Soprano Design - LINKs mest interessante deal noensinne


Det er mye man kan si om LINK i disse dager, men jeg skal la det meste være. I likhet med Rugseth og Syversen må man være langsiktig her. I Norden er det Sinch som har stjålet det meste av oppmerksomheten, og oppturen i markedet, mens LINK ligget vært mer annonym. Innledningsvis vil jeg presisere at hensikten med dette innlegget ikke på noen måte er å snakke ned Sinch (som er et fantastisk selskap som bør være med i en diversifisert portefølje). Men forhåpentligvis kan det bidra til å få fokus på LINK, som etter mitt syn er meget interessant på dagens kurser, hvor det kan vise seg å bli lønnsomt å øke i LINK.

Man har ennå mulighet til å komme seg inn i LINK på en lavere kurs enn det den australske Favero-familien (Soprano) gjorde i mai 2021 (https://newsweb.oslobors.no/message/533362).

Oppkjøpet av det australsk-baserte Soprano Design er uten tvil den mest interessante dealen LINK noensinne har gjort. Dealen ble publisert 18.5.2021, men er ennå ikke closet, noe som er opplyst forventet i 2H-2021. En endelig avtale (SPA) ble i mai meddelt forventet signert 1.7.2021, med forventet closing innen 31.7.2021, men dette har latt vente på seg. Forut for closingen skulle de to eierne i Soprano, det børsnoterte HT&E (25 % siden 2001) samt Favero-familien (75 %), ta ut et utbytte på AUD 40 millioner (https://investorcentre.htande.com.au/static-files/9a609213-31e7-4e45-8571-eb91bd31591c).

Soprano er på mange måter en mindre versjon av LINK på den andre siden av kloden. De er en sentral aktør i Australia/New Zealand, og en viktig aktør i kommende kraftige vekstmarkeder i Latin-Amerika, og Sør-Øst Asia, i tillegg til å ha et solid fotavtrykk i USA. De ble omtalt som en "Major Player" i IDC-rapporten over aktører innen CPaaS fra mai 2021, slik også i Sinchs presentasjon av 2Q-21. Soprano har hatt og har realisert en sterk vekstambisjon over en årrekke, som inkluderer et vellykket oppkjøp av det Singapore-baserte Silverstreet 16.12.2020 med kontorer i Polen, samt Singapore, Malaysia, Thailand og Indonesia. De vil ha en estimert årsomsetning i siste regnskapsår (avvikende regnskapsår - endte 30.6.2021) på MNOK 717, med en EBITDA på MNOK 174 (53 % gross profit margin, 24 % cash-EBITDA-margin), omtrent 200 ansatte med god representasjon i 14 land. De har mer enn 4 000 enterprise-kunder, og 13 avtaler med mobiltelefonoperatører, og vil umiddelbart doble antall mobilbeskjeder til 20 milliarder i året. Avtalen Soprano har med Microsoft Azure er også meget interessant for LINK. LINK kan utvikle Sopranos løsninger videre, særlig med sin vellykkede kommunikasjonsplattform. LINK fikk også et fotfeste innenfor det viktige Voice-/video-markedet gjennom Soprano. LINK er den største aktøren i Europa, og interessant nok øker oppkjøpet av Soprano den relative andelen ytterligere, pga at Soprano hadde 21 % (MNOK 150) av inntektene sine i det Europeiske markedet.

Deal-strukturen er ekstremt lite kapitalintensiv for LINK, og med 95 % betalt gjennom å trykke opp nye aksjer, kan dette nærmest sammenlignes med en fusjon med LINK som overtakende selskap. Sagt med andre ord trenger ikke LINK å hente inn penger for å betale for oppkjøpet. Ulempen for eksisterende aksjonærer er at de kom inn i LINK på en lav kurs relativt sett til eksisterende aksjonærer i LINK. Motvekten er imidlertid at akkurat denne dealen gjør at LINK blir en fundamentalt annen aktør, et verdensomspennende konsern, med en meget god geografisk miks. Prisingen er Soprano Design er svært gunstig for LINK-aksjonærene, og anslagsvis 25 % lavere enn hva annen lokal peer ble priset til én måned senere (MessageMedia). Denne transaksjonen representerer det tilsvarende som Sinchs (daværende CLX) sitt oppkjøp av Mblox i mai 2016 betød for Sinch, som gjorde Sinch til en global aktør, og senere en utrolig suksess (https://investors.sinch.com/news-releases/news-release-details/clx-acquires-mblox-strengthening-its-position-one-global-leaders). Dog med den viktige forskjellen at LINK er vesentlig større allerede, er største aktør i Europa, og har en vesentlig hurtigere vekststrategi.

Prisen sikrer at Sopranos kjerneteam er med videre (Dr R. Favero mfl). De har sikret seg en gunstig priset inngang i LINK gjennom dealstrukturen 95% aksjer - 5% kontanter til en kurs på NOK 36,85. Den industrielle eieren Favero (samt HT&E Ltd - 25 %) vil derfor sitte igjen med en eierandel på drøye 88,7 millioner aksjer i et fusjonert LINK-Soprano. Favero vil eie 18,45 % av det integrerte selskapet. Ikke så rart at LINK er svært entusiastiske over dette kjøpet.

Soprano var allerede før oppkjøpet en anerkjent CPaaS-aktør, som faktisk var verdensomspennende, noe LINK ikke var. Soprano var en av de store aktørene i Australia/New Zealand, med god representasjon også i USA, LATAM og Sør-Amerika, Sør-Øst-Asia, samt i Europa. Soprano hadde en størrelse i antall meldinger på 10 milliarder, tilsvarende hva et samlet LINK etter de andre oppkjøpene hadde. Soprano hadde også en egenutviklet Whole of Government CPaaS-løsning, som kan være interessant å bygge videre på i et fusjonert selskap.

Med LINKs sterke markedsandel i Europa, er dette en aktør som befester sin posisjon som en betydelig og verdensomspennende aktør innen CPaaS. Sammen skaper LINK og Soprano en aktør som rykker opp i 1. divisjon som en av de verdensledende aktørene på CPaaS-markedet. Selv om de fortsatt mangler størrelsen til aktører som de europeisk-baserte InfoBip, MessageBird, Sinch og de USA-baserte Bandwith (inkl Voxbone), Vonage, Clickatell og markedslederen Twilio, rykker det sammenslåtte selskapet klart forbi verdensomspennende aktører som Syniverse (samarbeidsavtale med Twilio), imimobile, IntelePeer, 8x8, Plivo og Voximplant, CM.com og Avaya.

LINK gjør med dette et kvantesprang i sin vekststrategi, og får dessuten et sterkt og kompetent brohode på områder de totalt har manglet representasjon på. Sammen med det senere meldte, men allerede closede oppkjøpet av USA-baserte Message Broadcast, vil LINK nå en forventet omsetning allerede i 2021 på nesten 5 milliarder. De har guidet NOK 10 milliarder innen 2024, og med en forventet årlig organisk vekst på anslagsvis 20 %, og en post-corona-effekt særlig i de delene av det Nordiske og Vest-Europeiske markedet LINK var store på (hotell, reiseliv etc) som langt overskrider dette, ser ikke LINK ut til å ha noen problemer med å nå målet. Dette selv om en tar høyde for at corona-pandemien er ennå seigere enn forutsatt senvåren 2021. Alene estimert vekst ekskl M&A vil gi en forventet omsetning i 2024 på anslagsvis 8 milliarder NOK. Med en justert EBITDA-margin på 18-20 %, slik LINK kommiterte seg til i juni 2021, etter oppkjøpet av Message Broadcast, gir dette en forventet betydelig høyere margin enn for eksempel Sinch har idag.

Sinch har vist en meget god inntjening spesielt på sin USA-satsing, som særlig har fått en boost under corona-pandemien. Oppkjøpene Sinch har gjort har imidlertid systematisk relativt sett vært «dyrere» enn det LINK har gjort (i tillegg til å være vesentlig større...). Mens LINK kjøpte Soprano for en EV/cash (! pga at Soprano aktiverer ikke FOU i regnskapet)-EBITDA-multippel på 19,7 i mai 2021, betalte Sinch en tilsvarende multippel på 25,4 med sitt oppkjøp av den Australia-baserte MessageMedia i juni 2021. Sinch begrunner dette med at de kjøper mer høymargin-selskaper som rett og slett har høyere inntjening enn øvrige aktører i markedet. Sinch har særlig vært aktive i 1H-2021, slik også LINK har vært.

Før særlig oppkjøpet av MessageMedia, kunne man innvende at Sinch var relativt sett mindre på entreprise-delene av markedet enn det LINK var. Det yndet i det minste LINK selv å fremheve. Selv om Sinch var vesentlig større enn LINK, hadde de relativt sett færre store og lukrative enterprise-kunder enn LINK.

