Soprano Design - LINKs mest interessante deal noensinne


Det er mye man kan si om LINK i disse dager, men jeg skal la det meste være. I likhet med Rugseth og Syversen må man være langsiktig her. I Norden er det Sinch som har stjålet det meste av oppmerksomheten, og oppturen i markedet, mens LINK ligget vært mer annonym. Innledningsvis vil jeg presisere at hensikten med dette innlegget ikke på noen måte er å snakke ned Sinch (som er et fantastisk selskap som bør være med i en diversifisert portefølje). Men forhåpentligvis kan det bidra til å få fokus på LINK, som etter mitt syn er meget interessant på dagens kurser, hvor det kan vise seg å bli lønnsomt å øke i LINK.

Man har ennå mulighet til å komme seg inn i LINK på en lavere kurs enn det den australske Favero-familien (Soprano) gjorde i mai 2021 (https://newsweb.oslobors.no/message/533362).

Oppkjøpet av det australsk-baserte Soprano Design er uten tvil den mest interessante dealen LINK noensinne har gjort. Dealen ble publisert 18.5.2021, men er ennå ikke closet, noe som er opplyst forventet i 2H-2021. En endelig avtale (SPA) ble i mai meddelt forventet signert 1.7.2021, med forventet closing innen 31.7.2021, men dette har latt vente på seg. Forut for closingen skulle de to eierne i Soprano, det børsnoterte HT&E (25 % siden 2001) samt Favero-familien (75 %), ta ut et utbytte på AUD 40 millioner (https://investorcentre.htande.com.au/static-files/9a609213-31e7-4e45-8571-eb91bd31591c).

Soprano er på mange måter en mindre versjon av LINK på den andre siden av kloden. De er en sentral aktør i Australia/New Zealand, og en viktig aktør i kommende kraftige vekstmarkeder i Latin-Amerika, og Sør-Øst Asia, i tillegg til å ha et solid fotavtrykk i USA. De ble omtalt som en "Major Player" i IDC-rapporten over aktører innen CPaaS fra mai 2021, slik også i Sinchs presentasjon av 2Q-21. Soprano har hatt og har realisert en sterk vekstambisjon over en årrekke, som inkluderer et vellykket oppkjøp av det Singapore-baserte Silverstreet 16.12.2020 med kontorer i Polen, samt Singapore, Malaysia, Thailand og Indonesia. De vil ha en estimert årsomsetning i siste regnskapsår (avvikende regnskapsår - endte 30.6.2021) på MNOK 717, med en EBITDA på MNOK 174 (53 % gross profit margin, 24 % cash-EBITDA-margin), omtrent 200 ansatte med god representasjon i 14 land. De har mer enn 4 000 enterprise-kunder, og 13 avtaler med mobiltelefonoperatører, og vil umiddelbart doble antall mobilbeskjeder til 20 milliarder i året. Avtalen Soprano har med Microsoft Azure er også meget interessant for LINK. LINK kan utvikle Sopranos løsninger videre, særlig med sin vellykkede kommunikasjonsplattform. LINK fikk også et fotfeste innenfor det viktige Voice-/video-markedet gjennom Soprano. LINK er den største aktøren i Europa, og interessant nok øker oppkjøpet av Soprano den relative andelen ytterligere, pga at Soprano hadde 21 % (MNOK 150) av inntektene sine i det Europeiske markedet.

Deal-strukturen er ekstremt lite kapitalintensiv for LINK, og med 95 % betalt gjennom å trykke opp nye aksjer, kan dette nærmest sammenlignes med en fusjon med LINK som overtakende selskap. Sagt med andre ord trenger ikke LINK å hente inn penger for å betale for oppkjøpet. Ulempen for eksisterende aksjonærer er at de kom inn i LINK på en lav kurs relativt sett til eksisterende aksjonærer i LINK. Motvekten er imidlertid at akkurat denne dealen gjør at LINK blir en fundamentalt annen aktør, et verdensomspennende konsern, med en meget god geografisk miks. Prisingen er Soprano Design er svært gunstig for LINK-aksjonærene, og anslagsvis 25 % lavere enn hva annen lokal peer ble priset til én måned senere (MessageMedia). Denne transaksjonen representerer det tilsvarende som Sinchs (daværende CLX) sitt oppkjøp av Mblox i mai 2016 betød for Sinch, som gjorde Sinch til en global aktør, og senere en utrolig suksess (https://investors.sinch.com/news-releases/news-release-details/clx-acquires-mblox-strengthening-its-position-one-global-leaders). Dog med den viktige forskjellen at LINK er vesentlig større allerede, er største aktør i Europa, og har en vesentlig hurtigere vekststrategi.

