AEGA


Nok en grønne selskap som bør følges med, selskapet er nettop kommet med Q tall, som viste ganske bra inntjening, med dagens høye EL priser kan man forvente videre vekst.
Selv om de har en del penger på bøk, ønsker selskapet å hente mer kapital(den har jeg ventet i flere mnd nå) ….så etter dette kan man forvente økning av antall produserende solar parker. (fra 5- 10eller 15 MW)
mulig at dem investerer i andre grønne selskap, slik som dem har gjørt med NSOL..

Emision blir rettet mot dagens aksjonarer og , mer kan de leses i børsmelding(redigert)

The Rights Issue
gives the right to subscribe for one additional share in the Company on 10 March 2022 with a nominal value of NOK 1 at a subscription price of NOK 1.70, while the second warrant gives the right to subscribe for one additional share in the Company on 16 June 2022 with a nominal value of NOK 1 at a subscription price of NOK 1.90…
mer info i børsmelding
https://newsweb.oslobors.no/message/541212
link til selskapet
www.aega.no

kom gjerne med innspil😀
(raketter bør ikke brukes i tråden her, lite miljøvennlig😂)
ved interesse, lager jeg oversikt over TOP50(egen tråd)

Redigert 03.09.2021 kl 09:30 Du må logge inn for å svare

Bra resultat, går i riktig retning ….kanskje får vi litt mer avklaring angående fremtidig finansiering etter GM idag 😀

P.S.
Selv om investering i NS er litt i minus så har Aega klart å øke den teoretiske aksjeverdi for nesten 0,2 kr per aksje siden siste beregning….da er vi opp til 1,62 kr.,
fortsatt kjøpes den for langt under teoretiske verdi…sluttkurs igår 1,26kr.


Redigert 01.06.2022 kl 05:50 Du må logge inn for å svare
Odi.1
01.06.2022 kl 07:17 4447

https://newsweb.oslobors.no/message/563830 da var GF meldt.

Styre kan øke aksjebeholdningen med 33 mil aksjer ca og ta opp lån/obl inntil ca 30 millioner kroner, dette frem til Juni 2023.
Ellers så var det ikke så mye nytt der.

Det er ikke utelukket at dem fusjonerer seg med annen selskap i nær fremtid, bare min tanke
Odi.1
01.06.2022 kl 16:54 4334

Norsk Solar kunne vel vært naturlig?, blir for lite og pjuskete dette her vertfall, og alt for små/svake "største" eiere.
Blir hengemyr lenge om det ikke skjer noe konkret her.

Nå har de rettet meldingen fra i morges også. Det var begrunnet med en Tellefeil :)
Redigert 01.06.2022 kl 16:55 Du må logge inn for å svare
JD1981
01.06.2022 kl 17:15 4342

Ceo har uttalt at de vil prøve å få med aksjonærer på bygge verdiene noe mer før det kan bli aktuelt å få inn en større aksjonær. Jeg tror det kommer en rette emi snart, men tiden vil vise...
Odi.1
03.06.2022 kl 08:10 4219

Kom nå med melding .

https://newsweb.oslobors.no/message/564115

" Nettoprovenyet fra Kapitalinnhentingen vil bli brukt til følgende formål:

• Kjøp av flere solcelleparker i Italia;
• Driftsutgifter; og
• Generelle selskapsformål.

Provenyet fra Kapitalinnhentingen forventes å sikre finansiering av Selskapets kjøp av to solcelleparker i Italia, som nærmere beskrevet i børsmelding fra 16. mars 2022.
"

Ca 30 Millioner kroner , min post 100 000 EUR .

Bør vel være en grei skuring å få inn dette nå med alle investorer som tenker på fornybart?
For oss andre blir spørsmålet hvilken pris som blir satt på denne Investerings Emien , noen med innsyn eller har en ide om det?
Redigert 03.06.2022 kl 08:17 Du må logge inn for å svare

Alle som har fulgt AEGA har jo visst at dette måtte komme. En emisjon som drar kursen videre ned. Den vil nok holde seg lav gjennom sommeren, kanskje falle ytterligere litt. Så kan man håpe den bunner ut og at sensommer /høst blir bra med høye energipriser.
Odi.1
03.06.2022 kl 08:32 4219

Trenger jo ikke forringe verdien i selskapet med å handle to flere Parker nå , om de har en god takst på dem?
Noe må jo skje her , så vil tro dette bare styrker interessent.

