Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Det er "noen" som på død og liv skal hindre denne aksjen i å stige....
Odium
22.09.2022 kl 15:13 3110

Nei, det er bare ingen grunn til at den skal stige nå.
Folk har en irrasjonell mening om at slike spekulative papirer skal gå til himmelen bare fordi de vil.
Det er langt ned til bunnen enda og det fins ingen teknisk indikasjon på reversering i nær fremtid. Når bunnen forsvinner ut av vekstmarkedet så går dette papiret med ned fordi det er en vekstaksje uten inntjening i et marked med stigende renter og fallende verdi av fremtidig inntekt.

Nå tror og håper jeg at DC skal gjøre det stort i fremtiden, men ting er ikke så enkelt som det var for 8 måneder siden. De har lite å vise til av kontrakter og vil ha mer utfordring med å hente mer penger i fremtiden enn de hadde i fjor.
Alt dette gjør at selv om DC i seg selv er bra og solid, så vil macroøkonomiske krefter filleriste også dette selskapet frem til de kan vise til noe håndfast som gir god cash flow.

Jeg tror vi vil de 15kr og kanskje også 10kr lenge før vi ser 40kr igjen
rockpus
22.09.2022 kl 15:38 3098

"Jeg tror vi vil de 15kr og kanskje også 10kr lenge før vi ser 40kr igjen"

Hvorfor ikke helt ned til 1 kr, når du først er i gang?

Gårsdagens melding styrker inntrykket av seriøsiteten til dette selskapet, og øker sjansen for en snarlig større ordre. Det betyr langt mer enn dine tekniske indikasjoner. LNC er dessuten et produkt der behovet ikke blir mindre av inflasjon og renteoppgang.


Her kan vi lese og selv spekulere til krampa tar oss. Videre mtp kursutvikling er det helt avgjørende når kontrakt av størrelse meldes. Neste Q-rapport kan naturligvis hjelpe litt (med flere småprosjekter) men slik jeg oppfatter markedet nå, så må de vise resultater. UAE, hvordan står det til der? Folket svømmer i penger og har tydelig signalisert krafttiltak for egenprodusert mat - Hva venter vi på? Signer avtale og kjør LNC!!

Desert Control AS (OB:DSRT) Is Expected To Breakeven In The Near Future
https://simplywall.st/stocks/no/materials/ob-dsrt/desert-control-shares/news/desert-control-as-obdsrt-is-expected-to-breakeven-in-the-nea
Redigert 22.09.2022 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
Aaleby
22.09.2022 kl 16:33 3610

Stort sett ingen som hverken kjøper eller selger, utover Nordnet. Ca 30k av den totale omsetningen på 96k fra mandag vises igjen på listene. Som betyr at 60k har blitt kjøpt og 77k har blitt solgt av nordnet-kunder. Med netto salg på 17k. Topp 50 sitter i ro, utover nevnte nordnet samt et DNB-fond som økte med 16k og Falnes som økte med 10k.
Redigert 22.09.2022 kl 16:49 Du må logge inn for å svare

Og jeg økte med 10k i dag (på 20.20)…
Odium
23.09.2022 kl 07:36 3602

Fordi jeg tror ikke DC skal så lavt, trodde det var ganske innlysende. Jeg har sittet på gjerdet siden juni men valgte å vente fordi ting såg virkelig ikke bra ut, noe jeg også var tydelig på her. Ting ser ikke noe bedre ut nå, for nedgangen jeg tror kommer er noe DC ikke kan gjøre noe med uten store nyheter. Småprosjekter hjelper ikke da dette handler om å skape store inntekter.

For full fart nedover fra 20 kr?

2 813 18,64 19,20 2 381 2
1 16 18,60 19,22 850 1
1 500 18,48 19,38 500 1
1 500 18,46 19,40 500 1
1 500 18,38 19,48 500 1
1 500 18,28 19,50 1 088 1
1 2 000 18,20 19,58 500 1
1 500 18,00 19,86 81 1
1 25 17,50 20,50 500 1
1 50 17,00 21,00 5 100 3
5 404
12 000
rockpus
23.09.2022 kl 10:00 3630

Tror du på større avtaler, så går du inn. Tror du ikke på større avtaler, så går du ut eller i det minste unngår å gå inn. Tror dette er en bedre rettesnor for denne type selskaper enn TA.
Odium
23.09.2022 kl 10:13 3624

Det jeg sier kommer som en følge av kombinasjon av flere ting der TA er sentralt. TA gir deg ikke et komplett bilde, men det forteller deg mye hvis du forstår hva det faktisk går i. Jeg har tross alt hatt rett i tre måneder i strekk nå der andre er tullete bull.
Spørr deg selv, er DC substansielle mer verdt nå enn når de gikk på børs i 2021? Noen vil kanskje si ja, men hvis du i samme regnestykket legger til at macrobildet er totalt endret siden den gang og gratis penger gjennom negative realrenter er long gone og hele vekstmarkedet er i en gigantisk boble som fortsatt ikke er sprukket, så gir det kanskje et noe annet og litt mer nyansert bilde.