Prisen sikrer at Sopranos kjerneteam er med videre (Dr R. Favero mfl). De har sikret seg en gunstig priset inngang i LINK gjennom dealstrukturen 95% aksjer - 5% kontanter til en kurs på NOK 36,85. Den industrielle eieren Favero (samt HT&E Ltd - 25 %) vil derfor sitte igjen med en eierandel på drøye 88,7 millioner aksjer i et fusjonert LINK-Soprano. Favero vil eie 18,45 % av det integrerte selskapet. Ikke så rart at LINK er svært entusiastiske over dette kjøpet.

Soprano var allerede før oppkjøpet en anerkjent CPaaS-aktør, som faktisk var verdensomspennende, noe LINK ikke var. Soprano var en av de store aktørene i Australia/New Zealand, med god representasjon også i USA, LATAM og Sør-Amerika, Sør-Øst-Asia, samt i Europa. Soprano hadde en størrelse i antall meldinger på 10 milliarder, tilsvarende hva et samlet LINK etter de andre oppkjøpene hadde. Soprano hadde også en egenutviklet Whole of Government CPaaS-løsning, som kan være interessant å bygge videre på i et fusjonert selskap.

Med LINKs sterke markedsandel i Europa, er dette en aktør som befester sin posisjon som en betydelig og verdensomspennende aktør innen CPaaS. Sammen skaper LINK og Soprano en aktør som rykker opp i 1. divisjon som en av de verdensledende aktørene på CPaaS-markedet. Selv om de fortsatt mangler størrelsen til aktører som de europeisk-baserte InfoBip, MessageBird, Sinch og de USA-baserte Bandwith (inkl Voxbone), Vonage, Clickatell og markedslederen Twilio, rykker det sammenslåtte selskapet klart forbi verdensomspennende aktører som Syniverse (samarbeidsavtale med Twilio), imimobile, IntelePeer, 8x8, Plivo og Voximplant, CM.com og Avaya.

LINK gjør med dette et kvantesprang i sin vekststrategi, og får dessuten et sterkt og kompetent brohode på områder de totalt har manglet representasjon på. Sammen med det senere meldte, men allerede closede oppkjøpet av USA-baserte Message Broadcast, vil LINK nå en forventet omsetning allerede i 2021 på nesten 5 milliarder. De har guidet NOK 10 milliarder innen 2024, og med en forventet årlig organisk vekst på anslagsvis 20 %, og en post-corona-effekt særlig i de delene av det Nordiske og Vest-Europeiske markedet LINK var store på (hotell, reiseliv etc) som langt overskrider dette, ser ikke LINK ut til å ha noen problemer med å nå målet. Dette selv om en tar høyde for at corona-pandemien er ennå seigere enn forutsatt senvåren 2021. Alene estimert vekst ekskl M&A vil gi en forventet omsetning i 2024 på anslagsvis 8 milliarder NOK. Med en justert EBITDA-margin på 18-20 %, slik LINK kommiterte seg til i juni 2021, etter oppkjøpet av Message Broadcast, gir dette en forventet betydelig høyere margin enn for eksempel Sinch har idag.

