Nordic Nanovector - Nå går toget!


Som kjent er det viktig å følge med på kursutviklingen i biotechselskaper når de nærmer seg godkjennelse. Det kommer en aksellerasjonskurve som er vel kjent. Vanligvis starter oppgangen under fase II-gjennomføringen. Men man ser i senere tid at venteperioden på oppgang er langt kortere enn før. Det skyldes den omfattende bruken av betinget markedsadgang.

Den betingede markedsadgangen gir flere fordeler:

* Behandlingen tilbys pasientene mye tidligere.
* Kostnadene til fase III blir vesentlig lavere for produsenten, siden han får betalt via det betinget godkjente salget.
* Fase III kan gjøres direkte på behandling solgt, i stede for at produsenten selv må bekoste behandlingene i fase III.

Dette betyr også at forventningene til selskapene kommer tidligere enn før.

Det kan bety at også kursoppgangen kommer mye tidligere.

Erfaringene fra Covid-19 produsentene, som jo har slik betinget markedsadgang, har hatt en eventyrlig kursoppgang. Moderna er for eksempel nå verd over 150 mrd $, 1300 mrd NOK(!) uten sammenligning for øvrig. Men det er interessant å se når det var Modernakursen begynte å røre på seg.

I februar 2020 lå kursen i Mdrn på kun 18$ mens den hadde en foreløpig topp på 498 i august i år. Kursutviklingen har vært nesten eksponensiell bare i løpet av 18 mndr. Moderna fikk formell betinget markedsadgang først i august i år! https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine.

Nanovs marked er selvfølgelig ikke i samme størrelsesområde eller viktighetsgrad som Modernas, men spesielt at Modernakursen i årevis lå på et lavmål og tok av 18 mndr. før betinget godkjennelse er interessant.

Covid-19 produsentene brøyter nå også vei for generelt raskere endelig godkjennelse. Moderna har allerede søkt om full godkjennelse basert på leveransene under den betingede markedsadgangen..


Redigert 14.09.2021 kl 21:15 Du må logge inn for å svare

Znabel skrev Innlegget er slettet
Finner det veldig kongruent at Merlin er særlig positiv her, jeg er også av samme årsaker. Vi har begge et forhold til tall for tidligere AA, det var gjort meget grundig research rundt dette på TI for et par år siden, var det Glein, eller repostet han andres arbeid?
Videre var det skuffelse til at FDA kun reduserte fra 130 til 120, det er årsak til bedre enn det er en delt subjektiv mening. Som kanskje statistikk mot datas signifikans vil være noe uenig om de er særlig streng.
Nå bør den særlig gode safety som produktet representerer veie litt ekstra tungt, samt QoL.
Tror det er sannsynelig at en komite som vurderer kommer til en slutning at det er uetisk å avvente, og søknad burde sendes.
Dette vil jeg fremheve er TRO, ikke noe jeg vet, fordi jeg ikke kjenner hvilken grad av statistisk signifikans som ønskes på hvilke data. Og eventuelt utslag +-12 pasienter har konkret dertil. Men har noe forhold til beregning generelt, så finner det sannsynelig.

Videre vil selskapet ha anledning å vurdere veien videre basert på informasjonen. Utrolig spennende nær fremtid.
Kanskje jeg er litt amputert i fryktfølelse hva angår NANOV, for jeg deler ikke på noen måte følelsen markedet foreslår hva angår kurs.
Kajtek
03.06.2022 kl 23:08 8821

Det er den 22 juni Skullerud skal være med i podcast til Radforsk.
SaraSt
03.06.2022 kl 23:37 8757

Meldingen diskuteres og vurderes mot slutten av dagens podkast Radium. Fra ca 55 minutter.
Episode 231
Merlin
04.06.2022 kl 00:09 8684

wellsembargo på TI, utdrag:

håper alle fikk med seg dagens podcast der Einarsson fortalte at han hadde bedt en CMO i et av selskapene deres (trolig U) bekrefte at N kunne åpne boksen og se på dataene uten å kompromittere studien - og det kunne han bekrefte. Dette var en bekymring flere luftet tidligere idag. Årsaken til at de kan åpne boksen selv om studien ikke er gjennomført (i hvert fall: det uavhengige selskapet de har bedt gjøre jobben) er at de jo gikk bort fra å kjøre to-arms studie etter interim. Hvis man hadde hatt to-armer fortsatt og åpnet boksen kunne det påvirket legene til å plassere pax i en bestemt arm med antatt best resultat. Men: det er bare en arm som kjøres nå med ett tilgjengelig behandlingsregime - så den bekymringen faller bort. Nå handler det mer om hva de kan dele med markedet av detaljer og der er de i dialog med FDA som ES bekreftet i mailen idag.
Gullit
04.06.2022 kl 09:30 8298

Så lav kurs og så nærme målsnøret..
Kagge
04.06.2022 kl 10:44 8167

Ja, og det er her det store kursfallet skurrer for meg..

