Elopak, en unevnt "grønn aksje"?

P.Eksperten
ELO 19.06.2021 kl 11:28 14762

Elopak er på børs. Bra. Prisingen syntes litt stiv ved første øyekast, men kan vise seg å være rimelig på litt sikt. Viktig må være ledelsens ambisjoner på å trenge inn på nye markeder som vokser. Grunn til at jeg skrev grønn aksje med spørsmålstegn var at produktene kan være viktige i det grønne skiftet. Mye av dagens ELO forpakninger går til drikkevarer ser det ut som.Ikke noe galt i det. Nå som plantemelk er på vei frem (kan overstige kumelk i volum på sikt) så kan det være på sin plass. Kan ta med at kaffekjeden Starbucks nå opplever mangel på havremelk (Oatly er notert visstnok). Samtidig ser vi også at mye matvarer som hermetisk champignong, knuste tomater, etc går over fra metallbokser til kartonger som Elo produserer. Når vi vet hvor mye som blir produsert av hermetikkbokser så er potensialet enormt. Flere millioner tonn. Samtidig som vi også vet at f.eks sopp som champignon kan forøke seg like dratisk som soppen på badet så vil det neppe mangle innhold i disse kartongene. Vi ser også at vertikal farming tar av. Der kan det også produseres masse grønnsaker som kan puttes på disse kartongene, tomater er også ett eksempel derav. Denne aksjen/selskapet fortjener nok høyere prising. Den vil nok komme med kraftig omsetningsøkning. At det ikke har vært så stor omsetningsvekst siste halvannet ået kan nok også skyldes Covid. Spennende å følge med Elopak.
P.Eksperten
21.02.2023 kl 08:40 4354

Syntes resultatet til ELO virket greit EBIT margin for 4Q lå på ca 0, 06 prosent, for året som helhet lå snittet på 0,041. Greier de å holde seg på ca 6 prosent og gjerne prøver å øke marginen kan aksje kursen ta helt av. Da ELO ble notert hadde de en EBIT margin på 0,057 og ble priset som en vekstaksje. Noteringprisen lå også over dagens nivå. 28 kroner tror jeg det var. Nå har de økt omsetningen med 20% og kan komme tilbake til gamle marginer. Omsetningen lå på ca 38 kroner aksjen i 2022, i 2021 lå den på ca 32 kroner, så her kan det gå unna om de fortsetter å øke omsetning og resultat.
P.Eksperten
21.02.2023 kl 08:52 4331

Forholdet noteringskurs/omsetning pr aksje lå på 0,88 (sales). Skal en bruke samme forholdstall med dagens resultat bør aksjekursen ligge på ca 33 -34 kroner.
Woody
21.02.2023 kl 10:20 4255

I Elopak får man i pose og sekk. Jeg ser mange likheter mellom Tomra og Elopak som case. Elopak er et kvalitetsselskap som kan få mye høyere status på sikt som et grønt vekstselskap. Elopak prises nå som et helt vanlig kvalitetsselskap med vekstmuligheter, som om det produserte biler og ikke EL-biler. Verden ønsker ikke plast og plast til kartong trenden kan akselerere når vi kommer noen år frem i tid.

Det er vanvittig mye verden over som fylles på plastflasker som kommer til å komme på kartong. Selv melk fylles på plast i stor skala. I Norge er vi langt fremme med kartong, men dette gjelder ikke verden over og markedet for kartong skal vokse kraftig. Grønn profil er viktig for merkevarene og kartong blir naturlig valg, som dette f.eks.: https://omo.no/produkter/expert-color-flytende-refill/ Men i Norge er vi langt fremme som sagt, så det er nok å erstatte før man er ned på vaskemiddel.

Vokser bra i Amerika. Nylig etablert seg i India og midtøsten. Det ser bra ut på sikt!
P.Eksperten
20.04.2023 kl 10:09 3992

En må regne med at ELO fortsatt har høy omsetningstilvekst når 1 Kv tallene kommer. En kombinasjon av økt etterspørsel og prisoppgang grunnet kostnadsinflasjon. Kan føre til lavere marginer, men EPS kan være uforandret fra ifjor eller til og med høyere. Når en også ser på den høye prisen på frossen appelsinkonsentrat som er notert på Chicago børsen så sier det også at i fremtiden kan det komme store volum ut som skal fylles i boks. Futtene peker noe nedover nå så det kan bety mer volum utover. Samtidig kan en også undres over den mengden av nye planter som må settes for å temme nåværende og fremtidig etterspørsel og ekstreme prising. Mye mark må ryddes. Kan det skje det samme med appelsinlunder som med palmeoljeplantasjer, at det blir fy-fy å drikke appelsinjuice? Bare spør.
P.Eksperten
05.05.2023 kl 08:44 3865

