NOM - Valgets betydning

CHA
NOM 13.09.2021 kl 23:00 17489

Med de siste prognoser som viser at grønt er styrket i sogn og fjordane - hvilken betydning kan dette få for Nordic Mining?

Innspill?
Redigert 13.09.2021 kl 23:00 Du må logge inn for å svare
Carbo
13.09.2021 kl 23:05 12031

Lite og ingenting.

Vedtak er besluttet uansett kommende regjering.
HP17
13.09.2021 kl 23:15 12016

Venstresiden elsker omkamper om det meste. Vil ikke overraske meg om dette også kommer på agendaen?
tmax2000
14.09.2021 kl 06:55 11816

Jeg er muligens litt naiv, men jeg nekter å tro at SV kan gjøre noe som helst i forholdet til Engebø i et demokratisk land som Norge. Nå kan det sikkert spekuleres hvorfor NFD har brukt så langtid med behandlig av klagen. Først og fremst sikkert på grunn av COVID-19, men det er vel ikke helt utenkelig at de har valgt å vente til valget er over. Det tar vel en måned før regjeringskiftet er ferdig. Denne tiden er jo vel helt perfekt for NFD er gjennomføre saken, uansett resultatet.

Jeg håper og regner med at vi er mye klokere om det hele før regjeringskiftet er gjennomført.
Audietron
14.09.2021 kl 12:16 11497

Innsidekjøp av Fossum idag
_HH_
14.09.2021 kl 13:29 11304

Ivar sin handel i dag forteller vel kva han meiner om valet.
Slettet bruker
15.09.2021 kl 13:15 10932

Ende flere insidekjøp i dag av styreleder, 100 000 aksjer, noe er på gang her, spm er hva som nå kommer!
Kanin89
16.09.2021 kl 01:49 10637

Det er rein ønsketenking at departement skal gjere vedtak om politiske saker som ei ny regjering forhandlar om. Truleg ville noko slikt berre provosere alle i regjeringsforhandlingene, anten dei vil dumpe eller ikkje, til å omgjere det. Terskelen for å omgjere vedtak er lav om det gjerast fort.

Resultat i Sogn og Fjordane betyr lite - det er nasjonalt som gjelder.

No seier SP at dei skal ha møter for å bestemme seg om Førdefjorden og Repparfjorden. Alle som føl med veit at det er ulike meiningar om dumping i partiet.

SV skal ha gjennomslag òg. Anten dei blir å finne i regjering eller ikkje. Og fleire av dei vil vere på miljø.

Vert dette gjennomslag som kostar hundrevis av milliardar - som å auke klimamåla for 2030 til 70% kutt, og å stogge all oljeleiting?
Å stogge gruvedumping i to fjordar er billeg. Når vi veit at nei til dumping har brei støtte i befolkninga, og at AP på vestlandet er mot dumping, så er det kanskje ikkje noko som AP vil legge ned veto mot.

Eg har null peiling på kor høgt SV vil prioritere saka, det avgjer truleg det meste.
Fantilopen
16.09.2021 kl 07:40 10509

Du er den eneste med ønsketenkninger her.

Regjeringen vil ikke kaste bort milliarder av kroner det vil koste å omgjøre vedtaket og betale erstatning. Så mye er ikke velgerne verdt, iallefall ikke når det er fire nye år til valg.
ABC
16.09.2021 kl 08:44 10377

Hold på drømmen - den kan ingen ta fra deg… Av en eller annen grunn klarer motstander av fjorddeponering i Førdefjorden å vinkle dette opp mot utfordringene med C02/Oljenæringen. For meg blir det tilsvarende som på 80- og 90-tallet hvor Ozon-laget og C02 ble en og samme sak for folket – noe som kanskje er årsaken til at vi i dag sliter med at konsekvensene med C02. Ozon-laget fikset vi jo og C02 ble glemt…

