere og blokk-nedsalget til BWO, så vil markedet korrigere seg selv.

Gitt investorer har deltatt 25-40% høyere enn dagens kurs tidligere, er det vel liten tvil om at det er andre enn oss her på Hegnar med aksjer, som kan tenke seg å øke eller er lite tjent med så lav aksjekurs. Symptomatisk handel, hvor den minner veldig om tilsvarende handel i PEN. Øretrillingen er spesifisert på komma.

Gi dette her litt tid, så korrigerer aksjekursen seg selv oppover.
Redigert 14.12.2021 kl 14:54 Du må logge inn for å svare
danmark1
14.12.2021 kl 15:43 4275

Vi kan forvente 50%+ på få dage, når det vender på en melding.

Skulle det skje danmark1, skal jeg forsøke å sette det hele i en større kontekst.

Det er så lett å bli skuffet i dette gamet, så for all del - håper at BWE realiserer med Petrobras.

Total spuddet nylig en high impact brønn i Namibia vest for Kudu. Nå er det Shell sin tur. Enda nærmere Kudu. Sannsynligvis forskjellige formasjon i forhold til Kudu, men hva med infrastruktur i tilfelle funn?

https://www.petroleumafrica.com/shell-spuds-graff-1-offshore-namibia/
Redigert 14.12.2021 kl 17:29 Du må logge inn for å svare

Angår BWE indirekte:

Styreformann Julien Balkany har kjøpt 70.000 aksjer i PEN.

https://newsweb.oslobors.no/message/549368

PEN har 17.5% eierandel i Dussafu. Gitt det lå an til elendig fremdrift eller produksjonen var hinsides hva som allerede er guidet av BWE, med 15.000 f/d på Dussafu, ville trolig ikke styreformannen i PEN ha kjøpt sine aksjer. Rimeligvis kan kjøpet skyldes egne assets eller noe nytt, men Dussafu er bekreftet av selskapet selv har en viktig og strategisk posisjon for selskapet. Når man i tillegg vet følgende hendelser på Dussafu i 2022, lover dette godt for BWE også på Dussafu:

Kilde - BWEs Q3 presentasjon:

Hibiscus/Ruche field development progressing to plan

• Hibiscus Alpha (OI) conversion

‒ Dubai Drydock World phase completed
‒ OI moved to Lamprell yard for topside work ‒ All major equipment packages purchased
‒ Well-functioning COVID-19 protocols in Dubai

• Field work ‒ Tender ongoing for drilling program

‒ 4 wells firm + 4 optional wells ‒ Preparations to perform up to two exploration wells within
the overall drilling programme

• On track for first oil in late Q4 2022

‒ Revised budget with savings from repurposing jack-up rig
instead of a platform newbuild on track

Registrerer at det ikke i det aller siste har vært innsidehandel i BWE. Kan jo skje, men neppe - for selskapet er busy med M&A. Min helt personlige mening og som guidet selv av selskapet.

2022 antas bli et kanonår for BWE og kun 10-11 mnd. til planlagt gross 40.000 f/d fra Dussafu.

Kanskje noe innen M&A i tillegg?

Aksjen fremstår som grisebillig.
Redigert 15.12.2021 kl 09:53 Du må logge inn for å svare
zavva
15.12.2021 kl 18:37 3758

Tenk å kunne kjøpe BWE under 20kr med oljepris over 70$!

16. desember 2020 sto oljeprisen i 51$ og BWE i 25kr.
Ja, ikke alt har gått som forventet men det spruter dollar inn i kassen med denne oljeprisen og selskapet er snart ferdig med sitt soleklart beste kvartal noensinne.

I tillegg har en hentet penger - 70musd til 27kr januar 2021.
Finansielt står selskapet fjellstøtt og BWE aksjen fremstår som en gavepakke av de sjeldne på Oslo Børs.

For å illustrere fallet fra toppen - dagen før BWO nedsalget så har kursen falt fra 33 til 19kr - totalt 14kr. Ved coronakrakket i 2020 når oljeprisen gikk helt i dass falt kursen fra 24kr til 8kr - totalt 16kr. Vi har altså snart et fall målt i kroner som tilsvarer når det var ragnarok på børs.

Arnet bør snart ta grep her. Enten i form av strategi endring - ref DNBs analyse eller i form av tilbakekjøp. Med to liftings i Q4 og snittpris på godt over 75$ for begge burde det være mer enn nok cash til 10-15musd tilbakekjøp.
Redigert 15.12.2021 kl 18:40 Du må logge inn for å svare
tuja
15.12.2021 kl 19:24 3724

Ja, nesten x-files over det hele. Man tror det ikke før man ser det. Må da være en gavepakke av de sjeldne. Og olja stiger igjen etter EIA rapporten.
solb
17.12.2021 kl 11:00 3374

News lekkasje nå?