M. Vest Water, oppkjøpskandidat, vakumcase, aggressiv vekst.


Siden Mvw ble notert har jeg lest mye om selskapet og kjenner til teknologien og hvor bra den er.

Kort fortalt skal i dag gjennom gå disse hovedpkt.
– MVW har et produkt som er best på pris, kvalitet og miljø
– ECHA sitt lovforslag som forventes vedtatt i EU ila kort tid
– MVW som oppkjøpskandidat.
– MVW begrensede frie aksjer i markedet – sammenlignes med Everfuel, vakumcase.
- MVW som spekulasjonsobjekt.
- Teknisk analyse av aksjen.
- Egne vurderinger.

Mvw gikk på børs på en IPO på 12,50 – når jeg hørte kursen forsøkte jeg å tegne for alt jeg hadde – jeg mener den var totalt feilpriset. De kunne fint hentet penger mellom 25-30 kr, interessen var stor og det var kun få utvalgte som fikk tildeling. For et halvt år siden.

M Vest Water er et miljøteknologisk selskap som har utviklet unike produkter og løsninger for både industriell og kommunal vannrensing. Selskapets hovedprodukt, NORWAFLOC™, er et 100% grønt og miljøvennlig bindemiddel («flokkulant») som tilsettes avfallsvann. Flokkulanten binder sammen og koagulerer avfallspartikler til større enheter som deretter kan filtreres vekk. Produktet kan binde avfallspartikler >99% mindre enn de minste partikler konvensjonelle flokkulanter brukt i dag kan binde. Resultatet er et betraktelig renere og bionedbrytbart vann som kan slippes ut i sjøen uten miljømessige konsekvenser.

Mvw har et produkt som fjerner skitt i vann fra industri i all hovedsak. I utgangspunktet jobber Mvw inn mot oljeindustrien men åpner nå for å skalere opp produksjon inn mot oppdrett, gruvedrift, industri i europa herunder kosmetikk mm. Mvw er et selskap lokalisert i Bergen – med CEO Stein Giljarhus og CTO Atle Mundheim. Før helgen fikk jeg i stand en intern Q&A etter siste dagers oppgang med Fearnley med utvalgte investorer. Selskapet hadde også presentasjon hos Xtrainvestor sist fredag ifbm notering.

Produktet er ikke giftig og ikke skadelig for ytre miljø, det er prøvd ut og kommersialisert – olje og gass med stor suksess. Flokkulant - hjelper forurenset vann bionedbrytart ingen overskuddsflokulant ut i avløp. Dette er altså et produkt som ikke setter miljøavtrykk men som renser kontaminert vann til å kunne slippes ut i havet– med de nye EU karavane, kan dette bli det neste stor industrien innenfor ESG.

Dette vil oljeselskapene spare enorme summer på – i dag frakter PSV forurenset vann inn til land. Det kan det bli slutt på. Det beste av alt er at oljeselskapene får grønt stempel i boka, og har noe å vise til aksjonærene. Det er en klassisk vinn vinn. Ila det neste året tror jeg alle aktørene i NS blir pålagt å benytte seg av Mvw sin teknologi, da det er eneste som tilfredstiller EU`s krav.
Videre opplyser selskapet at de vil satse inn mot følgene industri neste året.

- Olje og gas upstream/downstream
- Oppdrett
- Shippiing
- Kommunale aktører
- Gruvedrift
- Papirindustrien
- Kosmetikk

Kort fortalt er selskapet sitt produkt unikt – produktet er konkurransedyktig på pris, miljø og kvalitet..

I olje og gas industrien installerer man et anlegg – som tar kort tid og er liten kostnad. En engangskostnad. Deretter kjøper oljeselskapene den unike væsken og forholdblandes på site av mvw sine folk, altså styrkeforholdet. Her er litt av modellen – man må blande ut forskjellig fra oljefelt til oljefelt. Det er altså ikke noen fasit. Her er mvw og Atle Mundheim i verdensklasse.

