Norges oljealder er ikke snart over.

Renten
26.08.2021 kl 17:09 5194

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Jx61GP/stoere-gaar-groent-oljealderen-er-snart-over

La oss gjøre et teoretisk regnestykke :
Energimiksen i verden var i 2020 : 31,2 % olje, 24,7 % gass og 27,2 % kull = 83,1 % (Atomkraft 4,3 % + Vannkraft 6,9 % +
Fornybar 5,7 % = 16,9 %) (83,1 % fossilt + 16,9 % utslippsfritt = 100,00 %) Av Fornybar utgjorde Sol 1,55 %, Vind 2,88 % og Øvrig
fornybar 1,27 %) Sol steg 20,5 %, Vind steg 11,9 % og Øvrig fornybar (typisk bio, jordvarme, tidevann og bølgekraft) steg 5,3 %.

Hvordan blir dette seende ut om fossilandelen kommer ned på 1/4 av 2020 nivået ? Dvs. tilsvarende utslippene i verden
i 1960.

83,1 % nedskaleres til 25 %. Da blir den proratiske internfordelingen olje 9,4 %, gass 7,3 %, kull 8,3 %. Men i 2050 antar
vi at kull har blitt redusert. Dvs. som om den bare utgjøre 10 % i 2020. Utfra en slik betraktning får kull bare en 3,00 prosent-
poeng markedsandel i 2050. Da må olje og gass tilsammen utgjøre 22 prosentpoeng. Da blir olje 12,2 prosentpoeng og gass
9,8 prosentpoeng.

Dette vil si at mengdemessig i 2050 vil olje utgjøre 12,2/31,2 (39,1%) av 2020's oljemengde. Og gass 9,8/24,7 (39,6 %) av
2020's gassmengde.Regnestykket går ut på å skalere ned disse 3 energislagene til sammenlagt en 25 % verdensmarkedsandel. Før vi foretar ned-
skaleringen nedskalerer vi kull fra 27,2 % til 10 %, fordi vi antar at kull vil tas ned ekstra mye.

Energiforbruksprognoser for 2050, taler om 12 % energiforbruksøkning fra 2020 til 2050. Dette pga. levestandardsøkning, og
folketallsøkning i verden. Samtidig forventes mindre energisløsing og bedre energieffektivitet å dempe en ellers større vekst-
utsikt, til de nevnte 12 %. Herunder kommer sånt som hjemmekontor og nye måter å gjøre ting på.

Norge produserte 2 mill fat/dagen i 2020. Med en krympning fra en proratisk andel av 31,2 til 12,2 blir dette : 782.000 fat/dagen.
Så økning 12 % = 876.000 fat/dagen.

Dette viser at norsk oljeproduksjon vil ikke forsvinne i 2050.

Og en så stor verdensmarkedsandel som 75 % på fornybar, vann og atom i 2050 er en tøff oppgave å oppnå.
Vann kan vel kanskje økes til 8 % (fra 6,9 i 2020), atom vil trolig ligge på rundt 4 % (istedenfor 4,3 % i 2020). Da er det en
63 % verdensmarkedsandel igjen til fornybar. I 2020 hadde fornybar en verdensmarkedsandel på 5,7 %.

Med andre ord vil det ble en formidabel oppgave å øke fornybar så mye på "bare" 28 1/2 år. 5,7 % skal øke til 63 %.
det er 11 ganger omfanget av 2020's omfang det. Pluss antagelig 12 % på toppen av det igjen. Dvs. 12 - 12,5 ganger
fornybarproduksjonen i 2020. Eller en økning på 1100 - 1150 %.

Fornybar må altså bli ca 12 ganger så stort i 2050, som i 2020. Er det realistisk ?

Og selv med dette scenarie, så vil altså norsk oljeproduksjon naturlig kunne være med lik markedsandels opprettholdelse,
876.000 fat dagen i 2050. Pluss proratisk mengde gass.

Sol som hadde en markedsandel på kun 1,55 % i 2020 skal altså sammen med vind og øvrig fornybar opp i en markedsandel
på 63 %. 2050 er bare 28 1/3 år til. Like langt unna 1. september 2021, som 1. april 1993. For meg fortoner en økning fra 5,7 %
markedsandel til 63 %, som nærmest umulig tøft. Og samtidig vil energiforbruket øke 12 %. Så den 63 % andelen skal stå for
12 % mer. Om masse skal baseres på solenergi, må masse tilhørende apparatur for dette lages. Og mye gass, kull og olje
apparatur infrastrukturmessig, saneres.


Redigert 07.09.2021 kl 13:50 Du må logge inn for å svare
Zorin
30.08.2021 kl 08:23 2070

Er det realistisk at Fornybar energi blir 12 ganger større på 39 år? Svaret på det er: SELVFØLGELIG!

Ser vi tilbake på når oljealderen startet i Norge så var det med etableringen av Ekofiskfeltet. Det ble funnet i 1969 og produksjonen startet i 1971. Så hele oljeeventyret vårt, slik vi ser det i dag, er dermed 50 år gammelt. Det er derfor absolutt ingen grunn til at fornybar energi skal være der vi har oljen i dag i 2050. Hvis vi vil!!
Redigert 30.08.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Pick Up
30.08.2021 kl 08:37 2049

Jeg tror ikke du tar poenget. Vi vil fortsatt produsere olje, men markedskreftene vil regulere både forbruk og inntjening.

(Utdrag)

Pick Up
I går kl 17:41
461
Selvfølgelig vil verden fortsatt produsere olje så lenge den kan omsettes med tilfredsstillende inntjening. Men det vil bli stadig vanskeligere å få omsatt denne oljen fordi behovet for olje vil i fremtiden ifølge daværende konsernsjef i tidligere Statoil, Eldar Sætre, bli dramatisk redusert. Transportsektoren som står for over halvparten av verdens oljeforbruk, er allerede i dag iferd med å bli elektrifisert. Innen 2040 regner analytikerne i Bloomberg New Energy Finance at 1/4 av alle biler vil være elektriske. Det sier seg selv at også inntjeningen vil skrante når oljeindustrien mister brorparten av sitt største marked.

Takk for meg.
Redigert 30.08.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
30.08.2021 kl 08:50 2025

Energibehovet vil øke mye mer en det som er mulig å omgjøre til fornybar.
Er jo en av grunnene til at Asia skal bygge 6-700 store gigantiske kullkraftverk de neste årene.
Skal en klare dette må en gå i gang igjen med atom kraft. Er jo allerede på agendaen i Eu å få verifisert atom som fornybar energi.
Redigert 30.08.2021 kl 08:58 Du må logge inn for å svare
Zorin
30.08.2021 kl 09:12 2000

Hva er det som er så fornybart med atomreaktorer? Uranet/plotoniumet?
Redigert 30.08.2021 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
Odi.1
30.08.2021 kl 09:14 1994

Eller Solpanelet , eller vindmøller , en kan jo fornye bladene og plastikken i dem ?

https://www.youtube.com/watch?v=IzQxaUVtmUA
Redigert 30.08.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare

Vær så snill og skriv kjernekraft istedenfor atomkraft.
Redigert 30.08.2021 kl 09:24 Du må logge inn for å svare
noprofit
30.08.2021 kl 10:35 1951

Tror nok Eldar tenker mest på Norge og generaliserer utifra det. De store økningene skjer i østen og vil gjøre det i 10-år fremover.

Og da er spørsmålet vil du at de skal fortsette med kull eller olje / gass????

For de fleste markedene er det ikke noe snakk om å hoppe rett over til klimavennlige løsninger, det finnes rett og slett ikke mulighet til det.
Odi.1
30.08.2021 kl 19:56 1849

Oljebrølet er kommet på ett blunk over 110 000 personer med stort Olje&Gass brøl på FB.
Tror noen skal få seg en a-ha opplevelse når de tar seier på forskudd i valg.
Hvorfor skal en ha så stor tiltro til disse GS I FN ?
Ett stjerne eksempel har en på Oljeforbruket med sjef for FNs miljøprogram fra Norge , nå skviset til å ende i MDG.
Hva skal tilsi at disse andre fysakene i FN ikke er av samme ulla?
Redigert 30.08.2021 kl 19:57 Du må logge inn for å svare

På 28 - 29 år Zorin.
Og hvor sol er spådd å skal stå for mest av økningen av fornybarsektoren til 2050.
Apparaturen som skal nyttegjøre seg solenergi må også bygges ut. Ikke bare solenergi produksjons apparaturen i seg selv.
Renten
31.08.2021 kl 22:54 1717

https://e24.no/olje-og-energi/i/y4gG6E/regjeringen-foreslaar-omlegging-av-petroleumsskatten?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row20_pos1&referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Regjeringen er enig med oss. Taler også om mer enn halvering av oljeproduksjonen frem mot 2050.
Av det lille jeg har hørt om omleggingen, kunne staten kanskje strammet til enda litt til. Og gjerne
legge det opp slik at NORSKE oljeselskap i større og større grad tok seg av norges olje- og
gassproduksjon videre.

Det er etterspørselen som må ned. Å kutte produksjon i seg selv nytter ikke. Det vil bare
poppe opp produksjon andre steder.

Dessuten viser utviklingen nå at konsekvensene av pandemien er i ferd med å skape
betydelige utslippsresultater. Den arktiske sjøisen viser ALLEREDE 2013 modus.
Den arktiske sjøisen legger på seg.
Dette er i ferd med å begynne å gå den rette veien.
De globale utslippene i 2021 er åpenbart betydelig lavere enn i toppåret 2019.
Redigert 31.08.2021 kl 22:57 Du må logge inn for å svare
Renten
01.09.2021 kl 15:16 1603

https://www.dn.no/energi/olje/okea/skatt/tidligere-okea-topp-foreslo-endring-i-oljeskatten-for-15-ar-siden-og-fikk-nei-na-far-han-rett/2-1-1060313
Stram inn enda mer. 7 milliarders ekstra proveny i året høres ikke så mye ut.
Og prioritér norske oljeselskap og norske arbeidstakere. Da vil vi både få
sysselsetting og proveny fra disse også.
I resten av oljealderen i Norge, burde vi ikke trenge så mye utenlandske oljeselskap.
Videre må norske myndigheter bli enda bedre på å jakte reelle overskudd.
Parallelt må nye grønne næringer utvikles i Norge, med fortrinnsvis norske eiere og arbeidstagere.
Renten
06.09.2021 kl 23:52 1473

https://e24.no/olje-og-energi/i/bGXlPl/mdg-lan-naar-selv-oljelobbyen-omfavner-oljeskatten-er-bloeffen-avsloert?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

MDG tryner på bananskall hele tiden. De har ingenting å komme med. Snakker virkelighetsfjernt tull hele tiden. De bør ikke inn på
Stortinget i fortsettelsen.
Renten
07.09.2021 kl 11:51 1401

Jeg tror de globale utslippsnivået i 1960 går fint. Kanskje 1965 går også ? 1960 var 1/4 av 2020 utslippene.
(Vi har veldig mye vanndamp disse utslippene kan blande seg med, og vi har skog som tar opp karbon).
Planeten tåler nok greit noen fossile utslipp. Det er snakk om omfanget. Dette vil verden finne mer ut av
underveis fra 2020 utslipp til 1960 utslipp. Absolutt null utslipp tror jeg slett ikke er nødvendig. Vi ser allerede
store endringer med den arktiske sjøisen mens konsekvensene av coronaen har pågått. De blir spennende
å se hvor mye utslippene kommer ned i 2021 kontra 2020. Vi får sannsynligvis et fullt corona-år i 2021, mens
2020 var 9,5/12 corona-år. Gitt likt utslippsnivå i 2021 skulle det bli en utslipps nedgang på 2,63 %. Men antagelig
har verden klart å få til litt omlegging også, så reduksjonen blir noe større. Og dette er utslipp lavere enn det
"lave" 2020-nivået. Som var 6,03 % under 2019. Kanskje vi ender på ca 4 % ? I såfall har da verden pr. 31.12. 2021
klart 10 % utslippsnedgang siden 12.03.2020. Det er betydelig på så kort tid. Det blir tøft, men kanskje verden klarer
nye 30 prosentpoeng til 1.1.2030 eller 31.12. 2030 ? Med 40 % nedgang fra toppåret 2019 vil det verste være tatt.
Da er dramatikken virkelig redusert. Det er viktig at Kina kommer ordentlig med i 2020-årene. (Ellers er det bare å
lesse ned Kina med corona). 2020-årene ser ut til å bli utslippsreduksjonsårene. Historiske år, om verden virkelig
tar seg sammen. Oppgaven er jo reell omlegging fra fossilt til fornybart. Ikke bare gjennom sånt som i dag, som er
utslippsreduksjoner for det meste gjennom aktivitetsnedgang.
Så 2020-årene blir kanskje preget av både energiomlegging og aktivitetsnedgang.

Hvis Norge får en oljeproduksjonskurve som tilsier 800.000 - 860.000 fat i 2050, må det åpenbart letes en del
fremover vil jeg tro. Dette må du spørre norsk oljeekspertise om. Det holder nok slett ikke å bruke dagens felt.
(Med 800.000 fat/dagen i 2050 trengs mindre EL til evt. elektrifisering).

Det som kanskje på sikt kan skape reell usikkerhet, er mulig fremvekst av fusjonsenergi, tidevannskraft og bølgekraft.
Og evt. andre nye energier vi ikke kjenner enda.
_________________________________________________________________________________________
https://www.dn.no/energi/equinor/olje-og-gass/gassproduksjon/na-tjener-olje-og-gasselskapene-100-dollar-fatet-pa-gassen/2-1-1063361

Og her ser vi hvor viktig norsk olje- og gassproduksjon er. Og vi forstår hvorfor lobbyister holder på for utenlandske
interesser, for å få norsk oljeproduksjon ned. De vil svekke oss, og skumme profitten selv. Norge må kjempe for sin
stilling som energiland. Vi kan bli store på strøm også.
Redigert 07.09.2021 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
Odi.1
07.09.2021 kl 11:58 1390

Med CCS Fangst kan en utvikle denne energien til det beste for hele verden. Også Lofoten og Vesterålen må en gjøre en plan for i fremtiden, få kartlagt de Norske ressursene der i første omgang. Norge kan stå foran en ny Klondyke med å utvikle en god løsning med CCS.
Renten
07.09.2021 kl 12:07 1377

Men seismikk i de områdene kan være kritisk vis a vis fisken. Gyte-området for hele Nord-Atlanteren.
Norge har sikkert en del steder å lete. Og hva med utenfor Antarktis og en mulig gigantisk kontinental-
sokkel rundt Bouvetøya som vi har blitt tilbudt ?

CCS kan kanskje fungere på bl.a. kullkraftverk i f.eks. Kina ? "Punkter" hvor utslippene kommer konsentrert.

Og mht. norsk oljeskatteregimet, sitter jeg med følelsen av at det kan strammes til mer vis a vis næringen
enn å yte 45 mrd, og så ta inn 7 mrd. mer pr. år senere. Staten kan yte litt mindre først, og ta inn mer senere,
har jeg følelsen av.

Norge ved staten og norskeiet olje- og energinæring, må søke å styrke seg som energiland. (Da må vi bl.a.
bli flinkere til å stå imot EU folkens). Det ligger stor profitt i å være tøffere med EU. EU trenger oss.
Redigert 07.09.2021 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
Odi.1
07.09.2021 kl 12:34 1363

CCS kan da brukes over hele verden, ikke bare i Kina :)
Avfallsbrennerier, Asfaltverk, Gasskraftverk, Glassverk, Sementproduksjon + mye mye mer , det er uendelig en kan få renset ut disse gassene i , og få plassert tilbake i brønner.

"tøff med EU " ., det er da en grunn til at Tyskland kobler seg på en av verdens største gassledninger fra Russland.
En må slutte med denne molbo politikken i Norge mens leken er god.
Redigert 07.09.2021 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
Renten
07.09.2021 kl 13:47 1325

Ja, CCS kan selvfølgelig brukes over hele verden.
Hva er molboaktig med den norske politikken ?
Russland ville vel unngå øst-europeisk transitt for sine gassrør fremføringer.
Burde Norge og Russland samarbeide mer på gass ?
Norge kan levere strøm til Europa. Da ønsker vi oss frie eksportpriser på strøm.
Odi.1
07.09.2021 kl 14:07 1314

R: " Hva er molboaktig med den norske politikken ? "
Jeg var litt snar, om vi stanser leting og produksjon som noen få parti vil prøve å tvinge gjennom skulle vært med der.
De seriøse og utdanna partiene har selvsagt en god politikk for å videreforedle denne energien ,og sikre inntekter i mange ti år.
Men Norge kan ikke tvinge EU til noe som helst, dette resulterer i Russisk både gass og olje i disse markedene som erstatning for Norske produkter.
Det aller smarteste ville vært å bygget gasskraftverk selv her i Norge og produsert energi i bøtter og spann.
Redigert 07.09.2021 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Renten
08.09.2021 kl 20:10 1257

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/manipulerende-og-farlig/74190701

Ja Odi.1, det virker som vi blir angrepet som energiland. Vi må bygge forsvar og beredskap mot dette.

Joly tar feil, fordi hun utelater tidsperspektivet på den oljen hun snakker om.

Ja, Odi.1, kanskje vi burde plassert gassverket her i steden. Utslipp fra gasskraftverk på kontinentet, kommer okke
som, om vi ikke har gasskraftverket her i steden.

Mht. russsisk olje og gass : hva med mer samordning med russerne ? Og det er vel kapasitetsbegrensninger
på hva russerne kan få sendt av gass til Europa. OG IKKE MINST ; vil Europa gjøre seg avhengig av russisk
olje og gass ? Nei, tror jeg. Og noe sånt vil ikke amerikanere se på heller.

Interesser i utlandet vil få ned Norges oljeproduksjon, for å ta dette selv. Og støvsuge oss så mye som mulig
for strøm til billigst mulig pris. Vi må "slå tilbake" mot dette. Vi må holde "fortet".
Redigert 08.09.2021 kl 20:10 Du må logge inn for å svare
Odi.1
09.09.2021 kl 09:03 1193

" Ja, Odi.1, kanskje vi burde plassert gassverket her i steden. Utslipp fra gasskraftverk på kontinentet, kommer okke
som, om vi ikke har gasskraftverket her i steden. "

Ja, vi kan regelrett ta inn Skog,jorde, tare og så videre i regnskapet, erstatte dette som ble spart, med gasskraftverker og enormt med arbeidsplasser, og samtidig ha overflod av fornybarenergi å selge, samtidig som prisen el for en Norsk bolig/bedrift tilnærmet var symbolsk.
Sjefs Molboene legger heller ren vannkraft ut på plattformer for å produsere olje og gass.

Med denne gjengen der nede på Stortinget , så må vel Kamelen snart være utryddet på kloden?
Renten
09.09.2021 kl 18:14 1150

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/07/23/whats-happening-global-emissions-are-still-rising/?sh=26a55f8977ec
Kan være litt overdrivelser her, men allikel på noen områder noen poenger.

Vi må i Norge forstå bedre hvorfor man i mange utviklingsland kjører kull.
Og Norge er nærmest for en fullstendig symbolsk utslipper å regne som land.

Det er ute i verden det vil monne å gjøre noe med utslippene. Hva med å gjøre noe der isteden ?


