NOM Hele prosjektet nedbetalt på 4,4 år, fantastisk!

Eqnrqec
NOM 26.06.2021 kl 09:45 82689

Utklipp fra FA, satser på den også kommer i dagens papiravis!


I den endelige mulighetsstudien kom det frem at gruven i sin levetid vil generere en positiv EBITDA på 2,1 milliarder dollar, eller nesten 18 milliarder kroner.
Den frie kontantstrømmen vil årlig være på 51 millioner dollar de første ti årene, noe som gir en nedbetalingstid for hele prosjektet på 4,4 år. Aksjonærene kan trolig vente seg solide utbytter kort tid etter at gruven kommer i drift.
Sterkt marked
Til tross for at økonomien ser svært god ut, og prosjektet blir stadig mer modent, står aksjekursen på omtrent samme sted som for fem år siden….,

Tror det skal bli gøy følge NOM fremover 😊
_HH_
14.07.2021 kl 17:21 6717

Det tek vel fort 1 til 4 veke før avgjerda kjem. Avgjerda fell ikkje på siste dagen av rettsaka.
Boss 99
15.07.2021 kl 08:55 6180

Ja Ja ja
tuja
15.07.2021 kl 09:15 6103

Skjul Final decision on Engebø operating license expected after summer
IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER
Newsweb
In November 2020, the Directorate of Mining confirmed that the appeals received in relation to the operating license for the Engebø Rutile and Garnet project did not provide any basis to revoke or change the decision, and informed that the matter had been forwarded to the Ministry of Trade, Industry and Fisheries for final decision on the appeals. Nordic Mining ASA (the "Company") has earlier communicated that a final decision should be expected in the first half of 2021. This has been delayed as result of revised priorities in the Ministry due to the Covid-19 pandemic, and the final decision is now expected after summer. The Company is confident that the operating license will be retained as granted in June 2020, which grants Nordic Mining rights to all minerals in the Engebø deposit, and includes an open pit and underground phase, however, with a possibility for revision after 10 years.
Boss 99
16.07.2021 kl 11:50 5785

Robåt fiske i dag og. Det blir kok fisk av det.
Slettet bruker
19.07.2021 kl 13:18 5357

Tror det skal være noe støtte rett i underkant av 2 kr?
Men det hele beror vel på hvor pengene/ finansieringen settes, slik markedene er nå med risk off og mye annen usikkerhet i caset kan den vel bli satt relativt lavt?
Boss 99
29.07.2021 kl 08:46 5071

Er vel over fellesferien nå snart. På tide med litt nyheter
dr_noclue
29.07.2021 kl 13:17 4891

Kan se ut til at salgsviljen her nede på disse nivåene er i ferd med å forsvinne. Nå er også snart ferien over og aktiviteten tar seg opp. Vi får se om vi hører noe fra NFD før rettssaken starter 16 august, og jeg gleder meg til å få dommen. Personlig tror jeg AMR vil bli fullstendig avkledd som slynglene de er, og da vil forhåpentligvis kursen allerede ha jobbet seg betydelig nordover. Har ventet siden 2014, så den kommende måneden blir ingen sak:)
Fantilopen
29.07.2021 kl 13:40 4922

Det blir ingen dom dersom saken blir avvist av dommeren.
AMR har gått til sak mot feil motpart, noe de selv også både vet og har offentlig erkjent i avisen. Påskuddet var å få en head start på behandlingen siden de ikke hadde tid til å vente på NFD…
Boss 99
29.07.2021 kl 13:43 4923

Lurer på jeg hva som blir det neste trekket fra dem etter at de har snublet og trynet skikkelig i denne saken.
Fantilopen
29.07.2021 kl 13:47 4941

De skal jo sikkert ta forvaltningen til retten hele veien til Strasbourg.
De snakker jo støtt og stadig om brudd på grunnloven.

Personlig tror jeg støyen derifra blir mindre og mindre relevant med tiden, og når de endelig får anken sin til høyesterett avvist om noen år så er de bare et fjernt minne. Litt som flisen i stortåa fra barndommen.
dr_noclue
29.07.2021 kl 18:21 4753

Nå kjenner ikke jeg rettssystemet spesielt godt, men burde det ikke vært luket ut før det blir satt av 6 dager i systemet til den? Det virker ikke veldig effektivt for de involverte å møte opp dag én for så å forkaste hele saken og la dommer/jury og alle andre som har satt av tid bare sitte og browse på FA de resterende 5 dagene… derfor tror jeg saken vil gå og AMR vil bli avkledd og avvist! De kommer sikkert til å anke videre helt til noen sier «hit men ikke lenger», men det vil vel tiden vise:)
Fantilopen
29.07.2021 kl 19:16 4676

Nei, sånn jeg forstår det så har alle rett til å prøve saken sin for en dommer. Antar at dommeren først etter åpningsinnleggene vil få god nok oversikt til å avgjøre at NOM er feil adressat, og deretter avviser resten av rettsprosessen.

