CO2CAPSOL En aksje som kan gå 10X pluss.

Slettet bruker
CAPSOL 11.07.2021 kl 16:40 10293

Her har vi en skjult kandidat til å gå flere100%. Markedet for CCS vil komme som et skudd fremover. Det er stor politisk vilje både i Norden og EU for å få ned klimagass utslippene og nå målene i Paris avtalen. Skal dette målet nåes er man avhengig av Carbon Capture and Storage CCS. Aker Carbon er pt. priset til ca 11mrd nok, CO2Capsol er priset til snaue 300mill nok. Det er flere fordeler med teknologien til CO2Capsol HPC Hot Potassium Carbonate i forhold til konkurentene som i all hovedsak baserer seg på amine teknologi, spesielt gjelder dette fangst kostnadene pr.tonn CO2, der HPC teknoligien er ca 30-40% mer lønnsom. Videre er CO2Capsol sin EoP End of Pipe teknologi enkel å installere og dette kan gjennomføres ved anleggene sine rutinemessige vedlikeholdsintervaller. CO2Capsol er med i flere store prosjekter både i Norden og USA. Spesielt interessant er Stockholm Exergi sitt Carbon Capture prosjekt der Capsol har vært tett integrert siden 2018. Hva skjer fremover? Selskapet jobber på spreng og utvider pt. med flere ansatte. Vi kan forvente flere intensjonsavtaler og avtaler fremover både her i Norden, men også andre steder. Videre har selskapet flere prosjekter for å utvide sin teknologi til skipsfart, LNG og Hydrogen. Vi kan også forvente at selskapet skal flyttes fra NOTC til Growth innen ikke så alt for lenge, jeg antar Q3,Q4. De har nettop skaffet seg handlingsrom til å gjennomføre dette ved å kunne utstede en emisjon på ca 160mill nok, dette blir nok emisjonen før notering. Her kan vi forvente at en eller flere store aktører går inn tungt, blandt annet BKK Spring som har styreplass i dag. Ellers er nye Axxis aktuelt da flere av de største aksjonærene er tungt inne i begge selskap, samt Axxis sine nye forettningsområder. Saga Pure er også en god kandidat for å ta i denne. Styret har satt en call pris på 10kr for egne opsjoner, dette er bra. Ved en IPO på 10-12kr vil selskapet ikke være verdt mer enn ca 500mill når de går på børs, det er ca 20ganger mindre enn ACC. Kursen til Capsol har svingt mellom 4,6 og 18,5 kr sålenge de har vært på NOTC, pt. er kursen 9,4kr. det er kun 35 mill aksjer i selskaper. Her er det en formidabel oppside fremover i en næring som vil bli viktigere og viktigere.
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/115985/themes/2147831271/downloads/O7Czknt1QKKObWThmJj0_CO2_Capsol_AS_-_operational_update_300621.pdf

https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/115985/themes/3439189/downloads/hcrCxCmBSFiLujDhKBdJ_CO2_Capsol_Company_Presentation.pdf

Redigert 15.07.2021 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
Mr Capsol
12.07.2021 kl 08:01 6319

ACC ute med kvartalsrapport hvor de beskriver en pågang som har vært enorm den seneste tiden. Fangst kommet til å bli den hotteste innenfor ESG og det vil komme mange investorer som vil være med på eventyret tidlig. Selv om de større inntektene kommer om noen år frem i tid tror jeg investorene er mer en villig til å investere for å være med på denne reisen. Hva gjelder Capsol er de rigget for flere spennende saker de neste månedene, ledelsen og styret er særs fornøyde med fremtidsutsiktene. At man kan kjøpe Capsol til 8 kr som gir selskapet en MCAP i underkant av 300 millioner er meg en stor gåte, men det vil ikke bli slik lenge. Her bør man kjenne sin besøkelsestid og investere før godmeldingene kommer på rad og rekke.
velkjent
12.07.2021 kl 08:15 6347

Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet som originalest. Verden trenger mer CO2 til en voksende befolkning og miljøtruet habitat, ikke mindre!
rvmossi
12.07.2021 kl 09:13 6296

