168% oppside i VOW .. Triggerne for å komme dit.

CapitaL
VOW 25.09.2021 kl 12:04 237586

Kursen på Vow-aksjen er halvert på 6 mnd.. SP1 markets, Nordea og DNB har nylig kommet med grundige, ferske analyser der de laveste TP ligger på ca 40 kr.

Årsaken til det store avviket fra kurs (27kr) til disse kursmålene skyldes trolig en kombinasjon av flere ting. Et svakt H1, mye grunnet pandemiens negative virkning på Cruise og Aftersales, et uheldig utspill vedr formuesskatt og trolig også forventninger om noen store håndfaste avtaler innen landbasert som foreløpig ikke har blitt oppfylt.. Landbasert hadde en backlog på 87 mill etter første halvår...

Triggerne kan listes opp slik:

Oppsving innen Cruise nå som pandemien ebber ut.

Høymargin Aftersales kommer i gang igjen med stadig flere cruiseskip på vannet.

Ordreinnganger på landbasert, bl.a
200 mill+ fra Follum.

Betula melder om at finansiering er på plass, hvilket betyr ytterligere en ordre på 200 mill+

Noe mer håndfast fra avtalene med store aktører, ikke minst ArcelorMittal og biogassanlegget i Luxembourg.

Melding om flere spinoffs, eks tror DNB Markets på Green fuels eller jordendringsmidler.. her menes vel produksjon av biokull ala Wakefield?

Ytterligere kontrakter innen cruise.
Ytterligere avtaler innen landbasert.


Det er 3 måneder igjen av året og 40 kr innen den tid er slett ikke usannsynlig etter min mening, men det betinger at opp til flere av triggerne slår til;)


EDIT: Endret oppside i aksjen basert på ferskeste kursmål 50 kr...
Redigert 25.03.2023 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
CapitaL
10.02.2023 kl 12:44 4853

Mener du at snøen som falt i fjor skal bestemme kursretningen videre??

Helt feil.. det er ordreinngang og guidingen på landbasert som bestemmer kursen fremover. Ordre, Ordre og ordre er det som teller.
For de som er interessert i estimatene for fjoråret er det bare å følge linken til Nordea., de står der..

Estimater og Fata Morgana kan du ta deg av. Ingen er blitt rik av det
CapitaL
10.02.2023 kl 13:25 4884

Det er jo du som etterlyser estimater..

;)

Jeg etterlyser hva folk tror. Estimater lager en ikke på 14 dagers sikt

Record
10.02.2023 kl 14:02 4835

Spiller vel ikke noen rolle hva folk tror , det er jo du som gjør dine egene investeringer å må stå for de ?
Er sikkert mange bet som du kan gjøre raske penger på om det er det som er av intresse .
VOW har til nå holdt hva de sier , stadig nye løsninger med forbedret effekt , mange store potensielle kunder viser stor interesse for teknologien ,ledelsen i VOW har høy tillit og gode relasjoner .
VOW har bygget selskapet sten for sten ,benyttet intektene til både oppkjøp av relevante selskap og anskaffer kompetente personer internt .
Innen disse segmentene er det ikke bare banebrytende teknologi, det er løsninger for å ta vare på miljøet med relevante råstoffer som gir uttelling ikke minst innen sirkulær økonomien. Å tro at det er enkle og dertil kjappe løsninger er i besta fall veldig naivt ,det er store omveltninger og dertil investeringer for store aktører ,de vil vite at det er disse løsninger som vil gi dem best uttelling fremover .
Det er vel ut fra slike vurderinger du gjør dine investeringer i selskap som VOW , så kommer resultatene når de kommer .
Ut fra mine egene vurderinger er VOW veldig undervurdert , jeg klager ikke ,om jeg har noe riktig er det fantastisk å stadig kunne handle aksjen på disse nivåer .