(Gitt at dommeren er noen lunde immun mot AMRs eplekjekke og misvisende argumentasjon med sameieloven og grunnloven osv)
Boss 99
30.07.2021 kl 13:39 4422

Løp og kjøp, børsens billigste aksjer. NO.M , RG
_HH_
30.07.2021 kl 22:29 4176

No er snart ferien over og da er vel NFD i full gang igjen. Eg tipper at NOM har purret på avklaringa fra NFD og svaret dei fekk danner bakgrunnen for meldinga:
http://tools.euroland.com/tools/PressReleases/GetPressRelease/?ID=3933521&lang=en-GB&companycode=services

Dette tolkar eg som at meldinga vil kome ganske umiddelbart etter ferien, sidan melding ikkje har noko informasjonsverdi, dersom det ikkje er dette ein siktar til (meldinga vart sendt ut midt i fellesferien og det er vel ingen som trur NFD svarer midt i ferien). Meldinga var også eit svar på AMR sin annonsering av søknad om driftskonsesjon og den oppdukkande rettssaka den 16. August. Med dette som bakgrunnshistorie, legger eg til grunn at NOM med meldinga vil antyde at svaret kjem før rettssaka.

Når det gjelder sjølve rettssaka så er det fleire store fallgruver her for AMR, slik at det sannsynlege resultatet er at saka vert avvist. Mellom anna kan det nemnast at NOM er feil motpart, samt at det går mot etablert rettspraksis at ein domstol skal fatte eit forvaltningsvedtak, slik AMR for alle praktiske føremål ynskjer å oppnå med saka. Dei vil at tingretten skal bestemme kven som har rett til utvinne granaten på Vevring, noko som ligger under mandatet til forvaltningsorganet DMF. Høgsterett slår fast at ein domstol kan avgjere om eit forvaltningsvedtak er gyldig eller ikkje, men vert forvaltningsvedtaket erklært ugyldig, skal det tilbake til forvaltningsinstansen for ny vurdering. Overført til vår sak betyr det at saka AMR har kravd, skal avvisast. Dersom AMR på nytt trekker DMF eller NFD og NOM for retten, skal retten vurdere om vedtaket er gyldig, dersom ikkje må det tilbake til NFD for ny handsaming. Retten skal UANSETT ikkje avgjere saka sjølv.

No når eg trur avgjerda fra NFD kjem, venter eg også ein straum av andre meldingar. Eg forventar at det som skjedde i NUSSIR også skjer i NOM:
https://nussir.no/news/mining-contract-assigned-to-lns/

LNS gjekk også inn på eigarsida i NUSSIR:
https://nussir.no/corporate/share-capital/

Dette syner at LNS sin diverfiseringsstrategi er å følgje same oppskrifta som i rana gruber, i fleire selskap. Dei likar å stå både på eigarsida og ansvarleg for drifta. Dei gjer dette i Nussir og eg tipper dei skal gjere det i NR. NOM har uttalt at drift av prosjektet (fra UDFS) skal dei fyrste 5 åra skje med innleigd driftsoperatør, for deretter å gradvis bli erstatta med lokalt personell og utkjøp av driftsmidler. Eg tipper LNS kjem inn og driver gruva i 5 år og fast på eigarsida i NR,slik LNS har gjort i Nussir og Rana gruber.Garmis
30.07.2021 kl 23:05 4127

Du kan tippa og tru, men dette er mykje mer enn det. Miljøvern er ikkje lett og hanskas med. Dersom venstresidene kommer til makten i høst er dette prosjektet dødt i lang tid. Dessverre er enkelt politikk viktigere enn Norges fremtid, og det må man tenke over og vurdere når man avgir sin stemme i hvert valg. Fordi man må vurdere hva som er rett for landet, ikke seg selv.
_HH_
30.07.2021 kl 23:09 4120

Da kan du byrja med å forklare kvifor det skulle vere tilfelle. Dette er ikkje ei politisk avgjerd, det er embetsverket som avgjer saka.
Fantilopen
30.07.2021 kl 23:21 4128

Miljøvern er ute av verden mtp tillatelser.
Det eneste som gjenstår der er et hult ramaskrik fra lenkegjengen. De vet de ikke får utrettet noe, men vil lage leven likevel.

Utslippstillatelsen ble vedtatt av Kongen i Statsråd for mange år siden, den oppdaterte tillatelsen ble vedtatt og høringsrunden er over uten at motstanderne hadde noe å komme med som Miljødirektoratet syntes var relevant nok til å stoppe tillatelsen. Nå skal Miljøverndepartementet stadfeste klagen (som aktivistene og tullingen Agnar Kvellestad selvsagt så det som sin plikt å levere).