100-200% i løpet av året.
Slettet bruker
12.07.2021 kl 09:16 6286

Vil bli en hurtig voksende industri dette og nøkkelen til å kunne fortsette endel store og tunge industrier som vi har i dag og som vi vil være avhengig av i mange mange år.
Slettet bruker
12.07.2021 kl 10:35 6238

På aksjonærlisten her kan nevnes Middelborg, F2 funds, Tigerstaden, Kristian Falnes m.m. Flere av disse er også aksjonærer i Carbon Transcision ( Axxis) som skal bli et investeringsselskap med stort fokus på investeringer i selskaper som bidrar til å senke carbon utslipp..
velkjent
12.07.2021 kl 11:00 6209

Slettet bruker skrev ??? Den må du forklare.
Kjenner du ikke til fotosyntesen og at det pumpes store mengder CO2 inn i drivhus for at plantene skal vokse og evnt. gi større avlinger?
Kina og andre "u-land" bygger kullfyrte kraftverk alt de makter, så om det var en fare med økt CO2, ville selvsagt reaksjonen fra vitenskap og politikere vært seriøs. i dag er det bare prat for å kunne komme sammen og spise canapéer med russisk kaviar. Du kan da ikke la deg lure av slikt?
Slettet bruker
12.07.2021 kl 11:23 6198

Nettop for å få drivhus effekt. Det er ikke ønskelig å ha utenfor drivhus. Jeg avslutter denne diskusjonen på denne tråden, det skal ikke bli en klimafornekter tråd.
velkjent
12.07.2021 kl 11:33 6180

Jasså, du tror det er CO2-en som fører til at temperaturen i drivhus er høyere enn hva den er utenfor! Jer er selvsagt på det rene med at det kan defineres et "klima", men ingen kan hittil vise til noen klimeENDRING, bare detaljer om enkelte værfenomener. Men så lenge slikt lønner seg så pytt, pytt!
Slettet bruker
12.07.2021 kl 11:52 6180

Ok da legger vi den død her. FN klimapanel, Eu, de fleste regjeringer i verden er enige om at CO2 utslippene må ned for å hindre en eskalerende global oppvarming. De vil komme med insentiver for å få kontroll på utslipp. Det vil nok fortsatt være et stort behov for fossil energi i mange år fremover og da vil CCS være nøkkelen for å kunne drive med dette samtidig som man klarer å kontrollere utslippene. Videre klimadebatt om hvorvidt CO2 er skadelig for klima eller ei får det opprettes en egen tråd for.
velkjent
12.07.2021 kl 11:56 6183

Så lenge du skriver at aksjen skal ti-dobles uten den minste begrunnelse, fikk jeg behov for å spre litt nøkternhet.
Slettet bruker
12.07.2021 kl 12:03 6169

Det er jo direkte feil. Her er det mange triggere fremover som vil bidra til å øke verdien på selskapet betydelig. Snaue 300mill er ingen ting for et slikt selskap når kontraktene begynner å rulle inn samt at de tar steget på børs. Anbefaler deg å sette deg bedre inn i selskapet før du kommer med påstander om at denne ikke kan gå 10X. For det kan denne fint gjøre. Det vil ikke prise selakpet til mer enn i underkant av 3mrd, fortsatt kun 1/3 av ACC. Dette beror jo såklart på kontrakter fremover da.
velkjent
12.07.2021 kl 12:09 6184

Poenget må vel fortsatt være å tjene penger, ikke være en slags samaritan for å frelse verden for en hypotetisk katastrofe, som bare politikere i vesten er opptatt av.
Det skrives så mye om vekstaksjer. Jeg trodde at fallet i Kahoot, omsider hadde vekket opp menigheten.
Slettet bruker
12.07.2021 kl 13:16 6175

