Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Joda, spennende den der

USA sliter med alt fra ekstrem tørke, til synkende grunnvannsspeil, til massive skogbranner

Bønder selger ranchene sine fordi de ikke har råd til å bore dypere etter vann... Statene blir nok en eksplosiv affære fra dag 'en :)

https://theconversation.com/avoiding-water-bankruptcy-in-the-drought-troubled-southwest-what-the-us-and-iran-can-learn-from-each-other-166545

https://youtu.be/2ox7Qrb1eNQ

En liten time gammel :)
Redigert 23.01.2022 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
bravi
23.01.2022 kl 20:10 5359

Den der er over 1 mnd. gammel. Skal man få fart på kursen så det monner trenges nyere stoff, feks. om inngåtte kontrakter med inntektsestimater.

Vel, den er få timer gammel på den ene av deres to youtubekanaler :)

Vi får mer håndfast 27.1

https://youtu.be/lfpJ8BtEFKQ

How can I join your movement? I would like to partake and learn more

Desert Control,3 weeks ago:
We are just getting our movement started in the U.S. and will have significant growth here and in other regions of the world ahead of us.
Redigert 24.01.2022 kl 00:12 Du må logge inn for å svare

Rimelige billetter nå, for den som vil inn

Jeg velger å tenke stort:

Bare 4% av "Green wall" har blitt bygget, og det er beregnet en kost på mange milliarder dollar, samtidig som de sliter med å opprettholde hva de allerede har plantet

Her kommer Desert control inn... Nesten garantert

https://www.wionews.com/videos/a-great-green-wall-in-sahara-to-stop-ever-expanding-sahara-desert-442566

Utfordringen idag er vel at LNC koster alt for mye til at det vil lønne seg å benytte produktet i området sør for Sahara. Det skal noe til å forrente over 20 000 kr pr. dekar (mål). Dette kan de kjemperike Gulfstatene betale, men ikke så mange av de fattige menneskene som bor i områdene litt sør for Sahara. Men det kan bli aktuelt om nåen når dersom produskjonskostnadene synker dramatisk.

:)

Saken er jo den at det er verdenssamfunnet som må betale for dette - og summen er latterlig lav:
...$300 billion. That’s the money needed to stop the rise in greenhouse gases and buy up to 20 years of time to fix global warming, according to United Nations climate scientists. It’s the gross domestic product of Chile, or the world’s military spending every 60 days...

https://time.com/5709100/halt-climate-change-300-billion/


...Desertification is threatening the livelihoods of 1 billion people in over 100 countries, and each year 12 million hectares of arable land are lost to drought. The extent and severity of land degradation worldwide, combined with the negative effects of climate change, population growth and an ever-increasing demand for natural resources, requires immediate and assertive action. The economic costs of desertification and land degradation are estimated at USD 490 billion per year. Avoiding land degradation through sustainable land management can generate up to USD 1.4 trillion of economic benefits....

https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-neutrality?fbclid=IwAR1g8WzK2f5VetYenEH4UXVVx0Wa6lxcL0QuTN_ZFzElXjyv2NXIXfTmaTQ

Redigert 24.01.2022 kl 13:34 Du må logge inn for å svare

Dersom du leser deg opp, så finner du at kost pr. kvadratmeter er inntjent i rene vannbesparelser alene i løpet av første 1,5 år

...Du får altså en sinnsyk ROI allerede etter 1,5 år... Og dermed blir det du sier direkte feil

Jeg for min del skulle ønske at Falnes snart er ute av denne aksjen...ut med nye 40.000 aksjer på fredag, og han sitter fortsatt med i overkant av 400k. På en måte skulle jeg ønske at han solgte alt i en blokk og ferdig med det istedenfor å "seigpine" aksjen slik det skjer nå.

Vannbesparelser forutsetter vel kunstig vanning? I så fall vil det variere hva vannet koster. Hvor mye kunstig vanning er det i områdene sør for Sahara?
R_offe
24.01.2022 kl 14:31 5622

Nå bryter vel snart 3 verdenskrig ut, og etter atomvåpen +++, så ser vel store deler av den siviliserte verden ut som "Mad Max landskap".
Da er det jo greit å eie DSRT -aksjer.

