Vekstaksjer en advarsel.

Slettet bruker
AKSJER 18.05.2021 kl 22:59 3595

Aksjer prises på faktisk inntjening og forventninger om fremtidig inntjening. Noen vekstaksjer vil aldri tjene penger. Når renten stiger eller der er rykter om rentestigning rammes vekstaksjer særlig sterkt. En krone om ett år er ikke det samme som en krone i dag. Den diskonteres til dagens verdi men en diskonteringsfaktor R, for eksempel den amerikanske 10 årige obligasjonstenten etter formelen

V(0)=1 / [1+(R/100)]

Vi ser at når R øker så synker V(0) eller neddiskontert verdi, Det er ikke noe annet med n eller 100 ledd bortsett fra at potensieringen øker.

En lignende formel brukes for å beregne nåverdien av en aksje under antagelse om årlige inntjeninger. Dersom årlig inntjening er lik renten så er i denne sammenheng den reelle diskonteringsfaktoren 1. Den blir større om årlig inntjening øker og er høyere enn diskonteringsfaktoren, renten.

En aksje prises ikke ut fra patenter eller løsninger uten at dette øker (forventet) fremtidig inntjening.

Jeg vil til slutt minne om det jeg kalller

1. "Tandbergaksjer" som er et selskap som hadde teknologiske løsninger som lå på topp i teste i USA, Allikevel gikk selskapet konkurs.
2. "Opticomaksjer" som var et selskap som på topp var mer verdt enn Hydro som den gang inneholdt Yara. Thin Film er det som i dag er igjen av selskapet.
Slettet bruker
20.05.2021 kl 07:15 3119

Lite interesse for dette viktige temaet, særlig for investorer?

Man bør nok skille mellom vekst (ofte teknologi) selskaper som tjener penger og de som ikke tjener penger. Man bør også skille mellom de selskapene som (stadig) må ha det jeg kaller overlevelsesemisjoner og de som vokser og trenger det jeg vil kalle vekstemisjoner.

Merk hvordan min favoritt forhenværende fondsforvalter, Peter Lynch skiller mellom ulike typer aksjer:

1. Raske vekstaksjer.

2. Trege vekstaksjer.

3. Sykliske aksjer.

4. Gjenopplivings aksjer.

5. Verdiaksjer (med skjult aktivum)

Hva Lynch mener om sykliske aksjer finner man i kapittel 15 i hans berømte bok Beating The Street.

https://www.amazon.com/Beating-Street-Peter.../dp/0671891634

Det er verdt å merke seg følgende fra side 231 i min utgave av boken:

"With most stocks, a low price/earnings ratio is regarded as a good thing, but not with the cyclicals. When the p/e ratios of the cyclicals companies are very low, it is usually a sign that they are at the end of a prosperous interlude."

Så legger du stor vekt på P/E som indikator, må du være klar over dette unntaket. Er aksjen en syklisk aksje etter Lynch sin definisjon.

Semantiske lenker:

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/peter-lynchs-5-types-of-stocks-how-to-make-money-in-them/articleshow/70655615.cms

https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/
Slettet bruker
20.05.2021 kl 17:02 2939

Relevant artikkel i dag (om bokførte verdier, verdier utenom balansen og immaterielle verdier) i Finansavisen

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/05/19/7674386/hoy-pris-bok-er-bra-saerlig-om-inflasjonen-stiger

Semantisk lenke:

https://www.investopedia.com/terms/i/intangibleasset.asp
Slettet bruker
20.05.2021 kl 17:37 2894

Godt stoff

Slettet bruker
20.05.2021 kl 17:38 2888

Kanskje er det håp for en søndarbanket aksje som Fjordkraft allikevel. Masse cash flow og store markedsandeler. Reduksjon i påslag kompenseres av inflasjon?
Slettet bruker
20.05.2021 kl 18:08 2832

Mange konkurrenter, mistet 18 000 kunder og dårligere resultat enn forventet. Hva er utbytteprosenten ved denne kursen. Hva er

PEGY

https://www.investopedia.com/terms/p/pegyratio.asp

PEGY under 1 regnes som bra.

Lav gjeld og mye kontanter er ceterius paribus bra når renten stiger.

Fri og økende kontantstrøm er en av mine viktigste fundamentale indikatorer.

Slettet bruker
20.05.2021 kl 18:16 2807

https://youtu.be/zZcsL0yieXM

God analyse dette
Slettet bruker
24.05.2021 kl 13:59 2196

Vekstaksjer og teknisk analyse.