Selvsagt er målet med å være på blrs og tjene penger. Jeg mener olje og oljerelatert ser tungt ut gitt den oljeprisen vi har hatt siste halvåret. Jeg tror investorene ser fremover og stiller større og større krav til blandt annet miljøprofil til selskapene de investerer i. Jeg er helt sikker på at olje og gass næringen skal levere i mange år fremover, men tror ikke det er det beste stedet å putte pengene sine. Det brukes mindre ressurser på utvikling av nye feltet og ressursene vil i større grad gå med til å optimalisere driften. Her kommer eksempelvis CC inn som en naturlig del av næringen etterhvert. For min del investerer jeg mer og mer i det jeg tror blir morgendagens vinnere.
velkjent
12.07.2021 kl 13:33 6169

Er enig i at kursstigningen for de oljerelaterte kunne vært høyere; sett i forhold til oljeprisen og relativt lavt kostnadsnivå, men ser heller ikke bort fra at engasjementet deres innen fornybart har bidratt til oppbremsingen. Men oljeforbruket stiger, også langt mer enn energiforbruket fra fornybart, så jeg ser ikke bort fra at det blir ny clondyke-stemning innen olje/gass i løpet av året. Dette med fornybart er tross alt et slags luksusfenomen en finner i vest-Europa og USA/Canada, mens de fleste land er opptatt av å forbedre levestandarden for folket og da er det de billigste energialternativene, som det satses på, altså kull, olje og naturgass.
Green2030
12.07.2021 kl 16:08 6122

@Oljerikk1 - den hadde du flaks med...hehe
Det er ikke noe poeng å diskutere og argumentere når vedkommende kun ønsker å provosere og være belærende.

Tiden vil vise om du fikk rett:)
Slettet bruker
12.07.2021 kl 16:24 6429

Tilbake til aksjen. Tynt oppover i boken herfra. Når postene på 9tallet blir tatt ut så kan det gå hurtig opp mot 12-14kr.
Poffern_
12.07.2021 kl 17:22 6414

Underpriset og uoppdagen.
Karbonfangst rate på 95% og med en teknologi som er bedre enn ACC feks.
Teknologien til Capsol er meget interessant. De har brukt lang tid på den, en rekke patenter og mange millioner.
300mill blir den ikke værende på lenge.
Capsol ligger også an til å få kontrakt ved skandinavias største karbonfangst anlegg i Sverige.
Avanza er også på topp 50, Capsol har sterk tillhørighet i Sverige.
Ved børsnotering til høsten tror jeg dette kan ta helt av med investorer fra flere land som vil inn. Gøy å være med dette selskapet fra tidlig av. Mangdoblingskandidat
Slettet bruker
12.07.2021 kl 22:06 6322

Mye spennende baller i luften her som etter all sannsynlighet vil bli landet fremover. Waste to Energy blir, men dette med shipping og LNG tror jeg kan bli veldig spennende å følge. Ettersom EoP er skalerbar teknologi, kan vi forvente anlegg som kan tilpasses skip type VLCC tilsvarende? Vi så hvordan markedet for scrubbere ble når dette ble et IMO krav i 2020. Bare tanker fra min side, men dette har virkelig potensiale etterhvert tenker jeg.
Petersen2
12.07.2021 kl 22:16 6317

Tror shipping blir tvunget til å ta sin del av kaken, som dere ser av artikkelen frykter de økende priser på klimakvoter. Ser at ACC er ute å forteller om ett Hot markedet i Nordamerika, synes det begynner å bli ordentlig interessant markedet for fangst nå. Dette er selvsagt i startfasen og må myknes opp en del til, men vi ser en vilje blant politikere og segmenter til å pushe dette frem.

@velkjent, du snakker da om ett Kahoot som har en verdsettelse på 20 milliarder og sammenligner det med Capsol sin 285 millioner. Ellers så har du bare pratet svada på denne tråden.

