Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Og 75 % av aksjene har en lock-up på 12 måneder:

ESGFIRE: What is the Lockup period for current shareholders?

"Ole: Existing shareholders prior to the listing process board members and insiders that makes out 75 % is on a 12 month lockup. We don’t think anyone wants to get out, more of the opposite."

Da er det 10 millioner "frie" aksjer igjen å slåss om for de som vil inn...


Absolutt interesse rundt denne nå, men bare vent til volumet kommer. Jeg følger 4 caser som jeg har spesielt stor tro på i dag. Desert Control er en av de, og heldigvis gjorde jeg en liten feil da jeg handlet aksjen, konsekvens av det var at jeg handlet dobbelt så mye som planlagt. I dag kan jeg tilgi meg selv for det - stålbull på dette, Ole-Kristian sitter selv på en verdifull kompetanse og etter mange års forskning og studier.
Så de som tror at dette selskapet blir kjøpt opp for 59kr aksjen, må tro om igjen!!

Kopierer inn link til intervju på nytt her, for de som hoppet over forrige side https://esgfireat40.com/blog-page/

Penger på gata 🚀🚀🚀På kursen 18 kr er selskapet verdsatt til 720 millioner kroner.

Med en EBITDA margin på 30 % er det ikke mye som skal til for å forsvare en slik kurs.

Tilbakebetalingstiden ved sparing av vannforbruk alene er 1 - 2 år. Det er en no-brainer å bruke LNC:

"Their LNC product reduces water consumption up to 50% and increases crop yields up to 62%. Payback times for customers on water consumption alone is expected between 1-2 years. Changing desert to green land also reduces CO2 emissions by between 15 – 25 tons/hectare annually."

Og ikke minst:

"We think it will take about 1-3 years until we are eligible for Carbon Credits.

Luckily we are not depending on it but it could help the people who are most dependant on our LNC product that can’t afford it such as people in Africa."


bravi
02.09.2021 kl 14:01 9443

Det intervjuet med ESG er ferske saker, fra 1 sept. ser veldig positivt ut. Kan ikke forvente at det kommer mye negativt på Q2 i morgen ut fra det som ble sagt i det intervjuet.

Nå har kursen brutt definitivt igjennom 16 kr, ser meget bra ut nå med kurs 18,40. Blir spennende fremover høsten, tror at her må man sitte rolig selv om kursen kan få en dipp ned til 16.

Det kommer til å skje en drøss spennende fremover. Står foran det helt store komersielle gjennombruddet.

Jeg vil påstå at dette er en av de mest spennende selskaper - for et potensiale og så til de grader relevant til de problemene verden står i, i dag. Jeg vil anbefale alle å lese seg opp og ta egne valg her. Dette er og blir tidenes investering🚀🚀🚀

Jeg har ikke fått fulgt med presentasjonen, annet en kortversjonen via Finansavisen, men noterer meg at de skal bygge seg opp i "ørkenstatene" i USA. Et stort og viktig marked. Desert Control er et vekstselskap med et allsidig produkt og enormt potensiale. Det bygges sten for sten. De tålmodige vil lønnes.
Redigert 03.09.2021 kl 10:11 Du må logge inn for å svare

Er det noen her som følger presentasjonen i dag kl 10 og kan gi et kort referat? Sitter uheldigvis opptatt i hele dag

Litt skummelt å skulle legge ut et referat. Men jeg kan si noe om hva jeg syntes var viktig.

Det virker som det vi venter på når det gjelder pilotene er at DSRT får opp nok produksjon til å kunne gå i gang umiddelbart etter at papirene er skrevet under.

På spørsmål om hva en avtale med Mawarid Holding var verdt kunne han ikke gi noe beløp, men jeg tolket kroppsspråket hans til å bety at dette ikke var rent lite. De har begynt forsøkene med Mawarid og du kan se fremdriftsplanen i presentasjonen.

De ansetter 20 nye gjennom Q3 og 20 til gjennom Q4 så det er klart at opprampingen er godt i gang og at det er stor etterspørsel etter LNC.

De har nesten 200 millioner kroner på bok (etter Q2 hadde de 204). Det er ingen planer om kapitalinnhenting (emisjon) i 2021 eller 2022 med dagens planer.

På nedsiden er at corona forsinker ting noe. I USA er nå planen å komme i gang med forsøk fra tidlig 2022.