Selvsagt isolert sett negativt at rekrutteringen i seg selv går så sent at andre grep må tas, men når det først tas grep synes det logisk å gjøre det nå? Å vente å vente ville i mitt hode vært mer negativt og det var jo i realiteten det vi var 13 mai - og den strategien priset markedet med kurs til +/- 11,-

Hva er forskjellen fra Q1 til nå? Kan noen forklare om risiko er betydelig økt? Altså hva er isolert sett galt med en avlesning på 108 vs 120 - frykter mann andre utfall?? Det er jo denne avlesningen vi har ventet og ventet på, er det ikke det?


Kjøpte meg inn for noen dager siden
Er veldig positiv til fremtiden her.!
Men hva forårsaket denne kraftige nedgangen ?
SomSa
04.06.2022 kl 11:23 8067


Etter min mening var det lite sannsynlighet for en avlesingen innen 2H 2022. Men hvis dette hadde skjedd måtte komme på slutten av 2H 2202. Det vil si i begge tilfeller måtte Nano hente penger før dataavlesningen på meget lave kurser etter min mening, eller 1-4 hvis det ble en ny utsettelse.

Nå skal de hente penger etter dataavlesningen og dette er meget aksjonærvennlig siden verden vil vite at Betalutin virker og er suverent, og emisjonskursen kan være meget høyt. Samtidig kan de få en partneravtale mye tidligere og dette vil aksjonærene merke når aksjekursen siger.

Hvis man fremdeles tror på gode data kan kjøpe med begge hender. Man må huske at data er data og risikoen er det samme og må tåle å tape alt...........

"Hva er forskjellen fra Q1 til nå?"
Konklusjon:
- Meget aksjonær vennlig utspill siden det bekreftes mye tidligere enn annonsert at Betalutin er suverent. Emisjon med langt høyere kurs. Partneravtale/oppkjøp tidlige
- Risikoen er samme som før fordi data er data

Jeg kan gjenta dette, og blant annet skal dette bekreftes innen 20. juli:
Data for - Mantle Cell Lymphoma, MZL pasienter
Antall pasienter: 9
PR (Partial Response): 33% (3)
CR (Complete Response): 44% (4)
SD (Stable Disease): 22% (2)
PD (Progress Disease): 0
ORR (Objective Response Rate)= CR + PR = 77%
DCR (Disease Control Rate)= CR + PR + SD eller ORR + SD= 99% eller 100%
Medisinsk sett er Betaluin 100% effektiv mot denne pasientgruppen uten alternativ

Side 10
http://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/DNB040419.pdf
Redigert 04.06.2022 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
Hugoil
04.06.2022 kl 11:29 8048

Znabel skal man ikke kimse av (bare man forstår han rett). Han traff planken i juli 2017. Men hvor mange ganger har du hoppet, blir det andre gang nå?

Somsa: Det blir for mye å kommunisere 20. juli evt. i en -1- melding om det skulle bli klart tidligere. Derfor kommer det nok flere meldinger framover.
Redigert 04.06.2022 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2022 kl 11:30 8042

Den direkte årsaken er 0 rekrutterte i mai. MEN: Det løses jo elegant ved å nettopp kunne foreta en avlesning basert på 108 som man ser over, ikke vil ødelegge for endelig avlesning.

Resultatene har fra tidligere lav varians og er konsistente. Det kan man formode også gjelder de siste 12.
Noen tror årsaken er at man ikke har pasienter, men det er tilbakevist, det er mange rekrutterte øverst i trakten. Så årsaken er en annen iflg. ES; og må skyldes problemer for klinikkene med oppfølgning frem til inklusjon. Og det igjen må skyldes at gjenåpning av sykehusene har hatt en annen prioritering enn disse forsøkene.

