Strongpoint #5-21 Opp og frem, det hemmelige selskapet!


Strongpoint er i en megatrend!

Selskapet jobber primært mot dagligvarebransjen, og mot noe annen detaljhandel og hotell/restaurantbransjen i enkelte markeder.
Vi har egne avdelinger i Norge, Sverige, Baltikum og Spania.
I tillegg et stort nettverk av samarbeidspartnere fra Australia i øst til USA i vest og Russland i nord, til Sør-Afrika (ja, i syd da).

Dagligvarebransjen er i større endring mht. netthandel. Endringene startet for fult før pandemien, og blant annet Sverige ligger foran Norge i trenden.
Pandemien har i tillegg gitt ekstra energi til endringene, når færre ønsker å besøke folkerike steder som matvarebutikker.

Siste året har vi solgt to avdelinger som lå utenfor fokusområdet. (Cash Security og Labels)
Etiketteavdelingen ble nylig solgt, og blir bokført i 3. kvartal.
Salget vil gi et ekstraordinært overskudd på ca 165 mill i inneværende kvartal, samt en positiv kontantstrøm på over 200 mill.
Selskapet er fra før 100% gjeldfritt (netto), og har etter salget anslagsvis 200 millioner i kontanter.
Ledelsen ønsker oppkjøp hvis de finner aktuelle kandidater, og det planlegges så vidt vi vet ikke et ekstraordinært utbytte.
(Av eget synspunkt ser jeg ikke vekk fra et høyt ordinært eller ekstraordinært utbytte om noen kvartaler dersom ledelsen ikke finner attraktive investeringer innen den tid.)

Strongpoints omsetning er ellers fordelt mellom proprietær teknologi/egne produkter, og som grossist for blant annet Pricer som produserer de elektroniske etikettene som man finner i mange norske butikker.

Noen av deres egne produkter har vært på markedet i en årrekke, som blant annet Cashguard som er kontanthåndteringssystemet som sees i de fleste norske matvarebutikker, og Vensafe, automatene som leverer snus, tobakk m.m.

Av de mer disruptive produktene har vi Click & Collect, som er skap med kjøl og frys der kunder kan hente varer de har bestilt på nettet. Produktet er solgt og utplassert i stort kvantum i Sverige, mens Norge ligger etter. I tillegg har vi salg i Spania og noen mindre salg/piloter i andre land.

Blant de mest interessante produktene til Strongpoint er Ecommerce Order Fulfillment og Order Picking. Systemer som effektiviserer online-ordrer og vareplukk i butikk betydelig, opp til 400-500% raskere plukk enn tradisjonelle metoder.
Det er i år inngått flere store avtaler i Europa på produktene.
Årsaken til at jeg heier på disse produktene er at de kan og vil gi store repetitive inntekter ettersom de helt eller delvis blir priset etter bruk. Det kan derfor sammenlignes med et dataprogram som har høye utviklingskostnader men dertil høye lissensinntekter når ferdig utviklet.
De nevte systemene er i hovedsak ferdig utviklet.

Strongpoints produktportefølje består av så mye mye mer, se denne lenken for mer info:
https://www.strongpoint.com/solutions/Etter alt å dømme ligger altså Strongpoint an til å være i teten innen et nytt disruptivt marked i eksplosiv vekst!

Som en ekstra trygghet for investorer har vi i år fått betydelig med ordrer innen mer tradisjonelle markeder, som elektroniske prisetiketter og kontanthåndteringssystemer (Nei, de er ikke død enda ;)
Anslagsvis utgjør ordrereserven 4-500 millioner med fradrag av det som har blitt levert dette kvartalet. Mye bli levert dette, neste og første kvartal neste år. Vi kan derfor se frem til gode tall fremover.

Børsmeldte ordrer:
https://newsweb.oslobors.no/search?issuer=6793For interessenter av Strongpoint, les rapporter og se presentasjoner!
https://www.strongpoint.com/about-strongpoint/investor/reports-financial-data/

Se også nyheter her og på andre forum, som ikke blir børsmeldt.
Redigert 25.09.2021 kl 16:59 Du må logge inn for å svare

Jeg er enig at det er annerledes for sykliske selskaper. Faktorer som resurseknapphet, Global Container Freight Index og markedsfrykt kan påvirke sykliske markeder. Men dette er vanskeligere og forutse.
Stro økt utbytte:
Personlig så tror jeg at jeg selger hvis utbytte til STRO øker. Jeg tror at et økt utbytte er et hint om styrets manglene evne til å forvalte aksjonærenes egenkapital. Spesielt når det har blitt iverksettet en ny "vekst strategi" . Da sier jeg takk for meg som mangeårig STRO aksjonær. (:
tunktee
08.01.2022 kl 17:48 5161

Det vil bli en vanskelig vurdering i så tilfelle ja, og jeg godkjenner synspunktet ditt!