Politisk er saken over. Ingen kommer til å blande seg når forvaltningen har sagt sitt og NOM har alt på det rene og har levert studie etter studie etter studie siden 2009 som viser at dette er et miljømessig godt prosjekt.
Redigert 31.07.2021 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
_HH_
31.07.2021 kl 08:35 4025

Fra Iluka sin rapport datert 22 juli:
Titanium Dioxide Feedstocks
Demand from the titanium dioxide market was again robust, with numerous requests received during the quarter for additional
volumes of high grade feedstock. Sales of rutile and synthetic rutile were 280 thousand tonnes in H1 2021, up 72% compared
to H1 2020.
Chlorine supply in the US was constrained following outages from the winter storm season, along with spring flooding and
planned permanent shutdowns of sub economic capacity by certain producers. As a result pigment producers have sought
ways to boost head grades in order to minimise chlorine consumption and maximise throughput. The pull forward of volume
in Q2 has reduced available inventory; and spot volumes appear to be scarce across the industry.
Pigment prices continue to move higher, with a new round of increases announced for 1 July. Chinese prices have moved higher
in each of the last eight months and appear to be stabilising ahead of the summer holidays. Pigment consumers in China appear
to be willing to wait until September to reassess their needs and determine how demand looks heading into the Northern
Hemisphere autumn.
The announcement of the potential suspension of operations at Sierra Rutile, coupled with violence at a major feedstock
producer in South Africa, has created additional concern around future supply of feedstocks heading into the second half and
beyond. As a result, pigment producers are seeking additional volumes ahead of any potential disruptions to supply.
The welding market continues to perform well, with demand outstripping supply of feedstocks. Iluka announced a 9% price
increase in this market for Q3 and is allocating volumes to welding customers.
With inventory normalised, Iluka’s sales of high-grade feedstocks will likely be production constrained in H2 2021.
https://www.iluka.com/getattachment/fa26b6c3-06c6-490b-b9cc-385ab101711c/Quarterly-Review-to-30-June-2021.aspx


Ting byrjar tydelegvis å dra seg til, Iluka har tømt lageret og forventer å kunne selje alt dei produserer av høgverdig titandioksid framover, det er forventa mangel på høgverdig rutil framover, men denne frykta har auka ekstra pga planane om nedstenging av Sierra Rutil og uro i Sør-Afrika. Pigmentprodusentane er derfor ute å sikrar seg leveransar, før store underskot på rutil er eit faktum. Byrjar å sjå ut som ein perfekt storm dette.
Redigert 31.07.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
31.07.2021 kl 09:08 4073

Satser 10 mill. på strategisk mineralprosjekt
Industri: Mineral­milliardær Sturla Steinsvik skyter inn 10 ­millioner i ­kapital i Rare Earths Norway.
Fantilopen
31.07.2021 kl 10:53 3965

http://www.investi.com.au/api/announcements/svm/3bdbe072-dc6.pdf
Side 9.

Supply tightness driving price upwards – very strong short, medium and long-term outlook

CIF China spot prices have sharply risen towards US$1,800 per tonne.

A resurgence in demand for titanium pigment and from the welding sector combined with concurrent supply shortages

Extreme supply-side tightness will be exacerbated by new production suspensions recently announced by a number of major high- grade titanium feedstock producers

Strong market fundamentals driving a robust long-term price
Edit: for å sette 1800 usd/tonn i perspektiv så kan jeg opplyse om at NOM har regnet på 1179 USD/tonn i lønnsomhetsberegningene sine.
Redigert 31.07.2021 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
longterm
31.07.2021 kl 16:01 3819

Et veldig godt poeng. Dagens prisnivå er dermed vel 50% høyere enn hva NOM har lagt til grunn i sin lønnsomhetsstudie. Nå vil naturligvis offtake-kontraktene innebære rabatt, men kanskje vil disse kontraktene for de første fem årene til og med overgå prisnivået NOM har lagt til grunn?
velkjent
31.07.2021 kl 16:15 3846

Foreligger det driftstillatelse nå slik at driften kan settes i gang, eller er det hele fortsatt en øvelse i tålmodighet?
Fantilopen
31.07.2021 kl 16:24 3840

NOM fikk driftstillatelsen i juni i fjor.
Noen klaget på dette og Næringsdepartementet behandler klagen nå. Det forventes at de konkluderer i NOMs favør og stadfester tillatelsen innen 16. august i år.
_HH_
31.07.2021 kl 19:50 3704

