Biofihs


Slik bruker børsferskingen BioFish lys for å sikre bedre tilvekst på smolten
Nyheter av redaksjonen - 10 september 2021
Ved å arrangere undervannslyset i en femkant har BioFish lykkes med å oppnå jevnere og bedre fordeling av postsmolt i karet som sammen med tilsvarende fôring gir bedre vekst på postsmolten.

Dette gir seg utslag i større gjennomsnittsvekt på fisken og bedre fiskevelferd. Lysene er og prøvd ut med hell på et gjenværende gjennomstrømningskar i vinter, hvor en ved lave temperaturer så en jevnere fordeling av fisken i karet og nærmest totalt fravær av tidligere opplevd finneslitasje på grunn av kalde temperaturer. BioFish vil derfor praktisere samme lyssetting i alle nye kar også fra parrstadiet.

– At veksten skal være så ekstremt ulik i et kar har ofte forundret meg. Vi vet yngel er dominant for å sikre egen overlevelse. Det er jo derfor vi er nødt til å sortere. Mat er det nok av, så hva er mekanismen? spør Ole Fredrik Skulstad, daglig leder i BioFish, i en pressemelding.

Skulstad har selv en doktorgrad på bruk av lys på torsk og nå har kommet fram til en helt ny lyssetting av karene ved smoltanlegget i Tørvikbygd Hardanger.


Foto: BioFish
Et liv uten skygge
Ved å spre lyset jevnt i hele karvolumet, har man klart å spre fisken omkring i karet i en langt større grad enn tidligere.

– Du kan gjerne si vi har lagt inn fem små soler, plassert som prikkene på en terning. Ved at lyset ikke kommer fra oven vil ingen fisk komme i skyggen av en annen. Rang og dominans reduseres og fisken blir mindre stresset og mindre konkurranseorientert. Trivselsnivå til fisken øker på individnivå og fisken holder seg typisk og litt mer borte fra overflaten, forteller Skulstad.

Løsningen man bruker er små LED-lysekroner som sprer lyset nærmest i en kule. Lyset strømmer i alle retninger i en formasjon på 360 grader.

– Disse lysekronene er godt egnet, fordi lyset går rundt hele lyskilden. De ser ut til å ha en bølgelengde som virker positivt på fisken. De er på 600 watt og er levert av Bio Marine. Å gi alle individer lys, og derigjennom sørge for god velferd for alle individer, er i tråd med vår overbevisning presiserer Skulstad, som viser til at det innen kyllingoppdrett er et kjent grep å legge til rette for å oppløse rangorden. Innen kjøttfe vet man at dyr med horn nærmest nekter andre å komme til fôrboksen.

– Vi føler dette er så spennende at vi gjerne deler det med andre, sier Skulstad.

Større med Skattefunn
Andre grep man har tatt innunder BioFish konseptet er å bruke naturlig astaxantin i tidlige livsstadier. I et samarbeidsprosjekt med forskere i Tennessee, og et skattefunnprosjekt, har vi funnet at naturlig astaxantin virker som et naturlig antioksidant og gir jevn vekst, god infarging og god overlevelse på fisken. Forskning viser at naturlig astaxantin er et viktig «vitamin» for fisken, og når vi vet dette må vi gi fisken et mest mulig naturlig utgangspunkt.

– Resultater viser at vi med vår egen BioFish-teknologi kan klare å produsere 700 gram fisk på bare 12 måneder fra startforing, og med videre forsøk fra 550 gram har vi resultater på at vi med egen teknologi kan oppnå fem kilo på totalt 18-19 måneder etter startforing, sier Skulstad.