KAHOOT! - Kjøp før skolestart og integrering av Clever!

Woody
KAHOT 29.07.2021 kl 11:34 17714

Nå kan være en meget bra timing for inngang i Kahoot (fra nå K!). Nøkkelord her er Duolingo, men jeg kommer tilbake til den.

Jeg har fulgt selskapet siden det kom på OTC og kursen har vært svak hver eneste sommer for så å ta seg opp når skolen starter. Man skal ikke glemme at K! opprinnelig var et sosialt tech-selskap der samling av folk stod sentralt. Entusiasmen var stor med stadig økning i antall brukere og kursen mangedoblet seg før corona. En kompetent ledelse snudde seg rundt og lanserte fjernundervisning da verden endret seg. K! vil ikke lide når verden går tilbake til normalen som andre selskaper kan oppleve. 80% av brukerne hadde K! før corona og fjernundervisning forsvinner heller ikke.

Analytikerne var meget optimistiske over at K! kunne bli et nytt globalt tech-selskap fra Norge, men kastet tidlig ut en livline om at selskapet måtte klare å konvertere brukerne til betalende brukere. Da K! gikk euforisk ble fokuset stadig dreid mot økonomien og media kastet seg på. Nå har det vært et overfokus på tall og selskapet har blitt billig. Det er altfor tidlig å kreve store tall og grønne tall. Brukerne er viktigere.

Alt på denne jorden dreier seg om menneskene, også økonomi. En ansamling av 100 millioner mennesker per mnd. har stor verdi i seg selv. Det blir som en by i skyen der folk kommer på besøk. Nettet er satt i system på en helt annen måte enn tidligere og de fleste følger hovedgatene. Hvis K! kan etablere seg som en "global digital by" plassert under kategorien undervisning vil mulighetene være enorme over tid. Man kan ikke regne ut verdien av selskapet basert på det som leveres av tall over en kort periode i et tech-selskap med en slik posisjon. At selskapet faller 25% på en dag på dette er et resultat av feil fokus og frykt skapt av media. Brukerne er der og hver av disse tallene er et menneske. Det må også med.

K! skal etter all sannsynlighet på Nasdaq. Clever har en gigantisk posisjon i USA og lot seg bli kjøpt opp (Nasdaq må ha blitt diskutert i forhandlingene). Softbank er største eier og øker. Blackrock, Microsoft, Disney er inne. K! ledelsen har også kommunisert dette. Amerikanere bruker K! mest.

Duolingo, en app som brukes for å lære språk, gikk på Nasdaq i går med oppgang på 36% første dagen. Den ligger i kategorien som K! eide Drops, men riktignok et større merkenavn. Selskapet har litt under dobbelt så mange registrerte brukere som K! og verdsettelsen er ca. det dobbelte, men dette er uten Clever og K! har langt flere ikke-registrerte brukere. Tallene er også ca. det dobbelte, men dette også uten Clever medregnet.

Dette tilsier at verdsettelsen til K! (+ Clever + Drops + Dragonbox + + +) er billigere sammenlignet med Duolingo og at kursfallet kan stoppe her. Skolestart er høysesong for K! og den er like rundt hjørnet. Med Clever-integrering og mulig Nasdaq annonsering utover høsten som trigger ser jeg inngangen nå som en bra mulighet.

https://www.edsurge.com/news/2021-07-28-duolingo-ipo-shows-investors-think-edtech-is-still-growing

https://www.reuters.com/technology/duolingo-valued-65-bln-shares-soar-debut-2021-07-28/

https://shifter.no/nyheter/derfor-valgte-clever-kahoot/210490
Redigert 29.07.2021 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
Struts
29.07.2021 kl 12:20 13677

Vel, jeg vet jo ikke - men har fulgt og investert i selskapet siden start. Dvs solgte meg ut i fjor en gang, lenge før det nådde toppen riktignok. Og kjøpte meg inn igjen i år da kursen lå rundt 50-60, og mer nå på rundt 40. Man treffer sjelden helt rett, i hvert fall ikke jeg, selv om mitt ståsted for å handle var at aksjen hadde fått urettferdig mye bank seneste tid ble gjort til skamme. Men, "it ain't over yet". Forhåpentligvis. Og har fått med meg at anal-ytikere klager på mangel på organisk vekst. Men de klager stort sett på det meste. Gjør kanskje jeg og, men likte innlegget ditt - det er bra med slike konstruktive innfallsvinkler!
Redigert 29.07.2021 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
A-Spekulant1
29.07.2021 kl 12:26 13642