Realismen derimot er at når fakta skal vurderes vil det gå i NOM’s favør – uavhengig av dagens alternativ regjeringssammensetning. Saken er politisk håndtert og avklart, sjødeponering er i dette tilfelle den beste løsning for miljøbelastning og at «sideprosjekt» til AMR blir avvist med dom og i bunn og synliggjør at AMR består av motstandere, lykkejegere og forsmådde grunneiere. Min lit til at AP og SP ALDRI vil undergrave et solid og nødvendig prosjekt for distriktsnorge er minimal. Det går helt fint an for de å styre Norge i en mindretallsregjering om ikke SV klarer å skille mellom CO2-problematikk og lokal deponering.
Limetree
16.09.2021 kl 09:40 10317

Keep dreaming Kanin.
Men drømmen din blir nok ikke realitet. Det blir heller ikke et mareritt. Hvis du hadde greid å få bort skylappene så vil du se at Engebø prosjektet vil gagne både miljøet og befolkningen rundt Førdefjorden på sikt. Det vil jo være fint å få både penger og barn til skolene, og folk til å oppleve fin natur i visshet om at de har en trygg og meningsfull jobb å gå til.
Gruvedrift med så lavt CO2 utslipp som Nordic Rutile legger opp til må være som en drøm ift mange av dagens gruver som driver frem rutil. Og de lave fraktkostnadene fra Engebø til de fabrikkene som benytter det er jo også en global miljø gevinst som vil bety mye.
_HH_
16.09.2021 kl 09:42 10322

No er det ein driftskonsesjon det er snakk om her. Det vil sei om drifta er forsvarleg og gjennomførast på ein bergteknisk god måte. Det er ei avgjerd som vert fatta etter minerallova og den gjelder ikkje lenger ned enn til 2 meter i sjøen..som du sikkert forstår vil alle argument om å gjere om driftsløyvet med bakgrunn i sjødeponiet, som for øvrig er handsama ferdig gjennom utsleppsløyvet, vere fullstendig usakeleg. Alle prinsippielle og politiske vedtak i denne saka vart avgjort da utsleppsløyvet og reguleringsplanen vart endeleg. No famlar motstandarane etter halmstrå og berre fordi det er ei sak som venter på avgjerd, trur motstandarane at ein kan bruke forhold som fell utanom sakshandsaminga som argument til å stoppe saka. Dette syner at politikarane er inkompetente eller at dei medviten lurer vanleg folk for å få deira støtte i valet, for deretter å krype til korset, "Det var ingenting vi kunne gjere likevel". Kva som er verst veit eg ikkje, men det er ikkje slike politikarar som byggjer eller tek vare på Noreg
Redigert 16.09.2021 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
inva
16.09.2021 kl 10:01 10248

Utslippstillatelsen står støtt

Av Mona Schanche, direktør ressurs og bærekraft (Nordic Mining) og Kenneth Nakken Angedal, prosjektleder (Nordic Mining).

https://www.firda.no/utslippstillatelsen-star-stott/o/5-15-1287788
Audietron
16.09.2021 kl 10:20 10170

Flott med litt fakta i Firda.
Boss 99
16.09.2021 kl 10:32 10123

Hva står der i Firda. Kan du lime inn?
På forhånd takk!
Audietron
16.09.2021 kl 10:38 10127

Utslippstillatelsen står støtt

UTSETT: Engebøfjellet kan sjå heilt annleis ut i slutten av året, dersom Nordic Mining får grønt lys for planene om gruvedrift.
Engebøfjellet ved Førdefjorden der Nordic Mining har planar om gruvedrift. Foto: Synne Muren Olsen (arkiv.)
Mona Schanche, direktør ressurs og bærekraft (Nordic Mining) og Kenneth Nakken Angedal, prosjektleder (Nordic Mining).
16.09.21 09:08

Åpne deleknapper for artikkelen
For abonnentar
LESARBREV
Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Tungmetaller finnes overalt rundt oss, i naturen og i produktene vi omgir oss med. Dette er ikke i seg selv skadelig. Det er mengden og formen det kommer an på. Tungmetallene som finnes i Engebømalmen er på et trygt nivå. Dette var konklusjonen fra konsekvensutredningen og den står enda stødigere i dag.

