Kan drifttillatelse på Engebø ankes til Kongen i statsråd ??


Når NOM får drifttillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet. Kan den da ankes til Kongen i statsråd.

Jeg husker dette skjedde med tillatelse for sjødeponi, da gikk det ca 1 år ekstra før endelig godkjennelse

Er det noen kloke hoder her på forumet, så vet noe om dette ??

Nei.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-statsrad/id593521/?ch=17

Etter forvaltningsloven er hovedregelen at et vedtak kan påklages til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet.
Klageinstansens vedtak i en klagesak kan som utgangspunkt ikke påklages videre.
Dette innebærer at dersom et vedtak truffet av et direktorat blir påklaget til departementet, er departementets avgjørelse endelig og kan ikke påklages videre til statsrådet.

Kravet om behandling i to instanser gjør imidlertid at en klage på enkeltvedtak som er truffet av departementet i første instans, må behandles av Kongen i statsråd.

***

Driftskonsesjonen ble gitt av Direktoratet for Mineralforvaltning, og Næringsdepartementet er ankeinstansen.
Dersom konsesjonen ble gitt direkte av departementet ville saken vært annerledes.
Redigert 10.08.2021 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
altvel
10.08.2021 kl 15:30 886

Takk for meget godt svar :-)

Så miljøvern forkjempere kan ikke påklage saksbehandling eller andre ting. ( Utenom ulovligheter som å lenke seg fast )

Så da er alt klart for oppstart. Har NOM gitt en ca tidsplan når de første mineraler kommer opp og er klar for salg ?

Se FAQ-tråden.

De begynner å bygge i Q3 og det blir drift forhåpentligvis fra Q4 2023 eller Q1 2024