Mitt siste åpne spørsmål for dagen får vel bli som følger;
Hvor lenge har selskapet nå jobbet relativt hardt for å finne oppkjøpskandidater, og var det ikke slik at Hilde Gilens meritter innen dette område bidro til hennes ansettelse?

Snakkes 🥳🎉
HrDuck
08.01.2022 kl 18:11 5191

Du har sikkert tenkt på dette, men uansett. Skal man vurdere om selskapet øker utbytte så bør man ikke se på nominelle endringer, men som endring basert på andel av fri kontantstrøm. Etter salget av labels så er kassa ganske full.
I tillegg bør man også vurdere det mot effektiv finansiering, selskapet vil antagelig over de kommende årene øke fri kontantstrøm vs tidligere og de har ingen gjeld lenger. Det kunne vært skrevet side opp og side ned om teorier rundt gjeld og finansieringsstruktur, men det er tross alt helg. Men veldig kort så er litt gjeld ofte riktig for selskap med positiv kontantstrøm også i relativt kapitallette bransjer.
HitIT
08.01.2022 kl 18:19 5194

Så godt som alle utbyttekr som har blitt utdelt opp gjennom årene har jeg kjøpt flere strong akjser for..tror det ikke har vært så dumt sålangt🤫

HRDuck du bruker vanskelig terminologi. Eller som tunktee ville ha sagt " dette er oversatt fra et annet språk?
la oss bryte det ned for at alle hobby investorer kan forstå kommentaren din!
Hva er fri kontantstrøm? fri kontantstrøm, hvor ordet «fri» indikerer at dette er beløpet som de som har finansiert prosjektet/kapitaleierne (långiverne og aksjonærene), kan ta ut uten å påvirke selskapets framdrift.
"så bør man ikke se på nominelle endringer": Den reele endringa av pengene med tanke på inflasjon ( litt usikker kilde https://snl.no/nominell_verdi)
Okay som jeg tolker det så tror jeg at vi snakker om forskjellige ting.
Hensikten med innlegger var å diskutere ledelsen valg om hvordan de skal maksimere avkastningene til eieren. Men først hva er oppgaven til ledelsen?? Ledelsen sin oppgave er å skape høyest mulig verdier for sine eiere, det vil si gjøre aksjekursen så høy som mulig. Forhåpentligvis gir investeringsprosjektene i STRO så høye inntekter at eierne (aksjonerende/långiverne) etter hvert får tilbakebetalt pengene, i tillegg at de får en rimelig avkastning.
STRO er i segmenter i dag som kjennetegner høy konkurranse og lave marginer... Det forklarer endringen i strategi og satsningen i større grad på software.

Det er vel Hilde Horn Gilen som har ansvar for dette ifølge tunktee. Sitat fra Jacob Tveraabak når hun ble ansatt: “StrongPoint has a very exciting growth journey ahead, which includes both international growth and M&A, in addition to strengthening current positions. Fra 2018 kilde https://www.strongpoint.com/news/hilde-horn-gilen/
Som vi vet så har STRO mye egenkapital og lite gjeld. Hvordan skal de forvalte denne kapitalen mest effektivt??
ihvertfall ikke med økte utbytter. Er det bærekraftig?? Jeg ønsker å se økte utgifter på forskning og utvikling, flere ansettelser, strategiske partnerskap med leverandørene og oppkjøp av selskaper.
Kanskje noen nyheter i løp av q4 eller q1.


minvest
09.01.2022 kl 15:05 4958

Flott at det kommer en interessant utveksling av ulike synspunkt. Fri kontantstrøm er vel ikke spesielt komplisert, og er vel forenklet sagt det kontantoverskudd som er tilgjengelig etter alle betalte forpliktelser.
En gradvis økning i utbytte er positivt, og er et signal fra styret om tro på fortsatt vekst i nettopp den frie kontantstrømmen.
Det går faktisk an å tenke seg en situasjon hvor hele kontantbeholdningen på ca. 200 mnok blir utdelt som utbytte, for eksempel ved en strategisk fusjon.
Når det gjelder strategiske grep har jeg stor tro på styrets og daglig leders kompetanse i en slik sammenheng. Styreleder er tidligere leder innen forretningsutvikling i Tomra. Største eier er Kim Wahl via Strømstangen, en nestor innen PE- bransjen, representert med de Wibe i styret.
For en langsiktig aksjonær er det viktigst at strategiske grep skjer med tålmodighet til rett tid og rett pris.
Tydelig at enkelte er utålmodige og usikre på utviklingen, og det er forståelig dersom man er kortsiktig.
Komponentmangelen er signalisert fortsatt gjeldende, og kan nok gi et forholdsvis svakt fjerde kvartal.
For egen del har jeg en horisont på minst 5 år, og har Strong som hovedinvestering. Med en slik tidshorisont vurderer jeg risikoen som betydelig høyere på oppsiden enn nedsiden. I det helt korte bildet kan man kanskje si at nedsiderisiko kan være like stor som oppside.
Er enig i synspunktet på at det kan være krevende å nå 2025-målsetting. Det vesentlig sett fra mitt ståsted er hvorvidt det i perioden frem mot 2025 kan vises til en god vekst i omsetning og driftsmargin. Et interessant regnestykke kan kanskje være hvor stor den veksten skal være for at selskapet bør prises til for eksempel 3-4 ganger inntekt?
tunktee
09.01.2022 kl 17:35 4918