Nå får vi resultater senest innen 20 juli. Jeg regner med at de vil bli brukt for hva de er verd, og er det NanoV har manglet for å komme i reelle partnerdiskusjoner.

Kursen er etter min forståelse derfor kommet alt for lavt, basert på feiloppfatninger. NanoV tar nå svært gode grep.

Noen mener dette er ønsketenkning, men det er det ikke.

Med en god avlesning av de 108 får vi beviset for at Betalutin holder mål, Vi vet at NanoV er i partnerdiskusjoner, men at alle avventer til det foreligger svar på Paradigme. Så nå kommer NanoV virkelig videre med disse forhandlingene. Det er realisme, ikke ønsketenkning.
Redigert 04.06.2022 kl 12:12 Du må logge inn for å svare

"Data for - Mantle Cell Lymphoma, MZL pasienter"
Mantle Cell Lymphoma er MCL, og en betydelig større indikasjon enn MZL, Marginal Zone Lymphoma, som er hva dette data-settet viser til.
Forøvrig er pasientgrunnlaget for lavt til å kunne anta en slutning om 100% effekt. Men i Lymrit 37-01 på betydelig større pasientgrunnlag er det 90% som har hatt reduksjon i tumor.

Angående trakta, er det vel primært personer mellom 28. feb til 31. mars som er representert nå selskapet melder om ingen nye inklusjoner. Vet ikke om det er den mest aktuelle perioden, lå selv med Corona i den tiden.
Tror det er fullstendig oversett av alle at rekruttering så klart vil fortsette. Så selv om en uavhengig gruppe gjør vurdering på andelen pasienter som antas å være 106 for 3 mnd avlesning, er det ikke nødvendigvis slik at vi har kun 108 pasienter 20. juli. Og en guiding om søking til FDA vil således potenielt være på et høyere antall likeledes.
All forskning prises i dag til minus 100 millioner NOK etter cash beholdning og fremførbart underskudd er trekt fra? Det er spinnvilt.

Alltid meningsfullt å lese gode og saklige betraktninger fra feks Merlin, Studenten86, Merchant (juristen) og det tekniske Hugoil. Som lekmann sitter etter hvert med god kunnskap og innsikt i caset Nanovector. Selv om aksjen viser rødt i porteføljen og utgjør en betydelig del av den samlede investeringene, lever godt med dette. Vet ikke men føler meg ganske trygg på at forskningsresultater er såpass solide etter alle disse årene med testinger og økonomisk investeringer/emisjonet at Betalutin kommer på markedet. Betalutin redder/forlenge livet. Det hadde ikke sittet så faglig kompetente personer i selskapet dersom forskningsresultatene til nå hadde vært middelmådige. Det har påløpt betydelig kostnader hvert kvartal, foreløpig ikke melding om at staben/ansatte skal slankes, jf. kravet til forsvarlig drift/likviditet. Uansett blir det spennende tid fremover, så her blir jeg sittende til fasiten er klar 💰🤔📈
Redigert 04.06.2022 kl 13:25 Du må logge inn for å svare
SaraSt
04.06.2022 kl 17:27 7576

Hva er den reelle sansyneligheten for at studien skrinlegges?
Hva vet vi så langt?
Hva tror vi blir børsmeldt i juli?
Hva er potensialet (pris pr aksje børs 1.august) gitt at det er tommel opp fra uhildet granskning?
Redigert 04.06.2022 kl 17:28 Du må logge inn for å svare

Basert på kjent effektgrunnlag fra fase 1, over 95% sjanse for at studien ikke skrinlegges er min påstand. Vist til den beregninga flere ganger.
Dette styrkes ytterligere av uttalelse fra interrim avlesning til PARADIGME om safety og efficacy fra SRC.
Tror det i juli blir børsmeldt svakt bedre data enn fra forrige studie, pga dosevalg er mer relevant i PARADIGME enn det var i studiet som søkte etter mest aktuelle dosering. Tror forøvrig det er en håndfull flere rekrutterte til Q2.

Dette regnes som særlig positivt av uavhengig komite som gransker, anbefaler å fortsette studie, eller at det er uetisk å avvente da rekruttering sakker, og søknad burde sendes. Safety og QoL er fenomenal på sterke data. Ikke la deg/dere forlede av CAR-T data, det er ikke aktuel utfordrer reelt alternativt pga pris, safety og hvor utfordrende det er å få gitt til pasienter. Skullerud har tatt opp dette flere ganger.