Nå er det nok press generelt fra King Kong investorer som skal skumme fløten med poster på 100K eur når det blir slike emier, men jeg mener i slike små selskaper burde det vært mulig med poster på 10K eur også.
Redigert 03.06.2022 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Odi.1
03.06.2022 kl 09:09 4205

Ja vel, noe som burde vært en Gledens dag med potensielt oppkjøp av to parker til og betydelig økning av produksjonen skal her altså belønnes med 4% Ned , aksjen burde gått minst 15-20% opp på en slik god nyhet.
Redigert 03.06.2022 kl 09:10 Du må logge inn for å svare

Tror nok det. All erfaring med SmalCap aksjer er at fall i kurs etterfølges av videre fall. Så fremtiden vil vise. Er vel ned ca 8 % nå. Skal nok videre ned de neste dagene. Og verre: Emisjonskursen må jo legges enda lengre ned nå...
Odi.1
03.06.2022 kl 11:08 4186

Ja, hvor langt må dem ned for å få noe napp her, kr30Mil kan lett bli 60 Millioner aksjer til her med ,50 øre. Med så lite interesse så kan dette bli mulig.

Hei,
Slik jeg forstår det så fremgår det i punkt 9 del 1 av vedtatte forslag av O.G.F den 31.05.2022 at emi kurs ikke kan settes under pålydende kr1,-. Rett meg gjerne hvis man mener at det er feil. Fint at man argumenterer sin påstand om 50, 40,30,20 og 10 øres Emisjon ellers burde det ikke være noe i veien for å bli rapportert/anmeldt for kurs manipulering. Jeg for min del håper/ forventer at aksjekurs går en del opp i påvente av "Emi melding" om "rettet Emisjon" innen juni, at Emien blir gjennomført til riktige betingelser og at noen kjent investor blir med. Krysser fingerene :)
Redigert 03.06.2022 kl 13:27 Du må logge inn for å svare

Blir spennende å se hvem er det som emi blir rettet imot og hvem som melder seg på. Får vi noe reale investorer som er litt langsiktig så kan dette bli en bra case….og da er det ikke sikkert at aksjeprisen blir noe lavere en den er nå. Aksje er allerede priset 30% lavere en reale verdi, med riktig investor på laget så er vi helt annen sted en nå.

30%? Så du mener reelle verdi er ikke mer enn kr1,56 pr aksje? Greit nok at der er laber interesse fortiden men håper og tror at dette kommer til å snu så snart Emisjon er gjennomført og 2 nye parker er på plass innen denne måned.

Ja, ca 1,6 kr per aksje…NS er i minus 2 dager på rad og det drar verdien litt ned…om emi blir velykket snur dette veldig fort, vi har beste mnd forran oss når det gjelder strøm produksjon….og den er ikke billig for tiden🙂🙂

Tatt Emisjons kurs i fjor sensommer altså på 1,50/1,70/1,90 (selvom del 2 ble og del 3 ser ut til å bli mislykket) tatt i betraktning og en oppdatert verdivurdering av alle AEGA assetene så vil jeg tippe rundt 2,50 pr aksje som reell verdi. Vi trenger ikke å bruke så mye energy på akkurat det. Vi får håpe at ting snur til ALLE aksjonærers beste rett etter forestående Emisjon og 2 nye parker er på plass i inneværende måned. Enig at strømprisen er i vår favør i alle fall som Aega aksjonærer.

Vi vet at minimumstegningen er 1kr, men vi vet ikke hvem som har vist interesse for å delta i den rettede emisjonen. Flere detaljer kommer, ref. børsmelding. "De endelige detaljene og strukturen for Kapitalinnhentingen vil bli bestemt av Selskapet. Informasjon om tildeling og betalingsinstruks vil bli sendt når endelig tildeling i den rettede emisjonen og det konvertible lånet er foretatt av styret. Styret vil fokusere på kriterier som (men ikke begrenset til) nåværende eierskap i Selskapet, tidspunkt for søknaden, prisindikasjon, relativ ordrestørrelse, sektorkunnskap, opplevd investorkvalitet og tidsperspektiv for investering." Bli gjerne med i "Aega investor" på facebook for å diskutere selskapshendelser osv. (https://www.facebook.com/groups/614507016229040)

Det virker bedre trafikk her fortiden enn Aega FB gruppe eller hva?

Synes det er god trafikk i gruppa også.
Odi.1
08.06.2022 kl 09:51 3765

Ja blir jo spennende det. Hadde nå trodd vi hadde sett melding nå at Book byggingen kunne vært ferdig allerede, men det drar ut .