Sinch har vist en meget god inntjening spesielt på sin USA-satsing, som særlig har fått en boost under corona-pandemien. Oppkjøpene Sinch har gjort har imidlertid systematisk relativt sett vært «dyrere» enn det LINK har gjort (i tillegg til å være vesentlig større...). Mens LINK kjøpte Soprano for en EV/cash (! pga at Soprano aktiverer ikke FOU i regnskapet)-EBITDA-multippel på 19,7 i mai 2021, betalte Sinch en tilsvarende multippel på 25,4 med sitt oppkjøp av den Australia-baserte MessageMedia i juni 2021. Sinch begrunner dette med at de kjøper mer høymargin-selskaper som rett og slett har høyere inntjening enn øvrige aktører i markedet. Sinch har særlig vært aktive i 1H-2021, slik også LINK har vært.

Før særlig oppkjøpet av MessageMedia, kunne man innvende at Sinch var relativt sett mindre på entreprise-delene av markedet enn det LINK var. Det yndet i det minste LINK selv å fremheve. Selv om Sinch var vesentlig større enn LINK, hadde de relativt sett færre store og lukrative enterprise-kunder enn LINK.

Skalafordelene er store i CPaaS-markedet, og det er liten tvil om at det er Sinch som har fått igjen for sin størrelse i aksjemarkedet. Samtidig er det en betydelig hemsko i å ikke være verdensomspennende i sine tjenesteleveranser. De største enterprise-kundene krever dette. Sinch har opplevd en kursstigning på anslagsvis 134 % det siste året, og med en tilhørende nesten 3-dobling av MCAP.

LINK har ikke på noen måte fått igjen i sin børskurs (valuta), som har opplevd en nedgang på ca 33 % fra oktober 2020 til i dag fra NOK 47 til NOK 31,50. LINK var en periode etter reintroduksjonen på børsen omsatt over NOK 60, for deretter å falle betydelig.

I forhold til peers er LINK i dag priset med en meget stor rabatt. Avhengig av hvordan man ønsker å prise de ulike delene av markedene som Sinch er inne i vs LINK, er rabatten i dag på alt fra 35-60 %.

Noe man også skal ha i bakhodet hvis man vurderer inngang i Sinch eller LINK er at M&A-markedet er meget hett i disse dager, hvor verden ser en vei ut av corona-pandemien. Mens USA-baserte aktører har hatt en fantastisk utvikling gjennom corona-pandemien, hvor særlig CPaaS-markedet har skapt en disruptiv utvikling, har for eksempel Vest-Europa (hvor aktørene var mest utviklet i verden), sett en tilbakegang under corona. En aktør som Sinch vil av konkurransemessige hensyn ikke være i reell posisjon til å kunne overta et sammenslått LINK/Soprano pga at det ville gitt en for høy markedsandel i Europa. Men det er flust av andre aktører i for eksempel USA, som vil være i posisjon til integrering, blant annet flere av de som er nevnt innledningsvis. Med en eierposisjon som består av et profesjonelt oppkjøpsfond ABRY Partners, sammen med flere av Norges sterkeste IT-strateger med dokumentert track-record (Rugseth og Syversen), sikrer det nedsiden.

Det markedet savner fra LINK og Soprano nå er å få sluttført DD-prosessen og få closet dealen mellom dem som ble meldt 18.5.2021. Partene har antakelig i juli signert en endelig/bindende SPA, og avventer godkjenning fra det australske FIRB (som alle må gjennom). Deretter blir det kalt inn til en ex.ord.GF for godkjenning av dette fra LINKs aksjonærer.
Redigert 11.08.2021 kl 14:45 Du må logge inn for å svare

Sliter også med å forstå denne aksjen og det stadige fallet, har virkelig Ferd gjordt en så dårlig jobb i forkant av det tunge innrykket i Link?
Kjøper på 24,5 her.