ELO kom med resultat som slett ikke var verst. Nå ble også EPS også større tross kostnadsinflasjon. Det er fortsatt mye å gå på. Den skyhøye prisen på frossen appelsinjuice må "temmes" med flere planter og volum på sikt. Plantemelker dundrer av gårde (bare les hvordan Oatly stadig vinner nye samarbeidspartnere), potensialet her er stort. Begynner også ELO selv å kjøpe tilbake aksjer så kan vi få kurser på 100- 110 kroner. Velbekomme.
P.Eksperten
06.05.2023 kl 10:35 3795

Tross bedre resultat så lagger aksjekursen. Mulig det kommer av at de tar opp gjeld for å finansiere oppkjøp. Oppkjøp som er dyrere enn Elopak selv om en ser på multiplene som blir brukt. Har de sterk organisk vekst så trengs det også mer kapasitet. Lånefinansiert? Utfordringen kan bli at ELO blir en gjeldsbombe. Da kan det bli en emisjon. Høyst sannsynlig en rettet i dagen børsklima. En senere reparasjonsemisjon gir uansett ikke øvrige aksjonærer muligheten til å opprettholde sin relative eier andel. Da kan selskapet bli 'forlatt', med andre ord liten interesse fra investorkollektivet og liten bevegelse i aksjekursen. Er en trend nå i USA, hvor investorer som blir neglisjert driter fullstendig i selskaper selv om selskapene kan besitte mer cash enn markedsverdien. Oppkjøp og slakt er som regel konsekvensen. Uten beskyttelse av "hvite riddere".
P.Eksperten
08.05.2023 kl 09:13 3686

Vil ta med ett lite tillegg til kommentar 6/5. Selskap som er blitt 'forlatt' av investorer pga for mange rettede emisjoner eller forfordeling av aksjonærer er nå i USA nærmest nødt til å kjøpe tilbake egne aksjer ettersom ingen andre vil ha dem der og da. Denne trenden er på vei hit til Norge/Skandinavia også. I noen selskaper er det synlig allerede.
Superduper
09.05.2023 kl 20:05 3605

Håpar det går bra med dei pga har for ca 30 tusen i elopak aksjar.
P.Eksperten
03.06.2023 kl 10:29 3423

Nå kom meldingen som jeg ventet på. Høy organisk vekst krever mer kapasitet. Elopak vil nå utvide i USA. Mulig Oatly (havremelk) vokser kraftig. Regner med at ELO vil utvide i India snart også. Fortsatt mye å bygge på. De skyhøye prisene på frossen appelsinjuice vil også kreve sitt (volumvekst) når plantingen kommer i gang. Leste om ett selskap som automatiserer innhøstingen av vindruer. Nå aner jeg ikke om ELO produserer forpakninger til vin, men blir vin rimeligere en kumelk så kan det komme "froskehopp" i etterspørselen ette kartong til vin også. Mulig omsetningsvekst basert på ny kapasitet blir rimeligere enn den kjøpte omsetningsveksten som ELO har foretatt. Personlig synes jeg, som beskrevet lengre oppe, at ELO har betalt stive multipler for oppkjøpene sin. Nå har ikke aksjekursen reagert noe særlig på meldingen om større kapasitet, men regner med at når analytikerne finner ut hvor mange ekstra tonn som kommer og regner på det så blir det vel en reaksjon. Går det mot en boomperiode for væskekartong?
P.Eksperten
02.08.2023 kl 09:14 3113

Prisen på frossen appelsinjuice har vært oppe i 3,1 dollar pr pund. Har vel aldri vært høyere. Vil kreve massiv nyplanting for å få ned prisene. Noe av prisoppgangen skyldes sykdom på trærne og nedskalering i Florida som vel var vel de første til å kommersialisere appelsinjuice på flaske/kartong. Antageligvis vil en også etter hvert begynne å benytte seg av samme mekaniserte teknikk som en bruker ved innhøsting av vindruer til å høste appelsiner/sitroner. Nå tar det vel cirka fire år før ett appelsintre begynne å kaste av seg, men noe volumbygging blir det vel gjort hele tiden.
Woody
02.08.2023 kl 14:46 3034

Jeg mener Elopak er billig. Markedet priser ikke inn Elopak sin vekststrategi og grønne profil ser det ut til. Det ble en smell i Russland, ja, men etablering i India og Midtøsten trumfer det markedet. Tilbakemeldingene fra India sier at det går over all forventing og at man forventer break-even tidligere enn først guidet. Økt tilstedeværelse i USA med bygging av ny fabrikk viser store planer for vekst også der.

