TARGOVAX - AUGUST 2021 - KJØP

Slettet bruker
TRVX 03.08.2021 kl 09:16 11290

Nå var vi i august, og vi venter på:

August oppdatering - når som helst

Studie 1 ?

Studie 2 ?

Nyheter ?

Kina ?

Kjøps anbefalinger ? oppdateringer ?

Partner ??

Emisjon ? ( Bare for å ta med det å )


Kursen er 7.35 - Hvor er vi i september ?
SomSa
20.08.2021 kl 14:28 3785


Man kan lure på om TRVX har igjen dummet seg ut med studiedesign. De må gå et skritt tilbake og sammenlikne data fra Oncos-102 monoterapi med Oncos-102 + PD1 før de kan fortsette. Før fikk pasienter færre Oncos-102 behandlinger og de måtte starte ny studie med flere Oncos-102 behandlinger.

Jeg forstår ikke hvordan aksjen skal holde seg over 100 øre om 2 år hvis selskapet ikke får en partneravtale eller lisensavtale med god cash utbetaling. De sa at de er i samtale med flere ........og dette vil avgjøre aksjekursen.

Kursen er fremdeles oppe på hele 6,32 nå ... og cashen brenner kvikt opp.
SomSa
20.08.2021 kl 15:18 3710


Det brenner godt i biotek selskaper. Nano´s brenneverdi er minst 5 ganger høyere enn TRVX.........Hvis det meldes om en god avtale kan TRVX stige kraftig . Jeg har posisjonert meg både for oppgang og nedgang, både i TRVX, Nano.......
mozel
20.08.2021 kl 16:34 3632

Du kunne fortelle hvordan du sikrer både mot oppgang og nrdgang
bj111
20.08.2021 kl 16:35 3630

Bare tull fra den kanten Kan ikke tenke meg at han sitter med noe short for han er risikoavers iallefall om man skal tolke hans innlegg de siste årene i farma.
SomSa
21.08.2021 kl 14:22 3427


Reduserer beholdingen når det finnes usikkerhet, hvis aksjen går mye opp tjener jeg penger og hvis aksjen faller mye kjøper tilbake på lavere pris . Og omvednt, når en aksje stige og alle hausser reduserer jeg. Hvis aksjen stiger tjener mer, hvis aksjen faller mye kjøper tilbake og siter med samme antall aksjer + gevinst. Noen lenker seg fast på en aksje, blir paralysert og går glipp av gevinst, Folk kunne ha tatt litt gevinst i PHO, AZT,..... når disse ble pumpet opp og hausset til himmelen.

Oncos i en single arm som mono-terapi vil gi et klart bilde hva Oncos tilfører pasientene, arm nummer 2 med CPI vil avsløre hva CPI tilfører i tillegg. Vi vet hva Oncos + CPI kan utrette i kombinasjon om fase 1 studiet repliseres. Som de skriver kan begge gå videre som registrerings studier.
Part 2 med aCTLA4 og co.stim produkter basert på bio-markører som tilleggs-studier kan øke mOS ytterligere. Det er ikke et krav fra FDA at Part 2 skal gjennomføres før godkjenning, men øker mOS med tilleggs produktene sementerer dette SOC for denne indikasjonen.
Denne pasientgruppen har ingen tilbud til videre behandling og repeterer de fase 1 resultatene venter ikke FDA på part 2 før godkjennelse.
At de i tillegg ønsker om mulig å sementere ny SoC med en part 2 studie må tolkes positivt. Single arm med Oncos vil gi FDA en god indikasjon på hva Oncos kan tilføre dagens SoC i første linje, i tillegg vil resultatene de oppnår i melanoma kunne repliseres for andre tumorer eks. head and neck, en generell godkjennelse som en immun-stimulator på solide tumorer kan bli en realitet.
Oncos som et tillegg til SoC i første linje ligger i potten, uten en single arm ville ikke det vært mulig.
Datasettet vi sitter med etter fase 1 er fortsatt under lupen til vår eminente CSO, analysene vil helt sikkert definere kriteriet for deltakelse i studien med en helt annen presisjon enn fase 1 studiet hvor alle ble inkludert.
I analysen til blant annet DNB skriver de om en to års utsettelse, dette feil etter min mening, og kun riktig om FDA venter med godkjenning til etter part 2, noe jeg betviler for denne pasient gruppen. Etter noen få CR pasienter tror jeg ikke FDA vil se dette an veldig lenge, VL vet mye om hvilke kriterier som vil gi best resultater, pasient-utvelgelsen vil bli avgjørende. Jobben de har nedlagt (VL mf) gjør at de nå har en meget god oversikt over Oncos sin virkemåte i tillegg til hvilke co-stim som gjelder.
I mesothelioma ville Oncos tatt over tittelen SoC helt uten hjelp fra CPI, med penger på bok ville en en slik studie allerede vært et faktum. For Targovax handler det om finanser ikke resultater.