Videre fakturer selskapet løpende oljeselskapene for bruk av virkemidlet som bli tilsatt renseprosessen. Dette vil være en gjentagende inntekt år over år.

Selskapet har en aggressiv vekstmål og ønsker allerede i 2022 og omsette for 75 millioner kroner. Når man vet at markedet for vannrensing i verden, før ECHA sitt lovforslag var på 155 mrd. us dollar - har en stabil og ikke syklisk vekst 67% - i 240 mrd us dollar i 2027. Kostnadskonekvensene for vannrensing vet man pr nå egentlig ikke helt omfanget av. Overnevnte tall er en indikasjon – konservativ sådan.

ECHA – Europeen Chemical Agency, har utarbeidet et lovforslag som sier blant annet at mikroplast over 100 nanometer blir forbudt – det vil nok gis noen dispensasjoner, men storindustrien må forberede seg på å utføre tiltaka i særlig grad vannrensing ifbm. produksjon at produkter innholdene mp. Dette er en enorm tigger for vannrenseselskaper verden over. Flere hegdefond har posisjonert seg i verdipapir som vil tjene på denne lovendringen. MVW sitt produkt fjerner mikroplast som er mindre enn 100 Nanometer.

Nå man vet at Mvw sitt produkt er best på miljø og pris, da er det bare et tidsspørsmål før noen av de store i verden sluker hele selskapet.

MVW er et grønt teknologiselskap og skal prises der etter det gjør det ikke nå – noen fasit på hva som er rett pris her nå, begir jeg meg ikke inn på. Det blir for spekulativt. Men at IPO ble satt konservativt og at større aktører snuser på selskapet – det er jo åpenbart. Hvis ikke hadde ikke volumet vært der den der.

Hvis det stemmer at selskapet har den mest miljøvennlige vannrensemetoden inn mot industri som er konkurransedyktig på pris og enestående på kvalitet – er det helt åpenbart for meg at selskapet på et tidspunkt vil komme i spill – altså forsøkt kjøpt opp.

Mvw – spekulasjonsobjekt.

M Vest Invest AS og Norwegian water technology eier hele 75,71% av selskapet.
Disse aksjene er det lockup på i 6 mnd. Resterende person på topp 20 som deltok i emisjonen – som kontrollerer ytterligere 17% - er i all hovedsak investorer som er inne for the long run. Det nevnes at det kan være såpass lite free float (frie aksjer til salgs i markedet som 6-7%) mye aksjer bytter hender her om dagene, og selskapet har omsatt nær 3 millioner aksjer siden mandag sist uke. M. Vest Water sammenlignes av en av Norges beste tradere Erlend Henriksen med Everfuel – som dro fra ca. 20 kr til 183 kr – etter sin børsnotering. Ref. podkasten aksjesladder.

Dette er statements som tiltrekkes av spekulanter utenfor Norges grenser. Jeg tror personlig at aksjen kan ha mye å gå på – og jeg tror at noen «større» aktører vil dra denne opp mot tre-sifferet for så å sette short. La det være klart det tror jeg ikke er fundamental oppgang herifra – men mer som et spekulasjons bet og posisjonering før EU lovendring i sommer.

Jeg kommer til å eie M.V.W inntil lovforslaget blir gjennomført – inntil da blir dette en moro aksje og trade i.
Vil presisere at aksjen er risiko, men føler for den våkne investor/trader er RR ok nå. Nedside ca. 10 kr – oppside mye høyere. IPO burde ikke vært under 20 kr, tror ikke vi skal under det igjen. Aksjen handles nå til 29 kr.

TA aspekt.

Intradag fredag – satt selskapet det man kan kalle en bullish dobbel bunn på 26 kr. I det vi traff den kom horder av folk og kjøpt, og kjøpte den godt oppover. Det ble omsatt mer på 28.80 enn 26. Det viser investorers vilje til å eksponere seg for denne – så tradere her har nok ikke trengt å gi seg med det første.