Nei, nei :)

DERSOM man bestemmer seg for å konvertere ørken til dyrkbar jord, vil det du sparer inn i vannbruk (sammenlignet med hvordan man gjør det konvensjonelt)...være inntjent innen 1,5 år

At vannbesparelsen forutsetter at man faktisk vanner tas jo for gitt :)


MEGET spent på 27.1 og presentasjon rettet mot USA...Der de mangler både grunnvann og selvforsyning av en rekke landbruksvarer i tillegg til at de plages med stadig mer ørken og stadig lavere grunnvannsspeil
Redigert 24.01.2022 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
Nilsinini
24.01.2022 kl 15:44 5572

Da bør det reflekteres i revenues og innsidekjøp

For min del er 20.000 kroner satt av for gøy. Dette går mest sannsynlig rett i dass.

Ja, ting tyder absolutt på at det går rett i dass når de ansetter aggressivt, inngår avtaler med UAE og stifter nytt selskap med dem på toppen av det... I tillegg til en ROI på 1,5 år dersom det er dyrking man går for

USA... sannsynligvis også rett i dass - for de har jo grunnvann i bøtter og spann og null tørkeproblemer!
Vkvamba
24.01.2022 kl 16:36 5633

For en genial investeringsstrategi - sette penger i ting man tror går rett i dass.
fylla12
24.01.2022 kl 16:41 5655

Det er lov å fyre med seddler i peisen ...
Dumt men ikke forbudt ....

Ja dæven du, ørkenspredning ble tydeligvis ikke et problem lenger i dag. Tommel opp..

Området dør for Sahara som du nevnte er vel en slags halv-ørken. Jeg antar det dyrkes planter som greier seg med lite vann. Kiloprisen for de matvarene det spises mye av i fattige land er lav og kan neppe forsvare en investering på 20 000 kr pr mål hvert 3. æ 4. år. Den jorda LNC har forbedret må igjen forbedres etter noen få år.

...Etter 3-5 år må den "fornyes" ja - og til en brøkdel av prisen

Yield fra avlinger er også vesentlig høyere enn hva som er normalt... Men jeg ser jo agendaen din og avslutter der :)


La oss som et nærliggende eksempel tenke oss en norsk kornbonde som dyrker 500 mål. Det gir kanskje 200 000 kg korn i avling som innbringer ca 600 000 kr brutto. Å bruke LNC på dette arealet ville koste ca 10 millioner kroner. Dette ville måtte fornyes etter 3-4 år. Det burde være lett å forstå at dette ikke ville være særlig lønnsomt for å si det forsiktig. Det blir neppe særlig mer lønnsomt om det gjøres på områder sør for Sahara som gir enda mindre avling.

Aha! du antar jeg ikke har lest meg opp :)

Hvete ligger vel rundt 3,80,- pr. kg. her til lands - og du antar at det koster 20,- per kvadratmeter x 500 000 kvadrat = 10 millioner kroner. Greit - jeg kjøper dine estimater uten å krangle

Så er jo målet like mye å stanse ørkenspredning som å øke egenproduksjonen innen jordbruk... men vi kjører videre

SSB sier rundt 400 kg. Hvete pr. mål pr. avling
500 x 400 = 200 000 kg... Første år
Si 5 år med produksjon gitt dette da gir 5 (år) x 200 000 kg korn (Hvete gir kun 1 avling pr. år)... Altså 1 million kg. x 3,80,- = 3 800 000,- i "kornverdi" til bonden

Tar da ditt estimat på 20,- pr. kvadratmeter for leire som god fisk... Så blir det 10 millioner minus verdien på kornet (3 800 000,-) og gir minus på 6 200 000,- over en femårs periode

Horribelt!

Men vent nå litt

Vil "refill" etter 5 år koste like mye? På langtnær... Selskapet selv sier de satser på 0,20 dollar - eller ca. 1,80,- norske kroner pr. kvadratmeter når de er i mål
Refillkost blir da 500 000 x 1,80 = 900 000,- for det samme arealet... Som da vil produsere korn for minst 3 800 000,- de påfølgende 5 årene!