Skalafordelene er store i CPaaS-markedet, og det er liten tvil om at det er Sinch som har fått igjen for sin størrelse i aksjemarkedet. Samtidig er det en betydelig hemsko i å ikke være verdensomspennende i sine tjenesteleveranser. De største enterprise-kundene krever dette. Sinch har opplevd en kursstigning på anslagsvis 134 % det siste året, og med en tilhørende nesten 3-dobling av MCAP.

LINK har ikke på noen måte fått igjen i sin børskurs (valuta), som har opplevd en nedgang på ca 33 % fra oktober 2020 til i dag fra NOK 47 til NOK 31,50. LINK var en periode etter reintroduksjonen på børsen omsatt over NOK 60, for deretter å falle betydelig.

I forhold til peers er LINK i dag priset med en meget stor rabatt. Avhengig av hvordan man ønsker å prise de ulike delene av markedene som Sinch er inne i vs LINK, er rabatten i dag på alt fra 35-60 %.

Noe man også skal ha i bakhodet hvis man vurderer inngang i Sinch eller LINK er at M&A-markedet er meget hett i disse dager, hvor verden ser en vei ut av corona-pandemien. Mens USA-baserte aktører har hatt en fantastisk utvikling gjennom corona-pandemien, hvor særlig CPaaS-markedet har skapt en disruptiv utvikling, har for eksempel Vest-Europa (hvor aktørene var mest utviklet i verden), sett en tilbakegang under corona. En aktør som Sinch vil av konkurransemessige hensyn ikke være i reell posisjon til å kunne overta et sammenslått LINK/Soprano pga at det ville gitt en for høy markedsandel i Europa. Men det er flust av andre aktører i for eksempel USA, som vil være i posisjon til integrering, blant annet flere av de som er nevnt innledningsvis. Med en eierposisjon som består av et profesjonelt oppkjøpsfond ABRY Partners, sammen med flere av Norges sterkeste IT-strateger med dokumentert track-record (Rugseth og Syversen), sikrer det nedsiden.

Det markedet savner fra LINK og Soprano nå er å få sluttført DD-prosessen og få closet dealen mellom dem som ble meldt 18.5.2021. Partene har antakelig i juli signert en endelig/bindende SPA, og avventer godkjenning fra det australske FIRB (som alle må gjennom). Deretter blir det kalt inn til en ex.ord.GF for godkjenning av dette fra LINKs aksjonærer.
Redigert 11.08.2021 kl 14:45 Du må logge inn for å svare

Du burde dratt casen frem i Xtrainvestor nyhetsbrev, dagens aksje. God oppsummering ;)
lionel
04.08.2021 kl 09:17 9695

Re Garderobemannen . Flott innlegg . Men kun robothandling som foregår i denne aksjen om dagen . Trist . Hvor lenge skal dem holde på ?
hanzn
04.08.2021 kl 10:36 9662

Imponerende gjennomgang! Som han over nevner så bærer kursen preg av en eller flere store selgere. Vet du hvem det er og hvor mye de evt har igjen?

Spent på resultat. Ble vel nevnt avslutningsvis under forrige kvartalsrapport at veksten så bra ut fra og med april.
lionel
05.08.2021 kl 09:14 9355

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 4. aug 2021
Link Mobility Group Holding har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på kort sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved cirka 31.20 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 31.20 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk svakt positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Svak kjøp (Score: 30)
lionel
05.08.2021 kl 09:16 9359

Glem det fundementale , glem det tekniske bildet . Det er kun roboter som styrer denne aksjen for tiden .
Redigert 05.08.2021 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
rockpus
05.08.2021 kl 12:38 9275

Men det er da mennesker som programmerer robotene..?
lionel
05.08.2021 kl 15:41 9231

Følg med på ordrebildet i 2 min så skjønner du hva jeg mener .

15:45:11 30,90 400 000

Går noen større poster.
Moody Mo
05.08.2021 kl 21:06 9149

Hentet fra IR sidene til LINK MOBILITY GROUP. Lagret topp 20 lista dems hver tirsdag.
Bevegelse siden 26.07.2021 er som følger:
Shareholders 1989 +79
Updated 02-08-2021

Shareholders Shares % of shares Endring
CITIBANK, N.A. 93,612,321 32.03 0
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 23,745,860 8.12 +240,300
KARBON INVEST AS 15,945,105 5.45 0
CITIBANK, N.A. 13,404,055 4.59 0
FOLKETRYGDFONDET 12,664,354 4.33 0
SAXO BANK A/S 11,902,035 4.07 +75
GOLDMAN SACHS & CO. LLC 10,189,212 3.49 -2,484,075
FERD AS 7,358,039 2.52 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 7,003,480 2.4 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6,812,804 2.33 +546,805
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 5,897,498 2.02 +510,698
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,723,404 1.27 0
CITIBANK, N.A. 3,351,014 1.15 0
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 3,198,406 1.09 +218,200
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 3,058,020 1.05 +271,360
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE 2,427,555 0.83 +10,000
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2,419,991 0.83 0
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 2,076,968 0.71 0
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1,962,321 0.67 -55,200
LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIA,OMS. 1,923,841 0.66 0
20 largest shareholders total 232,676,283 79.6 -741,387
Other shares 59,627,361 20.4
Total 292,303,644 100
lionel
06.08.2021 kl 08:09 9065

Sundt AS har økt med 80000 aksjer

6.8.2021, 06:17 · TDN Finans
BØRS: OVERSIKT OVER AKSJONÆRENDRINGER BLANT UTVALGTE INVESTORER
Oslo (TDN Direkt): Aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs.
Endringene i aksjonærlistene med data hentet fra Infront og Euronext VPS vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Listen viser investorer som er blant de 50 største aksjonærene i selskapene.

Aksje Navn Endring Ny behold. Prosent

AKBM VARNER EQUITIES AS -9.499 150.518 0,2

AKSO UTHALDEN AS -50.000 725.000 0,1

EMGS KRISTIAN FALNES AS 14.998 469.349 0,4

GIGA TIGERSTADEN MARINE AS -551 203.711 0,2

HEX VJ INVEST AS Ny på listen 0,2

HKY PESCARA INVEST AS 30.000 270.000 0,5

LINK SUNDT AS 80.000 1.900.000 0,7

SATS VJ INVEST AS -19.831 612.217 0,4

TECO CANICA AS -20.000 980.000 0,8

VACC VATNE EQUITY AS 100.000 7.912.500 2,8

WWI VJ INVEST AS 567 89.435 0,3

TDN Direkt finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70


Redigert 06.08.2021 kl 08:10 Du må logge inn for å svare
lionel
09.08.2021 kl 09:15 8863

Sundt As fortsetter å kjøpe . Kjøpt ytterligere 100 000 aksjer .

Oslo (TDN Direkt): Aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs.
Endringene i aksjonærlistene med data hentet fra Infront og Euronext VPS vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Listen viser investorer som er blant de 50 største aksjonærene i selskapene.

Aksje Navn Endring Ny beholdning Prosent

AKBM VJ INVEST AS -17.240 259.755 0,3

AKSO UTHALDEN AS -50.000 675.000 0,1

ENSU ALDEN AS 40.833.333 158.399.757 10,2

ENSU TIGERSTADEN AS 35.083.333 135.083.333 8,7

HKY PESCARA INVEST AS 10.000 280.000 0,6

LINK SUNDT AS 100.000 2.000.000 0,7

MULTI AAT INVEST AS 3.500 818.500 3,0

NEXT KRISTIAN FALNES AS -100.000 800.000 0,9

PROT STENSHAGEN INVEST AS 400.000 7.526.353 9,1

SATS VARNER EQUITIES AS -17.869 361.488 0,2

SMOP PESCARA INVEST AS -15.000 125.000 0,1

SSG VJ INVEST AS -11.669 144.794 0,2

TECO CANICA AS -15.000 965.000 0,8

VACC VATNE EQUITY AS 100.000 8.012.500 2,8

WSTEP KRISTIAN FALNES AS Gått ut av listen
Moody Mo
10.08.2021 kl 19:10 8727

Bevegelse siden 02.08.2021
Updated 09-08-2021

Shareholders Shares Endring
CITIBANK, N.A. 93,612,321 0
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 23,993,052 +247,192
KARBON INVEST AS 15,945,105 0
CITIBANK, N.A. 13,404,055 0
FOLKETRYGDFONDET 12,664,354 0
SAXO BANK A/S 11,659,406 -242,629
GOLDMAN SACHS & CO. LLC 9,206,275 -982,937
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 7,773,877 +770,397
FERD AS 7,358,039 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6,914,052 +101,248
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 5,897,498 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,723,404 0
CITIBANK, N.A. 3,351,014 0
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 3,300,000 +101,594
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 3,153,736 +95,716
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE 2,427,555 0
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2,419,991 0
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 2,076,968 0
SUNDT AS 2,000,000 NY
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1,962,321 0

Opprinnelig eide Favero-familien hele Soprano Design, men da IT-boblen brast rundt årtusenskiftet rammet dette også dem. De valgte da (2001) å få inn det australske børsnoterte medieselskapet HT&E (eier Australian Radio Network) som medeier med 25 %. Det har vært en stabil medeier i 20 år, og HT&E har også vært representert i Sopranos styre. Eierandelen i Soprano Design har vært bokført til AUD 19 millioner i regnskapet til HT&E de siste årene, så når de nå selger denne posten for AUD 142,5 millioner, gir det en grei avkastning, og utgjør omtrent 30 % av børsverdien (MCAP) til HT1 (https://www2.asx.com.au/markets/company/ht1).