Jeg tippet 20 kroner var fair pris da kursen var 120, da ble jeg æreskjelt for dårlig språk mm og useriøs at aksjen burde hvert 300 også videre Det var dog mest ment som en spøk men prisen er og var priset inn som suksess alt er opnådd.
Riktignok er den ikke 20 men tror aksjen er friskt priset å at de må vise på bunnlinjen for å kunne forsvare prisen
Woody
30.07.2021 kl 09:25 13399

Takk. Jeg har selvfølgelig fått med meg det tekniske bilde, men drister meg til at det er nå man skal kjøpe. Kanskje går den et lite knepp til ned, men tror tiden jobber for K! fra nå som nevnt i innledningen. Kommer f.eks. en melding om notering Nasdaq tror jeg på kraftig rekyl opp Den kan komme allerede 19 august. Mange proffer venter nok på at den skal bunne ut også og så fort trenden snur vil mange komme til. K! er ikke ferdig.

Det store spørsmålet mange lurer på er verdsettelsen. Internasjonalt er det brukerne som er indikatoren. Snap tapte 1,3 milliarder forrige kvartal, men kursen gikk likevel opp 25% samme dagen som tallene. Duolingo tapte også over 100 mill. første kvartal, men ser ikke ut til at mange bryr seg om det i statene. Folk er villige til å betale for brukere. Penger er bare et tall som økes ved et tastetrykk av sentralbanken i US. En felles enighet som sett utenfra er en illusjon, mens et verdipapir som Snap har støtte i menneskers aktivitet direkte. Målet er alltid god lønnsomhet på sikt, men trenger selskapet penger trykkes aksjer slik at aksjen blir deres valuta. Sjeldne frimerker har gått bedre enn børsen siste 20 årene og steget jevnt i 100 år. Der er det ingen omsetning eller resultat. Hva er verdien av Mekka hvis man skulle regnet på det? Man kan ikke verdsette alle selskaper som man lærer i økonomifagene. Ikke når så mange mennesker er involvert. En plass i skyen der mennesker ferdes er en verdi i seg selv. Og i fremtiden er det skyen som gjelder.
Redigert 30.07.2021 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Bruns
06.08.2021 kl 13:38 12913

UNDERHOLDNING er en kjerneverdi i USA, og her mener jeg Kahoot treffer klokkerent. Legger man til underholdning til EdTech får man Edutainment som booster både engasjement og læringsglede. UNDERHOLDNINGSVERDIEN til Kahoot er det som skiller Kahoot fra andre EdTech selskaper.

En verdsettelse på 18-20 milliarder er et stort tall, men er det stort for et globalt selskap med kunder i 180 land hvor man nylig har startet å ta seg betalt for et globalt etterspurt Edutainment produkt? Til info er Edutainment et begrep først brukt av Disney som vi jo alle vet har vært Kahoot aksjonær i flere år.

Hele verden har kjennskap til Kahoot, spesielt amerikanere. Hvordan blir det globale Edutainment selskapet Kahoot mottatt i USA med en evt Nasdaq notering?

Og en ting til, det snakkes mye om at Kahoot er en attraktiv oppkjøpskandidat pga den enorme brukermassen. Har selskapet nådd sitt fulle potensial, er alle synergier med Poio, Dragonbox, Drops, Actimo, Whiteboard, Kahoot Academy (og Clever) tatt ut? Hva med at man nå kan bruke Kahoot på 10 ulike språk, har det en verdi?

Hva er en fair pris om Microsoft eller Disney ønsker hele selskapet?