Pris potensial til 1. august er for snevert tidsvindu, tror ikke aktuelle aktører som forstår å prise selskapet har agert betydelig til den tid. Tror ikke emisjon er avklart eller om det er en partner ved bordet at de vil ha kommet med forslag enda. Så ekstrem variasjon.

Videre må det gjentas, Copanlisib data burde tenkes på som primært område for suksess i markedet, men lista for reell FDA godkjenning til AA ligger betydelig lavere, se Duvelisib.

Dersom data som vises til er tommel opp er det automatisk ASH 2022 som burde være hvor blikket festes. Er det medvind i seila, gode data og alle vil med, med ytterst reelle forventninger om partner rundt hjørnet er markedsverdi området 10 til 15 mrd NOK noe som bør klatres mot. Vi prises i øyeblikket til 791 millioner NOK. Så rundt 12,5 til 18 ganger markedsverdi, med mulighet for 20% utvanning, så mer rundt 10 til 15 ganger kursmessig i løpet av 6 måneder fremstår som mulig best case.
Og det vil i høyeste grad være årsak til å være tålmodig å avvente videre fra de høydene også, det er betydelig mer i gjerdet enn 3FL for NANOV.
Znabel
04.06.2022 kl 19:45 7363

"Alltid meningsfullt å lese gode og saklige betraktninger fra feks Merlin, Studenten86, Merchant (juristen) og det tekniske Hugoil. Som lekmann sitter etter hvert med god kunnskap og innsikt i caset Nanovector."

Har noen av disse noensinne hatt rett i sine fabuleringer og spådommer gjennom mange år?

Håpet er lysegrønt. Sitter man i det med begge beina så skjønner jeg at man ønsker å tro at dette går bra. Og det kan jo hende det gjør det. Miraklenes tid er ikke forbi, blir det sagt.
Redigert 04.06.2022 kl 19:46 Du må logge inn for å svare
Dinkytoy
04.06.2022 kl 20:15 7296

Hva er målet ditt med slike innlegg? Hva mener du at du tilfører?
Merlin
04.06.2022 kl 20:25 7274

Studenten86 skrev: "Angående trakta, er det vel primært personer mellom 28. feb til 31. mars som er representert nå selskapet melder om ingen nye inklusjoner. Vet ikke om det er den mest aktuelle perioden, lå selv med Corona i den tiden.
Tror det er fullstendig oversett av alle at rekruttering så klart vil fortsette. Så selv om en uavhengig gruppe gjør vurdering på andelen pasienter som antas å være 106 for 3 mnd avlesning, er det ikke nødvendigvis slik at vi har kun 108 pasienter 20. juli. Og en guiding om søking til FDA vil således potenielt være på et høyere antall likeledes."

Ja her glemte jeg helt å nevne tidsperspektivet. ES har opplyst at de har gått over til digital registrering i inklusjonsprosessen, og at det tar 4 mndr. fra rekruttering til ev. ferdig inklusjon. Pr. 31/5/22 er det altså kun registrerte fra januar 2022 som er med! Som kjent hadde omikron en topp fra sent 2021 0g helt fremt ut april mnd i år, med en liten dipp i mars22. Det er først fra mai at det har skjedd et betydelig fall i sykehusinnleggelsene, som nå er ned 70% fra max i år.

Det betyr at kapasiteten for testing først nå er oppe og stå ordentlig! Og det betyr at resultater dermed vil komme om 4 mndr. regnet fra mai. Dvs i september-oktober.
Alle som har fulgt med har vel forstått det tidsperspektivet.
Det er dermed overraskende at folk ikke har forstått at det ville bli svak rekruttering etter de høye koronatallene. Men inklusjonene, ja de kommer!