Allerede i 2017-2019 ble verdien av Soprano Design av markedsaktører anslått til mellom AUSD 500 og opp mot AUD 1 milliard. Soprano verdi kom på kartet etter at de hadde planlagt å gjennomføre en IPO på AUD 150 millioner i 2016, men valgte å legge den vekk pga usikkerheten som valget av Trump skapte. (https://hotcopper.com.au/threads/soprano-design-ipo.2863110/). Samtidig la Message Media, som i juni i år ble kjøpt opp av Sinch, også la vekk planene om en IPO av samme årsak (https://www.blackpeakcapital.com.au/the-australian-business-review-message-media-soprano-design-cautious-about-floating/)

Soprano hadde totale inntekter på AUD 75,6 millioner i siste regnskapsår (1.7.2020-30.6.2021), og en Gross Profit på AUD 47,9 millioner. EBITDA var på AUD 25,5 millioner, slik presentasjonen til HT&E for 2021 viser (https://investorcentre.htande.com.au/static-files/9d254ad0-7633-4f97-aa51-50d861651d29).

Salgsprosessen av Soprano startet med at HT&E ønsket å selge sin eierandel, pga en anstrengt økonomisk situasjon. De engasjerte det australsk-baserte Macquarie Capital for å bistå dem i prosessen. Macquarie Capital kontaktet flere potensielle aktører og styrte under våren 2021 (https://twitter.com/helenmccombie/status/1364416656856915969) prosessen som ledet frem til avtalen med LINK den 18.5.2021. Vi må anta at også Sinch ble kontaktet i denne prosessen, men de publiserte 1 måned senere at de kjøpte det ennå større australsk-baserte Message Media. Det å ta både Soprano Design og Message Media hadde blitt for stort for Sinch til å få det godkjent av australske konkurransemyndigheter.

Antakelig ble DD-prosessen sluttført allerede i slutten av mai/ begynnelsen av juni 2021 (https://www.agpadvokater.no/transaksjoner). Endelig SPA ble deretter (antakelig) signert mellom LINK og Soprano, med forbehold om at de regulatoriske forbeholdene blir tilfredsstillende løftet.

Majoritetsaksjonær, grunnlegger og CEO Dr Richard Favero, vil etter closing tre inn i styret i morselskapet i LINK, noe Richard Favero avslører i dette intervjuet (https://omny.fm/shows/fear-and-greed/interview-the-560-million-aussie-success-story). Han vil nok i tillegg få en naturlig regional lederrolle i denne delen av LINKs virksomhet (APAC-regionen).

Det regulatoriske består av å oppnå godkjenning fra det australske Foreign Investment Review Board (FIRB). Regelverket for FIRB har nylig vært gjennom betydelige endringer. Som følge av covid-pandemien har det også vært midlertidige unntak fra reglene, som medførte forsinkelser og at det bygget seg opp en viss restanse i saker hos FIRB. Nær sagt alle oppkjøp som involverer telekom-bransjen må godkjennes av FIRB, gitt at oppkjøpet overstiger visse beløpsmessige grenser, noe dette oppkjøpet gjør («notifiable national security action»).

Ser en bort fra de midlertidige reglene under covid-pandemien, hadde FIRB en frist på 30 dager på seg til å reagere, hvis de hadde innsigelser til en melding om oppkjøp av en betydelig eierandel i et australsk selskap. Denne fristen gjaldt også for meldingen fra LINK om oppkjøpet av Soprano. Av den grunn anslo partene at signering av endelig SPA ville skje 1.7.2021 og closing innen 31.7.2021. Fristen stanser å løpe, hvis FIRB i perioden ber om flere opplysninger/ utdypende opplysninger.

Som følge av det noe anstrengte forholdet mellom Australia og Kina, har regelverket blitt skjerpet i det siste året. Fra 1.1.2021 ble det bestemt at den australske regjeringen er berettiget til å kunne gripe inn i slike overdragelser, gitt at det kan anses å være i strid med «national security», i en periode på inntil 10 år etter overdragelsen (det er noen ytterligere vilkår også). En måte å unngå en slik risiko på, er å søke om FIRB-godkjennelse, og oppnå en faktisk positiv godkjenning fra FIRB, og ikke bare et tidsutløp av 30 dagers-fristen FIRB har for å godkjenne et slikt oppkjøp innenfor. Det kan være noe slikt partene nå venter på.

På tirsdagens presentasjon av 1H 2021-rapporten vil det bli gitt utfyllende informasjon. Det vil også bli innkalt til ex.ord.gf. for godkjenning av transaksjonen straks dealen er closet, hvor ABRY 32,03% og Karbon Invest 5,45 % (Rugseth) allerede har varslet at de vil stemme for. Neppe særlig mange aksjonærer som vil stemme mot dette...
Redigert 13.08.2021 kl 19:31 Du må logge inn for å svare

Her er en ganske fersk presentasjon av virksomheten til Soprano, presentert av den øverste ledelsen i selskapet:

https://vimeo.com/393006513

Selv om det har sin base i Sydney, Australia, har Soprano Design sterk representasjon i viktige europeiske land, hvor LINK ønsker å bli større/ dominerende, for eksempel det britiske markedet. En av de viktige kremkundene Soprano har i Europa er UKs National Health Services (NHS) - det britiske offentlige helsevesenet. NHS har vært Sopranos kunde siden den gang. (https://www.businessnewsaustralia.com/articles/soprano-cracks-uk-healthcare-market.html).

Så sent som i november 2020 ble rykket Soprano ennå et hakk oppover i matkjeden hos den britiske regjeringen, med nok en viktig godkjennelse:
https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/soprano-design-recognised-as-approved-supplier-for-uk-government-g-cloud-initiative-834575806.html
Redigert 13.08.2021 kl 20:01 Du må logge inn for å svare

hanzn,

Problemet til LINK i forhold til aksjekursutviklingen, tror jeg i hovedsak ligger på to forhold:

1 Løpende frislipp av tidligere tildelte aksjer til selgere i fusjonerte selskaper
2 Rule of 40-regelen

Løpende frislipp av tidligere tildelte aksjer til selgere i fusjonerte selskaper
LINK har holdt et høyt tempo i oppkjøp og sammenslåinger de siste årene. Oppkjøpene har i stor grad blitt finansiert ved en kombinasjon av aksjer og kontanter, i varierende grad. Det er en etablert standard i bransjen at aksjene som utstedes som delbetaling til selgerne underlegges en standard salgsbegrensning de første 6 månedene. Dette er ikke kun hos LINKs fusjonspartnere, men i hele bransjen. Ved større aksjeandeler, eller flinke forhandlere hos LINK, oppnås det at frislippet fordeles over 18 måneder, gjerne kombinert med noen særskilte unntak knyttet til skattebetaling etc.

6 måneder etter oppkjøpet kan de tidligere eierne fritt selge LINK-aksjer. Med et svært lite likvid marked for LINK på OSE vil slike nedsalg lett presse kursen. Jeg tror at en del av kursutviklingen vi har sett våren 2021 bygger på dette. Noen av disse tidligere eierne, har nok lettet seg for litt aksjer.

Rule of 40-regelen
Rule of 40-regelen som er en utbredt målemetode blant analytikere og forvaltere av fond for å måle om det er en økonomisk sunn (bærekraftig) utvikling i veksten i IT-selskaper. Særlig tror jeg denne målemetoden benyttes overfor aktørene i SaaS-/CPaaS-markedet, hvor det virkelig er "kjøp eller bli kjøpt" om dagen. Dette var et viktig parameter som blant annet rådgiverne til Soprano Design la mye vekt på, både i "beauty contest'en" og i forhandlingene (UBS og Macquarie Cap).

Rule of 40 innebærer at summen av omsetningsveksten og lønnsomheten skal overstige 40 %. Den vanligste målemetoden er å legge sammen prosenttallet for omsetningsveksten med prosenttallet for adj EBITDA-marginen. På den måten holder man effektene av blant annet skatt, ulik avskrivningspraksis og finansiering unna, og kan lettere måle aktørene mot hverandre over landegrensene.

Når man ser på LINKs seneste to oppkjøp tror jeg man kan ha hatt denne regelen i bakhodet. Soprano hadde til orientering de siste 3 årene (2018-2020) et Rule of 40-tall over 40.