Andre fikk sikkert med seg andre ting.

Mange takk for at du tok deg tid.
Det ligger nok noen fine nyheter i luften, som kommer om ikke alt for lenge. Meget spennende

"Det virker som det vi venter på når det gjelder pilotene er at DSRT får opp nok produksjon til å kunne gå i gang umiddelbart etter at papirene er skrevet under." Jeg forstår ikke hva du mener med dette i en situasjon hvor produksjonskapasiteten nå oppgis til 150 000 liter i timen. Hvor høy bruttoinntekt tror du en slik produksjon vil gi?
RoarAlb
03.09.2021 kl 13:47 8847

Personlig tenker jeg at en åpenbar oppside dersom de lander avtalen med Mawarid er at de kan fokusere alle ressurser på å utvikle og forbedre produksjonskapasiteten, og dermed forhåpentligvis nå vekstmålene raskere enn forespeilet.

Slik jeg oppfattet det var det en kulturell forventning om at selskapet skulle kunne sette i gang nærmest samme dag som de skrev under kontrakt. Derfor måtte de få bygget noen flere produksjonsenheter slik at de var klare til dette.

De oppga en bruttomargin på 50 % og EBITDA-margin på 30 % i det intervjuet som ble lenket til i tråden lenger opp her i går. Med en m2 pris på 2 $ og 200 hektar behandlet område. Betyr det at de selger for 4 millioner $, og sitter igjen med 1,2 millioner dollar.

Dette er bare en av flere piloter. Piloten med Tecom/Dubai holding er på 1500 hektar. Eller altså 7,5 ganger så stor.

Men dette er bare rosiner. Selve pølsa er avtalen med Mawarid Holding!

"Betyr det at de selger for 4 millioner $, og sitter igjen med 1,2 millioner dollar.

Dette er bare en av flere piloter. Piloten med Tecom/Dubai holding er på 1500 hektar. Eller altså 7,5 ganger så stor."

Det siste skulle bety en at selskapet sitter igjen med nesten 80 mill kr. selv om markedsverdien av aksjene nå bare er noe over 700 mill kr. Det skal ikke så mye til av kontrakter for isolert sett å forsvare dagens kurs på aksjene.

Når markedet forstår det blir det gøy.

Det var bare ca. 1200 aksjonærer i selskapet i slutten av juni i følge selskapet (Hvis jeg husker rett.) Den gang var det rundt 200 som eide aksjen på Shareville. Nå er det 237. Så dette er en "uoppdaget" perle i mine øyne.

25 kr verdsetter selskapet til 1 milliard. 50 kr vil verdsette selskapet til 2 milliarder kroner. Når vi får litt reelle tall å forholde oss til tror jeg dette kan gå raskt.

Avtalen med Mawarid Holding som bør komme i løpet av året bør kunne dytte oss et godt stykke i riktig retning.

Kortsiktig er det selvsagt alltid muligheter for at noen skal ut med litt aksjer for å gevinstsikre. Eller de syntes dagens presentasjon ikke var like lovende som jeg synes. Det blir spennende uker og måneder fremover. Vi er trolig i startgropen av tidenes vekst.
Redigert 03.09.2021 kl 17:31 Du må logge inn for å svare

Og de har nesten 200 millioner på bok. De er ganske tydelige på at de ikke trenger flere emisjoner hvis alt går som planlagt.

På side 9 i presentasjonen skriver de:

§ Pilot for landscaping areas with Tecom Group and Dubai Holding maintained >45% water savings versus 30% KPI target

Dette er i tidligere presentasjoner oppgitt til å være i størrelsesorden 1500 hektar. DSRT regner med 25 000 dollar per hektar i årlige vanningsutgiter i landscaping. Behandling med LNC koster 20 000 dollar per hektar.

Det betyr at behandlingen er spart inn etter 1 år og 9 måneder.

I totale beløp snakker vi om 30 millioner dollar for behandling med LNC. Etter 21 måneder sparer de ca. 17 millioner dollar i året de neste årene. Du skal lete rimelig lenge etter noe som gir like god avkastning med tilnærmet 0 risiko.

Jeg tror faktisk det er få her inne som skjønner hvor enormt potensialet er, om de lykkes.

Personlig er jeg ikke i tvil om at dette vil bli en suksess, og jeg er overbevist om at vi får noen hyggelige meldinger og rapporteringer om fremdrift på prosjektene utover høsten.