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2021/07/12/7704218/skipsredere-frykter-klimaavgifter
Slettet bruker
13.07.2021 kl 14:39 6478

EU kommer med klimapakke i morgen, den vil omhandle avkarbonisering og en rekke tiltak. CCS blir åpenbart en del av dette.
Slettet bruker
13.07.2021 kl 17:08 6441

God kjøperside bygges opp. Salgs boken er synlig opp til 14kr nå er ikke mange aksjene dit.
Green2030
14.07.2021 kl 10:26 6279

I dag den 14. juli legger EU-kommisjonen frem sin tiltakspakke "Fit for 55" som inneholder en rekke lovforslag og endringer med sikte på å oppfylle utslippskuttet på 55 % i år 2030. Detaljene er fortsatt uklare, men pakken inneholder prioriteringer på sentrale temaer.

1. Utrulling av fornybare energiprosjekter for å øke andel av fornybar energi til 38-40% av bruttoenergi sluttforbruk innen 2030. Revisjonen av fornybardirektivet vil være den viktigste lovgivningsmekanismen, med politiske tiltak som vurderes, herunder bruk av fornybar energi i bygninger, økt mål for lavkarbon transport (fra 14 % til 26 %) og grenseoverskridende samarbeid om offshore fornybar energi (f.eks. vind).

2. Økning i CO2-avgifter for høykarbonsektorer gjennom revisjoner av EUs kvotesystem, endringer i energibeskatningsdirektivet og EUs karbongrensejustering for aluminium, sement, elektrisk energi, gjødsel og stål.

3. Avkarboniseringen av maritim og luftfartssektoren gjennom bruk av biodrivstoff, CO2-avgifter (EU ETS og drivstoffavgifter) og insentiver for bærekraftig alternativt drivstoff. Vi forventer at en vesentlig økning i avkarboniseringen av disse sektorene sannsynligvis vil komme på lengre sikt, gitt mangel på infrastruktur, høye kostnader og dagens lave tilgjengelighet av bærekraftige alternativer.

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/36EK7P/hva-kan-vi-vente-fra-eu-onsdag-14-juli
Redigert 14.07.2021 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
14.07.2021 kl 12:24 6224

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/ppPl91/nyboe-om-eus-klimapakke-maa-tjene-penger-samtidig-som-vi-kutter-utslipp?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

EU presser på, Norske politikere må nok spille etter reglene som EU bestemmer.
Slettet bruker
14.07.2021 kl 12:27 6218

Begynner å gå småbiter av 9,5 posten 👍
Poffern_
15.07.2021 kl 08:32 6099

Teknologisk innblikk i Capsol sin løsning vs Amine teknologi (hvilket ACC feks bruker):

"What is the approximate capture cost for Capsol EoP (HPC) compared to Amine based solutions?"

A conceptual study investigating the possibility and cost (Capex and Opex) of implementation of carbon capture and storage from biological sources within Stora Ensos kraft pulp mills in Sweden has been carried out with support from the Swedish Energy Agency. The project's final report is available on the Swedish Energy Agency's website.
The carbon capture cost (Capex and Opex) for mixed flue gases using different technologies is presented in Figure 21 (page 45 and 46) of the report, and below.
Totalt carbon capture costs in €/ton for mixed flue gases was estimated to be:
36 €/ton for Amine,
24 €/ton for HPC El (El = electricity which refers to the Capsol EoP solution)
37 €/ton for HPC St (St = steam which refers to HPC solution using steam instead of electricity).
Costs for CAP (CAP = Chilled Ammonia capture Process ) and PSA/Cryocap solutions were also calculated at 44 and 45 €/ton, respectively.
Based on this, the total carbon capture cost using Amine based solutions is 50% more than using HPC El (our Capsol EoP solution).

