Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Jeg er selvsagt klar over det store behovet for morselskapet. Mitt poeng har vært og er fortsatt at det er et datterselskap av Mawarid som DSRT nå eier 49% av som skal inngå kontraktene, også med morsekaspet så vidt jeg kan forstå. Hadde det ikke vært slik, hadde rimeligvis DSRT inf ormert om inngått bindende kontrakt av stort omfang. Ut fra det en annen skrev om den pågående prosessen kan det se ut som om denne kan ta ganske lang tid. I en slik situasjon synes jeg det hadde vært rimelig om markedet hadde blitt informert om hva de 12 produksjonsenhetene som var klare for over en måned siden benyttes til i mellom tida. Hvis DSRT hadde mottatt alle inntektene burde de ha kunnet generere inntekter på over 1 mill kr. om dagen, så dette dreier seg ikke om bagateller. For å gjenta til kjedsommelighet. Jeg har veldig stor tro på at selskapet vil bli en stor suksess. Men jeg er ikke her for å hausse kursen slik en del andre vel er.
hkirk
30.01.2022 kl 18:18 4576

Skjønner ikke den nærmest sykelige interessen for å fokusere på bortimot bagatellmessige og konstruerte kortsiktige problemstillinger. La nå selskapet få gjøre jobben sin med rekruttering, opplæring, produksjonskapasitet, formelle prosesser, forhandlinger, kontrakter, logistikk og andre forberedelser i fred. At dette blir nærmest snudd til et spørsmål om investorforakt er helt natta. Selskapet (og CEO) har hittil vist seg utrolig transparent, pliktoppfyllende og ryddig. Ikke drep det med graut. Det er ikke det minste merkelig om selskapet skulle foretrekke å vente til Q4 med å informere nærmere om status. Det er faktisk helt normalt! Er det for lenge å vente og risikoen vurderes som for høy: SELG!


Filthy Shot skrev Innlegget er slettet
Poenget er at dette er en løs samarbeidsavtale så vidt jeg kan forstå. Det er ikke en avtale om det som er viktig for DSRT som omfatter både volum av LNC og pris pr liter. Hvis realiteten hadde vært en bindende avtale som omfattet det helt sentrale i en kontrakt, ville markedet rimeligvis ha blitt informert om det og kursen ville neppe ha vært ca 60% av det flere meglerfirmaer har oppgitt som en fornuftig kurs.

Liker at du forsøker å ha et kritisk blikk, men akkurat her vil jeg anbefale deg å lese børsmelding, samt se presentasjonene 1 gang til. Terms, som pris osv er absolutt avtalt, og det er oppgitt å være i nærheten av det som tidligere er skissert til markedet. Dsrt fortalte i pres at de ikke vil disclose de eksakte tallene, noe som er helt normalt. Men ja, volum vet vi ikke noe om foreløpig, men igjen les det jeg skrev tidligere idag. Mawarid har committa seg til den utrullingsplanen som dsrt presenterte ved IPO. Så det er jo et signal på hva slags volumer man kan vente seg etterhvert. Les den ppt presentasjonen en gang til hvis du ikke husker tallene. Regner med du har denne.
Redigert 30.01.2022 kl 19:19 Du må logge inn for å svare

Helt enig, her brytes en grense, spekulativ og oppkonstruert !

Han har jo ståltro her. Selger aldri, liker bare diskusjoner uten mål og mening. Får ikke de svar han liker her, og prøver seg heller på OKS!

Hvordan kan pris være avtalt før det selskapet som skal inngå avtalen har blitt stiftet???

Du minner meg om det jeg opplever på et tilsvarende amerikansk nettsted. Når jeg kommer med noe som er negativt om et selskap, bes jeg om å selge aksjene mine av en eller annen. Stupiditeten lenge leve!

Jeg mener funksjonen til slike nettsteder bør være meningsutveksling og ikke å ensidig prøve å påvirke en kurs oppover. Det er noe som heter djevelens advokat. Det kan det være behov for å opptre som på nettsteder der alle eller nesten alle forsøker å tjene penger ved å påvirke kursen i positiv retning. Jeg nevnte en lite overbevisende sammenligning mellom to gjennomsiktige vannbeholdere. La meg da også tilføye at jeg syntes det var veldig overbevisende da Sivertsen i Emiratene først tok handa ned i et felt som var uvehandlet med LNC men som hadde blitt tilført vann (trolig for en stund siden). Det som kom opp i handa var løs sand. Så gjorde han det samme med et felt ved siden av som hadde blitt tilført LNC. Det som var i handa hang da så godt sammen at han kunne forme det til en en slags ball uten at jorda falt sammen eller smuldret opp.

Huffamegen...Nå selger algoene 'en og 'en aksje for å leke den nedover :)

Markedet er tydeligvis mer enn klare for å ha mer transparens rundt inntjening og litt mindre rundt visjoner og etiske mål

USA... En kjempejoker der ting virker å være veldig på plass... bortsett fra at selskapet fremdeles sier null og niks vedrørende marginer,omsetning eller avtaler annet enn piloter (som de tar seg betalt for)

UAE kan dog komme fortere enn vi aner - tar visstnok to uker å etablere selskap i UAE - med de er registrerte nå

Nei, markedet vil garantert ha svar på litt basic tall før de priser selskapet videre


P.s: Jeg har ståltro på selskapet men synes de er ekstremt tåkete på kundemasse og inntjening

Redigert 31.01.2022 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
bravi
31.01.2022 kl 16:43 3941

Kan ikke se at det er noe problem at det stilles et og annet kritisk spørmål som f.eks om alle de nye kontainerne vi så på videoen fremdeles står på lageret eller om de har kommet i drift, de var ferdige til 15 desember. Majoriteten av markedet vet antagelig ikke om "stay tuned" og sender kursen videre nedover, 3,32% i dag

Enig!

Selskapet ekspanderer voldsomt og gjør utrolig mye bra; men jeg tenker at de bommer totalt på segmentet som heter markedspleie - selv om jeg forstår at jeg høres ut som en sutrete drittunge når jeg sier slikt... for de har virkelig levert godt i det siste

Avtalen i UAE, utvikling av greenbox konseptet, stresset med å ansette såpass mange, R&D, IP, etablering i USA, presentasjoner, videoer, produksjonsmål og drøy økning av kapasitet... INGEN rekker over alle felt - og da skjønner jeg også at det må gå ut over noen

De noen... Er aksjonærene - for de har sannsynligvis ikke tid til å dulle og trøste oss akkurat nå

That simple...That annoying!

Håper å få litt mer av denne nede på 26.
Nilsinini
31.01.2022 kl 18:49 3766

De samme folka som kritiserer har neppe mer enn 5% av formuen sin, kanskje nærmere 1%, i det verdipapiret de mener er "bankers".

Det gir ikke mening. De skulle fått stryk.

Ingen, i topp 50 har solgt noen aksjer, selv om kursene har falt fra kr.42 ish ned til kr. 31 ish.
Det holder for meg.
At noen prøver å snakke ned aksjen, preller av på på meg.
Snarere tvert imot. Det er risikosport å stå utenfor når det kommer nyheter.
Dessuten, jeg sitter «long» her.

Redigert 31.01.2022 kl 18:59 Du må logge inn for å svare
Aaleby
31.01.2022 kl 19:03 3791

Skeptiker er all in i DSRT og har tidligere tapt en millionformue på børsen. Titalls millioner som ble til kr 0. Som vel kan forklare at det oppkonstrueres problemstillinger som er helt borti natta. Som at LNC ikke hadde synlig effekt i sylinderen til Idland under webinaret. Sprøyt fra ende til annen. Eller at Sivertsen er mer opptatt av utseendet enn å pleie aksjonærene. En helt absurd påstand. Men kanskje til å forstå når man i relativt høy alder satser sparepengene (800 000 kr) på ett kort i en volatil høyriskaksje. Hvor fora og face tydeligvis benyttes til å avreagere på merkverdig vis når presset blir for stort til å bære.