Elopak er en etablert kvalitetsleverandør av kartong som har vært gull-kalven til Ferd-systemet i flere tiår. Med børsintroduksjon økes satsningen, men selskapet prises som "business as usual". Nedsiden er begrenset. Fokus er nå på råvarekostnadene, så man skjønner det korte bildet, men råvarekostnadene overføres til kundene forløpende med et etterslep, så man får igjen dette når råvarekostnadene går ned igjen. Plast til kartong trenden vil fortsette og Elopak har verdens mest miljøvennlige kartonger.

Morsomt at noen prøver seg på vann :) Ikke at Elopak er avhengige av det.
https://www.elopak.com/2023/07/12/boxed-water-refreshes-the-u-s-with-watermelon-flavour/

P.Eksperten
03.08.2023 kl 08:30 2928

Når det gjelder oppbygging av appelsinlunder i Florida så kan jo Oljefondet komme på banen. De investerer vel også i Statsobligasjoner, også Amerikanske. Oljefondet ønsker vel også trygghet i at Myndighetene får inn inntekter i form av skatt på arbeid og bedriftsbeskatning. For at det skal eksistere både bedrifter og arbeidsplasser så må det være ressurser tilgjengelig. Oljefondet kan bruke ett sted mellom 20 - 50 prosent av renteinntektene på Statsobligasjoner til å bygge opp Appelsinlunder eller andre ressurser. Da blir rentevåpenet brukt mer fornuftig. Økte renter for å stagge eksesser i økonomien og bruke de økte rentene til å skape nok ressurser til å stagge inflasjonen. Eventuelle appelsinlunder kan bli overført til eiendomsavdelingen i Oljefondet som kan selge de videre til interessenter om og når prisene er gode.
Woody
02.11.2023 kl 19:32 2422

Meget bra 3. kvartalstall i dag!

Det er rart at Elopak er så under radaren. Her på forum, i media og blant analytikerne. Elopak er et selskap som er godt posisjonert for fremtiden og leverer svært gode tall selv i en tid med høye råvare- og energikostnader. Etisk og miljømessig er selskapet regnet blant de 2% beste i verden.

Vekstpotensialet ligger i "plastflasker til kartong" trenden. Elopak har sterk vekst i USA. Det meldes om nye kunder og at eksisterende ønsker flere produkter på kartong. Elopak sitt JV samarbeid i India med GLS går bedre enn forventet og potensialet er gigantisk. Målet der var positiv ebitda innen 3 år, det tok 6 måneder. Her sikter man mot å bli en av topp 3 leverandører i det gigantiske markedet i India. Stadig nye markeder åpner seg som vaskemiddel, tøymykner, eggehvite, vann, munnskyllevann osv. (alle nevnte på kartong fra Elopak). Samtidig er store deler av melk og juice fortsatt på plast, også i Europa. Alle selskaper ønsker en grønnere profil og det å bytte ut plastflasker er et naturlig valg. Kartong, slik vi kjenner melkekartongen f.eks., er et bra produkt for flytende væske. Det er ikke noe dårligere løsning enn en plastflaske og man ønsker mindre plast pga. forsøpling. Man ser det blir dyrere plastposer og at plastkorker må fastmonteres flaskene osv.. Plast vil man gjerne erstatte der man kan og mye kan like gjerne fylles på kartong uten ulempe for kunden.
Redigert 02.11.2023 kl 20:05 Du må logge inn for å svare
Woody
17.11.2023 kl 11:37 2163

Det er absolutt null grunn til at kursen på Elopak-aksjen ikke skal ligge over 30 kroner etter min mening. Grunnen til at aksjen har vært tynget er bekymring rundt de økende råvarekostnadene og gjelden, men nå har Elopak bevist at dette håndteres utmerket med stadig gode resultater og positiv guiding. Se siste rapport.

Kursmål oppjusteres, men tror mange analyser undervurderer "plast til kartong" trenden og hviler seg for mye på gamle trender i kartongmarkedet som var ganske satt i Europa der markedsandelene også var fordelt på de tre store produsentene. Saken er at nå går flere over til kartong enn tidligere og annet flytende utover melk og juice går også over på kartong, som munnskyllevann, vaskemiddel, vann osv.

Ta f.eks. Goldman Sachs. Der var kursmål 31,5 i 2021 med spådom om lav vekst med visning til at færre ville drikke melk og at markedet var ferdig mettet for kartong. Det ble spådd en omsetning på 966 mill. og ebitda på 131 mill. for 2023. Nå ligger omsetning på 845 mill. og ebitda på 127 mill. per 3. kvartal 2023 og guider positiv utvikling for 4 kvartal, altså vil man ende langt over. På toppen av dette har Elopak mistet hele det russiske markedet pga. krigen i Ukraina som var 10% av omsetningen da Goldman Sachs kom med sin vurdering i 2021.