LINK har på sin side hatt følgende utvikling i dette forholdstallet:

- 3Q 2020 - 27,83
- 4Q 2020 - 29,93
- FY 2020 - 33,46
- 1Q 2021 - 23,59

Selv om covid, kombinert med geografisk miks på porteføljen, forklarer store deler av den negative utviklingen i 1Q 2021, ser vi at LINK har ligget et godt stykke under det mange sentrale markedsaktører ser på som et måltall for hva som er sunn vekst. Lavere måltall viser mindre sunn vekst.

Det blir interessant å se hvordan Soprano- og Message Broadcast-oppkjøpene vil påvirke måltallet i resten av 2021 og fremover mot 2024.

På tirsdag presenterer LINK 2Q 2021-tallene. Det er mange usikkerheter her, men i mine tabeller ser jeg et Rule of 40-tall på 38,31 % (25,7 % + 12,6 %). I mine vurderinger har jeg lagt inn minimalt med organisk vekst i LINK forøvrig, og i praksis ekstrapolert Message Broadcast sine 2020-tall. 2Q-rapporteringen vil være inklusiv Message Broadcast, men fortsatt eksklusiv Soprano, som ikke er closet ennå. Men jeg vil tro at LINK også mer enn gjerne viser hva proformatallet inkl Soprano hadde vært. Og det er utvilsomt ytterligere innvannende på forholdstallet.

Ved fremleggingen av 3Q 2021-tallene i november vil antakelig Soprano være inkludert, og LINK vil kunne vise nok et godt kvartal med et Rule of 40-tall godt over 40.

LINK selv har gått høyt ut på banen, og anslått FY2021-revenue-veksten til 38,4 % og adj EBITDA-margin til 17,0 %. Dette skulle gi et Rule of 40-tall på 55,40 for FY2021. Ytterligere en forbedring, men man må se på utviklingen over tid.

Og fremover har LINK sagt at den justerte EBITDA-marginen skal være på 18-20 %, og guidet en vekst slik at total revenues i 2024 skal bli på NOK 10 milliarder. Det er en årlig vekst på mellom 25-30 % (CAGR) i de kommende tre årene. Hvis dette målet oppnås vil vi se et LINK med et Rule of 40-tall på mellom 40-50 hvert kvartal og hvert år fremover.

Sammenligning av LINK med andre aktører
For de som ønsker en gratis tilgjengelig illustrativ sammenligning av hvor dårlig kursutviklingen har vært i LINK i forhold til øvrige aktører, kan dere kjøre en sammenligning på denne siden:
https://www.barchart.com/my/compare-stocks

Legg inn for eksempel LINK.O.DX, SINCH.S.DX, TWLO, VG og EGHT, trykk "Compare Symbols" og "View Comparison Chart", velg 9M som tidsperiode, og du får en illustrativ sammenligning av den meget svake utviklingen til LINK fra børsnoteringen i forhold til sentrale peers som Sinch, Twilio, Vonage og 8X8, Inc.

Med et bedre "Rule of 40"-tall kan det være duket for en fin kursmessig gjeninnhenting for LINK.
Redigert 16.08.2021 kl 06:23 Du må logge inn for å svare
hanzn
15.08.2021 kl 14:14 8228

Takk for svar, og igjen en imponerende gjennomgang! Har kjøpt en en del som følge av innsidekjøpene, at Ferd har kjøpt og kursutviklingen som har vært så skal bli spennende og få en foreløpig fasit på tirsdag.

LINK kom med en melding om en avtale med en stor internasjonale logistikkaktør:

https://newsweb.oslobors.no/message/539720

LINK avslører ikke hvilken kunde det er, men jeg drister meg til å tro at det er DHL Global Forwarding. Når de børsmelder en kontrakt betyr det at den antakelig er meget omfattende. DHL er som kjent den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land/områder, med mer enn 500 000 ansatte globalt (alt i følge Wikipedia, noe som stemmer med børsmeldingen idag).

WhatsApp er en viktig kanal for virksomheter på denne plattformen, verdens største meldingsplattform med mer enn 2 milliarder brukere, som mange aktører har stort fokus på å forklare for sine kunder at de håndterer.

Det er ganske skarp konkurranse med Sinch om dagen i å vise sine kunder at deres CPaas-løsninger håndterer denne kanalen.

Illustrerende for kampen om oppmerksomheten rundt WhatsApp er følgende nyhetsartikkel som Sinch fikk produsert den 15.6.2021:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/15/2247649/0/en/Sinch-launches-new-solutions-for-brands-on-WhatsApp.html

Det gikk ikke mer enn 1 uke før LINK presenterte følgende nyvinning på sin blogg:

https://linkmobility.com/driving-valuable-conversations-through-whatsapp-business-api/

Og nå har altså LINK publisert en avtale de selv mener er meget viktig med en betydelig logistikkunde som er på WhatsApp.
Redigert 16.08.2021 kl 10:30 Du må logge inn for å svare

Skulle tro kursen hoppet litt på dette, hvorfor gjør den ikke det ? er markedet så negativt innstillt på kommende Q2 ?
Redigert 16.08.2021 kl 13:48 Du må logge inn for å svare

1H 2021-presentasjonen
Da har LINK presentert 1H-tallene, og gitt litt utfyllende informasjon. Jeg har hørt gjennom presentasjonen, og her var det mye å ta fatt i. Den initielle reaksjonen i markedet på fremleggelsen var positiv. Her er de forholdene jeg tenker er særlig interessante:

Soprano – LINKs Mblox-øyeblikk…
For det første – LINK bekrefter at sammenslåingen med Soprano går fremover, og nærmer seg gjennomføring. LINK bekrefter at DD-prosessen er gjennomført, uten vesentlige negative funn eller forbehold. Endelig salgsavtale (SPA) er ennå ikke underskrevet, men dette forventes i løpet av meget kort tid. LINK benytter begrepet …SPA is expected to be formally signed shortly» i børsmeldingen, mens i halvårsrapporten sies det at Signing of an SPA is expected imminently.

Jeg forventer at LINK sender børsmelding straks dette er signert, hvor de kaller inn til ex.ord. GF i LINK for å godkjenne kapitalutvidelsen. Jeg forventer at børsmeldingen kun er noen få dager unna.

Som tidligere nevnt er Soprano-avtalen en fantastisk god avtale for LINK, etter mitt syn den klart viktigste avtalen LINK noensinne har inngått. Og sett i forhold til Message Media-fusjonen konkurrenten Sinch inngikk 1 måned senere, er prisingen svært rimelig. Prisingen bidrar nok til at Favero og hans team mer enn gjerne vil bidra videre til å gjøre et sammenslått LINK/ Soprano til noe stort. Jeg er overbevist om at avtalen blir et historisk Mblox-øyeblikk for LINK…

WhatsApp-avtalen med DHL
Som jeg gjettet på i går var den verdensomspennende WhatsApp-avtalen med DHL (eid av Deutsche Post). LINK har allerede i flere år samarbeidet med DHL (https://e24.no/teknologi/i/dO438J/danket-ut-vodafone-og-att-naa-har-link-mobility-sikret-seg-global-avtale-med-dhl), og denne avtalen befester ytterligere LINKs posisjon. Dette må være en av de største og mest omfattende avtalene som er inngått for WhatsApp-plattformen siden DHL er verdensomspennende og den største aktøren i verden.

Dette kan bli en avtale som flere logistikk-aktører ønsker å kopiere. LINK fremhevet også at de har et nært og omfattende samarbeid med Facebook, som jo ikke er noen liten aktør i messaging markedet...

Lønnsomheten i tidligere oppkjøp
En interessant del av presentasjonen var at LINK fremhevet hvilken meget god lønnsomhet de tidligere oppkjøpene har gitt, ved å illustrere hvilke omfattende skaleringsgevinster (mersalg) de er i stand til å hente ut.

LINK er som kjent den dominerende aktøren i det europeiske CPaaS-markedet og utviklingen til aktørene i det viktige tyske (2016: whatevermobile), franske (2019:netsize) og østerrikske (2020:websms) markedet var imponerende. Spesielt utviklingen netsize har hatt synes jeg man skal merke seg, som jeg kommer tilbake til (et lite strategiavvik).

Rule of 40-tallet
Som beskrevet tidligere i tråden leverer LINK så det holder på dette forholdstallet. Revenue-veksten fra Q2 2020 er på 25,5 % (2 MNOK mer enn jeg spådde), mens adjusted EBITDA-marginen kom inn på 11,3 % (MNOK 119), hvor jeg hadde forventet MNOK 158 (bakgrunnen var at Message Broadcast ikke ble innfusjonert fra og med 2Q 2021 som jeg forventet, men fra 3Q 2021).

Samlet sett gir dette et Rule of 40-tall på 36,8, noe som er det sterkeste tallet LINK har levert siden de kom på børs. Og den øvrige presentasjonen viser tydelig at forholdstallet med meget god margin vil overstige 40 i de kommende kvartalene.

De av dere som lurer på hvorfor vi bryr oss så mye om Rule of 40-tallet for CPaaS-selskapene, kan jo ta en titt på Vonages 2Q 2021-presentasjon…(Earnings Call Transcript: https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/08/07/vonage-holdings-corp-vg-q2-2021-earnings-call-tran/?source=eptyholnk0000202&utm_source=yahoo-host&utm_medium=feed&utm_campaign=article).

Se hhv side 21 og 11 i disse presentasjonene for å se vekten Soprano la på dette forholdstallet ifm klargjøringen for salg:
August 2020: https://investorcentre.htande.com.au/static-files/826bbaea-6e08-4e35-8b18-5ec41ca1884f
Februar 2021: https://investorcentre.htande.com.au/static-files/86e664b8-267e-443a-a12d-ac72f16c947d

Ledelsens leverer på alle viktige måltall – bygger viktig troverdighet
Siden LINK kom på børs i 2020 har de levert på viktige måltall som vekst og EBITDA. Jeg setter pris på at de nok en gang bekrefter målene. På den måten viser de stø kurs og bygger troverdighet.

Og det er ikke ubetydeligheter de leverer. Omsetningen i 2024 skal nå NOK 10 milliarder, men ennå mer imponerende er at de skal ha en justert EBITDA på 18-20 %, hensyntatt integreringen av Soprano. Med 20 % organisk vekst i et CPaaS-marked som forventes å tredoble seg i løpet av 3 år, og add-ons gjennom en historisk vellykket M&A-aktivitet, ser ikke måltallene ut til å være spesielt vanskelig å oppnå.

Som et apropos kan nevnes at Sinch leverte en adj EBITDA på 7,7 % siste kvartal (https://investors.sinch.com/static-files/b09e0c92-2705-44ce-96f2-bbce05dec232).
Redigert 15.11.2021 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
hanzn
18.08.2021 kl 14:07 7678

Har du satt deg ett kursmål og tidshorisont på investeringen din i LINK Garderobemannen?

Da har minoritetseier i Soprano Design - det australske mediekonsernet HT&E (HT1 på ASX) lagt frem sine tall for første halvår. De eier som kjent 24,9 % av Soprano, noe som vil gi dem en eierandel i det fusjonerte LINK/ Soprano på 5,8 %. Dette er en betydelig verdiøkning i forhold til de AUSD 8 millioner HT&E ga for sin eierandel i Soprano i 2001. Her er hva de skriver om status på salget i henholdsvis 1H-rapporten og -presentasjonen:

DISPOSAL OF INVESTMENT IN SOPRANO
On 18 May 2021, HT&E announced that the shareholders in Soprano Design Limited, in which HT&E Limited holds a 24.9% stake, signed a non-binding term sheet to sell 100% of shares in Soprano to Link Mobility Group Holdings AS (Link), a global CPaaS provider listed on the Oslo stock exchange.

The transaction will create a global, market leading CPaaS player of scale, with complementary geographic and client coverage, best-in-class products and technology and the potential for material revenue and cost synergies.

The terms of the agreement value Soprano at NOK 3,590 million, representing approximately $560 million, with HT&E’s stake valued at approximately $139 million. HT&E will receive $6.2 million cash up front (before transaction costs) and a shareholding of approximately 5.8% in the combined Link / Soprano business.

Link shares will be held in escrow for a period of 6 months following completion of the sale, after which HT&E is permitted to dispose of all or a portion of the shares via an off-market block trade or sell down a maximum of 3 million shares per month on market. The escrow period concludes 18 months following completion of the sale.

The sale process is progressing well, and it is expected that a binding Share Sale Agreement will be executed shortly.

Completion of the sale is subject to certain regulatory approvals and customary completion practices. There is no certainty that this transaction will occur.

At 30 June 2021, Soprano has been classified as an asset held for sale, and disclosed within current assets.Og i HT&Es presentasjon står følgende om salgsprosessen:

Soprano sale process progressing well; Binding SSA expected to be executed shortly

Eierandelen er omklassifisert til omløpsmidler for salg.

På webcasten til HT&E (https://investorcentre.htande.com.au/presentations-and-webcasts) omtalte selskapet fremtiden for Soprano og LINK i en meget positiv tone (1:30 i webcasten). Og at dette ga grunnlag for en ytterligere verdistigning på HT&Es fremtidige eierandel i det fusjonerte selskapet.

Ingen store overraskelser her altså - det stemmer bra med det LINK sa på sin presentasjon for et par dager siden.

Det som imidlertid kom frem var at Ht&E kun har anledning til å selge hele sin eierandel som et block sale utenfor børs (Chi-x/Bats/Turquoise/Nasdaq-OMX/Aquis/Burgundy/NYSE Arca/Instinet BlockMatch/Liquidnet/North Sea/SmartPool/Blink MTF/Nordic@MID), eventuelt maksimalt 3 millioner aksjer pr måned hvis aksjene skal selges over børs. Dette innebærer at et evt nedsalg fra HT&E etter 6 måneder, skjer på en slik måte at det i minst mulig grad skal presse kursbildet i LINK. Skal aksjene selges over børs, kan det altså kun gjøres over en 18 måneders periode.
Redigert 28.08.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

hanzn,

Jeg er ikke av dem som definerer et presist kursmål eller tidshorisont når jeg kjøper. Men spørsmålet ditt treffer spikeren mer enn normalt på hodet (jeg har noen tanker om hvorfor det..., som jeg ikke deler her). Potensialet til LINK er imidlertid svært mye større enn øvrige aksjer i porteføljen. Jeg har også AGAS, ELKEM, og STB i porteføljen, uten at disse har samme potensialet som LINK.

Jeg ser for meg en kurs på LINK på et par års sikt som med god margin overstiger kr 100,-. Jeg vet at dette er ganske "hårete", men det er ikke verre enn at LINK oppnår prising som øvrige aktører i 1. divisjon. Gjør man noen beregninger på anerkjente multipler for aktørene i Saas/CPaaS-markedet kommer LINK ekstremt godt ut. Så i min bok trenger ikke LINK gjør det eksepsjonelt bra for å nå denne prisingen, det holder å komme opp i første divisjon og få en "normalisert" prising. Så er jo LINK, som alle andre aktører, avhengig av makrobildet (les: ved børskrakk/kraftige korreksjon korrigerer også LINK). Og det er ikke ueffent at såvel FERD, og nå også SUNDT (lange penger) også bygger seg betydelig opp i selskapet. LINK vil nok også få en del gratis fremover, nå når LINKs vekst er så stor og lønnsomhet stiger, og forskjellen er såpass stor i verdsettelsen mellom Sinch og LINK (diversifisering fra fondsforvaltere, selger litt Sinch og kjøper litt LINK).

De 7 hjørnesteinsinvestorene er også i behold ennå, dvs Swedbank Robur Fonder, Oljefondet, DNB Asset Management, Folketrygdfondet, Delphi Funds (Storebrand Asset Management), Luxor Capital Group, TIN Fonder og Didner & Gerge Fonder. Sistnevnte hjørnesteinsinvestor økte sin beholdning i juli og august med ganske nøyaktig 2 millioner aksjer. Det amerikanske Kabouter Management LLC (benytter Goldman Sachs & Co LLC), som satt på omtrent 12,7 millioner aksjer, har ifølge mine kilder antakelig solgt seg ut siden 22.7.2021, helt ned til en lyttepost på 105 aksjer da 2Q 2021-resultatet ble fremlagt. Dette vil etterhvert de oppdaterte SEC-rapporteringene vise.

I motsetning til de fleste andre aksjene jeg har i porteføljen er LINK en aksje som krever tålmodighet. Tålmodighetsprøven fra toppen rundt kurser på mer enn kr 60,- etter årsskiftet viser det. Årsaken til tålmodigheten er at LINK er i starten på det som er en ekstrem selskapsbygging. Jeg synes Rugseths bilde på at LINK er en skilpadde, i motsetning til Sinch som i bildet er haren, er en god illustrasjon. LINK har bevist at de stadig legger svært lønnsom vekst under sine vinger, noe de illustrerte tydelig på seneste presentasjon på noen av oppkjøpene. Dette bildet tegner Rugseth i ArcticPodden episode 23, som er nyttig å høre på om du skal forstå strategien. Her sitter styreformannen, og grunnleggeren av LINK, og forklarer strategi og gir vurderinger i forhold til øvrige aktører - absolutt et must å høre på om du er interessert i LINK, eller generelt aktørene i CPaaS-markedet. Han trekker her også noen interessante paralleller, og ikke minst forklarer forskjellene i strategi, mellom LINK og Sinch. Spesielt det han sier om forskjellene i produktmiks, og lønnsomheten, gir meg mye.