Enig med deg at det må være hov på hesten. Men hvorfor påvirke negativt uten grunn?
Noen blir veldig skuffet når ikke ting går i egen retning, skriver om hva selskapet bør gjøre, kursen blir jo gruset etc. Og forlange at noen kommer på banen med kursdrivende mld eller lignende, for og tjene deg og meg i øyeblikket skjønner jeg lite av, når alt ser ut til og falle på plass, og ansettelser fortsetter med stor styrke for og ta unna det de tydeligvis har fått av bestillinger og for at selskapet skal vokse, i et marked som antagelig er umettelig når en ser hva som skjer ift. matmangel, vannmangel og befolkningsvekst i verden. Og tro at DC har gitt fra seg profitt i dealen med Mavarid må jo være som og tro på julenissen, jeg tolker det slik at det er vinn vinn for begge selskaper og fører med seg at økonomien i prosjektet er i mål uten at noen trenger og tenke emisjoner/utvanning.

Nå kom det også ut en artikkel fra BBC som stilte spørsmål om stoffet virket som det skulle, noe som kontant ble avvist av de med kompetanse under Q&A torsdag. Virket som det gjorde utslag negativt i sammen med alt det andre som skjer rundt oss for tiden. Det er ikke akkurat grønt kjør på noen kanter.

Nå sa de vel selv at de to glassene som ble fulgt opp med lnc og vann var en meget enkel måte og og vise hva stoffet brukes til, heller hvordan det virker. Vet ikke om du fikk med deg det..

DC la også ut en mld fra Expo live på linkedln 18 jan hvor det sto følgende; It was an honour to welcome Bill and Melinda Gates who visited us to admire the progressive workt that is being done at Expo 2020 Dubai.
Thogether with the Gates Foundation we ar excited to support grassroots innovators, hva enn det betyr er det positivt i forhold til hva DC bedriver. Forøvrig er det nå 42 ansatte i dette nettverket, antagelig er de flere enn de 52 som er opplyst tidligere, og at mange flere jobber på deres prosjekter gjennom andre innleide selskaper.

Slapp av.

Ting tar tid men fortsatt optimist :-)
Aaleby
31.01.2022 kl 21:10 3632

Er selv forberedt på at det kan koste på kort sikt å være tidlig ute. Spotte potensialet før histen og pisten. Som man ser ved at den synker forbi nivåer hvor kursen føk forbi på luftige forhåpninger i nov/des i fjor. Uten joint venture selskapet med tilhørende forpliktelser som signaliserte vellykkede pilotprosjekter med en heftig derisk på kjøpet. Og uten ansettelsen av Michael Davidson i DCA, som viser at teknologien anses som svært spennende og relevant også i statene.

Det essensielle er vissheten om at det ikke finnes andre mulige løsninger på ørkenspredningsproblematikken når ødelagt jordsmonn skal forvandles til dyrkbar jord. I lag med kunnskapen om at problemet er galopperende og ikke bærekraftig overhodet i en verden hvor antall mennesker er økende med et matfat som blir i stadig dårligere forfatning. Legg til tørke med minskende grunnvann og man har en oppskrift til global katastrofe.

Dernest kan man spørre seg; hva er sjansen for at Desert Control ikke lykkes når man i tillegg har OKS bak rattet? Svaret i mitt hode gjør sitt til at markedets reaksjon ikke biter på. Overhodet.

Det er nok for lite tall og for mye show

Sitter selv godt lastet og er i et greit tap uten at jeg selger av den grunn (har troen). MEN, jeg tror ikke DC øker særlig mer i verdi nå uten at de lander litt og fokuserer på å overbevise markedet om at inntekter ikke er langt unna.

USA spesielt er det også andre forum som peker på...Helt stille her siden Michael Davidson ble ansatt som CEO, Desert Control Americas.

Er meningen at vi nå skal vente til mai og resultater fra pilotstudier før det begynner å skje noe? Hvorfor skulle selskapet øke produksjonskapasiteten så grasalt dersom de ikke selger i bøtter og spann?