Det er også gledelig å se at interessen rundt selskapet har økt betydelig siden de gikk på børs tidligere i år.
Redigert 04.09.2021 kl 01:23 Du må logge inn for å svare

På slide nummer 2 i presentasjonen sin skriver de at målet er å behandle 100 millioner hektar med LNC innen 2030.

Noen synes jeg må ta det litt med ro når jeg regner ut hva dette faktisk betyr. Men med DSRTs egne tall som er et mål om en pris på 20 cent per m2 betyr dette et brutto salg på 200 milliarder dollar frem til 2030.

På kort sikt bruker de «high-end» markedet i UAE til å få det hele i gang med en pris på 2 $ per m2. Dette er lønnsomt for de som eier jord i UAE og det er lønnsomt for DSRT. Men på sikt skal prisen ned for at flere skal få råd til å bruke LNC. Dette kommer med stordriftsfordeler og erfaring.

Dermed er DSRT et potensielt kjempecase både på kort, mellomlang og lang sikt hvis de lykkes.
bravi
04.09.2021 kl 12:45 8377

Innledningsvis har jeg lest at prisen var $ 2-5, nå er det $2. Det er allerede en halvering av pris. Hvis prisen skal bli bare 1/10 av dette til $0,2 høres det mye ut, da skal det oppskaleres mye og produksjonen forenkles betydelig.
Hvis de sier det så har de vel en plan, vi får satse på det.

Artikkel i E24 i dag. Ikke så mye nytt, men positivt vinklet. (Bak betalingsmur)

«Etterspørselen øker, og vi har en positiv utvikling med kunder, sier Sivertsen»

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/BjG2dG/selskapet-skal-gjoere-oerkensand-om-til-dyrkbar-jord-naa-varsler-de-storsatsing-i-usa
gator
05.09.2021 kl 12:54 8002

Er det noen som har prøvd seg på å regne seg frem til potensiell omsetning gitt produskjonskapasitet-progonosen de oppgir?bravi
05.09.2021 kl 15:31 7980

SoriaMoria la ut noe om dette i trådstarten, kanskje han kan oppdatere beregningen sin. Merk at i trådstarten var det brukt en tilfeldig antatt en margin på 10% og pris $0,2 /m2.
Vi har nå fått høre at det antydes en Ebitda på 30% og at prisen vil være høyere enn $0,2 i første omgang i Emiratene.
Vil bli interresant å se hvilke kursmål en oppdatert beregning vil gi? (Frykter at det kan bli høye tall)

VI begynner å få større omsetning hyppigere, og det er mange flere eiere inne i selskapet. Endelig. Har gnikki og gnukka på den her siden notering, og snitta meg nedover. Jeg tipper vi ser 50-70 kr H2 2022, om ikke 80-100 kr. DSRT har alltid spennende greier på gang, og et par jokere i ermet.
Strole
05.09.2021 kl 20:53 7770

Da har jeg kjøpt mine først aksjer i dette selskapet, og jeg må si er spenst på fremtiden :-)

For nye som er interessert i å lese mer om hva Desert Control ser for seg i fremtiden kan Investorpresentasjonen fra emisjonen være nyttig.

Jeg har ikke funnet noen direkte lenke til denne. Men den ble lagt ut I Tekinvestor sin DSRT-tråd 29. mars.

Ellers er hjemmesiden full av info.
Strole
06.09.2021 kl 09:26 7514

Hva er grunnen til at kursen øker over 20 % i dag?

Er det flaggdag for DSRT i dag? På tide.

Noen har overvært presentasjonen og skjønt hvor dette bærer. Fin dag for oss ørkenvandrere.
Arne_And
06.09.2021 kl 09:54 7868

Og Kristian Falnes fortsetter å selge seg ut litt etter litt.

Gevinstsikring. Noe han gjør konsekvent for tidlig, hver gang.

Lurer på hvem som er på kjøper`n.

Nå passerer vi snart stratosfæren, ferden opp går fort🚀
Dette gjør vi nå, før nyheten om den en elle andre avtalen. Blir gøy å få nyheten om kontrakt her! Dette er gull 🚀🚀🚀

En ny "NEL" aksje der selskapet i tillegg vil tjene gode penger på veien? Ja takk begge deler....