Aksjen er ikke mindre en halvert siste 2 måneder.
Kommer vel noen saftige innside kjøp i ettermiddag tipper jeg, de lastet jo som gale i sommer på 32-34 kroner
Redigert 03.11.2021 kl 11:14 Du må logge inn for å svare

Lastet på 23.8 ..dette er nesten ikke til å tro. Får vi tidenes innhenting?
Redigert 03.11.2021 kl 12:36 Du må logge inn for å svare

Jeg dobler opp i ettermiddag om prisen holder seg under 26

Ja ser ut som jeg kjøpte for tidlig.....ikke et eneste innsidekjøp fra den fraværende ledelsen. Hvem er det som lemper ut med 50-60 % tap nå?? Er de ikke riktig klok.
Redigert 03.11.2021 kl 13:58 Du må logge inn for å svare

Er jaggu helt utrolig dette papiret, hvor mye tap har Ferd her nå? 100 millioner på 1/2 år
Stanken med kursmål 60 kroner i dag, selskapet bekrefter at de har plenty nok likvider, minner meg mye om Kahoot før det smalt rett opp fra 40 kroner nylig
lynx
03.11.2021 kl 15:25 3586

Dette krakket hadde jeg ikke ventet. Grusomt.
torsator
03.11.2021 kl 15:26 3573

Jeg vet ikke om prisen begynner å bli interresant nå eller om den skal videre ned... Ser fortsatt veldig skummel ut.
havana12
03.11.2021 kl 16:01 3468

Press kursen oppover nå så skal man se short inndekning uten like. Gamma- queeze!

denne kunne potensielt blitt en gamestop variant slik som den har blitt herja med i dag.
Redigert 03.11.2021 kl 16:05 Du må logge inn for å svare

Ikke glem kursmål 60
Bare rør det som foregår her nå, super kjøps anledning.

Rsi 22
Slå den a
Redigert 03.11.2021 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
Mado
03.11.2021 kl 16:29 3372

Mange venter på stor korrosjon, men de vet ikke å utnytte disse kjøpe mulighetene.
Kjøpte flere K i dag.😀
Det var penger på gata.

Har aldri eid en aksje i Link før idag.
Hva i allverden skjedde ?
Den meget kompetente Petter Kongslie opprettholder kursmål på 60 og kaller det kortsiktig støy.
Abg skjønte ingenting av fallet…velvilje .
Noen gode forklaringer derute ?
Er dette muligheten noen har ventet på ?
Høstens kupp ?
torsator
03.11.2021 kl 19:20 3205

Mitt tips er at noen av aktørene som fikk tildelt aksjer via seneste oppkjøp lempet ut idag og dermed ble salgspresset for stort og kursen kollapset.

Sinch falt tilsvarende for ett par dager siden. Tror det var 20% på en dag. Fortsatte vel videre ned i dag. Flere techfond som dumpa aksjen da
Q3 kom inn.

Twilio har også utløst kraftige salgssignaler.
lionel
04.11.2021 kl 07:54 2881

Der kom det første innsidekjøpet

3.11.2021, 20:55 · Oslo Børs
LINK: Mandatory notification of trade
Sundahl ApS, owned by primary insider Søren Sundahl and board observer at LINK
Mobility Group, has today bought 100,000 Link Mobility Group Holding ASA shares

at an average price of NOK 22,52 per share.

After the above-mentioned transaction, Søren Sundahl controls 9,139,243 shares

in Link Mobility Group Holding ASA.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to the

market abuse regulation article 19 and 5-12 of the Norwegian Securities Trading

Act

Mado
04.11.2021 kl 17:24 2718

Kursen gikk ikke ned som du drømte kl 02:18 om natta og den skal stige til 30,- før Jul.😀

Har noen av de tidligere selgerne av de oppkjøpte selskapene solgt noen aksjer ennå? Når ble/ blir aksjene frigjort fra lock-up. Her har du en hendig liten oversikt, ajour pr hva de har gjort til og med handelsdagen mandag 8.11.2021 (pga T+2).

1 WebSMS (Østerrike))
Det ble utstedt 3 512 299 aksjer som betaling for 30 % av kjøpesummen, basert på en kurs på NOK 47,- for samtlige av aksjene i de to holdingselskapene Bamberger Invest Alpha GmbH og BK Invest GmbH, som hadde to operative heleide datterselskaper ATMS Telefon- und Marketing Services GmbH og SMS.AT Mobile Internet Services GmbH.