I tillegg til "plast til kartong" trenden som gjelder i alle markeder mener jeg man heller ikke ser potensialet til Elopak i India og USA. I USA har Elopak god vekst og skal bygge ny fabrikk. Der har en aktør fått holde på med altfor lite konkurranse og Elopak vil kunne ha konkurransefortrinn med sine miljøvennlige løsninger. I India ligger man godt foran skjema etter etablering av en JV med GLS. Markedet og potensialet der er enormt.

Elopak er priset som et traust selskap per i dag. Et veldrevet bra selskap med forutsigbare inntekter. Endrer markedet synet på aksjen slik at det blir sett på som et vekstselskap så blir det reprising og rally.

Redigert 17.11.2023 kl 11:40 Du må logge inn for å svare
Woody
05.12.2023 kl 15:55 1900

Ny fabrikk i USA skal bygges i Arkansas meldes det om i dag.

Elopak selects Little Rock, Arkansas for its new production plant in the USA, and increases investment to cover land in addition to building and equipment
Elopak has announced plans to build its first U.S. production plant with the latest state-of-the-art technology for better and more efficient production. The plant will produce Pure-Pak® cartons for liquid dairy, juices, plant-based products and liquid eggs. The new production facility will be located in Little Rock, Arkansas and is expected to start production in the first half 2025.

It represents a significant investment for the region of around USD 70 million including the land, the building and the equipment.

Following the investment announcement in June 2023, the company has evaluated different financing opportunities and concluded to own and fully finance the plant on the balance sheet. Hence, the nominal cost of the investment will be recognized in the balance sheet instead of the discounted value of the lease payments, increasing the reported investment by around USD 15 million. This is economically more profitable for Elopak compared to partly leasing, which was assumed in June. Further, around USD 5 million is added to the investment to further optimize the scope of the project and support further long-term growth.

Since the announcement in June, we have signed contracts with some of our existing customers in the region, further strengthening the investment case.

The new plant will create more than 100 permanent jobs in the region for engineers, printers, operators, logistics specialists and other support groups.

“This is our first converting plant in the U.S. and a landmark investment for our company. North America is a key building block for our future growth and we are very excited to expand our presence in the region. I would like to thank all parties involved for enabling the next step in our North American growth journey” says Thomas Körmendi, CEO of Elopak.
Woody
05.12.2023 kl 16:13 1886

Ny nettside opprettet for virksomheten i India, www.glselopak.com Basert på utviklingen i India til nå så vil dette bli en fest for Elopak aksjonærene, og vil også være bra for havet. Flyter "en del" plastflasker ut i havet via elvene der, så å erstatte til kartong er bra.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/an-ocean-sized-plastic-problem-and-how-its-taking-a-churn-for-the-worse/articleshow/100951246.cms?from=mdr

https://www.business-standard.com/content/press-releases-ani/aarc-s-workshop-exhibition-shines-spotlight-on-beverage-carton-sustainability-123111500591_1.html

Woody
22.01.2024 kl 13:07 1335

Ikke mye aktivitet på tråder om Elopak selv om det er en plast til kartong trend. Rart, men kursen går oppover. Proffene posisjonerer seg. Får Elopak fart på sin indiske JV med GLS kan aksjen være billig på kr. 30,-. I USA er det bra vekst og spennende med ny fabrikk der. Tror oppsiden er mye større enn nedsiden slik det ser ut nå. Det kan bli et case der selskapet blir sett på som et vekstselskap kontra et traust selskap. Spesielt utviklingen i USA og India vil være avgjørende, men også hvilke nye produkter som kommer over på kartong. Til nå har vi sett munnskyllevann, vaskemiddel, vann, tøymykner, spylevæske, flytende egg m.m. Potensialet der er stort. Det er bare å se på alle plastbeholdere med flytende væske i butikken. Hvis målet er å minimere bruken av plast der det er mulig så vil det være bra for Elopak.
Bruns
23.02.2024 kl 16:32 1004

Elopak våkner til liv nå
Osvaldsen
23.02.2024 kl 16:42 986

Hva skjedde i dag?? Høy omsetning og fin stigning.

Osvaldsen
AtlasShrugged
26.02.2024 kl 15:15 818

Ryktes om bud på 50 kr?
Osvaldsen
26.02.2024 kl 15:17 813

Kjøp opp til 50kr skriver ABG i morgen mail, så her kan oppsiden fortsatt være 50% og mer, kommeran på budet. Men ca 50% fra dagens nivå til 50kr.

Osvaldsen