Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Geitebukken skrev Innlegget er slettet
Jeg tror at det kommer til å skje masse med selskapet og aksjekursen både i høst og det nærmeste året.

Først og fremst tror jeg at vi temmelig snart får melding om kontrakter på flere millioner $ som beviser at det er økonomisk interesse for produktet til DSRT. Jeg anser det som en kraftig derisking av selskapet, og det tror jeg markedet også gjør. Flere vil ønske å eie aksjer i selskapet når de er tryggere på at det har et produkt som vil kunne være økonomisk lønnsomt. Og med større etterspørsel etter aksjen vil også aksjekursen stige er min teori (Men jeg får vektlegge at dette er noe jeg tror og ikke kan vite noe sikkert om.)

Videre tror jeg at vi får en oppstart med forsøk på universiteter på vestkysten i USA i september vil føre til en ytterligere derisking og interesse for selskapet.

Ikke minst tror jeg at avtalen med Mawarid Holding som er guidet til midten av oktober vil være en megatrigger. Den vil bety at selskapet kan skalere opp mye raskere enn tidligere planlagt.

Jeg tror(!) at selskapet kan være verdsatt til mellom 25 og 75 kr på børsen når 2022 starter. Dette vet jeg ikke. Det kan også hende at ingen av disse guidete hendelsene inntreffer og da visl det være naturlig at mange kaster kortene. Da får du nok rett både med hensyn på kurs og emisjon.

Når det gjelder kursen fortsetter du å hevde at den faller krone for krone. Men dette stemmer ikke med de tallene jeg ser på. Den har holdt seg stabilt mellom 14 og 16 kr i 2 måneder nå. Det er sterk støtte hver gang den nærmer seg 14 kr og få eller ingen som vil selge under dette. Det er en del som har lyst til å selge når kursen nærmer seg 16 kr, men ingen som har lyst til å betale mer foreløpig. Ser vi på de samme tallene?

Det sier jo litt når man drar hersketeknikk kortet inn i en slik diskusjon.
"Jeg skjønner ikke, ergo drar jeg hersketeknikk kortet"
Den er jo bare helt klassisk 😁RoarAlb
09.08.2021 kl 09:52 3432

Det er forøvrig litt morsomt at en debattant som skriver innlegg blottet for gode argumenter, kun anklager om "haussing", selv er skyldig i å bedrive "baissing"...

"At flere selger enn kjøper er bevist gjennom at kursen hel e tiden faller krone etter krone." Dette er ganske enkelt ikke sant. Det er bare å sjekke et chart. Kursen har nå en god stund befunnet seg innen intervallet 14 - 16 kr. I øyeblikket er det meget nær midten av dette intervallet. Man forventer heller ikke at neste emisjon blir på en lavere kurs enn den forrige. Jeg tror et stort flertall forventer at neste emisjon blir på en høyere kurs. Det er i så fall et poeng i å kjøpe aksjer nå før kursen stiger.

Geitebukken skrev Innlegget er slettet
Kan du komme med noen overbevisende argumenter for at kursen skal ned fra dagens nivå?

Tror du at triggerne jeg nevnte i forrige melding ikke vil inntreffe? Tror du at de vil ha en negativ effekt på kursen?

Det første er rimelig å tro hvis du ikke tror at LNC er et fornuftig produkt og at ledelsen i DSRT ikke har god nok forståelse av fremtiden til selskapet. Det er tross alt de som har guidet at dette vil skje. I aksjemarkedet er det jo slik at ingen ting er sikkert før det er sikkert. Derfor er det mange som ikke vil kjøpe aksjer i DSRT før noen av disse triggerne faktisk inntreffer. Jeg har valgt å ta risiko, basert på at jeg anser det som svært sannsynlig at triggerne inntreffer. Men igjen det vet jo ingen.

Jeg er veldig nysgjerrig på dine tanker rundt dette?

For øvrig har jeg ikke noen interesse av veddemål på et anonymt forum. Jeg er her for å teste ideene mine og få motstand og støtte. Men for å kunne ta motstanden seriøst må den være begrunnet. Jeg ser frem til dine begrunnelser!

Geitebukken skrev Innlegget er slettet
"Men sannheten er at det ikke skjer noe på veldig lenge, og i mellomtiden faller kursen." Dette utsagnet er representativt på lødigheten av det du skriver. Selvsagt kan ingen vite når det skjer noe som påvirker kursen i den ene eller annen retning. Forøvrig er det helt normalt at i et forventningsselskap tenderer kursen nedover mens en venter på positive nyheter. I dette selskapet har trenden vært flat de siste ukene med et intervall mellom 14 og 16 kr.

Geitebukken skrev Innlegget er slettet
Kan du vise den med noen tall?

Geitebukken skrev Innlegget er slettet
Jeg synes den trenden jeg ser er stigende? Ikke synkende?

Den ble handlet en del mellom 12 og 14 kr fra april til juni og deretter har den blitt handlet mellom 14 og 16 kr etter det og frem til i dag.

Drit I geitebukken, forstår ikke at noen gidder å bruke tid på å snakke kursen ned om det ikke er for egen vinning, så denne geita kjøper sikkert selv..
. Kursen er der den skal være frem til neste melding. Er meldingen bra går kursen opp.
Veldig lav omsetning i DSRT nå om dagen som betyr at de aller fleste som har aksjer sitter stille og det er positivt.

Geitebukken skrev Innlegget er slettet
Hvem er disse stadig fler? I dag er det omsatt aksjer for under 100 000 kroner.

Du har rett i at Covid 19 har vært et hinder, men å si at det har satt en effektiv stans for planene til Desert Control er å dra det litt vel langt synes jeg.

CEO befinner seg i UAE nå. Eller gjorde det i hvert forrige torsdag. I følge selskapets facebookside hadde de "onboarding bootcamp". Du kan se bilde av dem i UAE på facebooksiden hvis du ikke tror meg. Det er naturlig å tro at han blir der til avtalen med piloten er skrevet under synes jeg.

Selskapet skrev selv i sin kvartalsoppdatering at "Taking all Covid-19 precautions, including hazmat suits in-spite of the heat, the team successfully completed LNC treatment for a pilot for a high-end VIP property in Abu Dhabi. The pilot objective was to demonstrate ability to achieve 25% water savings. The results came in with strong performance of above 35% savings."

Den foreløpige avtalen med Mawarid kom i land etter utstrakt reising i UAE av CEO.

Atle Idland som er ansvarlig i midtøsten sier i et intervju fra mars, som er lenket til her flere ganger, at han akkurat kommer tilbake fra interessante samtaler i Saudi Arabia.

Det vi derimot vet er at de er blitt forsinket i USA og de håper på oppstart i september. Det er litt tidlig å si om de lykkes eller ikke. Det vet vi ikke før om halvannen måned.

Covid har helt klart hatt stor betydning for progresjonen til Desert Control, men en effektiv stans er det ikke mener jeg.

Det er udiskutabelt at det var en emisjon i 2020 og 2021. Og alt tyder på at det blir en emisjon i 2022. Vi er bare uenige om hvor vidt denne vil komme til en høyere eller lavere kurs enn dagens. Det vi bør være enige om er at det vet verken du eller jeg.

Du bør for øvrig lese deg opp på betydningen av emisjoner. De aller fleste selskaper som går på børs har en emisjon i den forbindelse. Og de gjør det for å hente penger til å utvikle selskapet videre. Emisjonen i 2021 verdsatte således selskapet langt høyere enn emisjonen i 2020. I 2020 hentet de 40 millioner kroner. I 2021 hentet de 200 millioner, noe som verdsatte selskapet til 475 millioner kroner.

Du har fortsatt ikke svart på hva du tror om triggerne jeg nevnte tidligere?

Jeg ser ingen triggere i denne aksjen før om kanskje 2-4 år, nøyaktig når er vanskelig å si. Convid 19 er en alvorlig ting som man ikke skal ta lett på i denne sammenheng og betydningen kan bli enda større enn de 2 års forsinkelsene som alt har vært: Men om pandemien sluttet nå, så regner jeg med at etter 1 eller 2 nye emisjoner kan situasjonen være bedre for Desert Control om 2-4 år. Da vet både selskapet med om produktet virker, og markedet også. Og om de i det hele tatt finner kunder til det. Foreløpig er det bare utgifter til drift og vedlikehold, produktutvikling, maskinutvikling, produksjon, lønninger, forskning, resing, etablering. Dette tar tid. Jeg sier ikke at det er spesielt negativt, det er bare sånn det er. Ting tar tid, og det koster penger underveis. Fasen nå er den mest risikable for selskaper, og Covid 19 hjelper ikke akkurat.

Bra du bruker av din dyrbare tid på å finne alt negativt du kan komme på for å flytte kursen nedover. Du jobber med høy intensitet mot et selskap som kan være en gamechanger for et globalt kjempeproblem. At ting tar tid betyr ikke at kursen skal ned, snarere at det er lurt å begynne tidlig å plukke her. At det svinger mellom 16-12 kroner nå, er ubetydelig når du handler denne for 50.

Takk for svar om triggere!

Jeg er litt usikker på om du mener at selskapet ikke vil få noen milliondollarkontrakter de første årene eller om du mener at dette ikke er en trigger?

Det samme lurer jeg på om Mawarid Holding? Mener du at et samarbeid med et selskap som har 3000 kjøretøy som kan brukes til å spre LNC, og som eier enorme landbruksområder og skogsområder, samt jobber for store private og statlige aktører i UAE med oppgaver som er relevante i forhold til bruk av LNC ikke er en trigger eller ikke kommer til å bli gjennomført?

Jeg antar ut i fra din frykt for Covid 19 at du ikke regner med at de vil kunne sette i gang i California i høst? Det er nok det punktet jeg også er mest bekymret for.

Jeg ser også at du er usikker på om produktet virker. Det mener jeg selskapet nå har bevist at det gjør.

Jeg er enig i at dette er en fase for selskapet der risikoen er høy. Jeg tror risikoen er svært redusert i løpet av oktober og at dette vil gi et positivt utslag på aksjekursen. Enig i at Covid 19 ikke akkurat hjelper på heller.

California har aldri vært aktuelt i år, og det vet du godt.

I det hele tatt å lande på amerikansk jord med passasjerfly og sette føttene sine på den har tatt 2 år grunnet Covid 19. Det er 2 år forsinkelser. Om man i det hele tatt får reisetillatelse og at det er aktuelt med møter og sondere terrenget i USA til neste år, er man tidligst i gang med produksjon og salg der om ytterligere 2 år, grunnet at alt blir 2 år forskjøvet. Vi snakker tidligst 2022 mest sannsynlig i løpet av 2023, hvis Covid 19 trekker ut, kan du legge de månedene og årene på så det kanskje blir 2024.... osv...

Ok.

Hva med pilotene i UAE og Mawarid Holding da?

La denne geitebukken skrive for lukkede øyne. Han har null peiling og skriver kun tull - slutt å svare på våset.

Et godt råd til geitebukken: logg av
Redigert 10.08.2021 kl 09:00 Du må logge inn for å svare

Det skorter i alle fall ikke på klimakriser, vannmangel og matmangel rundt om i verden. Det nye er at også rike industrialiserte land nå opplever dette. Verden trenger nye løsninger. Desert Control er en del av dette.
Redigert 10.08.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
Capaz
10.08.2021 kl 09:05 3824

Nå begynner det å skje litt i handelen her. Det gikk over 100.000 aksjer i åpningsauksjonen på 15kr, altså omtrent like mye som det har blitt omsatt de tre siste dagene til sammen. Spennende å se om selgerne har fått ut det de vil nå, og om kjøperne må presse kursen oppover for å få mer.

Redigert 10.08.2021 kl 09:30 Du må logge inn for å svare

FNs klimarapport går i DSRTs favør. Paradoksalt. Vannbesparing er hyperaktuelt. Ytterligere kalibrering kan gi besparelser på opptil 50% i vannforbruk, ifølge DSRTs egne anslåelser..

Begynner å nærme seg bevegelse i aksjen Deserd Control , Intensjonsavtalen/pilotprosjektet skal sluttføres i oktober og ved suksess her vil dette ta helt av. Fortgang i klimaomstilling som verden nå må ta til seg ref klimarapport vil styrke alle aksjene som er liv laga.
Capaz
10.08.2021 kl 12:34 3800

Det er også forventet avklaringer på flere piloter innen den tid, så her kan det komme nyheter når som helst.

Når det gjelder dagens omsetning, så ligger vi an til å få den 7. største dagsomsetningen siden selskapet kom på børs i april i dag. Helt tydelig at noen har fått øynene opp for selskapet, og synes at 15kr er en god pris. Blir spennende å se på aksjonærlistene om det er en privatperson eller et fond som posisjonerer seg.

Så får vi håpe at han som selger snart er ferdig, så vi andre kan begynne å nyte turen oppover... :)

Det var heftig åpning i dag, Et volum på over 1,5mill kl.9 . Her er det noen som posisjonerer seg

Kan du lese, bør du være interessert i denne. Har vel knapt vært større gamechangere innen bærekraft enn å lage dyrkbar jord av ørkesand. Det begynner å bli virkelig spennende all den tid bærekraft ikke er en trend men et must.
bravi
11.08.2021 kl 09:30 3531

Har et håp at denne snart skal gå over 16 kr, da vil kursen komme opp i et nytt terreng. Gårsdagens store omsetning viser at det begynner å skje noe i denne aksjen.

Ikke så vanskelig å spå at Deserd vil gå sinnsykt mye i de neste 2-5årene. Rød kode. Det er vel meningen at USA vestkyst er neste stasjon ,tørke og lite nedbør gjør at at bøndene der er desperate til å gjøre tiltak . Og tenk på hvilket potensiale dette er i andre ørkenland fattige som rike.

I det korte bildet: august til oktober venter vi på en rekke triggere som kan deriske caset, blant annet gjennom kontrakter på pilotene og en endelig avtale med Mawarid Holding.

I det lengre bildet er Desert Control mye mer ambisiøst enn dette. De har som mål å behandle 100 millioner hektar med LNC frem til 2030. Med en pris på 2000 $ per hektar (0,2 $ / m2) vil dette innebære en brutto inntekt til Desert Control på 200 milliarder dollar eller med dagens dollarkurs nesten 1,8 norske billioner kroner brutto.