De emitterte aksjene ble fordelt på de 5 selgerne som følger:

1 501 508 - Christian Bamberger
1 501 508 - SK Capital GmbH
274 662 - Foxyflo GmbH
175 615 - Christian Waldheim (CEO)
59 007 - Martin Mrvka (CTO)

Aksjene var underlagt lock-up frem til 21.4.2021.

Aksjonæren SK Capital GmbH har pr 8.11.2021 alle sine 1 501 508 aksjer i behold (BNP Paribas) mens Christian Bamberger har solgt 267 042 aksjer og har 1 234 466 aksjer i behold pr samme dato (Bank Julius Bär & Co AG)

De øvrige aksjonærene Foxyflo GmbH, Christian Waldheim og Martin Mrvka har antakelig gradvis solgt en viss del av sine til sammen 509 284 aksjer gjennom ulike transaksjer etter lock-up-periodens utløp (Euroclear Bank). Aksjonærer på samme konto har faktisk kjøpt 196 800 aksjer etter fremlegget av 3Q-2021-tallene, hvilket kan være tilbakekjøp fra noen av disse.

2 Tismi (Nederland)
Det ble utstedt 1 226 637 aksjer som betaling for 33,34 % av kjøpesummen, basert på en kurs på NOK 54,76 for samtlige av aksjene i Tismi. Aksjene var underlagt lock-up frem til 10.9.2021. Den øvrige delen av kjøpesummen ble gjort opp med 1/3 kontant betaling og 1/3 selgerkreditt.

Tismi gjorde LINK i stand til blant annet å gjennomføre 2FA ved hjelp av voice og andre multi-kanals-løsninger, og gjennom operatørlisensene (MVNO’er) i Nederland, Belgia, Tyskland, Sveits, UK og Island ga tilgang på 620 000 mobiltlf-numre og 80 000 fastnumre som LINKs kunder kan benytte i tjenester som krever nummermaskering.

Alle disse aksjene er i behold hos selgere pr 8.11.2021 (Saxo Bank). En liten fun fact er at disse aksjene står registrert på samme forvalterkonto som den største (7 millioner) av de to kontiene (Saxo Bank + Danske Bank) styreobservatøren/innsideren Søren Sundahl har spredt sitt eierskap på, og som også LINKs CEO van Gaver benytter for sine aksjer.

3 AMM SpA (Italia)
Det ble utstedt 1 687 589 som betaling for 30 % av kjøpesummen, basert på en kurs på NOK 36,78,- for samtlige av aksjene basert på 100 % eierskap. Aksjene har en lock-up frem til 31.11.2021.

De emitterte aksjene ble fordelt på de 6 selgerne (2 selskaper og 4 privatpersoner) av til sammen 6 351 815 aksjer (etter korrigeringen for Alberto Barbaglias aksjer) som følger:

664 215 - HDR s.r.l.
664 215 - OENNE s.r.l.
58 264 - Marco Balcon
58 264 - Monica De Barba
150 830 - Alberto Barbaglia
91 800 - Maria Rita Tagliabue

De øvrige 1 452 000 aksjene som var i fri flyt i det børsnoterte AMM SpA-selskapet ble senere kjøpt opp/ tvangsutløst, og betalt kontant av LINK.

Som følge av at lock-up-perioden ennå ikke er utløpt, er samtlige aksjer i behold (Clearstream + Saxo Bank + BNP Paribas). Også Rita Maria Tagliabue med sine 91 800 aksjer og Alberto Barbarglia med sine 150 830 aksjer benytter samme forvalterkonto som styreobservatøren Søren Sundahl (Saxo Bank).

4 MarketingPlatform (Danmark)
LINK kjøpte alle aksjene fra eierselskapet NeverExit ApS, eid av grunnlegger/majoritetseier Kim Østergaard (58%) (via Holdinganpartsselskabet MailPlatform.dk) og sin Nord-Makedonske partner Nebojša Angelov (Neno Holding ApS) samt Elsberg Holding ApS (eid av Mogens Munkholm, tidl styreleder) og Pär Sigvardsson. Det ble utstedt 1 723 310 aksjer som betaling for 70 % av kjøpesummen, basert på en kurs på NOK 43,70 for samtlige av aksjene. Aksjene er underlagt lock-up frem til 7.12.2021. Den øvrige andelen på 30 % av kjøpesummen ble betalt kontant.