Lenke til de som ikke har hørt den (episode 23): https://podtail.com/no/podcast/arcticpodden/

Med oppkjøpet av Soprano, men også Message Broadcast, blir LINK med ett en verdensomspennende aktør med et bra nedslagsfelt i alle deler av verden, og suverent størst i Europa. Dette er ingen ueffen posisjon i markedet. En annen ting jeg liker med LINK er at de er mye mer uavhengig av utviklingen i oljepris, råvarer for øvrig, laksepriser, og (har det vist seg) pandemier enn andre aksjer. Som et vekstselskap er de naturligvis påvirket av utviklingen i rentenivået, men så lenge de er priset så lavt som de er, er jeg ikke spesielt redd for mindre prisvekstøkninger.

Legg til at LINK befinner seg i et marked som vil få ekstrem vekst, en GTM-strategi som er svært skalerbar, dokumenterte vellykkede oppkjøp, med aktører som er svært ivrige etter å bli større, så har du oppskriften på det som kan bli en stor suksess. Det er vel neppe tvilsomt at store aktører i det amerikanske markedet, kunne tenkt seg å få kloa i LINK/ Soprano, og dermed også få den dominerende posisjonen i Europa og ANZ.

Nedsiden er etter mitt syn begrenset. Den dominerende posisjonen hhv ABRY, Soprano (Favero-familien + HT&E), samt øvrige innsidere (Rugseth - Karbon Invest AS, Sundahl - Sundahl ApS - Saxo Bank A/S), så er man sikret en prising ved et evt bud som er på godt markedsnivå.
Redigert 21.08.2021 kl 12:17 Du må logge inn for å svare
hanzn
31.08.2021 kl 17:00 6975

Hørte den podcasten å liker veldig godt tankegangen til Rugseth. Satt veldig lenge ilag med han i Crayon som aksjonær så liker godt å følge han. Fint driv i Link nå, stille å rolig akkurat som det var i Crayon for noen år siden.
hanzn
19.09.2021 kl 18:55 6453

Hvordan tror du markedet tolker den siste nyheten som kom nå Garderobemannen?

Her går både Soprano og LINK glipp av en deal som umiddelbart hadde bragt selskapene opp i eliedivisjonen. For LINK synes jeg dette er noe dritt, spesielt siden Soprano hadde passet som hånd i hanske for LINK, når de tar steget ut i verden utover Europa. Jeg kjenner jeg er skikkelig skuffet over at det ble et brudd.

Når det er sagt må man se på årsaken til at bruddet kom. Både LINK og Soprano (indirekte) bekrefter i børsmeldinger at det var LINK som ville ha endringer i intensjonsavtalen. Dette betyr at det var LINK som fant noe i gjennomgangen. LINK hadde gjentatte ganger bekreftet at DD-prosessen var avsluttet, uten vesentlige negative funn. Dette tror jeg dem på. Uttalelser i noen intervjuer nå etter bruddet, som antyder noe annet, blir det litt uryddig å vise til nå. I så fall synes ledelsen å ha manglet etterrettelighet i seneste kommunikasjonen.

Jeg tror årsaken er noe i nærheten av følgende: LINK gjennomførte DD-prosessen uten vesentlige negative funn i mai-juni. Soprano er er privat selskap, uten den transparensen som blir noterte selskaper til del. I forbindelse med emisjonen på drøye 88,7 millioner aksjer, og den tegningsrettsemisjonen LINK nok var i ferd med å planlegge satt samtidig, var partene i ferd med å utarbeide prospekt. De som har arbeidet med et prospekt tidligere vet at dette er en meget omfattende jobb, hvor virkelig alle steiner skal snus og beskrives, herunder at alle risiki skal beskrives. På mange måter er et prospekt en vesentlig mer grundig DD-prosess.

Så lenge en forpliktende avtale ikke var signert ennå, hadde LINK fordelen av å kunne se hva som kom frem i arbeidet med prospektet, før de endelig bestemte seg. Her har det antakelig kommet frem forhold som har gjort at LINK har krevd reforhandlinger. Hva dette har vært blir kun spekulasjoner, men det vil nok sive ut litt etterhvert.

Ser vi på hva HT&E (eier 24,9% av Soprano) skriver i sin børsmelding om dette bruddet, lyder den som følger (publisert på ASX i natt 20.9.2021):

Soprano shareholders terminate negotiations for sale to Link Mobility
SYDNEY, 20 September 2021 – HT&E Limited [ASX: HT1] today announced that the shareholders of Soprano Design Limited (“Soprano”) have agreed to terminate negotiations to complete the sale of Soprano to Link Mobility Group Holdings AS (“Link Mobility”).

As announced on 18 May 2021, the shareholders in Soprano (in which HT&E Limited holds a 24.9% stake) had signed a non-binding term sheet to sell 100% of shares in Soprano to Link Mobility, a global CPaaS provider listed on the Oslo stock exchange.

After four months of extensive and protracted negotiations towards a binding transaction, the parties have been unable to agree terms to be documented to create a legally binding agreement.

While Soprano shareholders intended to proceed on the terms recorded in the non-binding term sheet, Link Mobility proposed new terms and conditions which when considered alongside recent Link Mobility share price volatility and increased debt was not in the interest of Soprano shareholders.

Soprano trading update
Soprano continues to deliver to its forecast and budget for the year ended 30 June 2022. Revenue growth is accelerating, and customer acquisition is on track. Existing customers continue to expand use cases and purchase Soprano software that makes messaging more valuable and meaningful.

ENDS

***


Innvirkningen på kursutviklingen i LINK er ikke så lett å spå. På den ene siden er dette en forretningsmulighet som er gått tapt, og som etter mitt skjønn var en meget god mulighet. På den annen side er det vel liten tvil om at nettopp denne emisjonen på 88,7 millioner aksjer (30 % av utestående aksjer), til en kurs på NOK 38,65 innebærer en betydelig utvanning, som nok har holdt kursen låst til rundt NOK 38,65 den siste perioden. Emisjonen rettet mot Sopranos eiere ville ganske sikkert blitt gjennomført sammen med en emisjon (anslagsvis 50-100 millioner aksjer) på omtrent samme kurs til eksisterende aksjonærer. Nå blir det ikke noe av emisjonen overfor Sopranos eiere, men LINK vil fortsatt trenge påfyll gjennom en emisjon. Den reduksjonen i gjeldsgrad som emisjonen til Soprano ville medført, forsvinner nå.

Samtidig leverte LINK en meget positiv kvartalsrapport på vekst og lønnsomhet i siste kvartal, og er svært lavt priset i forhold til peers. Nå ligger ikke utvanningen i forhold til Soprano der lenger, men LINK må nok sannsynligvis kjøre en emisjon i løpet av høsten. Jeg tør ikke spå utviklingen i kursen som følge av dette bruddet med Soprano, selv om dagen i dag nok kan bli traurig for mange aksjer pga makrosentimentet.
Redigert 15.11.2021 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Dealen på de vilkårene i intensjonsavtalen publisert 18.5.2021 ble formelt meldt avlyst sist søndag.

Men det er visse tegn som tyder på at samtalene mellom partene ikke er helt avsluttet...

Følg med - her kan det komme overraskende nyheter - strukturert på en litt annen måte (mindre aksjer og mer kroner) som (i det minste utad) hensyntar innsigelsene til LINK. I så fall blir det nok publisert en samtidig "pakke" med både en rettet emisjon, kombinert med en tegningsrettsemisjon mot øvrige eksisterende aksjonærer (hvor flere av de samme hjørnesteinsinvestorene fortsatt er med).

Ingen ting ville gledet mer.
hanzn
28.10.2021 kl 16:17 5161

Har du noen tanker om Q3 Garderobemannen? Spesielt med tanke på oppkjøpet som gikk i vasken. Vært lite nytt i aksjen og de få nyhetene som har kommet har vært av negativ karakter i løpet av kvartalet. Emisjonsspøkelset som tynger kursen?
rydning
28.10.2021 kl 22:53 5092

Jeg tror selskapet vil slå hardt fra seg fremover, at investorer vil se både potensial og lønnsomhet fremover.
Inflasjon som har ligget i luften en stund vil være forbigående, og en ny rotasjon kan være på vei.
Sentralbankene verden over får stadig mer verktøy i kassen sin, og samarbeidsklimaet globalt blir mildere

Kursutviklingen i LINK er nok påvirket av at tidligere selgere av oppkjøpte selskaper etterhvert har fått frigitt sine aksjer, i betydning anledning til å selge dem etter tidligere lock-up. Det en del investorer nok har spekulert i, er at dette vil kunne skape et stadig press på aksjen, slik vi opplevde våren 2021. Fra en emisjonskurs på kr 47,- seg aksjen ned til ca kr 31,-. Nå har den kommet ned til ca kr 28,-.

Etter mitt syn har nok en del profesjonelle aktører vært front-runnere og spekulert i at det vil kunne oppstå et nytt salgspress i aksjen når de tidligere eierne av Message Broadcast får frigitt knappe 5,7 millioner aksjer (5 696 723) nå fra og med 1.11.2021. Dette var et særskilt krav i avtalen mellom LINK og selgerne av Message Broadcast, for å ivareta selgernes "skatteforpliktelser". Vi skriver 1.11.2021 fra førstkommende mandag, og da vil altså potensielt 5,7 millioner aksjer kunne bli solgt i markedet fra disse.