Angående økte utgifter til forskning og utvikling.

Strongpoints forretningsmodell er jo basert i stor grad nettopp på de produktene som de har utviklet selv, og det er nesten en selvfølge at utviklingen er en vedvarende prosess som ikke bør avsluttes.

SP har en historikk på å kostnadsføre all R&D.
Hvis man legger til grunn at den strategien videreføres (i motsetning til å balanseføre deler av det), samtidig som posten øker betydelig i en periode som ellers ikke leverer unormalt høye driftsinntekter, vil det gi en svak eller negativ bunnlinje.

Etter de fleste solemerker vil det resultere i en lavere kurs.
Og da er man inne på dette med langsiktighet og tålmodighet.
For egen del har jeg ingenting i mot å være aksjonær i ytterligere flere år fremover, etter de anslagsvis 7-8 som alt har gått.

MEN, jeg har ikke tålmodighet til å sitte gjennom et år eller to med synkende/lave kurser nå.
Til det har jeg vært med alt for lenge, og ønsker i så tilfelle å dra videre på nye eventyr.
Jeg forsøker så godt som mulig å ikke ha noen form for emosjonelt forhold til Strongpoint.Edit; korrigerte rot med et ord, det handler om kostnadsføring vs balanseføring.
En utgift er en utgift uansett om man snur den til venstre, høyre eller på hode for den del.

Kom forresten nettopp over en ganske interresant artikkel fra Deloitte for de med dypere interesse for tema rundt regnskapsføring, og eventuell manipulering av disse.
I artikkelen står det blant annet dette, som kan være relevant for SP

« Det må også nevnes at egenutviklet forskning alltid må utgiftsføres etter internasjonale regnskapsbestemmelser (IFRS), mens egenutviklet utvikling skal balanseføres og avskrives hvis man kan påvise og dokumentere at eiendelen vil bli ferdig utviklet og at man forventer at den bli lønnsom.»

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/audit/articles/manipulering-av-kostnader.html
Redigert 09.01.2022 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
HrDuck
10.01.2022 kl 08:22 4717

bare for å korrigere et par ting:
- med nominell endring i utbytte så tenker jeg kun på prosentvis endring fra et år til et annet (feks inflasjon er ikke noe jeg har i tankene). Det relevante for prokrast sin tankemåte rundt utbytte vs investering for fremtidig vekst må være hvor stor del av fri kontantstrøm som blir betalt i utbytte. Strong har jo nå mye cash og samtidig en normalt betydelig positiv FCF (selv om denne naturlig nok varierer fra periode til periode). Fri kontantstrøm har minvest forklart i et meget godt innlegg så jeg anbefaler å lese det på nytt for de som har spørsmål rundt dette.

Forøvrig har jeg alltid likt godt at Strong kostnadsfører utviklingskostader direkte. Ja, de kunne fått bedre resultat i perioder med å balanseføre først for så å avskrive, men dette er mest et poeng for kortsiktige aksjonærer. Jeg tror at mange investorer ikke har fanget opp dette poenget tidligere (selv om det har vært kommentert her på forumet flere ganger).


minvest skrev Innlegget er slettet
Oppe til høyre i innleggene er det tre prikker. Der skjuler det seg en redigeringknapp.

Mange innlegg her siden jeg var inne på fredag.
SP letter etter oppkjøpsmuligheter, men selskapene har for store forventinger til hva de er verdt. Da mener jeg SP gjør rett, da kjøper de ikke.

SP har mange kontrakter liggende, men fikk som de fleste andre selskaper vansker med å levere pga. forsinkinger. Jeg tror ikke kontraktene er borte, men kuin utsatte inntekter i tid. Det er i hvert fall ikke meldt om kanseleringer.

Jeg tror fortsatt på 2025 målet og det er software og ikke hardware som kan vokse utrolig raskt fordi det er så enkelt å skalere.