Som følge av at lock-up-perioden ennå ikke har utløpt, er aksjene fortsatt i behold hos selgende aksjonær (BNY Mellon). Kontoen har faktisk økt gradvis, noe som kan tyde på at denne aksjonæren faktisk har akkumulert noe.

5 Message Broadcast (USA)
Det ble utstedt 16 755 069 aksjer som betaling for 26 % av kjøpesummen, basert på en kurs på NOK 34,34 for samtlige av aksjene. Aksjene er underlagt lock-up frem til 24.12.2021. Den øvrige andelen på 74 % av kjøpesummen ble betalt kontant, og finansiert av LINK gjennom den utvidede EURO-tap issue’n.

Aksjonærene i Message Broadcast har en kortere lock-up-perioden frem til 1.11.2021 på 34 % av aksjene, dvs 5 696 723 aksjer. Bakgrunnen ble oppgitt å være tax obligations for selgerne. Ingen av disse allerede frigitte aksjene er imidlertid solgt pr 8.11.2021. De øvrige 11 058 346 aksjene er også i behold. Aksjene er splittet på to meglerkonti (Citibank N.A.).
Redigert 12.11.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare

Lurer på om det ikke kommer en rettet emisjon i ettermiddag...

Hvorfor tror du det...?

Dagens styremøte, det faktum at Karbon Invest (styreleders og styreobservatørs investeringsverktøy) har lastet opp med ny kapital, og at LINK trenger det for å styrke den videre oppkjøpskraften.

Den ser ikke ut til å komme i dag, men kan komme når som helst.

Vi har opplevd et ganske betydelig fall hos de fleste CPaaS-aktørene i det siste, blant annet LINK, Sinch og Twilio.

Jeg ser ikke bort fra at det WhatsApp og andre aktører er i ferd med å rulle ut, kan ha en medvirkende betydning. Her er et oppslag i norsk media om dette:

https://www.digi.no/artikler/ny-trend-anfort-av-whatsapp-truer-operatorenes-fyrstelige-sms-inntekter/515134

Selv om SMS-inntektene ikke er de eneste inntektene CPaaS-aktørene har, utgjør dette en såpass betydelig del at det vil kunne påvirke inntjeningen, og dermed prisingen fremover. Jeg har registrert at flere større fond har redusert sin beholdning over tid, og antar at dette kan være en medvirkende årsak. Slike teknologiske skift kan være disruptive for eksisterende aktører som opererer med gammel teknologi. Det gjenstår å se hvordan LINK vil tilpasse seg til dette, og i hvilken grad teknologien vil bre om seg.

Det at Whatsapp er et alternativ til SMS er kun positivt for LINK. Deres mål er å være kanal agnostisk. Det er positivt for LINK at de kan presse teleoperatøren på SMS grossistprisen som ligger milevis over P2P prisen. Whatsapp hjelper LINK mfl. til å presse frem en lavere varekost.

long41 skrev Innlegget er slettet
Hvis LINK har fått inn sin plugin i Emarsys omnichannel løsning er dette veldig positivt for LINK. Det kan i prinsippet bety at LINK blir eksekutør av all meldingsutsendelse for alle Emarsys kunder. Dvs. at alle meldinger sent ut fra Emarsys kunder, via sms, FB, Whatsapp, mail etc. går visa LINK's plattformer. Alternativt må LINKS plugin selges inn fra kunde case til kunde case. Marginen på disse meldingene vil nok være veldig lave da Emarsys helt sikkert har store volum og har presset prisen hos LINK langt ned. Det er ikke noe tvil om at Sinch og Twillio har vært med i kampen om denne avtalen.
Redigert 25.11.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare