Teknisk & fundamental oppgang for Lerøy.

Slettet bruker
LSG 11.06.2021 kl 08:53 684

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Lerøy Seafood Group og aksjen ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 72.50 kroner og motstand ved cirka 78.80 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 80)

Fiske prisene øker i takt med gjenåpningen i HORECA i Europa.

Løp & kjøp.
Slettet bruker
11.06.2021 kl 14:19 605

Kg prisene er helt tok - rundt 60 kr rapporteres det. Volumet har riktignok godt betydelig opp i de siste dagene. Sterke priser tatt i betraktning av lavsesong. Men nå åpnes det "rundt omkring" i hele Europa. Fisk skal man eie nå.