Og for den endelig top-line read out for de 120 pasientene vil man kunne basere seg på det arbeidet som nå gjøres med de første 108. Det betyr at endelig avlesning og AA søknad fortsatt vil kunne være ferdigstilt innen dette årets utgang og guidingen holdes! Det er og opplyst at NanoV antagelig vil kunne søke basert på de 108. (Antagelig tilstrekkelig pga den lange historikken man nå har, og som gir en god tilleggsdokumentasjon på bla. DOR.)
Redigert 04.06.2022 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
Hugoil
07.06.2022 kl 09:20 6149

Det ledelsen kan vite er at det er børsmeldingens "continuing" siden sist guiding. De har kanskje like vanskelig for å si noe om framover som oss andre (ihv. sett som gruppe). Ting tyder på det. Dermed blir Merlins postinger om covid og sykehussituasjonen framover interessant.
--
https://www.marketwatch.com/story/coronavirus-tally-fda-panel-to-meet-to-review-novavax-vaccine-as-us-cases-continue-to-edge-lower-2022-06-07?mod=mw_latestnews
Redigert 07.06.2022 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
hara-a
20.06.2022 kl 09:33 4613

Legg merke til at det er noen som styrer kursen. De ligger inne med større poster både på kjøp og salgssiden. Selv kjøper jeg når de lykkes, men de sliter litt akuratt nå.

Over 7 og greier,snart høydeskrekk nå👍

BLIR SPENNENDE Å SE PÅ TOP 50 LISTENE FREMOVER HVEM SOM SLUKER AKSJER I DAG. TOP 50 ER RELATIVT STABIL.

NÅ ER SELSKAPET PÅ TOMBOLA SALG.
POSITIVETILBAKE MELDINGER FRA FDA KAN GI OPPKJØP OG ATOMBOMBE I KURSEN.
1 FOLKETRYGDFONDET 8.96% 75.574m 10.40m
02 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.92% 49.894m 6 868k
03 OM HOLDING AS 3.26% 27.458m 3 779k
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.17% 18.295m 2 518k -11 429
05 SUNDT AS 1.72% 14.530m 2 000k
06 RO INVEST AS 0.87% 7 337.6k 1 010k
07 NORDNET BANK AB 0.86% 7 233.6k 995.7k
08 J.P. MORGAN SE 0.77% 6 523.1k 897.9k
09 DANSKE BANK A/S 0.75% 6 357.2k 875.0k -6 672
10 LINUX SOLUTIONS NORGE AS 0.73% 6 139.4k 845.1k
11 UBS SWITZERLAND AG 0.69% 5 806.6k 799.3k
12 MYNA AS 0.64% 5 424.8k 746.7k
13 SCIENCONS AS 0.62% 5 267.1k 725.0k
14 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0.61% 5 110.8k 703.5k
15 MUST INVEST AS 0.60% 5 085.5k 700.0k
16 RADFORSK INVESTERINGSSTIFTELSE 0.60% 5 059.3k 696.4k
17 BIRK VENTURE AS 0.56% 4 722.3k 650.0k
18 LUCELLUM AS 0.56% 4 722.3k 650.0k
19 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0.53% 4 462.6k 614.3k
20 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 0.49% 4 141.2k 570.0k
21 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 0.48% 4 022.7k 553.7k
22 INVEN2 AS 0.47% 3 932.2k 541.2k
23 BODDCO AS 0.43% 3 635.8k 500.5k
24 MYRLID AS 0.43% 3 632.5k 500.0k
25 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.39% 3 298.0k 454.0k
26 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI 0.37% 3 103.4k 427.2k
27 LARSEN ROY HARTVIG 0.36% 3 071.6k 422.8k
28 ARNE HELLESTØ AS 0.35% 2 912.9k 401.0k
29 ASMYR JON MAGNE 0.34% 2 906.0k 400.0k
30 MULTITAINMENT AS 0.34% 2 906.0k 400.0k
31 WALLCROSS AS 0.34% 2 906.0k 400.0k -115.8k
32 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.33% 2 749.6k 378.5k
33 OPEDAL EIVIND KJELLMAN 0.31% 2 579.1k 355.0k
34 TRACK AS 0.30% 2 545.4k 350.4k
35 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 0.29% 2 445.6k 336.6k 72 252
36 FREBERG GUNNAR 0.26% 2 219.5k 305.5k
37 DØRUM THOMAS 0.26% 2 208.6k 304.0k
38 DOVREFJELL AS 0.26% 2 179.5k 300.0k
39 HMH INVEST AS 0.26% 2 179.5k 300.0k
40 BÆKKELAGET HOLDING AS 0.25% 2 106.8k 290.0k
41 CLIPPER TRADING AS 0.24% 2 045.8k 281.6k
42 KRISTIAN FALNES AS 0.24% 1 997.9k 275.0k
43 CMDC AS 0.22% 1 889.6k 260.1k
44 STRAND TORE 0.22% 1 889.0k 260.0k
45 SÅRHEIM HELGE BJARTE 0.22% 1 888.9k 260.0k
46 WILDING MATTHIAS 0.21% 1 805.4k 248.5k 6 500
47 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SM 0.21% 1 752.9k 241.3k
48 MØLSTER LARS JOHAN 0.21% 1 743.6k 240.0k
49 SEKKEMOR AS 0.20% 1 716.3k 236.2k -7 000
50 OCOBIAM AS 0.20% 1 714.5k 236.0k INN
51 ØVRIGE INVESTORER 59.07% 498.3m 68.6m