Redigert 22.08.2021 kl 19:55 Du må logge inn for å svare
muri
22.08.2021 kl 21:02 3119

@illuminati.Takker for et meget opplysende innlegg!
Sukiyaki
25.08.2021 kl 00:47 2788


Likviditets problemer, ja
Oppkjøp, nei, hadde blitt kjøpt opp for lenge siden
Seiler akterut, muligens
Det går smått og ting tar tid, ja
Hvor attraktivt er TRVX lenger?
Aksjen faller og faller omtrent hver dag.
Volga
01.09.2021 kl 22:29 2350

Lovende resultater, men selskapet har kun likviditet til q1'22. Må jo komme noe rundt det finansielle snart. Hva tenker dere de gjør?

DnB har kjøp og opprettholdt kursmål 17 etter q2, mens Carnegie har hold etter å har kuttet fra 13 til 7,5 på samme tid. Kursen har falt 20% siden fremleggelsen, noen dager på litt større volum. Ikke særlig lovende akkurat det. Samtidig merker jeg meg jo at markedet var villig til å gi +/- 9 kr rundt nyhetsstrømmene i juni. Bærer det under 6 nå pga. manglende finansieringsavklaring? Vil kommende datapunkt i 2H kunne trigge noen signifikant reaksjoner opp alene? ed: Kan noen samarbeid materialisere seg?
Redigert 01.09.2021 kl 22:37 Du må logge inn for å svare

Avklaring finans er hovedankepunktet, ingen tvil om det. Resultatene er lovende i både melanom og meso i tillegg ser vi et sammenfallende resultat i immun-aktivering for begge studiene. ESMO presentasjonen kan være en trigger/vekke interesse mot BP. Vi venter i tillegg ny mOS i meso som bare øker og øker, avstanden ned til BMS er nå betryggende, men Merck og BMS venter flere data for egne studier i kombinasjon med chemo, I mellomtiden er veien åpen for andre med en CPI i porteføljen.
Jeg har stor tro på at kineserene kommer i mål med sin mus-studie de måtte igjennom som følge av regelverket, dette handler ene og alene sikkerhets-data. At de legger ned en masse arbeid i tillegg til penger er positivt. Signaleffekten overstiger opsjonspremien på 3 mill USD og vil bli lagt merke til, vi vet at noen prøver å nulle patentet for TG01/02, kanskje kommer de til forhandlingsbordet når alle kort er utspilt.
Slettet bruker
02.09.2021 kl 09:43 2000

Da er vi på 6,10
Volga
02.09.2021 kl 22:10 1827

Vanligvis ønsker man jo å sette en emisjon i god tid. Kan resultater nå i H2 endre signifikant på emisjonsresultatet hvis en venter på de? Er det naivt å tro at de er i samtaler rundt noe som gjør at den drøyer? ed: Hvor sannsynlig er dette med at den som forsøkte å nulle patentet vil gjøre 'en transaksjon' i retning av TRVX?
Redigert 02.09.2021 kl 22:12 Du må logge inn for å svare
Jakal
03.09.2021 kl 08:20 1655

Det du berører, Volga, er 10 000 kroner-spørsmålet: Er ledelsen så trygg på ekstern finansiering at de ikke anser emisjon som et alternativ? Eller har ledelsen gamblet på a) at det kommer et partnerskap eller lignende på grunnlag av avlesninger høsten 2021 eller b) at kursen ville dra seg oppover i 2021 basert på de gode forsknngsresultatene som allerede er oppnådd. I tilfelle b) har ledelsen feilet totalt, emisjon på dette kursnivået vil være katastrofalt fos oss aksjonærer.
Jeg har ingen tro på at TRVX selger til et Big Pharma som vil nulle og kvitte seg med et eventuelt konkurrerende konsept. Det er i tilfelle siste utvei for økonomisk å redde stumpene. Og det rimer på ingen måte med rimelig offensive nyansettelser som foretas nå i sommer / høst.
Kort sagt: Mye tyder på at TRVX har noen kort i ermet som ikke er kommunisert enda. Alt annet enser jeg som et nederlag for styre og ledelse.
Redigert 03.09.2021 kl 08:34 Du må logge inn for å svare

Da er det snart tomt for gratis aksjer. :)