Vi får håpe at Selskapet kommer opp med en slik Emisjon løsning som får aksjekurs til å snu i riktig retning.

Har noen av dere merket at ledelsen virker så opptatt siden den har glemt oppdatering av Top20? Den skulle ha vært gjort den 01.06 og idag er det bare 13.06. :)

Med respekt for alle Aega medaksjonærer, er det mange som tror/frykter at den faller under nedre grensa for komnende Rettet Emisjon kurs altså kr 1,- snart? Tror nok de fleste i lik linje med meg er veldig skuffet hva angår aksjekurs.
JD1981
14.06.2022 kl 17:45 3413

Tja.. Jeg er i ferd med å gi opp denne. Det bør komme en mld snart, men jeg tror de har utfordringer med å hente penger. Ting tar tid og jeg synes det er rart at de går ut med mld om emi hvis de ikke har noe klart...

Enig at det er veldig frusterende at det tar så lang tid å få finansiering som trengs gjennom rettett emisjon og/eller rettet konvertibelt lån. Det er noe ledelsen burde allerede ha forhandlet frem (eventuelt med forbehold)i påvente av fullmakter fra flertallet i Generalforsamling men nei da. Er det noe formening der ute om hva som er minst skadelig for aksjekurs av rettet emisjon eller konvertibelt lån?

På bakgrunn av generell markedsutvikling og handel i Selskapets aksjer er utøvelseskursen på tegningsrettene i andre transje lavere enn aksjekursen på Euronext Expand. Selskapet har følgelig ikke mottatt meldinger om utøvelse.

Som en konsekvens av dette er det fra i dag, ingen utestående tegningsretter i Aega.
https://newsweb.oslobors.no/message/565288


Det vises til børsmeldingen publisert av Aega ASA ("Aega" eller "Selskapet") 3. juni 2022 om planlagt rettet emisjon av nye aksjer og/eller rettet emisjon av et konvertibelt lån for å innhente proveny på inntil NOK 30 millioner ("Kapitalinnhentingen"). Selskapet kunngjør herved at det har bevilget NOK 19.880.000,- i et konvertibelt lån ("Lånet). Lånet har en rente på 3mnd NIBOR pluss 5,75%, med en maksimumsrente på 10%, og er sikret med pant på Selskapets aksjer i og fordring på Aega Solar AS. Långiverne kan konvertere deres respektive andel av Lånets hovedstol til aksjer mot en tegningskurs på NOK 1, i tråd med vanlige betingelser og vilkår, fra og med 31. desember 2022.
https://newsweb.oslobors.no/message/565413

880 K omsatt idag, litt tidlig å si at nedsalget er begynt, kanskje pumpen fortsetter imorgen…par navn fra lista er ikke akkurat langsiktig, vis mann skal domme etter fortiden 😀
JD1981
21.06.2022 kl 18:49 3003

Såvidt jeg vet eier de ingen aksjer pr dags dato?!

Vi ser om par dager hvem som solgte mest idag og om dt er noe kjente navn på lista

Burde gå ⬆️ i påvente av endelig melding om 2 nye parker og videre inn mot høst og Jul.