Dette høres kanskje mye og urealistisk ut. IPCC-rapporten som kom denne uka inkluderer betraktninger om jords rolle som karbonlager. Og den nevner målet om å forbedre 1 milliard hektar jord som verdens regjeringer har forpliktet seg til. Jeg anser det som sannsynlig at LNC fra Desert Control kan være en av flere metoder for å få til dette:

"The IPCC Report states that oceans and land absorb half of our carbon emissions each year. But their effectiveness at slowing the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere is declining with ever-increasing emissions. Unless our course is changed now, over time these natural carbon sinks will turn from net sinks into net sources of carbon emissions.

“Land can be part of the solution. Better land planning, use and management going forward and the restoration of the one billion hectares of land governments have committed to restore by 2030 would make a big difference in our resilience to climate change. We know the benefits of restoration at large scale,” says Thiaw."

https://www.unccd.int/news-events/climate-fix-land-or-it-will-be-emitter

Teknisk ser det veldig spennende ut nå. Hvis vi passerer 16 kr på litt volum bør det være en ganske fin oppside her.

Noe som kan drive aksjen over 16 kroner er kontrakter på flere millioner dollar som kan komme når som helst nå hvis pilotene går videre.
LarryOil
11.08.2021 kl 19:58 3291

Mange innlegg om klimakrise, tørke etc i denne tråden. For meg er dette ikke et tema som vil avgjøre om dsrt blir vellykket eller ei. Behovet er utvilsomt gigantisk, uansett.
Denne casen koker ene og alene ned til hvordan dsrt klarer å løse det som ble listet som risikofaktorer i hovedinnlegget:
"Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive."

Først og fremst er jeg spent på om de faktisk klarer å produsere dette i stor skala, uten tekniske og logistikkmessige problemer.
Redigert 11.08.2021 kl 20:00 Du må logge inn for å svare
bravi
11.08.2021 kl 22:57 3180

At Dsrt sin LNC virker bra er som jeg har forstått ikke noe tema. Planter vokser i sand etter en behandling og det trenges mindre vanning. Da er de viktigste forutsetningene på plass. Er enig i at alle risiko faktorene som nevnes vil være avgjørende på lang sikt for om dette selskapet blir en suksess i årene fremover, viktig å få bevist at det går å skalere opp kapasiteten teknisk og økonomisk.

For aksjekursen er det i første omgang viktigst med gode tilbakemeldinger fra pilotprosjektet og få meldt nye avtaler og betalte kontrakter. Da vil omtalen sørge for at Dsrt kommer i nyhetsbildet og børsen blir oppmerksom på caset. Det kan dra kursen høyt i lengere tid, bare se på NEL som etter mange år enda ikke tjener penger og gjennomfører emisjoner kontinuerlig.
Redigert 11.08.2021 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
LarryOil
12.08.2021 kl 07:40 3099

Noen som har noe oppdatert info om:
- Klarer de faktisk å bygge nok produksjonsanlegg (clusters)?
- vil de klare det til en overkommelig pris?
- blir vel en sinnsyk slitasje på disse anleggene (prosessering av leire). Klarer de å holde vedlikehold og driftskostnader nede?

Sinnsyk vedlikehold tviler jeg på. Er ikke veldig dyrt å vedlikeholde sementblander lignende maskin hvis den er bygget med god kvalitet

Aksjekursen faller fort tilbake ser vi, og det er det samme hver gang at det skjer. Litt opp og så tilbake igjen. Heldig dem som kanskje klarer å selge seg ut og får tilbake pengene sine når slikt skjer. Synd ikke alle kan.

Det er rart hvordan aksjemarkedet fungerer Geitebukken, det virker som om folk kjøper og selger aksjer til forskjellige kurser hele tida? Helt vilt.

Det virker umulig å få løftet aksjekursen i Desert Control over tid. Og slik har det vært siden april. Kursen søker alltid tilbake ned mot 13,00-14,00 kr og fortsetter det slik vil den fortsette videre ned mot 10-13 kr også. Finnes mange nok andre aksjer på børsen som i mellomtiden har gitt eventyrlig gevinst, mens det har vært fullstedig stillstand i Desert Control.

Selvfølgelig finnes det aksjer som har hatt betydelig høyere avkastning enn DSRT siden notering i April. Du får rettferdiggjøre din egen inngang i DSRT og ta det deretter. Du trenger ikke baisse og klage i tide og utide - de som allerede sitter i DSRT har gjort sin vurdering og er klar over tidsperspektiv vedrørende avkastning og forventet inntjening. Volatilitet oppstår, og det er man klar over. Langsiktig Oppside overgår disse 2 - 10 % svingningene en høy gang.