Egne vurderinger – å skrive et innlegg om et selskap som har mer enn doblet seg gjør en enten til geni eller idiot i tiden som kommer. Dette er ingen anbefaling, bare min vurdering av sammensatt informasjon om MVW siste uken. Det jeg derimot føler meg trygg på er at selskapets teknologi vil bli såpass attraktiv etterhvert – at dem vil bli kjøpt opp for en sum langt høyere enn dagens kurs. At MVW sitt produkt er unikt med tanke på fjerning av mikroplast under 100 nanometer og at det gjøres uten kjemikalier – gjør dette unikt! EU triggeren er enorm.Meget glad jeg kom meg inn her. Ser virkelig fram til ferden framover👍

Lønner seg som regel å følge deg har jeg skjønt.
Stemmer det at Mcap er ca 810 mill på dagens pris? Har jo gått helt vannvittig de siste dagene.
Når kommer korreksjonen?
Redigert 06.06.2021 kl 16:35 Du må logge inn for å svare
Mallone
06.06.2021 kl 21:14 4970

Enwa er omtalt i morgendagens FA, 850 mill i ordrereservw og nedringt av beilere. Konkurrent? Renser de like godt som NVW.?

Er det nok tradere som er villig å ta posisjoner så blir nok denne sendt mye høyere enn jeg våger å spå.

Hvis du hadde turt å spå... Hva kunne tallet blitt da? Vi tar tallet med en stoooor klype salt og holder deg selvfølgelig ikke "ansvarlig". Men gøy med litt crazy what if.
alex70
07.06.2021 kl 01:16 4565

De store kom først i køen

Trioen har hatt 140 prosent verdistigning på sine aksjekjøp etter bare en drøy uke på børs. For dette var ikke en helt vanlig børsnotering. For det første ble nærmest samtlige emisjonsaksjer fordelt til ankerinvestorer før emisjonen kom i gang.

Av en samlet emisjon på 100 millioner kroner tok Trond Mohn, Nordea, Hermine Midelfart og Edvin Austbø aksjer for 80 millioner. Menige investorer måtte slåss om de siste 20 millionene.

Og blant disse 20 millionene ble samtlige amatørinvestorer bortvist. Kun profesjonelle investorer fikk tildeling.

Gamechanger

M Vest handler om en løsning som ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjerner forurensing fra vann, inkludert giftige substanser. Prosessen skal ifølge selskapet være miljøvennlig og kunne brukes på en stor mengde spillvann i ulike industrier.

NorwaFlock er merkenavnet som omtales som en «gamechanger» i et marked som årlig utgjør 155 milliarder dollar.

Selskapet ble grunnlagt i 2017 av et team med lang erfarin gfra forskning og utvikling innen vannrensing i olje- og gassindustrien. Mest sentral er Atle Mundheim, som både er stor aksjonær og teknologidirektør.

Slettet bruker
07.06.2021 kl 01:23 4552

Denne kommer til å gå nesten uten motstand helt frem til det meldes nyheter/analyser, som igjen vil forsterke vakum effekten.
Slettet bruker
07.06.2021 kl 08:54 4300

Passerer den 40 kr i dag?
Slettet bruker
07.06.2021 kl 11:42 4072

Teknisk så ser denne ikke så bra ut, godt mulig at kursen på kort sikt skal ned til mellom kr 18-20 om det ikke kommer noen nyheter?
Bullen
07.06.2021 kl 11:56 4036

....Spent på å se din tekniske analyse😊
Slettet bruker
21.06.2021 kl 11:31 1851

Vel, aksjen er kanskje grei nok den. Men hvilken interesse har Fearnley av å hausse den hvis de ikke har fått et oppdrag som betaling

Hei DaVinci
Hvordan vurderer du Sorbwater sin flokkulant Sorbfloc mot M Vest sin flokkulant Norwafloc. Begge er grønne produkter som benyttes i vannrensing. Og hvilket av selskapene mener du har kommet lengst i utviklingen.?