Jeg sitter long her.
Fjellheim
06.08.2021 kl 14:15 12816

Meget gode innlegg. Dette tror jeg er en god inngang.
RoarAlb
06.08.2021 kl 15:10 12695

Nå har den brutt ut av den fallende kanalen også. Inngang under 40 var nok solid.
Fjellheim
06.08.2021 kl 15:52 12590

Mange som vil være med på en reprising av Kahoot. Jeg tror dette kan gå fort oppover.
rischioso
06.08.2021 kl 21:51 12260

Kursen har ikke brutt opp og ut av trendkanalen, men opp gjennom taket på 40 som nå og igjen er blitt et gulv - et dobbelt gulv. For å bryte opp og ut av trendkanalen for å snu den negative trenden til positiv så må vi opp i andre halvdel av 40 tallet hvor det derifra er helt fritt for sperrer av betydning helt opp til 66nok - så det kan gå fort bare vi ser høy 40 ... ;)
Woody
10.08.2021 kl 13:50 11511

Analytiker hevder at ledelsen må bygge opp igjen investortilliten og bevise sterkere vekst enn markedet forventer før aksjen kan bevege seg oppover. Dette skjønner jeg ingenting av. Selskapet har levert som guidet hele veien og økte guidingen senest i sommer.

Man kan ikke mene at på en kurs nær 40 så må det overraskende sterk vekst til for at den skal bevege seg oppover. Man må ta hensyn til kursnivået her. Drops ble kjøpt med penger og aksjer på 60-tallet. Clever har 15 millioner studenter pålogget i måneden og dekker over halve USA, det er tett på 50.000 skoler. Da pengene skulle hentes kom meldingen etter stengetid og samme kveld ble det hentet 1,7 milliarder på kurs 68 av utvalgte investorer. Hva blir veksten på denne handelen for oss som kjøper på 40 nå? Actiomo, Motimate, Drops, Whiteboard er hentet med aksjer på langt høyere kurser. Det er vekst over hele linja i 2. kvartal 2021, men de store synergiene kommer først når alt får satt seg. Man må ta høyde for at kursen har falt 2/3. Jeg tror investorer skjønner dette bedre enn analytikerne og at kursen skal opp. Analytikerne har en todelt rolle. Tilliten til sine egne kunder er en av dem og da er det bedre å henge knaggen på selskapet enn å forklare at det var en generell dreining fra vekst til verdiaksjer som startet fallet, frykt for at prisingen var for høy (forskjell på 60 mld. og 20 mld.) og Haudemann salg som er/var grunnen. Selskapet er det ingenting galt med. Med all respekt for Haudemann-Andersen er han sammen med Disney, Microsoft, Softbank, CEO og Blackrock det svakeste leddet. Man må tenke statene. Han er en profesjonell investor som var inne tidlig og hadde til slutt en altfor stor vekting i Kahoot. Da tar man et nedsalg for å justere porteføljen, thats it.

Vedr. investortillit kan man ta en titt på CEO Eilert Hanoa. Han solgte ikke en eneste aksje eller tok ut en krone i utbytte på 16 år i Mamut. Til slutt lot han selskapet bli kjøpt opp i 2011 til alle investorers beste.

https://www.dn.no/teknologi/far-77-millioner-for-16-ars-arbeidsnarkomani/1-1-1664508

Da han kom inn i Visma var Visma verdsatt til noen få milliarder og derfra spilte han en sentral rolle med å ta selskapet til 74 milliarder da han til slutt måtte selge sin andel ettersom han ble CEO i sitt eget Kahoot.

https://www.dn.no/teknologi/visma/oystein-moan/finans/kahoot-sjef-drar-inn-270-millioner-kroner/2-1-784726

Hanoa har kjøpt seg stadig opp i selskapet i flere omganger og la blant annet på 1 million aksjer på kurs 110 til 110 millioner kroner. Han er altså allerede inne med milliarder i Kahoot, mottar en stor sum friske penger for 25 års arbeidsnarkomani og låser inn kontantene i sin nye baby. Det sier meg at hans intensjon er å vinne gull med Kahoot. Han er all-in fordi kortene er såpass gode og han har klokketro. Hvis han, med den bakgrunnen, har klokketro har jeg klokketro. Full tillit til Hanoa.