1. ASBJØRN JOHN BUANES (f. 1954) 2 086 470 3,14%
2. ERIK WAHLSTRØM (f. 1946) 2 077 749 3,13%
3. RYBO NOR AS 1 738 735 2,62%
4. MORO AS - KONTO #2 1 622 777 2,44%
5. HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946) 1 452 100 2,19%
6. NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 326 665 2%
7. MIRZA SOHAIL SARWAR (f. 1970) 1 241 055 1,87%
8. JAN P HARTO AS 1 210 566 1,82%
9. SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958) 1 160 741 1,75%
10. NORDNET BANK AB - KONTO #11 1 153 452 1,74%
11. HEDEN HOLDING AS - KONTO #2 909 681 1,37%
12. BREZZA AS - KONTO #3 882 793 1,33%
13. JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939) 844 722 1,27%
14. VESAAS OLAV (f. 1935) 836 142 1,26%
15. NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935) 753 720 1,14%
16. VESOLDO AS 690 880 1,04%
17. RACCOLTA AS - KONTO #3 689 022 1,04%
18. PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #2 666 666 1%
19. NEREM JAN STEINAR (f. 1944) 632 069 0,95%
20. C - BY - C AS 593 208 0,89%
21. RUDNOR INVEST AS 580 951 0,88%
22. REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958) 517 890 0,78%
23. LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3 488 595 0,74%
24. LILL INVEST AS - KONTO #2 450 000 0,68%
25. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. - KONTO #1FY 412 240 0,62%
26. TVETER BJØRN ERIK (f. 1971) 400 600 0,6%
27. VATLE SIGMUND (f. 1944) 383 943 0,58%
28. SHIVLING AS - KONTO #2 376 575 0,57%
29. SANDBERG RUNE (f. 1960) 366 350 0,55%
30. CLARIN AS - KONTO #2 340 575 0,51%
31. SENTERA AS 324 540 0,49%
32. LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971) 324 000 0,49%
33. HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959) 317 890 0,48%
34. NORDSETH JAN ERIK (f. 1944) 317 720 0,48%
35. BJØRKHAUG INGEBRIKT HILDRE (f. 1986) 313 807 0,47%
36. TIDRO AS 312 514 0,47%
37. JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953) 312 048 0,47%
38. ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6 308 928 0,47%
39. SÅTENDAL ANDRÉ (f. 1975) 300 489 0,45%
40. HAUGEN SOLVEIG SØREIDE (f. 1938) 300 000 0,45%
41. MEDIN AS 275 000 0,41%
42. FAGERNES GUNHILD (f. 1942) 257 524 0,39%
43. UTSTRAND VEGARD LORENTSEN (f. 1983) 250 108 0,38%
44. SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948) 250 000 0,38%
45. SKOVLIE PER (f. 1944) 240 000 0,36%
46. LILLETORVET INVEST AS 240 000 0,36%
47. LANGNES HELGE ANDRÉ (f. 1983) 239 043 0,36%
48. BEL INVESTMENT AS 233 500 0,35%
49. AVANZA BANK AB - KONTO #2 +165 +0,07% 228 705 0,34%
50. PERFA AS 225 906 0,34%
Topp 50 total +165 32 458 654 48,89%

Fra dagens melding

29 juni 2022
Med referanse til børsmelding offentliggjort 16 mars 2022 angående signering av gjensidig bindene tilbud om å kjøpe to 1 MW solparker i Italia. Prosessen har blitt noe forsinket og Aega forventer at endelig signering kan finne sted innen 31 juli 2022.

https://newsweb.oslobors.no/message/566080

For further information please contact:

Nils Petter Skaset, CEO of Aega ASA, tel: +47 951 88 154, e-mail: ceo@aega.no


Er det noen som har sett på strøm prisene i Italia nå i Q2?
Mener de var høyere enn i Q1 som igjen vil gjøre at AEGA vil ha større inntekter nå i Q2.
Odi.1
21.07.2022 kl 13:18 1987

Ikke rare aktiviteten i denne her nå.

For håpe at dem signerer kontrakten i neste uke slik at vi kan gå videre med nye innkjøp😀 ellers litt forandring på toppen av lista
1. ERIK WAHLSTRØM (f. 1946) 2 103 361 3,17%
2. BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954) 2 086 470 3,14%
3. RYBO NOR AS 1 738 735 2,62%
4. MORO AS - KONTO #2 1 622 777 2,44%
5. HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946) 1 452 100 2,19%
6. NORDNET LIVSFORSIKRING AS -1 067 -0,08% 1 316 134 1,98%
7. MIRZA SOHAIL SARWAR (f. 1970) 1 241 055 1,87%
8. JAN P HARTO AS 1 210 566 1,82%
9. SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958) 1 160 741 1,75%
10. NORDNET BANK AB - KONTO #11 1 153 167 1,75%

- Stavanger/São Paulo: Norsk Solar ("Norsk Solar", OSEBX ticker: NSOL) announced
today that the Board of Directors of Nordic Impact Cooperation AS ("NIC"), an
investment company jointly owned by Norsk Solar, Norfund and Finnfund, has made
a positive investment decision for the construction of six solar PV plants with
a capacity of 18 MW in Brazil.
https://newsweb.oslobors.no/message/567604

Det sr ut at NSOL trenger litt mer for å få kursen opp...men hva Aega trenger? Idag er i utgangspunkt siste børsdag i juli og dermed skule komme en melding om fulført kjøp av de 2 solparkene i Italia.Tross at det er gammalt nytt håper på en push opp til 1,4-1,5 når avtalen er i boks.og opp til 2 kr ved melding av q2 den 31.08.