🍻🍻🍻

Mrhifi
NOL. 11.08.2021 kl 08:31 425918

🧑‍🎄
Redigert 12.02.2022 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
Riggslusk
06.11.2021 kl 13:51 5375

Noen har hvisket meg i øret at Bollsta ikke får forlenget kontrakten...
Bolster
06.11.2021 kl 14:03 5356

Ikke med seadrill som manager😉
Odium
06.11.2021 kl 14:30 5300

I USA så prøvde de å få liv i kull igjen i 2017, men det gikk ikke. En bransje kan være «sunn» uten at det er mulig å tjene penger på den.

Jeg også regner med at ting skjer i kulissene, men hva er det som skjer, vil vi få uttelling og i såfall når? Det er jo ikke bare Fredriken som er på innsiden, enten har de tatt råtta på innsidehandelen, ellers så er ikke ting så lovende som en lett kan spekulere seg frem til.
Noe forteller meg derimot at Bolster vet mer enn han kan/vil innrømme her og det roer meg litt ned.
5198
06.11.2021 kl 15:15 5208

Har sett på det som safe at WB får forlenget kontrakt eller ny kontrakt. Om dette ikke skulle være tilfelle vil dette caset starte å blinke rødt hos meg. WM har jeg også sett på som sikkert at de får ny kontrakt så fort ny operatør er på plass. Vi får se tar jeg feil rundt dette med nye kontrakter så sier det seg selv at dette selskapet går en mørk fremtid i møte. Men nå venter jeg egentlig bare på at ny operatør skal meldes i en børsmelding.
HL1000
06.11.2021 kl 16:05 5152

Det jobbes nok med alt dette, men tror egentlig ikke på nyheter av betydning før Q rapport 26/11. Er ikke det naturlig?
Riggslusk
06.11.2021 kl 18:43 4961

Der har du nok et godt poeng :)
HAS
06.11.2021 kl 22:01 4985

Supert, Bolster. Kan vi da gå ut fra at disse "certain conditions" ikke lenger er "outstanding", og at det vil bli børsmeldt at avtalen nå får status effektiv?
Gullhaugen
06.11.2021 kl 22:13 4949

Så her bør man egentlig gå all inn å satse på en 200prosent før jul?
bonnso
06.11.2021 kl 23:41 4857

Avtalen er vel først gyldig etter 31212021 Sitat ikrafttredelsesdatoen ikke inntreffer som angitt her innen 31. desember 2021, skal vilkårene i denne paragraf 2.4 anses som ugyldige. 2.5 Ikke-innrømmelse av ansvar Denne avtalen inngås uten innrømmelse av ansvar fra noen av partene i forhold til noen av kravene. I tilfelle ikrafttredelsesdatoen ikke inntreffer som angitt her innen 31. desember 2021, skal vilkårene i denne paragraf 2.4 anses som ugyldige. 2.5 Ikke-innrømmelse av ansvar Denne avtalen inngås uten innrømmelse av ansvar fra noen av partene i forhold til noen av kravene.
HAS
07.11.2021 kl 00:21 4922

Det ser ut til at vi trenger en avklarende melding fra selskapet. Det viktigste nå er at de gjør seg skikkelig flid med å pynte Bruden som ligger på Hanøytangen og gjør seg lekker og uimotståelig. God natt:)
ullebusten
07.11.2021 kl 00:28 4960

Nei. Tatt ut av sammenheng og burde ikke anses relevant for utestående vilkår. Du refererer «hvis ikke» vilkår. Google T funker også meget dårlig her.

Det som er relevant er “CP Satisfaction Date” og “Effective Date”.
Bolster
07.11.2021 kl 08:46 4696

Det er fra før kjent at klagen fra SVP er trekt. Denne ordren bekrefter det.
Slik jeg tolker det lukker denne ordren punkt 5 og 6 under conditions precedent:

5. Approval of the terms of this Agreement by the United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas pursuant to Federal Rule of Bankruptcy Procedure 9019(a) pursuant to a Motion to Approve Settlement Agreement (the “9019 Motion”) and one or more orders approving the 9019 Motion and authorizing the Parties’ entry into this Agreement (the “9019 Order”).
6. Evidence that the 9019 Order is not subject to any ongoing appeal and the 9019 Order has become a final order and has not been stayed, suspended, or otherwise withdrawn, and has become and is effective. In respect of this condition precedent, the NOL Group undertakes not to object to the settlement in the United States Bankruptcy Court or elsewhere and will, if requested by the Seadrill Group, provide support for and evidence of agreement with this Agreement.
Gozilla
07.11.2021 kl 08:58 4695

Så nå slettes gjeld for 125 mill dollar ?
Å det uten noen fler forpliktelser etc?
Ser ut som den siste børsmeldingen fra Nol er slettet fra Nordnet sin side. Den om SVP fra 1 nov.
Redigert 07.11.2021 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Bolster
07.11.2021 kl 09:10 4785

Den utestående balansen mot seadrill er historie. Det er bare formaliteter som gjenstår.
Slettet bruker
07.11.2021 kl 09:53 4709

Iom meldingene er slettet så kommer det nok en ny oppdatert melding på mandag. Der de bekrefter at alt er klappet og klart.

Spennende tider!
ullebusten
07.11.2021 kl 11:02 4617

Meg bekjent har det kun kommet en børsmelding, SVP har aldri vært nevnt. Ligger fortsatt uten, har jeg oversett noe?

https://www.northernocean.no/nol-settlement-update/
HAS
07.11.2021 kl 11:20 4670

Har heller ikke sett noen annen melding. NOL fikk en litt uheldig start. Mange skremte og skuffede aksjonærer sitter nok på gjerdet og følger situasjonen nøye. Så lenge det eksisterer den minste tvil blir de sittende. Setningen "Visse betingelser....." må bort før de kommer hoppende ned. Ny børsmelding må til for å skape noe særlig rystelser i bakken.
Redigert 07.11.2021 kl 11:23 Du må logge inn for å svare
5198
07.11.2021 kl 12:18 4633

Frykter vi ikke hører noe nytt fra selskapet før 26.11. Får i det minste håpe de da kommer med nyheter om det meste som må til for å få tilbake interessen rundt dette caset.
HAS
07.11.2021 kl 12:30 4622

Dersom det er slik som mange her tror at alle betingelser er oppfylt slik at avtalen trer i kraft, vil dette være av stor betydning for selskapets status i markedet. Da er de forpliktet til å børsmelde dette nokså umiddelbart.
HL1000
07.11.2021 kl 12:37 4670

Sendte en e-post til CEO når settelment ble børsmeldt. Jeg spurte om det kun var formaliteter som manglet. Dette er svaret jeg fikk;

«… We expect to clear in the coming month and will update in the Quarter Press Release at the end of November. Important today was the court process cleared and the BBC payments beginning..»
Redigert 07.11.2021 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
HAS
07.11.2021 kl 12:50 4716

Selskapet har tidligere meldt at den økonomiske situasjonen har begynt å bli utfordrende, og at de derfor har presset på for å få settlement i havn. Melding om at de nå begynner å motta betaling burde derfor ha blitt børsmeldt. Det synes uansett åpenbart at brikkene er i ferd med å falle på plass.
HL1000
07.11.2021 kl 12:55 4765

Det er børsmeldt;

Further, Seadrill will immediately pay bareboat lease payments on the West Bollsta accrued from August 10, 2021, and will continue to pay bareboat lease payments on the West Bollsta on a regular basis going forward
HAS
07.11.2021 kl 13:07 4751

Sitat: "Important today was the court process cleared and the BBC payments beginning..»"

Da får vi på tråden bare takke for eksklusiv info🙂

HL1000
07.11.2021 kl 13:11 4752

Samme står i børsmeldingen. Så håper vi får skikkelig oppdatering på hva som skjer med selskapet 26/11. Bør ikke en plan for refinansiering også komme senest innen da?
Redigert 07.11.2021 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
Odium
07.11.2021 kl 14:10 4648

Jeg må revidere noe jeg tidligere har sagt.
Viser seg at kullselskaper i usa har mangedoblet seg på børs i det siste.
Mulig det ikke har tynget andre her inne at kull ikke klarte å reise seg, men det har tynget meg.
En ting mindre å frykte
HAS
07.11.2021 kl 14:28 4657

Fornybarsatsningen øker med 6-8 %, men det er ikke engang nok til å dekke halvparten av økningen i verdens totale energibehov. Kull er fortsatt viktigste alternativet og nå seiler kostbar og omstridt atomkraft inn på arenaen. Jeg tror det etterhvert blir mer stuerent å investere i oljenæringen, og da kommer de større aktørene på pengejakt igjen.
5198
07.11.2021 kl 17:13 4432

Ventetiden til 26/11 blir lang men forundrer meg ikke om alle spørsmål rundt NOL har fått svar før nyttår. Får vi her de riktige svarene som flere har antydet skal det blir gøy og følge kursutviklingen i desember.
Slettet bruker
07.11.2021 kl 17:22 4473

Her ute på Bollsta er det rimelig klart at Lundin ikke benytter seg av noen av opsjonene de har.

Ryktet ang. TO lever i beste velgående.
5198
07.11.2021 kl 17:47 4408

Har det vært noe snakk om at Lundin kan fortsette å bruke WB med en annen operatør? Har vondt for å tro at ikke det er en plan for WB. Om NOL hadde fått klare meldinger om at ikke det ble noe mer syns jeg det er rart om de ikke har fått en ny kontrakt på denne riggen.
zaq1
07.11.2021 kl 17:56 4617

Er det noen som sier hvorfor ikke Lundin vil benytte seg av opsjonene? Enten har de ikke mer arbeid til riggen eller så er de oj ikke fornøyd.. da enten enten med riggen eller Seadrill..?
5198
07.11.2021 kl 18:27 4603

WM mistet jo kontrakten pga organisasjonen til Seadrill. Ulykken ga de muligheten til å kansellere. WB sliter vel litt med det samme slik jeg forstår det. WP har også samme problem organisasjonen er rett og slett ikke tilpasset Nordsjøen de passer ikke inn der.
Slettet bruker
07.11.2021 kl 18:40 4563

Det har jeg ikke hørt noe om.
Siden det var opsjoner inne i bildet så er det jo jobb som venter.
Tidligere i høst var det snakk om at vi skulle nordover å gjøre noe jobb der, etter vi var ferdige her.
HAS
07.11.2021 kl 18:47 4639

Fra hjemmesidene til Lundin:

"Reduksjonsmålet som ble satt for 2020 ble nådd allerede i 2017. Nå er vi på god vei mot å nå målet som er satt for 2025. Tiltakene som er gjennomført på West Bollsta er enda et skritt i riktig retning.

-I tillegg til en vesentlig miljøgevinst er det også god butikk, sier Axel Kelley. -Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Hittil har vi spart mer enn 5 millioner kroner, så litt avhengig av hvilke operasjoner riggen gjør, regner vi med at investeringen er nedbetalt på mellom 2 og 5 år."

Her ser det ut til at Lundin har langt perspektiv på engasjementet. Hva har skjedd? Har NOL forhandlet seg ut av opsjonsavtalen fordi det foreligger andre planer for riggene?
Kiss
07.11.2021 kl 18:49 4650

Flere fageksperter har anbefalt å holde seg unna Seadrill. Synd det får konsekvenser for NOL.
5198
07.11.2021 kl 18:49 4677

Skulle selvfølgelig helst sett at WB var avklart da dette også skaper usikkerhet. Men om NOL klarer å dra med seg en kontrakt over til TO på denne riggen vil det ha en fin effekt på verdien av å gi inn i NOL for TO. Får håpe vi får alle disse svarene 26/11.

Ja riktig som beskrevet over her Seadrill har pådratt seg et katastrofe rykte i Nordsjøen. Er nok best om dette navnet blir borte så fort som mulig. TO og Odfjell er de med det beste ryktet så det har mye å si hvem man arbeider med fremover.
Redigert 07.11.2021 kl 18:55 Du må logge inn for å svare
Bolster
07.11.2021 kl 18:57 4646

At Lundin ikke ønsker å gi opsjoner til Seadrill er som forventet.
Jeg tror derimot at WB fortsetter for Lundin.
HAS
07.11.2021 kl 19:10 4616

Enig, og så topper vi det hele med en tidligere forespeilet 7 års kontrakt for en miljøvennlig rigg på Wisting. Mira kribler sikkert i boret etter å komme i gang.