Hvorfor har vi diskusjonsforum? For å sitte å skrive innlegg til seg selv? Selvsagt tar en ansvaret for sine egne investeringer, men det skader ikke å høre/se hva andre mener heller. Folk er tydeligvis frustrerte på disse VOW-trådene
Selv synes jeg det er hyggelig at noen spør om mine meninger
Får Nordea rett i sine antagelser vil ikke stemningen bli bedre
Redigert 10.02.2023 kl 14:52 Du må logge inn for å svare

Din agenda er mer enn tydelig, så det er ikke merkelig at få gidder svare deg.

Først og fremst, må selskapet ta sine rapporteringsrutiner på alvor.
Istedenfor å pøse på med selskapspropaganda, så bør alle og enhver
nå forlange full økonomirapport pr Q. Som det er nå blinker det rødt!

Jeg bruker å si, at en tur på hjemmesiden til ethvert selskap, det forteller
hva man trenger å vite om selskapet. Det slå svært sjelden feil.

Litt mindre Badin på LinkedIn og rapport på hvert Q ville vært et steg fremover. VOW er et godt selskap og såpass stort nå at det ville vært ei investering som hadde betalt seg for investorene.
CapitaL
10.02.2023 kl 18:02 4666

Har du noen eksempler på at selskapet ikke har overholdt sin rapporteringsplikt ?
Grunnløse påstander blinker iallfall rødt...

Det er intet krav om kvartalsrapport for selskaper på Oslo Børs.. dessuten medfører det økte kostnader for selskapet.
Det er heller ikke der skoen trykker mht dagens underprising av VOW.

Ellers enig, det står mye nyttig info på selskapets hjemmeside, og også på Newsweb der samtlige børsmeldinger ligger.

Har du forresten tenkt tanken at det er knallbra av CHE å ha hanket inn kontrakter for 81 mill på 6-7 uker?
Karbon
10.02.2023 kl 18:23 4656

Gode nyheter fra Rickard Heed i NSR AB:

"After a few years of planning and development we finally have produced our first biochar from gardenwaste.💪
We still have work to do get everything to run 24/7 but the quality already looks good as expected.
Many thanks to NSR employees dedicated work, Euromilling for crushing and drying gardenwaste. VOW and Etia for pyrolysis process and Eflox for boiling water to distric heating."

Det tuller på seg. Godt jobba Karbon
Karbon
10.02.2023 kl 18:43 4733

Jeg merker meg at det er endel kritiske kommentarer til bruken av linked in som "kommunikasjonsplattform".

Nå er det slik at Vow børsmelder det som skal børsmeldes. Det som legges ut på linked in er informasjon til aksjonærer og andre som har interesse av å følge med på hva som rører seg i selskapet og markedet ellers for Vows forretningsområder. Som for eksempel i går, hvor Badin la ut en video av produksjonsprosessen av Etias pyrolysereaktorer. Det er vel ingen som for alvor mener at slike animasjonsvideoer skal børsmeldes????

Vow og Badin har tatt innover seg at vi er i 2023, og at linkedin er en digital kommunikasjonsplattform som når alle i nåtid. Samtidig som både aksjonærer og andre interesserte kan se hva som legges ut der, er det også der det store nettverket av kunder og samarbeidspartnere er representert.

Ikke noe av det som legges ut på linked in er børssensitiv informasjon, det vil isåfall børsmeldes først. Så er det opptil hver og en av oss om vi har interesse av å følge med på hva som rører seg i Vow og i markedet for produktene deres.

Personlig setter jeg stor pris på at det kontinuerlig legges ut informasjon på linkedin - informasjon som ville "teppebombet" hjemmesiden til Vow hvis alt for eksempel skulle legges ut der. Jeg setter pris på en ryddig og god hjemmeside slik Vow har, og det faktum at CEO tar seg bryet med å oppdatere aksjonærer og andre om teknologien osv synes jeg bør applauderes. Det er nok av selskaper som får kritikk for at de aldri oppdaterer aksjonærerene sine om noe som helst.

Vow og Henrik Badin legger ut relevant informasjon på linkedin som ikke egner seg å legge ut så mange andre steder. Så er det faktisk frivillig å lese det som legges ut.

Men nå er det vel slik for noen at man skal kritisere uansett, enten ved at man legger ut informasjon, eller ved at man ikke legger ut informasjon.

Stå på videre Henrik, og fortsett med den gode informasjonsdelingen din som jeg tror 99 % av oss setter stor pris på!

Redigert 10.02.2023 kl 18:49 Du må logge inn for å svare

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Hammers
10.02.2023 kl 19:46 4685

Helt enig med deg her ang bruk av Linkedin.
Et utmerket tiltak.

Ellers helt uenig i disse surveinnleggene som "krever" at VOW skal komme med fullstendige kvartalstall ved all rapportering.
Når vi får Updates får vi absolutt det vi trenger å vite.

På den måten kan VOW skjære ned på administrasjonen og heller konsentrere seg om å det viktigste; Ingeniøroppdragene.

PS; En liten kommentar til den billedserien (filmen) jeg viste til på lukket tråd i dag.
Det ser nærmest ut som "samlebåndbygging" av ETIA-reaktorer som pågår i Polen.
Det blir jobbet med 6 stk i parallell. Da snakker vi fort om en billedserie av de reaktorene som nå har ankommet Follum.
Redigert 10.02.2023 kl 19:46 Du må logge inn for å svare


Capital.

Overholdt ? har jeg skrive det ? NEI, men greit, kan meine det om du vil.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-2/id2473236/?ch=4

Regler om kvartalsrapportering er gitt i verdipapirforskriften § 5-5.
Hva sier de ? § 3-9. og § 5-6.

Ja da, sikkert mye som er bra, men jeg påpeker det som ikke er bra.
Dersom mindretallsaksjonærer skal avspises med minimal informasjon,
hvem tror du får den informasjonen da? Det er skremmende holdninger,
du her promoterer. Trodde børs og økonomi, var ett av samme slag.


Jeg foretrekker at det leveres kvartalsrapporter og tror det vil tvinge seg frem også i VOW. Ved jevnt tilsig av offisiell informasjon kan Badin holde på så mye han vil på LinkedIn, bare han holder seg unna politikk for min del.

Men over tid ser man at folk - i hvert fall på HO - forvirres av informasjonsstrategien som er valgt. Nå vet jeg ikke om klientellet her inne er representativt for den gemene hop der ute, men jeg vil ikke se bort fra det.
Hammers
10.02.2023 kl 20:04 4740

Hvilken viktig info mener du er forvirrende?

Dette med fullstendige kvartalsrapporter er jeg enig i. At dette koster mye må være tull med dagens automatiske regnskapssystemer. Se flere av de store børsnoterte selskapene med milliardomsetning, med omsetning og filialer i flere land, og flere datterselskaper. Flere av disse kommer med fullstendige rapporter tidlig etter kvartalsslutt. Transparens og tillit i markedet har alt å si for en aksje. Større og aktive investorer kjøper/selger ikke aksjer ut fra halvårs gamle data. Det ser man også av aksjeantallet som omsettes i Vow aksjen. Det er bare småinvestorer som skaper litt omsetning i denne aksjen med snitt under 1000 aksjer pr. handel.
Hammers
10.02.2023 kl 20:20 4856

Hvilke viktige tall er det du savner som ikke kommer ved Updates?

At det for tiden omsettes få aksjer har trolig en helenkel forklaring.
Hvem i alle dager av dagens aksjonærer ønsker å selge VOW aksjer i dag?
Nå når alt er i ferd med å snu etter et par år med nedstengningen i Cruise + oppbygging av en landlig del som ligger an til å blir ENORM?

Når kjøperne kommer opp i kurs klarer de kanskje å skaffe seg litt etter hvert.
Når første gigantnyhet kommer vil også den siste av dagens små selgere fordufte som dugg for solen.
Det lave volumet har ikke med rapporteringen å gjøre, men med sunn fornuft fra dagens aksjonærer.
Redigert 10.02.2023 kl 20:35 Du må logge inn for å svare

LinkedIn meldinger har flere ganger blitt misforstått på dette fora. Det er skrevet flere ganger at det måtte komme melding på Newsweb neste dag fordi folk misforstår de ulike rollene. Verden består ikke bare av en skuff med kvasse kniver.