Redigert 09.09.2021 kl 18:19 Du må logge inn for å svare
Renten
15.09.2021 kl 12:32 1044

Uten corona fyker oljeetterspørselen opp igjen.
https://finansavisen.no/nyheter/olje/2021/09/14/7736433/iea-oyner-hoyere-oljeettersporsel

Norge eksporterte olje og gass for over 70 mrd. kr. i august. Det er altså ikke småpenger Norge tjener på dette.
Minner om at 37 land står for over 90 % av de globale utslippene. Og at Norge slipper ut under 1/1000 av det
som slippes ut globalt.
Norge kan gjøre mer ute i verden mht. globale utslipp. Det er der innsats vil monne.
Anywhere
15.09.2021 kl 12:44 1030

De grønne fantasipartiene som ser for seg en snarlig slutt på norsk olje og gass sier da farvel til 70 milliarder i inntekter, og skal da leve videre med et underskudd på over 30 milliarder NOK pr måned på handelsbalansen, altså nesten 400 milliarder NOK pr år. Joda, det går an å ta av oljefondet noen år, men det er ikke så lenge det da ikke er noe igjen av det heller til fremtidige generasjoner....
Renten
15.09.2021 kl 13:06 1020

31 SELSKAPER VIL LETE ETTER MER OLJE OG GASS PÅ NORSK SOKKEL

STATSRÅD: Tina Bru i Olje- og Energidepartementet. Fredrik Hagen / NTB
Regjeringen har fått inn søknader fra 31 forskjellige selskaper om letevirksomhet på den norske kontinentalsokkelen.

Olje- og energiministeren mener antallet søknader viser «fortsatt stor interesse for norsk sokkel» i konsesjonsrunden for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

De 31 selskapene utgjør et bredt mangfold – fra de store internasjonale oljeselskapene til de mellomstore selskapene og de mindre leteselskapene.

– Det er gledelig at oljeselskapene fortsatt ser gode muligheter på norsk sokkel. Leting er viktig for å opprettholde aktivitet og god ressursforvaltning, og det legger grunnlaget for verdiskaping og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. (NTB)
_________________________________________________________
Dette viser at det som tidligere nevnt, antagelig godt kan strammes til litt på det foreslåtte nye norske oljeskatteregime.
Dvs. at det inndras mer enn de tiltenkte 7 mrd. kr. pr. år ekstra. Hva med 20, 30 el. 40 ekstra pr. år ?

Renten
15.09.2021 kl 13:09 1016

Heldigvis er det et solid flertall både på Stortinget og hos det norske folk, som vil videreføre
den praksis vi hatt på dette område.
Renten
15.09.2021 kl 19:10 972

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/09/15/7735248/den-nye-oljeskatten-er-slett-ikke-noytral?internal_source=sistenytt

Oljeskatteopplegget burde være strammere enn det nåværende regjering har lagt frem. 100 % godtgjørelse for utlegg med en gang
er for mye. Og de 7 mrd. pr. år senere er for lite. Det tallet må høyere.

Og vi får ikke oljekonsumnedgang før vi ser det, Det kan være overoptimistiske prognoser mht. oljeetterspørselsnedgang.
Akkurat i øyeblikket fyker jo etterspørselen til himmels.
Det er ikke alternativ energi i pipelinen til å erstatte oljen med. Å erstatte betydelig mengder olje med utslippsfri energi vil ta tid.
Redigert 15.09.2021 kl 19:11 Du må logge inn for å svare

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/OrEmOb/norsk-eksport-er-tilbake-for-fullt?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

Norsk oljealder er slett ikke over. Den er fortsatt minst 100 år foran seg. Vi må holde vår markedsandel, og la global etterspørsel regulere produksjonen.
Renten
29.09.2021 kl 19:52 668

https://www.document.no/2021/09/28/opec-forbruket-av-olje-vil-fortsette-a-oke/

Opec spår 28 % energiforbruksøkning globalt til 2045. Mye pga. velstands- og
befolkningsøkning i "lavere stilte" land.

De spår 8,2 % økning i oljeforbruket fra 2019 til 2045. Økning altså, ikke reduksjon
på flere titalls prosent.

Europa kommer ikke til å forurense så mye. Det er i andre deler av verden dette
vil skje.

Vi må huske at verden lever i ulike tidsaldere og hastigheter.
Redigert 29.09.2021 kl 19:57 Du må logge inn for å svare