15kr kommer fra at det er en del støtte på det nivået og 10kr kommer fra at jeg tror en atl er i kortene.

Full fart var vel å ta i litt når man ser på omsetningen....det finnes jo ikke volum. Her er det åpenbart retailers med små poster som er vettskremte over den generelle markedsutviklingen (dels med god grunn). Personlig sitter jeg med et lass med aksjer i selskapet, og har ingen planer om å selge (kjøpte i går..). Som andre skriver her er det enten eller...det landes en stor kontrakt som vil gi et kraftig kursløft...eller det blir tørke (bokstavelig talt). Jeg finner såpass mange gode indikatorer at jeg anser RR for god.
rockpus
23.09.2022 kl 10:20 3642

TA fanger først og fremst opp markedspsykologien.
TA kan på ingen måte fortelle deg om det plutselig kommer en avtale eller ikke.
Spør deg selv: Påvirker dagens negative marked behovet for LNC? Eller er det kanskje motsatt, at dagens krise skriker etter løsninger som dette?

Det er dessuten skjedd mye positivt for Desert siden 2021 som styrker den substansielle verdi., ikke minst i USA.
Odium
23.09.2022 kl 11:02 3633

Nei, det du sier der er ikke sant, det er faktisk direkte motsatt. TA fanger opp den underliggende matematikken i markedet og presenterer det på en visuell måte som lar seg analysere uten kunstig intelligens. Dette gjør det mulig å se når ting er drevet av psykologien eller det underliggende, da psykoligidrevne markedsbevegelser nesten alltid vil avvike fra etablerte trender.
Jeg vi gå så langt å påstå at hvis en ikke mestrer grunnleggende TA, så går du inn i dette gamet med et alvorlig handicap. Hvordan skal du ellers klare å sette presise kursmål, velge når du skal kjøpe deg inn eller selge deg ut?
TA sammen med en god forståelse av selskapet og sektoren selskapet befinner seg i, og en minst like god forståelse av det macropolitiske og -økonomiske landskapet er essensielt for å gjøre det godt på børsen over tid. Jo mer du ser bort i fra en eller flere av disse tingene jo mer overlater du til flaks.

Men jeg skal gi deg rett i at DC ikke er det beste eksempelet på et selskap som lar seg lett analysere teknisk. Men det er fortsatt mye å lære.

kjapp TA av DC slik jeg vurderer det nå
https://www.tradingview.com/x/Cyc1KnGM/

edit: glemte den ene bobla som indikere brudd ned gjennom etablerte fallende trendkanal
https://www.tradingview.com/x/DfTbcojL/

edit2: Nei, TA kan ikke fortelle meg om det kommer en avtale, men med et selskap som DC hvor volumet er såpass lavt at innsidekjøp og salg kan påvirke kursen ganske mye, så er det meget mulig at jeg vil fange opp bevegelser som ikke samfaller med etablerte trender og på den måten kan se at ting er i sving.
Redigert 23.09.2022 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
rockpus
23.09.2022 kl 11:14 3646

Så når TA indikerer et videre kursfall, så betyr det at markedet faktisk vet at det ikke kommer en større ordre i nærmeste tid?
Ser du ikke selv svakheten med TA i forhold til denne type enten eller selskap?

Jeg er dog enig i at TA viser hvor mye markedet er villig til å prise forventninger.
Odium
23.09.2022 kl 11:23 3692

Nei, ikke noe er satt i stein. Det gir bare en indikasjon for at noe skal skje av varierende grad.
Det kan snu i morgen. who knows.
Men så langt så er vi ned 40% siden jeg vurderte inngang og det er ikke småpenger.
Går vi til atl så sparer jeg over 70øre på krona.