Hovedpoenget her er at JA - det har en initiell kost å iverksette tiltak som stanser ørkenspredning - men dette blir svært fort lønnsomt i kraft av at det:
a) Drastisk senker ferskvannsforbruket - og ferskvann blir stadig dyrere

b) Sikrer selvforsyning i usikre tider (UAE er desperate etter å øke egenproduksjonen innen jordbruk)

c) Metter et udiskuterbart behov i og med befolkningseksplosjon

d) Drastisk senker Carbon Footprint

e) FAKTISK BIDRAR TIL Å STANSE DEN AGGRESSIVT VOKSENDE ØRKENSPREDNINGEN

Men helt til slutt... Hvorfor henge seg opp i korn?
UAE produserer mest tomater, squash og blomkål – i 2014 fikk en (norsk) bonde 9,67,- pr. kg. blomkål – skal vi regne på det?
La oss gjøre det, og være litt gale og si 10,- pr. kg. blomkål til bonden:

UAE produserer mest tomater, squash og blomkål – i 2014 fikk altså en (norsk) bonde nesten 10 kroner pr. kg. blomkål. 1000 kg. x 10,- = 10 000,- pr. tonn

Blomkål gir 1607 kg. per dekar pr. avling (Ref. Statistisk Sentralbyrå).
*‘En dekar er 1000 kvadratmeter

500 dekar x 1,607 tonn = 803,5 tonn blomkål pr. avling

803,5 x 10 000,- = 8 035 000 i verdi pr. avling

Blomkål bruker rundt 90 dager fra frø til den er høsteklar... Men la oss nå ikke ta i og si de er flinke med å tilsette nitrogen... Skarve 3 avlinger i året?

8 035 000,- x 3 = 24 105 000,- i verdi på hva som produseres... pr. år!

IGJEN: PR.ÅR!

*Her må jeg arrestere meg selv da selskapet selv sier at: "The enriched fertile soil will increase crop yields up to 62%"... Men jeg eier da folkeskikk, og skal selvfølgelig ikke legge inn at Desert control's avlinger skal ganges med en multippel på 1,62... (men potensialet er altså der)

-Så vet jeg eksempelet mitt muligens er like ekstremt som ditt... Og at blomkål selvfølgelig ikke koster det samme i UAE som det gjorde i Norge i 2014. ei heller tror jeg det blir mindre metangassutslipp av at araberlandene begynner å spise såpass mye blomkål :)

Men tro nå ikke at vi alle er dumsnutter!

I tillegg kommer altså besparelsen på grunnvann... Og ja... muligens også millioner av liv spart for krig, sult og faenskap


Dette blir eksplosivt - business caset er helt rått


https://hagefrik.no/dyrke-blomkal/
https://www.ssb.no/268683/avling-av-ymse-hagebruksvekstar
https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_the_United_Arab_Emirates
https://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/United-Arab-Emirates-AGRICULTURE.html
Redigert 24.01.2022 kl 18:56 Du må logge inn for å svare

Og jo!

Kjedelig at selskapet er så negative til egen vekst... for nå har de jaggu utlyst enda 3 stillinger... (Link kudos via TekInvestor)

https://visindi.no/desertcontrol

Desert Control is rapidly scaling up capacity for volume production of LNC. To ensure equal scale-up of the ability to deploy LNC in the field (application), the company is hiring a business developer responsible for developing field application solutions, including partnerships and alliances, to accelerate field deployment of LNC. Responsibilities for the role will also include end-to-end development of solutions and concepts for applying liquid-based solutions in the field, including business models, partnership agreements, go-to-market models, commercial-, and technical aspects.

----------------------------------------------

Responsibilities in the role will include end-to-end development of new concepts and solutions based on Desert Control’s patented Liquid Natural Clay (LNC), including assessing sales models, commercial channels, and vertical markets for effective distribution of concepts. Successful concepts may, as an example, be developed into entirely new business areas for the company.

----------------------------------------------

Desert Control uses data capture and collection along with data analytics to drive the evolution of Liquid Natural Clay (LNC) and optimize the impact of the product for various application areas. The company dedicates significant efforts to areas such as automation of product formulation that will be powered by AI and machine learning to support the exponential growth in data and associated formulation algorithms.
Redigert 24.01.2022 kl 19:24 Du må logge inn for å svare

Og så kom denne for ca en time siden..

DC vokser og går mot FULLSKALA kommersialisering. Nå ansetter vi erfarne forretningsutviklere som deler vår lidenskap for å påvirke menneskers og planetens velstand.

Business developer heltid gjelder denne. Linkedln.

Du satt meg i tenkeboksen...beklager

Og til alle som vil kritisere dette innlegget... vel, jeg prøver i hvertfall :)

Akkurat dette med redusert gjødsling er nok noe tidlig... jeg aner ikke, men gransket Google etter svar:
Gjødselprisene har steget kraftig...og er ventet å stige jevnt og trutt i årene fremover:
..."Fredag varslet Felleskjøpet at de samme dag satte opp prisene på fullgjødsel med 40 prosent . - Prisøkningen er dramatisk, men alt tyder likevel på at prisene skal videre opp, sier Harald Solberg, som er rådgiver på korn i Norsk Landbruksrådgiving"...
https://www.norsklandbruk.no/aktuelt/gjodselprisene-skal-videre-opp/

Videre, er produksjon av gjødsel en miljøversting av dimensjoner:
https://homeguides.sfgate.com/fertilizers-pollutants-78452.html

-Faktisk er det så ille at gjødsel ødelegger grunnvannet (Det gjør altså ikke nanoclay)


Felleskjøpet sier 1 kg. gjødsel per 10 kvadratmeter jorde
I USA kjøper bøndene per tonn, og gir alt mellom 700 og 900 dollar... Eller tilsvarende ca.6000,- til 8000,- NOK for 1000kg. 60 til 80 øre kiloen altså. Vi går videre med median som er 70 øre kiloen -men prisen er altså stigende og vil nok ikke gå ned med det første
70 øre / 10 kvadratmeter gir snittpris 7 øre per kvadratmeter, og la oss si at gjennomsnittsbonden i USA gjødsler 2 ganger i året...som gir kost 2 x 0,07,- = 14 øre per kvadratmeter i gjødsling. Men det koster å spre gjødselen også – dette tallet kan nok derfor lett ganges med 1,5 = 21 øre per kvadratmeter

O store google sier at:
…Soluble fertilizers, for instance, are applied every two weeks during the growing season. Granular fertilizers are generally applied about every six to eight weeks. Slow-release fertilizers work for months, so one application is generally all that is needed for a growing season…
…Så det er tydeligvis et stort spenn her – men jeg føler vi er innafor med å anta et snitt på 2 gjødslinger pr. år so i eksempelet over
Desert Controls uttalte mål er å nå en kost på 0,2 dollar pr. kvadratmeter, eller 1,80,- NOK... Så her er de ikke i mål ennå

Men vent nå litt:
Selskapet selv sier at...
LNC is a 100 % natural product with no added chemicals that can provide immense water savings up to 50%. Since the compound is liquid it can be applied using existing water systems without making further investment in new equipment.
It can be used on desert sand or arid soil, or on EXISTING GREENERY to reduce water usage. One application of LNC enriches the fertility capability in desert sand – lower water usage and improved soil health with a duration of up to 5 years.
https://www.desertcontrol.com/products-and-services

Videre, sier de at: The enriched fertile soil will increase crop yields up to 62%"
Ok, så det er ikke bare gjødsling business caset gjelder på allerede godt etablerte jorder – men snarere også redusert vannforbruk og økt ROI på det man sår

Vann... Hvor mye bruker gjennomsnittbonden i USA? La oss starte med at bønder bruker 42 prosent av alt grunnvann i USA... Som er helt enormt (2015-tall)

...Men det er enorme prisforskjeller fordelt på de respektive stater – og sesongmessige trender som bestemmer om de er tørke eller ikke.

Det jeg dog klarte å finne var de beste prisene for bønder i California, som var 70 dollar per one acre foot, som igjen tilsvarer 326 000 gallons. 1 gallon er vel ca. 3,76 liter...Så 1 225 000 liter vann for 630,- NOK

Snittforbruket per acre er 1,5 acre foot, altså 1 225 000 liter vann x 1,5 = 1 838 000 liter vann blir benyttet pr acre...som igjen er ca 4000 kvadratmeter

Dermed kan vi trygt si at vannkost per 4000 kvadratmeter er 100 dollar, eller 896 kroner.
896/4000= 0,224,- NOK

Dermed... Bønder kan potensielt spare 11,2 øre (50 prosent av 0,224) pr. kvadratmeter i vannkost om de benytter nanoclay

21 øre spart på å kutte ut gjødsel pluss de 11,2 ørene i spart vann = 32,2 øre per kvadratmeter spart...Dette er heller ikke nok med tanke på Desert Control’s best case på 1,8,- NOK per kvadratmeter

Jokeren? “Increased Crop yields up to 62 percent”… Og det er her vi må holde oss fast:
…Crop yield is a standard measurement of the amount of agricultural production harvested—yield of a crop—per unit of land area. Crop yield is the measure most often used for cereal, grain, or legumes; and typically is measured in bushels, tons, or pounds per acre in the U.S…
Google sier for hvete:

…The expected average U.S. yield was 47.7 bushels per acre, while the actual average yield was 40.2 bushels… For wheat, one bushel equals 60 pounds of wheat

Ok…Så average yield per acre er 40,2 x 60 = 2412 pund hvete pr. 4000 kvadratmeter
USDA sier amerikanske bønder får ca 170 dollar pr. bushel... 40,2 x 170 dollar = 6834 dollar, eller 61 223,- NOK per 4000 kvadratmeter…Eller 15,3 NOK pr. Kvadratmeter


Redigert 24.01.2022 kl 23:42 Du må logge inn for å svare

*Fortsettelse (FA knoter med rekkefølgen, les innlegg under dette først)

Og NÅ begynner moroa:
10% økt yield: 40,2 x 1,10= 44,22 x 170 dollar=7517 dollar -6834 dollar= 683,4 dollar i merfortjeneste...6122 NOK/ 4000= 1,53,- NOK i merfortjeneste pr. kvadratmeter

20% økt yield: 40,2 x 1,20 = 48,24 x 170 dollar = 8200 dollar – 6834 dollar = 1367 dollar i merfortjeneste… 12246 NOK / 4000= 3,0615,- NOK i merfortjeneste pr. kvadratmeter


...Og lengre enn det skal vi ikke gå – for det virker utopisk

MEN: DESERT CONTROL HAR BEREGNET PÅ LITT SIKT Å KUNNE FORSYNE NANOCLAY TIL SNITTPRIS 1,8,- NOK PR. KVADRATMETER (!)

VED KUN 10% ØKT YIELD PÅ NOE SÅ BANALT SOM HVETE SÅ VIL DET BLI: 32,2 ØRE PLUSS 1,53,- NOK = 1,852 NOK... og løsningen betaler for seg selv – men med massive miljøbesparelser
Glem heller ikke at Nanoclay er beregnet 3-5 års levetid... Da begynner dette regnestykket å bli sinnsykt

Dersom de oppnår 20 prosent bedre yield? Vel, da bør enhver bonde i USA stelle seg i kø fra og med den 27.01.2022!