Hva er det som drar denne så mye ned i dag?? OSE ned 0,9% - STRO ned 5.5%

Edit: ned 6,3%
Redigert 10.01.2022 kl 15:17 Du må logge inn for å svare

Prosenter er prosenter av et utgangspunkt.

Jeg vet ikke om noe som har skjedd enn disse positive linkene som legges ut her. Så kan det være at større aksjonærer begynner å selge?? Det er jo nesten ikke volum og da går det ned!

Så en overskrift om at biopharmaselskaper går ned uten å ha lest artikkelen. Med likviditeten i SP så kan det bli store utslag når noen bestemmer seg for kjøp eller salg.

Jeg sier ikke hva jeg har gjort, men tror jeg øker i dag...

Jeg svarer meg selv.

Ooops, I did it again!
tunktee
10.01.2022 kl 17:18 4145

Interresante artikler Rijeam!

Man har gjerne vært klar over utfordringene med fortjeneste på hjemlevering.
Og det begynner å bli på tide at noen knekker den koden, segmentet er ikke nytt lenger.

Oda leverer positivt driftsresultat, men taper også penger.

I beste fall gir det drahjelp for C&C-skapene fra Strongpoint, dersom det viser seg at hjemlevering ikke er lønnsomt for bedriftene, eller blir for dyrt for forbruker.
Mitra
10.01.2022 kl 22:59 3957

Dette avsnittet "Det är uppger Di.se och konstaterar att Willys e-handel för första gången går break-even, ett viktigt nollpunktsresultat, tack vare att click and collect varit lönsamt." sier jo det meste om at click and collect er det som gir penger i kassa i e-handelsløsningen :-)
HitIT
12.01.2022 kl 11:33 3252

StrongPoint opens new UK office and strengthens e-commerce management team
https://newsweb.oslobors.no/message/551200
HrDuck
12.01.2022 kl 12:21 3170

Liker dette fokuset på UK og Dach. Alle må gjøre sine egne vurderinger, men for min del så føles dette som en aksje man bare skal holde på i mange år fremover.
minvest
12.01.2022 kl 12:40 3121

Det underbygger styrken i Strongpoint som selskap og attraktiviteten i produktporteføljen at selskapet lykkes i å tiltrekke seg erfarne toppfolk i definerte marked.
For langsiktige aksjonærer bør dette være langt å foretrekke fremfor dyre oppkjøp.
Bedre å bygge en first class organisasjon som lykkes med egne ressurser.
Kanskje la en PE-aktør slippe til om 4-5 år for å bidra finansielt til mulig videre ekspansjon gjennom oppkjøp?
HrDuck
12.01.2022 kl 13:34 3056

Dyktige ansatte er en verdi som ikke viser i noe balanseregnskap, men er likevel det som skaper de største langsiktige verdiene.
Ols123
12.01.2022 kl 16:00 2953

Otroligt bra rekrytering
kössa
12.01.2022 kl 16:25 2926

Bara att hålla på aktierna, otroligt att inte fler ser potentialen på dessa nivåer och handlar!

Flotte ansettelser, flotte produkter, flotte samarbeidsavtaler, flotte ord fra CEO, men når kommer de store avtalene?
Sylfest
13.01.2022 kl 22:57 2210

Det er vår tidligere direktør Jørgen Waaler som er styreleder i Fygi. Med tanke på den nevnte rettede emisjon i Fygi, jfr linken til HitIt, så er det nærliggende å tro at Waaler vil inn med noe penger i Fygi også. Forøvrig så melder Norgesgruppen i dag om nytt butikkkonsept. https://www.nettavisen.no/okonomi/norgesgruppen-lanserer-ny-storhandelskjede/s/12-95-3424231673. Ingen dagligvarekonsepter i dag åpner uten at Stong involveres...Ting tar tid, men det er mye bra som virker å kunne slå ut på både EBITDA og bunnlinja her på sikt så her er jeg fortsatt god i tro:)
Markedet (de som faktisk velger å handle i aksjen) er ikke så glad i tro (og det er forståelig for angst og grådighet er naturen), og når totalmarkedet (overpriset etter min mening) sliter, så sliter Strongkursen ofte også. Vi får bare leve med kanskje stadig tristere aksjekurser inntil noe bra blir levert fra selskapet. Dog er det da fint å ha aksjer når noe bra kommer og ikke måtte løpe etter. For meg er det litt rart at det ikke er plassert en eneste aksjepost utenfor børs på lang tid? Hilsen Storebetong som har mer fokus på årsoppgjør som regnskapsfører enn å skrive her på tråden:)
tunktee
14.01.2022 kl 04:33 2137

Men e det noen som tør gjette denne gangen? 🤷🏾‍♂️
Me, no 🙈🙈