Siden jeg nevnte kursen og ikke omsetningstall, synes jeg det burde være klart at det var kursen jeg siktet til. Det var et spørsmålstegn til slutt. Jeg kom derfor ikke med noen påstand. Ved betydelig kursfall er det ofte slik at det dukker opp kjøpere som lar seg friste. Dette skjedde også denne gangen. Det virker som om det i øyeblikket er balanse mellom selgere og kjøpere til en kurs på 20 kr. Hvis jeg skal gjette på videre kursutvikling, tror jeg den generelle kursutviklingen i USA og Norge vil bli avgjørende dersom det ikke i mellomtida kommer nye kontrakter som virkelig monner. Jeg er enig i at MOU'en bare ga et blaff i forhold til kursstigning. En MOU (memorandum of understanding) er normalt enda mindre bindende enn en intensjonsavtale. Denne gjaldt en periode på 5 år så det fremstår som uklart når inntektene eventuelt kommer. Om 5 år forventes prisen på LNC å være ca 10% av prisen idag. Det er derfor svært uavklart både om det blir noe salg her og når dette skjer og hva prisen på LNC evetuelt blir. Denne avtalen signalieserer vel nesten bare en viss interesse for LNC og at en slik interesse foreligger visste vil vel på forhånd?

Jeg er ikke sikker på om det trengs en stor avtale i Emiraten for å stablisere kursen eller å få den til å stige. Selskapet har vel nå hatt kommersiell produksjon i nesten tre måneder. Men hvor stor andel av produksjonskapasiteten der har blitt utnyttet til produksjon på det kjente prisnivået? Det virker på meg helt ukjent. Hvis det hadde vært nesten full produksjon, synes jeg kursen nå burde ha vært høyere. Dersom det nesten bare har vært symbolk kommersiell priduksjon, synes jeg det begynner å bli grunn til å bli skeptisk til den videre utviklingen i dette området, som burde være det mest gunstige i verden siden vann der er så kostbart og siden betalingsevnen vel er større enn i nesten alle land i verden (med mulig unntak for Saudi Arabia). Med fortsatt veldig lav produksjon i Emiratene synes jeg det ville være naturlig om markedet synes dagens aksjekurs er for høy tatt i betraltning sentimemetntet i aksjemarkedet generelt.

Jeg er enig i at det ser ut til å ha skjedd mye positivt i USA siden 2021, men mitt syn er at det motsatte er tilfelle i Emiratene. Hva med millionene av daddelpalmer som LNC ble testet på? Har det blitt solgt noe på kommersielle vilkår? Mitt inntrykk er at eierne av daddelpalmene i stedet har inngått kontrakt med et selskap som kan oppfattes som en konkurrent av DSRT. Ved å ta tester av situasjonen mht. fuktighet her og der mellom daddelpalmene kan en ut fra det jeg leste for noen måneder siden reduserte forbruket av vann sterkt. Jeg antar dette koster el lav brøkdel av 20 000 kr pr dekar og kan derfor fremstå som et gunstigere alternativ.

Mitt inntrykk var at en for ca ett år sida testet grundig effekten av LNC i en rekke ulike forhold. Dette burde i en rasjonell verden vel ha vært tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om bruk av LNC var en god ide eller ikke? Men arabrene er kanskje ikke rasjonelle? Må hver enkelt av potensielle kjøpere få gratis test av produktet slik at de etter noen måneder kan bestemme seg for om dette er verdt 20 000 kr pr dekar eller ikke? Ikke vet jeg. Men hvis det er slik, er det kanskje ikke så rart at utviklingen for en utenforstående synes å skje med skilpaddefart i Emiratene.
bravi
25.09.2022 kl 09:11 3539

Kursen i Dsrt har trynet. Om Dsrt har levert på all guiding vet ikke jeg men de har iallefall ikke levert i forhold til de forventningene selskapet selv skapte da de leverte alle de produksjonsenhetene i desember. Hittil har de ikke kommet igang å tjene kr i UAE, det til tross for en betydelig og kostbar scale-up med masse nye "flinke og velkvalifiserte" folk, kanskje de heller burde ansette noen som kan å selge,

Går det like tregt og smått i Us som i UAE kan man lure på hvor kursen havner. Nå må Dsrt snart få til noe av betydning ellers kommer det raskt en emisjon, hva tror dere kursen blir da?
trodlet
25.09.2022 kl 10:44 3490