I tillegg ble 1 226 637 aksjer tilgjengelig for salg etter lock-up for selgerne av Tismi fra 10.9.2021, og 1 687 589 aksjer blir tilgjengelig for salg for selgerne av AMM S.p.A. fra 31.11.2021, samt potensielt 1 723 310 aksjer for selgerne av MarketingPlatform fra 7.12.2021.

De øvrige aksjene til selgerne av Message Broadcast (11 058 346) blir frigitt fra 24.12.2021, uten at det er noen åpenbar grunn til at disse skal bli solgt.

Jeg vil tro at Kabouter-fondet står klart til å ta imot evt Message Broadcast-aksjer som måtte bli tilgjengelig, etter at de solgte seg ut i sommer (som dog ennå ikke er offisielt synlig på listene, siden de ennå ikke har måttet SEC-melde dette). Det er også andre aksjonærer som nok kan tenke seg rimelige LINK-aksjer.

Det hjelper heller ikke på kursen at det hviler et potensielt emisjonsbehov i aksjen.
Redigert 29.10.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
torsator
29.10.2021 kl 16:33 4959

Litt annen ordlyd i innlegget nå enn tidligere. Er du fortsatt aksjonær?

Emisjon er bare tull for selskapet renner over av cash.

Ja, ingen endringer i min posisjon som aksjonær. Men la meg utdype litt.

Denne tråden ble startet med innlegg om hvilken meget god miks det varslede samarbeidet mellom LINK og Soprano etter mitt syn ville bli. Når det så ble klart at denne avtalen ikke ble closet, er det vel rimelig at det medfører en "annen ordlyd" som du beskriver det.

Og la det være klart - jeg driver ikke og hyller et selskap hvis jeg mener de ikke fortjener det. Fortjener et selskap/ledelsen eller andre i selskapet kritikk, så holder jeg ikke tilbake fordi det ikke er positivt for aksjen. Trenger man en støttende samtale, er det nok andre (coacher, psykologer, fremsnakkere etc) enn meg man bør oppsøke.

Jeg har tidligere i tråden berømmet LINK for at de over alle kvartalene siden tilbakekomsten på OSE har levert på troverdighet. Det er viktig for et ungt selskap etter tilbakekomsten. Og ja, jeg vet at LINK er mer enn 20 år gammelt, men jeg snakker om etter tilbakekomsten på OSE.

Som nevnt ovenfor har forklaringene fra sentrale personer i etterkant av bruddet med Soprano vært mer uryddig, og ikke like troverdig. Når styreleder forklarer at LINK fant forhold under due diligence-prosessen, så fremstår det i beste fall som en bortforklaring. Jeg kaller det rent sprøyt. Tidligere hadde selskapet bekreftet at DD-prosessen var ferdigstilt, uten noen røde flagg. Hør for eksempel CFO Thomas Berge på siste webcast (2Q-2021) fra 17.8.2021 kl 16:20:

Due diligence is finalized and no red flags has been discovered.

Og videre hva CEO Van Gaver sa på DnBs TMT-presentasjon den 1.9.2021 (1:16:35):

If we were to be successfull in the signing and closing of the transaction, which - again we are - everything has gone really well at the due diligence.

Når selskapet 19 dager senere børsmelder at de terminerer avtalen, og i intervjuer etterpå skylder på dd-prosessen, låter det som en bortforklaring. Her er hva styreformannen skal ha sagt til E24.no den 19.9.2021:

– Det var en viss avstand på det vi hadde fått forståelse for, og på det vi fant i «due diligence». Dette må gjenspeiles i avtalen, og det var det for så vidt vilje til, men ikke nok til at vi så at avtalen kunne gå gjennom, sier Rugseth. (https://e24.no/boers-og-finans/i/Wj7bkK/it-selskapet-link-mobility-dropper-milliardoppkjoep)

Som jeg skriver foran har det nok dukket opp forhold etter dd-prosessen, antakelig i forbindelse med forberedelsen til prospektet ifm emisjonen. Det er også kjent fra tidligere ansatte i Soprano at Favero har et svært dårlig rykte som leder, og det blir sagt at han er både meget kontrollerende, svært detaljstyrende uten reell delegering, samt at selskapet mangler en klar strategi, har meget høy turn-over av ansatte, og med en så spesiell leder er uten en praktisk fungerende HR-avdeling eller "middle management". Dette var såpass alvorlig at man ikke fant noen løsning på det. Si det som det er - så beholder man troverdigheten. Slik det nå fremstår har man valget mellom å tro at CFO og CEO løy da de sa at alt var OK fra DD-prosessen, eller at styreformannen løy da han antydet at det var DD-prosessen som ikke gikk greit.

Men tilbake til LINK-aksjen. Ingen tvil om at det må ha vært forhold av en ganske stor vekt man ble klar over, siden avtalen ble terminert. En så utad positiv avtale, som ville bragt LINK opp på et slikt nivå, måtte være vanskelig også for LINK å gå fra. Jeg er derfor trygg på at dette var det beste for LINKs aksjonærer. Det er derfor ikke direkte rimelig at avtalen med Soprano er årsaken her.

Det er imidlertid viktig å se forskjellen mellom selskapet og aksjen. Gitt at ledelsen foretok et rasjonelt godt valg, var jo dette utvilsomt bedre enn alternativet. Likevel har vi sett kursen falle med nesten 30 %, fra ca kr 37,- til dagens 27,-. Det skyldes jo ikke endringer i selskapet eller ledelsen, men hvordan handelen med aksjen har utviklet seg. Og her har vi alle typer agendaer. Men det kan være liten tvil om at enkelte aksjonærer med dype lommer, uten for store problemer kan ta kontroll over den daglige kursutviklingen. Og med tanke på de aksjonærene som gradvis har fått frigjort sine aksjer etter lock-up fra tidligere kjøp, har det bydd seg muligheter til å kunne kjøpe tilbake på stadig lavere kurser.

Den 3.11.2021 vil vi få vite mer om status i selskapet, når 3Q-2021-tallene kommer.
Redigert 27.11.2021 kl 00:39 Du må logge inn for å svare
torsator
30.10.2021 kl 15:25 4791

Takk for et godt og nyansert innlegg.
GLA
30.10.2021 kl 22:19 4730

Vi er flere som setter stor pris på at du deler din innsikt og kunnskap, Garderobemannen:-) Det er langt mellom de virkelig gode innleggene her, så håper du fortsetter å gi dine vurderinger.

På fredag gikk det noen store poster på 500 000, 500 000, 300 000 og 100 000 aksjer utenom børs. Noen som har noen tanker om hva det kan gjelde?

Jeg la merke til det samme, og det er jo handler utenom børs, som ble meldt inn til børsen. I tillegg til de postene du nevnte var det også noen andre litt uvanlig store poster til å være en vanlig LINK-omsetning, på tilsammen ytterligere ca 100 000 aksjer.

Det gir jo ikke så høye odds å tenke seg at dette nettopp kan være noen større aktører som har fått "presset" noen av aktørene nevnt ovenfor til å selge seg ut på en lav kurs. Det får vi andre først vite på onsdag f.k. (gitt at man vet hvilke nominee-konti selgernes aksjer skjuler seg bak). Og med en sluttauksjon hvor selgerne ønsket å få kursen ned til kr 27,- skal man ikke se bort fra at det samme "spillet" fortsetter på mandag f.k.

Kjøperne sitter nok ikke stille og håper at potensielle selgere skal ta kontakt, her er det kontakter direkte med aktørene, hvor man signaliserer at man kan være interessert i å løfte ut et betydelig antall aksjer fra evt salgskåte aktører på eksisterende kursnivå. Formelt kan ikke avtale om dette inngås før lock-up-perioden utløper, men da vet jo selgerne hvem de kan kontakt "utenom børs" for å kunne selge. Og salget skjer på en av markedsplassene utenom børs, evt direkte mellom disse aktørene. Og for selgerne fremstår jo dette som betydelig bedre enn å "bli med" å prøve å selge i markedet, med det ytterligere salgspresset dette ville utløst. De som tjener på dette er aktørene som har presset kursen nedover til dagens behagelige nivå, som nå før kjøpt tilbake alle press-aksjene, samt en betydelig slump ytterligere aksjer, til en pen pris. Husk at det er ikke noen endringer for selskapet.

Og det var ikke bare i går at det gikk noen slike større poster. Også på litt høyere kursnivåer, på dette nedpresset, har det samme skjedd. Det er derfor ikke lenger sikker at det er så mange utover skatteforpliktelsene til selgerne av MessageBroadcast, som "må" ut av aksjen på disse nivåene.