Hvorfor beholder de store IT-grunderne verden over så mye av verdiene i IT-selskapene sine. Man ser noen har blitt filantroper og gir bort penger, noe går bort i skilsmisse eller rakettforskning. Men hvorfor selger man seg ikke kraftig ned og investerer i eiendom og industri som økonomene anbefaler. Selskaper man kan regne hjem. Dette skal jo være verdens smarteste mennesker? Hvis man søker opp intervjuer med Jobs, Gates og vår egen Softbank sjef Masayoshi Son fra 90-tallet får man svaret. De ser fremtiden innen tech. Det er utrolig å høre de snakke om hvordan fremtiden vil bli i disse gamle intervjuene. "Always invest in the future" sier Jeff Bezos. Det er noe i det.

Skrur man tiden ett år tilbake stod kursen i Kahoot nærmest nøyaktig der den står nå. Siden da er det hentet penger og trykket aksjer (innvanning fra kurs 41) for kjøp av Actimo, Drops, Whiteboard, Motimate og Clever (avklaring snart på siste). Softbank har kommet inn på eiersiden. Samarbeid med Disney, Google, Zoom m.m. Kahoot er lansert på en rekke nye språk. Ekspandert til Asia. Betalende brukere var 270K og er nå på 760K (guiding 1100 ved nyttår). Inntektene er doblet. Aktive brukere har gått fra 20 mill. til 29 mill. Og summen av alle som bruker Kahoot (ikke registrerte som også eksponeres for merkevaren) har økt med hundrevis av millioner.

Er selskapet dårligere stilt nå? Jeg fokuserer på selskapsmeldingene og mitt inntrykk er at alt går etter planen.

Hanoa har et klart mål for Kahoot og det er å skape den ledende undervisningsplattformen i verden. Hvor er vi ett år fra nå? Og hvor er vi om fem år?

Siste året har disse kommet inn:
https://kahoot.com/home/learning-apps/drops/
https://kahoot.com/schools/whiteboard-fi/
https://kahoot.com/business/products/motimate/
https://kahoot.com/business/products/actimo/
https://clever.com/about

P.S. Man kaster ikke ut et slikt hint i markedet uten seriøse planer:

The Company will explore the opportunity for a secondary listing, with timing of the listing being subject inter alia to the closing of the Clever transaction.
Kajtek
10.08.2021 kl 15:21 11366

Helt enig med deg, Woody. Jeg forsto heller ikke hvorfor man snakker om å bygge opp investortilliten. Jeg synes at Hanoa er veldig dyktig leder. Han vet hvilken vei han må gå for å oppnå det han har satt seg som mål. Og jeg er overbevist at han vil klare det. Det er bare å vente.
Woody
19.08.2021 kl 12:00 10778

Det gjelder å sette på de lange brillene. K! er perfekt posisjonert i en undervisningssektor som er underdigitalisert, men som nå er midt i en digitaliseringsprosess der stadig mer av undervisningen er digital. Skolen skal speile samfunnet. Glemmer man smartphonen hjemme er arbeidsdagen ødelagt. Man er lost uten. Klart vi må lære alt om dette verktøyet i skolen. Håndteringen og mulighetene det gir. Veksten vil pågå i ti-år fremover i denne sektoren. Hvilken annen vei tror man dette går?

Betalingsvilligheten for digital læring vil bli helt naturlig i skole og gå inn i alle budsjett på lik linje med bøker og skolemateriell. Den barrieren vil brytes en lang gang.

Kahoot er i senter av ED-tech digitaliseringen og "just keep coming" med nye produkter og løsninger som bare blir bedre og bedre. Utviklingen kan skje gradvis eller at et gjennombrudd kommer plutselig et år der alle søker inn etter læringsverktøy for undervisning digitalt. Da står K! der med sin ferdige pakke og Clever portal. Nå er det typisk unge og de mest innovative lærerne som tar frem løsningene til K! , men eldre lærere uten digital kunnskap fases ut og nyutdannede digitale lærere tar over. Motiverende læring i form av gaming vil bli helt vanlig i den nye heldigitale skolen og der står K! med en global tilstedeværelse. Gaming er så stort at selv sport er truet. Esport kan overta tronen i fremtiden.

K!iDS, som lanseres til høsten, viser at K! tenker som de store amerikanske selskapene som Disney, Coca-Cola og McDonalds. Her dreier det seg om å male inn merkevaren Kahoot! helt fra 2 års alderen. K! er unorsk i så måte og bra er det!!