Jeg fulgte dsrt i noen måneder. Jeg hadde aksjer når de stod i 35,-++ . Jeg fant ut at jeg kan ikke være aksjonær kun fordi jeg ønsker at selskapet skal prestere. Idealisten i meg vek plass for økonomen i meg, og jeg solgte meg ut.
Jeg mener fortsatt, som jeg har skrevet tidligere, at dsrt skal ned til 5,-
Odium
26.09.2022 kl 06:44 3292

Det kan hende du får rett i det..macro kommer til å filleriste dc
rockpus
26.09.2022 kl 08:51 3245

Jeg har ikke for tiden aksjer her. Likevel lar jeg meg irritere av deres åpenbare agenda når dere spår kurser helt ned til 5 kr.. Det er ganske så gjennomskuelig!
Odium
26.09.2022 kl 10:17 3293

Jeg har hele tiden vært helt åpen på at jeg skal inn på en lavere pris. Folk kalte meg en tosk når jeg sa at DC skulle langt ned tilbake i juni også. Prisen er ned nesten 50% siden da og det er svært lite som tilsier at denne trenden skal snu i nær fremtid. De som sier noe annet har enten innsideinformasjon eller så undervurderer de hva som skjer i markedet nå. Dette har ikke noe med DC som selskap å gjøre. Absolutt ALT som ikke tjener penger kommer til å få rundjuling og vanvittig mange vekstselskaper som tjener penger skal også reprises langt under dagens nivå.
5kr er kanskje litt lavt, men ikke veldig.

For to år siden var hele oljeserviceindustiren priset til konkurs. Se på den i dag og veksten har nettopp begynt for dem.

For DC fins det støtte litt over 15kr. Går de igjennom det så er 10-11 kr neste stopp
rockpus
26.09.2022 kl 10:40 3269

Vel, du er i alle fall ærlig med din intensjon.

Problemet kan være å forbli objektiv og ikke la personlig ønske påvirke sin "faglige" vurderingsevne.
En ting er at vekstaksjer går ned i et marked som dette, en annen ting er å mene at slike aksjer nesten skal nullsettes. Har man operert på børs i noen tiår, så lærer man at aktørene i markedet alltid overdriver, enten i haussing eller i baissing. Når det går opp, er det ingen grenser for hvor høyt det skal. Når vi får nedgangstider, er selv en halvering bare en sped begynnelse på en endeløs elendighetsbeskrivelse. Sannheten viser seg som regel et sted i midten..

Siden vi ikke får noen informasjon om hvordan det går i Emiratene, må vi vel vente til resultatet for tredje kvartal foreligger. Siden vann er så kostbart i Emiratene, er det nærliggende å anta at et produkt som reduserer vannforbruket til ulike typer vekster med 40-50% burde selge seg selv. Min gjetning er at salget ikke går bra siden vi hører lite eller ikke noe om det. Men vi får i alle fall kunnskap om salget i resultatet for tredje kvartal. Dersom salget da skulle vise seg å ha vært lavt, synes jeg det er naturlig om kursen raser ganske mye fra nåværende nivå¨. Dersom en ikke greier å selge LNC i et land der vann er så kostbart, virker det naturlig å anta at det vil være enda vanskeligere å selge LNC i USA der vann er gratis og at problemet er at det er for lite vann i forhold til behovet.

En mulig forklaring på at det ser ut til å gå dårlig med salget kan være at LNC er fryktelig kostbart med en pris på ca 20 000 kr pr. mål og ca 4 års livslengde. Det virker som om de som eier millioner av daddelpalmer må tenke i slike baner når de ikke er ivrige kjøpere av LNC. Montro mikrofonstativene for selskapet fortsatt er like positive til utviklingen i selskapet som de har vært inntil nylig.
Odium
26.09.2022 kl 11:34 3229

Min tanke er at veksten mellom børsnotering og topp var kunstig drevet av gratis penger, positiv omtale og hausing. At vi skal tilbake til omtrent noteringskurs slår meg som fornuftig i et marked som ser totalt annerledes ut nå enn da.
Hvis DC klarer å gjøre butikk ut av dette så er skys the limt, men enn så lenge så er det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden.
Hayen
26.09.2022 kl 18:02 3092

"En mulig forklaring på at det ser ut til å gå dårlig med salget kan være at LNC er fryktelig kostbart med en pris på ca 20 000 kr pr. mål og ca 4 års livslengde. Det virker som om de som eier millioner av daddelpalmer"


1. Lnc har en initiell kostnad, men i uae er dette spart inn etter ca 20 mnd pga redusert vannforbruk. Så at det er" fryktelig kostbart " blir en tabloid påstand. I tillegg må man ta i betraktning økte avlinger, mulighet for å dyrke på nye områder eller rett og slett berge gården fra å bli nedlagt.