Agnar Kvellestad skriver i innlegg i Firda 10. september om det han opplever som motstridene informasjon knyttet til tungmetaller i Engebømalmen. Vi har forståelse for at dette kan fremstå som uklart og vil gjerne belyse det nærmere.

Rapportene Kvellestad henviser til ble produsert for nærmere 12 år siden i en tidlig fase av prosjektutviklingen. I ettertid har kunnskapen om forekomsten og hvordan mineralene kan utvinnes økt betraktelig.

NIVA skriver i rapport fra 2009 at tungmetallene anrikes i rutilproduktet. Det stemte med den kunnskapen man hadde den gangen. Slik prosessen var utformet så fulgte svovelkis og til dels tungmetallene rutilproduktet. I senere tid har utvinningsprosessen blitt forbedret og et renere rutilprodukt blir produsert der svovelkis i hovedsak følger i restmassene. Vi har også lært at tungmetallene er knyttet til kismineraler i mindre grad enn antatt. Dette er positivt fordi andre mineraler er mer tungtløselige og i mindre grad frigis til miljøet.


Spørsmålet er om det utgjør en forskjell hvorvidt tungmetallene følger rutilkonsentratet eller restmassene når det kommer til vurdering av miljørisiko. Vi mener at det ikke gjør det.

Myndighetenes vurdering av miljørisiko ble gjort basert på analyser av malmprøver der kismineraler og tungmetaller var en del av prøvematerialet og altså ikke var fjernet i utvinningsprosessen. Konklusjonen var at nivået av tungmetaller og utlekkingsgrad viste liten risiko for skadelig effekter.

I senere tid har også en rekke nye analyser av ulike malmtyper blitt gjennomført ved akkrediterte laboratorier. Analysene viser at innholdet av tungmetaller er vesentlig lavere enn hva som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen. Mye tyder på at prøven som ble analysert av NIVA ikke var representativ for malmen. Et lavere innhold av tungmetaller samsvarer også med tidligere analyser gjennomført av blant annet NGU.

De fleste tungmetaller i malmen, i henhold til myndighetenes veileder, klassifiseres til å være på ’bakgrunnsnivå’. Det vil si at innholdet er svært lavt og sammenlignbart med rene naturlige sedimenter i norske fjorder. Et metall, sink, ligger nært grensen for tilstandsklasse ‘god’, men likevel innenfor grensen for hva som forventes å gi miljøeffekter.

Miljørisiko knyttet til sjødeponiet er etter vår mening ytterligere redusert. Resultater fra nye analyser og prosessendringer er kommunisert til myndighetene i forbindelse med revidert utslippstillatelse.

For å svare på Kvellestads direkte spørsmål. Engebø-rutil, eller mer korrekt Engebø-rutil som råstoff til produksjon av titandioksid, tilfredsstiller krav til renhet når det gjelder innhold av tungmetaller også for matvarer.

Fantilopen
16.09.2021 kl 10:39 10139

Utslippstillatelsen står støtt

av Mona Schanche, direktør ressurs og bærekraft (Nordic Mining) og Kenneth Nakken Angedal, prosjektleder (Nordic Mining).

Tungmetaller finnes overalt rundt oss, i naturen og i produktene vi omgir oss med. Dette er ikke i seg selv skadelig. Det er mengden og formen det kommer an på. Tungmetallene som finnes i Engebømalmen er på et trygt nivå. Dette var konklusjonen fra konsekvensutredningen og den står enda stødigere i dag.

Agnar Kvellestad skriver i innlegg i Firda 10. september om det han opplever som motstridene informasjon knyttet til tungmetaller i Engebømalmen. Vi har forståelse for at dette kan fremstå som uklart og vil gjerne belyse det nærmere.

Rapportene Kvellestad henviser til ble produsert for nærmere 12 år siden i en tidlig fase av prosjektutviklingen. I ettertid har kunnskapen om forekomsten og hvordan mineralene kan utvinnes økt betraktelig.