Selskapet har garantert svar på alt dette, men det må kommuniseres bedre til markedet
Redigert 01.02.2022 kl 09:47 Du må logge inn for å svare

Jeg forsøker å forholde meg til fakta. Du dikter opp fakta. Jeg skrev ikke at LNC ikke hadde noen som helst synlig effekt på webinaret, men jeg mener den var så liten og så uklar at den var lite overbevisende. Dersom den skulle ha vært overbevisende, måtte den ha vært lett synlig og meget klar. Etter mitt syn er det dine vurderinger som er bort i natta npr du påstår at jeg oppkonstruerer problemstillinger som er helt borti natta. Det har overhodet ikke falt meg inn at Sivertsen skulle være mer opptatt av utseendet enn å pleie aksjonærene. Du har helt misforstått poenget mitt. Jeg reiser spørsmålet om at han synes å ha sørget for å ha perfekte tenner sier noe om hans holdninger på andre områder også - at han er per opptatt av å skape et bilde av et perfekt selskap med enorme vyer enn å informere markedet når ting ikke utvikler seg så bra - som f.eks. at det trekker i langdrag å få en bindende kontrakt i Emiratene om produksjon og salg. Oslo børs steg igår mens DSRT falt klart. Kursen fortsetter å falle idag. Hvorfor gjør den det etter at Sivertsen har hatt sitt webinar? Jeg føler ikke noe press i det hele tatt når det gjelder min egen investering. Hvis du hadde lest mine mer enn 17000 innlegg på et tilsvarende forum i USA, ville du ha sett at jeg ofte kommer med kritiske kommentarer når det gjelder selskaper jeg har investert i. Det finnes usaklige personer der også og gang på gang får jeg kommentarer om at en ikke tror jeg eier disse aksjene og anbefalinger om å selge aksjene mine. Jeg tviler ikke på at det i løpet at par måneder blir inngått en viktig kontrakt i Emiratene. DESRT har penger nok til eventuelt å la produskonsenetene være uten inntekter i denne perioden. Mitt anliggende er at selskaper bør informere om både det som går bra og det som ikke gjør det. Sivertsen er svært lik andre bedriftsledere dersom han bare informerer om det som går bra.

Jeg er fortsatt like optimistisk som før. Men jeg synes at aksjemarkedet skal holdes løpende informert om også ting som ikke går som forventet. Usikkerhet er noe av det verste aksjemarkedet vet. Noen forventet at ting kontrakter ville inngås så snart resultatene av pilotene forelå. Det har stadig blitt påstått her at innholdet i avtalene som skulle komme stort sett var klart allerede. Dersom det er mange som har kjøpt slike synspunkter her (det er et selssifrer antall lesninger av poster på dette forumet), er det ikke rart om en del begynner å lure nå som der har gått mer enn en måned med 12 klare produksjonsenheter, men uten noen kontrakt. Jeg tror markedet burde ha blitt beroliget ikke gjennom farget informasjon, men gjennom saklig informasjon om hvorfor det tar tid før den kommer en konkret bindende kontrakt om om hva disse 12 produskjonsenhetene benyttes til i mellomtida. Når en i stedet benytter tida til å gi elementær informasjon på et webinar, vil noen kunne oppfatte dette som en avledningsmanøver. Det kan være kontraproduktivt i forhold til tillit.. Det du sier om de to glassene og hensikten virker på meg helt intetsigende. Det som ville ha vært et poeng i å kunne vise var dersom det rene vannet rant gjennom sanden og derfor kom MYE dypere i glasset enn LNC som ikke bare rant gjennom, men ble værende i den øverste delen av glasset. Det ville i så fall ha illusrert effekten av det som skjer i virkeligheten. Det greide en ikke på noen god måte. Da hadde det heller ikke noen hensikt med de to glassene. Dette skulle selvsagt ha blitt testet på forhånd for å avklare om poenget kom godt nok fram.

Jeg kjøpte mine aksjer tiil i underkant av 15 kr og er ikke det minste bekymret for utviklingen og at dette vil vise seg å ha vært en kjempeinvestering. Men jeg synes det ikke er tillitvekkende at Siverstsen synes å befinne seg i en verden av visjoner samtidig som han ignorerer å informere om den løpende utviklingen i det området som i år her helt avgjørende for inntektene.

Jeg ser at kursen i skrivende stund er ned med mer enn 5% idag mens markedet er opp ca 1%. Dette må da være en indikasjon på at markedet har mistet tilliten til selskapet? I så fall synes jeg ikke det er helt ufortjent.

Det smerter å si det/ se det... Men rent markedsmessig så kan det se ut til at markedet føler det begynner å bli bra nok med vyer nå ja

For min del så heier jeg på dem, men nå om dagen så frykter jeg den neste oppdateringen er at selskapet har pådratt seg å redde truede ringblomstarter for egen regning...
Hayen
01.02.2022 kl 11:13 3163


"USA spesielt er det også andre forum som peker på...Helt stille her siden Michael Davidson ble ansatt som CEO, Desert Control Americas"


Det kommer en større reportasje i E24.no om Desert Control.