2. I områder hvor det pløyes er det kanskje behov for en liten runde lnc 4-5 år etter første gang, men deretter er effekten langvarig. For Lnc til daddelpalmer, der man ikke pløyer, er det antatt at LNC fungerer godt i 20-25 år. Argumtasjonsrekken din i sitatet er derfor gal.

Som vanlig sitter det mange og koker sammen påstander utifra stigende eller synkende aksjekurs. Sånt gir gjerne originale konklusjoner.
rockpus
26.09.2022 kl 18:53 3031

Kursoppgangen fra noteringen og fremover var drevet fra et nivå "for godt til å være sant", til "jo dette ser virkelig ut til å fungere". Tar man i en slik sammenheng med det beviste potensialet i store deler av en tørkerammet verden, så vil det være irrasjonelt om kursen skal gå tilbake til start!
Odium
26.09.2022 kl 20:04 2993

Nei, ikke hva du ser dette sammen med macro.
Kall DC hva en vil, men det er et vekstselskap som prises basert på fremtidig inntjening og kom på børs når dette var noe folk kasta penger på.
Nå, så er ting radikalt annerledes. Renter gjør fremtidig inntjening mindre verdt og vi er i startgropen på vår levetid største sektorrotasjon. Vekst er ut, verdi er inn.
Jeg tror at DC havner litt mellom to stoler her og det er bra. Men det betyr også at selskapet skal reprises sett med dagens økonomiske utsikter og ikke de som var gjeldene for 18mnder siden.
Tiden vil gi oss sannheten. Men enn så lenge så sitter jeg på gjerdet. Med mindre selskapet drar noe opp av hatten så kan bunnen nås først om et år
rockpus
26.09.2022 kl 20:55 2944

"Tiden vil gi oss sannheten. Men enn så lenge så sitter jeg på gjerdet. Med mindre selskapet drar noe opp av hatten så kan bunnen nås først om et år"

Du gjør en god jobb, med å prøve å overbevise deg selv om at du nå gjør det riktige.
For min del ville jeg glemt hele selskapet, om jeg virkelig ikke trodde det skulle skje noe innen et år. Da har i tilfelle forferdelig mye sviktet.
Moenet
26.09.2022 kl 21:04 3201

Økte renter er vel først og fremst verst for de selskapene med høy gjeld. Dette er ikke et problem for Desert Control.
Alle selskaper prises dessuten basert på fremtidig inntjening. Hva mener du med at vi er i vår tids største sektorrotasjon? og hva har vekst og verdi med det å gjøre?
Høres dumt ut spør du meg. Verdi har alltid vært inn, og jeg ville aldri investert i Desert Control dersom jeg ikke synes det var verdi.

Vil bare legge ved et lite klipp og sitat av Warren Buffet:

"I just cringe when I hear people talk about
"Now it's time to move from growth stocks to value stocks"
or something like that, because it just doesn't make any sense"

https://www.youtube.com/watch?v=Iweqmw2IT7M

"Lnc har en initiell kostnad, men i uae er dette spart inn etter ca 20 mnd pga redusert vannforbruk" Når det gjelder tabloide påstander går du meg en høy gang. Når vann er gratis i USA, står det knapt til troende at den initielle kostnaden er spart inn etter ca. 20 mnd. Her bør du konkretisere begrunnelsen for en så lite troverdig påstand. Hva slags vekst sikter du til? Hva er prisen på denne? Hvor stort vekt produseres i løpet av et år? Hva er den alternative kostnaden og hva består den av?

Hva er kilden til at det kanskje er behov for en liten runde etter 4-4 år der det pløyes? Det er mer optimistisk enn jeg har sett selskapet selv påstå. Hvorfor er ikke LNC tatt i bruk på de millionene av daddelpalmer som finnes i Emiratene dersom LNC fungrer godt i 20-25 år? Hvordan kan noen vite det i en situasjon hvor LNC bare har vært testet i en brøkdel av dette tidsrommet? Det er vel du som koker sammen løse påstander uten belegg i det selskapet selv har opplyst om?