Clever Parents er også helt genial, men la oss se den dealen lukket før man tar fatt på Clever for alvor.
Redigert 19.08.2021 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.08.2021 kl 15:21 10412

Hvor mye av dette er shortskvis? Unner aksjonærene dette
Bruns
31.08.2021 kl 09:04 9777

Da var Clever deal i boks. Kahoot tar skolen i USA med Clever og Clever tar verden med Kahoot.

Kahoot får med seg dyktige folk på laget gjennom Clever oppkjøpet med bakgrunn fra sterke merkenavn som LinkedIn, Gap, Microsoft og Apple. VP Enginnering i Clever har på cven å være arkitekten bak Apples Icloud, så vi har nok spennende ting i vente:

https://www.prnewswire.com/news-releases/clever-hires-apple-exec-as-vice-president-of-engineering-300854646.html

Ser fram til ny saftig presentasjon!
Woody
31.08.2021 kl 09:47 9634

Positivt med bekreftelse! Fremover kan vi vente nye estimater da Clever nå regnes inn. Vil tro kursmål heves.

Selv om kursen har steget mye på kort tid er det fortsatt bare innhentingen av det merkelige fallet i sommer der den falt 25-30% på marginalt svakere tall enn ambisiøs guiding. Det er fortsatt over 100% opp til tidligere ATH og nå er selskapet bedre stilt enn den gangen. Først får vi en runde med mer innsikt i Kahoot! og Clever samarbeidet og så tror jeg bekreftelse på Nasdaq notering kommer senere i høst. Med tanken på at 1,8 milliarder spiller Kahoot! så bør den være godt kjent når den går på børs i US. Hele verden handler på Nasdaq, ikke bare amerikanere. En aksje er som en vare og Nasdaq er verdens største markedsplass for tech-aksjer.

Det har vært en tech-innhenting, men Kahoot! ligger fortsatt nede selv om det ikke er noe galt med selskapet. Tvert imot går alt bedre med økte guidinger og et genialt game-changer kjøp av Clever. Jeg mener K! er billig og skal opp. Vi får se.
Bullfight
31.08.2021 kl 09:50 9608

Kraftig shortsalg nå
3fotsyken
31.08.2021 kl 10:39 9447

Hva mener du med det?
2211
31.08.2021 kl 11:50 9363

Dette er gammel info. (19/8)
Det langsiktige ser veldig bra ut nå etter dagens melding. Vil tro de vurderer å dekke inn shorten nå.
Bullfight
31.08.2021 kl 11:54 9355

Gammel ? Siste listen, men det er jo poenget at de nå føler presset for å dekke seg inn, så får vi se neste oppdatering i listen, det kan jo bli dyrt for shorterene å vente med inndekning, her kan jo komme kursdrivende meldinger så det holder.
Redigert 31.08.2021 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
3fotsyken
31.08.2021 kl 14:06 9184

Det var poenget mitt. Hvis man må dekke inn en short må man kjøpe. Man har jo allerede solgt aksjene...
Bruns
01.09.2021 kl 21:19 8883

Nå er Kahoot endelig å finne på Clever Library. Kahoot har vært mest etterspurt av Clevers 90 000 skoledistrikter i USA, 22 millioner studenter og lærere!

https://clever.com/library/app/kahoot

Og Kahoot har linket opp Clever på nettsiden:

https://kahoot.com/clever/

Bullfight
02.09.2021 kl 09:24 8665

Nå må vel shorten dekkes inn
Bullfight
04.09.2021 kl 08:51 8377

Investor kjøper
ANNONSE
I den samme meldingen kommer det frem at en «institusjonell investor» kjøper 2,1 millioner av de nyutstedte aksjene for 64 kroner stykket. Dermed kjøper denne foreløpig ukjente investoren seg totalt opp i Kahoot for drøyt 135 millioner kroner.

Transaksjonen skjer ved at nevnte Furuseth låner ut samtlige av disse aksjene fra sitt investeringsselskap, Newbrott AS.