Journalisten,Linn Hillestad, i E24 skal besøke prosjektet de har i Arizona.
Ole Kristian Sivertsen dro til USA sist søndag.

Linn Hillestads utgangspunkt er at "dette høres veldig spennende ut"

Jeg har overstående etter direkte og god dialog med både journalisten og OKS.
Vkvamba
01.02.2022 kl 12:30 3039

Man kan ikke lese hele markedets sentiment ovenfor selskapet basert på en dag. Mange av dine innlegg grenser til det tåpelige. Du må lære deg å differensiere mellom etablerte produksjonsselskaper og vekstselskaper. Kursen er opp nesten 100% fra i høst og du klager din nød over at markedet har mistet tiltroen til selskapet. Det er absurd!
bravi
01.02.2022 kl 12:47 2996

Ser at kursen går ned i dag også, det er sikkert pga. nyhets tørke fra Desert, mangler ikke på vyer og målsetninger men om hva som foregår og hva de får til. Når ingenting meldes tenker markedet at dårlige nyheter utsettes så lenge som mulig, da faller kursen som følge av det.

Begynner å bli på tide at Desert forteller om alle kontainerne er i drift eller om de står å støver ned på lageret og om de 45 nyansatte er i produksjon eller bare driver med tørrtrening.

Jeg synnes det er ekstremt mye suttring her inne. Tidvis minner det om en barnehage. Her lukter det gode nystekte boller, men dere må for pokker vente til de er ferdig stekt.

Desert Control har brukt år på å komme ditt de er i dag, og nå er vi der snart. De har hele veien hatt stor voalitet, og om noen ikke tåler å være aksjonær i selskapet er det plenty med Sparebanker dere kan kjøpe slik at dere slipper å sitte på forum å plage hver andre.
Redigert 01.02.2022 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
Aaleby
01.02.2022 kl 13:39 2884

Tiltredes 100%. En oppsiktsvekkende merkelig ansamling som har beleiret denne tråden. Løv som blåser med vinden. Mentale slaver av den rådende kursen. Hylekor som øser opp hverandre. Uten evne til refleksjon.
Bi
01.02.2022 kl 14:00 2861


10 jan. Vis DSRT: Desert Control appoints Michael Davidson as CEO of Desert Control Americas to spearhead the company's market entry and growth in the United States.
20 des. 2021 Vis DSRT: H2 2021 Operational Update
17 des. 2021 Vis DSRT: Desert Control 2H Operational Update | Webcast presentation 20 December 10:00 CET
15 des. 2021 Vis DSRT: Desert Control and Mawarid Enter into Agreement to Form a New Company
19 nov. 2021 Vis Desert Control opens Global R&D Lab in Stavanger 25 November 2021, invitation to webcast at 0930 CET
19 nov. 2021 Vis Desert Control Group - Operational Update will be released December 20th 2021
21 okt. 2021 Vis DSRT: Desert Control extends agreement with Mawarid and prepares for stage two
30 sept. 2021 Vis DSRT: Desert Control increases production capacity and continues executing according to plan.
3 sept. 2021 Vis DSRT: H1 2021 Report and Financial Results | Desert Control AS
30 aug. 2021 Vis DSRT: Desert Control H1 2021 Report and Financial Results | Webcast presentation 3 September 10:00 CET
6 aug. 2021 Vis Desert Control AS - Share capital increase registered
5 juli. 2021 Vis (Correction) Purchase of 63 000 shares by Chief Technology Officer
5 juli. 2021 Vis Purchase of 63 000 shares by Chief Financial Officer
29 juni. 2021 Vis Desert Control Group - Operational Update
23 juni. 2021 Vis Desert Control won the Green Award for Innovation at Greentech Festival in Berlin
17 juni. 2021 Vis Desert Control AS: Purchase of 30 000 shares by board member
11 juni. 2021 Vis Former released information document completed with annexes
8 juni. 2021 Vis DSRT: (Correction) Desert Control reaches MOU with Mawarid Holding Investment in Abu Dhabi
8 juni. 2021 Vis DSRT: Desert Control reaches MOU with? Mawarid ?Holding? Investment ?in? Abu Dhabi?
21 mai. 2021 Vis Financial calendar

I tillegg til diverse facebook innlegg og info på nettside og andre fora så vil jeg vel si at de informerer ganske godt. At de ikke legger ut børsensetiv info om avtaler og inntekter i hytt og pine er vel ikke så rart.