Du er faktisk enda mer skeptisk enn hva jeg er. Det jeg synes markedet bør forvente før kursen snur opppover er at en i Emiratene greier å utnytte kommersielt den produksjonskapasiteten en allerede har. I USA forventes knapt noen kommersiell produksjon i år. Men dersom en greier å selge produksjonen til et tilsvarende antall produksjonsenheter en har i Emiratene, burde dette også få kursen til å snu oppover. Etter det som har skjedd i Emiratene i år, eller snarere ikke har skjedd, synes jeg markdet har god grunn til å være tvilende inntil volumproduksjonen starter.
Aaleby
26.09.2022 kl 21:42 3610

"Kall DC hva en vil, men det er et vekstselskap som prises basert på fremtidig inntjening --> og kom på børs når dette var noe folk kasta penger på <--.

Dette er bullshit. Oppgangen til DSRT startet i august i fjor og vedvarte ut året. Mener du å hevde at det ble kastet penger på vekstaksjer i andre halvår 2021? Er ikke sannheten at den store oppgangen i vekst ga seg i løpet av de første månedene av 2021 (i god tid før DCG kom på børs), hvor det har vært en eneste lang nedgang siden? Og at Desert Control i lang tid har holdt seg svært bra sammenlignet med vekstselskaper generelt på euronext?
Redigert 26.09.2022 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
Hayen
26.09.2022 kl 21:56 3641

"Lnc har en initiell kostnad, men i uae er dette spart inn etter ca 20 mnd pga redusert vannforbruk" Når det gjelder tabloide påstander går du meg en høy gang. Når vann er gratis i USA, står det knapt til troende at den initielle kostnaden er spart inn etter ca. 20 mnd.

-> Hva med å lese ting ordentlig før du kommenterer?

Hva er kilden til at det kanskje er behov for en liten runde etter 4-4 år der det pløyes? Det er mer optimistisk enn jeg har sett selskapet selv påstå. "

-> Da følger du ikke med.
Redigert 26.09.2022 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Aaleby
26.09.2022 kl 22:04 3965

Å være kritisk kan være en nyttig egenskap skeptiker, selv om du har det med å koke konspi-suppe på spiker og komme med påstander som har lite rot i virkeligheten. Det jeg derimot sliter med å skjønne er at du ikke var heads on og solgte rubbel og bit i våres. Iom at selskapet _aldri_ har predikert noe annet enn en slow start.

Etter mitt syn har man null grunn til å klage om selskapets forventninger stilltiende aksepteres. Noe annet ville vært om det var guidingen som gikk skeis. Da kunne man jamret med god grunn.
Redigert 26.09.2022 kl 22:07 Du må logge inn for å svare
Odium
26.09.2022 kl 23:22 3911

Slike økonomiske krasj som vi går igjennom nå tar 12-18 mnd å spille ut. Vi er 8mnd inn nå.
Odium
26.09.2022 kl 23:24 3944

Nei, økte renter gjør fremtidig inntjening mindre verdt. Dette er en fundamental ting med markedet og gjør det i all hovedsak ikke mulig å spekulere i inntjening om 10 år lenger. Ingen investorer vil gå med på den fordi matten går ikke opp.
Dette er en av grunnene til at inflasjon er så farlig som det er. Det gjør det så jævlig vanskelig å vokse et selskap
Odium
26.09.2022 kl 23:33 4002

Jeg er ikke spesielt skeptisk til DC. Har en sunn skepsis til det de prøver å få til og jeg forstår at en investering her bærer svært høy risiko. Men jeg har troa på selskapet.

Det jeg er skeptisk til er markedskreftene i dag og jeg opplever at selv på finansforum som dette så virker det som nesten alle undervurderer det som skjer nå. Dette er en finanskrise, matkrise og energikrise som rammer samtidig og det er bare så vidt begynt.
Små sårbare selskaper blir forsvarsløse når bakken de står på blir borte.
Vi er nå ned 49% siden jeg sa vi skulle ned i juni. 60% ned siden toppen.
rockpus
27.09.2022 kl 10:12 3900

"Slike økonomiske krasj som vi går igjennom nå tar 12-18 mnd å spille ut. Vi er 8mnd inn nå.
"

Og du vet da også at børsen alltid er i forkant og dermed snur lenge før det økonomiske krasj er over? Børs går på forventning om fremtid, både opp og ned.
Når Desert f.eks. allerede har falt 60 %, er mye av dette innbakt i kursen.
Når jeg dessuten skrev at jeg ville ikke vurdert dette selskapet om intet skulle kunne skje innen et år, så var det ikke slutten på generell økonomisk nedgang jeg siktet til, men kontrakter i både UAE og USA.