Fra toppen i januar, da en Kahoot-aksje ble handlet for over 130 kroner, har børsverdien til selskapet svekket seg markant. Aksjen ble på det laveste handlet for under 40 kroner i sommer, mens den klatret igjen gjennom august.
Bruns
07.09.2021 kl 08:35 7593

Kahoot.it er den fjerde mest besøkte gaming nettsiden i verden (desktop traffic), og det FØR skolestart og integrering av Clever!

"The SimilarWeb data showed free game-based learning platform Kahoot.it was the fourth most popular gaming website globally with a 0.4% share of desktop traffic in the games subcategory."

http://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=108237
Slettet bruker
07.09.2021 kl 08:40 7584

WOW den kommer til å ta av noe sinnsykt ved nasdaq notering.
Redigert 07.09.2021 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.09.2021 kl 08:47 7541

Neste lille motstand er kroner 82.
Med den trafikken til Kahooth så suser aksjen lett over kroner 82.
De er Verdensledende på sitt felt.
Norges FANG aksje.
spaggio
07.09.2021 kl 08:56 7487

Vel, bra at det er ett sterk "momentum" i aksjen men vekstselskap med en P/E på over 100 får ofte noen tilbakeslag. Du virker noe panisk med stadig "løfing" av gamle tråder. Lykke til...........
Exdealer
07.09.2021 kl 09:08 7426

Gøy å være med her, fantastisk utvikling og ser fram til denne skal opp til gamle høyder! Er inne for the long run og har vært med på opp og nedturer men nå tenker jeg vi passerer 100 tallet iløpet av 2021 og ser oss ikke tilbake. Fantastisk muligheter vil komme og meldinger vil vi også se med oppkjøp som er gjort. Lykke til alle og nyt oppturen!
Slettet bruker
07.09.2021 kl 09:10 7405

Lite salgsvilje dagen før dagen.
Noryng
04.10.2021 kl 23:27 6485

November 4, 2021 – Quarterly Report – Q3
Lanfear
05.10.2021 kl 08:33 6136

At imorgen kommer det tall for tredjekvartal. Vekst, inntekt etc. Ikke ufyllende slik som kvartalsrapporten 4. november, men sannsynligvis mer kursdrivene da alle tallene er foreløpig ukjente.
rischioso
05.10.2021 kl 09:53 5971

Her prøves det på å finte ut småaksjonærer før triggende tall i morgen - typisk, men det gjelder å ikke gå på limpinnen for vi kjenner jo til hva som er forventet å komme og jeg ville ikke blitt overrasket om vi igjen blåser opp og igjennom motstanden på 66 når de foreløpige talla kommer på bordet i morgen ... ;)
Redigert 05.10.2021 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Sweetspot
05.10.2021 kl 11:04 5854

Løsnet litt nå :)
Slettet bruker
05.10.2021 kl 11:57 5766

Det blir spennende å høre hva de har å si
I morgen. Diamant Fuglen hvet å slå tunneler,så han er ikke lett å lure
En god dag forrøvig
rischioso
05.10.2021 kl 15:47 5622

Blir spennende og se sluttauksjonen - det burde jo være et must for de fleste å skulle få med seg morgendagen i denne - en nobrainer - skal heller ikke se bort i fra at vi opplever en aldri så liten shortsqueeze i morgen ... ;)
Redigert 05.10.2021 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
bj111
05.10.2021 kl 16:12 5573

Hva er bakgrunnen for at de skal slippe disse tallene i morgen?
Forstår det slik at det er tallene og ikke et resultatvarsel som skal komme i morgen?
rischioso
05.10.2021 kl 16:30 5522

Alle tall kommer i Q3 presentasjonen den 04.11.

I morgen kommer trading update - altså nøkkeltalla med kommentarer noe som også ble gjort i forkant av Q2 som du kan lese om her:

https://newsweb.oslobors.no/message/537644

Det har nok vært litt svetting i shorterleiren i dag og mer kan det bli i morgen for blåser vi opp gjennom motstanden på 66 som det er stor sannsynlighet for så er det helt fritt for teknisk motstand helt opp til 75 - det nivået vi var for bare kort tid siden - og akkurat det kan gå veldig raskt med en positiv trading update toppet med shortere som dekker seg inn ... ;)
Redigert 05.10.2021 kl 16:40 Du må logge inn for å svare