Slettet bruker
22.06.2022 kl 13:18 3803

*Gullhaugen har kjøpt seg inn i idag og er desperat etter å få kursen opp*
mancity
22.06.2022 kl 13:24 3759

Regner med han kjøpte på 2.90...ekspert i å treffe bunnen...sjekk hans tråder hvor han alltid traff bunn i etterkant? (SAS kjøp 0,56 salg 0,83)??

Noen er dyktigere til å time enn andre,sånn er det bare👍

Jeg vet at den går opp snart. Det er snart tomt nå. Kjøpte på ca. 3.1 og selger på 7. Dette er en meget god inngang, synes jeg ( de har 360 mill i kassen og FDA godkjenning i prosess ) ) så får andre gjøre sine vurderinger selv :) teknisk så er det rett tilbake til 7.4

Short algoen med 7500 postene kan fort snu når noen er mette på aksjer. Tenker at vi slutter på 4.50 i dag
Redigert 22.06.2022 kl 14:03 Du må logge inn for å svare

Hvor går aksjen nå?

NOEN MÅ HA VISST DETTE FOR TOP 50 HAR LASTET TIL RIPEN SISTE TIDEN. NÅ KAN 3- 5 KOMME FORT.
Oversikt for NANOV (NORDIC NANOVECTOR). Oppdatert 03.11.2022

1 FOLKETRYGDFONDET 9.40% 14.64m 10.90m
02 NORTH ENERGY ASA 7.50% 11.69m 8 707k
03 OM HOLDING AS 3.26% 5 075.80k 3 779k
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.49% 2 320.50k 1 728k 74 304
05 ASMYR JON MAGNE 1.12% 1 745.90k 1 300k 300k
06 NORDNET BANK AB 0.91% 1 420.80k 1 058k
07 RO INVEST AS 0.87% 1 356.40k 1 010k
08 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 0.83% 1 295.70k 964.80k 4 324
09 DANSKE BANK A/S 0.75% 1 163.60k 866.40k 20 000
10 LINUX SOLUTIONS NORGE AS 0.73% 1 134.90k 845.10k
11 WALLCROSS AS 0.68% 1 059.10k 788.60k
12 MUST INVEST AS 0.60% 940.10k 700k
13 RADFORSK INVESTERINGSSTIFTELSE 0.60% 935.27k 696.40k
14 LUCELLUM AS 0.56% 872.95k 650k
15 SCIENCONS AS 0.54% 839.38k 625k
16 SØNDERLAND RANDI ANITA 0.52% 807.81k 601.50k
17 ARNE HELLESTØ AS 0.52% 807.08k 601k
18 BÆKKELAGET HOLDING AS 0.52% 805.80k 600k
19 OPEDAL EIVIND KJELLMAN 0.47% 738.65k 550k
20 INVEN2 AS 0.47% 726.89k 541.20k
21 SKY HIGH RISK AS 0.44% 683.86k 509.20k
22 BIRK VENTURE AS 0.43% 671.50k 500k
23 AHLBOM HOLDING AS 0.39% 604.35k 450k
24 GRØNLAND STEINAR 0.36% 559.40k 416.50k INN
25 MULTITAINMENT AS 0.34% 537.20k 400k
26 SAXO BANK A/S 0.31% 485.44k 361.50k
27 TRACK AS 0.30% 470.54k 350.40k
28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.29% 455.76k 339.40k 20 696
29 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.27% 418.76k 311.80k
30 DØRUM THOMAS 0.26% 408.27k 304k
31 DOVREFJELL AS 0.26% 402.90k 300k
32 FREBERG GUNNAR 0.26% 402.90k 300k
33 GRANDE OLAV 0.26% 402.90k 300k
34 HELLESTØ ARNE FREDRIK 0.26% 402.90k 300k
35 HERSETH AS 0.26% 402.90k 300k
36 WERGELAND RUNE MØRCK 0.25% 392.16k 292k
37 U-TURN VENTURES AS 0.25% 388.21k 289.10k
38 SUNDET KJETIL 0.25% 385.13k 286.80k
39 MOE LARS-PETTER 0.24% 378.63k 281.90k
40 CLIPPER TRADING AS 0.24% 378.19k 281.60k
41 CITIBANK, N.A. 0.24% 371.19k 276.40k
42 HOVIND SVENN IDAR FORBERGSKOG 0.23% 360.30k 268.30k
43 STRAND TORE 0.22% 349.19k 260k
44 SÅRHEIM HELGE BJARTE 0.22% 349.18k 260k
45 BARMEN ØYSTEIN 0.22% 335.75k 250k
46 BOBRON TROND DYRE 0.22% 335.75k 250k
47 SELACO AS 0.22% 335.75k 250k -27 211
48 ALGHASI SHARAM 0.21% 333.06k 248k
49 JOHANSEN THOR HENRIK 0.21% 325.21k 242.20k
50 NORDEA BANK ABP 0.21% 324.88k 241.90k INN
51 Other investors 59.53% 92.71m 69.02m