Det er flotte nyheter - da får vi håpe det blir mer kjøtt på benet i den artikkelen

Du har forøvrig også vært flink til å finne selskapsrelevant informasjon rundt Desert Control på ulike kanaler. Fortsett med det.

https://www.kunc.org/environment/2022-01-11/as-the-colorado-river-shrinks-can-new-technology-save-water-on-farms-the-answer-is-complicated

“You're going to see rising (water) prices, probably reduced use and more efforts to conserve water,” Ward said. “A farmer would rather find a way to conserve a little so he can keep this farm, not lose it, than be driven out of business and have to go into something else."Det du i høyeste grad må lære deg er å være ærlig når du refererer til andres standpunkter. Jeg skrev: "Dette må da være en indikasjon på at markedet har mistet tilliten til selskapet?" Du skrev: "... du klager din nød over at markedet har mistet tiltroen til selskapet. Det er absurd!" Det å miste tiltroen til et selskap er faktisk noe helt annet enn å miste tilliten til selskapet. Jeg har faktisk megeg stor tro på selskapet, men jeg har redusert tillit til selskapets ledelse fordi det virker som om Sivertsen er ensidig opptatt av å presentere store vyer samtidig som selskapets kurs i løpet av nokså kort tid fra nesten 42 kr til en laveste kurs på i overkant av 30 kr igår. Oslo Børs har steget bra to dager i demme uka samtidig som DSRT falt kraftig begge dagene (inntil den tok tilbake noe av dette fallet i siste del av gårsdagen). Jeg mener å huske at selskapet forespeilte kontrakt i januar samtidig som noen forventet kontrakt kort etter at resultatet fra pilotene forelå. En grunn til at jeg mener å huske dette er at jeg var i debatt med noen om dette og jeg viste da til at selskapet først ventet kontrakt i januar. Nå er januar over. På bakgrunn av ovennevnte var det neppe absurd å reise et spørsmål om markedet hadde mistet tilliten til selskapet. Dette var altså et spørsmål og ikke en påstand fra min side. Det er nokså håpløst å diskutere her når de som skriver er så usaklige som du er.

"Mentale slaver av den rådende kursen. Hylekor som øser opp hverandre. Uten evne til refleksjon." Du setter etter mitt syn saken helt på hodet her. Min mening er at det er alle dere som fungerer som mikrofonstativ for selskapet som er uten evne til refleksjon. Selskaper presenterer normalt bare solsida av det som skjer. Skyggesidene må andre kaste lys over. Dette er det flere av dem som skriver her ikke tåler.

Generelt sett har selskapet informert ganske hyppig om utviklingen. Det som mangler er informasjon om utviklingen etter at 12 produksjonsenheter var klare for produksjon samtidig som en har over 40 ansatte i Emiratene. Dette er situasjonen i over en måned nå slik jeg har oppfattet det. Når en tærer på kapitalen etter å ha økt utgiftene kraftig er del vel naturlig om markedet blir urolig pga. den manglende informasjonen om hva som skjer med alle produksjonsenhetene. Det kom det ikke et ord om i webinaret som fremsto å ha en uklar adressat. Var det personer som var totalt uvitende om selskapet og dets produkter siden så mye tid ble brukt til en elementør presentasjon? Disse var vel neppe så opptatt av å få presentert nyansatte personer? Aksjonærene fikk også litt informasjon av interesse om USA, der det ikke blir kommersiell virksomhet på ganske mange måneder ennå mens en ikke sa noe om det som kanskje er mest interessant for aksjonærene nå (en stor del av dem er jo tradere): hva skjer med de 12 produksjonsenhetene?

Prøv å fatt deg kortere.
3 innlegg på kort tid. Er i overkant, selv for deg.
Denne tråden blir litt irrelevant….desverre.