NEEDLESS TO SAY: Desert control’s nanoclay burde bli lovpålagt… og Yara burde snarest mulig legge inn bud på selskapet for å bli kvitt en konkurrent
Redigert 25.01.2022 kl 00:17 Du må logge inn for å svare

Edit:
Dette var gøy...Leste så mye i går at hjernen måtte bearbeide litt mens jeg sov. Jeg har 80- 90 prosent rett info under - men det tilkommer en del elementer (og korrektur av meg selv) litt senere som gjør business caset (spesielt i USA), enda mer attraktivt:

Vi begynner:
Jeg antok at det var manuell spredning av leiren som gjaldt... Det er feil, for Desert Control kan koble seg på bøndenes tradisjonelle vanningssystemer. Dermed kan de i prinsipp plassere ut containere strategisk i USA og simpelthen koble seg av/på

Det er 50 til 70 prosent vannbesparelse de har forsket seg frem til... Ergo er det oppsidepotensiale på utregningen som dekker vannforbruk

Jeg antok at gjødsling utgikk, men det stemmer ikke. Det blir derimot behov for mindre gjødsel da leiren fanger opp mer nitrogen

Det er dokumentert at gulrøtter og blomkål i nanoclay vokser seg 108 prosent større... Det er helt hinsides og sprenger i stykker utregningene mine under med 10 prosent mer yield

Hvete... De har dokumentert 4 ganger så store avlinger!
Pris på vanningsanlegg vil gå ned 50-60 prosent, dersom man benytter nanoclay
Man kan bruke lokal leire i produksjonen. Med dagens bilde hva gjelde transportkostnader så er dette meget godt nytt

Dersom jorden ikke blir pløyet etter behandling med nanoclay: …
”If the soil isn’t tilled, like in tree plantations, parks or gardens, we expect it to last 15 to 20 years or more”…
-Tygg på den, folkens!


Dermed: Ørken er 'en ting... Men saken er jo den at USA nå kan minske vannforbruket drastisk, samtidig som de bruker mindre gjødsel... og får markant større avlinger... OG stanser ørkenspredning...OG reduserer CO2 drastisk


Lykke til, alle sammen - ballen begynner å rulle for alvor i USA den 27.1 :)
Redigert 25.01.2022 kl 09:29 Du må logge inn for å svare
bravi
25.01.2022 kl 09:27 4926

Hva er det egentlig som kommer 27.1 ?

Our first webinar for the U.S. is taking place on January 27th, 2022.
Find the event time for your local time zone here: https://lnkd.in/dtxGZmUS

To join, register here: https://lnkd.in/dhTkjkRh

Speakers include Ole Kristian Sivertsen, Michael Davidson, and Orn Supaphol, Ph.D.


Agenda
Inspired by a vision to make our earth green again. An introduction to Desert Control, by Ole Kristian Sivertsen (President and Group CEO)

Desert Control Americas, bringing the LNC innovation to the United States by Michael Davidson, PhD (CEO Desert Control Americas)

Liquid Natural Clay (LNC) to improve water and nutrient efficiency of sandy soils. A science-led and field-proven approach by Dr. Orn Supaphol Lead Soil Scientist Desert Control

Q&A followed by closing remarksRedigert 25.01.2022 kl 09:39 Du må logge inn for å svare

Jeg uttalte meg om forholdene i land sør for Sahara. Der driver de mye med husdyr og dyrker bl.a. hirse. Du begynner å skrive om Emiratene - vel fordi du har dårlige argumenter for det området jeg uttalte meg om. Du skriver bl.a.: "Men vent nå litt

Vil "refill" etter 5 år koste like mye? På langtnær... Selskapet selv sier de satser på 0,20 dollar - eller ca. 1,80,- norske kroner pr. kvadratmeter når de er i mål
Refillkost blir da 500 000 x 1,80 = 900 000,- for det samme arealet... Som da vil produsere korn for minst 3 800 000,- de påfølgende 5 årene!" God virkning er oppgitt å vare 3-5 år, ikke 5 år. Ingen av oss vet om det trengs mindre LNC etter ca. 4 år, men det kan tenkes det trengs mindre, men prosessen med å spre den utover blir den samme. Jeg antar det er en stor del av kostnadene. Det er en ønskedrøm at prisen på årpduktet gradvis vil kunne reduseres, men at den kan reduseres med 90% vil på nåværende tidspunkt være svært usikkert.