Og vi kan godt være uenig, men jeg mener det vil være en styrke den dagen VOW går for kvartalsvise oppdateringer etter standard norm.

Jeg har også sett at de har sendt ut en godbit på Newsweb klokken 16:20 som aldri rakk frem til nyhetsdeskene. Så det er åpenbart forbedringspotensiale også i VOW.

PS!
Aftersales skal opp og jeg skal gjøre mitt i tre uker fra den 23. februar.
https://www.google.no/search?q=spectrum+of+the+seas&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nb-no&client=safari&dlnr=1&sei=wanmY-XOJ96bkdUPocaoiAI
Redigert 10.02.2023 kl 21:36 Du må logge inn for å svare
Hammers
10.02.2023 kl 21:43 4824

Ser du ikke vil svare på mitt spørsmål. Hvilke viktige tall er det du savner ved Updates?
Jeg tror ikke det er noen, og at du helst vil fortsette med flisespikkingen din for kritikkens skyld.
Akkurat som flere andre nicks tidligere har drevet på med gjennom flere år.

Hvis melding ble sendt 16;20 og den aldri nådde nyhetsdesken må du kanskje spørre om det er nyhetsdesken det er noe feil ved.

VOW har vært gjennom nedstengning + oppbygging av ny organisasjon på land.
Et felt som allerede etter et par års drift har blitt/er i ferd med å bli selskapets største.

En del av VOW som har gått fra 0 til 100 ila NO TIME.......og langt mer vil det bli.
Bare å "tenke sjæl" når du ser på de prosjektene det nå jobbes med.
Du har vel hørt om VENDEFORMASJONER og VENDEPUNKT?
Redigert 10.02.2023 kl 21:45 Du må logge inn for å svare
CapitaL
10.02.2023 kl 22:05 4716

Det er du som sier at det blinker rødt.. Da synes jeg du bør gi eksempler på det du skriver. Påstander uten belegg er verdiløst. Det er du sikkert enig i? Hvorfor mener du at det blinker rødt?
Alle skulle nok ønske å vite alt som foregår i kulissene i selskaper de eier aksjer i til enhver tid, men det er og blir ønsketenkning.

Har du noen meninger om det som er trådens tema? Altså triggere som vil løfte kursen?

103 mill i ordreinngang på landbasert på 6-7 uker, hvorav 46 mill av disse i løpet av de siste åtte dager.. Og på toppen av det hele er dette ordrer utenom pyrolyseanlegg. I tillegg har vi fått vite at det jobbes med 3 prosjekter i Japan.. Alt på meget kort tid. Og det som diskuteres på tråden er kvartalsrapporteringer eller ei..

Ikke rart det fortsatt er billige aksjer å få kjøpt...

Personlig ingen, siden jeg er investert i VOW. Men ønsket er vel at flere skal ha VOW på kjøpslista og da tror jeg kvartalsvis rapportering vil skape større interesse rundt selskapet.

Siste kjøp hadde jeg på 17,96, så jeg tror jeg har bra call på den tekniske biten uten at jeg vil utrope meg som ekspert. Det overlater jeg til andre.

https://www.finansavisen.no/forum/post/5111711
Redigert 10.02.2023 kl 23:09 Du må logge inn for å svare

«Får Nordea rett i sine antagelser vil ikke stemningen bli bedre»

Du må gjerne utdype her. Jeg har Nordea og hos meg er de gjennomgående positiv til VOW.

Hammers
Hegnar media har flere utmerkede økonomibøker. De er ikke spesielt dyre og gir gode råd for analyser og tall som hører med når du lurer på aksjer å kjøpe.