NIVA skriver i rapport fra 2009 at tungmetallene anrikes i rutilproduktet. Det stemte med den kunnskapen man hadde den gangen. Slik prosessen var utformet så fulgte svovelkis og til dels tungmetallene rutilproduktet. I senere tid har utvinningsprosessen blitt forbedret og et renere rutilprodukt blir produsert der svovelkis i hovedsak følger i restmassene. Vi har også lært at tungmetallene er knyttet til kismineraler i mindre grad enn antatt. Dette er positivt fordi andre mineraler er mer tungtløselige og i mindre grad frigis til miljøet.

Spørsmålet er om det utgjør en forskjell hvorvidt tungmetallene følger rutilkonsentratet eller restmassene når det kommer til vurdering av miljørisiko. Vi mener at det ikke gjør det.

Myndighetenes vurdering av miljørisiko ble gjort basert på analyser av malmprøver der kismineraler og tungmetaller var en del av prøvematerialet og altså ikke var fjernet i utvinningsprosessen. Konklusjonen var at nivået av tungmetaller og utlekkingsgrad viste liten risiko for skadelig effekter.

I senere tid har også en rekke nye analyser av ulike malmtyper blitt gjennomført ved akkrediterte laboratorier. Analysene viser at innholdet av tungmetaller er vesentlig lavere enn hva som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen. Mye tyder på at prøven som ble analysert av NIVA ikke var representativ for malmen. Et lavere innhold av tungmetaller samsvarer også med tidligere analyser gjennomført av blant annet NGU.

De fleste tungmetaller i malmen, i henhold til myndighetenes veileder, klassifiseres til å være på ’bakgrunnsnivå’. Det vil si at innholdet er svært lavt og sammenlignbart med rene naturlige sedimenter i norske fjorder. Et metall, sink, ligger nært grensen for tilstandsklasse ‘god’, men likevel innenfor grensen for hva som forventes å gi miljøeffekter.

Miljørisiko knyttet til sjødeponiet er etter vår mening ytterligere redusert. Resultater fra nye analyser og prosessendringer er kommunisert til myndighetene i forbindelse med revidert utslippstillatelse.

For å svare på Kvellestads direkte spørsmål. Engebø-rutil, eller mer korrekt Engebø-rutil som råstoff til produksjon av titandioksid, tilfredsstiller krav til renhet når det gjelder innhold av tungmetaller også for matvarer.
Limetree
16.09.2021 kl 11:39 10010

Minner også om denne informative replikken fra Mona Schanche på Nrk.no fra 01.07.20.

https://www.nrk.no/ytring/en-fremtidsrettet-industri-1.15073864


Redigert 16.09.2021 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
22.09.2021 kl 15:21 9394

Den lille utsettelsen gjorde sannelig utslag, her må det være mange "langsiktige" ;-)
Audietron
22.09.2021 kl 15:26 9390

Typisk reaksjon i Nom
_HH_
22.09.2021 kl 15:56 9321

Kjam alltid nokon tradere inn før viktige nyheiter, desse er også dei som blir skremt ut igjen.
Free fall
22.09.2021 kl 16:40 9231

Vær så snill å legg med den tråden. Den er kunnskapsløs og idiotisk.
CHA
22.09.2021 kl 17:27 9134

Takk for ditt bidrag!
Boss 99
23.09.2021 kl 21:06 8695

Audietron skrev Typisk reaksjon i Nom
Hva skjer når den 13 oktober kommer. Nye ting som utsetter dette, nå har snart hele dette året gått. Vi sitter å venter. Maken skal vel letes etter.
realist15
24.09.2021 kl 15:14 8380

Tragisk all denne ventinga, Vi kan takke våre politikere for det. Ser nå ut til, at et fall på børsene er underveis også. så dessverre har jeg ikke troen på noe særlig oppgang før emisjon blir varslet. det tragiske er at en emisjonskurs kommer til å bli mye lavere enn nødvendig, og det kan vi takke våre eminente politikere for. I dette suppelandet, er det visst, så godt som umulig å starte gruvedrift med mer.
Fantilopen
24.09.2021 kl 16:52 8259

Samme nick for 3 uker siden:
" Selv en utenkelig, stor utvanning av aksjonærene under finansiering av gruven, vil ikke forhindre at kursen vil øke med flere 100 prosent. De som selger nå er utålmodige og nervøse småinvestorer, med dårlig oversikt og som kanskje ikke har noe i aksjemarkedet å gjøre. En bør tåle å se at aksjekursen svinger litt, så lenge en vet at investeringen gir gevinst."