Dridtsløyve fra DMF er gyldig fra det er avsagt, sjølv om NFD skal behandle klagesaka.
Boss 99
02.08.2021 kl 07:48 3255

Jaja hva skjer denne uken?
Fantilopen
02.08.2021 kl 08:28 3180

I dag er det første dag i "uken etter fellesferien". Det betyr at melding fra NFD kan komme når som helst - inklusive i dag (dog, jeg holder fingeren min på at den kommer om 7-10 dager)
dr_noclue
02.08.2021 kl 08:45 3120

Bra innsats med FAQ Fantilopen!
Fantilopen
02.08.2021 kl 08:59 3090

Takk!
Tenkte at litt folkeopplysning kan være greit nå som ting begynner å nærme seg og nye aksjonærer blir nysgjerrige :)
longterm
02.08.2021 kl 09:11 3057

Tiltredes! ;)
realist15
02.08.2021 kl 15:09 2832

Bra tråd du har laget vedr fakta. men tror du bør korrigere tallene vedr kostnad gruve.
Fantilopen
02.08.2021 kl 15:18 2811

Hvordan da? Jeg hentet tallene fra UDFS som oppgav 218 millioner dollar.
Her er regnestykket (side 8 i UDFS summary):
- Initial Capital Expenditure for Open Pit and Processing Plant: 203,4 MUSD
- Initial Capital Expenditure for Outside Battery Limit ("OBSL"): 12,6 MUSD
- Pre-Production Operating Expenditure: 1,8 MUSD
sum = 817,8 MUSD


ah. Nå ser jeg at jeg har skrevet 2117 istedenfor 218, og at det har tullet seg inn millioner milliarder bak den norske prisen. Jeg skylder på MS Word sin "track changes" og "show markup" som kan være litt pain in the ass noen ganger :)
Stonehedge
02.08.2021 kl 15:55 2778

Fantilopen,ærlig talt.
Siste emisjoner er skjedd godt under 3 kr på veldig liten aksjeutvidelse iforhold til hva man kan forvente ved 10 eller 20% emisjon .( 200mill eller 400 mill)for å dekke inn resterende beløp av totalen på 2milliard.

Eneste mulighet for en emi på 4 kroner vil bli om dem spleiser nåværende aksjer.
Redigert 02.08.2021 kl 17:47 Du må logge inn for å svare
Stonehedge
02.08.2021 kl 16:01 2793

Fantilopen Q13

. Hvis man legger worst case til grunn slik at de siste 20% av prosjektfinansieringen skjer ved emisjon (til 4 kr per aksje) blir det totalt 322 millioner aksjer og et utbytte på 70 øre per aksje
Slettet bruker
02.08.2021 kl 16:04 2792

20% gult er kult😍
Fantilopen
02.08.2021 kl 16:20 2747

Her er regnestykket:

Dagens aksjer: 229 491 772
Dagens gruvepris: 218 MUSD = 1,9 mrd kroner
20% av gruvepris: 392 millioner kroner
Antall nye emisjonsaksjer ved 4 kroner: 98 100 000
Totalt antall aksjer: ca 327 millioner
Overskudd hvert år: 51 MUSD = ca 450 millioner kroner
50% til utbytte = 225 Millioner kroner
Utbytte per aksje = 0,69 kroner

Litt avrunding her pga usikkerhet rundt dollarkurs ved bygging og drift.
Slettet bruker
02.08.2021 kl 16:21 2809

Godt dokument dere har lagt ut: Men kan dere ikke bare lese over EN GANG til for å luke ut alle de skrivefeilene ?

Her er vi allerede på SPM 1 ?!?

"A1: De er et gruveselskap som Pper i dag utvikler de en gruve for mineralene Rutil og Granat i Engebøfjellet"

De er et gruveselskap eller DET ?

Pper ? eller pr i dag ? Og retter man til pr - så går DE igjen på nytt og det er en fryktelig settning.

Takk for at dere leser over på nytt og plukker vekk det værste :)

Fantilopen
02.08.2021 kl 16:21 2901

Jeg forventer at de-risken knyttet til prosjektet fører til en seriøs kursøkning.
Når rettighetene er avklart, offtake er signert, banken har garantert 60% finansiering så er 4 kr som emikurs et forbaska godt tilbud.
Fantilopen
02.08.2021 kl 16:25 2908

My bad. Gjorde endringer mens track changes var aktivert i Word samtidig som den skjuler markupen. Det er en brainfuck noen ganger.

Takk for at du gidder å gi beskjed. Jeg skal gå over med kulehode og rettetast i kveld når kidsa sover :)
Slettet bruker
02.08.2021 kl 16:28 2913

Nei nei,

Det er jeg som skal takke her. Takk for at dere har laget dette, det er kjempebra greier. Stå på!