Capital
Det var dine påstander som blinket rødt, de regner jeg med du nå har slukket.
Utover er det nytteløst å forklare meg, at man vet mindre, av og få vite mer.
Lykke til
CapitaL
12.02.2023 kl 13:43 4058

Åpenbart at du ikke har noe å bidra med på tråden, annet enn å skape støy.. Tomme tønner romler mest sies det…
royroy
13.02.2023 kl 11:49 3725

VOW på LinkedIn for 1t siden:

A great milestone achieved at NSR AB last week as the first biochar was produced from garden waste after months of hard work for the team on site and remotely.

NSR opened Sweden’s first biochar research centre in 2022 with pyrolysis technology from Vow ASA. The plant will produce 1,500 tonnes of biochar annually from 7,000 tonnes of garden waste from the city parks and gardens of residents of Helsingborg. As a by-product of the process, a surplus of just over 11 GWh of district heating is also produced, providing heating to approximately 1000 households each year.

Thank you to the team making this happen 🌟
CapitaL
13.02.2023 kl 13:04 3662

For 2 uker siden var Investtech ute og advarte mot Vow, og tok aksjen inn i hold-deg-unna porteføljen sin. De tok den klokelig ut igjen temmelig raskt.
På fredag gikk de til Svak Kjøp på aksjen og sier bl.a:

- Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen.

Disse analysene er automatisk generert og er meg bekjent kun tekniske, men bekrefter iallfall bruddet opp fra nedtrenden jeg skrev om for 2-3 uker siden.
Er billigsalget snart over?
CapitaL
16.02.2023 kl 14:42 3226

Strategidirektør i Billerud-konsernet til Ringerikes Blad :

– Hva skal til for at dere tar en investeringsbeslutning?

– Utgangspunktet er at vi skal gjøre denne investeringen, svarer Olsson, og viser til at de allerede har lagt ned mye penger i en forstudie.

– Samtidig er det jo ikke klart før det er klart. Men det er vesentlig mer sannsynlig at det blir noe av enn at det ikke blir noe av, legger han til.

Fra samme artikkel i dagens Ringblad:

- Investeringen på Treklyngen kan ifølge Viken Skog bli opp mot to milliarder kroner. Og den skal kunne lage mellom 200.000 og 300.000 tonn tremasse i året.
I forrige uke gikk Viken Skog ut og meldte at prosjektet ser ut til å bli både gjennomførbart og lønnsomt.


En investeringsbeslutning her vil være en trigger for VOW og VGM..

https://www.ringblad.no/ny-honefoss-fabrikk-kan-fa-50-arbeidsplasser-haper-a-vare-i-drift-om-to-tre-ar/s/5-45-1599582

Bergene Holm biokullprosjektet har fått 47,23 millioner i støtte fra Enova. Har Vgm prosjektet på Follum får støtte fra Enova?

Veldig bra at myndighetene følger opp utviklingen av grønne industriprosjekter.
CapitaL
16.02.2023 kl 20:27 3157

Det gjenstår å se om det blir noe av planene på Haslestad..

Det blir iallfall ikke utbetalt ett rødt øre til Carbonworks fra Enova før resten av finansieringen er på plass.. Jeg var den eneste på forumet som uttrykte skepsis til Betulas luftige planer.. De ble som kjent ikke noe av, og foreløpig er jeg avventende til planene på Hof også.

Minner også om at i morgen presenterer VGM sin halvårsrapport.

Vow Green Metals (Euronext Growth, Oslo: VGM) announces that it will release its report for the second half year of 2022 on Friday, 17 February 2023, at 07:00 CET. The report will also be made available on the Company’s website, www.vowgreenmetals.com.

Cecilie Jonassen, Chief Executive Officer and Lars Mårdalen, Chief Financial Officer, will host a virtual presentation and Q&A at 08:00 CET on the same day. The presentation will be available via the following link,

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20230217_7/
Hammers
16.02.2023 kl 21:53 3150

Fin samling linker til mediaskriverier nederst i annonsen.
CHE har fått "et nytt liv" etter oppkjøpet! Ordre i fleng og 160 mill i ordrereserve.