"What distinguishes the Capsol EoP solution from amine-based carbon capture solutions?"
Capsol EoP uses Hot Potassium Carbonate (HPC) which is a less expensive absorbent.
Capsol EoP is a mature, cost-efficient, easy to install, stand-alone solution that connects to the flue gas duct just before the stack. Hence, no modification risk of existing plant.
No emission of harmful chemicals.
No hazard to environment or people.
No downtime. Installation of Capsol EoP will be commissioned during a planned maintenance of the mother plant.
CJZ
16.07.2021 kl 09:24 5967

I meldingen som kom 30.06 stod det ang Stockholm Exergi-prosjektet: "The FEED study award is expected within a few days". Burde ikke dette da meldes snart?
Slettet bruker
16.07.2021 kl 09:37 5956

Selskapet har sagt at de vil komme med pressemelding angående dette snart. Antar det kommer melding her enten i dag, eller ila neste uke.
CJZ
16.07.2021 kl 09:42 5934

Hvor/når sa de det?
Slettet bruker
16.07.2021 kl 10:53 5892

Les i gruppen på XI. Der ligger det endel svar fra styret og ledelsen i selskapet.
Slettet bruker
16.07.2021 kl 11:07 5878

Ligger en mail der fra investor kontakten fra mandag. Selskapet skriver at de snart kommer ut med en melding angående Stockholm Exergi.
Green2030
16.07.2021 kl 12:11 5847

Klippet ut fra Xtra Chat - korrespondanse mellom aksjonær Torkil Solbakken og Tone Bekkestad fra Co2 Capsol den 12 juli 2021.

Fikk dette som svar fra Tone Bekkestad angående pressemeldingen på Stockholm Exergi sine sider datert 5.07.

Hei Torkil

Beklager sent svar.

Det kommer snart til å publiseres pressemeldinger som tydeliggjør hva nyheten på Stockholm Exergi sin side innebærer.

Og ja, dette er en veldig positiv artikkel for CCS.

Ønsker deg en god dag og god sommer!

Med vennlig hilsen

Tone Bekkestad
Marketing and Communication Manager
CO2 Capsol AS
CJZ
16.07.2021 kl 12:51 5817

Takk!
Poffern_
20.07.2021 kl 10:29 5591

Dette er stort! Capsol med mcap på kun 300mill, med kontrakt på skandinavias største karbonfangstanlegg:

"Stockholm Exergi has selected CO2 Capsol’s End of Pipe solution as its carbon capture technology

Stockholm Exergi has awarded Petrofac a front-end engineering design (“FEED”) contract for a planned CO2 capture facility at one of its combined heat and power (“CHP”) plants with CO2 Capsol’s End of Pipe solution being selected as its carbon capture technology.

“This is great news for CO2 Capsol. It proves that our technology can compete on the highest level and is superior to the competition”, says CEO Jan Kielland at CO2 Capsol.

The bio-cogeneration plant in the Värtan area of Stockholm will be the largest carbon capture entity in Scandinavia and has a potential of capturing 800.000 tons of CO2 per year."
Slettet bruker
20.07.2021 kl 10:43 5558

Umiddelbar reaksjon, 9,5 ble tatt ut og det spises av 10 tallet!
Analytic89
23.07.2021 kl 08:11 5360

Blir spennende å følge denne i høst.
Mr Capsol
23.07.2021 kl 09:24 5288

Kjøpersiden bygger seg sakte men sikkert opp, det er ikke lenge til neste triggere slår inn. Fantastisk at Teknologien til Capsol blir valgt til ett så stort prosjekt. Tror vi kommer til å se flere prosjekter med Petrofac og Capsol i nær fremtid innenfor Hydrogen.

"This project adds to the recent clutch of new energy projects secured in the UK and Australia, further adding to the Group’s track record for the development, definition, and execution of infrastructure developments in offshore wind, carbon capture, utilisation and storage (“CCUS”), hydrogen and waste to value plants"
Sydney
23.07.2021 kl 11:37 5210

Noen som har oversikt på ordrebildet? Får det ikke opp hos meg.
Slettet bruker
23.07.2021 kl 12:15 5180

Interesser
Volum Kjøper Selger Volum
10 433 10,5 11 5 905
7 183 10,3 11,5 2 420
3 000 10 12 19 900
700 9,5 12,5 20 000
9 510 9 12,9 17 000


Omsatt
Kurs Volum Tidspunkt
11 95 23/07-21
10,3 2 817 23/07-21
10,5 933 23/07-21
10,5 1 250 23/07-21
10,5 1 500 22/07-21