SHORTEN PÅ 1.62 KOMMER TIL Å EKSPLODERE NÅ, DE KJEMPER FOR Å BREMSE NÅ MEN.... 1,85 -2,94 :) https://shortnordic.com/detaljer_selskap.php?company=NORDIC%20NANOVECTOR&land=nor
Redigert 03.11.2022 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
elnomi
03.11.2022 kl 14:55 2076

Helt utrolig bra melding. Nå skal shorten på 1.62 virkelig få slite

Jostein Dahle, Co-founder and CSO of Nordic Nanovector, commented: "We are pleased to present at ASH the initial findings from our preclinical studies with our novel humanized anti-CD37 antibody portfolio. These antibodies have been designed to be highly selective for CD37 on B cells and shown to be potent at depleting these cells as well as enduring in the circulation. There is a significant unmet clinical need for new therapeutic approaches for patients with B-cell-driven diseases who do not respond to anti-CD20 therapies.
https://newsweb.oslobors.no/message/574706
Redigert 03.11.2022 kl 14:56 Du må logge inn for å svare

Dette var det alle hadde håpet på, nå blir det enklere å få inn penger og partnere. DA var det verdier allikevel vel. Fra 30- 1.50 på 12mnd.

humanized anti-CD37 antibody portfolio .. snakker vi noen forsøk rundt Humalutin for publisering ASH? som meldes kledelig forut for Q3.
Er dette noe substans for selskapet i den desperate situasjonen det er i med uanfektet lønns brenning av ledelsen, kompensasjoner for kontraktstermineringer osv.. ?
Kjøpere er vel de over optimistiske.
HAS
03.11.2022 kl 17:59 1671

https://www.finansavisen.no/nyheter/helse/2022/05/03/7859760/nordic-nanovector-viktig-validering

Dahle pekte allerede i mai på potensialet i det han kalte neste generasjon av CD37. Det spørs om ikke det i altfor stor grad har vært fokus på en lite vellykket gjennomføring av Paradigme. Hvor lang tid vil det ta å renske markedet for billige aksjer?....:)

Selskapet har tidligere gitt uttrykk for at de ikke vil komme med ytterligere informasjon om den pågående prosessen ut at det anses å være av større betydning. Dagens melding kan vel gi grunn for ny optimisme?
Redigert 03.11.2022 kl 18:11 Du må logge inn for å svare

Endelig et gjennombrudd, kan det gå mot 3-5 kr? Kanskje juleloddet denne nå

Endelig et gjennombrudd .. hva mener du med det.
Veteranene blant aksjonærene har sett slike ASH reklameringer titalls ganger før .. blir ikke varige gulv av slik reklame .. viktigere å tenke seg hva som skjer inn mot den kapital brenningen som pågår hele tiden i Nano admin og løsrivelse fra en mengde inngåtte leveranse kontrakter.. huff
Gullit
04.11.2022 kl 10:47 1210

Det er da mulig å se potensiale her selv om kursen har gått rett i kjelleren. Kapital brenningen er betydelig dempet. Kan selvsagt være gode penger å hente på disse nivåene.,