For det første har jeg sett mye teknisk analyse opp gjennom årene som vitner om at de som gjør analysene ikke vet hva de skriver. For det første er det viktig å ha klart for seg at finans og særlig teknisk aksjeanalyse ikke er en eksakt vitenskap som naturvitenskapene. Teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter og jeg har hørt aktuarer si at har de rett mer enn 50 % av gangene tjener de penger. Det har selvsagt også med pengehåndtering ("money management") og Risiko / belønning ("Risk Reward") å gjøre. Noen mener pengehåndtering er aller viktigst, særlig om man er trader. Deretter følger hvordan man takler risiko og til slutt trading / investerings systemet (filosofien om man vil).

Jeg har konto hos SaxoBank og de har det suverent beste automatiske systemet for fundamental og aksjeanalyse jeg kjenner. Nordea er min foretrukne megler så lenge aksjen kan handles på ASK. De har grundige (PDF dokumenter på 6 til 7 sider) fundamentale analyser jeg må jobbe har for å konkurrere med. SaxoBank har også et meget bra verktøy for teknisk analyse. Skal jeg danne meg et teknisk bilde av en aksje bruker jeg BigCharts som sikkert mange har fått med seg. Noen ganger er det godt nok og godt nok er som kjent best.

Konklusjon: Teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter.

Les mer om dette på [Koronafinans dot no] der du også finner eldre PDF dokumenter som er gyldig den dag i dag.
hatitchi
24.05.2021 kl 17:47 1958

Diskonteringsrenten er ikke den tiårige statsrenten. Den risikofrie renten er bare en komponent i diskonteringsrenten, hvor den dominerende faktoren i dagens lavrenteregime er risikopremien, så risikoen i vekstaksjer må forklares på en annen måte. For eksempel substitusjonseffekten fra renter til aksjer når renten går mot null og medfølgende reversering når rentene stiger.
Slettet bruker
24.05.2021 kl 17:59 1924

Hva om risikopremien er (nesten) konstant?

Man kan selvsagt bruke den renten (diskonteringsfaktoren) man vil, men noen aser den amerikanske 10 åringen som ankerpunktet for verden renter og endog viktigere enn Fed Funds renten som nok er positivt korrelert med den amerikanske ti åringen.

Bruk gjerne, NIBOR, LIBOR, norsk pengemarkedsrente eller renten på norske statsobligasjoner. Trenden i de rentene er nok også korrelert med en amerikanske 10 åringen.
hatitchi
24.05.2021 kl 18:49 1859

Risikopremien er estimert til å ligge rundt 3-7 %, mens Pwc mener den er 5 %. En reduksjon av den amerikanske tiåringen fra 1,8 % til 0,8 % vil derfor ikke ha mer betydning enn at diskonteringsrenten reduseres med 16-17 %, mens de fleste i finansmedia mener den er halvert og penger er gratis. Brorparten av diskonteringsrenten hva gjelder aksjer er risikopremien, så det er vanskelig å få en diskonteringsrente som er mye lavere enn 4 % for et normalt selskap.

Substitusjonseffekten man har sett gjennom at alle skal spare, samt WallStreetBets og TikTok er nok den mer nærliggende forklaringen, hvor de ikke er så opptatt av fundamentale vurderinger, men heller at det er visjonæren Elon Musk som er CEO i selskapet.
Slettet bruker
24.05.2021 kl 19:51 1778

Substitusjonseffekten er vel størst mellom aksjer, særlig vekstaksjer og fast inntekt som obligasjoner.

Den amerikanske 10 åringen omtales gjerne som finansmarkedenes supertanker, mens DJIA omtales som aksjemarkedenes bjellesau. Jeg vet hvilken jeg frykter mest og frykten øker proporsjonalt med andelen av små grønne vekstaksjer i min portefølje.
Slettet bruker
26.05.2021 kl 12:57 1415

Nye aksjer på Euronexth Growth og emisjoner. En advarsel til nykommere.

1. Som nykommer i aksjemarkedet skal du være svært varsom med nye aksjer. Alt som glitrer er ikke gull og KUN GULLl er gull når aksjemarkedet er på bunn.
2. Jeg har observert følgende. Små vekstaksjer går opp som en sol og ned som en pannekake like etter børsnotering. De små kjøper og de store selger.
3. Småinvestorer får ofte ikke delta i emisjoner der aksjene tilbys til sterkt rabaterte priser.

Vent med å invester i disse små vekstaksjene om du ikke sitter med kunnskaper som den gjennomsnittlige investor mangler. Hvor lenge skal man vente? Man kan ikke gi en generell regel, men les mest mulig. Har aksjen stabiliserte seg og tradet flatt en periode, kan det være en mulig inngang. Kunnskap og atter kunnskap er viktig. På et forum er det naturlig nok mye motstridende informasjon. Det er noe man må leve med. Lær deg å tolke det som skrives.