Man kan jo virkelig snakke om en god langsiktig "trade" om man fikk solgt seg ut på i overkant av kr 37,- (som flere fond etc gjorde), for så å få kjøpt seg tilbake på kr 27 - 28,-. Men returen tilbake kan bli kort og brutal, hvor man går glipp av "gevinsten". Det skal bare en litt større aktør (Handelsbankens fond, Didner & Gerge, Ferd, Sundt, eller Tin Ny Teknik eller Kabouter som vil kjøpe seg inn igjen) som viser kjøpsinteresse igjen, evt kombinert med at vi ser et en-bloc salg av f. eks. 5,7 millioner aksjer på disse nivåene.

For ikke å snakke om hvis det skulle vise seg (ikke helt usannsynlig, jf siste eierendringer) at Soprano Design, evt i kombinasjon med HT&E faktisk har kjøpt seg opp i LINK. Favero & Co fikk god innsikt (innsideinnsikt) i LINK under DD-prosessen, og de strategiske samtalene som ledet til en "avklaring" av at Favero skulle gå inn i styret i LINK. Soprano/HT&E var selv svært motivert for å gå videre, og var ikke de som stanset prosessen. Pussig nok "kritiserer" HT&E volatiliteten i aksjekursen til LINK i sin avskjedsmelding til børsen...(kanskje et tegn på hva de strategisk sett ønsker seg at markedet skal se). Når de nå faktisk kan få en betydelig posisjon i LINK til 30 % lavere kurser, kan jo det fremstå som attraktivt. Jeg legger merke til at meglerforetaket UBS AG sin London-avdeling den 26.10.2021 overtok (kjøpte?) drøye 7,2 millioner aksjer til en nominee-konto hos seg, fra en nominee-konto i BNY Mellon, tilsvarende 2,54 % av LINK. UBS var sammen med australske Macquarie Capital rådgiverne til Favero og HT&E, som nevnt tidligere i tråden. Kjøpene fra tidligere BNY Mellon (The Bank og New York Mellon) sin konto var særlig aggressive fra juni måned. Senest den 15.10.2021 kjøpte de en betydelig post på knappe 500 000 aksjer i LINK.

Hvorfor skulle de evt være interessert i dette? Kanskje fordi de i så fall har kommet inn på en betydelig lavere kurs enn kursen de var fastsatt å skulle komme inn på i den rettede emisjonen i den avblåste deal-strukturen - kr 38,65.

Eller så kan det jo "bare" være en annen kunde hos UBS, som ser hvilket røverkjøp LINK er i på disse nivåene, særlig målt opp mot peers. UBS har god innsikt i markedet og aktørene i CPaaS- og SaaS-markedet.
Redigert 31.10.2021 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
GLA
01.11.2021 kl 08:49 4537

Igjen, takk for svært interessante betraktninger! Jeg regner med vi vet litt mer om noen dager.

Kort innpå her, etter å ha tatt en første kikk på rapporten. Vi får vite mer på presentasjonen som starter kl 1000, som jeg har tenkt å delta på. Tenker jeg kommer sterke tilbake da.

Dette er sterke veksttall for LINK. Rule of 40-tallet har nå akkurat passert 50,1 og er meget sterkt. Forholdstallet 40 en grense mange profesjonelle investorer bruker på hva som er lønnsom vekst. LINK "presiserer" (i.e. nedjusterer) fremtidig forventet vekstrate fra 14-17 %, fra tidligere rapporterte 15-17 %. Målet på forventet omsetning på 10 milliarder i 2024 står fast, og dette har jeg ingen grunn til å tvile på.

Det er dessuten svært positivt at LINK faktisk har klart å bedre sin adj EBITDA-margin fra 11,28 til 13,7 %, hvor konkurrentene sliter med det motsatte. Her er jo oppkjøpet av Message Broadcast den sentrale bidragsyteren, som har et tilsvarende fokus på det vesentlig mer lukrative Enterprise-markedet som LINK, i stedet for mange andre aktørers volum-målinger fra Aggregator-markedet (volum-SMS).

Oppslaget i Finansavisen idag har den "vanlige" slagsiden over mot at "pengene renner ut", som jo ikke tar hensyn til at LINK er i et marked i kraftig vekst, hvor LINK vokser med markedet gjennom M&A-aktivitet. Sagt på en annen måte ville LINK kunne vise svært mye bedre tall (betydelige pluss-tall) på EBIT og Profit før og etter skatt, ved å unnlate å ta del i M&A-aktivitet over et par-tre kvartaler. LINK har faktisk en omsetning som på LTM 3Q-2021 nærmer seg NOK 5 milliarder.

Når man leser tallene, spesielt veksttallene, skal man være oppmerksom på at utgangspunktet for vekstmålingen er det historisk svake 3Q 2020-kvartalet, hvor LINK pga covid hadde en betydelig dipp i både "Total operating revenues" (815) og "Adjusted EBITDA" (89). Dermed blir veksttallene svært høye. Utfordringene med å se isolert på dette er at man ikke kan vente en slik vekst fremover, da Q4 2020-tallene var vesentlig høyere på disse to måleparametrene, hhv 1 041 og 119. For de som vil se denne utviklingen pga covid kan man se dette selv på side 2 i 2Q-2021-rapporten.

Hadde man foretatt en beregning av veksten basert på 4Q 2020-tallene i stedet, hadde veksttallene sett veldig annerledes ut. Og i det kommende kvartalet blir dette målestokken.

Rapporten er for øvrig kjemisk fri for informasjon om Soprano Design. Litt informasjon om kostnadene til dette kan vi likevel finne i rapporten. Siden Message Broadcast-oppkjøpet ble closet i 2Q 2021 og dermed rapportert i forrige kvartalsrapport, antar jeg at hoveddelen av 3Q 2021-tallene for M&A-kostnader gjelder Soprano. Dette er NOK 13 millioner. Her antar jeg at presentasjonen som vil komme litt senere idag, herunder Q&A-delen, vil kunne gi mer informasjon. Kostnadsbelastningen er uansett relativt sett lav, og mesteparten av kostnadene kom nok i 2Q 2021-tallet på NOK 35 millioner.

Det jeg er mer opptatt av er den "indirekte" effekten av et Soprano-oppkjøp som nå ikke kommer, og det er netto gjeldsgrad. Soprano-oppkjøpet hadde gitt en nyutstedelse av drøye 88,7 millioner aksjer, til en (iboende) kurs på NOK 38,65, noe som hadde bragt "Leverage ratio" ned med ca 0,7 poeng. Nå er faktisk forholdstallet økt marginalt fra 4,7 forrige kvartal til 4,8 pr utløpet av 3Q-2021. LINK har etter søknad fått en midlertidig tillatelse til å gå over 3,5, og med et oppkjøp av Soprano hadde de vært der pr 31.12.2021. Nå ser det ut som om veien kan bli litt lenger. Utfordringen er at LINK må få en høyere EK i forhold til Gjeld, og det å basere seg på veksten ser ut til å gå for sent. Dette er grunnen til det emisjonsbehovet jeg tidligere har adressert. Enten må LINK foreta en emisjon på anslagsvis 90-100 millioner aksjer, eller så må de gjøre et nytt oppkjøp som i hovedsak finansieres vha aksjeutstedelse. Problemet med dette siste alternativet nå, er at "valutaen" til LINK (aksjekursen) har depresiert så betydelig. Nå vil et slikt oppkjøp innebære en utvanning (på dagens kurs NOK 28,70) av dagens aksjonærer som er vesentlig større enn Soprano-oppkjøpet.

LINK er nå faktisk litt i samme situasjon hva angår gjeldsgrad, som de var da de måtte sette sin store emisjon høsten 2020. Da gikk en vesentlig del av emisjonsbeløpet til å betale ned gjeld (omstrukturere), og bringe gjeldsgraden betydelig ned. Uten en løsning på dette problemet, mangler LINK kraft til å kunne gjøre noe ytterligere oppkjøp/vokse mer. Selv om dagens kontantbeholdning er meget stor, gir den ikke rom for særlig aggressiv vekst i USA, som er markedet de uttrykker at de vil vokse i.

LINK trenger en vesentlig høyere aksjekurs, før de kan sette en emisjon. Nå har innsiderne vært låst fra å gjøre innsidehandler i en lengre periode, og det vinduet åpnes idag. Det gir lave odds å gjette på at vi kan se noen innsidekjøp på dagens aksjekurs.

Markedslederen Twilios resultatfremleggelse torsdag i forrige uke ble møtt av et fall på 17,7 %, mens nærmeste utfordrer Sinchs resultatfremlegg i går ble møtt med et fall på drøye 20,1 %. Ingen grunn til at LINK sine tall skulle bli møtt med noe slikt fall. Hvert selskap har sine spesifikke utfordringer, og for de to nevnte har de en vesentlig lavere adj EBITDA-margin. For LINK er det ikke resultatmarginen som er utfordringen, men "leverage ratio".
Autolock
03.11.2021 kl 09:27 4305

Ned 5 % .Sliter litt med å skjønne det på disse tallene.