Har du solgt litt, eller ?
realist15
03.09.2021 kl 00:43
1859
Her er det bare å ta det med ro. Absolutt ingenting, tyder på at Gruven ikke blir bygd. Eu ser på titan som en begrenset viktig ressurs, og jeg tviler sterkt på, at Eu vennlige Erna, eller Støre for den del, vil nekte Eu denne ressursen. Forøvrig er jo nå titan prisen godt over det dobbelte av prisen brukt under DFS studien som konkluderte med god fortjeneste og nedbetaling av gruven på ca 41/2 år. Selv en utenkelig, stor utvanning av aksjonærene under finansiering av gruven, vil ikke forhindre at kursen vil øke med flere 100 prosent. De som selger nå er utålmodige og nervøse småinvestorer, med dårlig oversikt og som kanskje ikke har noe i aksjemarkedet å gjøre. En bør tåle å se at aksjekursen svinger litt, så lenge en vet at investeringen gir gevinst.
realist15
25.09.2021 kl 16:00 7906

He He. Ståltro jeg, på lang sikt altså. men vi må komme oss gjennom emisjonen først, denne tror jeg nå blir lavere enn tidligere forventet.
Fantilopen
25.09.2021 kl 19:18 7795

Emisjonen kommer jo ikke før caset er derisket.
Om kursen er 2kr eller 3kr nå spiller ingen rolle sånn sett.

Jeg tipper kursen er over 5kr når alle tillatelser er stadfestet og finansieringen er bekreftet. Muligens også nærmere 7kr
Boss 99
27.09.2021 kl 08:05 7381

Korleis er dette no. Står alt å faller på denne Amr rettsaken nå? Eller er det konsesjonen? Når kommer det melding om at det kommer slentrende en forbi med penger. Hva skjer det er tørke igjen.
Audietron
28.09.2021 kl 09:35 6967

Ser ikkje ut til at venstrestatsråden vil gi eit svar anngående klagen frå AMR. Blir vel sendt over til den neste regjeringa. Og mineralnæringa som skulle være eit satsningsområde blei det sagt. Ufattelig tidsbruk.
Boss 99
28.09.2021 kl 14:17 6735

Ja det er håplaust. Ser at kjøperen kvir seg for å betale 2,935 for Nom aksjer.
Fantilopen
28.09.2021 kl 15:03 6669

AMR har nylig gjennomført enda en emisjon.

I følge Brønnøysund er egenkapitalen økt fra 45026 kr til 51297 kroner (opp ca 14%).
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20210000561061&sokeverdi=920625983&spraak=nb

Antar at grunneierne er ytterligere utvannet som følge av dette.
Boss 99
28.09.2021 kl 15:32 6647

Så flott atte. Skikkelig luring dette. Håper for deres skyld at det ender med hodet opp og ikke motsatt. 😁🤮
Sailor
28.09.2021 kl 16:47 6555

Sikkert noen i advokatfirmaet som har fått konvertert krav (timebruk) til egenkapital.
Boss 99
29.09.2021 kl 12:04 6151

Skulle vi ikke greie å få denne over 3 tallet,.,
Audietron
29.09.2021 kl 12:14 6138

Ingen store som tør å ta tak her, for mykje som er uavklart ser det ut til
_HH_
29.09.2021 kl 13:23 6155

Da var SV ute av regjeringsalternstivet. Det var "synd".
Gascoigne
29.09.2021 kl 13:28 6140

Aiai, hvordan skal det gå med industribyggingen her i landet uten SV?
Audietron
29.09.2021 kl 13:29 6133

Då slepp vi Haltbrekken som miljøvernminister, høyres bra ut.
Redigert 29.09.2021 kl 13:29 Du må logge inn for å svare
Boss 99
29.09.2021 kl 14:23 6049

Det er vel full fart og fest i Vevring fjord gruppa nå da. Sikkert en triste dage for dei I dag.🤮🤮