Jeg har stor tro på selskapet selv om flere av hovedaksjonærene har solgt en stor del av aksjene sine. Det er kanskje noe av grunnen til et kursfall fra nesten 42 kr til litt over 33 kr idag. Faktisk har jeg satset det meste av formuen min på dette selskapet. Jeg tror en kan tjene penger i rike land som betaler veldig mye for å kunne produsere egne matvarer selv om det er veldig kostbart slik som i Gulf-statene og også i USA. Men jeg er skeptisk til at det er lønnsomt å benytte LNC i områdene sør for Sahara.

Greit, da får du rett i sør for Sahara - jeg er ikke ute etter en krangel på det (og strengt tatt er det også du som dro Sør for Sahara på banen)

Ref. dette med 3-5 år... Merk at det kan vare 15-20 år dersom jorden ikke pløyes - noe som er helt enormt. Man har jo lett for å henge seg opp i jordbruk

Prosessen med å spre nanoclay var til min store overraskelse, og som skrevet over... noe som skjer via de ordinære vanningssystemene. Det er jo helt genialt og vil nok senke kostnadene drastisk


USA... Hva tenker du rundt potensialet der?
Redigert 25.01.2022 kl 10:41 Du må logge inn for å svare
rockpus
25.01.2022 kl 10:44 4872

Det er vel svært sannsynlig at når man i fremtiden forhåpentlig kan komme opp i ekstremt store volum, så vil også kostnaden komme vesentlig ned. Dette blir et volumprodukt, og vil prises deretter.

Jøss... 32,96,-!

Hvem er det som hater selskapet?
(Alternativt... Hvem er det som skal inn og ikke vil avtale et blokksalg?)
(Eller snarere... Hvem er det som vil ut og ønsker minst mulig for aksjene sine?)


Nei, folkens... Jeg tenker det nå er algotid! Algotid er når husene stiller inn robotene sine på massiv manipulering både opp og ned... velsignet og med kaprerbrev fra både stat, styre, stell og børstilsyn :)
Redigert 25.01.2022 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
trodlet
25.01.2022 kl 13:04 4730

10 % ned etter flere dager med fall. Hmmm Først og fremst trist, men det er sikkert en god grunn for det. Urolige tider og litt langt fram til de store inntektene tror jeg er årsaken.

Tja, si det? Jeg bommet godt på inngangen dersom jeg tenker kortsiktig i alle fall :)

Når det er sagt så endrer ikke dette potensialet, triggerne og signalet det gir at de ansetter massivt. Jeg tenker at det snart kommer ekstremt kursdrivende nyheter... og at det nå er en særdeles god inngang å få

Jeg tror ikke det er så langt frem til inntekter. Dvs. de har allerede inntekter. Store inntekter er jo relativt, men jeg mistenker at det kommer noen kontrakter i UAE ganske snart som vil vise at det er store penger i dette her. Vanningskostnadene i landscaping er tjent inn etter under to år, og som vist over vil effekten kunne vare i 15 - 20 år der det ikke pløyes, som store hager, parker og golfbaner. Å bruke LNC vil være den beste investeringen de har gjort, siden de begynte å pumpe opp olje...
Arne_And
25.01.2022 kl 15:50 4459

Mange som sitter med mange prosenter både de fra IPO og oss småaksjonærer. Selger unna for å sikre gevinst og kanskje for ha tørt krutt til et mulig børsfall.
Blir litt kjedereaksjon og kanskje litt stopp loss på veien også. Ser ut som om folk ikke bryr seg om kursen drives ned. Her gjelder det bare å måke ut virker det som. Vi får se om det var så lurt hvis det tikker inn meldinger her som vil være kursdrivende.
Redigert 25.01.2022 kl 15:51 Du må logge inn for å svare

Dette ble stygt ja... Et flott tap her i dag- får trøstes med at intet er tapt før man har solgt osv...

Dagens handel virker veldig målrettet nedover... en liten del av meg tenker at dette er planlagt manipulering - uten at jeg helt ser hvorfor

Mye momentum som er lagt dødt nå- og noen normal korreksjon er dette ikke...

Vel vel
Redigert 25.01.2022 kl 16:10 Du må logge inn for å svare